Gạch nối giữa quá khứ và hiện tại
(vhds.baothanhhoa.vn) - Hội tụ hơn 1.000 hiện vật, Nhà truyền thống huyện Hoằng Hóa như tái hiện lại cuộc sống của người Việt nói chung và người dân Hoằng Hóa nói riêng qua các thời kỳ lịch sử. Đây được xem là một gạch nối giữa quá khứ và hiện tại.
9163xf60cx10fafxf626x11e4cxdbdcx10cbaxb399x11156xX7x120bfxfad3x1053cxe563xac5cxaec0xX5xe5cdxXax1175exX0xX7xXexd9d0x9c72xb1b4x10ec3xX12xb33cxdba5xX4xX1xX3xX18xfcdfxXdxX3xX19xXdxaafdxX6xX3xc2bexf998xbcf4xX3xffd5xX1x9461xX3xb30exaf69xX3xX1xXdxdd57xX18xX3xXexX1cxXdxX0x11663xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX3dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe32cxX10xX6xeb3axXaxX12xX55xe87bxXdxX3xXexfe2dxX3xX1xa391xX18xX3xX2x11195xfda9xX68xX68xX3xX1xXdxX36xX18xX3xX31xe3f0xXexaaa8xX3x9cf0xX1xX32xX3xXexX16xX2ax10792xfe6dxX18xX3xXexX1xX21xX18xX19xX3xX1xX2axX7dxX36xX18xX3xX55xX17x9308xX18xX19xX3xX55xdea2xX6xX3xX18xX1x9b36xX3xXexX2bxXdxX3xX1xXdxX36xX18xX3xX5xX1cxXdxX3xX4xX2axX5cxX4xX3xX7xX21xX18xX19xX3xX4xe9c7xX6xX3xX18xX19xX99xf03dxXdxX3xc82axXdxX36xXexX3xX18xX94xXdxX3xX4xX1xX2axX18xX19xX3xX31xX32xX3xX18xX19xX99xXb9xXdxX3xX58xe748xX18xX3xX55xX17xX8fxX18xX19xX3xX55xX94xX6xX3xX18xX94xXdxX3xX16xXdx119bfxX18xX19xX3xX29xX2axX6xX3xX4xX2bxX4xX3xXexX1xXb9xXdxX3xX2dxeb24xX3xX5xecd9xX4xX1xX3xX7xe7f9xX67xX3xeba2xXd5xX7dxX3x9281xX99xef6bxX4xX3xb4abxX10x11ac0xX3xX5xX32xX3xX110xX5cxXexX3xX19xX1cxX4xX1xX3xX18xX21xXdxX3xX19xXdxX26xX6xX3xX29xX2axX2bxX3xX2dxX1xX2fxX3xX31xX32xX3xX1xXdxX36xX18xX3xXexX1cxXdxX67xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10059xX17xX58xX7dxXaxX12xX0xXdxX110xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxef91xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX7dxX5xX10xX9xXaxeabaxXdxX58xXexX1xb4d0xX3xe66axX68xX68xXbxX10exa443xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX171xX3x11887xa712x1163axXbxX10exX178xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX3dxX3dxXdxX31xX67x1117dxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX67xX31xX18xX3dxX18xX10xX16cxX7xX3dxbda1xX2xX1a8xX173xX3dxX2xd355xX183xX58xX182xX1a8xX183xX183xX182xX182xX182xXexfbe3xX1b9xX68xX1a8xX184xX5xX68xX67xc682xXbxX19x9cc9xX16xX9xX1aexX1a8xX184xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX4xX1xX3xX18xX21xXdxX3xX19xXdxX26xX6xX3xX29xX2axX2bxX3xX2dxX1xX2fxX3xX31xX32xX3xX1xXdxX36xX18xX3xXexX1cxXdxXaxX3xX16cxXdxX58xXexX1xX9xXaxX173xX68xX68xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX182xX183xX184xXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15dxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX76xX1xX32xX3xXexX16xX2axX7dxX7exX18xX3xXexX1xX21xX18xX19xX3xX1xX2axX7dxX36xX18xX3xX55xX17xX8fxX18xX19xX3xX55xX94xX6xX3xX109xX99xX10bxX4xX3xX10exXd5xX7dxX3xX58xac98xX18xX19xX3xX18xb001xX110xX3xX1a8xX68xX1a8xX68xX3xX31xad46xXdxX3xXexda43xX18xX19xX3xX58xXdxX36xX18xX3xXex119d6xX4xX1xX3xX1xX63xX18xX3xX1b9xX67xX68xX68xX68xX110xX1a8xX3xX19xc817xX110xX3xX4xX2bxX4xX3xX1xX1cxX18xX19xX3xX110xX60xX4xX171xX3xe7daxX1xX2axX3xX18xX1xX32xX3xXexX16xX2axX7dxX7exX18xX3xXexX1xX21xX18xX19xX74xX3xX18xX1xX32xX3xX194xXdxX6xX74xX3xX2dxX1xX2axf39fxX18xX3xX31xXdxXe8xX18xX74xX3xX4x9bdfxXdxX3xXexX1cxX17xX3xX18xX1xX32xX3xXexX99x1200fxX18xX19xX3xX18xXdxX36xX110xX3xX14axX2bxX4xX3xX55xX27fxX67xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14axX17xX58xX7dxXaxX12xX0xXdxX110xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX15dxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX7dxX5xX10xX9xXaxX16cxXdxX58xXexX1xX171xX3xX173xX68xX68xXbxX10exX178xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX171xX3xX182xX183xX184xXbxX10exX178xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX3dxX3dxXdxX31xX67xX194xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX67xX31xX18xX3dxX18xX10xX16cxX7xX3dxX1a8xX2xX1a8xX173xX3dxX2xX1aexX183xX58xX1b9xX68xX68xX68xX2xX183xX1a8xXexX184xX2xX2xX2xX1a8xX5xX68xX67xX1c1xXbxX19xX1c4xX16xX9xX183xX1a8xX1b9xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX4xX1xX3xX18xX21xXdxX3xX19xXdxX26xX6xX3xX29xX2axX2bxX3xX2dxX1xX2fxX3xX31xX32xX3xX1xXdxX36xX18xX3xXexX1cxXdxXaxX3xX16cxXdxX58xXexX1xX9xXaxX173xX68xX68xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX182xX183xX184xXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15dxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX76xX63xXdxX3xX109xXd5xX7dxX3xX1xXdxX36xX18xX3xX109xX6xX18xX19xX3xX5xX99xX2axX3xX19xXdxX26xX3xX1xX63xX18xX3xX2xX67xX68xX68xX68xX3xX1xXdxX36xX18xX3xX31xX72xXexX74xX3xXexX99xX3xX5xXdxX36xX2axX74xX3xX1x95b5xX18xX1xX3xX2bcxX18xX1xX3xXbxX1xX2bcxX18xX3xX2bxX18xX1xX3xX110xX5cxXexX3xXbxX1xeea7xX18xX3xXexXdxdbcfxX18xX3xXexX16xX3fdxX18xX1xX3xX5xXfdxX4xX1xX3xX7xX102xX74xX3xX31xX257xX18xX3xX1xX94xX6xX74xX3xX4xX2bxX4xX1xX3xX110xX1cxX18xX19xX3xX4xXb3xX6xX3xX109xc477xXexX3xX31xX32xX3xX18xX19xX99xXb9xXdxX3xX55xX17xX8fxX18xX19xX3xX55xX94xX6xX67xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14axX17xX58xX7dxXaxX12xX0xXdxX110xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX15dxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX7dxX5xX10xX9xXaxX16cxXdxX58xXexX1xX171xX3xX173xX68xX68xXbxX10exX178xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX171xX3xX182xX183xX184xXbxX10exX178xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX3dxX3dxXdxX31xX67xX194xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX67xX31xX18xX3dxX18xX10xX16cxX7xX3dxX1a8xX2xX1a8xX173xX3dxX2xX1aexX183xX58xX182xX1a8xX183xX183xX173xX182xX183xXexc299xX184xX4d7xX68xX1aexX5xX68xX67xX1c1xXbxX19xX1c4xX16xX9xX184xX4d7xX184xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX4xX1xX3xX18xX21xXdxX3xX19xXdxX26xX6xX3xX29xX2axX2bxX3xX2dxX1xX2fxX3xX31xX32xX3xX1xXdxX36xX18xX3xXexX1cxXdxXaxX3xX16cxXdxX58xXexX1xX9xXaxX173xX68xX68xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX182xX183xX184xXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15dxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX290xX1xX2b2xX18xX19xX3xX19xXdxX6xX18xX3xXexX16xX99xX18xX19xX3xX194xX32xX7dxX3xX4xXb3xX6xX3xX18xX1xX32xX3xXexX16xX2axX7dxX7exX18xX3xXexX1xX21xX18xX19xX3xXexX99xX63xX18xX19xX3xX109xX21xXdxX3xX109xX6xX3xX58xX1cxX18xX19xX74xX3xXbxX1xX17xX18xX19xX3xXbxX1xbb4cxX67xX3xX105xX94xX3xX5xX32xX3xX1xX36xX3xXexX1xX21xX18xX19xX3xX4xX2bxX4xX3xX31xX72xXexX3xX58xX60xX18xX19xX74xX3xX4xX2bxX4xX3xX4xX2b2xX18xX19xX3xX4xX60xX74xX3xX18xX2b2xX18xX19xX3xX4xX60xX3xX7xX2bcxX18xX3xX10exX2axX443xXexX3xXexX16xX2axX7dxX7exX18xX3xXexX1xX21xX18xX19xb86exX3xX109xf7ecxX3xXexf6faxX18xX19xX3xX19x10f28xX18xX3xX194xX94xX3xX29xX2axX6xX3xX18xX1xXdxX7exX2axX3xXexX1xX419xX3xX1xX36xX67xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14axX17xX58xX7dxXaxX12xX0xXdxX110xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX15dxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX7dxX5xX10xX9xXaxX16cxXdxX58xXexX1xX171xX3xX173xX68xX68xXbxX10exX178xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX171xX3xX182xX183xX184xXbxX10exX178xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX3dxX3dxXdxX31xX67xX194xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX67xX31xX18xX3dxX18xX10xX16cxX7xX3dxX1a8xX2xX1a8xX173xX3dxX2xX1aexX183xX58xX182xX1a8xX183xX184xX68xX1a8xX1a8xXexX1b9xX1a8xX173xX2xX1b9xX5xX68xX67xX1c1xXbxX19xX1c4xX16xX9xX182xX183xX182xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX4xX1xX3xX18xX21xXdxX3xX19xXdxX26xX6xX3xX29xX2axX2bxX3xX2dxX1xX2fxX3xX31xX32xX3xX1xXdxX36xX18xX3xXexX1cxXdxXaxX3xX16cxXdxX58xXexX1xX9xXaxX173xX68xX68xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX182xX183xX184xXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15dxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12x1032exX443xXexX3xX18xX1xXdxX7exX2axX3xX4xX2b2xX18xX19xX3xX4xX60xX3xX58xc086xX18xX19xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX7xX2bcxX18xX3xX10exX2axX443xXexX3xX18xX2b2xX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxX36xXbxX3xX4xXb3xX6xX3xX18xX2b2xX18xX19xX3xX58xXd5xX18xX3xX109xX99xX10bxX4xX3xXexX16xX99xX18xX19xX3xX194xX32xX7dxX3xX18xX1xX99xX171xX3xX6e2xX3fdxX2axX3xX109xX2bxX74xX3xX16xX3fdxX2axX3xX109xX27fxX18xX19xX74xX3xX4xX32xX7dxX74xX3xX194xX5daxX6xX67xX67xX67xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14axX17xX58xX7dxXaxX12xX0xXdxX110xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX15dxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX7dxX5xX10xX9xXaxX16cxXdxX58xXexX1xX171xX3xX173xX68xX68xXbxX10exX178xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX171xX3xX182xX183xX184xXbxX10exX178xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX3dxX3dxXdxX31xX67xX194xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX67xX31xX18xX3dxX18xX10xX16cxX7xX3dxX1a8xX2xX1a8xX173xX3dxX2xX1aexX183xX58xX182xX1a8xX183xX184xX68xX184xX4d7xXexX182xX183xX183xX182xX4d7xX5xX68xX67xX1c1xXbxX19xX1c4xX16xX9xX182xX173xX1aexXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX4xX1xX3xX18xX21xXdxX3xX19xXdxX26xX6xX3xX29xX2axX2bxX3xX2dxX1xX2fxX3xX31xX32xX3xX1xXdxX36xX18xX3xXexX1cxXdxXaxX3xX16cxXdxX58xXexX1xX9xXaxX173xX68xX68xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX182xX183xX184xXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15dxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX15dxX2bxX4xX3xX31xX72xXexX3xX58xX60xX18xX19xX171xX3xX15dxX32xX17xX74xX3xX18xX1cxX18xX74xX3xX58xX6xX17xX3xXbxX1xX1cxXexX74xX3xX5xXdxX7exX110xX5d4xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14axX17xX58xX7dxXaxX12xX0xXdxX110xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX15dxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX7dxX5xX10xX9xXaxX16cxXdxX58xXexX1xX171xX3xX173xX68xX68xXbxX10exX178xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX171xX3xX182xX183xX184xXbxX10exX178xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX3dxX3dxXdxX31xX67xX194xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX67xX31xX18xX3dxX18xX10xX16cxX7xX3dxX1a8xX2xX1a8xX173xX3dxX2xX1aexX183xX58xX182xX1a8xX183xX184xX2xX182xX2xXexX4d7xX2xX173xX1b9xX184xX5xX68xX67xX1c1xXbxX19xX1c4xX16xX9xX182xX1b9xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX4xX1xX3xX18xX21xXdxX3xX19xXdxX26xX6xX3xX29xX2axX2bxX3xX2dxX1xX2fxX3xX31xX32xX3xX1xXdxX36xX18xX3xXexX1cxXdxXaxX3xX16cxXdxX58xXexX1xX9xXaxX173xX68xX68xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX182xX183xX184xXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15dxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX15dxX21xXdxX3xX10exX6xX7dxX74xX3xX4xX21xXdxX3xX19xXdxX5d7xX74xX3xX4xX2bxX4xX3xX5xX17xX1cxXdxX3xX18xX27fxXdxX74xX3xX4xX1x107a3xX74xX3xX18xXdxX419xX18xX19xX67xX67xX67xX3xX109xX10xX110xX3xX5xX1cxXdxX3xX18xX1xXdxX7exX2axX3xX1xX27fxXdxX3xXexX99xX2c9xX18xX19xX3xX4xX1xX17xX3xX18xX19xX99xXb9xXdxX3xXexX1xX6xX110xX3xX29xX2axX6xX18xX67xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14axX17xX58xX7dxXaxX12xX0xXdxX110xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX15dxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX7dxX5xX10xX9xXaxX16cxXdxX58xXexX1xX171xX3xX173xX68xX68xXbxX10exX178xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX171xX3xX182xX183xX184xXbxX10exX178xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX3dxX3dxXdxX31xX67xX194xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX67xX31xX18xX3dxX18xX10xX16cxX7xX3dxX1a8xX2xX1a8xX173xX3dxX2xX1aexX183xX58xX182xX1a8xX183xX184xX183xX184xX1b9xXexX184xX1a8xX4d7xX184xX1aexX5xX68xX67xX1c1xXbxX19xX1c4xX16xX9xX184xX1b9xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX4xX1xX3xX18xX21xXdxX3xX19xXdxX26xX6xX3xX29xX2axX2bxX3xX2dxX1xX2fxX3xX31xX32xX3xX1xXdxX36xX18xX3xXexX1cxXdxXaxX3xX16cxXdxX58xXexX1xX9xXaxX173xX68xX68xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX182xX183xX184xXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15dxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX105xX27fxX3xX7xX32xX18xX1xX74xX3xX19xX21xX110xX74xX3xX7xX2fxX3xX18xX1xX99xX3xX31x10cf5xX74xX3xXd5xX2axX74xX3xX6xX18xX19xX74xX3xX31xX1cxXdxX74xX3xX4xX1xX2axX110xX74xX3xX10exX27fxX110xX74xX3xX2dxXdxX36xX2axX67xX67xX67xX3xX109xX99xX10bxX4xX3xX7xX99xX2axX3xXexX414xX110xX3xXexX5daxX3xX18xX1xXdxX7exX2axX3xX109xXfdxX6xX3xXbxX1xX99xX63xX18xX19xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXexabdbxX18xX1xX67xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14axX17xX58xX7dxXaxX12xX0xXdxX110xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX15dxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX7dxX5xX10xX9xXaxX16cxXdxX58xXexX1xX171xX3xX173xX68xX68xXbxX10exX178xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX171xX3xX182xX183xX1aexXbxX10exX178xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX3dxX3dxXdxX31xX67xX194xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX67xX31xX18xX3dxX18xX10xX16cxX7xX3dxX1a8xX2xX1a8xX173xX3dxX2xX1aexX183xX58xX182xX1a8xX183xX184xX184xX182xX2xXexX173xX1a8xX2xX4d7xX1aexX5xX68xX67xX1c1xXbxX19xX1c4xX16xX9xX183xX2xX1b9xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX4xX1xX3xX18xX21xXdxX3xX19xXdxX26xX6xX3xX29xX2axX2bxX3xX2dxX1xX2fxX3xX31xX32xX3xX1xXdxX36xX18xX3xXexX1cxXdxXaxX3xX16cxXdxX58xXexX1xX9xXaxX173xX68xX68xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX182xX183xX1aexXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15dxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX15dxX2bxX4xX3xX58xX60xX18xX19xX3xX4xX60xX3xX109xX2bxX18xX1xX3xX194xX5dfxXexX3xX4xXb3xX6xX3xX18xX2b2xX18xX19xX3xX58xXd5xX18xX67xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14axX17xX58xX7dxXaxX12xX0xXdxX110xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX15dxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX7dxX5xX10xX9xXaxX16cxXdxX58xXexX1xX171xX3xX173xX68xX68xXbxX10exX178xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX171xX3xX182xX183xX184xXbxX10exX178xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX3dxX3dxXdxX31xX67xX194xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX67xX31xX18xX3dxX18xX10xX16cxX7xX3dxX1a8xX2xX1a8xX173xX3dxX2xX1aexX183xX58xX182xX1a8xX183xX184xX173xX68xX184xXexX183xX182xX4d7xX173xX4d7xX5xX68xX67xX1c1xXbxX19xX1c4xX16xX9xX183xX173xX183xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX4xX1xX3xX18xX21xXdxX3xX19xXdxX26xX6xX3xX29xX2axX2bxX3xX2dxX1xX2fxX3xX31xX32xX3xX1xXdxX36xX18xX3xXexX1cxXdxXaxX3xX16cxXdxX58xXexX1xX9xXaxX173xX68xX68xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX182xX183xX184xXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15dxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX76xX19xX17xX32xXdxX3xX18xX1xX26xX18xX19xX3xX18xX2b2xX18xX19xX3xX4xX60xX74xX3xX109xX27fxX3xX58xX6f5xX18xX19xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX1xX17xX1cxXexX3xX4xXb3xX6xX3xX18xX2b2xX18xX19xX3xX58xXd5xX18xX74xX3xX18xX63xXdxX3xX109xXd5xX7dxX3xX4xXaadxX18xX3xXexX16xX99xX18xX19xX3xX194xX32xX7dxX3xX1xX32xX18xX19xX3xXexX16xX257xX110xX3xX4xX1xXdxX419xX4xX3xX109xX27fxX18xX19xX3xX1xX27fxX3xX4xX94xX3xX10exX2axX443xXexX3xX10exX2fxX3xX2c9xX3xX18xX1xXdxX7exX2axX3xX18xX99xX260xX4xX3xX4xX1xXd5xX2axX3xae87xX74xX3xX4xX1xXd5xX2axX3xc54cxX2axX5d4xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14axX17xX58xX7dxXaxX12xX0xXdxX110xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX15dxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX7dxX5xX10xX9xXaxX16cxXdxX58xXexX1xX171xX3xX173xX68xX68xXbxX10exX178xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX171xX3xX182xX183xX184xXbxX10exX178xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX3dxX3dxXdxX31xX67xX194xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX67xX31xX18xX3dxX18xX10xX16cxX7xX3dxX1a8xX2xX1a8xX173xX3dxX2xX1aexX183xX58xX182xX1a8xX183xX184xX1aexX183xX182xXexX1a8xX184xX68xX184xX1aexX5xX68xX67xX1c1xXbxX19xX1c4xX16xX9xX182xX68xX182xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX4xX1xX3xX18xX21xXdxX3xX19xXdxX26xX6xX3xX29xX2axX2bxX3xX2dxX1xX2fxX3xX31xX32xX3xX1xXdxX36xX18xX3xXexX1cxXdxXaxX3xX16cxXdxX58xXexX1xX9xXaxX173xX68xX68xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX182xX183xX184xXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15dxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX76xX1xX26xX18xX19xX3xX4xX1xXdxX419xX4xX3xX194xX3fdxX18xX1xX3xX31xX2b2xXdxX74xX3xX4xX21xXdxX3xX19xXdxX5d7xX3xXexX16xX414xX2axX74xX5d4xX3xX109xX7exX2axX3xX110xX6xX18xX19xX3xX110xX5cxXexX3xX18x12291xXexX3xX109xX5cxX4xX3xX109xX2bxX17xX74xX3xX16xXdxXe8xX18xX19xX3xX194xXdxX36xXexX67xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14axX17xX58xX7dxXaxX12xX0xXdxX110xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX15dxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX7dxX5xX10xX9xXaxX16cxXdxX58xXexX1xX171xX3xX173xX68xX68xXbxX10exX178xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX171xX3xX182xX183xX184xXbxX10exX178xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX3dxX3dxXdxX31xX67xX194xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX67xX31xX18xX3dxX18xX10xX16cxX7xX3dxX1a8xX2xX1a8xX173xX3dxX2xX1aexX183xX58xX182xX1a8xX183xX184xX1aexX68xX2xXexX173xX2xX182xX173xX4d7xX5xX68xX67xX1c1xXbxX19xX1c4xX16xX9xX1a8xX173xX1a8xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX4xX1xX3xX18xX21xXdxX3xX19xXdxX26xX6xX3xX29xX2axX2bxX3xX2dxX1xX2fxX3xX31xX32xX3xX1xXdxX36xX18xX3xXexX1cxXdxXaxX3xX16cxXdxX58xXexX1xX9xXaxX173xX68xX68xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX182xX183xX184xXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15dxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX14axXe8xX18xX3xX4xX1cxX18xX1xX3xX109xX94xX3xX5xX32xX3xX4xX1xXdxX419xX4xX3xXexX16xX21xX18xX19xX3xX109xX27fxX18xX19xX3xX105xX2b2xX18xX19xX3x1225bxX63xX18xX74xX3xX4xX1xX2axX2b2xX18xX19xX3xX109xX27fxX18xX19xX74xX3xXexX1xX1cxXbxX3xX109xX27fxX18xX19xX74xX3xXexXdxX7exX18xX3xX10exX2axX5d4xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14axX17xX58xX7dxXaxX12xX0xXdxX110xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX15dxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX7dxX5xX10xX9xXaxX16cxXdxX58xXexX1xX171xX3xX173xX68xX68xXbxX10exX178xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX171xX3xX182xX183xX184xXbxX10exX178xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX3dxX3dxXdxX31xX67xX194xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX67xX31xX18xX3dxX18xX10xX16cxX7xX3dxX1a8xX2xX1a8xX173xX3dxX2xX1aexX183xX58xX182xX1a8xX183xX182xX68xX2xX68xXexX182xX184xX68xX1a8xX4d7xX5xX68xX67xX1c1xXbxX19xX1c4xX16xX9xX173xX182xX4d7xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX4xX1xX3xX18xX21xXdxX3xX19xXdxX26xX6xX3xX29xX2axX2bxX3xX2dxX1xX2fxX3xX31xX32xX3xX1xXdxX36xX18xX3xXexX1cxXdxXaxX3xX16cxXdxX58xXexX1xX9xXaxX173xX68xX68xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX182xX183xX184xXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15dxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX76xX264xXdxX3xX194xX72xXexX3xX5xX32xX3xX194xX5cxX3xX194xX32xX18xX3xX19xX1xX419xX3xX5xXdxX110xX3xXexXdxX419xXbxX3xX2dxX1xX2bxX4xX1xX74xX3xXexX16xXe8xX18xX3xX194xX32xX18xX3xX4xX94xX3xX194xX5cxX3xX443xX110xX3xXexX26exX4xX1xX3xX4xX1xc540xX3xX10exX6xX18xX1xX3xXexX5daxX18xX19xX3xX29xX2axX10xX18xX3xXexX1xX2axX5cxX4xX3xX31xX260xXdxX3xX18xX1xXdxX7exX2axX3xX19xXdxX6xX3xX109xX3fdxX18xX1xX67xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14axX17xX58xX7dxXaxX12xX0xXdxX110xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX15dxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX7dxX5xX10xX9xXaxX16cxXdxX58xXexX1xX171xX3xX173xX68xX68xXbxX10exX178xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX171xX3xX182xX183xX184xXbxX10exX178xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX3dxX3dxXdxX31xX67xX194xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX67xX31xX18xX3dxX18xX10xX16cxX7xX3dxX1a8xX2xX1a8xX173xX3dxX2xX1aexX183xX58xX182xX1a8xX183xX182xX2xX68xX1b9xXexX1aexX173xX182xX2xX183xX5xX68xX67xX1c1xXbxX19xX1c4xX16xX9xX184xX183xX4d7xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX4xX1xX3xX18xX21xXdxX3xX19xXdxX26xX6xX3xX29xX2axX2bxX3xX2dxX1xX2fxX3xX31xX32xX3xX1xXdxX36xX18xX3xXexX1cxXdxXaxX3xX16cxXdxX58xXexX1xX9xXaxX173xX68xX68xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX182xX183xX184xXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15dxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX14axXe8xX18xX3xX4xX1cxX18xX1xX3xX5xX32xX3xX194xX5cxX3xX194xX32xX18xX3xXexX16xX10xX3xX19xX1xX419xX3xXexX16xX10xX74xX3xX110xXd5xX110xX3xX194xX2bxXexX3xX109xcc30xX6xX3xX110xX5cxX4xX3xX110xX1cxX4xX74xX3xX10exX17xX6xX7dxX3xX29xX2axX6xX18xX1xX3xX18xX1xX26xX18xX19xX3xX4xXd5xX2axX3xX4xX1xX2axX7dxX36xX18xX74xX3xX2dx9f56xX3xX18xXdxX36xX110xX3xX4xXb3xX6xX3xX110xX5cxXexX3xXexX1xXb9xXdxX3xX2dxX1xX94xX3xX2dxX1xX257xX18xX3xX18xX1xX99xX18xX19xX3xX109xX414xX7dxX3xX5dfxXbxX3xXexXdxX419xX18xX19xX3xX4xX99xXb9xXdxX67xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14axX17xX58xX7dxXaxX12xX0xXdxX110xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX15dxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX7dxX5xX10xX9xXaxX16cxXdxX58xXexX1xX171xX3xX173xX68xX68xXbxX10exX178xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX171xX3xX182xX183xX184xXbxX10exX178xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX3dxX3dxXdxX31xX67xX194xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX67xX31xX18xX3dxX18xX10xX16cxX7xX3dxX1a8xX2xX1a8xX173xX3dxX2xX1aexX183xX58xX182xX1a8xX183xX182xX183xX182xX4d7xXexX4d7xX1b9xX173xX182xX182xX5xX68xX67xX1c1xXbxX19xX1c4xX16xX9xX173xX1a8xX182xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX4xX1xX3xX18xX21xXdxX3xX19xXdxX26xX6xX3xX29xX2axX2bxX3xX2dxX1xX2fxX3xX31xX32xX3xX1xXdxX36xX18xX3xXexX1cxXdxXaxX3xX16cxXdxX58xXexX1xX9xXaxX173xX68xX68xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX182xX183xX184xXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15dxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xXcxX5daxX18xX19xX3xX1xXdxX36xX18xX3xX31xX72xXexX74xX3xXexX99xX3xX5xXdxX36xX2axX3xX18xX1xX99xX3xX18xX1xX26xX18xX19xX3xXexX1xX99xX260xX4xX3xXbxX1xXdxX110xX3xX29xX2axX6xX7dxX3xX4xX1xX72xX110xX3xX31xX7exX3xX110xX5cxXexX3xX29xX2axX2bxX3xX2dxX1xX2fxX3xX1xX32xX17xX3xX1xX6f5xX18xX19xX74xX3xX2dxXdxXe8xX18xX3xXexX16xX2axX18xX19xX3xX4xXb3xX6xX3xX4xX17xX18xX3xX18xX19xX99xXb9xXdxX3xX18xX63xXdxX3xX109xXd5xX7dxX3xX29xX2axX6xX3xX1a8xX3xX4xX2axX5cxX4xX3xX2dxX1xX2bxX18xX19xX3xX4xX1xXdxX419xX18xX3xX4xX1xX21xX18xX19xX3x1024axX1xX2bxXbxX3xX31xX32xX3xX4xX1xX21xX18xX19xX3x11ae6xa22cxX3xX4xXb3xX6xX3xX58xXd5xX18xX3xXexX5cxX4xX67xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe2c4xX2axXexX1xX17xX16xXaxX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX55xX17xX32xXdxX3xXcxX1xX2axX3x9878xX3xXcxX1xX2axX3xX55xX32xX0xX3dxX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX3dxXbxX12
Hoài Thu - Thu Hà