Đại hội đại biểu Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh TP Thanh Hóa lần thứ II
(vhds.baothanhhoa.vn) - Sáng 14/11, tại Trung tâm hội nghị 25B, Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh TP Thanh Hóa tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ II (2018 - 2023). Tham dự có 320 đại biểu chính thức.
62c3x111e1xea4cxf6c2x141dexda10x1474bx11f6bxc51exX7xdeecx8ddex8d45x11b24x7a03xcb12xX5x82e6xXaxbe3exb4f4x1257dxXdxX3xX1xa8c1xXdxX3xac2fxX14xXdxX3x8e68xXdx9118xd8fbxX3xfd2axX18xXdxX3xXex107f2xX22xd70ex105b2xcccexX3xXexX1xd0a8xX2dx91bbxX3xXcxX29x97c6x14bf7xX2dxX33xX3x99edx143b7xX2dxX3xX1bxX37xX38xX2dxX33xX3xX24x729axX3xbc46xX1xab04xX3xc188xXdxX2dxX1xX3xXcxeef6xX3xXcxX1xX6xX2dxX1xX3xX24xa1b6xX6xX3xX5x72bexX2dxX3xXexX1x14085xX3x12b9dxX67xX0xeb07xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX10xX6x12ff3xXaxX12xX3cxd4bbxX2dxX33xX3xX2x10d6cxX6axX2xX2xee43xX3xXexX14xXdxX3xXcxX29xX22xX2dxX33xX3xXexcc43x6fb9xX3xX1xX18xXdxX3xX2dxX33xX1xb7fcxX3x14a0ex9e3fxfb07xX89xX3xX24xX18xXdxX3xXexX29xX22xX2bxX2cxX2dxX3xXexX1xX31xX2dxX33xX3xXcxX29xX37xX38xX2dxX33xX3xX3cxX3dxX2dxX3xX1bxX37xX38xX2dxX33xX3xX24xX47xX3xX49xX1xX4bxX3xX4dxXdxX2dxX1xX3xXcxX53xX3xXcxX1xX6xX2dxX1xX3xX24xX5cxX6xX3xXexa0e1xX3xX4xX1xX65xX4xX3xX13xX14xXdxX3xX1xX18xXdxX3xX1bxX14xXdxX3xX1fxXdxX21xX22xX3xX2dxX1xXdx11a9dxX97xX3x9eb0xdb25xX3xX67xX67xX3x9ba9xXa2x9b16xX2x13913xX3x87ffxX3xXa2xX109xXa2x76afx7457xd0daxX3xXcxX1xX6xX97xX3xX7cxd2ccxX3xX4xX5cxX3xX112xXa2xX109xX3xX1bxX14xXdxX3xX1fxXdxX21xX22xX3xX4xX1xX4bxX2dxX1xX3xXexX1xX65xX4xX114xX0xX6axXbxX12xX0xX7cxXdx124a8xX3xX7xXexX2bxX5xX10xX9xXaxXexX10x14615xXexX10dxX6xX5xXdxX33xX2dx9340xX3xX4xX10xX2dxXexX10xX29x689exXaxX12xX0xX10xX97xX12xX0xXdxX97xX33xX3xX7xX29xX4xX9xXaxX6axX6axXdxX140xX114xX1fxX6xa336xXexX1xX6xX2dxX1xX1xX173xX6xX114xX140xX2dxX6axX2dxX10xfe7cxX7xX6axX2xX10bxX85x10822xX6axX85xX10bxX7cxX85xX109x106dfxXa2xX109xX109xX109xXexX2xX2xX2xX188xX10bx14073xX112xX5xX2xX114x9690xXbxX33xXaxX3xX6axX12xc089xX22xX6xX2dxX33xX3xX4x640axX2dxX1xX3xX1bxX14xXdxX3xX1xX18xXdxX114xX0xX6axX10xX97xX12xX0xX6axX7cxXdxX140xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa4xX173xX7cxX2bxXaxX12xXcxc635xX3xX97xX18xXexX3xX1fxX6xX2dxX3xX5xXdxb9e2xX2dxX3xX5xX14xX4xX89xX3xX7xX31xX3xX1xX18xXdxX3xX140xXdxX1e2xX2dxX3xX4bxXexX89xX3xX1bxc162xX2dxX3xX2dxX6xX2bxX3xX1xX18xXdxX3xX1bx7629xX3xX4xX5cxX3xX1xXfexX3xXexX1xX31xX2dxX33xX3xXexXe3xX3xX4xX1xX65xX4xX3x124fcxX3xX112xX18fxX3xXbxX1xX37xX38xX2dxX33xX89xX3xX14bxX207xX89xX3xXex144bdxXbxX3xX1x93c5xXbxX3xX1bxX37xX233xX4xX3xX188xX109xX112xX3xX1xX18xXdxX3xX140xXdxX1e2xX2dxX114xX3xXcxX29xX173xX2dxX33xX3xX2dxX1x75caxX2dxX33xX3xX2dx7e04xX97xX3x1352axX22xX6xX89xX3xX24xX18xXdxX3xXexX29xX22xX2bxX2cxX2dxX3xXexX1xX31xX2dxX33xX3xXcxX29xX37xX38xX2dxX33xX3xX3cxX3dxX2dxX3xX1bxX37xX38xX2dxX33xX3xX24xX47xX3xX49xX1xX4bxX3xX4dxXdxX2dxX1xX3xXcxX53xX3xXcxX1xX6xX2dxX1xX3xX24xX5cxX6xX89xX3xX140x12d7bxXdxX3xX2dxX1xXdxX2cxX22xX3xX1xX173xX14xXexX3xX1bxX18xX2dxX33xX3xXexX1xXdxX1fbxXexX3xXexX1xX11cxX4xX89xX3xX4xX5cxX3xbfa9xX3xX2dxX33xX1xc9fdxX6xX89xX3xXbxX1xX80xXexX3xX1xX22xX2bxX3xXexX29xX22xX2bxX2cxX2dxX3xXexX1xX31xX2dxX33xX3xXcxX29xX37xX38xX2dxX33xX3xX3cxX3dxX2dxX3xX10dxX3xX1bxX37xX38xX2dxX33xX3xX24xX47xX3xX49xX1xX4bxX3xX4dxXdxX2dxX1xX89xX3xX33xX5cxXbxX3xXbxX1xX60xX2dxX3xX259xX22xX6xX2dxX3xXexX29xc11exX2dxX33xX3xX140xcb57xX173xX3xX7xX11cxX3xX2dxX33xX1xXdxXfexXbxX3xX14bxX96xX2bxX3xX7cxX11cxX2dxX33xX3xX140xX311xX3xX1fxX1adxX173xX3xX140xXfexX3xXcxXe3xX3xX259xX22xX31xX4xX3xXexX29xX173xX2dxX33xX3xXexX1xX38xXdxX3xX101xX102xX3xX97xX29bxXdxX114xX3xXa4xX1e2xX2dxX3xX4xX14xX2dxX1xX3xX1bxX5cxX89xX3xX1xX18xXdxX3xX4x12967xX2dxX3xX5xX311xX97xX3xXexX31xXexX3xX4x63f7xX2dxX33xX3xXexX80xX4xX3xX2dxX33xX1xX2c2xX6xX3xXex77a8xX2dxX1xX3xX1bxX47xX2dxX33xX3xX1bxX18xXdxX89xX3xX1bxX2cxX2dxX3xX3dxX2dxX3xX1bxX80xXbxX3xX2dxX33xX1xX2c2xX6xX89xX3xX33xXdx12eb2xXbxX3xX1bx6892xX3xX1xX18xXdxX3xX140xXdxX1e2xX2dxX3xX4xX5cxX3xX1xX173xX311xX2dxX3xX4xX1adxX2dxX1xX3xX101xX1xX5cxX3xX101xX1xX256xX2dxX89xX3xXexX14xX173xX3xX140xXdxXfexX4xX3xX5xX311xX97xX3xX4xX1xX173xX3xX4xX173xX2dxX3xX10xX97xX3xX4xf53cxX6xX3xXexX1xX311xX2dxX1xX3xX140xXdxX1e2xX2dxX3xXexX29xX173xX2dxX33xX3xX1xX18xXdx68f8xX3xXcxX29xX173xX2dxX33xX3xXa3xX3xX2dxX256xX97xX89xX3xX1xX18xXdxX3xX1bxX207xX3xX140xX22fxX2dxX3xX1bxX18xX2dxX33xX89xX3xX259xX22xX2bxX1e2xX2dxX3xX33xX5cxXbxX3xX14bxX96xX2bxX3xX7cxX11cxX2dxX33xX3xX97xX29bxXdxX3xX2xXa2xX3xX4xX256xX2dxX3xX2dxX1xX311xX89xX3xX140xX29bxXdxX3xXexXe3xX2dxX33xX3xX33xXdxX80xX3xXexX29xXa0xX3xXexX29xX1e2xX2dxX3xX85xX109xX109xX3xXexX29xXdxXfexX22xX3xX1bxX47xX2dxX33xX89xX3xX4xX1xX173xX3xX1xX18xXdxX3xX140xXdxX1e2xX2dxX3xX4xX5cxX3xX1xX173xX311xX2dxX3xX4xX1adxX2dxX1xX3xX101xX1xX5cxX3xX101xX1xX256xX2dxX114xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa4xX173xX7cxX2bxXaxX12xe83dxX33xX173xX311xXdxX3xX29xX6xX89xX3xX4xX80xX4xX3xX4x8f3dxXbxX3xX1xX18xXdxX3xX5xX22xX36axX2dxX3xX4xX1xX39bxX3xXexX29xX30cxX2dxX33xX3xX4xX36axX2dxX33xX3xXexX80xX4xX3xXexX22xX2bxX1e2xX2dxX3xXexX29xX22xX2bxX2cxX2dxX89xX3xXbxX1xX80xXexX3xX1xX22xX2bxX3xX1fxX1adxX2dxX3xX4xX1xX4a1xXexX3xX4xX80xX4xX1xX3xX97xX14xX2dxX33xX89xX3xXexX29xX22xX2bxX2cxX2dxX3xXexX1xX31xX2dxX33xX3xXexX31xXexX3xX1bx7571xXbxX3xX4xX3daxX6xX3xX1fxX47xX3xX1bxX18xXdxX3xX4xb933xX3xX24xX47xX89xX3xX1fxX18xX3xX1bxX18xXdxX3xXcxX29xX37xX38xX2dxX33xX3xX3cxX3dxX2dxX3xXexX29xX173xX2dxX33xX3xX33xXdxX6xXdxX3xX1bxX173xX14xX2dxX3xX4xX80xX4xX1xX3xX97xX14xX2dxX33xX3xX97xX29bxXdxX114xX3xf4bbxX37xX3dxX2dxX33xX3xX97x6894xX22xX89xX3xX1bxXdxX3xX1bxX60xX22xX3xXexX29xX173xX2dxX33xX3xX140xXdxXfexX4xX3xXexX1xX11cxX4xX3xX1xXdxXfexX2dxX3xX4xX80xX4xX3xX4xX1xX4bxX2dxX1xX3xX7xX80xX4xX1xX89xX3xXbxX1xX80xXbxX3xX5xX22xX22fxXexX3xX4xX3daxX6xX3xX13xX1adxX2dxX33xX3xX140xX311xX3xX492xX1xX311xX3xX2dxX37xX29bxX4xX89xX3xX101xXdxX1e2xX2dxX3xX259xX22xX2bxX1fbxXexX3xX4xX1xX31xX2dxX33xX3xX5xX14xXdxX3xX96xX97xX3xX97xX37xX22xX3xXexX1xd3c3xX3xX1bxXa0xX4xX1xX89xX3xX5xX22xX22fxX2dxX3xX1bxXdxXfexX22xX3xX4xX1xX31xX2dxX33xX3xXbxX1xX80xX3xX4xX80xX4xX1xX3xX97xX14xX2dxX33xX3xX4xX3daxX6xX3xX4xX80xX4xX3xX1bxX31xXdxX3xXexX37xX233xX2dxX33xX3xXexX1xX5b8xX3xX1bxXa0xX4xX1xX114xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa4xX173xX7cxX2bxXaxX12xXcxX29xX173xX2dxX33xX3xX2dxX1xXdxXfexX97xX3xX101xX102xX3xX97xX29bxXdxX3xXa2xX109xX2xX10bxX3x83a1xX3xXa2xX109xXa2xX112xX89xX3xX1xX18xXdxX3xXexXdxX1fbxXbxX3xXexX50cxX4xX3xXbxX1xX80xXexX3xX1xX22xX2bxX3xXexX29xX22xX2bxX2cxX2dxX3xXexX1xX31xX2dxX33xX3xX6xX2dxX1xX3xX1xX5b8xX2dxX33xX89xX3xX1bxX173xX311xX2dxX3xX101xX1fbxXexX89xX3xX2dxX33xX1xX2c2xX6xX3xXexX379xX2dxX1xX3xX4xX3daxX6xX3xX1fxX18xX3xX1bxX18xXdxX3xXcxX29xX37xX38xX2dxX33xX3xX3cxX3dxX2dxX114xX3xX13x11a5dxX2bxX3xX97xX14xX2dxX1xX3xXexX1xX11cxX4xX3xX1xXdxXfexX2dxX3xXexX31xXexX3xX4xX36axX2dxX33xX3xXexX80xX4xX3xX2dxX33xX1xX2c2xX6xX3xXexX379xX2dxX1xX3xX1bxX47xX2dxX33xX3xX1bxX18xXdxX89xX3xX1bxX2cxX2dxX3xX3dxX2dxX3xX1bxX80xXbxX3xX2dxX33xX1xX2c2xX6xX15bxX3xX1xX311xX2dxX33xX3xX2dxX256xX97xX3xX140xX22fxX2dxX3xX1bxX18xX2dxX33xX3xX14bxX96xX2bxX3xX7cxX11cxX2dxX33xX3xXexX1d6xX3xX2xX3xX10dxX3xXa2xX3xX4xX256xX2dxX3xX2dxX1xX311xX3xX4xX1xX173xX3xX4xX80xX4xX3xX1xX18xXdxX3xX140xXdxX1e2xX2dxX3xX4xX5cxX3xX1xX173xX311xX2dxX3xX4xX1adxX2dxX1xX3xX101xX1xX5cxX3xX101xX1xX256xX2dxX15bxX3xXexXdxX1fbxXbxX3xXexX50cxX4xX3xX33xXdxX39bxXbxX3xX1bxX39fxX3xX4xX80xX4xX3xX1xX18xXdxX3xX140xXdxX1e2xX2dxX3xX33xXdxX1adxXdxX3xX259xX22xX2bxX1fbxXexX3xXexX47xX2dxX3xX1bxX30cxX2dxX33xX3xX4xX1xX4bxX2dxX1xX3xX7xX80xX4xX1xX3xX7xX6xX22xX3xX4xX1xXdxX1fbxX2dxX3xXexX29xX6xX2dxX1xX3f1xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa4xX173xX7cxX2bxXaxX12xX13xX14xXdxX3xX1xX18xXdxX3xX1bxX207xX3xX1fxX60xX22xX3xXa4xX6xX2dxX3xX4xX1xX4a1xXbxX3xX1xX311xX2dxX1xX3xX97xX29bxXdxX3xX33xX47xX97xX3xXa2xX18fxX3xX1bxX47xX2dxX33xX3xX4xX1xX4bxX89xX3xX1bxX47xX2dxX33xX3xX4xX1xX4bxX3x128ddxX37xX3dxX2dxX33xX3xX1a6xX22xX31xX4xX3xXcxX1xX22xX22fxX2dxX3xXexX80xXdxX3xX1bx7ae6xX4xX3xX4xbab2xX3xX49xX1xX3daxX3xXexXa0xX4xX1xX3xX1xX18xXdxX114xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12e26xX22xXexX1xX173xX29xXaxX12xX7bfxX114xX7f7xX0xX6axXbxX12
V.A