Tạo hành lang pháp lý phát triển sự nghiệp thư viện và văn hóa đọc
Luật Thư viện được ban hành sẽ góp phần tạo hành lang pháp lý phát triển sự nghiệp thư viện; phát triển văn hóa đọc; khuyến khích cộng đồng, xã hội tham gia và thiết lập cơ chế bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài trong hoạt động thư viện...
2abbx69d2x5ab7x7097x87ecxbb73xbd5cx4668xba46xX7x54fdx2f3dxb361x4130x96b5x9e56xX5x753bxXax3f9bxXcx3c79xb2baxX3xX1x8803x44c1xX1xX3xX5xX6xX19x6c87xX3xXbxX1x8ad0xXbxX3xX5x479dxX3xXbxX1xX23xXexX3xXex2d0dxXdx7cd6xX19xX3xX7x3063xX3xX19xX1fxX1xXdx5a14xXbxX3xXexX1xbcf1xX3xbd8exXdxX3bxX19xX3xX42xX18xX3xX42x55fdxX19xX3xX1x44f7xX6xX3x4606x5af5xX4xX0x36bbxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7068xX10xX6x4d86xXaxX12x319ex9e20x6432xXexX3xXcxX1xX40xX3xX42xXdxX3bxX19xX3xX52xX40x8da2xX4xX3xb666xX6xX19xX3xX1xX18xX19xX1xX3xX7x6cc4xX3xX1fxX4fxXbxX3xXbxX1x76f6xX19xX3xXexX14xX15xX3xX1xX18xX19xX1xX3xX5xX6xX19xX1fxX3xXbxX1xX23xXbxX3xX5xX27xX3xXbxX1xX23xXexX3xXexX2fxXdxX31xX19xX3xX7xX35xX3xX19xX1fxX1xXdxX3bxXbxX3xXexX1xX40xX3xX42xXdxX3bxX19x9460xX3xXbxX1xX23xXexX3xXexX2fxXdxX31xX19xX3xX42xX4bxX19xX3xX1xX4fxX6xX3xX52xX53xX4xXc6xX3x9a6fxX1xX6cx83b9x82c3xX19xX3xXe0xX1x6d56xX4xX1xX3xX4x61a9xX19xX1fxX3xX52xaa99xX19xX1fxbcd2xX3xab34xb5b0xX3xX1xXeexXdxX3xXexX1xX6x702dxX3xX1fxXdxX6xX3xX42xX18xX3xXexX1xXdxXe4xXexX3xX5xX6dxXbxX3xX4x5c95xX3xX4xX1xXe4xX3xX7ex8a26xX15xX3xX42xX3bxX3x3952xX6cxXe3x77ffxX19xX3xX42xX18xX3xX5xX7bxXdxX3xXe9xX4xX1xX3xX1xX7bxXbxX3xXbxX1xX23xXbxX3xX4x2b49xX6xX3xXex66f7xX3xX4xX1xa968xX4xXf6xX3xX4xX23xX3xX19xX1x6074xX19xX3xXexX2fxX15xX19xX1fxX3xX19xX40xbc06xX4xX3xX42xX18xX3xX19xX40xX15axX4xX3xX19xX1fxX15xX18xXdxX3xXexX2fxX15xX19xX1fxX3xX1xX15xX14xXexX3xX52xXeexX19xX1fxX3xXexX1xX40xX3xX42xXdxX3bxX19x76eexX183xX183xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx84ddxX15xX68xXe3xXaxX12xX0xXdxX102xX1fxX3xX7xX2fxX4xX9xXaxX56xX56xXdxX42xX183xX7exX6xX15xXexX1xX6xX19xX1xX1xX15xX6xX183xX42xX19xX56xX19xX10x9762xX7xX56xX2x6ef8xX2x38b1xX56x8923x6f20xX68xX1c3xX2xa981x617cxX1c1xX1c1xX1c1xXex883cxX2x5272xX1c4xX1bfxX1bfxX1c4xX5xX2xX183x57f1xXbxX1fxXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX195xX15xX68xXe3xXaxX12xX195xXeexX3xXexX2fxX40x328exX19xX1fxX3xX195xXeexX3xb495xX4bxX19xX3xX1xX4fxX6xXf6xX3xXcxX1xX31xX3xXexX1xX6xX15xX3xX42xX18xX3xa3f5xX6cxX3xX5x51d3xX4xX1xX3x320fxX1fxX6cxXe3x4a71xX19xX3xX21exX1fxX53xX4xX3xXcxX1xXdxX3bxX19xX3xXexX2fx59fcxX19xX1xX3xX7exX18xXe3xX3xXcx8e41xX3xXexX2fxX232xX19xX1xX3xX68xX35xX3xX23xX19xX3xX6bxX6cxX6dxXexX3xXcxX1xX40xX3xX42xXdxX3bxX19xX3x3d08x395cxX19xX1x8ff0xX3xX68xX6xXdxX7exXdxX10xX6cxX19xX1xX6xX19xX68xX6xX19xX183xX42xX19xbe39xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX195xX15xX68xXe3xXaxX12x8d33xX23xX19xX1fxX3xX19xX1fxX18xXe3xX3xX2xX1c9xX56xX1c9xXf6xX3xXexXdxXe4xXbxX3xXex53fbxX4xX3xX4xX1xX40xX116xX19xX1fxX3xXexX2fxX232xX19xX1xX3xb6eexX1xXdx3a4exX19xX3xX1xX53xXbxX3xXexX1xX146xX3xX1c9x76b1xXf6xX3x3e47xXe3xX3xX7exX6xX19xX3xXcxX1xX40xX23bxX19xX1fxX3xX42xX29axX3xad38xX6cxbe48xX4xX3xX1xXeexXdxX3xX257x6712xX195xXcxX201xX2cdxX65xX26exX3xX4xX1xX15xX3xX27xX3xXe0xXdxXe4xX19xX3xX42xX126xX3xX68xX35xX3xX23xX19xX3xX6bxX6cxX6dxXexX3xXcxX1xX40xX3xX42xXdxX3bxX19xX183xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX195xX15xX68xXe3xXaxX12xXcxX2fxX232xX19xX1xX3xX7exX18xXe3xX3xXcxX23bxX3xXexX2fxX232xX19xX1xX3xX42xX126xX3xX68xX35xX3xX23xX19xX3xX6bxX6cxX6dxXexX3xXcxX1xX40xX3xX42xXdxX3bxX19xXf6xX3xX195xXeexX3xXexX2fxX40xX1faxX19xX1fxX3xX195xXeexX3xX201xX4bxX19xX3xX1xX4fxX6xXf6xX3xXcxX1xX31xX3xXexX1xX6xX15xX3xX42xX18xX3xX216xX6cxX3xX5xX21axX4xX1xX3xX21exX1fxX6cxXe3xX222xX19xX3xX21exX1fxX53xX4xX3xXcxX1xXdxX3bxX19xX3xX4xX1xX15xX3xX7exXdxXe4xXexXf6xX3xX2aaxX1xX23xXbxX3xX5xX3bxX19xX1xX3xXcxX1xX40xX3xX42xXdxX3bxX19xX3xX52xX40xX7bxX4xX3xX2bcxXe3xX3xX7exX6xX19xX3xXcxX1xX40xX23bxX19xX1fxX3xX42xX29axX3xX2cdxX6cxX2cfxX4xX3xX1xXeexXdxX3xXexX1x9650xX19xX1fxX3xX123xX6cxX6xX3xX19xX1fxX18xXe3xX3xX2b9xX1c4xX56xX2xX2b9xX56xX2b9xX1c1xX1c1xX1c1xX3xX52xXf9xX3xXexX14xX15xX3xX4xX116xX3xX7xX1faxX3xXbxX1xX23xXbxX3xX5xX27xX3xX4xX1xX15xX3xX1xX15xX14xXexX3xX52xXeexX19xX1fxX3xXexX1xX40xX3xX42xXdxX3bxX19xXf6xX3xX1fxX4fxXbxX3xXbxX1xX90xX19xX3xXexX1x9b59xX4xX3xX52xa251xXe3xX3xX7xX35xX3xX19xX1fxX1xXdxX3bxXbxX3xXexX1xX40xX3xX42xXdxX3bxX19xX3xXbxX1xX23xXexX3xXexX2fxXdxX31xX19xXf6xX3xXbxX1xX29axX4xX3xX42xX29axX3xX19xX14fxX19xX1fxX3xX4xX6xX15xX3xX68xX14fxX19xX3xXexX2fxXe9xXf6xX3xX52xX23xXbxX3xX146xX19xX1fxX3xX19xX1xX6cxX3xX4xX90xX6cxX3xX1xX53xX4xX3xXexX6dxXbxXf6xX3xX19xX1fxX1xXdxX2adxX19xX3xX4xX146xX6cxX3xX42xX18xX3xX1fxXdxX11dxXdxX3xXexX2fxXe9xX3xX4xX13exX6xX3xX19xX1fxX40xX23bxXdxX3xX68xX14fxX19xX183xX3xX284xX6xX6cxX3xX1xX116xX19xX3xX2xX1c4xX3xX19xX4bxX102xX3xXexX1xXdxX3xX1xX18xX19xX1xXf6xX3xX2aaxX1xX23xXbxX3xX5xX3bxX19xX1xX3xXcxX1xX40xX3xX42xXdxX3bxX19xX3xX52xXf9xX3xX7exXeexX4xX3xX5xXeexX3xX19xX1xXdxX126xX6cxX3xX7ex7fb0xXexX3xX4xX6dxXbxX25bxX3xX4xX1xX40xX6xX3xX7exX6xX15xX3xX123xX6cxX23xXexX3xX52xX40xX7bxX4xX3xX1xXe4xXexX3xX102xX53xXdxX3xX42xX4c7xX19xX3xX52xX126xXf6xX3xX123xX6cxX6xX19xX3xX1xX3bxX3xXf8xXf9xX3xX1xXeexXdxX3xX102xX15axXdxX3xXbxX1xX23xXexX3xX7xXdxX19xX1xX183xX3xae37x43d4xXexX3xXe0xX1xX23xX4xXf6xX3xX7xX35xX3xXbxX1xX23xXexX3xXexX2fxXdxX31xX19xX3xX42xX18xX3xXexX1xX6xXe3xX3xX52xX142xXdxX3xX4xX13exX6xX3xX1xX3bxX3xXexX1xX2cfxX19xX1fxX3xXbxX1xX23xXbxX3xX5xX6cxX6dxXexX3xX201xXdxX3bxXexX3xX21exX6xX102xXf6xX3xX65xXdxXe4xX19xX3xXbxX1xX23xXbxX3xX2b9xX1c1xX2xX1c9xXf6xX3xX4xX23xX4xX3xX52xX14xX15xX3xX5xX6cxX6dxXexX3xX123xX6cxX6xX19xX3xXexX2fxX53xX19xX1fxX3xX52xX40xX7bxX4xX3xX7exX6xX19xX3xX1xX18xX19xX1xX3xXe0xX1xXdxXe4xX19xX3xX19xX1xXdxX126xX6cxX3xX123xX6cxXe3xX3xX52xX21axX19xX1xX3xX4xX13exX6xX3xX2aaxX1xX23xXbxX3xX5xX3bxX19xX1xX3xXe0xX1xX3bbxX19xX1fxX3xX4x6ac0xX19xX3xXbxX1x2d96xX3xX1xX7bxXbxX183xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX195xX15xX68xXe3xXaxX12xX6bxX6cxX6dxXexX3xXcxX1xX40xX3xX42xXdxX3bxX19xX3xX52xX40xX7bxX4xX3xX7exX6xX19xX3xX1xX18xX19xX1xX3xX7xX88xX3xX1fxX4fxXbxX3xXbxX1xX90xX19xX3xXexX14xX15xX3xX1xX18xX19xX1xX3xX5xX6xX19xX1fxX3xXbxX1xX23xXbxX3xX5xX27xX3xXbxX1xX23xXexX3xXexX2fxXdxX31xX19xX3xX7xX35xX3xX19xX1fxX1xXdxX3bxXbxX3xXexX1xX40xX3xX42xXdxX3bxX19xXc6xX3xXbxX1xX23xXexX3xXexX2fxXdxX31xX19xX3xX42xX4bxX19xX3xX1xX4fxX6xX3xX52xX53xX4xXc6xX3xXe0xX1xX6cxXe3xXe4xX19xX3xXe0xX1xXe9xX4xX1xX3xX4xXeexX19xX1fxX3xX52xXf3xX19xX1fxXf6xX3xXf8xXf9xX3xX1xXeexXdxX3xXexX1xX6xX102xX3xX1fxXdxX6xX3xX42xX18xX3xXexX1xXdxXe4xXexX3xX5xX6dxXbxX3xX4xX116xX3xX4xX1xXe4xX3xX7exX11dxX15xX3xX42xX3bxX3xX123xX6cxXe3xX126xX19xX3xX42xX18xX3xX5xX7bxXdxX3xXe9xX4xX1xX3xX1xX7bxXbxX3xXbxX1xX23xXbxX3xX4xX13exX6xX3xXexX142xX3xX4xX1xX146xX4xXf6xX3xX4xX23xX3xX19xX1xX14fxX19xX3xXexX2fxX15xX19xX1fxX3xX19xX40xX15axX4xX3xX42xX18xX3xX19xX40xX15axX4xX3xX19xX1fxX15xX18xXdxX3xXexX2fxX15xX19xX1fxX3xX1xX15xX14xXexX3xX52xXeexX19xX1fxX3xXexX1xX40xX3xX42xXdxX3bxX19xXc6xX3xX19xX14fxX19xX1fxX3xX4xX6xX15xX3xX1xXdxX3bxX6cxX3xX5xX35xX4xXf6xX3xX1xXdxX3bxX6cxX3xX123xX6cxX11dxX3xX4xX3bbxX19xX1fxX3xXexX23xX4xX3xX123xX6cxX11dxX19xX3xX5xX27xX3xX19xX1xX18xX3xX19xX40xX15axX4xXc6xX3xXexX14xX15xX3xX4xX116xX3xX7xX1faxX3xXbxX1xX23xXbxX3xX5xX27xX3xX19xX14fxX19xX1fxX3xX4xX6xX15xX3xX19xX4bxX19xX1fxX3xX5xX35xX4xX3xX52xX31xX3xXexX1xX40xX3xX42xXdxX3bxX19xX3xXexX1xX35xX4xX3xX1xXdxX3bxX19xX3xXexX2cfxXexX3xX42xX6xXdxX3xXexX2fxX5b5xX3xX5xX18xX3xXexX2fxX6cxX19xX1fxX3xXexX14fxX102xX3xXexX1xX3bbxX19xX1fxX3xXexXdxX19xXf6xX3xX42xX4bxX19xX3xX1xX4fxX6xXf6xX3xX1fxXdxX23xX15xX3xX68xX29axX4xX3xX1x9dc8xX6cxX3xXe9xX4xX1xXf6xX3xX7exX11dxX15xX3xX52xX11dxX102xX3xX123xX6cxXe3xX126xX19xX3xXexXdxXe4xXbxX3xX4xX6dxX19xX3xXexX1xX3bbxX19xX1fxX3xXexXdxX19xXf6xX3xX5xX7bxXdxX3xXe9xX4xX1xX3xX1xX40xX1faxX19xX1fxX3xXexX1xX29axX3xX42xX4bxX19xX3xX1xX4fxX6xX3xX42xX18xX3xX1xX53xX4xX3xXexX6dxXbxX3xX7xX6cxX2cfxXexX3xX52xX23bxXdxX3xX4xX13exX6xX3xX19xX1xX14fxX19xX3xX68xX14fxX19xXf6xX3xX1fxX4fxXbxX3xXbxX1xX90xX19xX3xXexX2fxX6cxXe3xX126xX19xX3xX7exX23xX3xXexX2fxXdxX3xXexX1xX146xX4xX3xX19xX1xX14fxX19xX3xX5xX15xX14xXdxXf6xX3xX1fxXdxX797xX3xX1fxX232xX19xX3xX7exX11dxX19xX3xX7x3883xX4xX3xX42xX4bxX19xX3xX1xX4fxX6xX3xX4xX13exX6xX3xX68xX14fxX19xX3xXexXeexX4xXf6xX3xXf8xX14fxXe3xX3xX68xX35xX19xX1fxX3xXf8xXf9xX3xX1xXeexXdxX3xX1xX53xX4xX3xXexX6dxXbxX3xX42xX18xX3xXbxX1xX23xXexX3xXexX2fxXdxX31xX19xX3xX4xX15xX19xX3xX19xX1fxX40xX23bxXdxX3xX201xXdxX3bxXexX3xX21exX6xX102xX3xXexX15xX18xX19xX3xX68xXdxX3bxX19xX183xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX195xX15xX68xXe3xXaxX12xX216xX35xX3xXexX1xX11dxX15xX3xX6bxX6cxX6dxXexX3xXcxX1xX40xX3xX42xXdxX3bxX19xX3xX4xX4fxX3xX1cexX3xX4xX1xX40xX116xX19xX1fxXf6xX3xX1d0xX2xX3xX52xXdxX126xX6cxXf6xX3xX7x7b22xX6xX3xX52xX142xXdxX3xX7exX142xX3xX7xX6cxX19xX1fxX3xX2xX1bfxX3xX52xXdxX126xX6cxXf6xX3xX123xX6cxXe3xX3xX52xX21axX19xX1xX3xX102xX15axXdxX3xX1c9xX2b9xX3xX52xXdxX126xX6cxX3xX7xX15xX3xX42xX15axXdxX3xX2aaxX1xX23xXbxX3xX5xX3bxX19xX1xX3xX42xX18xX3xX4xX23xX4xX3xX123xX6cxXe3xX3xX52xX21axX19xX1xX3xX1xXdxX3bxX19xX3xX1xX18xX19xX1xXc6xX3xX123xX6cxXe3xX3xX52xX21axX19xX1xX3xX42xX126xX3xXexX1xX18xX19xX1xX3xX5xX6dxXbxX3xXexX1xX40xX3xX42xXdxX3bxX19xXc6xX3xX1xX15xX14xXexX3xX52xXeexX19xX1fxX3xXexX1xX40xX3xX42xXdxX3bxX19xXc6xX3xX123xX6cxXe3xX126xX19xXf6xX3xX19xX1fxX1x73d5xX6xX3xX42xX29axX3xX42xX18xX3xXexX2fxX23xX4xX1xX3xX19xX1xXdxX3bxX102xX3xX4xX13exX6xX3xXexX142xX3xX4xX1xX146xX4xXf6xX3xX4xX23xX3xX19xX1xX14fxX19xX3xXexX2fxX15xX19xX1fxX3xX1xX15xX14xXexX3xX52xXeexX19xX1fxX3xXexX1xX40xX3xX42xXdxX3bxX19xXc6xX3xXf8xXe4xXbxX3xX1xX14xX19xX1fxX3xX42xX18xX3xX52xX23xX19xX1xX3xX1fxXdxX23xX3xX1xX15xX14xXexX3xX52xXeexX19xX1fxX3xXexX1xX40xX3xX42xXdxX3bxX19xXc6xX3xX123xX6cxX11dxX19xX3xX5xX27xX3xX19xX1xX18xX3xX19xX40xX15axX4xX3xX42xX126xX3xXexX1xX40xX3xX42xXdxX3bxX19xX183xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX195xX15xX68xXe3xXaxX12xXcxX2fxX232xX19xX1xX3xX7exX18xXe3xX3xX195xX23xX15xX3xX4xX23xX15xX3xXexX1xX40fxX102xX3xXexX2fxX6xX3xX7xX116xX3xX7exXeexX3xX68xX35xX3xX23xX19xX3xX6bxX6cxX6dxXexXf6xX3xb07dxX1xX13exX3xX19xX1xXdxX3bxX102xX3xX2bcxXe3xX3xX7exX6xX19xX3xX201xX4bxX19xX3xX1xX4fxX6xXf6xX3x2e8cxXdxX23xX15xX3xX68xX29axX4xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX19xXdxX2adxX19xXf6xX3xXcxX1xXdxXe4xX6cxX3xX19xXdxX2adxX19xX3xX42xX18xX3xX21exX1xXdxX3xX52xXf3xX19xX1fxX3xX4xX13exX6xX3xX2cdxX6cxX2cfxX4xX3xX1xXeexXdxX3xX2aaxX1xX6xX19xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX195xX232xX19xX1xX3xX4xX1xX15xX3xX7exXdxXe4xXexXf6xX3xX42xX126xX3xXexX142xX19xX1fxX3xXexX1xX31xXf6xX3xX68xX35xX3xXexX1xX11dxX15xX3xX6bxX6cxX6dxXexX3xX52xXf9xX3xXe0xXe4xX3xXexX1xae2fxX6xX3xX19xX1xX797xX19xX1fxX3xX19xXeexXdxX3xX68xX6cxX19xX1fxX3xX4xX116xX3xX7exX11dxX19xX3xX4xX13exX6xX3xX2aaxX1xX23xXbxX3xX5xX3bxX19xX1xX3xXcxX1xX40xX3xX42xXdxX3bxX19xXf6xX3xXexXdxXe4xXbxX3xX4xX6dxX19xX3xXf8xX6cxX3xX1xX40xX15axX19xX1fxX3xXbxX1xX23xXexX3xXexX2fxXdxX31xX19xX3xX4xX13exX6xX3xXexX1xX40xX3xX42xXdxX3bxX19xX3xX19xX1x3a51xX102xX3xX52xX23xXbxX3xX146xX19xX1fxX3xXe3xX2adxX6cxX3xX4xX90xX6cxX3xX4xX13exX6xX3xXexX1xX35xX4xX3xXexXdxX222xX19xX3xX42xX18xX3xXbxX1xX5baxX3xX1xX7bxXbxX3xX42xX15axXdxX3xX65xXdxXe4xX19xX3xXbxX1xX23xXbxX3xX42xX18xX3xX4xX23xX4xX3xX52xX14xX15xX3xX5xX6cxX6dxXexX3xX5xXdxX2adxX19xX3xX123xX6cxX6xX19xX183xX3x4834xXdxX31xX102xX3xX102xX15axXdxX3xX4xX13exX6xX3xX68xX35xX3xXexX1xX11dxX15xX3xX6bxX6cxX6dxXexX3xX7xX15xX3xX42xX15axXdxX3xX2aaxX1xX23xXbxX3xX5xX3bxX19xX1xX3xX5xX18xX3xX7exX142xX3xX7xX6cxX19xX1fxX3xX2b9xX3xX4xX1xX40xX116xX19xX1fxX3xX42xX126xX3xX1xX15xX14xXexX3xX52xXeexX19xX1fxX3xXexX1xX40xX3xX42xXdxX3bxX19xXf6xX3xXf8xXe4xXbxX3xX1xX14xX19xX1fxX3xX42xX18xX3xX52xX23xX19xX1xX3xX1fxXdxX23xX3xX1xX15xX14xXexX3xX52xXeexX19xX1fxX3xXexX1xX40xX3xX42xXdxX3bxX19xXc6xX3xX102xX1faxX3xX2fxXeexX19xX1fxX3xXbxX1xX14xX102xX3xX42xXdxX3xX52xXdxX126xX6cxX3xX4xX1xb9d0xX19xX1xX3xX42xX18xX3xX7exX142xX3xX7xX6cxX19xX1fxX3xX52xX2cfxXdxX3xXexX40xX7bxX19xX1fxX3xX23xXbxX3xX68xX29axX19xX1fxXf6xX3xXexX1xX40xX3xX42xXdxX3bxX19xX3xX7xX2cfxXf6xX3xXexX142xX3xX4xX1xX146xX4xX3xXf8xXf9xX3xX1xXeexXdxX3x7781xX3xX19xX1fxX1xX126xX3xX19xX1fxX1xXdxX3bxXbxX3xXexX1xX40xX3xX42xXdxX3bxX19xX183xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX195xX15xX68xXe3xXaxX12xXcxX6cxXe3xX3xX19xX1xXdxX2adxX19xXf6xX3xX7xX15xX3xX42xX15axXdxX3xX102xX29axX4xX3xXexXdxX2adxX6cxX3xXf8xX14fxXe3xX3xX68xX35xX19xX1fxX3xX6bxX6cxX6dxXexXf6xX3xX2bcxXe3xX3xX7exX6xX19xX3xXexX1xX40fxX102xX3xXexX2fxX6xX3xX19xX1xX6dxX19xX3xXexX1xX4c7xXe3xXf6xX3xXexX142xX19xX1fxX3xXexX1xX31xX3xX4xX4c7xX6cxX3xXexX2fxX40bxX4xX3xX4xX5b5xX19xX3xX4xX1xX40xX6xX3xX1xX7bxXbxX3xX5xX27xXf6xX3xXexX1xXdxXe4xX6cxX3xX19xX1xX797xX19xX1fxX3xX123xX6cxXe3xX3xX52xX21axX19xX1xX3xXe0xX1xX23xXdxX3xX123xX6cxX23xXexX3xX52xX31xX3xXexX14xX15xX3xX1xX18xX19xX1xX3xX5xX6xX19xX1fxX3xXbxX1xX23xXbxX3xX5xX27xX3xX4xX1xX15xX3xXbxX1xX23xXexX3xXexX2fxXdxX31xX19xX3xX4xX23xX4xX3xX5xX15xX14xXdxX3xX1xX232xX19xX1xX3xXexX1xX40xX3xX42xXdxX3bxX19xXf6xX3xXbxX1xX23xXexX3xXexX2fxXdxX31xX19xX3xX42xX4bxX19xX3xX1xX4fxX6xX3xX52xX53xX4xXf6xX3xX52xX23xXbxX3xX146xX19xX1fxX3xX19xX1xX6cxX3xX4xX90xX6cxX3xXexX1xX3bbxX19xX1fxX3xXexXdxX19xX3xX4xX13exX6xX3xX19xX1fxX40xX23bxXdxX3xX68xX14fxX19xXf6xX3xXe3xX2adxX6cxX3xX4xX90xX6cxX3xXbxX1xX23xXexX3xXexX2fxXdxX31xX19xX3xXe0xXdxX19xX1xX3xXexXe4xX3xXc46xX3xXf8xXf9xX3xX1xXeexXdxX3xX42xX18xX3xX1xXeexXdxX3xX19xX1xX6dxXbxX3xX123xX6cxX2cfxX4xX3xXexXe4xX183xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX195xX15xX68xXe3xXaxX12xXcxX1xX11dxX15xX3xX5xX6cxX6dxX19xX3xXexX14xXdxX3xXbxX1xXdxX2adxX19xX3xX1xX53xXbxXf6xX3xX4xX23xX4xX3xXexX1xX18xX19xX1xX3xX42xXdxX2adxX19xX3xX2d7xX195xXcxX201xX2cdxX65xX3xX7exX18xXe3xX3xXex4919xX3xX102xX15xX19xX1fxX3xX102xX6cxX2cfxX19xX3xX7xX6xX6cxX3xXe0xX1xXdxX3xX6bxX6cxX6dxXexX3xX19xX18xXe3xX3xX2fxX6xX3xX52xX23bxXdxXf6xX3xXexXc08xX3xX5xX3bxX3xX19xX1fxX40xX23bxXdxX3xX68xX14fxX19xX3xX7xX8cexX3xX68xX29axX19xX1fxX3xX68xX21axX4xX1xX3xX42xX29axX3xX68xX15xX3xX4xX23xX4xX3xXexX1xX40xX3xX42xXdxX3bxX19xX3xX4xX6cxX19xX1fxX3xX4xX4c7xXbxX3xX7xX88xX3xXexX4bxX19xX1fxX3xX5xX2adxX19xXc6xX3xXexX1xX40bxX4xX3xX52xX40fxXe3xX3xX42xX4bxX19xX3xX1xX4fxX6xX3xX52xX53xX4xX3xX52xX6xX19xX1fxX3xX68xX90xX19xX3xX7xX6cxXe3xX3xX1fxXdxX11dxX102xXf6xX3xXexX14xX15xX3xX52xXdxX126xX6cxX3xXe0xXdxX3bxX19xX3xX4xX1xX15xX3xX19xX1xX14fxX19xX3xX68xX14fxX19xX3xXexXdxXe4xXbxX3xX4xX6dxX19xX3xX42xX15axXdxX3xXexX1xX3bbxX19xX1fxX3xXexXdxX19xXf6xX3xXexX2fxXdxX3xXexX1xX146xX4xX3xX19xX1fxX18xXe3xX3xX102xXeexXexX3xX19xX1xXdxX126xX6cxX3xX1xX116xX19xX183xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX195xX15xX68xXe3xXaxX12xXb72xX2cfxXdxX3xX42xX15axXdxX3xX123xX6cxXe3xX3xX52xX21axX19xX1xX3xX42xX126xX3xXbxX1xX14fxX19xX3xX5xX15xX14xXdxX3xXexX1xX40xX3xX42xXdxX3bxX19xXf6xX3xX4xX23xX4xX3xX27xX3xXe0xXdxXe4xX19xX3xX7exX4bxX19xX3xXe0xX1xX15xX4bxX19xX3xX42xX126xX3xX42xXdxX3bxX4xX3xXbxX1xX14fxX19xX3xX5xX15xX14xXdxX3xXexX1xX40xX3xX42xXdxX3bxX19xX3xXexX1xX10xX15xX3xX4xX1xX13exX3xXexX1xX31xX3xXexX1xX18xX19xX1xX3xX5xX6dxXbxX3xX19xX1xX40xX3xXexX1xX40xX3xX42xXdxX3bxX19xX3xX4xX3bbxX19xX1fxX3xX5xX6dxXbxX3xX42xX18xX3xXexX1xX40xX3xX42xXdxX3bxX19xX3xX19xX1fxX15xX18xXdxX3xX4xX3bbxX19xX1fxX3xX5xX6dxXbxX183xX3xXa31xX23xX4xX1xX3xXbxX1xX14fxX19xX3xX5xX15xX14xXdxX3xX19xX18xXe3xX3xX102xX15axXdxX3xX4xX1xXc08xX3xXexX14xX15xX3xXexX1xX6cxX6dxX19xX3xX5xX7bxXdxX3xX4xX1xX15xX3xX4xX3bbxX19xX1fxX3xXexX23xX4xX3xX123xX6cxX11dxX19xX3xX5xX27xX3xX19xX1xX18xX3xX19xX40xX15axX4xX183xX3xXcxX2fxX15xX19xX1fxX3xXe0xX1xXdxX3xX52xX4fxXf6xX3xXf8xX6cxX3xX1xX40xX15axX19xX1fxX3xX4xX1xX6cxX19xX1fxX3xXexX2fxX2adxX19xX3xXexX1xXe4xX3xX1fxXdxX15axXdxXf6xX3xXexX1xX40xX3xX42xXdxX3bxX19xX3xX52xX40xX7bxX4xX3xXbxX1xX14fxX19xX3xX5xX15xX14xXdxX3xXexX1xX10xX15xX3xX4xX1xX146xX4xX3xX19xX4bxX19xX1fxXf6xX3xX19xX1xXdxX3bxX102xX3xX42xX29axX183xX3xX201xX232xX3xX42xX6dxXe3xXf6xX3xX4xX90xX19xX3xXf8xX10xX102xX3xXf8x323bxXexX3xX5xX14xXdxX3xX123xX6cxXe3xX3xX52xX21axX19xX1xX3xX19xX18xXe3xX3xX52xX31xX3xX1fxXdxX40bxXbxX3xX4xX1xX15xX3xX42xXdxX3bxX4xX3xX1xX232xX19xX1xX3xXexX1xX18xX19xX1xX3xX102xX14xX19xX1fxX3xX5xX40xX15axXdxX3xXexX1xX40xX3xX42xXdxX3bxX19xXf6xX3xXf8xX23xX4xX3xX52xX21axX19xX1xX3xX2fxa468xX3xXexXe9xX19xX1xX3xX52xX511xX4xX3xXexX1xX5baxXf6xX3xX52xX2cfxXdxX3xXexX40xX7bxX19xX1fxX3xX4xX13exX6xX3xXexXac0xX19xX1fxX3xXexX1xX40xX3xX42xXdxX3bxX19xXf6xX3xXexXac0xX3xX52xX4fxX3xX4xX4fxX3xX4xX1xXe9xX19xX1xX3xX7xX23xX4xX1xX3xXexX6dxXbxX3xXexX2fxX6cxX19xX1fxXf6xX3xXf8xX14fxXe3xX3xX68xX35xX19xX1fxX3xX19xX1xX797xX19xX1fxX3xXexX1xX40xX3xX42xXdxX3bxX19xX3xXexX2fxX53xX19xX1fxX3xX52xXdxX31xX102xXf6xX3xX52xX23xXbxX3xX146xX19xX1fxX3xXe3xX2adxX6cxX3xX4xX90xX6cxX3xX4xX1xXe9xX19xX1xX3xX52xX23xX19xX1fxX3xX4xX13exX6xX3xX4xX3bbxX19xX1fxX3xX68xX14fxX19xX183xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX195xX15xX68xXe3xXaxX12xX21exX1fxX15xX18xXdxX3xX2fxX6xXf6xX3xX4xX4fxX3xX27xX3xXe0xXdxXe4xX19xX3xX4xX1xX15xX3xX2fxXb1dxX19xX1fxX3xX42xXdxX3bxX4xX3xXf8xX14fxXe3xX3xX68xX35xX19xX1fxX3xXexX1xX40xX3xX42xXdxX3bxX19xX3xX7xX2cfxX3xX1xX6xXe3xX3xXe0xX1xX15xX3xXexX18xXdxX3xX19xX1fxX6cxXe3xX2adxX19xX3xX7xX2cfxX3xX52xX6xX19xX1fxX3xX5xX18xX3xXf8xX6cxX3xX1xX40xX15axX19xX1fxX3xXbxX1xX23xXexX3xXexX2fxXdxX31xX19xX3xX4xX13exX6xX3xXexX1xX40xX3xX42xXdxX3bxX19xX3xX1xXdxX3bxX19xX3xX52xX14xXdxXf6xX3xX52xX511xX4xX3xX7exXdxX3bxXexX3xXe0xX1xXdxX3xXexX1xX4fxXdxX3xX123xX6cxX10xX19xX3xX42xX18xX3xXbxX1xX40xX116xX19xX1fxX3xXexX1xX146xX4xX3xXexXdxXe4xXbxX3xX19xX1xX6dxX19xX3xXexX1xX3bbxX19xX1fxX3xXexXdxX19xX3xX4xX13exX6xX3xXf8xXf9xX3xX1xXeexXdxX3xX4xX4fxX3xX2fxX4c7xXexX3xX19xX1xXdxX126xX6cxX3xXexX1xX6xXe3xX3xX52xX142xXdxX183xX3xX216xX15xX3xX52xX4fxXf6xX3xX52xX31xX3xXbxX1xX5baxX3xX1xX7bxXbxX3xX42xX15axXdxX3xXf8xX6cxX3xXexX1xXe4xX3xX4xX1xX6cxX19xX1fxXf6xX3xX68xX35xX3xX23xX19xX3xX5xX6cxX6dxXexX3xX4xX90xX19xX3xX123xX6cxXe3xX3xX52xX21axX19xX1xX3xX2fxX1098xX3xX42xX126xX3xX7exX11dxX19xX3xX123xX6cxXe3xX126xX19xX3xXexX2fxX15xX19xX1fxX3xXexX1xX40xX3xX42xXdxX3bxX19xX3xX7xX2cfxX56xX7xX2cfxX3xX1xX4fxX6xX3xXexX18xXdxX3xX5xXdxX3bxX6cxXf6xX3xX42xX126xX3xXbxX1xX23xXexX3xXexX2fxXdxX31xX19xX3xXexX1xX40xX3xX42xXdxX3bxX19xX3xX7xX2cfxX3xX42xX18xX3xX42xXdxX3bxX4xX3xX52xX90xX6cxX3xXexX40xX3xXbxX1xX23xXexX3xXexX2fxXdxX31xX19xX3xXexX1xX40xX3xX42xXdxX3bxX19xX3xX7xX2cfxXf6xX3xX7exX1faxXdxX3xX52xX14fxXe3xX3xX5xX18xX3xX19xX1xX797xX19xX1fxX3xX42xX4c7xX19xX3xX52xX126xX3xX42xX40xX15axX19xX1fxX3xX102xX831xX4xX3xXexX2fxX15xX19xX1fxX3xX42xXdxX3bxX4xX3xXbxX1xX23xXexX3xXexX2fxXdxX31xX19xX3xXexX1xX40xX3xX42xXdxX3bxX19xX3xX7xX2cfxX3xX1xXdxX3bxX19xX3xX19xX6xXe3xX183xX183xX183xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9da0xX6cxXexX1xX15xX2fxXaxX12xXcxX1xX10xX15xX3xX68xX6xX19xX1fxX4xX15xX19xX1fxX7xX6xX19xX183xX42xX19xX0xX56xXbxX12
Theo dangcongsan.vn