Yên Định siết chặt quản lý các cơ sở kinh doanh có điều kiện
(vhds.baothanhhoa.vn) - Trên địa bàn huyện Yên Định có 106 cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự (ANTT), trong đó có 31 cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú; 35 cơ sở kinh doanh karaoke; 40 cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ; 3 cơ sở kinh doanh dịch vụ khí dầu hoá lỏng (san chiết gas)...
c676xedd1x112c6xcf50xfa6ex14029x10ee9x11f20xdd1fxX7xf763x123a0x13a1bxce5axea60xeff8xX5x12a9dxXaxd27fxe04bxd7c2x13d2cxX3xdb8fxf02axX15xX1xX3xX7xXdx12da0xXexX3xX4xX1xec41xXexX3xf694xdd93x11f93xX15xX3xX5x12690xX3xX4xcc60xX4xX3xX4x13964xX3xX7x136c4xX3xd89axXdxX15xX1xX3x14250xde65xX6xX15xX1xX3xX4x127efxX3xd384xXdxd1a2xX27xX3xX38xXdxe882xX15xX0xe978xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1298axX10xX6xX3dxXaxX12xXcx12c3dxX14xX15xX3xX46xX18xX6xX3xce41x1198bxX15xX3xX1xX27xd326xX4dxX15xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX15xX1xX3xX4xX44xX3xX2xe131xd45exX3xX4xX33xX3xX7xX36xX3xX38xXdxX15xX1xX3xX3dxX3exX6xX15xX1xX3xX4xX44xX3xX46xXdxX48xX27xX3xX38xXdxX4dxX15xX3x13a25xX48xX3xX6xX15xX3xX15xXdxX15xX1xX3xXexX66x13bdcxXexX3xXex12090xX3x12829xf9f0x14963xXcxXcx146d0x14ac1xX3xXexX66xX3exX15x1469cxX3xX46xX44xX3xX4xX44xX3x10896xX2xX3xX4xX33xX3xX7xX36xX3xX38xXdxX15xX1xX3xX3dxX3exX6xX15xX1xX3xX3dxX18xX4xX1xX3xXa6xe20cxX3xX5xdb11xX27xX3xXexX66x120b8x14d99xX3xXcdx10e30xX3xX4xX33xX3xX7xX36xX3xX38xXdxX15xX1xX3xX3dxX3exX6xX15xX1xX3xX38xX6xX66xX6xX3exX38xX10xXf0xX3x14de1xX85xX3xX4xX33xX3xX7xX36xX3xX38xXdxX15xX1xX3xX3dxX3exX6xX15xX1xX3xX3dxX18xX4xX1xX3xXa6xXe7xX3xX4x11b7exd2c4xX3xX46xf637xXf0xX3xXcdxX3xX4xX33xX3xX7xX36xX3xX38xXdxX15xX1xX3xX3dxX3exX6xX15xX1xX3xX3dxX18xX4xX1xX3xXa6xXe7xX3xX38xX1x1254cxX3xX3dxX12cxX27xX3xX1xX3exX2fxX3xX5xda8dxX15xXc5xX3xXb9xX7xX6xX15xX3xX4xX1xXdxX1exXexX3xXc5xX6xX7xXbexd4e9xX16exX16exX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfe63xX3exX3dxX74xXaxX12xX0xXdxX12dxXc5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxea5fxX10xX15xXexX10xX66xXaxX3xX7xXexX74xX5xX10xX9xXaxf421xXdxX3dxXexX1x13190xX3x137cdxX85xX85xXbx11968xXf0xX3xX1xX10xXdxXc5xX1xXexX1a7xX3xXf3xXcdxXcdxXbxX1adxXf0xXaxX3xX7xX66xX4xX9xXaxX50xX50xXdxXa6xX16exX6exX6xX3exXexX1xX6xX15xX1xX1xX3exX6xX16exXa6xX15xX50xX15xX10xX1a2xX7xX50x11879xX1dexX2x12fdexX50xX2xXf3xX85xX3dxX10fxX1dexX85xXcdxXcdxX1dexX1dexXexX86xX85xX10fx103e2xX5xX1e1xfdb0xXdxX12dxXc5xX1f5xX1e1xX85xX86xXf3xX1f5xX1a9xX4xXf3xX1e1xX6exX16exea8fxXbxXc5xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX15xX1xX3xX7xXdxX1exXexX3xX4xX1xX23xXexX3xX26xX27xX28xX15xX3xX5xX2cxX3xX4xX2fxX4xX3xX4xX33xX3xX7xX36xX3xX38xXdxX15xX1xX3xX3dxX3exX6xX15xX1xX3xX4xX44xX3xX46xXdxX48xX27xX3xX38xXdxX4dxX15xXaxX3xX1a2xXdxX3dxXexX1xX9xXaxX1a9xX85xX85xXaxX3xX1xX10xXdxXc5xX1xXexX9xXaxXf3xXcdxXcdxXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX193xX6xXbxXexXdxX3exX15xXaxX12xX193x12311xX15xXc5xX3xX6xX15xX3xX1xX27xX74xX4dxX15xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX15xX1xX3xX38xXdxcc69xX12dxX3xXexX66xX6xX3xX1xX3ex11248xXexX3xX46x1442exX15xXc5xX3xX4xX2fxX4xX3xX4xX33xX3xX7xX36xX3xX38xXdxX15xX1xX3xX3dxX3exX6xX15xX1xX3xX38xX6xX66xX6xX3exX38xX10xX16exX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX180xX3exX3dxX74xXaxX12xX17xX299xX3xXex11d29xX15xXc5xX3xX4xXeaxd8c5xX15xXc5xX3xX4xX281xX15xXc5xX3xXexX2fxX4xX3xX26xX27xX28xX15xX3xX5xX2cxX3xX4xX2fxX4xX3xX4xX33xX3xX7xX36xX3xX38xXdxX15xX1xX3xX3dxX3exX6xX15xX1xX3xX4xX44xX3xX46xXdxX48xX27xX3xX38xXdxX4dxX15xX3xXa6xX48xX3xXbaxXbbxXcxXcxXbfxX3xXexX1xX2e6xXdxX3xXc5xXdxX6xX15xX3xX26xX27xX6xX3xX193xX281xX15xXc5xX3xX6xX15xX3xX1xX27xX74xX4dxX15xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX15xX1xX3xX46x10e9axX3xX4xX1xff1fxX3xX46xX2a6xX15xXc5xX3xXexX1xX6xX12dxX3xX12dxXeaxX27xX3xX4xX1xX3exX3xX5fxX27xX74xX4dxX15xX3xX350xX74xXbfxX3xf1f3xX180xXbbx1155fxX3xX1xX27xX74xX4dxX15xX3xX6exX6xX15xX3xX1xX6fxX15xX1xX3xX15xX1xXdxX48xX27xX3xXa6xX2e0xX15xX3xX6exX28xX15xX3xX1xXeaxff4dxX15xXc5xX3xX3dx1002fxX15xXbfxX3xX4xX1x14e0exX3xX46xX2a2xX3exX3xXexX1xXb7xX4xX3xX1xXdxX4dxX15xX3xX1xXdxX4dxX27xX3xX26xX27xX28xX3xX4xX281xX15xXc5xX3xXexX2fxX4xX3xX26xX27xX28xX15xX3xX5xX2cxX3xXbbxX1xX6fxX3xX15xXeaxX392xX4xX3xXa6xX48xX3xXexX66xXb3xXexX3xXexXb7xX3xX1adxX34cxX3xX1xX2a6xXdxX3xXb9xXcxXcx11341xX5fxXbexX3xXa6xX6fxX3xX46x12fdaxX74xX3xX12dxX2a2xX15xX1xX3xX4xX28xXdxX3xX4xX2fxX4xX1xX3xX1xX6fxX15xX1xX3xX4xX1xX150xX15xX1xX3xXexX1xX10xX3exX3xX1xXeaxX392xX15xXc5xX3xXa6x107f1xX6xX3xX46xX28xX12dxX3xX6exX28xX3exX3xXbaxXbbxXcxXcxXbfxX3xXa6xX415xX6xX3xXbxX1xXe7xX4xX3xXa6xXe7xX3xX5x10505xXdxX3xX150xX4xX1xXbfxX3xX15xX1xX27xX3xX4xX12cxX27xX3xX4xX1xX150xX15xX1xX3xX46xX2fxX15xXc5xX3xX4xX350xX6xX3xX4xX33xX3xX26xX27xX6xX15xXbfxX3xXexdc50xX3xX4xX1x10840xX4xX3xXa6xX6fxX3xXbbxX1xe816xX15xX3xX3dxX468xX15xXbfxX3xX5xX6fxX12dxX3xXex1216bxXexX3xX4xX281xX15xXc5xX3xXexX2fxX4xX3xX26xX27xX28xX15xX3xX5xX2cxX3xX46xX18xX6xX3xX6exX6fxX15xXbfxX3xX15xf649xX12dxX3xX1xX2a6xXbfxX3xX15xX493xX12dxX3xX15xXc5xXeaxX2e6xXdxX3xXa6xX6fxX3xXc5xXdxX28xXdxX3xX26xX27xX74xX1exXexX3xX45cxX15xX3xX46xX18xX15xX1xX3xXexd409xX15xX1xX3xX1xX4bbxX15xX1xX3xXbaxXbbxXcxXcxX3xX15xXc5xX6xX74xX3xXexX415xX3xX4xX33xX3xX7xX36xX16exX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX180xX3exX3dxX74xXaxX12xX17xX18xX15xX1xX3xX38x14a70xX3xXa6xX6fxX3exX3xX4xX2fxX4xX3xX3dxX18xXbxX3xX5x12cb1xXbfxX3xXexX1exXexXbfxX3xX4xX2fxX4xX3xX7xXb7xX3xX38xXdxX4dxX15xX3xX4xX1xX150xX15xX1xX3xXexX66xX18xX3xX4xX350xX6xX3xX46xX18xX6xX3xXbxX1xXeaxX33xX15xXc5xX16exX16exX16exX3xX4xX2fxX4xX3xX46xX2a6xXdxX3xX15xXc5xX1xXdxX4dxXbxX3xXa6xXe7xX3xX4xX281xX15xXc5xX3xX6xX15xX3xX1xX27xX74xX4dxX15xX3xXa6xX6fxX3xX4xX281xX15xXc5xX3xX6xX15xX3xX4xX2fxX4xX3xX1adxX34cxXbfxX3xXexX1xX18xX3xXexX66xf6f7xX15xX3xXexX1xX6fxX15xX1xX3xX5xXb3xXbxX3xX4xX2fxX4xX3xXexX45cxXbfxX3xX46xX2a6xXdxX3xX38xXdxX299xX12dxX3xXexX66xX6xX3xX5xXdxX14xX15xX3xX15xXc5xX6fxX15xX1xX3xXexX1xXeaxX2e6xX15xXc5xX3xX1adxX27xX74xX14xX15xX3xXexX45cxX3xX4xX1xX460xX4xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xXexX66xX6xXbfxX3xX38xXdxX299xX12dxX3xXexX66xX6xX3xX1xX3exX2a2xXexX3xX46xX2a6xX15xXc5xX3xX38xXdxX15xX1xX3xX3dxX3exX6xX15xX1xX3xX4xX350xX6xX3xX4xX2fxX4xX3xX4xX33xX3xX7xX36xX3xX38xXdxX15xX1xX3xX3dxX3exX6xX15xX1xX3xX4xX44xX3xX46xXdxX48xX27xX3xX38xXdxX4dxX15xX3xXa6xX48xX3xXbaxXbbxXcxXcxX3xXexX66xX14xX15xX3xX46xX18xX6xX3xX6exX6fxX15xXf0xX3xXexX1xXb7xX4xX3xX1xXdxX4dxX15xX3xXexX475xXexX3xX4xX281xX15xXc5xX3xXexX2fxX4xX3xXexX27xX74xX14xX15xX3xXexX66xX27xX74xX48xX15xXbfxX3xXa6xXb3xX15xX3xX46xX2a6xX15xXc5xXbfxX3xXc5xXdxX2fxX3exX3xX3dxXe7xX4xX3xX7xX468xX27xX3xX66xX2a6xX15xXc5xXbfxX3xX38xX2cxX3xX4xX6xX12dxX3xX38xX1exXexX3xX38xX1xX281xX15xXc5xX3xXa6xXdxX3xXbxX1xX2a2xX12dxX3xXbxX1xX2fxXbxX3xX5xX27xXb3xXexX3xX46xX1exX15xX3xX4xX2fxX4xX3xX4xX33xX3xX7xX36xX3xX38xXdxX15xX1xX3xX3dxX3exX6xX15xX1xX3xX4xX44xX3xX46xXdxX48xX27xX3xX38xXdxX4dxX15xX3xXa6xX48xX3xXbaxXbbxXcxXcxXbfxX3xXexX415xX3xX46xX44xX3xX12dxcb51xXdxX3xX4xX1xX350xX3xX4xX33xX3xX7xX36xX3xX38xXdxX15xX1xX3xX3dxX3exX6xX15xX1xX3xX4xX44xX3xX46xXdxX48xX27xX3xX38xXdxX4dxX15xX3xXa6xX48xX3xXbaxXbbxXcxXcxX3xX5xX27xX281xX15xX3xX4xX44xX3xX2cxX3xXexX1xX460xX4xX3xXexX66xX3exX15xXc5xX3xXa6xXdxX4dxX4xX3xXexX475xX3xXc5xXdxX2fxX4xX3xXexX2a6xXdxX3xXbxX1xX2a2xX12dxX16exX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX180xX3exX3dxX74xXaxX12xX193xX1xX39dxX3xXexX150xX15xX1xX3xX66xXdxX14xX15xXc5xX3xXexX415xX3xX46xX12cxX27xX3xX15xX2e0xX12dxX3xX1dexX85xX1dexX1dexX3xX46xX1exX15xX3xX15xX6xX74xXbfxX3xX193xX281xX15xXc5xX3xX6xX15xX3xX1xX27xX74xX4dxX15xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX15xX1xX3xX46xX34cxX3xXexX45cxX3xX4xX1xX460xX4xX3xXf3xX85xX3xX6exX27xX45cxXdxX3xX38xXdxX299xX12dxX3xXexX66xX6xX3xX46xX2a6xXexX3xX1adxX27xX56axXexX3xXa6xX6fxX3xX46xX18xX15xX1xX3xX38xX4f2xX3xX46xX299xX3xX4xX1xX56axX15xX3xX4xX1xX39dxX15xX1xX3xXa6xXdxX4dxX4xX3xX4xX1xX56axXbxX3xX1xX6fxX15xX1xX3xX4xX2fxX4xX3xX26xX27xX74xX3xX46xX18xX15xX1xXbfxX3xX46xXdxX48xX27xX3xX38xXdxX4dxX15xX3xXa6xX48xX3xXbaxXbbxXcxXcxX3xX4xX350xX6xX3xX4xX2fxX4xX3xX4xX33xX3xX7xX36xX3xX38xXdxX15xX1xX3xX3dxX3exX6xX15xX1xX16exX3x104fcxX27xX6xX3xX46xX44xX3xX46xX34cxX3xXbxX1xX2fxXexX3xX1xXdxX4dxX15xXbfxX3xX1adx11a7bxX3xX5xX2cxX3xX2xXcdxX3xX4xX33xX3xX7xX36xX3xX38xXdxX15xX1xX3xX3dxX3exX6xX15xX1xX3xX15xXc5xX6fxX15xX1xX3xX15xXc5xX1xX48xX3xX4xX44xX3xX46xXdxX48xX27xX3xX38xXdxX4dxX15xX3xXa6xX48xX3xXbaxXbbxXcxXcxX3xXa6xXdxX3xXbxX1xX2a2xX12dxXbfxX3xXbxX1xX2a2xXexX3xXexXdxX48xX15xX3xX15xX2a6xXbxX3xX38xX1xX3exX3xX6exX2a2xX4xX3xXbbxX1xX6fxX3xX15xXeaxX392xX4xX3xXexX66xX14xX15xX3xX2xX1f2xXf3xX3xXexX66xXdxX4dxX27xX3xX46xX130xX15xXc5xX16exX3xXcxX66xX3exX15xXc5xX3xX46xX44xX3xX4xX44xX3xX1f2xX3xX4xX33xX3xX7xX36xX3xXa6xXdxX3xXbxX1xX2a2xX12dxX3xX4xX2fxX4xX3xX26xX27xX74xX3xX46xX18xX15xX1xX3xXexX66xX3exX15xXc5xX3xXbxX1xd77fxX15xXc5xXbfxX3xX4xX1xX475xX15xXc5xX3xX3dxX18xX4xX1xX3xX193x12d64x1439dxfffdxX371xX1f5xX2xX1e1xX3xXexX66xX3exX15xXc5xX3xX38xXdxX15xX1xX3xX3dxX3exX6xX15xX1xX3xX3dxX18xX4xX1xX3xXa6xXe7xX3xX38xX6xX66xX6xX3exX38xX10xXf0xX3xXexX1xX6xX12dxX3xX12dxXeaxX27xX3xX193xX1xX350xX3xXexX18xX4xX1xX3xX36exX180xXbbxX371xX3xX1xX27xX74xX4dxX15xX3xX1adxX7f5xX3xXbxX1xX2a2xXexX3xXexX1xX10xX3exX3xXexX1xX3edxX12dxX3xX26xX27xX74xX48xX15xX3xXa6xX392xXdxX3xXexX45cxX15xXc5xX3xX7xX475xX3xXexXdxX48xX15xX3xX2xX85xXf3xX3xXexX66xXdxX4dxX27xX3xX46xX130xX15xXc5xX16exX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX180xX3exX3dxX74xXaxX12xXcxX1xX2e6xXdxX3xXc5xXdxX6xX15xX3xXexX392xXdxXbfxX3xX5xXb7xX4xX3xX5xXeaxX433xX15xXc5xX3xX193xX281xX15xXc5xX3xX6xX15xX3xX1xX27xX74xX4dxX15xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX15xX1xX3xXexXdxX1exXbxX3xXexXe7xX4xX3xXexX1xX6xX12dxX3xX12dxXeaxX27xX3xX4xX1xX3exX3xX4xX56axXbxX3xX350xX74xXbfxX3xX4xX1xX150xX15xX1xX3xX26xX27xX74xX48xX15xX3xX4xX2fxX4xX3xX4xX56axXbxX3xXexX2e0xX15xXc5xX3xX4xXeaxX2e6xX15xXc5xX3xX4xX281xX15xXc5xX3xXexX2fxX4xX3xX26xX27xX28xX15xX3xX5xX2cxX3xXa6xX6fxX3xXexX66xXdxX299xX15xX3xX38xX1xX6xXdxX3xX46xX130xX15xXc5xX3xX6exX2a6xXbfxX3xX4xX44xX3xX1xXdxX4dxX27xX3xX26xX27xX28xX3xX4xX2fxX4xX3xXc5xXdxX28xXdxX3xXbxX1xX2fxXbxX3xX46xX28xX12dxX3xX6exX28xX3exX3xXbaxXbbxXcxXcxX3xXexX66xX14xX15xX3xX5xcbb2xX15xX1xX3xXa6xXb7xX4xX3xX15xXc5xX6fxX15xX1xXbfxX3xX15xXc5xX1xX48xX3xX38xXdxX15xX1xX3xX3dxX3exX6xX15xX1xX3xX4xX44xX3xX46xXdxX48xX27xX3xX38xXdxX4dxX15xX3xXa6xX48xX3xXbaxXbbxXcxXcxX16exX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX180xX3exX3dxX74xXaxX12xXcxX45cxX3xX4xX1xX460xX4xX3xX4xX1xX3exX3xX4xX2fxX4xX3xX4xX33xX3xX7xX36xX3xX38xXdxX15xX1xX3xX3dxX3exX6xX15xX1xX3xX3dxX18xX4xX1xX3xXa6xXe7xX3xX4xX12cxX12dxX3xX46xX130xXbfxX3xX38xX6xX66xX6xX3exX38xX10xXbfxX3xX4xX33xX3xX7xX36xX3xX38xXdxX15xX1xX3xX3dxX3exX6xX15xX1xX3xX5xXeaxX27xX3xXexX66xXefxX16exX16exX16exX3xX38xX2cxX3xX4xX6xX12dxX3xX38xX1exXexX3xXexX1xXb7xX4xX3xX1xXdxX4dxX15xX3xX15xXc5xX1xXdxX14xX12dxX3xX4xX2fxX4xX3xX26xX27xX74xX3xX46xX18xX15xX1xX3xX4xX350xX6xX3xXbxX1xX2fxXbxX3xX5xX27xXb3xXexXbfxX3xX46xX28xX12dxX3xX6exX28xX3exX3xXbaxXbbxXcxXcxX3xXexX2a2xXdxX3xX4xX33xX3xX7xX36xXf0xX3xXbxX1xX2fxXexX3xX46xX2a6xX15xXc5xX3xX12dxX2a2xX15xX1xX3xX12dxf16axX3xXbxX1xX3exX15xXc5xX3xXexX66xX6fxX3exX3xXexX3exX6fxX15xX3xX3dxX468xX15xX3xXexX1xX6xX12dxX3xXc5xXdxX6xX3xXbxX1xX89cxX15xXc5xX3xX15xXc5xX415xX6xXbfxX3xXbxX1xX2fxXexX3xX1xXdxX4dxX15xXbfxX3xXexX475xX3xXc5xXdxX2fxX4xX3xXexX2a6xXdxX3xXbxX1xX2a2xX12dxXbfxX3xXexX4dxX3xX15xX2a2xX15xX3xX1adxX34cxX3xX1xX2a6xXdxXbfxX3xXc5xX44xXbxX3xXbxX1xX12cxX15xX3xX46xX28xX12dxX3xX6exX28xX3exX3xXbaxXbbxXcxXcxX16exX16exX16exX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbaxX27xXexX1xX3exX66xXaxX12xX7dfxX27xX475xX4xX3xX5fxXeaxX33xX15xXc5xX0xX50xXbxX12
Quốc Hương