Sắp xếp các trường THPT và câu chuyện hậu giải thể
(vhds.baothanhhoa.vn) - Sau khi thực hiện Đề án “Sắp xếp các trường THPT công lập hiện có trên địa bàn tỉnh đến năm 2025”, Thanh Hóa đã có 5 trường THPT giải thể. Đến nay học sinh và giáo viên các trường THPT giải thể đã yên tâm học tập, giảng dạy tại ngôi trường mới.
6652xa3aexb11ax695fxc396xf82cx7c34x667fxee1bxX7xf820x85b5x8daexa3a9xc3faxe38fxX5x8bebxXax6f2dxa469xdff9xXbxX3x6c37xb886xXbxX3xX4x7925xX4xX3xXexa138x7f15x9d47xb19axcf0exX3xXcx756fx974axXcxX3x7ac7xd336xX3xX4xad77x8405xX3xX4xX1xX30xc04cxbb08xX23xX3xX1x83a8xX30xX3xX24xXdxed86xXdxX3xXexX1xc24fxX0xcd9fxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX27xX10xX6xc014xXaxX12xX13xX6xX30xX3xd447xX1xXdxX3xXexX1xaa11xX4xX3xX1xXdxX36xX23xX3x7057x8a45xX3xX1cxX23xX3xf718xX13xX14xXbxX3xX17xX18xXbxX3xX4xX1cxX4xX3xXexX20xX21xX22xX23xX24xX3xXcxX27xX28xXcxX3xX4xaea9xX23xX24xX3xX5xX3axXbxX3xX1xXdxX36xX23xX3xX4xca59xX3xXexX20x8d5axX23xX3xf77exf15axX6xX3x9adaxX2cxX23xX3xXex6ddexX23xX1xX3xXa2xX18xX23xX3xX23x764cx8525xX3x7316xa4c2xXb7xa608xb217xf302xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX27xX9bxX6xX3xXa2xdaffxX3xX4xX9bxX3xXbaxX3xXexX20xX21xX22xX23xX24xX3xXcxX27xX28xXcxX3xX24xXdxX3fxXdxX3xXexX1xX44xfbbcxX3xX6dxX18xX23xX3xX23xX6xX35xX3xX1xaa74xX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX2bxX2cxX3xX24xXdxX1cxfa3fxX3xX2bxXdxX9fxX23xX3xX4xX1cxX4xX3xXexX20xX21xX22xX23xX24xX3xXcxX27xX28xXcxX3xX24xXdxX3fxXdxX3xXexX1xX44xX3xXa2xXc9xX3xX35xX9fxX23xX3xXexX2fxXb5xX3xX1xXefxX4xX3xXexX3axXbxXbcxX3xX24xXdxX3fxX23xX24xX3xX58xbcdbxX35xX3xXexX138xXdxX3xX23xX24xX8dxXdxX3xXexX20xX21xX22xX23xX24xX3xXb5x8e4cxXdxXe4xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxcc8fxXfdxX58xX35xXaxX12xX0xXa6xX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXaxXb5xX7xXfdxac48xXa6xXdxX58xXdxX171xe2a2xXfdxX23xXexX171xd970xX10xXdxX24xX1xXexf856xX3xX23xXfdxX20xXb5xX6xX5xXaxX12xa80dxX1xX14xX4xX3xXbxX1xceb8xX4xX3xX5fxX1xX9bxX3xX5fxX1xXb4xX23xXbcxX3x76ccxX23xX3xXa2xXa3xX23xX1xX3xXexe720xX23xX1xX3xX1xX1a9xX23xX1xX0xX46xXa6xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15exXfdxX58xX35xXaxX12xX13xX6xX30xX3xX5fxX1xXdxX3xX4xX9bxX3xb994xX30xX35xX18xXexX3xXa2xXa3xX23xX1xX3xX24xXdxX3fxXdxX3xXexX1xX44xXbcxX3xXcxX20xX21xX22xX23xX24xX3xXcxX27xX28xXcxX3xdf1cxX9fxX3x806fxXb4xX23xX3xX1f6xXdxX23xX1xX3x9614xXcxX1xXefxX3xdcb7xX30xX2fxX23xbb02xXbcxX3xX1x985cxX23xX3x6fafx79f4xXb8xX3xX1xXefxX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX5xX14cxXbxX3xX2xX2xX3xX2bxX2cxX3xX2xXb7xX3xX4xd083xX6xX3xXexX20xX21xX22xX23xX24xX3xXa2xXc9xX3xXa2xX21xf171xX4xX3xX7xX14xXbxX3xX17xX18xXbxX3xXbxX1xX2fxX23xX3xXa6xX1a0xX3xX2bxX6exX3xX1xXefxX4xX3xXexX138xXdxX3x78a8xX3xXexX20xX21xX22xX23xX24xX3xXcxX27xX28xXcxX3xXexX20xX9fxX23xX3xXa2xXa3xX6xX3xXa6xX2cxX23xX3xX1xX30xX35xX36xX23xX3xXa2xX9bxX3xX5xX2cxX3xXcxX20xX21xX22xX23xX24xX3xXcxX27xX28xXcxX3xXcxX1xXefxX3xX207xX30xX2fxX23xX3xXbaxXbcxX3xXcxX27xX28xXcxX3xX1f6xX9fxX3xX1f6xX23cxXdxX3xX2bxX2cxX3xXcxX27xX28xXcxX3xX1f6xX9fxX3xX27xXfdxX2cxX23xXe4xX3xdb5fxX30xX6xX3xX5fxX1xX3fxXfdxX3xX7xX1cxXexXbcxX3xX4xX1cxX4xX3xXexX20xX21xX22xX23xX24xX3xXcxX27xX28xXcxX3xXexX20xX9fxX23xX3xXa2xXa3xX6xX3xXa6xX2cxX23xX3xX1xX30xX35xX36xX23xX3xXcxX1xXefxX3xX207xX30xX2fxX23xX3xXa2xX6exX30xX3xXa2xX3fxXb5xX3xXa6xX3fxXfdxX3xX4xX20fxX3xX7xb799xX3xX2bxX3axXexX3xX4xX1x6c44xXexX3xXa2xX44xX3xXexXdxX18xXbxX3xX23xX1xX3axX23xX3xX7xac5fxX3xX1xXefxX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xXexa805xX3xXcxX20xX21xX22xX23xX24xX3xXcxX27xX28xXcxX3xX1f6xX9fxX3xX1f9xXb4xX23xX3xX1f6xXdxX23xX1xXe4xX3xfa1exX1xXabxX58xX30xX35xX3xX23xX1xX308xXexX3xXcxX20xX21xX22xX23xX24xX3xXcxX27xX28xXcxX3xX1f6xX9fxX3xX27xXfdxX2cxX23xXbcxX3xX58xXfdxX3xX4xX20fxX3xX7xX300xX3xX2bxX3axXexX3xX4xX1xX308xXexX3xX4xX1xX21xX6xX3xXa2xX3fxXb5xX3xXa6xX3fxXfdxX3xX23xX9fxX23xX3xX7xX319xX3xX1xXefxX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX4xX1xX30xX35xX44xX23xX3xXexX325xX3xXcxX20xX21xX22xX23xX24xX3xXcxX27xX28xXcxX3xX1f6xX9fxX3xX1f9xXb4xX23xX3xX1f6xXdxX23xX1xX3xX7x6831xX3xX2bxbd04xX23xX3xX1xXefxX4xX3xXexX138xXb5xX3xXexX138xXdxX3xXexX20xX21xX22xX23xX24xX3xX4xad7dxXe4xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15exXfdxX58xX35xXaxX12xX340xX8dxX3xX24xXdxX1cxXfdxX3xX6dxed12xX3xXcxX1xXa3xX3xX27xbbabxX23xX24xX3xX27xX138xX23xX1xX3xX171xX3xX27xXdxX36xX30xX3xXexX20xX21xX300xX23xX24xX3xXcxX20xX21xX22xX23xX24xX3xXcxX27xX28xXcxX3xX1f6xX9fxX3xX1f6xX23cxXdxX3xX4xX1xXfdxX3xXa6xXdxX18xXexX182xX3xdd51xX24xX6xX35xX3xX7xX6xX30xX3xX5fxX1xXdxX3xXexXdxX18xXbxX3xX23xX1xX3axX23xX3xb324xX3xX4xX1cxX23xX3xXa6x9f40xXbcxX3xX24xXdxX1cxXfdxX3xX2bxXdxX9fxX23xX3xX2bxX2cxX3xXb7xXb8xX212xX3xX1xXefxX4xX3xX7xXdxX23xX1xXbcxX3xX23xX1xX2cxX3xXexX20xX21xX22xX23xX24xX3xXa2xXc9xX3xXexX1a0xX3xX4xX1x9498xX4xX3xX5x9ae4xX3xXa2xX9bxX23xX3xX1xXefxX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX2bxX2cxX3xX24xXdxX1cxXfdxX3xX2bxXdxX9fxX23xXbcxX3xXexX1a0xX3xX4xX1xX477xX4xX3xX4xX1xXfdxX3xX1xXefxX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX1xXefxX4xX3xX23xX446xXdxX3xX1d5xX30xX35xXbcxX3xX1d5xX30xX35xX3xX4xX1xX18xXe4xX3xX340xX1xXfdxX3xXa2xX18xX23xX3xXexX1xX22xXdxX3xXa2xXdxX44xXb5xX3xX23xX2cxX35xXbcxX3xXexX21xX3xXexX21xX300xX23xX24xX3xX4xX22dxX6xX3xX1xXefxX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX2bxX2cxX3xX24xXdxX1cxXfdxX3xX2bxXdxX9fxX23xX3xXa2xXc9xX3xXexX21xX20fxX23xX24xX3xXa2xX319xXdxX3xX1a0xX23xX3xXa2xXa3xX23xX1xXbcxX3xXa6xX14xXexX3xX23xX1xXa3xXbxX3xXa2xX21xX23cxX4xX3xX2bxX14cxXdxX3xX2bxXdxX36xX4xX3xX1xXefxX4xX3xXexX3axXbxX3xX2bxX2cxX3xX24xXdxX3fxX23xX24xX3xX58xX138xX35xXe4xX3xX428xX1xX2cxX3xXexX20xX21xX22xX23xX24xX3xX4xX3cdxX23xX24xX3xX4xX1xX21xX6xX3xXbxX1xX3fxXdxX3xX24xXdxX3fxXdxX3xX1d5xX30xX35xX18xXexX3xXa2xX20fxX23xX3xX17xXdxX23xX3xX4xX1xX30xX35xX44xX23xX3xXexX20xX21xX22xX23xX24xX3xX4xX22dxX6xX3xX1xXefxX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX2bxX2cxX3xX24xXdxX1cxXfdxX3xX2bxXdxX9fxX23xX3xXb5xX14cxXdxXe4xX3xXcxX30xX35xX3xX23xX1xXdxX9fxX23xXbcxX3xX58xXfdxX3xXbxX1xX3fxXdxX3xXexXdxX18xXbxX3xX23xX1xX3axX23xX3xXexX1xX9fxXb5xX3xXb5xX446xXexX3xX5xX21xX23cxX23xX24xX3xX5xX14cxX23xX3xX1xXefxX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX23xX9fxX23xX3xX23xX1xX2cxX3xXexX20xX21xX22xX23xX24xX3xXbxX1xX3fxXdxX3xXa6xX319xX3xXexX20x7adbxX3xX5xX14cxXbxX3xX1xXefxX4xX3xX300xX3xX4xX3fxX3xX4xX1cxX4xX3xXbxX1x7d87xX23xX24xX3xX4xX1xX477xX4xX3xX23xXb4xX23xX24xXbcxX3xX1xXdxX36xX23xX3xX23xX1xX2cxX3xXexX20xX21xX22xX23xX24xX3xXa2xX6xX23xX24xX3xXa6xXa3xX3xXexX1xXdxX18xX30xX3xXb5xX446xXexX3xX7xX319xX3xXbxX1xX601xX23xX24xX3xX4xX1xX477xX4xX3xX23xXb4xX23xX24xXe4xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15exXfdxX58xX35xXaxX12xX0xXdxXb5xX24xX3xX7xX20xX4xX9xXaxX46xX46xXdxX2bxXe4xXa6xX6xXfdxXexX1xX6xX23xX1xX1xXfdxX6xXe4xX2bxX23xX46xX23xX10xX17cxX7xX46xX2xX213xX212xXb8xX46xX212xX213xX58xXb7xX2xXb8xXb8xXb8xXb8xXb8xXexX25axXbaxX213xX2xX212xX25axXb7xX5xX2xXe4xd3ffxXbxX24xXaxX3xX46xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15exXfdxX58xX35xXaxX12xXcxX20xX21xX22xX23xX24xX3xXcxX27xX28xXcxX3xX1f6xX9fxX3xX1f6xX23cxXdxX3xX202xXcxX1xXefxX3xX207xX30xX2fxX23xX20bxX3xX23xX20fxXdxX3xXexXdxX18xXbxX3xX23xX1xX3axX23xX3xX1xX20fxX23xX3xXb7xXb8xXb8xX3xX1xXefxX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xXexX325xX3xXcxX20xX21xX22xX23xX24xX3xXcxX27xX28xXcxX3xX1f6xX9fxX3xX1f9xXb4xX23xX3xX1f6xXdxX23xX1xX3xX2bxX325xX6xX3xX24xXdxX3fxXdxX3xXexX1xX44xXe4xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15exXfdxX58xX35xXaxX12xX340xX3cdxX23xX24xX3xXexX21xX20fxX23xX24xX3xXexX65xX3xX23xX1xX21xX3xX2bxX3axX35xXbcxX3xXcxX20xX21xX22xX23xX24xX3xXcxX27xX28xXcxX3xXcxb86bxX23xX1xX3x7f5bxXdxX6xX3xX25axX3xX202xXcxX751xX23xX1xX3xX755xXdxX6xX20bxX3xXexXdxX18xXbxX3xX23xX1xX3axX23xX3xX2xXb8xX212xX3xX1xXefxX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xXexX325xX3xXcxX20xX21xX22xX23xX24xX3xXcxX27xX28xXcxX3xXcxX751xX23xX1xX3xX755xXdxX6xX3xXbaxX3xXa2xXc9xX3xX24xXdxX3fxXdxX3xXexX1xX44xXbcxX3xXa2xX3f4xX23xX24xX3xXexX1xX22xXdxX3xX23xXb4xXb5xX3xX1xXefxX4xX3xXb7xXb8xX2xX213xX3xX171xX3xXb7xXb8xX2xX43fxX3xX23xX1xX2cxX3xXexX20xX21xX22xX23xX24xX3xX4xX3cdxX23xX24xX3xXexX30xX35xX44xX23xX3xX7xXdxX23xX1xX3xXexX1xX9fxXb5xX3xXbaxX3xX5xX14cxXbxX3xX2xXb8xX3xXexX325xX3xX5fxX1xX30xX3xX2bxX65xX4xX3xXexX30xX35xX44xX23xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX4xX22dxX6xX3xXcxX20xX21xX22xX23xX24xX3xXcxX27xX28xXcxX3xXcxX751xX23xX1xX3xX755xXdxX6xX3xXbaxX3xX4xX3cdxXe4xX3xX428xX1xX21xX3xX2bxX3axX35xXbcxX3xX1xXdxX36xX23xX3xX23xX6xX35xX3xXcxX20xX21xX22xX23xX24xX3xXcxX27xX28xXcxX3xXcxX751xX23xX1xX3xX755xXdxX6xX3xX25axX3xX4xX9bxX3xXexX20xX9fxX23xX3xX2xXe4xadb8xXb8xXb8xX3xX1xXefxX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX2bxX14cxXdxX3xX25axX213xX3xX5xX14cxXbxXe4xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15exXfdxX58xX35xXaxX12xXcxX1xf702xX35xX3xX24xXdxX1cxXfdxX3xX27xX3f4xX3xXcxX20xX30xX23xX24xX3xX13xX20fxX23xX3xX171xX3xX27xXdxX36xX30xX3xXexX20xX21xX300xX23xX24xX3xXcxX20xX21xX22xX23xX24xX3xXcxX27xX28xXcxX3xXcxX751xX23xX1xX3xX755xXdxX6xX3xX25axX3xX4xX1xXfdxX3xXa6xXdxX18xXexX182xX3xX18cxX1xX9bxX3xX5fxX1xXb4xX23xX3xX5xX14cxX23xX3xX23xX1xX308xXexX3xX4xX22dxX6xX3xX23xX1xX2cxX3xXexX20xX21xX22xX23xX24xX3xX5fxX1xX8dxX23xX24xX3xXbxX1xX3fxXdxX3xX5xX2cxX3xX300xX3xXbxX1xX601xX23xX24xX3xX1xXefxX4xX3xXb5xX2cxX3xXexX1xXdxX18xX30xX3xXexX1xX319xX23xX3xX2bxX6exX3xXexX20xX6xX23xX24xX3xXexX1xXdxX18xXexX3xXa6xXa3xXe4xX3xXcxXdxX18xXbxX3xX23xX1xX3axX23xX3xXexX1xX9fxXb5xX3xXb5xX446xXexX3xX5xX21xX23cxX23xX24xX3xX5xX14cxX23xX3xX1xXefxX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX23xX1xX21xX23xX24xX3xX4xX1xXabxX3xXa2xX21xX23cxX4xX3xXexXdxX18xXbxX3xX23xX1xX3axX23xX3xXbaxX853xX3xXa6xX446xX3xXa6xX2cxX23xX3xX24xX1xX18xX3xXb5xX2cxX3xXbxX1xX882xX23xX3xX5xX14cxX23xX3xXa2xXc9xX3xX1xX21xX3xX1xcd02xX23xX24xXbcxX3xX5fxX1xX8dxX23xX24xX3xXa2xX138xXexX3xX4xX1xX30x6bfdxX23xXe4xX3xXcxX1xX9fxXb5xX3xX23xabacxX6xXbcxX3xX7xX319xX3xX5xX21xX23cxX23xX24xX3xX1xXefxX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xXexXb4xX23xX24xX3xXa2xX446xXexX3xXa6xXdxX18xX23xX3xX23xX9fxX23xX3xX24xX2fxX35xX3xX1d5xX30xX1cxX3xXexX3fxXdxX3xX7xX2fxX23xX3xX4xX1xX20fxXdxX3xXa6xXc9xXdxX3xXexX3axXbxXbcxX3xX23xX1xX2cxX3xXa2xX44xX3xX17xX10xXbcxX3xX7xX2fxX23xX3xXexX3axXbxX3xXexX20xX30xX23xX24xXbcxX3xXa2xd73cxX4xX3xXa6xXdxX36xXexX3xX5xX2cxX3xX23xX1xX2cxX3xX2bxX36xX3xX7xXdxX23xX1xXe4xX3xX27xXdxX36xX23xX3xX23xX6xX35xXbcxX3xXexX5ecxX23xX1xX3xXa6xX1a9xX23xX1xX3xX1d5xX30xX2fxX23xX3xX4xX477xX3xX2xXb8xXb8xX3xX1xXefxX4xX3xX7xXdxX23xX1xX46xX3xX2xX3xX23xX1xX2cxX3xX2bxX36xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX4xX9bxX3xX58xXdxX36xX23xX3xXexX5ecxX4xX1xX3xX2xXbaxXb5xX0xX7xX30xXbxX12xXb7xX0xX46xX7xX30xXbxX12xXe4xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15exXfdxX58xX35xXaxX12xX0xXa6xX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXaxXb5xX7xXfdxX171xXa6xXdxX58xXdxX171xX177xXfdxX23xXexX171xX17cxX10xXdxX24xX1xXexX182xX3xX23xXfdxX20xXb5xX6xX5xXaxX12xX1f9xX3b6xX23xX3xX4xX601xX23xX3xX23xX1xX99exX23xX24xX3xXexX20xXb4xX23xX3xXexX20xX300xX0xX46xXa6xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15exXfdxX58xX35xXaxX12xXcxX20xX21xX22xX23xX24xX3xXcxX27xX28xXcxX3xX1f6xX9fxX3xX1f9xXb4xX23xX3xX1f6xXdxX23xX1xX3xX7xX6xX30xX3xX5fxX1xXdxX3xX24xXdxX3fxXdxX3xXexX1xX44xX3xX4xX9bxX3xXexX1a0xX23xX24xX3xX7xX319xX3xX212xX213xX3xX4xX1cxX23xX3xXa6xX446xXbcxX3xX24xXdxX1cxXfdxX3xX2bxXdxX9fxX23xX3xXbxX1xX3fxXdxX3xX4xX1xX30xX35xX44xX23xX3xX4xX8dxX23xX24xX3xXexX1cxX4xX3xXa2xX18xX23xX3xX23xX20fxXdxX3xX5xX2cxXb5xX3xX2bxXdxX36xX4xX3xXb5xX14cxXdxXe4xX3xXcxX20xXfdxX23xX24xX3xXa2xX9bxXbcxX3xXa2xX6xX3xXbxX1xX882xX23xX3xX4xX1cxX4xX3xX24xXdxX1cxXfdxX3xX2bxXdxX9fxX23xX3xX5xX2cxX3xX23xX99exXbcxX3xX4xX9bxX3xX4xXfdxX23xX3xX300xX3xX5xX477xX6xX3xXexX30xX1a0xXdxX3xX1xXefxX4xX3xXb5xX882xXb5xX3xX23xXfdxX23xXbcxX3xXexXdxX44xX30xX3xX1xXefxX4xXbcxX3xX24xXdxX6xX3xXa2xX1a9xX23xX1xX3xXa2xX6exX30xX3xXa2xXc9xX3xX1a0xX23xX3xXa2xXa3xX23xX1xX3xX4xX1xX3edxX3xX300xX3xXexX138xXdxX3xXexX1xXa3xX3xXexX20xX308xX23xX3xXcxX1xXefxX3xX207xX30xX2fxX23xXe4xX3xX340xX9bxX3xX212xXb7xX3xX24xXdxX1cxXfdxX3xX2bxXdxX9fxX23xX3xXa2xX21xX23cxX4xX3xXa6xX319xX3xXexX20xX5ecxXbcxX3xX7xX14xXbxX3xX17xX18xXbxX3xX4xX8dxX23xX24xX3xX2bxXdxX36xX4xX3xXexX138xXdxX3xX4xX1cxX4xX3xXexX20xX21xX22xX23xX24xX3xXexX20xXfdxX23xX24xX3xX1xX30xX35xX36xX23xXbcxX3xX4xX601xX23xX3xX5xX138xXdxX3xX853xX3xX23xX24xX21xX22xXdxX3xX5fxX1xX8dxX23xX24xX3xXexX1xX44xX3xX7xX14xXbxX3xX17xX18xXbxX3xX2bxX6exX3xX4xX1cxX4xX3xXexX20xX21xX22xX23xX24xX3xXcxX27xX28xXcxX3xXexX20xXfdxX23xX24xX3xX1xX30xX35xX36xX23xX3xX23xX9fxX23xX3xXa6xX30xX446xX4xX3xXbxX1xX3fxXdxX3xXa6xX319xX3xXexX20xX5ecxX3xX4xX8dxX23xX24xX3xXexX1cxX4xX3xX20xX6xX3xX23xX24xXfdxX2cxXdxX3xX1xX30xX35xX36xX23xXe4xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15exXfdxX58xX35xXaxX12xX340xX8dxX3xX24xXdxX1cxXfdxX3xX27xXe4xXcxXe4xX28xX3xXexX2fxXb5xX3xX7xX65xX182xX3xXaxX18cxX1xXdxX3xXa6xXdxX18xXexX3xXexX20xX21xX22xX23xX24xX3xXexX1xX30xX446xX4xX3xX58xXdxX36xX23xX3xX24xXdxX3fxXdxX3xXexX1xX44xXbcxX3xX4xX1xd9c4xX23xX24xX3xXexX8dxXdxX3xX20xX308xXexX3xXa6xX30xX3f4xX23xX3xX2bxX2cxX3xX5xXfdxX3xX5xX14xX23xX24xXe4xX3xX6dxX21xX23cxX4xX3xX7xX65xX3xXa2xX446xX23xX24xX3xX2bxXdxX9fxX23xX3xX4xX22dxX6xX3xX23xX1xX2cxX3xXexX20xX21xX22xX23xX24xXbcxX3xX4xX308xXbxX3xXexX20xX9fxX23xXbcxX3xXa2xX9ffxX4xX3xXa6xXdxX36xXexX3xX5xX2cxX3xX4xX9bxX3xX2bxXb4xX23xX3xXa6xX3fxX23xX3xX23xX9fxX30xX3xX20xa15cxX3xX2bxXdxX36xX4xX3xXexX1xX22xXdxX3xX24xXdxX6xX23xX3xXa2xXdxX6exX30xX3xXa2xX446xX23xX24xX3xXa2xX18xX23xX3xX4xX8dxX23xX24xX3xXexX1cxX4xX3xX300xX3xXa2xX20fxX23xX3xX2bxXa3xX3xX23xX24xXfdxX2cxXdxX3xX1xX30xX35xX36xX23xXbcxX3xX7xX6xX30xX3xXb7xX212xX3xXexX1xX1cxX23xX24xX3xX7xX3b3xX3xXa2xX21xX23cxX4xX3xXa6xX319xX3xXexX20xX5ecxX3xXexX20xX300xX3xX2bxX6exX3xX4xX1cxX4xX3xXexX20xX21xX22xX23xX24xX3xXcxX27xX28xXcxX3xXexX20xX9fxX23xX3xXa2xXa3xX6xX3xXa6xX2cxX23xX3xX1xX30xX35xX36xX23xX3xX4xX3cdxX3xX23xX9fxX23xX3xX4xX1xXcddxX23xX24xX3xXexX8dxXdxX3xX4xX3cdxX23xX24xX3xX35xX9fxX23xX3xXexX2fxXb5xX3xXbxX1xX882xX23xX3xX23xX2cxXfdxXaxXe4xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15exXfdxX58xX35xXaxX12xXcxX20xX21xX22xX23xX24xX3xXcxX27xX28xXcxX3xX6dxXdxX23xX1xX3xX340xX1xX21xX20fxX23xX24xX3xe859xX21xX20fxX23xX24xX3xX202xX27xX3axX30xX3xX1f6xX446xX4xX20bxX3xX7xX6xX30xX3xX5fxX1xXdxX3xX1xXefxXbxX3xX17x77c1xXexX3xXexX1xX10xXfdxX3xX1xX21xX14cxX23xX24xX3xX58xX3b6xX23xX3xX4xX22dxX6xX3xX13xX300xX3xX755xXe1bx6e58xX6dxXcxX3xX2bxX2cxX3xX7xX14xXbxX3xX17xX18xXbxX3xX4xX1cxX4xX3xXexX20xX21xX22xX23xX24xX3xXcxX27xX28xXcxX3xXexX20xXfdxX23xX24xX3xX1xX30xX35xX36xX23xXbcxX3xX4xX9bxX3xX43fxX46xX212xX25axX3xX24xXdxX1cxXfdxX3xX2bxXdxX9fxX23xX3xXbxX1xX3fxXdxX3xX4xX1xX30xX35xX44xX23xX3xX4xX8dxX23xX24xX3xXexX1cxX4xX3xXa2xX18xX23xX3xX1xX30xX35xX36xX23xX3xX5fxX1xX1cxX4xXe4xX3xX340xX601xX23xX3xX5xX138xXdxX3xXbaxX3xX23xX1xX2fxX23xX3xX2bxXdxX9fxX23xX3xX5xX2cxX3xXa2xX319xXdxX3xXexX21xX23cxX23xX24xX3xX5fxda31xX3xX1xX23cxXbxX3xXa2xX3f4xX23xX24xX3xXexX1xX10xXfdxX3xX2b6xX30xX35xX18xXexX3xXa2xXa3xX23xX1xX3xX853xX213xXbaxX3xX4xX22dxX6xX3xd457xX15exX428xXe1bxX3xXexXabxX23xX1xX3xX5fxX1xX8dxX23xX24xX3xXa2xX21xX23cxX4xX3xXa6xX319xX3xXexX20xX5ecxX3xX2bxXdxX36xX4xX3xX5xX2cxXb5xX3xXb5xX2cxX3xXbxX1xX3fxXdxX3xXexX65xX3xX5xXdxX9fxX23xX3xX1xX36xX3xX4xX8dxX23xX24xX3xX2bxXdxX36xX4xXe4xX3xXcxX20xXfdxX23xX24xX3xX5fxX1xXdxX3xXa2xX9bxXbcxX3xX4xX1cxX4xX3xX23xX1xX2fxX23xX3xX2bxXdxX9fxX23xX3xX23xX2cxX35xX3xXa2xX6exX30xX3xXa2xXc9xX3xX24xX14xX23xX3xXa6xX9bxX3xX2bxX14cxXdxX3xXexX20xX21xX22xX23xX24xX3xX1xX20fxX23xX3xX2xXb8xX3xX23xXb4xXb5xXe4xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15exXfdxX58xX35xXaxX12xX340xX1xXa3xX3xXcxXe4xXcxXe4xX27xX3xX5xX2cxX3xX23xX1xX2fxX23xX3xX2bxXdxX9fxX23xX3xXcxX1xXdxX18xXexX3xXa6xXa3xX3xXexX1xX21xX3xX2bxXdxX36xX23xX3xXa2xX21xX23cxX4xX3xX5fxXed8xX3xX1xX23cxXbxX3xXa2xX3f4xX23xX24xX3xX5xX6xXfdxX3xXa2xX446xX23xX24xX3xXexX1xX10xXfdxX3xX2b6xX30xX35xX18xXexX3xXa2xXa3xX23xX1xX3xX853xX213xXbaxX3xXexX325xX3xX23xXb4xXb5xX3xXb7xXb8xXb8xa0eexX3xX4xX1xXfdxX3xXa6xXdxX18xXexX182xX3xX13xX6xX30xX3xX5fxX1xXdxX3xXexX20xX21xX22xX23xX24xX3xX24xXdxX3fxXdxX3xXexX1xX44xXbcxX3xX2bxX1a9xX3xXexX30xX1a0xXdxX3xXexX1cxX4xX3xXa2xXc9xX3xX23xX1xXdxX6exX30xXbcxX3xXexX8dxXdxX3xX5fxX1xX8dxX23xX24xX3xXexX65xX3xX5xXdxX9fxX23xX3xX1xX36xX3xXa2xX21xX23cxX4xX3xX4xX8dxX23xX24xX3xX2bxXdxX36xX4xX3xX23xX9fxX23xX3xX300xX3xX23xX1xX2cxX3xXa6xX1cxX23xX3xX1xX2cxX23xX24xX3xXexX138xXbxX3xX1xX9bxX6xXe4xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15exXfdxX58xX35xXaxX12xX1f9xX3b6xX23xX3xXa6xXdxX18xXexX3xX7xX14xXbxX3xX17xX18xXbxX3xX4xX8dxX23xX24xX3xX2bxXdxX36xX4xX3xXb5xX14cxXdxXbcxX3xXa2xXdxX6exX30xX3xXa2xX446xX23xX24xXbcxX3xXexX1xX30xX35xX9fxX23xX3xX4xX1xX30xX35xX44xX23xX3xX24xXdxX1cxXfdxX3xX2bxXdxX9fxX23xX3xXa2xX6exX30xX3xXa2xX21xX23cxX4xX3xX4xXb4xX23xX3xX4xX477xX3xX2bxX2cxXfdxX3xX4xX1cxX4xX3xXexXdxX9fxX30xX3xX4xX1xX5ecxXe4xX3xXcxX30xX35xX3xX23xX1xXdxX9fxX23xXbcxX3xXb5xX446xXexX3xXexX20xXfdxX23xX24xX3xX23xX1xX99exX23xX24xX3xX5fxX1xX9bxX3xX5fxX1xXb4xX23xX3xX5xX14cxX23xX3xX23xX1xX308xXexX3xX5fxX1xXdxX3xX24xXdxX3fxXdxX3xXexX1xX44xX3xX4xX1cxX4xX3xXexX20xX21xX22xX23xX24xX3xXcxX27xX28xXcxX3xX5xX2cxX3xX1xX2cxXdxX3xX1xX601xX6xX3xX23xX24xX30xX35xX36xX23xX3xX2bxXefxX23xX24xX3xX4xX8dxX23xX24xX3xXexX1cxX4xX3xX4xX22dxX6xX3xX4xX1cxX23xX3xXa6xX446xXbcxX3xX24xXdxX1cxXfdxX3xX2bxXdxX9fxX23xX3xX4xX1cxX4xX3xX23xX1xX2cxX3xXexX20xX21xX22xX23xX24xX3xXexX1xX30xX446xX4xX3xX58xXdxX36xX23xX3xX24xXdxX3fxXdxX3xXexX1xX44xXe4xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxbb36xX30xXexX1xXfdxX20xXaxX12xX1f6xXdxX23xX1xX3xX27xX21xX20fxX23xX24xX0xX46xXbxX12
Linh Hương