Hội LHPN huyện Hoằng Hóa thực hiện công trình “Trồng cây xanh” tại 2 xã Hoằng Đạo và Hoằng Hà
(vhds.baothanhhoa.vn) - Chiều 25-3, Hội LHPN huyện Hoằng Hóa đã huy động hội viên phụ nữ thực hiện công trình “Trồng cây xanh” tại 2 xã Hoằng Đạo và Hoằng Hà. Đây là một hoạt động thiết thực chào mừng thành công của Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027 cũng như hưởng ứng Đề án “Trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” do Thủ tướng Chính phủ phát động.
9445xd521xc6a3xfd02xb6adxe47dxca87xef0axe7dexX7x10e2exce98x10fa2x95c2xa845xef4bxX5x10d4exXaxba54xX0xfd2exX12xe733x11837xXdxX3x10d66xX16xf75axe213xX3xX1xde52xe845x10c4ax10623xX3xX16xe861xcb35xX23xd30dxX3xX16xa3b8xX6xX3xXexX1xd3a1xX4xX3xX1xXdxX22xX23xX3xX4x106abxX23xX29xX3xXexa579xcf19xX23xX1xX3x10dc9xXcxX3fx11c1bxX23xX29xX3xX4xbc9axX21xX3xb205xX6xX23xX1xf6d4xX3xXexe5acxXdxX3xdbb1xX3xX4fxa434xX3xX16xX26xX27xX23xX29xX3xf155xX56xX26xX3xea04x118fdxX3xX16xX26xX27xX23xX29xX3xX16xX69xX0xf5baxX14xX12xX0xX74xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX10xX6x992dxXaxX12xe041xX1xXdxe9faxX20xX3xX59xb5f3xd4bex9db5xd317xX3xX16xX17xXdxX3xX1axX16xX1cxX1dxX3xX1xX20xX21xX22xX23xX3xX16xX26xX27xX23xX29xX3xX16xX2cxX6xX3x9d7bxX5cxX3xX1xX20xX21xX3xXb2xX17xX23xX29xX3xX1xX17xXdxX3xX68xXdxacb8xX23xX3xXbxX1xe0dfxX3xX23xa47cxX3xXexX1xX31xX4xX3xX1xXdxX22xX23xX3xX4xX3axX23xX29xX3xXexX3fxX40xX23xX1xX3xX44xXcxX3fxX47xX23xX29xX3xX4xX4cxX21xX3xX4fxX6xX23xX1xX53xX3xXexX56xXdxX3xX59xX3xX4fxX5cxX3xX16xX26xX27xX23xX29xX3xX64xX56xX26xX3xX68xX69xX3xX16xX26xX27xX23xX29xX3xX16xX69xf794xX3xX64xX4cxX21xX3xX5xX69xX3xe864xX17xXexX3xX1xX26xX56xXexX3xXb2xX17xX23xX29xX3xXexX1xXdxcb1dxXexX3xXexX1xX31xX4xX3xX4xX1xX69xX26xX3xX11bx109fexX23xX29xX3xXexX1xX69xX23xX1xX3xX4xX3axX23xX29xX3xX4x10bdfxX6xX3xX64xX56xXdxX3xX1xX17xXdxX3xXb2xX56xXdxX3xX14xXdxecf7xX20xX3xX1cxX1xXc9xX3xX23xXccxX3xXexX26xX69xX23xX3xfbe3xX20xdfb7xX4xX3xX5x11d23xX23xX3xXexX1x104f8xX3xcd67xb51exX178xX178xX97xX3xX23xX1xXdxX22xX11bxX3xde5cx9574xX3xX59xf98exX59xX59xX95xX59xX187xX59xffd6xX3xX4xb204xX23xX29xX3xX23xX1xaba3xX3xX1xX197xbec7xX23xX29xX3xX175xX23xX29xX3xX64xX90xX3xe91bxX23xX3xX44xXcxX3fxX47xX23xX29xX3xX2xX3xXex10890xX3xX4xX4cxX21xX3xX4fxX6xX23xX1xX3xX29xXdxX6xXdxX3xXb2xX26xX56xX23xX3xX59xX187xX59xX2xX95xX59xX187xX59xX94xX53xX3xX8axX26xX3xXcxX1xX14axX3xXexX197xbb13xX23xX29xX3xX8dxX1xa718xX23xX1xX3xXbxX1xX14axX3xXbxX1xX1a6xXexX3xXb2xX17xX23xX29xX112xX0xX74xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa245xX26xX8axX21xXaxX12xX0xXdxX11bxX29xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX8dxX10xX23xXexX10xX3fxXaxX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXax113f5xXdxX8axXexX1x112dbxX3xfabbxX187xX187xXbxX4fxbbf3xX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX22axX3xeed9xfd67xe03cxXbxX4fxX231xXaxX3xX7xX3fxX4xX9xXaxX74xX74xXdxX68xX112xX14xX6xX26xXexX1xX6xX23xX1xX1xX26xX6xX112xX68xX23xX74xX23xX10xX225xX7xX74xX59xX59xX2xX59xX74xX2xX18exX187xX8axX94xX2xX22cxX94xX187xX23bxX59xXexX18exX2xX94xX59xX96xX5xX187xX112xed11xXbxX29xe8f0xX3fxX9xX23cxX23dxX23dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX17xXdxX3xX1axX16xX1cxX1dxX3xX1xX20xX21xX22xX23xX3xX16xX26xX27xX23xX29xX3xX16xX2cxX6xX3xXexX1xX31xX4xX3xX1xXdxX22xX23xX3xX4xX3axX23xX29xX3xXexX3fxX40xX23xX1xX3xX44xXcxX3fxX47xX23xX29xX3xX4xX4cxX21xX3xX4fxX6xX23xX1xX53xX3xXexX56xXdxX3xX59xX3xX4fxX5cxX3xX16xX26xX27xX23xX29xX3xX64xX56xX26xX3xX68xX69xX3xX16xX26xX27xX23xX29xX3xX16xX69xXaxX3xX225xXdxX8axXexX1xX9xXaxX22cxX187xX187xXaxX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX9xXaxX23bxX23cxX23dxXaxX3xX74xX12xX0xX74xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8dxX6xXbxXexXdxX26xX23xXaxX12xX64xX15bxX3xXexX1xX31xX4xX3xX1xXdxX22xX23xX3xX4xX3axX23xX29xX3xXexX3fxX40xX23xX1xX3xX44xXcxX3fxX47xX23xX29xX3xX4xX4cxX21xX3xX4fxX6xX23xX1xX53xX3xXexX56xXdxX3xX59xX3xX4fxX5cxX3xX16xX26xX27xX23xX29xX3xX64xX56xX26xX3xX68xX69xX3xX16xX26xX27xX23xX29xX3xX16xX69xX97xX3xX16xX17xXdxX3xX1axX16xX1cxX1dxX3xX1xX20xX21xX22xX23xX3xX16xX26xX27xX23xX29xX3xX16xX2cxX6xX3xXb2xX5cxX3xX183xXc4xX20xX3xX29xf9faxXdxX3xX4xX1a6xX4xX3xXb2xbd2fxX23xX3xX68xed41xX97xX3xX8axX26xX6xX23xX1xX3xX23xX29xX1xXdxX22xXbxX3xX14axX23xX29xX3xX1xX17xX3xX59xX112xX187xX187xX187xX3xX4xX4cxX21xX3xX183xX10xX26xX3xX5xX1a6xX3xXexX3fxX69xX11bxX97xX3xX23bxX187xX187xX3xX4xX4cxX21xX3xXbxX1xXdxX3xX5xX6xX26xX112xX0xX74xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX203xX26xX8axX21xXaxX12xX0xXdxX11bxX29xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX8axXexX1xX20xX11bxX14xX3xXdxX8dxX10xX23xXexX10xX3fxXaxX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXaxX225xXdxX8axXexX1xX22axX3xX22cxX187xX187xXbxX4fxX231xX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX22axX3xX94xX96xX96xXbxX4fxX231xXaxX3xX7xX3fxX4xX9xXaxX74xX74xXdxX68xX112xX14xX6xX26xXexX1xX6xX23xX1xX1xX26xX6xX112xX68xX23xX74xX23xX10xX225xX7xX74xX59xX59xX2xX59xX74xX2xX18exX187xX8axX94xX2xX22cxX94xX2xX187xX96xXexX94xX187xX23dxX2xX23cxX5xX187xX112xX27axXbxX29xX27dxX3fxX9xX18exX2xX59xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX17xXdxX3xX1axX16xX1cxX1dxX3xX1xX20xX21xX22xX23xX3xX16xX26xX27xX23xX29xX3xX16xX2cxX6xX3xXexX1xX31xX4xX3xX1xXdxX22xX23xX3xX4xX3axX23xX29xX3xXexX3fxX40xX23xX1xX3xX44xXcxX3fxX47xX23xX29xX3xX4xX4cxX21xX3xX4fxX6xX23xX1xX53xX3xXexX56xXdxX3xX59xX3xX4fxX5cxX3xX16xX26xX27xX23xX29xX3xX64xX56xX26xX3xX68xX69xX3xX16xX26xX27xX23xX29xX3xX16xX69xXaxX3xX225xXdxX8axXexX1xX9xXaxX22cxX187xX187xXaxX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX9xXaxX94xX96xX96xXaxX3xX74xX12xX0xX74xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8dxX6xXbxXexXdxX26xX23xXaxX12xX16xX69xX23xX29xX3xX4xX1xXc9xX4xX3xX4xX1a6xX23xX3xX14xX17xX97xX3xX4xX1xX392xX3xX10xX11bxX3xXbxX1xXc9xX3xX23xXccxX3xX16xX17xXdxX3xX1axX16xX1cxX1dxX3xX1xX20xX21xX22xX23xX3xX16xX26xX27xX23xX29xX3xX16xX2cxX6xX97xX3xX4fxX5cxX3xX16xX26xX27xX23xX29xX3xX64xX56xX26xX3xXb2xX5cxX3xXexX1xX6xX11bxX3xX29xXdxX6xX3xXexX3fxX47xX23xX29xX3xX4xX4cxX21xX3xXexX56xXdxX3xXexX56xXdxX3xX183xX1xX20xX3xX68xX31xX4xX3xXexX1xX3axX23xX3xX16xXdxX90xX23xX3xXcxX1xX3axX23xX97xX3xX4fxX5cxX3xX16xX26xX27xX23xX29xX3xX64xX56xX26xX112xX0xX74xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX203xX26xX8axX21xXaxX12xX0xXdxX11bxX29xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX8dxX10xX23xXexX10xX3fxXaxX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXaxX225xXdxX8axXexX1xX22axX3xX22cxX187xX187xXbxX4fxX231xX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX22axX3xX23bxX23dxX23dxXbxX4fxX231xXaxX3xX7xX3fxX4xX9xXaxX74xX74xXdxX68xX112xX14xX6xX26xXexX1xX6xX23xX1xX1xX26xX6xX112xX68xX23xX74xX23xX10xX225xX7xX74xX59xX59xX2xX59xX74xX2xX18exX187xX8axX94xX2xX22cxX94xX2xX96xX96xXexX23cxX187xX23dxX2xX94xX5xX187xX112xX27axXbxX29xX27dxX3fxX9xX23dxX23cxX23cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX17xXdxX3xX1axX16xX1cxX1dxX3xX1xX20xX21xX22xX23xX3xX16xX26xX27xX23xX29xX3xX16xX2cxX6xX3xXexX1xX31xX4xX3xX1xXdxX22xX23xX3xX4xX3axX23xX29xX3xXexX3fxX40xX23xX1xX3xX44xXcxX3fxX47xX23xX29xX3xX4xX4cxX21xX3xX4fxX6xX23xX1xX53xX3xXexX56xXdxX3xX59xX3xX4fxX5cxX3xX16xX26xX27xX23xX29xX3xX64xX56xX26xX3xX68xX69xX3xX16xX26xX27xX23xX29xX3xX16xX69xXaxX3xX225xXdxX8axXexX1xX9xXaxX22cxX187xX187xXaxX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX9xXaxX23bxX23dxX23dxXaxX3xX74xX12xX0xX74xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8dxX6xXbxXexXdxX26xX23xXaxX12xX64xX4cxX21xX3xX5xX69xX3xX1xX26xX56xXexX3xXb2xX17xX23xX29xX3xac13xX3xX23xX29xX1xf2aexX6xX3xXexXdxX12cxXbxX3xX23xX16cxXdxX3xX4xX3axX23xX29xX3xXexX3fxX40xX23xX1xX3xX44xX64xX197xcb9fxX23xX29xX3xX1xX26xX6xX3xX95xX3xX64xX197xX6e1xX23xX29xX3xXexX3fxX6xX23xX1xX3xX95xX3xX16xX69xX23xX29xX3xX4xX4cxX21xX3xX95xX3xX16xX69xX23xX29xX3xX3fxX69xX26xX3xX4fxX6xX23xX1xX53xX3xX95xX3xX2xX3xXexX3fxX26xX23xX29xX3xX23cxX3xX4xX3axX23xX29xX3xXexX3fxX40xX23xX1xX3xXbxX1xX170xX23xX3xX68xXdxX22xX4xX3xXexXdxXc4xX20xX3xX14xXdxX15bxX20xX3xX8axX26xX3xX16xX17xXdxX3xX1axX16xX1cxX1dxX3xXexdfc6xX23xX1xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX16xX2cxX6xX3xXbxX1xX1a6xXexX3xXb2xX17xX23xX29xX112xX0xX74xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8dxX6xXbxXexXdxX26xX23xXaxX12xX0xXdxX11bxX29xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX8dxX10xX23xXexX10xX3fxXaxX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXaxX225xXdxX8axXexX1xX22axX3xX22cxX187xX187xXbxX4fxX231xX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX22axX3xX94xX23cxX23cxXbxX4fxX231xXaxX3xX7xX3fxX4xX9xXaxX74xX74xXdxX68xX112xX14xX6xX26xXexX1xX6xX23xX1xX1xX26xX6xX112xX68xX23xX74xX23xX10xX225xX7xX74xX59xX59xX2xX59xX74xX2xX18exX187xX8axX94xX2xX22cxX94xX96xX59xX59xXexX22cxX94xX59xX96xX187xX5xX187xX112xX27axXbxX29xX27dxX3fxX9xX23cxX23bxX187xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX17xXdxX3xX1axX16xX1cxX1dxX3xX1xX20xX21xX22xX23xX3xX16xX26xX27xX23xX29xX3xX16xX2cxX6xX3xXexX1xX31xX4xX3xX1xXdxX22xX23xX3xX4xX3axX23xX29xX3xXexX3fxX40xX23xX1xX3xX44xXcxX3fxX47xX23xX29xX3xX4xX4cxX21xX3xX4fxX6xX23xX1xX53xX3xXexX56xXdxX3xX59xX3xX4fxX5cxX3xX16xX26xX27xX23xX29xX3xX64xX56xX26xX3xX68xX69xX3xX16xX26xX27xX23xX29xX3xX16xX69xXaxX3xX225xXdxX8axXexX1xX9xXaxX22cxX187xX187xXaxX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX9xXaxX94xX23cxX23cxXaxX3xX74xX12xX0xX74xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8dxX6xXbxXexXdxX26xX23xXaxX12xX1dx104a0xXdxX3xX23xX29xX197xX6e1xXdxX3xX1xX5cxX21xX3xXexX3fxX47xX23xX29xX3xXexX1xXc4xX11bxX3xX11bxX17xXexX3xX4xX4cxX21xX3xX4fxX6xX23xX1xX97xX3xX68x100a5xX23xX3xXb2xX17xX23xX29xX3xX29xXdxX6xX3xXb2xX40xX23xX1xX3xX68xX69xX3xX23xX29xX197xX6e1xXdxX3xX4fxX20xX23xX29xX3xX16axX20xX6xX23xX1xX3xXexX3fxX47xX23xX29xX3xXexX1xXc4xX11bxX3xX11bxX17xXexX3xX4xX4cxX21xX3xX4fxX6xX23xX1xX97xX3xXexX13axX3xXb2xX2cxX3xX29xX2cxXbxX3xXbxX1xX170xX23xX3xX29xXdxXccxX3xX11bxX69xX20xX3xX4fxX6xX23xX1xX3xX21xXc4xX23xX3xX14xX40xX23xX1xX3xX4xX14axX6xX3xX11bxX88fxXdxX3xX5xX69xX23xX29xX3xX16axX20xXc4xX3xX23xX3axX23xX29xX3xXexX1xX3axX23xX97xX3xXexX1xX1e2xX4xX1xX3xX175xX23xX29xX3xX68xX1dcxXdxX3xX14xXdxX12cxX23xX3xXb2xe7f7xXdxX3xX183xX1xX1e2xX3xX1xX8b6xX20xX112xX0xX74xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX203xX26xX8axX21xXaxX12xX0xXdxX11bxX29xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX8dxX10xX23xXexX10xX3fxXaxX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXaxX225xXdxX8axXexX1xX22axX3xX22cxX187xX187xXbxX4fxX231xX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX22axX3xX94xX96xX96xXbxX4fxX231xXaxX3xX7xX3fxX4xX9xXaxX74xX74xXdxX68xX112xX14xX6xX26xXexX1xX6xX23xX1xX1xX26xX6xX112xX68xX23xX74xX23xX10xX225xX7xX74xX59xX59xX2xX59xX74xX2xX18exX187xX8axX94xX2xX22cxX94xX2xX23bxX22cxXexX22cxX23cxX96xX2xX187xX5xX187xX112xX27axXbxX29xX27dxX3fxX9xX96xX18exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX17xXdxX3xX1axX16xX1cxX1dxX3xX1xX20xX21xX22xX23xX3xX16xX26xX27xX23xX29xX3xX16xX2cxX6xX3xXexX1xX31xX4xX3xX1xXdxX22xX23xX3xX4xX3axX23xX29xX3xXexX3fxX40xX23xX1xX3xX44xXcxX3fxX47xX23xX29xX3xX4xX4cxX21xX3xX4fxX6xX23xX1xX53xX3xXexX56xXdxX3xX59xX3xX4fxX5cxX3xX16xX26xX27xX23xX29xX3xX64xX56xX26xX3xX68xX69xX3xX16xX26xX27xX23xX29xX3xX16xX69xXaxX3xX225xXdxX8axXexX1xX9xXaxX22cxX187xX187xXaxX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX9xXaxX94xX96xX96xXaxX3xX74xX12xX0xX74xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8dxX6xXbxXexXdxX26xX23xXaxX12xX64xX47xX23xX29xX3xX4xX1xX1e2xX3xX16xX26xX69xX23xX29xX3xXcxX1xX392xX3xX64xX392xX23xX1xX97xX3xX8dxX1xX14axX3xXexX392xX4xX1xX3xX16xX17xXdxX3xX1axX16xX1cxX1dxX3xX1xX20xX21xX22xX23xX3xX16xX26xX27xX23xX29xX3xX16xX2cxX6xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xad91xX22axX3xX8dxX3axX23xX29xX3xXexX3fxX40xX23xX1xX3xX44xXcxX3fxX47xX23xX29xX3xX4xX4cxX21xX3xX4fxX6xX23xX1xX53xX3xXexX56xXdxX3xX59xX3xX4fxX5cxX3xX16xX26xX27xX23xX29xX3xX64xX56xX26xX3xX68xX69xX3xX16xX26xX27xX23xX29xX3xX16xX69xX3xX5xX69xX3xX1xX26xX56xXexX3xXb2xX17xX23xX29xX3xX6c2xX3xX23xX29xX1xX6c7xX6xX3xXb2xX15bxX3xX183xXc4xX20xX3xX29xX386xXdxX3xXexX26xX69xX23xX3xXexX1xX15bxX3xX4xX1a6xX23xX3xX14xX17xX97xX3xX1xX17xXdxX3xX68xXdxXc4xX23xX3xXbxX1xXc9xX3xX23xXccxX3xX68xX69xX3xX23xX29xX197xX6e1xXdxX3xX8axX4cxX23xX3xXexX3fxXc4xX23xX3xXb2xX392xX6xX3xX14xX69xX23xX3xX1xX20xX21xX22xX23xX3xX1xX5cxX21xX3xX4xX1xX20xX23xX29xX3xXexX6xX21xX3xXexX1xX6xX11bxX3xX29xXdxX6xX3xXexX3fxX47xX23xX29xX97xX3xX4xX1xf715xX11bxX3xX7xX2cxX4xX3xX4xX4cxX21xX3xX4fxX6xX23xX1xX97xX3xXexX3fxX47xX23xX29xX3xX4xX4cxX21xX3xX23xX69xX26xX3xXexX16cxXexX3xX4xX4cxX21xX3xXb2xX2cxX97xX3xXb2xX15bxX3xX1xX26xX56xXexX3xXb2xX17xX23xX29xX3xXexX3fxX47xX23xX29xX3xX4xX4cxX21xX3xX4fxX6xX23xX1xX3xXexX3fxX19bxX3xXexX1xX69xX23xX1xX3xXbxX1xX26xX23xX29xX3xXexX3fxX69xX26xX3xXexX1xX197xX6e1xX23xX29xX3xX4fxX20xX21xXc4xX23xX97xX3xX5xXdxXc4xX23xX3xXexXc9xX4xX3xXexX56xXdxX3xX4xX1a6xX4xX3xXb2xX392xX6xX3xXbxX1xX197xX38exX23xX29xX97xX3xXb2xX38exX23xX3xX68xX392xX112xX3xfc53xX20xX6xX3xXb2xX2cxX97xX3xX23xX4cxX23xX29xX3xX4xX6xX26xX3xX6c2xX3xXexX1xX175xX4xX3xX14xc622xX26xX3xX68xX22xX3xX11bxX3axXdxX3xXexX3fxX197xX6e1xX23xX29xX3xX7xXdxX23xX1xX3xXexX1xX1a6xXdxX97xX3xX4xXc23xXdxX3xXexX1xXdxX22xX23xX3xX4xXc23xX23xX1xX3xX16axX20xX6xX23xX97xX3xX4xX1xX20xX23xX29xX3xXexX6xX21xX3xX68xX40xX3xX11bxXc9xX4xX3xXexXdxXc4xX20xX3xX7xX1a6xX23xX29xX97xX3xX4fxX6xX23xX1xX97xX3xX7xX56xX4xX1xX97xX3xXb2x9ea4xXbxX97xX3xX29xX2cxXbxX3xXbxX1xX170xX23xX3xXexX1e2xX4xX1xX3xX4xX31xX4xX3xX68xX69xX26xX3xX68xXdxX22xX4xX3xXexX1xX31xX4xX3xX1xXdxX22xX23xX3xX4xX1a6xX4xX3xXexXdxXc4xX20xX3xX4xX1xX1e2xX3xX4fxX4cxX21xX3xX8axX31xX23xX29xX3xX23xX3axX23xX29xX3xXexX1xX3axX23xX3xX11bxX1dcxXdxX3xX23xX4cxX23xX29xX3xX4xX6xX26xX97xX3xX183xXdxX15bxX20xX3xX11bxcc7fxX20xX112xX0xX74xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1028dxX20xXexX1xX26xX3fxXaxX12xX0xX14xX12xb683xXdxX22xXexX3xX16xX197xX38exX23xX29xX0xX74xX14xX12xX0xX74xXbxX12
Việt Hương