Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8
(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày 23/11, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng. Điểm cầu chính đặt tại phòng họp Diên hồng, Toà nhà Quốc hội kết nối trực tuyến tới 74 điểm cầu tỉnh, thành phố và các cơ quan Trung ương.
6aafxa80bxb577x6dbcxc7f3xfc89x8091x6adcxf278xX7xfc7dx8a12x920bxa806xc857xe7ecxX5x9048xXax738ax79ccxa39dxXdxX3xb5f7xd36bxX1xf5b7xX3xXexa595xae6exX4xX3xXex8862xc4a9xbce3xX17xX3xXexfe9cxd793xX17xX3xbdf1xX22xb0bcxX4xX3xX1xaed1xX4xX3xXex8805xXbxf75fxX3xX2cxX22x7d82xX17xX3xXexX1dxXdxbf65xXexX38xX3xXexX1dxXdxc6acxX17xX3xd8a4xX1xX6xXdxX3xXexX1xX1exX4xX3xX1xXdxX42xX17xX3xX4xX3cxX4xX3xX17xX14xXdxX3xc471xX22xX17xX18xX3xX13xX14xXdxX3xX17xX18xX1xX1axX3xXcxX1dxX22xX17xX18xX3x8372x9cb9xX17xX18xX3x7e51xX0xd1fcxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xX63xXaxX12xe1aexX18xX29xX23xX3x7773x7d05xX7exX2xX2xX38xX3xd0ecxX6xX17xX3xX9fx7f38xX3xXexX1xX77xX3xXcxX1dxX22xX17xX18xX3xX77xX78xX17xX18xX3x74b4xf1e3xX17xX18xX3xXex7b29xX3xX4xX1x98f5xX4xX3xX13xX14xXdxX3xX17xX18xX1xX1axX3xX4xX3cxX17xX3x9f37xX14xX3xXexX28xX29xX17xX3xX2cxX22xX2exX4xX3xX1xX32xX4xX3xXexX36xXbxX38xX3xX2cxX22xX3cxX17xX3xXexX1dxXdxX42xXexX38xX3xXexX1dxXdxX49xX17xX3xX4cxX1xX6xXdxX3xXexX1xX1exX4xX3xX1xXdxX42xX17xX3xX4xX3cxX4xX3xX17xX14xXdxX3xX63xX22xX17xX18xX3xX13xX14xXdxX3xX17xX18xX1xX1axX3xXcxX1dxX22xX17xX18xX3xX77xX78xX17xX18xX3xX7cxX3xX4cxX1xceb6xX6xX3xe114x6edcxX12fxX3xX4xd4e0xX6xX3xXb5xXb6xX17xX18x10019xX3xXb5xXdxX49x8982xX3xX4xfb5fxX22xX3xX4xX1xXa4xX17xX1xX3xfbdbxdb99xXexX3xXexc138xXdxX3xXbxX1x81e4xX17xX18xX3xX1xX32xXbxX3xecb6xXdx91b7xX17xX3xX1xc008xX17xX18xX38xX3xXcxX28xX29xX3xX17xX1xX29xX3xdfbcxX22xX2exX4xX3xX1xX14xXdxX3xX4cxX24xXexX3xX17xX2exXdxX3xXexX1dxX1exX4xX3xXexX22xX23xX24xX17xX3xXex92a9xXdxX3xa54bx740cxX3xX14bxXdxX49xX13fxX3xX4xX142xX22xX3xXex723bxX17xX1xX38xX3xXexX1xX29xX17xX1xX3xXbxX1xX2exX3x7f24xX29xX3xX4xX3cxX4xX3xX4xX78xX3xX2cxX22xX6xX17xX3xXcxX1dxX22xX17xX18xX3xX77xX78xX17xX18xX13axX0xX7exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9fxX28xX63xX23xXaxX12xX15dxX1exX3xX1xX14xXdxX3xX17xX18xX1xX1axX3xXexX150xXdxX3xX14bxXdxX49xX13fxX3xX4xX142xX22xX3xXcxX1dxX22xX17xX18xX3xX77xX78xX17xX18xX3xX4xX12bxX3xX4xX3cxX4xX3xX14bxX163xX17xX18xX3xX4xX1xXa4xfcb3xX3xXcxX1dxX142xX17xX3xX170xX22xX2exX4xX3x84ccxX77xf5cexX17xX18xX3xb0a5xa73dxX23xX3xX1acxXdxX15fxX17xX3xX9fxX14xX3xfe7bxX1xXa4xX17xX1xX3xXexX1dxX1axX38xX3xXcxX1xX77xa1a4xX17xX18xX3xXexX1dxX1exX4xX3xX9fxX6xX17xX3xX9fxXa4xX3xXexX1xX77x97dbxX3xX93xX18xX22xX23x9f41xX17xX3xa8c6xXdxX17xX1xX3xX13xb01dxX17xX18xX3xX220xX3xX17xX18xX22xX23xX15fxX17xX3xX221xX23xX3xX1acxXdxX15fxX17xX3xX9fxX14xX3xX22cxX1xXa4xX17xX1xX3xXexX1dxX1axX38xX3xX17xX18xX22xX23xX15fxX17xX3xX22cxX1xX133xX3xXexX1axX4xX1xX3xX170xX22xX2exX4xX3xX1xX14xXdxX24dxX3xX4xX3cxX4xX3xX14bxX163xX17xX18xX3xX4xX1xXa4xX3xX221xX23xX3xX1acxXdxX15fxX17xX3xX9fxX14xX3xX22cxX1xXa4xX17xX1xX3xXexX1dxX1axX38xX3xX9fxXa4xX3xXexX1xX77xX3xXcxX1dxX22xX17xX18xX3xX77xX78xX17xX18xX3xXb5xXb6xX17xX18xX20exX3x9ba7xX1xX150xX13fxX3x9d41xXdxX17xX1xX3xX22cxX1xXa4xX17xX1xX3xX220xX3xXcxX1dxX77xbbf6xX17xX18xX3xXcfxX6xX17xX3xXcxXbbxX3xX4xX1xXbfxX4xX3xXcxX1dxX22xX17xX18xX3xX77xX78xX17xX18xX24dxX3xX21axa5b9xX3xX21ax7aa9xX17xX3xXcxX1xX77xX2e9xX17xX18xX3xX220xX3xXcxX1dxX77xX2e9xX17xX18xX3xXcfxX6xX17xX3xXcxX22xX23xX15fxX17xX3xX18xXdxX3cxX28xX3xXcxX1dxX22xX17xX18xX3xX77xX78xX17xX18xX24dxX3xXcxX1dxX77xX78xX17xX18xX3xXcxX1xX1axX3xX2d9xX6xXdxX3xX220xX3xXcxX1dxX77xX2e9xX17xX18xX3xXcfxX6xX17xX3xX15dxb1d4xX17xX3xX1acxX36xX17xX3xXcxX1dxX22xX17xX18xX3xX77xX78xX17xX18xX24dxX3xX93xX18xX22xX23xX253xX17xX3xX21axX309xX17xX3xX9fxeb7dxX17xX1xX3xX220xX3xXcxX1dxX77xX2e9xX17xX18xX3xXcfxX6xX17xX3xac6axXdxX17xX1xX3xXexX24xX3xXcxX1dxX22xX17xX18xX3xX77xX78xX17xX18xX13axX0xX7exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9fxX28xX63xX23xXaxX12xXcxX150xXdxX3xXexX19dxX17xX1xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xX13xX12bxX6xX3xX4xX12bxX3xXex70a1xXexX3xX4xXb6xX3xX2xa91fxX2xX3xX14bxXdxX49xX13fxX3xX4xX142xX22xX3xX1acxX18dxXdxX3xX1xX78xX17xX3xX98xX3caxX3xX17xX18xX1xX373xX17xX3xX14bxX150xXdxX3xXcfxXdxX49xX22xX3xXexX1xX6xX13fxX3xX18xXdxX6xX3xX1xX32xX4xX3xXexX36xXbxX13axX3xX15dxX1exX3xX1xX14xXdxX3xX17xX18xX1xX1axX3xXexX150xXdxX3xX14bxXdxX49xX13fxX3xX4xX142xX22xX3xX4xX1xXa4xX17xX1xX3xX14bxX14cxXexX3xXexX150xXdxX3xXexX1dxd315xX3xX7xX2e9xX3xXcxX19dxX17xX1xX3xX133xX23xX3xX4xX12bxX3xX4xX3cxX4xX3xX14bxX163xX17xX18xX3xX4xX1xXa4xX20exX3xXcxX1dxX1axX17xX1xX3xX21axX309xX17xX3xX22cxX1xXdxX24xX17xX3xX220xX3xX221xX23xX3xX1acxXdxX15fxX17xX3xXcxX1dxX22xX17xX18xX3xX77xX78xX17xX18xX3xXb5xXb6xX17xX18xX38xX3xX9fxXa4xX3xXexX1xX77xX3xXcxX19dxX17xX1xX3xX133xX23xX38xX3xX22cxX1xX133xX3xXexX1axX4xX1xX3xX13xXb5xX93xX15dxX3xXexX19dxX17xX1xX24dxX3xXb5xf16fxX3xXcxX1dxX32xX17xX18xX3xX13xX77xX17xX18xX3xX220xX3xX2d4xX1xX12bxX3xX9fxXa4xX3xXexX1xX77xX3xXcxX1xX77xX23axX17xX18xX3xXexX1dxX1exX4xX3xXcxX19dxX17xX1xX3xX133xX23xX38xX3xXcxX1dxX77xX2e9xX17xX18xX3xX14bxX28xX29xX17xX3xXb5xX9fxX170xX13xX3xXexX19dxX17xX1xX24dxX3xX93xX18xX22xX23xX253xX17xX3xXb5xX373xX17xX1xX3xX12exXbfxX17xX18xX3xX220xX3xX2d4xX1xX12bxX3xX9fxXa4xX3xXexX1xX77xX3xXcxX19dxX17xX1xX3xX133xX23xX38xX3xX22cxX1xX133xX3xXexX1axX4xX1xX3xd8b4xX9fxX93xX15dxX3xXexX19dxX17xX1xX24dxX3xXb5xX499xX3xX2d9xXdxX17xX1xX3xXcxX22xX3c3xX17xX3xX220xX3xX2d4xX1xX12bxX3xX9fxXa4xX3xXexX1xX77xX3xXcxX19dxX17xX1xX3xX133xX23xX24dxX3xX4xX3cxX4xX3xX14bxX163xX17xX18xX3xX4xX1xXa4xX3xXexX1dxX28xX17xX18xX3xX9fxX6xX17xX3xXcxX1xX77xX23axX17xX18xX3xX1acxX42bxX3xXcxX19dxX17xX1xX3xX133xX23xX24dxX3xXcxX1xX77xX23axX17xX18xXexX1dxX1exX4xX3xX13xXb5xX93xX15dxX38xX3xX50fxX9fxX93xX15dxX38xX3xX221xX23xX3xXcfxX6xX17xX3xX2d9xXcxXcxX170xX3xXexX19dxX17xX1xX13axX0xX7exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9fxX28xX63xX23xXaxX12xX0xXdxX13fxX18xX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX7exX7exXdxX1acxX13axXcfxX6xX28xXexX1xX6xX17xX1xX1xX28xX6xX13axX1acxX17xX7exX17xX10xddcdxX7xX7exX2xX7cxX191xX190xX7exX191xX7cxX63xb215xX3caxX7cxX3caxX98xX3caxX3caxXexaa65xb781xX5d8xX99xX98xX5d8xX7cxX5xX2xX13axd85cxXbxX18xXaxX3xX7exX12xX170xX22xX6xX17xX18xX3xX4xXb6xX17xX1xX3xX13xX14xXdxX3xX17xX18xX1xX1axX3xX1xX32xX4xX3xXexX36xXbxX38xX3xX2cxX22xX3cxX17xX3xXexX1dxXdxX42xXexX3xX93xX18xX1xX1axX3xX2cxX22xX23xX24xXexX3xXexX150xXdxX3xX14bxXdxX49xX13fxX3xX4xX142xX22xX3xXcxX19dxX17xX1xX3xX133xX23xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xX13xX12bxX6xX13axX0xX7exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9fxX28xX63xX23xXaxX12xX2d4xX1xX3cxXexX3xXcfxXdxX49xX22xX3xX4cxX1xX6xXdxX3xX13fxX150xX4xX3xX1xX14xXdxX3xX17xX18xX1xX1axX38xX3xX14bxX163xX17xX18xX3xX4xX1xXa4xX3xXcxX1dxX142xX17xX3xX170xX22xX2exX4xX3xX21axX77xX21cxX17xX18xX3xX220xX3xXcxX1xX77xX23axX17xX18xX3xXexX1dxX1exX4xX3xX9fxX6xX17xX3xX9fxXa4xX3xXexX1xX77xX3xX4xX1xX28xX3xX1dxfa32xX17xX18xX38xX3xX13xX14xXdxX3xX17xX18xX1xX1axX3xXcxX1dxX22xX17xX18xX3xX77xX78xX17xX18xX3xX7cxX3xX63xXdxX253xX17xX3xX1dxX6xX3xX1acxX29xX28xX3xXexX1xX23axXdxX3xX14bxXdxX49xX13fxX3xX18xXdxb009xX6xX3xX17xX1xXdxX42xX13fxX3xX4cxba60xX3xX4cxX1xX28xX3cxX3xX12exX12fxX12fxX38xX3xX5xX29xX3xX17xX309xX13fxX3xXcfxXb6xX17xX3xX5x8ea2xX3xX14bxX2exXdxX3xX1acxX18dxXdxX3xX1acxXdxX42xX4xX3xXexX1xX1exX4xX3xX1xXdxX42xX17xX3xXexX1xe456xX17xX18xX3xX5xX21cxXdxX3xX93xX18xX1xX1axX3xX2cxX22xX23xX24xXexX3xXb5xX150xXdxX3xX1xX14xXdxX3xX12exX12fxX12fxX3xX4xX133xX6xX3xXb5xXb6xX17xX18xX13axX3xX22cxX3cxX4xX3xX17xX18xX1xX1axX3xX2cxX22xX23xX24xXexX38xX3xX2cxX22xX23xX3xX14bxX1axX17xX1xX38xX3xX4cxX24xXexX3xX5xX22xX36xX17xX3xX14bxX77xX21cxX4xX3xXexX1xb306xX17xX18xX3xX2cxX22xX6xX3xXexX150xXdxX3xX13xX14xXdxX3xX17xX18xX1xX1axX3xX4xX12bxX3xde8exX3xX17xX18xX1xbcc8xX6xX3xX2cxX22xX6xX17xX3xXexX1dxX32xX17xX18xX38xX3xX5xXdxX15fxX17xX3xX2cxX22xX6xX17xX3xXexX1dxX1exX4xX3xXexXdxX24xXbxX3xX14bxX24xX17xX3xX4xX766xX17xX18xX3xXexX3cxX4xX3xX5xdf5cxX17xX1xX3xX14bxX150xX28xX38xX3xX4xX1xX19dxX3xX14bxX150xX28xX3xXexX1xX1exX4xX3xX1xXdxX42xX17xX3xX4xX3cxX4xX3xX13fxX42bxX4xX3xXexXdxX15fxX22xX38xX3xX17xX1xXdxX42xX13fxX3xX1acxX42bxX3xXbxX1xX3cxXexX3xXexX1dxXdxX49xX17xX3xX384xXcxX220xX12exX13xX3xX1acxX29xX3x7094xX354xX23xX3xX63xX1exX17xX18xX3xXb5xXb6xX17xX18xX3xXexX1dxX28xX17xX18xX3xX7xX150xX4xX1xX38xX3xX1acxX6d6xX17xX18xX3xX13fxX150xX17xX1xX38xX3xX4xX1xX22x705axX17xX3xXcfxX1axX3xX4xX1xX28xX3xX1acxXdxX42xX4xX3xXexXbbxX3xX4xX1xXbfxX4xX3xXexX1xX29xX17xX1xX3xX4xX766xX17xX18xX3xXb5xX150xXdxX3xX1xX14xXdxX3xX12exX12fxX12fxX12fxX3xX4xX133xX6xX3xXb5xXb6xX17xX18xX13axX0xX7exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9fxX28xX63xX23xXaxX12xX22cxX1xXa4xX17xX1xX3xX1acxX373xX3xX1acxX36xX23xX38xX3xX1xX14xXdxX3xX17xX18xX1xX1axX3xX1xX32xX4xX3xXexX36xXbxX38xX3xX2cxX22xX3cxX17xX3xXexX1dxXdxX42xXexX38xX3xXexX1dxXdxX49xX17xX3xX4cxX1xX6xXdxX3xX4xX3cxX4xX3xX17xX14xXdxX3xX63xX22xX17xX18xX3xX13xX14xXdxX3xX17xX18xX1xX1axX3xXcxX1dxX22xX17xX18xX3xX77xX78xX17xX18xX3xX7cxX3xX4xX12bxX3xX77exX3xX17xX18xX1xX783xX6xX3xX14bxX14cxX4xX3xXcfxXdxX42xXexX3xX2cxX22xX6xX17xX3xXexX1dxX32xX17xX18xX13axX3xXb5xX163xX17xX18xX3xX4xX1xXa4xX3xXcxX1xX77xX23axX17xX18xX3xXexX1dxX1exX4xX3xX9fxX6xX17xX3xX9fxXa4xX3xXexX1xX77xX3xX14bxX6f8xX3xX17xX18xX1xX1axX3xX4xX3cxX4xX3xX14bxX150xXdxX3xXcfxXdxX49xX22xX3xX17xX15fxX22xX3xX4xX6xX28xX3xXexXdxX17xX1xX3xXexX1xX142xX17xX3xXexX1dxX3cxX4xX1xX3xX17xX1xXdxX42xX13fxX38xX3xX4xX1xde21xX3xX77exX3xX5xX713xX17xX18xX3xX17xX18xX1xX10xX38xX3xX17xX18xX1xXdxX15fxX17xX3xX4xXbfxX22xX3xXexX29xXdxX3xX5xXdxX42xX22xX38xX3xXexX1dxX6xX28xX3xX14bxXbbxXdxX38xX3xXexX1xXb6xX28xX3xX5xX22xX36xX17xX3xX4cxX24xXexX3xX1xX21cxXbxX3xX5xXdxX15fxX17xX3xX1xX42xX3xXexX1xX1exX4xX3xXexXdxX253xX17xX3xX14bxX1axX6xX3xXbxX1xX77xX78xX17xX18xX38xX3xX14bxX78xX17xX3xX1acxX1axX13axX3xX256xX6xX22xX3xX1xX14xXdxX3xX17xX18xX1xX1axX38xX3xX4xX3cxX4xX3xX4xX3c3xXbxX3xX133xX23xX3xXb5xXb6xX17xX18xX38xX3xXexXbbxX3xX4xX1xXbfxX4xX3xXb5xXb6xX17xX18xX38xX3xX14bxX28xX29xX17xX3xXexX1xX49xX3xX17xX1xX6xX17xX1xX3xX4xX1xX12bxX17xX18xX3xX7faxX354xX23xX3xX63xX1exX17xX18xX3xX4cxX24xX3xX1xX28xX150xX4xX1xX38xX3xXexXdxX24xXbxX3xXexX42bxX4xX3xXexX1dxXdxX49xX17xX3xX4cxX1xX6xXdxX3xX1acxXdxX42xX4xX3xX1xX32xX4xX3xXexX36xXbxX38xX3xX2cxX22xX3cxX17xX3xXexX1dxXdxX42xXexX38xX3xXexX22xX23xX15fxX17xX3xXexX1dxX22xX23xX6f8xX17xX38xX3xX18xXdxX18dxXdxX3xXexX1xXdxX42xX22xX3xX4xX3cxX4xX3xX1acxX309xX17xX3xX4cxXdxX42xX17xX3xX14bxX24xX17xX3xX4xX3cxX17xX3xXcfxX14xX38xX3xX14bxXb6xX17xX18xX3xX1acxXdxX15fxX17xX3xX1acxX29xX3xX17xX1xX354xX17xX3xX63xX354xX17xX13axX3xX21axXdxX42xX4xX3xX2cxX22xX3cxX17xX3xXexX1dxXdxX42xXexX38xX3xX1xX32xX4xX3xXexX36xXbxX3xX17xX18xX1xX1axX3xX2cxX22xX23xX24xXexX3xX4xX142xX17xX3xX4xX28xXdxX3xXexX1dxX32xX17xX18xX3xXexXa4xX17xX1xX3xXexX1xXdxX24xXexX3xXexX1xX1exX4xX38xX3xX1xXdxX42xX22xX3xX2cxX22xXb6xX38xX3xXbxX1xX25cxX3xX1xX21cxXbxX3xX1acxX18dxXdxX3xXexac62xX17xX18xX3xX14bxX2exXdxX3xXexX77xX21cxX17xX18xX38xX3xXbxX1xXb6xXdxX3xX4xX1xX19dxX3xX14bxX150xX28xX3xX2cxX22xX23xX24xXexX3xX5xXdxX42xXexX3xX14bxX77xX6xX3xX17xX18xX1xX1axX3xX2cxX22xX23xX24xXexX3xX1acxX29xX28xX3xX4xX22xX14xX4xX3xX7xX2exX17xX18xX3xX14bxX14cxX4xX3xXcfxXdxX42xXexX3xX5xX29xX3xX170xX22xX23xX3xX14bxX1axX17xX1xX3xX1acxX6f8xX3xfb75xXcxX1dxX3cxX4xX1xX3xX17xX1xXdxX42xX13fxX3xX17xX15fxX22xX3xX18xX77xX78xX17xX18xX3xX4xX133xX6xX3xX4xX3cxX17xX3xXcfxX14xX38xX3xX14bxXb6xX17xX18xX3xX1acxXdxX15fxX17xX38xX3xXexX1dxX77xX18dxX4xX3xX1xX24xXexX3xX5xX29xX3xX221xX23xX3xX1acxXdxX15fxX17xX3xX9fxX14xX3xX22cxX1xXa4xX17xX1xX3xXexX1dxX1axX38xX3xX221xX23xX3xX1acxXdxX15fxX17xX3xX9fxX6xX17xX3xX9fxXa4xX3xXexX1xX77xX38xX3xX221xX23xX3xX1acxXdxX15fxX17xX3xX9fxX6xX17xX3xX22cxX1xX3c3xXbxX3xX1xX29xX17xX1xX3xXcxX1dxX22xX17xX18xX3xX77xX78xX17xX18xb674xX13axX0xX7exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9fxX28xX63xX23xXaxX12xX15dxXdxX253xX17xX3xX1dxX6xX3xXexX1dxX28xX17xX18xX3xX1acxX155xX17xX18xX3xX2xX3xX17xX18xX29xX23xX38xX3xX4xX3cxX4xX3xX14bxX150xXdxX3xXcfxXdxX49xX22xX3xXexX1xX6xX13fxX3xX18xXdxX6xX3xX1xX14xXdxX3xX17xX18xX1xX1axX3xXexX1dxX1exX4xX3xXexX22xX23xX24xX17xX3xX14bxX7b4xX3xX14bxX77xX21cxX4xX3xX17xX18xX1xX10xX3xX14bxX163xX17xX18xX3xX4xX1xXa4xX3xX2d4xX1xX150xX13fxX3xX2d9xXdxX17xX1xX3xX22cxX1xXa4xX17xX1xX3xX220xX221xX23xX3xX1acxXdxX15fxX17xX3xX9fxX14xX3xX22cxX1xXa4xX17xX1xX3xXexX1dxX1axX38xX3xX9fxXa4xX3xXexX1xX77xX3xXcxX1dxX22xX17xX18xX3xX77xX78xX17xX18xX3xXb5xXb6xX17xX18xX38xX3xXcxX1dxX77xX2e9xX17xX18xX3xX9fxX6xX17xX3xXcxXbbxX3xX4xX1xXbfxX4xX3xXcxX1dxX22xX17xX18xX3xX77xX78xX17xX18xX3xX18xXdxX18dxXdxX3xXexX1xXdxX42xX22xX38xX3xX2cxX22xX3cxX17xX3xXexX1dxXdxX42xXexX3xX170xX22xX23xX3xX14bxX1axX17xX1xX3xX7xX2exX3xX3caxX7cxX220xX170xXb5xX7exXcxafdbxX3xX1acxX6f8xX3xXb27xXcxX1dxX3cxX4xX1xX3xX17xX1xXdxX42xX13fxX3xX17xX15fxX22xX3xX18xX77xX78xX17xX18xX3xX4xX133xX6xX3xX4xX3cxX17xX3xXcfxX14xX38xX3xX14bxXb6xX17xX18xX3xX1acxXdxX15fxX17xX38xX3xXexX1dxX77xX18dxX4xX3xX1xX24xXexX3xX5xX29xX3xX221xX23xX3xX1acxXdxX15fxX17xX3xX9fxX14xX3xX22cxX1xXa4xX17xX1xX3xXexX1dxX1axX38xX3xX221xX23xX3xX1acxXdxX15fxX17xX3xX9fxX6xX17xX3xX9fxXa4xX3xXexX1xX77xX38xX3xX221xX23xX3xX1acxXdxX15fxX17xX3xX9fxX6xX17xX3xX22cxX1xX3c3xXbxX3xX1xX29xX17xX1xX3xXcxX1dxX22xX17xX18xX3xX77xX78xX17xX18xXbacxX24dxX3xX14bxX163xX17xX18xX3xX4xX1xXa4xX3xX21axX77xX78xX17xX18xX3xXb5xX373xX17xX1xX3xX13xX22xX42xX3xX220xX3xX221xX23xX3xX1acxXdxX15fxX17xX3xX9fxX14xX3xX22cxX1xXa4xX17xX1xX3xXexX1dxX1axX38xX3xX2d4xX1xX12bxX3xXcxX1xX133xX3xXexX77xX18dxX17xX18xX3xX22cxX1xXa4xX17xX1xX3xXbxX1xX133xX3xX18xXdxX18dxXdxX3xXexX1xXdxX42xX22xX38xX3xX2cxX22xX3cxX17xX3xXexX1dxXdxX42xXexX3xX384xX24xXexX3xX5xX22xX36xX17xX3xX7xX2exX3xX99xX190xX220xX384xe379xX7exXcxXca5xX3xXb27xX21axX6f8xX3xXexX373xX17xX1xX3xX1xX373xX17xX1xX3xX4cxXdxX17xX1xX3xXexX24xX3xX220xX3xX7faxX7b4xX3xX1xX14xXdxX38xX3xX17xX18xX354xX17xX3xX7xX3cxX4xX1xX3xX17xX1xX29xX3xX17xX77xX18dxX4xX3xX17xX309xX13fxX3xX98xX3caxX2xX7cxX24dxX3xX4cxX24xX3xX1xX28xX150xX4xX1xX3xXbxX1xX3cxXexX3xXexX1dxXdxX49xX17xX3xX4cxXdxX17xX1xX3xXexX24xX3xX220xX3xX7faxX7b4xX3xX1xX14xXdxX38xX3xX17xX18xX354xX17xX3xX7xX3cxX4xX1xX3xX17xX1xX29xX3xX17xX77xX18dxX4xX3xX17xX309xX13fxX3xX98xX3caxX2xX7cxX24dxX3xX4cxX24xX3xX1xX28xX150xX4xX1xX3xXbxX1xX3cxXexX3xXexX1dxXdxX49xX17xX3xX4cxXdxX17xX1xX3xXexX24xX3xX220xX3xX7faxX7b4xX3xX1xX14xXdxX38xX3xX63xX1exX3xXexX28xX3cxX17xX3xX17xX18xX354xX17xX3xX7xX3cxX4xX1xX3xX17xX1xX29xX3xX17xX77xX18dxX4xX3xX17xX309xX13fxX3xX98xX3caxX2xX5d8xXbacxX24dxX3xX14bxX163xX17xX18xX3xX4xX1xXa4xX3xXcxX1dxX142xX17xX3xX13xX163xX17xX18xX3xX13xX29xX3xX220xX3xX221xX23xX3xX1acxXdxX15fxX17xX3xXcxX1dxX22xX17xX18xX3xX77xX78xX17xX18xX3xXb5xXb6xX17xX18xX38xX3xX9fxX14xX3xXexX1dxX77xX2e9xX17xX18xX3xX9fxX14xX3xXcxX93x72b5xX2d9xXcxX3xX18xXdxX18dxXdxX3xXexX1xXdxX42xX22xX38xX3xX2cxX22xX3cxX17xX3xXexX1dxXdxX42xXexX3xX93xX18xX1xX1axX3xX2cxX22xX23xX24xXexX3xX7xX2exX3xX99xX5cfxX220xX93xX170xX7exXcxXca5xX3xX1acxX6f8xX3xX4xX1xXdxX24xX17xX3xX5xX77xX21cxX4xX3xXbxX1xX3cxXexX3xXexX1dxXdxX49xX17xX3xXcfxX6f8xX17xX3xX1acxX6d6xX17xX18xX3xX4cxXdxX17xX1xX3xXexX24xX3xXcfxXdxX49xX17xX3xX21axXdxX42xXexX3xX93xX6xX13fxX3xX14bxX24xX17xX3xX17xX309xX13fxX3xX98xX3caxX99xX3caxX38xX3xXexX142xX13fxX3xX17xX1xX373xX17xX3xX14bxX24xX17xX3xX17xX309xX13fxX3xX98xX3caxX191xX5d7xX13axX0xX7exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9fxX28xX63xX23xXaxX12xX2d4xX1xX3cxXexX3xXcfxXdxX49xX22xX3xX4cxX24xXexX3xX5xX22xX36xX17xX3xX1xX14xXdxX3xX17xX18xX1xX1axX38xX3xX14bxX163xX17xX18xX3xX4xX1xXa4xX3xX21axX306xX3xX21axX309xX17xX3xXcxX1xX77xX2e9xX17xX18xX3xX220xX221xX23xX3xX1acxXdxX15fxX17xX3xX9fxX14xX3xX22cxX1xXa4xX17xX1xX3xXexX1dxX1axX38xX3xX9fxXa4xX3xXexX1xX77xX3xXcxX1dxX22xX17xX18xX3xX77xX78xX17xX18xX3xXb5xXb6xX17xX18xX38xX3xXcxX1dxX77xX2e9xX17xX18xX3xXcfxX6xX17xX3xXcxX22xX23xX15fxX17xX3xX18xXdxX3cxX28xX3xXcxX1dxX22xX17xX18xX3xX77xX78xX17xX18xX3xX14bxX3cxX17xX1xX3xX18xXdxX3cxX3xX4xX6xX28xX3xX4xX766xX17xX18xX3xXexX3cxX4xX3xX4xX1xX22xX822xX17xX3xXcfxX1axX3xX1xX14xXdxX3xX17xX18xX1xX1axX38xX3xXexXdxX17xX1xX3xXexX1xX142xX17xX3xX1xX32xX4xX3xXexX36xXbxX3xX17xX18xX1xXdxX15fxX13fxX3xXexX93fxX4xX3xX4xX133xX6xX3xX4xX3cxX4xX3xX14bxX150xXdxX3xXcfxXdxX49xX22xX3xXexX150xXdxX3xXexX3c3xXexX3xX4xXb6xX3xX4xX3cxX4xX3xX14bxXdxX49xX13fxX3xX4xX142xX22xX3xXexX1dxX15fxX17xX3xXexX28xX29xX17xX3xX2cxX22xX2exX4xX13axX3xXcxX1xX10xX28xX3xX14bxX163xX17xX18xX3xX4xX1xXa4xX3xX14bxX354xX23xX3xX4xb1daxX17xX18xX3xX5xX29xX3xX1xX14xXdxX3xX17xX18xX1xX1axX3xX1xX32xX4xX3xXexX36xXbxX38xX3xX2cxX22xX3cxX17xX3xXexX1dxXdxX42xXexX3xX93xX18xX1xX1axX3xX2cxX22xX23xX24xXexX3xX4xX12bxX3xX7xX2exX3xX5xX77xX21cxX17xX18xX3xX4xX3cxX17xX3xXcfxX14xX38xX3xX14bxXb6xX17xX18xX3xX1acxXdxX15fxX17xX3xXexX1xX6xX13fxX3xX18xXdxX6xX3xX14bxX766xX17xX18xX3xX1acxX18dxXdxX3xX191xX3caxX5d7xX3xX17xX18xX29xX17xX3xX17xX18xX77xX23axXdxX3xXexX150xXdxX3xX98xX13axX190xX5d7xX5d8xX3xX14bxXdxX49xX13fxX3xX4xX142xX22xX24dxX3xX17xX1xXdxX6f8xX22xX3xXexX19dxX17xX1xX38xX3xXexX1xX29xX17xX1xX3xXbxX1xX2exX3xX14bxX7b4xX3xX17xX2exXdxX3xX14bxX77xX23axX17xX18xX3xXexX1dxX22xX23xX6f8xX17xX3xXexX18dxXdxX3xX4xX3c3xXbxX3xX1xX22xX23xX42xX17xX38xX3xX7faxX7b4xX13axX0xX7exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9fxX28xX63xX23xXaxX12xX256xX6xX22xX3xX1xX14xXdxX3xX17xX18xX1xX1axX38xX3xX14bxX163xX17xX18xX3xX4xX1xXa4xX3xXcxX1dxX77xX2e9xX17xX18xX3xXcfxX6xX17xX3xXcxX22xX23xX15fxX17xX3xX18xXdxX3cxX28xX3xXcxX1dxX22xX17xX18xX3xX77xX78xX17xX18xX3xX14bxX6f8xX3xX17xX18xX1xX1axX3xX4xX3cxX4xX3xXcxX19dxX17xX1xX3xX133xX23xX38xX3xXexX1xX29xX17xX1xX3xX133xX23xX38xX3xX14bxXb6xX17xX18xX3xX133xX23xX3xXexX1dxX1exX4xX3xXexX1xX22xX14xX4xX3xXexX1dxX22xX17xX18xX3xX77xX78xX17xX18xX3xXexXdxX24xXbxX3xXexX42bxX4xX3xXexXbbxX3xX4xX1xXbfxX4xX3xX1xX14xXdxX3xX17xX18xX1xX1axX3xX1xX32xX4xX3xXexX36xXbxX38xX3xXexX1dxXdxX49xX17xX3xX4cxX1xX6xXdxX3xX4xX3cxX4xX3xX17xX14xXdxX3xX63xX22xX17xX18xX3xX93xX18xX1xX1axX3xX2cxX22xX23xX24xXexX3xXexX18dxXdxX3xX4xX3cxX17xX3xXcfxX14xX38xX3xX14bxXb6xX17xX18xX3xX1acxXdxX15fxX17xX3xX4xX1xX77xX6xX3xX14bxX77xX21cxX4xX3xX63xX1exX3xX1xX14xXdxX3xX17xX18xX1xX1axX3xX5xX142xX17xX3xX17xX29xX23xX3xXexX1xX10xX28xX3xX1xX77xX18dxX17xX18xX3xX63xc161xX17xX3xX4xX133xX6xX3xX9fxX6xX17xX3xXcxX22xX23xX15fxX17xX3xX18xXdxX3cxX28xX3xXcxX1dxX22xX17xX18xX3xX77xX78xX17xX18xX24dxX3xXcfxX2exX3xXexX1dxXa4xX3xXexX1xX23axXdxX3xX18xXdxX6xX17xX3xX1xX21cxXbxX3xX5xX77exX3xX14bxX49xX3xXexX1xXb6xX28xX3xX5xX22xX36xX17xX3xX4xX1xX77xX78xX17xX18xX3xXexX1dxX373xX17xX1xX38xX3xX4cxX24xX3xX1xX28xX150xX4xX1xX3xX1xX29xX17xX1xX3xX14bxX14xX17xX18xX3xXbxX1xX25cxX3xX1xX21cxXbxX3xX1acxX18dxXdxX3xX14bxX14cxX4xX3xX14bxXdxX49xX13fxX3xXexX373xX17xX1xX3xX1xX373xX17xX1xX3xX4xX133xX6xX3xX14bxX1axX6xX3xXbxX1xX77xX78xX17xX18xX38xX3xX14bxX78xX17xX3xX1acxX1axX3xX13fxX373xX17xX1xX3xX1acxX29xX3xX4xX12bxX3xX5xX14xX3xXexX1dxX373xX17xX1xX3xX4xX42bxX3xXexX1xX49xX38xX3xXexX1xX49xX3xX1xXdxX42xX17xX3xX2cxX22xX23xX24xXexX3xXexX354xX13fxX3xX1dxX306xX3xX1dxX29xX17xX18xX3xX17xX1xX6a3xX13fxX3xXexX1xX1exX4xX3xX1xXdxX42xX17xX3xXexX1xX713xX17xX18xX3xX5xX21cxXdxX3xX93xX18xX1xX1axX3xX2cxX22xX23xX24xXexX13axX0xX7exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9fxX28xX63xX23xXaxX12xXcxX1dxX28xX17xX18xX3xXexX1xX1exX4xX3xX1xXdxX42xX17xX3xX2cxX22xX23xX3xX14bxX1axX17xX1xX3xX1acxX6f8xX3xXb27xXcxX1dxX3cxX4xX1xX3xX17xX1xXdxX42xX13fxX3xX17xX15fxX22xX3xX18xX77xX78xX17xX18xX3xX4xX133xX6xX3xX4xX3cxX17xX3xXcfxX14xX38xX3xX14bxXb6xX17xX18xX3xX1acxXdxX15fxX17xX38xX3xXexX1dxX77xX18dxX4xX3xX1xX24xXexX3xX5xX29xX3xX221xX23xX3xX1acxXdxX15fxX17xX3xX9fxX14xX3xX22cxX1xXa4xX17xX1xX3xXexX1dxX1axX38xX3xX221xX23xX3xX1acxXdxX15fxX17xX3xX9fxX6xX17xX3xX9fxXa4xX3xXexX1xX77xX38xX3xX221xX23xX3xX1acxXdxX15fxX17xX3xX9fxX6xX17xX3xX22cxX1xX3c3xXbxX3xX1xX29xX17xX1xX3xXcxX1dxX22xX17xX18xX3xX77xX78xX17xX18xXbacxX38xX3xX14bxX163xX17xX18xX3xX4xX1xXa4xX3xX21axX306xX3xX21axX309xX17xX3xXcxX1xX77xX2e9xX17xX18xX3xX14bxX6f8xX3xX17xX18xX1xX1axX3xXexXdxX24xXbxX3xXexX42bxX4xX3xX4xX1xX19dxX3xX14bxX150xX28xX3xXexX1xX1exX4xX3xX1xXdxX42xX17xX3xX4xX3cxX4xX3xX2cxX22xX23xX3xX14bxX1axX17xX1xX3xX14bxX7b4xX3xXcfxX6xX17xX3xX1xX29xX17xX1xX38xX3xX4xX1xX93fxX3xX77exX3xX17xX15fxX22xX3xX18xX77xX78xX17xX18xX3xX4xX3cxX4xX3xX14bxX163xX17xX18xX3xX4xX1xXa4xX3xXexX1dxX28xX17xX18xX3xX4xX3c3xXbxX3xX133xX23xX38xX3xX17xX18xX22xX23xX15fxX17xX3xXexX713xX4xX3xX4xX1xX22xX17xX18xX3xX5xX29xX3xX4xX1xXbfxX4xX3xX1acxX42bxX3xX4xX29xX17xX18xX3xX4xX6xX28xX3xXexX1xX373xX3xX4xX29xX17xX18xX3xXbxX1xXb6xXdxX3xX18xX77xX78xX17xX18xX3xX13fxX1239xX22xX13axX3xXb5xX2exXdxX3xX1acxX18dxXdxX3xX93xX18xX1xX1axX3xX2cxX22xX23xX24xXexX3xX1acxX6f8xX3xX4xX1xXdxX24xX17xX3xX5xX77xX21cxX4xX3xXbxX1xX3cxXexX3xXexX1dxXdxX49xX17xX3xXcfxX6f8xX17xX3xX1acxX6d6xX17xX18xX3xX4cxXdxX17xX1xX3xXexX24xX3xXcfxXdxX49xX17xX3xX21axXdxX42xXexX3xX93xX6xX13fxX3xX14bxX24xX17xX3xX17xX309xX13fxX3xX98xX3caxX99xX3caxX38xX3xXexX142xX13fxX3xX17xX1xX373xX17xX3xX14bxX24xX17xX3xX17xX309xX13fxX3xX98xX3caxX191xX5d7xX38xX3xX4xX3cxX4xX3xX14bxX150xXdxX3xXcfxXdxX49xX22xX3xX4xX142xX17xX3xX17xX18xX1xXdxX15fxX17xX3xX4xXbfxX22xX3xXexX29xXdxX3xX5xXdxX42xX22xX3xX14bxX49xX3xX17xX713xX13fxX3xX4xX1xX713xX4xX38xX3xX14bxX142xX23xX3xX14bxX133xX3xX4xX3cxX4xX3xX17xX14xXdxX3xX63xX22xX17xX18xX24dxX3xX4xX3cxX4xX3xX4xX3c3xXbxX3xX14bxX822xX23xX3xX13fxX150xX17xX1xX3xXexX22xX23xX15fxX17xX3xXexX1dxX22xX23xX6f8xX17xX3xX4xX3cxX4xX1xX3xX5xX29xX13fxX3xX13fxX18dxXdxX38xX3xX13fxX766xX3xX1xX373xX17xX1xX3xX1xX6xX23xX3xXexX1dxX28xX17xX18xX3xXexX1xX1exX4xX3xX1xXdxX42xX17xX3xX93xX18xX1xX1axX3xX2cxX22xX23xX24xXexX24dxX3xX4xX3cxX4xX3xX4xX78xX3xX2cxX22xX6xX17xX3xXcfxX3cxX28xX3xX4xX1xXa4xX3xX7faxX354xX23xX3xX63xX1exX17xX18xX3xX4cxX24xX3xX1xX28xX150xX4xX1xX3xXexX22xX23xX15fxX17xX3xXexX1dxX22xX23xX6f8xX17xX38xX3xXexX1xX1exX4xX3xX1xXdxX42xX17xX3xX17xX18xX1xX1axX3xX2cxX22xX23xX24xXexX38xX3xX14bxX3c3xX22xX3xXexX1dxX6xX17xX1xX3xXbxX1xXb6xX17xX3xXcfxX3cxX4xX3xX4xX3cxX4xX3xX2cxX22xX6xX17xX3xX14bxXdxX49xX13fxX3xX7xX6xXdxX3xXexX1dxX3cxXdxX38xX3xXcfxXb6xX28xX3xX1acxX42xX3xX17xX6f8xX17xX3xXexXb6xX17xX18xX3xXexX77xX3xXexX77xX2e9xX17xX18xX3xX4xX133xX6xX3xXb5xXb6xX17xX18xX24dxX3xXexX309xX17xX18xX3xX4xX77xX23axX17xX18xX3xX14bxX766xX17xX3xX14bxX2exX4xX38xX3xX4cxXdxX49xX13fxX3xXexX1dxX6xX3xX1acxXdxX42xX4xX3xXexXbbxX3xX4xX1xXbfxX4xX3xX1xX32xX4xX3xXexX36xXbxX3xX93xX18xX1xX1axX3xX2cxX22xX23xX24xXexX38xX3xXcfxXdxX49xX22xX3xX63xX77xX78xX17xX18xX38xX3xX4cxX1xX10xX17xX3xXexX1xX77xX2e9xX17xX18xX3xX17xX1xX6d6xX17xX18xX3xXexX36xXbxX3xXexX1xX49xX38xX3xX4xX3cxX3xX17xX1xX354xX17xX3xX5xX29xX13fxX3xXexX2exXexX38xX3xX17xX1xX713xX4xX3xX17xX1xX2e9xX3xXbxX1xX15fxX3xXcfxX373xX17xX1xX3xX17xX1xX6d6xX17xX18xX3xXexXbbxX3xX4xX1xXbfxX4xX38xX3xX14bxX78xX17xX3xX1acxX1axX38xX3xX4xX3cxX3xX17xX1xX354xX17xX3xX5xX29xX13fxX3xX4cxX1xX766xX17xX18xX3xXexX2exXexX13axX0xX7exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9fxX28xX63xX23xXaxX12xX0xXdxX13fxX18xX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX7exX7exXdxX1acxX13axXcfxX6xX28xXexX1xX6xX17xX1xX1xX28xX6xX13axX1acxX17xX7exX17xX10xX5c4xX7xX7exX2xX7cxX191xX190xX7exX191xX7cxX63xX5cfxX3caxX7cxX3caxX98xX3caxX3caxXexX5d7xX5d8xX5d8xX99xX98xX5d8xX7cxX5xX98xX13axX5e1xXbxX18xXaxX3xX7exX12xXb5xX163xX17xX18xX3xX4xX1xXa4xX3xXcxX1dxX1axX17xX1xX3xX21axX309xX17xX3xX22cxX1xXdxX24xX17xX3xX220xX3xX221xX23xX3xX1acxXdxX15fxX17xX3xXcxX1dxX22xX17xX18xX3xX77xX78xX17xX18xX3xXb5xXb6xX17xX18xX38xX3xX9fxXa4xX3xXexX1xX77xX3xXcxX19dxX17xX1xX3xX22x75dexX38xX3xX22cxX1xX133xX3xXexX1axX4xX1xX3xX13xXb5xX93xX15dxX3xXexX19dxX17xX1xX3xXbxX1xX3cxXexX3xXcfxXdxX49xX22xX3xXexX150xXdxX3xX14bxXdxX49xX13fxX3xX4xX142xX22xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xX13xX12bxX6xX13axX0xX7exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9fxX28xX63xX23xXaxX12xX2d4xX1xX3cxXexX3xXcfxXdxX49xX22xX3xXexX150xXdxX3xX14bxXdxX49xX13fxX3xX4xX142xX22xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xX13xX12bxX6xX38xX3xX14bxX163xX17xX18xX3xX4xX1xXa4xX3xXcxX1dxX1axX17xX1xX3xX21axX309xX17xX3xX22cxX1xXdxX24xX17xX3xX220xX3xX221xX23xX3xX1acxXdxX15fxX17xX3xXcxX1dxX22xX17xX18xX3xX77xX78xX17xX18xX3xXb5xXb6xX17xX18xX38xX3xX9fxXa4xX3xXexX1xX77xX3xXcxX19dxX17xX1xX3xX133xX23xX38xX3xX22cxX1xX133xX3xXexX1axX4xX1xX3xX13xXb5xX93xX15dxX3xXexX19dxX17xX1xX3xX14bxX3cxX17xX1xX3xX18xXdxX3cxX3xX13xX14xXdxX3xX17xX18xX1xX1axX3xX4xX3cxX17xX3xXcfxX14xX3xXexX28xX29xX17xX3xX2cxX22xX2exX4xX3xX1xX32xX4xX3xXexX36xXbxX38xX3xX2cxX22xX3cxX17xX3xXexX1dxXdxX42xXexX38xX3xXexX1dxXdxX49xX17xX3xX4cxX1xX6xXdxX3xXexX1xX1exX4xX3xX1xXdxX42xX17xX3xX4xX3cxX4xX3xX17xX14xXdxX3xX63xX22xX17xX18xX3xX13xX14xXdxX3xX17xX18xX1xX1axX3xXcxX1dxX22xX17xX18xX3xX77xX78xX17xX18xX3xX7cxX3x9a71xX4cxX1xX12bxX6xX3xX12exX12fxX12fxbf5fxX3xX4xX133xX6xX3xXb5xXb6xX17xX18xX3xX14bxX7b4xX3xX14bxX6f8xX3xX4xX36xXbxX3xX14bxX24xX17xX3xX17xX1xXdxX6f8xX22xX3xX4cxXdxX24xX17xX3xXexX1xXbfxX4xX3xX4xX1xX22xX23xX15fxX17xX3xX7xX354xX22xX38xX3xX14bxX77xX21cxX4xX3xXexXbbxX17xX18xX3xX1xX21cxXbxX3xXexXacbxX3xXexX1xX1exX4xX3xXexXdxX253xX17xX3xX5xX354xX22xX3xX63xX29xXdxX3xX2e9xX3xX17xX1xXdxX6f8xX22xX3xX14bxX1axX6xX3xXbxX1xX77xX78xX17xX18xX38xX3xX14bxX78xX17xX3xX1acxX1axX13axX3xX22cxX3cxX4xX3xX14bxX150xXdxX3xXcfxXdxX49xX22xX3xXexX150xXdxX3xX2xX3caxX2xX3xX14bxXdxX49xX13fxX3xX4xX142xX22xX3xXexX1dxX15fxX17xX3xXexX28xX29xX17xX3xXexX19dxX17xX1xX3xX14bxX7b4xX3xX17xX18xX1xXdxX15fxX13fxX3xXexX93fxX4xX3xX1xX32xX4xX3xXexX36xXbxX13axX3xX256xX2exX3xX4xX3cxX17xX3xXcfxX14xX38xX3xX14bxXb6xX17xX18xX3xX1acxXdxX15fxX17xX3xXexX1xX6xX13fxX3xX18xXdxX6xX3xX1xX32xX4xX3xXexX36xXbxX3xX5xX142xX17xX3xX17xX29xX23xX3xX4xX106bxX17xX18xX3xX1dxX3c3xXexX3xX5xX18dxX17xX38xX3xX4cxX1xX28xXb6xX17xX18xX3xX98xX3caxX13axX5d7xX3caxX3caxX3xX17xX18xX77xX23axXdxX13axX3xXcxX22xX23xX3xX17xX1xXdxX15fxX17xX38xX3xX14bxXdxX6f8xX22xX3xX2cxX22xX6xX17xX3xXexX1dxX32xX17xX18xX3xXexX1xX10xX28xX3xX14bxX163xX17xX18xX3xX4xX1xXa4xX3xX9fxXa4xX3xXexX1xX77xX3xXcxX19dxX17xX1xX3xX133xX23xX3xX5xX29xX3xX1acxXdxX42xX4xX3xXexXbbxX3xX4xX1xXbfxX4xX3xXexX1xX1exX4xX3xX1xXdxX42xX17xX3xX4xX3cxX4xX3xX17xX14xXdxX3xX63xX22xX17xX18xX3xX17xX1xX77xX3xXexX1xX24xX3xX17xX29xX28xX3xX14bxX49xX3xXcfxXdxX24xX17xX3xX93xX18xX1xX1axX3xX2cxX22xX23xX24xXexX3xXexX1xX29xX17xX1xX3xX1xXdxX42xX17xX3xXexX1xX1exX4xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX14bxX14xX17xX18xX13axX0xX7exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9fxX28xX63xX23xXaxX12xX9fxXa4xX3xXexX1xX77xX3xXcxX19dxX17xX1xX3xX133xX23xX3xXcxX1dxX1axX17xX1xX3xX21axX309xX17xX3xX22cxX1xXdxX24xX17xX3xX23xX15fxX22xX3xX4xX142xX22xX3xX4xX3cxX4xX3xXexXbbxX3xX4xX1xXbfxX4xX3xX4xX78xX3xX7xX2e9xX3xX14bxXb6xX17xX18xX3xXexX1dxX1exX4xX3xXexX1xX22xX14xX4xX3xX1acxX29xX3xXexX28xX29xX17xX3xX1xX42xX3xXexX1xX2exX17xX18xX3xX4xX1xXa4xX17xX1xX3xXexX1dxX1axX3xX17xX18xX1xXdxX15fxX13fxX3xXexX93fxX4xX3xXexX1xX1exX4xX3xX1xXdxX42xX17xX3xXbxX1xX3cxXexX3xXcfxXdxX49xX22xX3xX4cxX24xXexX3xX5xX22xX36xX17xX3xX4xX133xX6xX3xX14bxX163xX17xX18xX3xX4xX1xXa4xX3xXcxX1dxX77xX2e9xX17xX18xX3xXcfxX6xX17xX3xXcxX22xX23xX15fxX17xX3xX18xXdxX3cxX28xX3xXcxX1dxX22xX17xX18xX3xX77xX78xX17xX18xX3xX17xX15fxX22xX3xX1dxX6xX3xXexX150xXdxX3xX1xX14xXdxX3xX17xX18xX1xX1axX13axX3xXb5xX163xX17xX18xX3xXexX1xX23axXdxX3xXexXdxX24xXbxX3xXexX42bxX4xX3xXexXbbxX3xX4xX1xXbfxX4xX3xXexX1xX1exX4xX3xX1xXdxX42xX17xX3xX4cxX24xX3xX1xX28xX150xX4xX1xX3xX4xX133xX6xX3xXcxX19dxX17xX1xX3xX133xX23xX3xX1acxX6f8xX3xX1xX32xX4xX3xXexX36xXbxX38xX3xX2cxX22xX3cxX17xX3xXexXdxX42xXexX38xX3xXexX22xX23xX15fxX17xX3xXexX22xX23xX49xX17xX3xX1acxX29xX3xXexX1dxXdxX49xX17xX3xX4cxX1xX6xXdxX3xX4xX3cxX4xX3xX17xX14xXdxX3xX63xX22xX17xX18xX3xX93xX18xX1xX1axX3xX2cxX22xX23xX24xXexX3xXcxXca5xX3xX7cxX13axX3xXb5xX163xX17xX18xX3xX4xX1xXa4xX3xX4xX106bxX17xX18xX3xX5xX77xX22xX3xX77exX3xXexX1xX23axXdxX3xX18xXdxX6xX17xX3xXexXbbxX3xX4xX1xXbfxX4xX3xX1xX14xXdxX3xX17xX18xX1xX1axX3xX1xX32xX4xX3xXexX36xXbxX3xX93xX18xX1xX1axX3xX2cxX22xX23xX24xXexX3xX14bxX2exXdxX3xX1acxX18dxXdxX3xX4xX3cxX4xX3xXb5xXb6xX17xX18xX3xXcfxX14xX3xXexX1dxX1exX4xX3xXexX1xX22xX14xX4xX3xXexX19dxX17xX1xX3xX133xX23xX3xX1xX28xX29xX17xX3xXexX1xX29xX17xX1xX3xXexX1dxX77xX18dxX4xX3xX99xX3caxX7exX2xX98xX7exX98xX3caxX2xX7cxX38xX3xX1xX14xXdxX3xX17xX18xX1xX1axX3xX63xX28xX3xX9fxX6xX17xX3xXcxX22xX23xX15fxX17xX3xX18xXdxX3cxX28xX3xXcxX19dxX17xX1xX3xX133xX23xX3xX4xX1xX133xX3xXexX1dxX373xX38xX3xXbxX1xX2exXdxX3xX1xX21cxXbxX3xXexXbbxX3xX4xX1xXbfxX4xX3xX1xX28xX29xX17xX3xXexX1xX29xX17xX1xX3xXexX1dxX77xX18dxX4xX3xX99xX3caxX7exX2xX2xX7exX98xX3caxX2xX7cxX13axX3xX93xX18xX28xX29xXdxX3xX14bxXb6xX13fxX3xXcfxXb6xX28xX3xX1acxX6f8xX3xX13fxX14cxXexX3xXexX1xX23axXdxX3xX18xXdxX6xX17xX38xX3xX4xX3cxX4xX3xX1xX14xXdxX3xX17xX18xX1xX1axX3xX1xX32xX4xX3xXexX36xXbxX3xX4xX142xX17xX3xX14bxXb6xX13fxX3xXcfxXb6xX28xX3xX23xX15fxX22xX3xX4xX142xX22xX3xX1acxX6f8xX3xX4xX1xX3c3xXexX3xX5xX77xX21cxX17xX18xX13axX0xX7exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9fxX28xX63xX23xXaxX12xXb5xX2exXdxX3xX1acxX18dxXdxX3xXexXacbxX17xX18xX3xX17xX14xXdxX3xX63xX22xX17xX18xX3xX4xX1xX22xX23xX15fxX17xX3xX14bxX6f8xX38xX3xX9fxXa4xX3xXexX1xX77xX3xXcxX19dxX17xX1xX3xX133xX23xX3xX23xX15fxX22xX3xX4xX142xX22xX3xX4xX3cxX4xX3xX14bxX1axX6xX3xXbxX1xX77xX78xX17xX18xX38xX3xX14bxX78xX17xX3xX1acxX1axX3xXexX36xXbxX3xXexX1dxX22xX17xX18xX3xX4xX6xX28xX3xXexXbbxX3xX4xX1xXbfxX4xX38xX3xX5xX7b4xX17xX1xX3xX14bxX150xX28xX38xX3xX4xX1xX19dxX3xX14bxX150xX28xX13axX3xX22cxX3cxX17xX3xXcfxX14xX38xX3xX14bxXb6xX17xX18xX3xX1acxXdxX15fxX17xX3xXbxX1xXb6xXdxX3xX18xX77xX78xX17xX18xX3xX13fxX1239xX22xX3xXexX1xX1exX4xX3xX1xXdxX42xX17xX3xX2cxX22xX22xX23xX3xX14bxX1axX17xX1xX3xX1acxX6f8xX3xXexX1dxX3cxX4xX1xX3xX17xX1xXdxX42xX13fxX3xX17xX15fxX22xX3xX18xX77xX78xX17xX18xX3xX4xX133xX6xX3xX4xX3cxX17xX3xXcfxX14xX38xX3xX14bxXb6xX17xX18xX3xX1acxXdxX15fxX17xX38xX3xX18xX77xX78xX17xX18xX3xX13fxX1239xX22xX3xX2e9xX3xX13fxX32xXdxX3xX13fxX14cxXexX3xX4xX766xX17xX18xX3xXexX3cxX4xX3xX1acxX29xX3xX14bxX23axXdxX3xX7xX2exX17xX18xX3xXexX1xX77xX23axX17xX18xX3xX17xX1xX36xXexX13axX3xXcxX1dxX15fxX17xX3xX4xX78xX3xX7xX2e9xX3xXexXdxX24xXbxX3xXexX1xX22xX3xX4cxX24xXexX3xX5xX22xX36xX17xX3xX4xX133xX6xX3xXexX1dxX22xX17xX18xX3xX77xX78xX17xX18xX38xX3xX14bxX163xX17xX18xX3xX4xX1xXa4xX3xX14bxX6f8xX3xX17xX18xX1xX1axX3xXexX1xX23axXdxX3xX18xXdxX6xX17xX3xXexX18dxXdxX3xX1acxXdxX42xX4xX3xXexX1dxXdxX49xX17xX3xX4cxX1xX6xXdxX3xX93xX18xX1xX1axX3xX2cxX22xX23xX24xXexX3xX4xX142xX17xX3xXexX36xXbxX3xXexX1dxX22xX17xX18xX3xXexX1dxXdxX49xX17xX3xX4cxX1xX6xXdxX3xX93xX18xX1xX1axX3xX2cxX22xX23xX24xXexX3xX4xX1xX93fxX3xXexX1dxX32xX17xX18xX3xX1acxX29xX28xX3xX14bxX3cxX17xX1xX3xX18xXdxX3cxX3xXexX373xX17xX1xX3xX1xX373xX17xX1xX3xX4cxXdxX17xX1xX3xXexX24xX3xX4xX133xX6xX3xX4xX3cxX4xX3xX4xX78xX3xX2cxX22xX6xX17xX38xX3xX14bxX78xX17xX3xX1acxX1axX3xXexX1dxX15fxX17xX3xX14bxX1axX6xX3xXcfxX29xX17xX3xXexX19dxX17xX1xX13axX3xXcxX1dxX15fxX17xX3xX4xX78xX3xX7xX2e9xX3xX14bxX12bxX3xX7faxX354xX23xX3xX63xX1exX17xX18xX3xX4cxX24xX3xX1xX28xX150xX4xX1xX38xX3xX7faxX3cxX4xX3xX14bxX1axX17xX1xX3xX17xX1xXdxX42xX13fxX3xX1acxX42bxX38xX3xX4xX1xX19dxX3xXexXdxX15fxX22xX3xX17xX309xX13fxX3xX98xX3caxX2xX5d8xX38xX3xXbxX1xX3c3xX17xX3xX14bxX3c3xX22xX3xX14bxX24xX17xX3xX17xX309xX13fxX3xX98xX3caxX98xX3caxX3xXexX1xX1exX4xX3xX1xXdxX42xX17xX3xXexX1xX713xX17xX18xX3xX5xX21cxXdxX3xX93xX18xX1xX1axX3xX2cxX22xX23xX24xXexX3xXb5xX150xXdxX3xX1xX14xXdxX3xXb5xXb6xX17xX18xX3xXcfxX14xX3xXexX19dxX17xX1xX3xX5xX142xX17xX3xXexX1xXbfxX3xX12exX21axX12fxX12fxX12fxX3xX1acxX29xX3xX17xX18xX1xX1axX3xX2cxX22xX23xX24xXexX3xX4xX3c3xXbxX3xX133xX23xX3xX4xX3cxX4xX3xX4xX3c3xXbxX13axX0xX7exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9fxX28xX63xX23xXaxX12xXcxX1xX6xX17xX1xX3xX13xX12bxX6xX3xX5xX29xX3xXexX19dxX17xX1xX3xX4xX12bxX3xX14bxX77xX23axX17xX18xX3xXcfxX23axX3xXcfxXdxX49xX17xX3xX63xX29xXdxX38xX3xXexXdxX6f8xX13fxX3xX17xX309xX17xX18xX3xX1dxX3c3xXexX3xX5xX18dxX17xX38xX3xX1acxXdxX42xX4xX3xXexX1xX1exX4xX3xX1xXdxX42xX17xX3xX93xX18xX1xX1axX3xX2cxX22xX23xX24xXexX3xX3caxX5d8xX3xX1acxX6f8xX3xX4xX1xXdxX24xX17xX3xX5xX77xX21cxX4xX3xXcfxXdxX49xX17xX3xX21axXdxX42xXexX3xX93xX6xX13fxX3xX14bxX24xX17xX3xX17xX309xX13fxX3xX98xX3caxX98xX3caxX3xX1xX78xX17xX3xX2xX3xX17xX309xX13fxX3xX17xX6xX23xX3xX14bxX150xXexX3xX17xX1xXdxX6f8xX22xX3xX4cxX24xXexX3xX2cxX22xXb6xX3xX17xXbbxXdxX3xXcfxX36xXexX3xX7xX28xX3xX1acxX18dxXdxX3xX4xXb6xX3xX17xX77xX18dxX4xX38xX3xX14bxX163xX17xX18xX3xX4xX1xXa4xX3xX9fxXa4xX3xXexX1xX77xX3xXcxX19dxX17xX1xX3xX133xX23xX3xX18xXdxX6xX28xX3xX9fxX6xX17xX3xX4xX3cxX17xX3xX7xX1exX3xX14bxXb6xX17xX18xX3xX50fxX9fxX93xX15dxX3xXexX19dxX17xX1xX3xX4xX309xX17xX3xX4xXbfxX3xX93xX18xX1xX1axX3xX2cxX22xX23xX24xXexX3xX7xX2exX3xX99xX5cfxX3xX1acxX29xX3xX14bxXdxX6f8xX22xX3xX4cxXdxX42xX17xX3xX4xX42bxX3xXexX1xX49xX3xX4xX133xX6xX3xXexX19dxX17xX1xX3xX14bxX49xX3xX7faxX354xX23xX3xX63xX1exX17xX18xX3xX4xX1xX77xX78xX17xX18xX3xXexX1dxX373xX17xX1xX3xX1xX29xX17xX1xX3xX14bxX14xX17xX18xX3xXexX1xX1exX4xX3xX1xXdxX42xX17xX3xXexX1xX713xX17xX18xX3xX5xX21cxXdxX3xX93xX18xX1xX1axX3xX2cxX22xX23xX24xXexX3xX2e9xX3xXexX19dxX17xX1xX3xXexX6xX13axX0xX7exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxbf93xX22xXexX1xX28xX1dxXaxX12xX2d9xX6xXdxX3xX2d4xX1xX77xX78xX17xX18xX0xX7exXbxX12
Mai Phương