Sức mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”
(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) Trong 15 năm qua, việc triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn toàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực. Phong trào đã trở thành cuộc vận động sâu rộng, được mọi tầng lớp nhân dân đồng tình ủng hộ, góp phần tích cực vào việc phát triển KT-XH, thúc đẩy chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), giữ vững QP-AN, tạo niềm tin của nhân dân đối với Đảng.
f4f4x17c58x170fex1392cx17afdx15dc6x1366bx17373x14825xX7x1791cx149f8x10766x12501x11f45x15084xX5xfc90xXax162c5x1545bx114fcxX4xX3x119b4x14603x14794xX1xX3xXbxX1xfa43xX19x1506fxX3xXexfec5x10effxX1exX3x122afxXcxX1exX24xX19xX3x10b88x16fa1xX19xX3x112e3xX1exX24xX19xX3x1576ax16285xXexX3x13b18xX2ex10363xX3xX2dx10d49xX19xX20xX3xX31x15b13xXdxX3xX7x10f4exX19xX20xX3x10aeex17052xX19xX3xX1x1741cxX6x1076fxX0x17ae8xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13109xX10xX6xX2dxXaxX12x11bdex12706xX64xfe32x11aeexX13x14dbaxX3xXcxX23xX1exX19xX20xX3xX2x10976xX3xX19xX4dxX17xX3x145aax17e25xX6xfb87xX3xX4cxXdx1004dxX4xX3xXexX23xXdx14bcexX19xX3xX36xX1xX6xXdxX3xXexX1xX3fxX4xX3xX1xXdxX86xX19xX3xXbxX1xX1exX19xX20xX3xXexX23xX24xX1exX3xX27xXcxX1exX24xX19xX3xX2dxX2exX19xX3xX31xX1exX24xX19xX3xX36xX37xXexX3xX3axX2exX3cxX3xX2dxX3fxX19xX20xX3xX31xX44xXdxX3xX7xX48xX19xX20xX3xX4cxX4dxX19xX3xX1xX51xX6xX53xX3xXexX23x15eb8xX19xX3xX31x11ce9xX6xX3xff13xX24xX19xX3xXexX1exX24xX19xX3xXex13db0xX19xX1xX3xX31x168bfxX3xX31xX18xXexX3xX31x10865x15e95xX4xX3xX19xX1x1331axX19xX20xX3xX36xX37xXexX3xX7fxX80x14bbdxX3xXex13ac3xX4xX1xX3xX4xX3fxX4x17327xX3x16028xX1xX1exX19xX20xX3xXexX23xX24xX1exX3xX31xXefxX3xXexX23x1412cxX3xXexX1xX24xX19xX1xX3xX4xX80x144b1xX4xX3xX4cx12482xX19xX3xX31xX12cxX19xX20xX3xX7xX2exX80xX3xX23xX12cxX19xX20xX82xX3xX31xXf6xXf7xX4xX3xX17x149b3xXdxX3xXex17c9fxX19xX20xX3xX5x10d33xXbxX3xX19xX1xX2exX19xX3xX2dxX2exX19xX3xX31x11215xX19xX20xX3xXex1660exX19xX1xX3x135c3xX19xX20xX3xX1xX12cxX82xX3xX20xX51xXbxX3xXbxX1xX14cxX19xX3xXexX109xX4xX1xX3xX4xX3fxX4xX3xX4cxX24xX1exX3xX4cxXdxX86xX4xX3xXbxX1x14c5axXexX3xXexX23xXdxX8cxX19xX3x138e7xXcx144a0x16e90xX64xX82xX3xXexX1x14392xX4xX3xX31x10f30xX3cxX3xX4xX1xXf6x17545xX19xX20xX3xXexX23xX163xX19xX1xX3xX17x16daaxX4xX3xXexXdxXd9xX80xX3x15129xX80xX48xX4xX3xX20xXdxX6xX3xX3axX2exX3cxX3xX2dxX3fxX19xX20xX3xX19x14a93xX19xX20xX3xXexX1xX1cexX19xX3xX17xX151xXdxX3xX6ax108b6xXcx11281xX70xX82xX3xX20xXdxXfcxX3xX4cxXfcxX19xX20xX3xX1bbxX112xX197x16874xX1dcxX82xX3xXexX18xX1exX3xX19xXdxf765xX17xX3xXexXdxX19xX3xX4xX167xX6xX3xX19xX1xX2exX19xX3xX2dxX2exX19xX3xX31xX48xXdxX3xX4cxX151xXdxX3xX6exX106xX19xX20xX110xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11186xX1exX2dxX3cxXaxX12xX198xX18cxX4xX3xX31xXddxX19xX1xX3xXbxX1xX1exX19xX20xX3xXexX23xX24xX1exX3xX27xXcxX1exX24xX19xX3xX2dxX2exX19xX3xX31xX1exX24xX19xX3xX36xX37xXexX3xX3axX2exX3cxX3xX2dxX3fxX19xX20xX3xX31xX44xXdxX3xX7xX48xX19xX20xX3xX4cxX4dxX19xX3xX1xX51xX6xX53xX3xX4xX51xX3xXexX18cxX4xX3xX31xX12cxX19xX20xX3xXexX1exX3xX5xX151xX19xX3xX31xX37xX19xX3xX7xX3fxX3xXexX1xX24xX19xX1xX3xX4xX1cexX19xX20xX3xX4xX167xX6xX3xX4xX1xXf6xX1a8xX19xX20xX3xXexX23xX163xX19xX1xX3xX3axX2exX3cxX3xX2dxX3fxX19xX20xX3xX1dcxXcxX1dexX3xX4cxX24xX3xX19xX20xXf6xXf7xX4xX3xX5xX18xXdxX3axX2exX3cxX3xX2dxX3fxX19xX20xX3xX1dcxXcxX1dexX3xX4x10a79xX19xX20xX3xX20xX51xXbxX3xXbxX1xX14cxX19xX3xXexX1xX19exX4xX3xX31xX1a2xX3cxX3xXbxX1xX1exX19xX20xX3xXexX23xX24xX1exX3xXbxX1xX18cxXexX3xXexX23xXdxX8cxX19xX82xX3xX19xX1xXfcxX19xX20xX3xX19xX4dxX17xX3xX7fxX80xX6xX3xX4xX18cxX4xX3xX31xXddxX6xX3xXbxX1xXf6xX1a8xX19xX20xX3xXexX23xX1exX19xX20xX3xXexXeaxX19xX1xX3xX31xXefxX3xX4xX51xX3xX19xX1xXfcxX19xX20xX3xXe0xXf6xX151xX4xX3xX31xXdxX82xX3xX4xX18cxX4xX1xX3xX5xX24xX17xX3xXbxX1x142d3xX3xX1xXf7xXbxX3xX4cxX151xXdxX3xXe0xX106xX19xX3xX7x10718xX4xX82xX3xXbxX1xX1exX19xX20xX3xXexX1b3xX4xX82xX3xXexX130xXbxX3xX7fxX80xX18cxX19xX3xX4xX167xX6xX3xXex12db4xX19xX20xX3xX31xXddxX6xX3xXbxX1xXf6xX1a8xX19xX20xX3xX4cxX24xX3xX20xX51xXbxX3xXbxX1xX14cxX19xX3xX5xX24xX17xX3xXexX1xX6xX3cxX3xX31x17f36xXdxX3xX31xX18cxX19xX20xX3xX36xX8cxX3xX2dxXdxX86xX19xX3xX17xX18xX1exX3xX1dcxXcxX1dexX110xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX228xX1exX2dxX3cxXaxX12x144adxX19xX20xX3xX228xX342xXdxX3xX1dexXdxX19xX1xX3xXcxX1xX1cexX19xX20xX3xX197xX3xXcxX23xXf6xX122xX19xX20xX3xX228x13721xX6exX82xX3xX112xX1xX51xX3xX3ddxX1xX167xX3xXexXddxX4xX1xX3x13d8bxX228xX1dcx118cbxX3xX1xX80xX3cxX86xX19xX3xXcxX1xX18xX4xX1xX3xXcxX1xX24xX19xX1xX3xX4xX1xX1exX3xXe0xXdxX37xXex10701xX3xX1dcxX1xX130xX19xX3xXexX1xX14xX4xX3xX23x12774xX3xX4xX1xXf6xX1a8xX19xX20xX3xXexX23xX163xX19xX1xX3xX3axX2exX3cxX3xX2dxX3fxX19xX20xX3xX1dcxXcxX1dexX3xX5xX80xX1cexX19xX3xX20xX351xX19xX3xX36xX37xXexX3xX4xX1xf57fxXexX3xX4xX1x15bdbxX3xX4cxX151xXdxX3xX4cxXdxX86xX4xX3xX3axX2exX3cxX3xX2dxX3fxX19xX20xX3xX31xX44xXdxX3xX7xX48xX19xX20xX3xX4cxX4dxX19xX3xX1xX51xX6xX3xX122xX3xX4xX1a8xX3xX7xX122xX3xX4cxX151xXdxX3xXexXdxX19xX1xX3xXexX1xX14cxX19xX3xX4cxX163xX3xX19xX20xXf6xX44xXdxX3xX2dxX2exX19xX82xX3xXbxX1xX1b3xX4xX3xX4cxX1b3xX3xX19xX20xXf6xX44xXdxX3xX2dxX2exX19xX3xX4cxX24xX3xX2dxX1exX3xX19xX1xX2exX19xX3xX2dxX2exX19xX3xXexX1xX3fxX4xX3xX1xXdxX86xX19xX3xX5xX24xX3xX4xX1xX109xX19xX1xX82xX3xX19xX1xXfcxX19xX20xX3xX19xX4dxX17xX3xX7fxX80xX6xX3xX228xX3ddxX6exX3xXbxX1xX1exX19xX20xX3xXexX23xX24xX1exX40dxX3xX27xXcxX1exX24xX19xX3xX2dxX2exX19xX3xX31xX1exX24xX19xX3xX36xX37xXexX3xX3axX2exX3cxX3xX2dxX3fxX19xX20xX3xX31xX44xXdxX3xX7xX48xX19xX20xX3xX4cxX4dxX19xX3xX1xX51xX6xX53xX3xX4xX167xX6xX3xX1xX80xX3cxX86xX19xX3xX31xXefxX3xXexX109xX4xX1xX3xX4xX3fxX4xX3xX4xX1xX167xX3xX31xX12cxX19xX20xX3xXexX1xX6xX17xX3xX17xXf6xX80xX3xX4xX1xX1exX3xX228xX3ddxX6exX3xX3axX2exX3cxX3xX2dxX3fxX19xX20xX3xX1dcxXcxX1dexX3xX1xX80xX3cxX86xX19xX3xX4xX51xX3xX19xX1xXfcxX19xX20xX3xX4xX1xX167xX3xXexX23xXf6xX1a8xX19xX20xX3xX20xXdxX106xXdxX3xXbxX1xX18cxXbxX3xXexX1xXdxX37xXexX3xXexX1xX3fxX4xX3xX31xX1a2xX3cxX3xX17xX18xX19xX1xX3xX4xX1cexX19xX20xX3xXexX18cxX4xX3xXexX80xX3cxXd9xX19xX3xXexX23xX80xX3cxX1f8xX19xX3xX122xX3xX17xX148xXdxX3xX5xX19exX4xX82xX3xX17xX148xXdxX3xX19xX1a8xXdxX3xX4cxX151xXdxX3xX4xX18cxX4xX3xXbxX1xXf6xX1a8xX19xX20xX3xXexX1xX14xX4xX3xXexX80xX3cxXd9xX19xX3xXexX23xX80xX3cxX1f8xX19xX3xXbxX1xX1exX19xX20xX3xXbxX1xX19exX82xX3xX31xX15exX19xX20xX3xXexX1xX44xXdxX3xX3axX10xX17xX3xX31xX51xX3xX5xX24xX3xX17xX12cxXexX3xXexX23xX1exX19xX20xX3xX19xX1xXfcxX19xX20xX3xX31xXdxX1f8xX80xX3xX36xXdxX86xX19xX3xX4xX14xX19xX20xX3xXexX23xX1exX19xX20xX3xX4cxXdxX86xX4xX3xX31xX18cxX19xX1xX3xX20xXdxX18cxX3xXexX1xXdxX3xX31xX80xX6xX3xX4cxX24xX3xX3ax10d24xXexX3xX4xX18cxX4xX3xX2dxX6xX19xX1xX3xX1xXdxX86xX80xX3xX4cxX4dxX19xX3xX1xX51xX6xX3xX4xX167xX6xX3xX4xX1a8xX3xX7xX122xX82xX3xX2dxX1exX3xX4cxX130xX3cxX3xX1xX1exX18xXexX3xX31xX12cxX19xX20xX3xX4cxX4dxX19xX3xX1xX51xX6xX3xX31xXefxX3xXexX1x11e79xX17xX3xX7xX2exX80xX3xX4cxX24xX1exX3xX4xX18cxX4xX3xX5x10256xX19xX1xX3xX4cxX3fxX4xX3xX4xX167xX6xX3xX31xX44xXdxX3xX7xX48xX19xX20xX3xX3axXefxX3xX1xX12cxXdxX3xX19xX1cexX19xX20xX3xXexX1xX1cexX19xX110xX3xX1dcxX1xX44xX3xX31xX51xX3xX19xXd9xX19xX3xXbxX1xX1exX19xX20xX3xXexX23xX24xX1exX3xX31xXf6xXf7xX4xX3xXexX1xX3fxX4xX3xX1xXdxX86xX19xX3xXexX48xXexX82xX3xXexX1exX24xX19xX3xX1xX80xX3cxX86xX19xX3xX4xX51xX3x17a2fx14bbcxX6e2xX3xX31xX1a8xX19xX3xX4cxXddxX3xX31xX18xXexX3xX2dxX6xX19xX1xX3xX1xXdxX86xX80xX3xX4cxX4dxX19xX3xX1xX51xX6xX3xX4xX673xXbxX3xX1xX80xX3cxX86xX19xX3xX6axX4xX1xXdxX37xX17xX3xXex15c49xX3xX5xX86xX3xfb15x13d83xX82xX2x16e32xX3xXexX393xX19xX20xX3xX7xX48xX3xX5xX24xX19xX20xX82xX3xX4xX1a8xX3xX7fxX80xX6xX19xX82xX3xX31xX1a8xX19xX3xX4cxXddxX3xX4xX167xX6xX3xXexX1exX24xX19xX3xX1xX80xX3cxX86xX19x153eexX3xX71bxX3xX3axXefxX3xX31xX18xXexX3xX2dxX6xX19xX1xX3xX1xXdxX86xX80xX3xX3axXefxX3xX31xX18xXexX3xX4xX1xX80xX1a2xX19xX3xX1dcxXcxX1dexX82xX3xX2xX3xXexX1xXddxX3xXexX23xX673xX19xX3xX31xX18xXexX3xX2dxX6xX19xX1xX3xX1xXdxX86xX80xX3xX31xX1cexX3xXexX1xXddxX3xX4cxX4dxX19xX3xX17xXdxX19xX1xX82xX3x14a5bx11b24xX71exX3xX20xXdxX6xX3xX31xX163xX19xX1xX3xX31xX18xXexX3xX2dxX6xX19xX1xX3xX1xXdxX86xX80xX3xX20xXdxX6xX3xX31xX163xX19xX1xX3xX4cxX4dxX19xX3xX1xX51xX6xX110xX3xX112xX1xX1exX19xX20xX3xXexX23xX24xX1exX3xX4cxX4dxX19xX3xX1xX51xX6xX3xX4cxX4dxX19xX3xX19xX20xX1xX86xX3xXbxX1xX18cxXexX3xXexX23xXdxX8cxX19xX3xX23xX12cxX19xX20xX3xX36xX1xX351xXbxX82xX3xX20xX51xXbxX3xXbxX1xX14cxX19xX3xX36xX1xX1a8xXdxX3xX2dxX130xX3cxX82xX3xX20xXdxXfcxX3xX20xX163xX19xX3xX4cxX24xX3xXe0xX106xX1exX3xXexX15exX19xX3xX4cxX4dxX19xX3xX1xX51xX6xX3xXexX23xX80xX3cxX1f8xX19xX3xXexX1xX48xX19xX20xX3xX4xX167xX6xX3xX7fxX80xXd9xX3xX1xXf6xX1a8xX19xX20xX110xX3xXcxX36exX3xX4xX80xX12cxX4xX3xX4cxX130xX19xX3xX31xX12cxX19xX20xX3xX31xXefxX3xX20xXdxX19exXbxX3xX19xX20xXf6xX44xXdxX3xX2dxX2exX19xX3xX19xX351xX17xX3xX23xX41axX3xXexXdxXd9xX80xX3xX4xX1xX109xX3xX2dxX6xX19xX1xX3xX1xXdxX86xX80xX3xX20xXdxX6xX3xX31xX163xX19xX1xX3xX4cxX4dxX19xX3xX1xX51xX6xX82xX3xX36xX1xX80xX3xX2dxX2exX19xX3xX4xXf6xX3xXexXdxXd9xX19xX3xXexXdxX37xX19xX82xX3xX36xX1xX80xX3xX2dxX2exX19xX3xX4xXf6xX3xX4cxX4dxX19xX3xX1xX51xX6xX82xX3xX4xX51xX3x10bb8xX3xXexX1xX14xX4xX3xXexX1xX3fxX4xX3xX1xXdxX86xX19xX3xX7fxX80xX3cxX3xXf6xX151xX4xX82xX3xX1xXf6xX1a8xX19xX20xX3xXf6xX151xX4xX82xX3xX19xX37xXbxX3xX7xX48xX19xX20xX3xX4cxX4dxX19xX3xX17xXdxX19xX1xX3xXexX23xX1exX19xX20xX3xX4cxXdxX86xX4xX3xX4xXf6xX151xXdxX82xX3xX4cxXdxX86xX4xX3xXexX6xX19xX20xX3xX4cxX24xX3xX5x13a97xX3xX1xX12cxXdxX110xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX228xX1exX2dxX3cxXaxX12xX3ddxX2cdxX19xX20xX3xX36xX8cxX3xXexX36exX3xX36xX1xXdxX3xXexX1xX3fxX4xX3xX1xXdxX86xX19xX3xXbxX1xX1exX19xX20xX3xXexX23xX24xX1exX40dxX3xX27xXcxX1exX24xX19xX3xX2dxX2exX19xX3xX31xX1exX24xX19xX3xX36xX37xXexX3xX3axX2exX3cxX3xX2dxX3fxX19xX20xX3xX31xX44xXdxX3xX7xX48xX19xX20xX3xX4cxX4dxX19xX3xX1xX51xX6xX53xX82xX3xXcxX112xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX64xX51xX6xX3xX31xXefxX3xXexX23xX122xX3xXexX1xX24xX19xX1xX3xX31xXdxX8cxX17xX3xX7xX18cxX19xX20xX3xX4xX167xX6xX3xX4xX106xX3xX19xXf6xX151xX4xX3xX4cxX1f8xX3xXbxX1xX1exX19xX20xX3xXexX23xX24xX1exX3xX3axX2exX3cxX3xX2dxX3fxX19xX20xX3xX19xX1xX24xX3xX4cxX4dxX19xX3xX1xX51xX6xX3xXbxX1xX48xX82xX3xXexX1xX1cexX19xX110xX3xX3ddxX1xXdxX6xX3xX7x166b8xX3xX4cxX1f8xX3xX36xXdxX19xX1xX3xX19xX20xX1xXdxX86xX17xX82xX3xX1cexX19xX20xX3xX64xX24xX3xX64xX80xX3cxX3xXcxX2exX17xX3xX197xX3xXcxX23xXf6xX122xX19xX20xX3xXbxX1x16984xX19xX20xX3xX6bxX64xX197xXcxXcxX3xXexX1xX24xX19xX1xX3xXbxX1xX48xX3xX4xX1xX1exX3xXe0xXdxX37xXexX40dxX3xXcxX23xXf6xX151xX4xX3xX19xX1xX80xX3xX4xX14cxX80xX3xXe0xX14xX4xX3xX3axX19exX4xX3xX4xX167xX6xX3xX19xX1xX2exX19xX3xX2dxX2exX19xX3xX4cxX1f8xX3xX4cxXdxX86xX4xX3xX36xX1xX1cexX19xX20xX3xX4xX51xX3xX1dcxX6bxX64xX3xX31xX8cxX3xX1xX12cxXdxX3xX1xX148xXbxX3xX4cxX24xX3xXexX393xX3xX4xX1xX14xX4xX3xX4xX18cxX4xX3xX1xX1exX18xXexX3xX31xX12cxX19xX20xX3xXexX18xXdxX3xX4xX12cxX19xX20xX3xX31xX15exX19xX20xX3xX2dxX2exX19xX3xX4xXf6xX110xX3xXcxX1xX24xX19xX1xX3xXbxX1xX48xX3xX31xXefxX3xX7fxX80xX3cxX37xXexX3xX19xX20xX1xXddxX3xX4cxX1f8xX3xX4cxXdxX86xX4xX3xX1x14f5exX3xXexX23xXf7xX3xX31xX393xXdxX3xX31xX673xXexX3xX4cxX24xX3xX36xXdxX19xX1xX3xXbxX1xX109xX3xX3axX2exX3cxX3xX2dxX3fxX19xX20xX3xX1dcxX6bxX64xX3xXbxX1xX48xX82xX3xXexX1xX1cexX19xX3xX4cxX24xX3xX20xXdxX6xX1exX3xX4xX1xXeaxX3xXexXdxXd9xX80xX3xX4xX1xX1exX3xX4xX18cxX4xX3xXbxX1xXf6xX44xX19xX20xX82xX3xX3axXefxX82xX3xX3axX18cxX4xX3xX31xXddxX19xX1xX3xX31xX2exX3cxX3xX5xX24xX3xX19xX1xXdxX86xX17xX3xX4cxX1b3xX3xX1xX24xX19xX20xX3xX31xX14cxX80xX3xX4cxX24xX3xX5xX24xX3xX19xX1xXdxX86xX17xX3xX4cxX1b3xX3xX4xX1xX109xX19xX1xX3xXexX23xXddxX3xX1xX24xX19xX20xX3xX31xX14cxX80xX3xX4xX167xX6xX3xXbxX1xXf6xX44xX19xX20xX82xX3xX3axXefxX3xX19xX1xXdxX86xX17xX3xX36x16b8bxX3xX6e2x11da7xX2xX2xX3xX197xX3xX6e2xXb7bxX2x162e5xX110xX3xX3f1xX1exX3xX31xX51xX3xX4xX342xX19xX20xX3xX4cxX151xXdxX3xX7xX3fxX3xX4cxX24xX1exX3xX4xX80xX12cxX4xX3xX4xX167xX6xX3xX4xX106xX3xX1xX86xX3xXexX1xX48xX19xX20xX3xX4xX1xX109xX19xX1xX3xXexX23xXddxX82xX3xXexX36exX3xX4cxXdxX86xX4xX3xX4xX1xXeaxX3xX4xX51xX3xX71bxX3xX1dcxX6bxX64xX3xX4cxX24xX1exX3xX19xX4dxX17xX3xX6e2xXb7bxXb7bxXb7bxX3xX31xX37xX19xX3xX19xX6xX3cxX3xX2xXb7bxXb7bxX71exX3xXbxX1xX48xX82xX3xXexX1xX1cexX19xX3xX31xXefxX3xX4xX51xX3xX31xX673xXexX3xX1dcxX6bxX64xX3xX4cxX24xX3xX6e3xX6e3xX71exX3xXbxX1xX48xX82xX3xXexX1xX1cexX19xX3xX31xXefxX3xX3axX2exX3cxX3xX2dxX3fxX19xX20xX3xX1dcxX6bxX64xX110xX3xX228xXd9xX19xX3xX4xX18xX19xX1xX3xX31xX51xX3xXexX1xX24xX19xX1xX3xXbxX1xX48xX3xX4xX2cdxX19xX20xX3xXexX1xX3fxX4xX3xX1xXdxX86xX19xX3xXexX48xXexX3xXbxX1xX1exX19xX20xX3xXexX23xX24xX1exX3xX20xX351xX19xX3xX4cxX151xXdxX3xX3axX2exX3cxX3xX2dxX3fxX19xX20xX3xX27xX6exX1cexX3xXexX1xXddxX3xX4cxX4dxX19xX3xX17xXdxX19xX1xX82xX3xX4xX1cexX19xX20xX3xX2dxX2exX19xX3xXexX1xX2exX19xX3xXexX1xXdxX86xX19xX53xX3xX31xX37xX19xX3xXexX130xX19xX3xX1xX12cxX3xX2dxX2exX19xX82xX3xX31xXdxX8cxX19xX3xX1xX163xX19xX1xX3xX5xX24xX3xX2dxX80xX3cxX3xXexX23xX163xX3xXexX23xX130xXexX3xXexX3fxX3xX31xX1cexX3xXexX1xXddxX82xX3xX4cxX4dxX19xX3xX17xXdxX19xX1xX3xXexX1xXf6xX1a8xX19xX20xX3xX17xX18xXdxX82xX3xX4cxX4dxX19xX3xX17xXdxX19xX1xX3xXexX23xX1exX19xX20xX3xX4cxXdxX86xX4xX3xX4xXf6xX151xXdxX82xX3xXexX6xX19xX20xX3xX4cxX24xX3xX5xX918xX3xX1xX12cxXdxX110xX3xX3ddxX18cxX4xX3xXexXdxXd9xX80xX3xX4xX1xX109xX3xX3axX2exX3cxX3xX2dxX3fxX19xX20xX3xX27xX6exX1cexX3xXexX1xXddxX3xX4cxX4dxX19xX3xX17xXdxX19xX1xX82xX3xX4xX1cexX19xX20xX3xX2dxX2exX19xX3xXexX1xX2exX19xX3xXexX1xXdxX86xX19xX53xX3xX20xX351xX19xX3xXe0xX51xX3xX4xX1xX445xXexX3xX4xX1xX44axX3xX4cxX151xXdxX3xX4xX18cxX4xX3xXexXdxXd9xX80xX3xX4xX1xX109xX3xX4xX167xX6xX3xX3axX2exX3cxX3xX2dxX3fxX19xX20xX3xXbxX1xX48xX82xX3xXexX1xX1cexX19xX3xX4cxX4dxX19xX3xX1xX51xX6xX82xX3xXbxX1xXf6xX44xX19xX20xX3xX31xX18xXexX3xX4xX1xX80xX1a2xX19xX3xX4cxX4dxX19xX3xX17xXdxX19xX1xX3xX31xX1cexX3xXexX1xXddxX82xX3xX3axXefxX3xX31xX18xXexX3xX4xX1xX80xX1a2xX19xX3xX4cxX4dxX19xX3xX1xX51xX6xX3xX1dcxXcxX1dexX110xX110xX110xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX228xX1exX2dxX3cxXaxX12xX1dcxX1xXdxX1f8xX80xX3xX31xXddxX6xX3xXbxX1xXf6xX1a8xX19xX20xX3xXexX23xXd9xX19xX3xX31xXddxX6xX3xXe0xX24xX19xX3xXexX1exX24xX19xX3xXexXeaxX19xX1xX3xX19xX1xXf6xX3xX1xX80xX3cxX86xX19xX3xX1dcxX20xX6xX3xX13xX1a8xX19xX82xX3xX64xX24xX3xXcxX23xX80xX19xX20xX82xX3x11faaxXd9xX19xX3xX6exXddxX19xX1xX82xX3xX1bbxX80xX106xX19xX20xX3xX198xXf6xX1a8xX19xX20xX82xX3xX6exX1cexX19xX20xX3xX13xX1a8xX19xX110xX110xX110xX3xX31xXefxX3xXe0xX6xX19xX3xX1xX24xX19xX1xX3xX4xX1a8xX3xX4xX1xX37xX3xX4xX1xX109xX19xX1xX3xX7xX18cxX4xX1xX3xX1xXac8xX3xXexX23xXf7xX3xX3axX2exX3cxX3xX2dxX3fxX19xX20xX82xX3xX4xX106xXdxX3xXexX18xX1exX82xX3xX19xX2exX19xX20xX3xX4xX673xXbxX3xX4xX18cxX4xX3xXexX1xXdxX37xXexX3xX4xX1xX37xX3xX4cxX4dxX19xX3xX1xX51xX6xX3xXexX1xX8cxX3xXexX1xX6xX1exX3xX4cxX151xXdxX3xX17xX14xX4xX3xXexX36exX3xX6e2xXb7bxXb7bxX3xXexX23xXdxX86xX80xX3xX31xX15exX19xX20xX3xX31xX37xX19xX3xX2xX3xXexX715xX3xX31xX15exX19xX20xX55xX2xX3xXcxXcxX6bxX64xX197xXcxXcxX3xX3axXefxX82xX3xX1dcxX6bxX64xX3xX197xX3xX36xX1xX80xX3xXexX1xX8cxX3xXexX1xX6xX1exX3xXexX1xX1cexX19xX110xX3xX6bxXdxX86xX4xX3xXe0xX6xX19xX3xX1xX24xX19xX1xX3xX4xX18cxX4xX3xX4xX1a8xX3xX4xX1xX37xX3xX4xX1xX109xX19xX1xX3xX7xX18cxX4xX1xX3xX31xXefxX3xXexX18xX1exX3xX7xX3fxX3xX36xX1xX109xX4xX1xX3xX5xX86xX82xX3xX31xX12cxX19xX20xX3xX4cxXdxXd9xX19xX3xX19xX1xX2exX19xX3xX2dxX2exX19xX3xXexX1xX3fxX4xX3xX1xXdxX86xX19xX3xX4xX51xX3xX1xXdxX86xX80xX3xX7fxX80xX106xX3xX4xX1cexX19xX20xX3xXexX18cxX4xX3xX3axXefxX3xX1xX12cxXdxX3xX1xX51xX6xX3xXexX23xX1exX19xX20xX3xX4cxXdxX86xX4xX3xX1xX80xX3cxX3xX31xX12cxX19xX20xX3xX4xX18cxX4xX3xX19xX20xX80xX15exX19xX3xX5xX3fxX4xX3xX3axX2exX3cxX3xX2dxX3fxX19xX20xX3xX4xX1a8xX3xX7xX122xX3xX4cxX130xXexX3xX4xX1xX673xXexX3xX4cxX4dxX19xX3xX1xX51xX6xX110xX110xX110xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX228xX1exX2dxX3cxXaxX12xX0xXdxX17xX20xX3xX7xX23xX4xX9xXaxX55xX55xXdxX4cxX110xXe0xX6xX1exXexX1xX6xX19xX1xX1xX1exX6xX110xX4cxX19xX55xX19xX10x16210xX7xX55xX2xX71axXb7bxX71axX55xX71bxX79dxX2dxX79exXb7bxX79dxXb7bxXb7bxXb7bxXb7bxXexX6e2xXb7bxX79exX79exX79xX2xX71bxX5xX2xX110x16bb3xXbxX20xXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX228xX1exX2dxX3cxXaxX12xXcxXdxX37xXexX3xX17xX1b3xX4xX3xX4cxX4dxX19xX3xX19xX20xX1xX86xX3xX4xX167xX6xX3xX31xX12cxXdxX3xX4cxX4dxX19xX3xX19xX20xX1xX86xX3xX3axXefxX3xX64xX18xX19xX1xX3xX112xX1xX19exX4xX82xX3xX1xX80xX3cxX86xX19xX3xXcxX1xX148xX3xX198xX80xX2exX19xX110xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX228xX1exX2dxX3cxXaxX12xX112xX1xX106xXdxX3xX36xX1x14ce9xX19xX20xX3xX31xXddxX19xX1xX3xX23x11e5cxX19xX20xX82xX3xX2xX79xX3xX19xX4dxX17xX3xX7fxX80xX6xX82xX3xXexX1xX3fxX4xX3xX1xXdxX86xX19xX3xXbxX1xX1exX19xX20xX3xXexX23xX24xX1exX3xX27xXcxX1exX24xX19xX3xX2dxX2exX19xX3xX31xX1exX24xX19xX3xX36xX37xXexX3xX3axX2exX3cxX3xX2dxX3fxX19xX20xX3xX31xX44xXdxX3xX7xX48xX19xX20xX3xX4cxX4dxX19xX3xX1xX51xX6xX53xX3xX31xXefxX3xX19xX1xX130xX19xX3xX31xXf6xXf7xX4xX3xX7xX3fxX3xX7fxX80xX6xX19xX3xXexX2exX17xX3xX5xXefxX19xX1xX3xX31xX18xX1exX82xX3xX4xX1xXeaxX3xX31xX18xX1exX3xX4cxX24xX3xXexX18xX1exX3xX31xXdxX1f8xX80xX3xX36xXdxX86xX19xX3xX4xX167xX6xX3xX4xX18cxX4xX3xX4xX673xXbxX3xX167xX3cxX3xX6exX106xX19xX20xX82xX3xX4xX1xX109xX19xX1xX3xX7fxX80xX3cxX1f8xX19xX82xX3xX7xX3fxX3xXbxX1xX48xXdxX3xX1xXf7xXbxX3xX4xX167xX6xX3xX4xX18cxX4xX3xXe0xX6xX19xX82xX3xX19xX20xX24xX19xX1xX82xX3xX31xX1exX24xX19xX3xXexX1xX8cxX82xX3xX7xX3fxX3xX1xXf6xX122xX19xX20xX3xX14xX19xX20xX3xX4cxX24xX3xX31xX15exX19xX20xX3xXexX1xX80xX130xX19xX3xX4xX167xX6xX3xX4xX18cxX4xX3xXexX14cxX19xX20xX3xX5xX151xXbxX3xX19xX1xX2exX19xX3xX2dxX2exX19xX3xXexX23xXd9xX19xX3xX31xXddxX6xX3xXe0xX24xX19xX3xXexX1exX24xX19xX3xXexXeaxX19xX1xX110xX3xX3ddxX18cxX4xX3xXbxX1xX1exX19xX20xX3xXexX23xX24xX1exX3xX4xX1b3xX3xXexX1xX8cxX3xX19xX1xXf6xX3xX3axX2exX3cxX3xX2dxX3fxX19xX20xX3xX20xXdxX6xX3xX31xX163xX19xX1xX3xX4cxX4dxX19xX3xX1xX51xX6xX74cxX3xX5xX24xX19xX20xX82xX3xXexX1xX1cexX19xX82xX3xXe0xX106xX19xX82xX3xXexX393xX3xX2dxX2exX19xX3xXbxX1xX48xX3xX4cxX4dxX19xX3xX1xX51xX6xX74cxX3xX4xX1a8xX3xX7fxX80xX6xX19xX82xX3xX31xX1a8xX19xX3xX4cxXddxX3xX2dxX1exX6xX19xX1xX3xX19xX20xX1xXdxX86xXbxX3xX31xX18xXexX3xX4xX1xX80xX1a2xX19xX3xX4cxX4dxX19xX3xX1xX51xX6xX74cxX3xX3axXefxX3xX31xX18xXexX3xX4xX1xX80xX1a2xX19xX3xX4cxX4dxX19xX3xX1xX51xX6xX3xX1dcxXcxX1dexX74cxX3xXbxX1xXf6xX44xX19xX20xX82xX3xXexX1xXddxX3xXexX23xX673xX19xX3xX31xX18xXexX3xX4xX1xX80xX1a2xX19xX3xX4cxX4dxX19xX3xX17xXdxX19xX1xX3xX31xX1cexX3xXexX1xXddxX82xX3xXbxX1xX1exX19xX20xX3xXexX23xX24xX1exX3xX3axX51xX6xX3xX31xX51xXdxX3xX20xXdxX106xX17xX3xX19xX20xX1x124a1xX1exX82xX3xX31xX1f8xX19xX3xX1a8xX19xX3xX31xX18cxXbxX3xX19xX20xX1xX683xX6xX82xX3xXbxX1xXa17xX19xX20xX82xX3xX4xX1xX48xX19xX20xX3xX4xX18cxX4xX3xXexX86xX3xX19xX18xX19xX3xX3axXefxX3xX1xX12cxXdxX82xX3xXbxX1xX1exX19xX20xX3xXexX23xX24xX1exX3xX27xXcxX1exX24xX19xX3xX2dxX2exX19xX3xX31xX1exX24xX19xX3xX36xX37xXexX3xX3axX2exX3cxX3xX2dxX3fxX19xX20xX3xX31xX44xXdxX3xX7xX48xX19xX20xX3xX4cxX4dxX19xX3xX1xX51xX6xX53xX110xX110xX110xX3xXbxX1xX18cxXexX3xXexX23xXdxX8cxX19xX3xX36xX1xX18cxX3xX7xX2exX80xX3xX23xX12cxX19xX20xX82xX3xX31xXefxX3xXexX1xX80xX3xX1xX19exXexX82xX3xXexX130xXbxX3xX1xXf7xXbxX3xX31xXf6xXf7xX4xX3xX7xX14xX4xX3xX17xX18xX19xX1xX3xX4xX167xX6xX3xX7fxX80xX14cxX19xX3xX4xX1xX19exX19xX20xX3xX19xX1xX2exX19xX3xX2dxX2exX19xX110xX3xX6bxXdxX86xX4xX3xXexX1xX3fxX4xX3xX1xXdxX86xX19xX3xX19xX37xXbxX3xX7xX48xX19xX20xX3xX4cxX4dxX19xX3xX17xXdxX19xX1xX3xXexX23xX1exX19xX20xX3xX4cxXdxX86xX4xX3xX4xXf6xX151xXdxX82xX3xX4cxXdxX86xX4xX3xXexX6xX19xX20xX3xX4cxX24xX3xX5xX918xX3xX1xX12cxXdxX3xX4xX51xX3xX19xX1xXdxX1f8xX80xX3xX4xX1xX80xX3cxX8cxX19xX3xXe0xXdxX37xX19xX3xX23xX41axX3xX19xX631xXexX110xX3xXcxX393xX3xX4xX1xX14xX4xX3xXexX48xXexX3xX4xX18cxX4xX3xX1xX1exX18xXexX3xX31xX12cxX19xX20xX3xX36xX715xX3xX19xXdxX86xX17xX3xX4xX18cxX4xX3xX19xX20xX24xX3cxX3xX5xX918xX3xX5xX151xX19xX3xX4xX167xX6xX3xX31xX673xXexX3xX19xXf6xX151xX4xX82xX3xX4xX18cxX4xX3xX7xX3fxX3xX36xXdxX86xX19xX3xX7fxX80xX6xX19xX3xXexX23xX148xX19xX20xX3xX4xX167xX6xX3xXexXeaxX19xX1xX82xX3xXexX18xX1exX3xX31xXf6xXf7xX4xX3xX19xX1xXdxX1f8xX80xX3xX673xX19xX3xXexXf6xXf7xX19xX20xX3xXexX48xXexX3xX31x17cfbxXbxX3xXexX23xX1exX19xX20xX3xX19xX1xX2exX19xX3xX2dxX2exX19xX3xX4cxX24xX3xX2dxX80xX3xX36xX1xX18cxX4xX1xX3xXexX1xX130xXbxX3xXbxX1xXf6xX1a8xX19xX20xX82xX3xXexX1xX3fxX4xX3xX7xX3fxX3xX31xXefxX3xXexX23xX122xX3xXexX1xX24xX19xX1xX3xX19xX1xXfcxX19xX20xX3xX19xX20xX24xX3cxX3xX1xX12cxXdxX3xX5xX151xX19xX3xX4xX167xX6xX3xX31xX15exX19xX20xX3xXe0xX24xX1exX3xX4xX18cxX4xX3xX2dxX2exX19xX3xXexX12cxX4xX3xXexX23xX1exX19xX20xX3xXexXeaxX19xX1xX110xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX228xX1exX2dxX3cxXaxX12xXcxX80xX3cxX3xX19xX1xXdxXd9xX19xX3xXe0xXd9xX19xX3xX4xX18xX19xX1xX3xX19xX1xXfcxX19xX20xX3xX36xX37xXexX3xX7fxX80xX106xX3xX31xX18xXexX3xX31xXf6xXf7xX4xX82xX3xXbxX1xX1exX19xX20xX3xXexX23xX24xX1exX3xX4cx15517xX19xX3xX4xXa17xX19xX3xX19xX1xXfcxX19xX20xX3xXexX15exX19xX3xXexX18xXdxX82xX3xX1xX18xX19xX3xX4xX1xX37xX82xX3xX19xX1xX673xXexX3xX5xX24xX3xXexX23xX1exX19xX20xX3xX4xX1cexX19xX20xX3xXexX18cxX4xX3xX4xX1xXeaxX3xX31xX18xX1exX82xX3xX31xXdxX1f8xX80xX3xX1xX24xX19xX1xX3xX4cxX24xX3xXexX393xX3xX4xX1xX14xX4xX3xXexX1xX3fxX4xX3xX1xXdxX86xX19xX82xX3xX4xX1xX673xXexX3xX5xXf6xXf7xX19xX20xX3xX4xX167xX6xX3xXbxX1xX1exX19xX20xX3xXexX23xX24xX1exX3xX122xX3xX17xX12cxXexX3xX7xX48xX3xX4xX1a8xX3xX7xX122xX3xX4xX1xXf6xX6xX3xX31xXf6xXf7xX4xX3xX2dxX80xX3cxX3xXexX23xX163xX3xX4cxX24xX3xX19xX2exX19xX20xX3xX4xX6xX1exX110xX3xX6bxX163xX3xX4cxX130xX3cxX82xX3xX19xX1xXdxX86xX17xX3xX4cxX1b3xX3xX31xX445xXexX3xX23xX6xX3xXexX23xX1exX19xX20xX3xX20xXdxX6xXdxX3xX31xX1exX18xX19xX3xX6e2xXb7bxX2xXb84xX3xX197xX3xX6e2xXb7bxX6e2xXb7bxX3xX4xX167xX6xX3xXbxX1xX1exX19xX20xX3xXexX23xX24xX1exX31xXf6xXf7xX4xX3xX3axX18cxX4xX3xX31xXddxX19xX1xX3xX5xX24xX3xX1xX80xX3cxX3xX31xX12cxX19xX20xX3xX4xX18cxX4xX3xX19xX20xX80xX15exX19xX3xX5xX3fxX4xX3xX3axXefxX3xX1xX12cxXdxX82xX3xX31xX1a2xX3cxX3xX17xX18xX19xX1xX82xX3xX19xX2exX19xX20xX3xX4xX6xX1exX3xX4xX1xX673xXexX3xX5xXf6xXf7xX19xX20xX3xXbxX1xX1exX19xX20xX3xXexX23xX24xX1exX3xX27xXcxX1exX24xX19xX3xX2dxX2exX19xX3xX31xX1exX24xX19xX3xX36xX37xXexX3xX3axX2exX3cxX3xX2dxX3fxX19xX20xX3xX31xX44xXdxX3xX7xX48xX19xX20xX3xX4cxX4dxX19xX3xX1xX51xX6xX53xX3xXbxX1xX18cxXexX3xXexX23xXdxX8cxX19xX3xX7xX2exX80xX3xX23xX12cxX19xX20xX82xX3xXe0xX1f8xX19xX3xX4cxXfcxX19xX20xX3xXexX23xX1exX19xX20xX3xX4xX18cxX4xX3xX4cxX342xX19xX20xX3xX17xXdxX1f8xX19xX82xX3xX31xX445xX4xX3xXe0xXdxX86xXexX3xX5xX24xX3xX4cxX342xX19xX20xX3xX7xX2exX80xX82xX3xX4cxX342xX19xX20xX3xX3axX6xX82xX3xX4cxX342xX19xX20xX3xX31xX445xX4xX3xXe0xXdxX86xXexX3xX36xX1xX51xX3xX36xX1xX4dxX19xX82xX3xXexX23xX148xX19xX20xX3xXexX2exX17xX3xX5xX24xX3xX3axX2exX3cxX3xX2dxX3fxX19xX20xX3xX20xXdxX6xX3xX31xX163xX19xX1xX3xX4cxX4dxX19xX3xX1xX51xX6xX74cxX3xX5xX24xX19xX20xX82xX3xXexX1xX1cexX19xX82xX3xXe0xX106xX19xX82xX3xXexX393xX3xX2dxX2exX19xX3xXbxX1xX48xX3xX4cxX4dxX19xX3xX1xX51xX6xX74cxX3xX3axXefxX3xX31xX18xXexX3xX4xX1xX80xX1a2xX19xX3xX4cxX4dxX19xX3xX1xX51xX6xX3xX1dcxXcxX1dexX74cxX3xXbxX1xXf6xX44xX19xX20xX82xX3xXexX1xXddxX3xXexX23xX673xX19xX3xX31xX18xXexX3xX4xX1xX80xX1a2xX19xX3xX4cxX4dxX19xX3xX17xXdxX19xX1xX3xX31xX1cexX3xXexX1xXddxX74cxX3xX4xX1a8xX3xX7fxX80xX6xX19xX82xX3xX31xX1a8xX19xX3xX4cxXddxX82xX3xX2dxX1exX6xX19xX1xX3xX19xX20xX1xXdxX86xXbxX3xX31xX18xXexX3xX4xX1xX80xX1a2xX19xX3xX4cxX4dxX19xX3xX1xX51xX6xX82xX3xX31xX18cxXbxX3xX14xX19xX20xX3xX3cxXd9xX80xX3xX4xX14cxX80xX3xXexX1xX44xXdxX3xX36xXb78xX3xX4xX1cexX19xX20xX3xX19xX20xX1xXdxX86xXbxX3xX1xX51xX6xX82xX3xX1xXdxX86xX19xX3xX31xX18xXdxX3xX1xX51xX6xX3xX31xX673xXexX3xX19xXf6xX151xX4xX3xX4cxX24xX3xX1xX12cxXdxX3xX19xX1xX130xXbxX3xX7fxX80xX48xX4xX3xXexX37xX82xX3xX20xX51xXbxX3xXbxX1xX14cxX19xX3xXexX1xX3fxX4xX3xX1xXdxX86xX19xX3xXexX1xX351xX19xX20xX3xX5xXf7xXdxX3xX1dcxX20xX1xXddxX3xX7fxX80xX3cxX37xXexX3xX79exX79exX197xX1dcxX1bbxX55xXcx15403xX3xX6axX195xX1xX51xX6xX3xX198x16a6exX70xX3xX4cxX1f8xX3xX27xX198xX2exX3cxX3xX2dxX3fxX19xX20xX3xX4cxX24xX3xXbxX1xX18cxXexX3xXexX23xXdxX8cxX19xX3xX4cxX4dxX19xX3xX1xX51xX6xX82xX3xX4xX1exX19xX3xX19xX20xXf6xX44xXdxX3xX6bxXdxX86xXexX3xX1dcxX6xX17xX3xX31xX18cxXbxX3xX14xX19xX20xX3xX3cxXd9xX80xX3xX4xX14cxX80xX3xXbxX1xX18cxXexX3xXexX23xXdxX8cxX19xX3xXe0xX1f8xX19xX3xX4cxXfcxX19xX20xX3xX31xX673xXexX3xX19xXf6xX151xX4xX53xX110xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX228xX1exX2dxX3cxXaxX12xXcxXdxX19xX3xX23xX107axX19xX20xX82xX3xX4cxX151xXdxX3xX19xX1xXfcxX19xX20xX3xX36xX37xXexX3xX7fxX80xX106xX82xX3xXe0xX24xXdxX3xX1xX148xX4xX3xX36xXdxX19xX1xX3xX19xX20xX1xXdxX86xX17xX3xX4xX51xX3xX31xXf6xXf7xX4xX3xXexX23xX1exX19xX20xX3xX2xX79xX3xX19xX4dxX17xX3xX7fxX80xX6xX3xX7xX44axX3xX5xX24xX3xXexXdxX1f8xX19xX3xX31xX1f8xX3xX7fxX80xX6xX19xX3xXexX23xX148xX19xX20xX3xX31xX8cxX3xXbxX1xX1exX19xX20xX3xXexX23xX24xX1exX3xX27xXcxX1exX24xX19xX3xX2dxX2exX19xX3xX31xX1exX24xX19xX3xX36xX37xXexX3xX3axX2exX3cxX3xX2dxX3fxX19xX20xX3xX31xX44xXdxX3xX7xX48xX19xX20xX3xX4cxX4dxX19xX3xX1xX51xX6xX53xX3xX19xX20xX24xX3cxX3xX4xX24xX19xX20xX3xX31xXdxX3xX4cxX24xX1exX3xXe0xX1f8xX3xX23xX12cxX19xX20xX3xX4cxX24xX3xX4xX1xXdxX1f8xX80xX3xX7xX2exX80xX110xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX228xX1exX2dxX3cxXaxX12xX0xXe0xX3xX7xXexX3cxX5xX10xX9xXaxX17xX7xX1exX197xXe0xXdxX2dxXdxX197x17868xX1exX19xXexX197xXfdbxX10xXdxX20xX1xXexX40dxX19xX1exX23xX17xX6xX5xXaxX12xX112xX1xXf6xX1a8xX19xX20xX3xX1eexX19xX1xX0xX55xXe0xX12xX0xX55xXbxX12