Triệu Sơn: Tổng kết năm học 2018 - 2019, triển khai nhiệm vụ năm học mới
(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày 23/8, UBND huyện Triệu Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2018 - 2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019 - 2020.
34bx194bxacdx75ecx4e16x1339x1be1x4d94x431cxX7x6cb8x3706x16cex139ex5449x30fcxX5x6bd8xXax5ba1xXcx4d5exXdx719x6d7dxX3x4b64x58b7x2f1ax6435xX3xXcx4335xX1bx6f68xX3x1975xf47xXexX3xX1bx4d9x76bcxX3xX1x256axX4xX3x361cx3088xX2x2558xX3x2e56xX3xX2fxX30xX2x3aa7x30cexX3xXexX14xXdx6fc5xX1bxX3xX23xX1xX6xXdxX3xX1bxX1xXdxX16xX29xX3x5345x411xX3xX1bxX28xX29xX3xX1xX2cxX4xX3xX29x5b8dxXdxX0x63edxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxcdexX10xX6x4112xXaxX12x23c4xX21x22a2x1488xX3xX2fx51f7xX5cxX32xX3axX3x5208x4fefxX71x11cfxX3xX1xX17xX74xX16xX1bxX3xXcxX14xXdxX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX3xXexX1fxX3xX4xX1x1608xX4xX3xX6bx405bxXdxX3xX1bxX21xX1x4114xX3xXexX1fxX1bxX21xX3xX23xX24xXexX3xX1bxX28xX29xX3xX1xX2cxX4xX3xX2fxX30xX2xX32xX3xX34xX3xX2fxX30xX2xX39xX3xX4dxX73xX3xXexX14xXdxX3fxX1bxX3xX23xX1xX6xXdxX3xX1bxX1xXdxX16xX29xX3xX4dxX4exX3xX1bxX28xX29xX3xX1xX2cxX4xX3xX2fxX30xX2xX39xX3xX34xX3xX2fxX30xX2fxX30x7f54xX0xX5cxXbxX12xX0xX6exXdxX4dxX3xX7xXexX74xX5xX10xX9xXaxXexX10x38f2xXexX34xX6xX5xXdxX21xX1bxX1cxX3xX4xX10xX1bxXexX10xX14x22bbxXaxX12xX0xXdxX29xX21xX3xX7xX14xX4xX9xXaxX5cxX5cxXdxX4dxXe9x391axX6x4fbxXexX1xX6xX1bxX1xX1xX120xX6xXe9xX4dxX1bxX5cxX1bxX10x6622xX7xX5cxX2xX39xX77xX77xX5cx3ce7xX32xX6ex189cxX2x82aexX77xcc7xX30xX30xXexX39xX13exX30xX32xX13axX13cxX30xX5xX2xXe9x3cc5xXbxX21xXaxX3xX5cxX12xX0xX10xX29xX12x808bx27d5xX1bxX1xX3x4bf8x7de8xX120xX3xX1xX17xX74xX16xX1bxX3xXcxX14xXdxX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX3xXexX14xX6xX120xX3xXexX1x800ax506bxX1bxX21xX3xX4xX1xX120xX3xX4x3e94xX4xX3xX1xX2cxX4xX3xX7xXdxX1bxX1xX3xX15cxX15dxXexX3xX15cxXdxX3fxX29xX3xX4xX6xX120xX3xXexX14xX120xX1bxX21xX3xX23x4178xX3xXexX1xXdxX3xXcxX6bx1c32xXcxX3xbbdxX17x7b3fxX4xX3xX21xXdxX6xX3xX2fxX30xX2xX39xXe9xX0xX5cxX10xX29xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7dxX120xX6exX74xXaxX12xX0xX10xX29xX12xX0xXbxX12xX0xXdxX29xX21xX3xX7xX14xX4xX9xXaxX5cxX5cxXdxX4dxXe9xX11exX6xX120xXexX1xX6xX1bxX1xX1xX120xX6xXe9xX4dxX1bxX5cxX1bxX10xX12fxX7xX5cxX2xX39xX77xX77xX5cxX137xX32xX6exX13axX2xX13cxX77xX13exX30xX30xXexX39xX13exX30xX32xX13axX13cxX30xX5xX2fxXe9xX14cxXbxX21xXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xX5cxX10xX29xX12xX0xXbxX5cxX12xX0xX10xX29xX12xXcx10bdxX1bxX21xX3xX21xXdx5358xX74xX3xX23xX1xX10xX1bxX3xX4x245axX6xX3x1176xX1xX23cxX3xXexXa0xX4xX1xX3xX7cxX7dxX71xX7fxX3xX1xX17xX74xX16xX1bxX3xX4xX1xX120xX3xX2xX77xX3xXex3aebxXbxX3xXexX1xX3fxX3axX3xX2fxX137xX32xX3xX4xX181xX3xX1bxX1x4e3xX1bxX3xX1xX120xX73xX1bxX3xXexX1xX73xX1bxX1xX3xXfcxX17xX233xXexX3xX7x814exX4xX3xX1bxX1xXdxX16xX29xX3xX4dxX4exX3xX1bxX28xX29xX3xX1xX2cxX4xX3xX2fxX30xX2xX32xX3xX34xX3xX2fxX30xX2xX39xXe9xX0xX5cxX10xX29xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXax1de8xX7xX120xX71xX120xX19xXbxX6xX4xXdxX1bxX21xXaxX3xX7xXexX74xX5xX10xX9xXaxX29xX6xX14xX21xXdxX1bxX34xX11exX120xXexXexX120xX29xX1cxX13cxXe9xX30xXbxXexXaxX12xX71xX28xX29xX3xX1xX2cxX4xX3xX2fxX30xX2xX32xX3xX34xX3xX2fxX30xX2xX39xX3axX3xX1bxX21xX73xX1bxX1xX3xX21xXdxX181xX120xX3xX6exX4exX4xX3xXcxX14xXdxX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX3xX15cxX158xX3xXex2913xX4xX1xX3xX4x559cxX4xX3xX4xX1xX23cxX3xX15cxX9axX1bxX21xX3xXexX1xX310xX4xX3xX1xXdxX16xX1bxX3xX4x7400xX3xX1xXdxX16xX17xX3x442cxX17x3109xX3xX1bxX1xXdxX16xX29xX3xX4dxX4exX3xX1bxX28xX29xX3xX1xX2cxX4xX3xX15cx1da8xX3xX14xX6xX3xX4dxX73xX3xX15cxX15dxXexX3xX15cxX177x50bbxX4xX3xX1bxX1xXdxX344xX17xX3xX23xX24xXexX3xX32exX17xX330xX3xX15cxX181xX1bxX21xX3xX21xX1xXdxX3xX1bxX1xX25bxX1bxXe9xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX2afxX7xX120xX71xX120xX19xXbxX6xX4xXdxX1bxX21xXaxX3xX7xXexX74xX5xX10xX9xXaxX29xX6xX14xX21xXdxX1bxX34xX11exX120xXexXexX120xX29xX1cxX13cxXe9xX30xXbxXexXaxX12xXcxX120xX73xX1bxX1bxX21xX73xX1bxX1xX3x7b05xX7fx3752x5eb5xXcxX3xXexXdxX24xXbxX3xXexX4exX4xX3xX6exX17xX74xX3xXexX14x4803xX3xX4dxX73xX3xX1bxX26cxX1bxX21xX3xX4xX6xX120xX3xX4xX1xX233xXexX3xX5xX177xX352xX1bxX21xX3xX21xXdxX181xX120xX3xX6exX4exX4xX3xX178xX3xX4xX181xX4xX3xX11exX25bxX4xX3xX1xX2cxX4xX3axX3xX4xX233xXbxX3xX1xX2cxX4xX3axX3xX1bxX26cxX1bxX21xX3xX4xX6xX120xX3xX4xX1xX233xXexX3xX5xX177xX352xX1bxX21xX3xXbxX1xX1fxX3xX4xX25bxXbxX3xX21xXdxX181xX120xX3xX6exX4exX4xXe9xX3xX71xX1fxXdxX3xX11exX25bxXexX3xX1bxX1xX177xX3xX7xX1aexX3xX1xX2cxX4xX3xX7xXdxX1bxX1xX3xXexX1aexXexX3xX1bxX21xX1xXdxX16xXbxX3xXcxX6bxX23fxX19xX3xX15cxX15dxXexX3xXex5da2xX3xX5xX16xX3xX39xX39xX3axX13ex2868xX10cxX3xXcxX1xXdxX3xX1xX2cxX4xX3xX7xXdxX1bxX1xX3xX21xXdx2f27xXdxX3xX4xX181xX4xX3xX29x1f26xX1bxX3xX4dxX28xX1bxX3xX1xX327xX6xX3xX5xX59xXbxX3xX39xX3xX4xX233xXbxX3xXexX451xX1bxX1xX3xX1xX17xX74xX16xX1bxX3xX4xX327xX3xX13axX39xX3xX21xXdxX330xXdxX3axX3xXfcxX24xXbxX3xXexX1xX96xX3xX13cxX3xXexX120xX73xX1bxX3xXexX451xX1bxX1xX3xXexX28xX1bxX21xX3xX2xX3xX11exX25bxX4xX3xX7xX120xX3xX4dxX59xXdxX3xX1bxX28xX29xX3xX1xX2cxX4xX3xXexX14xX177xX59xX4xX3xX4dxX59xXdxX3xX2xX3xX21xXdxX330xXdxX3xX71xX1xX233xXexX3axX3xX2xX77xX3xX21xXdxX330xXdxX3xX71xX1xX3c4xX3axX3xX2xX13cxX3xX21xXdxX330xXdxX3xX7dxX6xX3xXexX28xX1bxX21xX3xX2xX3xX11exX25bxX4xX3xX7xX120xX3xX4dxX59xXdxX3xX1bxX28xX29xX3xX1xX2cxX4xX3xXexX14xX177xX59xX4xX10cxX3xXcxX14xX17xX1bxX21xX3xXexX26cxX29xX3xX3afxX7fxX71xX71xX34xX3afxX7fxXcx1b75xX3xX4xX327xX3xX2xX77xX3xX21xXdxX330xXdxX3xXexX1xXdxX3xX1xX2cxX4xX3xX7xXdxX1bxX1xX3xX21xXdxX46cxXdxX3xX23xX1xX1aexXdxX3xX3afxX7fxXcxX530xX3xX4xX233xXbxX3xXexX451xX1bxX1xX3axX3xXfcxX24xXbxX3xXexX1xX96xX3xX71xX1xX3c4xX3xXexX120xX73xX1bxX3xXexX451xX1bxX1xX10cxX3xXcxX1xXdxX3xX1xX2cxX4xX3xX7xXdxX1bxX1xX3xX21xXdxX46cxXdxX3xX4xX181xX4xX3xX29xX474xX1bxX3xX4dxX28xX1bxX3xX1xX327xX6xX3xX4xX233xXbxX3xXexX451xX1bxX1xX3xX23xX1xX1aexXdxX3xXcxX6bxX1a9xXcxX3xX1xX17xX74xX16xX1bxX3xX4xX327xX3xX2fxX30xX13exX3xX21xXdxX330xXdxX3axX3xX4xX327xX3xX13axX3xXexX14xX177x22bexX1bxX21xX3xXcxX6bxX1a9xXcxX3xX1bx137exX29xX3xXexX14xX120xX1bxX21xX3xXexX1aexXbxX3xX2fxX30xX3xX4xX23cxX6xX3xXexX451xX1bxX1xX3axX3xX77xX3xXexX14xX177xX5caxX1bxX21xX3xX1bxX5d4xX29xX3xXexX14xX120xX1bxX21xX3xXexX1aexXbxX3xX2xX30xX3xX4xX23cxX6xX3xXexX451xX1bxX1xX3axX3xXexX120xX73xX1bxX3xX1xX17xX74xX16xX1bxX3xX4xX327xX3xX77xX3xX11exX73xXdxX3xXexX1xXdxX3xX15cxX15dxXexX3xX15cxXdxX3fxX29xX3xX2xX30xX10cxX3xX39xX3xX1xX2cxX4xX3xX7xXdxX1bxX1xX3xX15cxX15dxXexX3xX2fxX13exX3xX15cxXdxX3fxX29xX3xXexX14xX178xX3xX5x1107xX1bxX3axX3xX2fxX3xX1xX2cxX4xX3xX7xXdxX1bxX1xX3xX4xX327xX3xX7xX1aexX3xX15cxXdxX3fxX29xX3xX15cxX15dxXexX3xX2fxX32xX3xX15cxXdxX3fxX29xX3xXexX14xX178xX3xX5xX653xX1bxX10cxX0xX6xX3xX1bxX6xX29xX10xX9xXax4758xX3afxX120xX7dxX6xX4xX23xXaxX5cxX12xX3xX23fxX474xX1bxX21xX3xXexX181xX4xX3xX23xXdxX3fxX29xX3xXexX14xX6xX3axX3xX23xXdxX3fxX29xX3xX15cxXa0xX1bxX1xX3xX4xX1xX233xXexX3xX5xX177xX352xX1bxX21xX3xX21xXdxX181xX120xX3xX6exX4exX4xX3axX3xX4xX474xX1bxX21xX3xXexX181xX4xX3xX15cx14a6xX17xX3xXexX177xX3xX4xX1axX3xX7xX178xX3xX4dxX25bxXexX3xX4xX1xX233xXexX3axX3xXexX1xXdxX24xXexX3xX11exXa0xX3xX6exX15dxX74xX3xX1xX2cxX4xX3xX34xX3xXfcxX26cxX74xX3xX6exX310xX1bxX21xX3xXexX14xX177xX5caxX1bxX21xX3xX4xX1xX17x7696xX1bxX3xX1acxX17xX1aexX4xX3xX21xXdxX6xX3xXexXdxX24xXbxX3xXexX4exX4xX3xX15cxX177xX352xX4xX3xX32exX17xX6xX1bxX3xXexX26cxX29xX3axX3xX15cxX24xX1bxX3xX1bxX6xX74xX3xXex4be7xX3xX5xX16xX3xXexX14xX177xX5caxX1bxX21xX3xX15cxX15dxXexX3xX4xX1xX17xX70dxX1bxX3xX1acxX17xX1aexX4xX3xX21xXdxX6xX3xXexX14xX653xX1bxX3xX15cxXa0xX6xX3xX11exX73xX1bxX3xX1xX17xX74xX16xX1bxX3xX5xX73xX3xX13exX77xX45axXe9xXe9xXe9xX3xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX2afxX7xX120xX71xX120xX19xXbxX6xX4xXdxX1bxX21xXaxX3xX7xXexX74xX5xX10xX9xXaxX29xX6xX14xX21xXdxX1bxX34xX11exX120xXexXexX120xX29xX1cxX13cxXe9xX30xXbxXexXaxX12xXcxX15dxXdxX3xX6bxX9axXdxX3xX1bxX21xX1xXa0xX3axX3xX4xX181xX4xX3xX15cxX15dxXdxX3xX11exXdxX3fxX17xX3xX15cxX158xX3xX4x5d3cxX1bxX21xX3xX1bxX1xX6xX17xX3xXexX1xX330xX120xX3xX5xX17xX25bxX1bxX3xX5xX73xX29xX3xX14x738xX3xXexX1xX653xX29xX3xX23xX24xXexX3xX32exX17xX330xX3xX15cxX15dxXexX3xX15cxX177xX352xX4xX3xXexX14xX120xX1bxX21xX3xX1bxX28xX29xX3xX1xX2cxX4xX3xX4dx2fa9xX6xX3xX32exX17xX6xX3axX3xX1bxX653xX17xX3xX1bxX1x1fdfxX1bxX21xX3xX21xXdxX330xXdxX3xXbxX1xX181xXbxX3xX15cxX3fxX3xX1xX120xX73xX1bxX3xXexX1xX73xX1bxX1xX3xX1bxX1xXdxX16xX29xX3xX4dxX4exX3xX1bxX28xX29xX3xX1xX2cxX4xX3xX29xX59xXdxX3xX2fxX30xX2xX39xX3xX34xX3xX2fxX30xX2fxX30xXe9xX3xXcxX14xX120xX1bxX21xX3xX15cxX327xX3xXexX25bxXbxX3xXexX14xX17xX1bxX21xX3xX4xX1xX23cxX3xX74xX24xX17xX3xX4dxX73xX120xX3xX4xX181xX4xX3xX1bxX1xXdxX16xX29xX3xX4dxX4exX1cxXcxX1fxX3xX4xX1xX96xX4xX3xXexX1xX310xX4xX3xX1xXdxX16xX1bxX3xX1bxX21xX1xXdxX653xX29xX3xXex6c8dxX4xX3xX4xX181xX4xX3xX32exX17xX74xX3xX15cxXa0xX1bxX1xX3xX4xX23cxX6xX3xXbxX1xX181xXbxX3xX5xX17xX25bxXexX3axX3xX32exX17xX74xX3xX4xX1xX24xX3xX4xX23cxX6xX3xX1bxX21xX73xX1bxX1xX3axX3xX15cxX70dxX74xX3xX29xX15dxX1bxX1xX3xX4xX330xXdxX3xX4xX181xX4xX1xX3xX1xX73xX1bxX1xX3xX4xX1xX30bxX1bxX1xX3xX4dxX344xX3xX3afxX7fxX3b1xX3b2xXcxX10cxX3xX71xX26cxX1bxX21xX3xX4xX6xX120xX3xX1bxX28xX1bxX21xX3xX5xX310xX4xX3xX5xX158xX1bxX1xX3xX15cxX15dxX120xX3xX4xX23cxX6xX3xX4xX181xX1bxX3xX11exX9axX3xX32exX17xX330xX1bxX3xX5x16faxX3xX21xXdxX181xX120xX3xX6exX4exX4xX10cxX3xXcxX28xX1bxX21xX3xX4xX177xX5caxX1bxX21xX3xX4xX181xX4xX3xX1bxX21xX17x241axX1bxX3xX5xX310xX4xX3xX15cxX6d1xX17xX3xXexX177xX3xX4xX1xX120xX3xX21xXdxX181xX120xX3xX6exX4exX4xX10cxX3xXcxX28xX1bxX21xX3xX4xX177xX5caxX1bxX21xX3xX4xX474xX1bxX21xX3xXexX181xX4xX3xX23xXdxX3fxX29xX3xXexX14xX6xX3xX4dxX73xX3xX23xXdxX3fxX29xX3xX15cxXa0xX1bxX1xX3xX4xX1xX233xXexX3xX5xX177xX352xX1bxX21xX3xX21xXdxX181xX120xX3xX6exX4exX4xX3xX4xX181xX4xX3xX4xX1axX3xX7xX178xX3xX21xXdxX181xX120xX3xX6exX4exX4xX10cxX3xX3b2xX70dxX74xX3xX29xX15dxX1bxX1xX3xX4xX474xX1bxX21xX3xXexX181xX4xX3xXfcxX26cxX74xX3xX6exX310xX1bxX21xX3xXexX14xX177xX5caxX1bxX21xX3xX4xX1xX17xX70dxX1bxX3xX1acxX17xX1aexX4xX3xX21xXdxX6xX10cxX3xX3b2xX70dxX74xX3xX29xX15dxX1bxX1xX3xX4xX474xX1bxX21xX3xXexX181xX4xX3xXexX17xX74xX653xX1bxX3xXexX14xX17xX74xX344xX1bxX3xX4dxX344xX3xX21xXdxX181xX120xX3xX6exX4exX4x67daxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX2afxX7xX120xX71xX120xX19xXbxX6xX4xXdxX1bxX21xXaxX3xX7xXexX74xX5xX10xX9xXaxX29xX6xX14xX21xXdxX1bxX34xX11exX120xXexXexX120xX29xX1cxX13cxXe9xX30xXbxXexXaxX12x3af7xX59xXdxX3xX1bxX1xX816xX1bxX21xX3xX23xX24xXexX3xX32exX17xX330xX3xX15cxX15dxXexX3xX15cxX177xX352xX4xX3axX3xX6bxX9axXdxX3xX15cxX93dxX1bxX21xX3xXexX1xXdxX3xX15cxX17xX6xX3xX23xX1xX10xX1bxX3xXexX1xX177xX178xX1bxX21xX3xX1xX17xX74xX16xX1bxX3xX15cxX158xX3xX4xX474xX1bxX21xX3xX11exX1aexX3xX4xX181xX4xX3xX32exX17xX74xX24xXexX3xX15cxXa0xX1bxX1xX3xXexX14xX6xX120xX3xXexX1xX177xX178xX1bxX21xX3xX4xX1xX120xX3xX39xX3xX1xX2cxX4xX3xX7xXdxX1bxX1xX3xX15cxX15dxXexX3xX2fxX13exX3xX15cxXdxX3fxX29xX3xXexX14xX178xX3xX5xX653xX1bxX3xXexX14xX120xX1bxX21xX3xX23xX1a1xX3xXexX1xXdxX3xXfcx2aafxXexX3xXexX17xX74xX3fxX1bxX3xX4dxX73xX120xX3xX4xX181xX4xX3xXexX14xX177xX5caxX1bxX21xX3xX15cxX15dxXdxX3xX1xX2cxX4xX3xX1bxX28xX29xX3xX2fxX30xX2xX39xX10cxX3xX23fxX474xX1bxX21xX3xX1bxX1xX25bxX1bxX3xX6exX6xX1bxX1xX3xX1xXdxX16xX17xX3xX4xX1xXdxX24xX1bxX3xX7x757cxX3xXexX1xXdxX3xX15cxX17xX6xX3xX4xX1axX3xX7xX178xX3xX4xX1xX120xX3xX77xX2fxX3xX4xX181xX3xX1bxX1xX26cxX1bxX10cxX3xXexX14xX6xX120xX3xXexX22dxX1bxX21xX3xX21xXdxX233xX74xX3xX23xX1xX10xX1bxX3xX4xX23cxX6xX3xX23fxX1xX23cxX3xXexXa0xX4xX1xX3xX7cxX7dxX71xX7fxX3xX1xX17xX74xX16xX1bxX3xX4xX1xX120xX3xX4xX181xX4xX3xXexX25bxXbxX3xXexX1xX3fxX3xX4dxX73xX3xX4xX181xX3xX1bxX1xX26cxX1bxX3xX1xX120xX73xX1bxX3xXexX1xX73xX1bxX1xX3xXfcxX17xX233xXexX3xX7xX280xX4xX3xX1bxX1xXdxX16xX29xX3xX4dxX4exX3xX1bxX28xX29xX3xX1xX2cxX4xX3xX2fxX30xX2xX32xX3xX34xX3xX2fxX30xX2xX39xXa07xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx4c7cxX17xXexX1xX120xX14xXaxX12xX157xXdxX1bxX1xX3xX6bxX177xX1axX1bxX21xX0xX5cxXbxX12
Linh Hương