Độc đáo kiến trúc cổ ở đình làng Đình Trung
(vhds.baothanhhoa.vn) - Trải qua bao biến thiên nhưng đình làng Đình Trung (xã Hà Yên, nay là xã Yên Dương, huyện Hà Trung) vẫn được bảo tồn khá nguyên vẹn nét kiến trúc độc đáo, đặc trưng của ngôi đình Việt.
7815x8ba1xcfeexcde3xa570xcc16x9f63x7a00xe859xX7x7f62x852dx9879xe01bxed42x8a2dxX5x8b63xXaxab9fxdcb2xae66xX4xX3xc470xac02xf022xX3x9b20xXdxa3f5xc6d9xX3xXexec79xd165xX4xX3xX4xa014xX3xb0f8xX3xX17xd7c9xX1exX1xX3xX5xc919xX1exf698xX3xX13xX2bxX1exX1xX3xXcxX21xdfd3xX1exX32xX0xc2a3xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf4f4xX10xX6xc842xXaxX12xXcxX21xe28axXdxX3xe658xX3bxX6xX3x856axX6xX19xX3xX5dxXdxX1dxX1exX3xXexX1xXdx8bf3xX1exX3xX1exX1xabd9xX1exX32xX3xX17xX2bxX1exX1xX3xX5xX30xX1exX32xX3xX13xX2bxX1exX1xX3xXcxX21xX3bxX1exX32xX3x8cd6x9ab9xd8b9xX3xX4exX30xX3x8701xX69xX1exeb82xX3xX1exX6xf408xX3xX5xX30xX3xX88xX89xX3xX8exX69xX1exX3xe297xX6ex9d0exX1exX32xX91xX3xX1xX3bxX95xf240xX1exX3xX4exX30xX3xXcxX21xX3bxX1exX32xde31xX3xd319x7b27xX1exX3xX17xX6ex7b50xX4xX3xX5dxX56xX19xX3xXexb965xX1exX3xX1bxX1xX18xX3xX1exX32xX3bxX95xX69xX1exX3xXb8xacbbxX1exX3xX1exbce9xXexX3xX1bxXdxX1dxX1exX3xXexX21xX22xX4xX3xX17xX14xX4xX3xX17xX18xX19xX91xX3xX17xcfbcxX4xX3xXexX21xX6exX1exX32xX3xX4xcf1cxX6xX3xX1exX32xcbbfxXdxX3xX17xX2bxX1exX1xX3xe790xXdxXabxXexdaf9xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe0efxX19xX51xX95xXaxX12xX0xXdxb802xX32xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxc394xX10xX1exXexX10xX21xXaxX3xX7xXexX95xX5xX10xX9xXaxba6bxXdxX51xXexX1xd417xX3xa17exac11xX145xXbxX88x8348xX3xX1xX10xXdxX32xX1xXexX142xX3xd48axbcf1x957bxXbxX88xX149xXaxX3xX7xX21xX4xX9xXaxX3fxX3fxXdxXb8xX10bxX5dxX6xX19xXexX1xX6xX1exX1xX1xX19xX6xX10bxXb8xX1exX3fxX1exX10xX13dxX7xX3fx8f4dxX2xX179xX155xX3fxX2x783fxX154xX51xX154xX2xX179xX154xX144xX155xX2xXexdd19xX17fxX153xX2xX154xX5xX145xX10bxf1f4xXbxX32x7df1xX21xX9xX2xX179xX18axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxXdxX1dxX1exX3xXexX21xX22xX4xX3xX4xX26xX3xX28xX3xX17xX2bxX1exX1xX3xX5xX30xX1exX32xX3xX13xX2bxX1exX1xX3xXcxX21xX3bxX1exX32xXaxX3xX13dxXdxX51xXexX1xX9xXaxX144xX145xX145xXaxX3xX1xX10xXdxX32xX1xXexX9xXaxX153xX154xX155xXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12exX6xXbxXexXdxX19xX1exXaxX12xX13xX2bxX1exX1xX3xX5xX30xX1exX32xX3xX13xX2bxX1exX1xX3xXcxX21xX3bxX1exX32xX3xX17xX6exXbexX4xX3xX88xadcexX95xX3xX51xe4c5xX1exX32xX3xXb8xX30xX19xX3xXexX1xX1dxX3xX1bx8186xX3xXexX1xaab6xX3x7d3cxX107xc80bxX236xX91xX3xX5xX30xX3xX1exXa3xXdxX3xXexX1xc313xX3xXcxX1xX30xX1exX1xX3xX1xX19xX30xX1exX32xX3xX5xX30xX1exX32xX3xXcxXffxX3xX4exXdxX1dxX1exX3xXcxX1xX30xX1exX1xX10bxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxX19xX51xX95xXaxX12xX0xXdxX123xX32xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX12exX10xX1exXexX10xX21xXaxX3xX7xXexX95xX5xX10xX9xXaxX13dxXdxX51xXexX1xX142xX3xX144xX145xX145xXbxX88xX149xX3xX1xX10xXdxX32xX1xXexX142xX3xX153xX154xX155xXbxX88xX149xXaxX3xX7xX21xX4xX9xXaxX3fxX3fxXdxXb8xX10bxX5dxX6xX19xXexX1xX6xX1exX1xX1xX19xX6xX10bxXb8xX1exX3fxX1exX10xX13dxX7xX3fxX179xX2xX179xX155xX3fxX2xX17fxX154xX51xX154xX2xX154xX154xX2xX2xX17fxXexX17fxX153xX17fxX145xX2xX5xX145xX10bxX192xXbxX32xX195xX21xX9xX179xX153xX145xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxXdxX1dxX1exX3xXexX21xX22xX4xX3xX4xX26xX3xX28xX3xX17xX2bxX1exX1xX3xX5xX30xX1exX32xX3xX13xX2bxX1exX1xX3xXcxX21xX3bxX1exX32xXaxX3xX13dxXdxX51xXexX1xX9xXaxX144xX145xX145xXaxX3xX1xX10xXdxX32xX1xXexX9xXaxX153xX154xX155xXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12exX6xXbxXexXdxX19xX1exXaxX12x8d84xX32xX19xX30xXdxX3xXexX1xX243xX3xXcxX1xX30xX1exX1xX3xX1xX19xX30xX1exX32xX3xX5xX30xX1exX32xX91xX3xX17xX2bxX1exX1xX3xX5xX30xX1exX32xX3xX4xfc2dxX1exX3xX5xX30xX3xX1exXa3xXdxX3xX1xX14xXdxX3xX1xecffxXbxX91xX3xX7xXdxX1exX1xX3xX1xX19xe0e9xXexX3xX4xXfaxX6xX3xX5xX30xX1exX32xX3xX88xX89xX10bxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxX19xX51xX95xXaxX12xX0xXdxX123xX32xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX12exX10xX1exXexX10xX21xXaxX3xX7xXexX95xX5xX10xX9xXaxX13dxXdxX51xXexX1xX142xX3xX144xX145xX145xXbxX88xX149xX3xX1xX10xXdxX32xX1xXexX142xX3xX153xX154xX155xXbxX88xX149xXaxX3xX7xX21xX4xX9xXaxX3fxX3fxXdxXb8xX10bxX5dxX6xX19xXexX1xX6xX1exX1xX1xX19xX6xX10bxXb8xX1exX3fxX1exX10xX13dxX7xX3fxX179xX2xX179xX155xX3fxX2xX17fxX154xX51xX154xX2xX154xX155xX144xX153xX179xXexX153xX2xX17fxX153xX179xX5xX145xX10bxX192xXbxX32xX195xX21xX9xX144xX144xX18axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxXdxX1dxX1exX3xXexX21xX22xX4xX3xX4xX26xX3xX28xX3xX17xX2bxX1exX1xX3xX5xX30xX1exX32xX3xX13xX2bxX1exX1xX3xXcxX21xX3bxX1exX32xXaxX3xX13dxXdxX51xXexX1xX9xXaxX144xX145xX145xXaxX3xX1xX10xXdxX32xX1xXexX9xXaxX153xX154xX155xXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12exX6xXbxXexXdxX19xX1exXaxX12xb2b0xX6xX3bxX3xX1exX1xXdxdf1bxX3bxX3xXexX1xbef0xX1exX32xX3xXexX21xff30xX123xX3xX4xXfaxX6xX3xX5x84cexX4xX1xX3xX7x79fcxX3xX1bxXdxX1dxX1exX3xXexX21xX22xX4xX3xX4xXfaxX6xX3xX17xX2bxX1exX1xX3xX5xX30xX1exX32xX3xX13xX2bxX1exX1xX3xXcxX21xX3bxX1exX32xX3xXb8xXb9xX1exX3xX17xX6exXbexX4xX3xX5dxX56xX19xX3xXexXc6xX1exX3xX1bxX1xX18xX3xXex7872xXexX91xX3xXb8xX30xX3xX17xX21dxX95xX3xX5xX30xX3xX123xX14xXexX3xXexX21xX19xX1exX32xX3xX1exX1x868exX1exX32xX3xX1exX32xXffxXdxX3xX17xX2bxX1exX1xX3xX17xXdxe044xX1exX3xX1xX2bxX1exX1xX3xX4xXfaxX6xX3xX1exX32xX6exX243xXdxX3xX107xXdxXabxXexX3xX88xX6exX6xX10bxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxX19xX51xX95xXaxX12xX0xXdxX123xX32xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX12exX10xX1exXexX10xX21xXaxX3xX7xXexX95xX5xX10xX9xXaxX13dxXdxX51xXexX1xX142xX3xX144xX145xX145xXbxX88xX149xX3xX1xX10xXdxX32xX1xXexX142xX3xX153xX155xae56xXbxX88xX149xXaxX3xX7xX21xX4xX9xXaxX3fxX3fxXdxXb8xX10bxX5dxX6xX19xXexX1xX6xX1exX1xX1xX19xX6xX10bxXb8xX1exX3fxX1exX10xX13dxX7xX3fxX179xX2xX179xX155xX3fxX2xX17fxX154xX51xX154xX2xX154xX153xX179xX179xX155xXexX2xX153xX588xX179xX144xX5xX145xX10bxX192xXbxX32xX195xX21xX9xX17fxX153xX153xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxXdxX1dxX1exX3xXexX21xX22xX4xX3xX4xX26xX3xX28xX3xX17xX2bxX1exX1xX3xX5xX30xX1exX32xX3xX13xX2bxX1exX1xX3xXcxX21xX3bxX1exX32xXaxX3xX13dxXdxX51xXexX1xX9xXaxX144xX145xX145xXaxX3xX1xX10xXdxX32xX1xXexX9xXaxX153xX155xX588xXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12exX6xXbxXexXdxX19xX1exXaxX12xX13xX2bxX1exX1xX3xX5xX30xX1exX32xX3xX13xX2bxX1exX1xX3xXcxX21xX3bxX1exX32xX3xX1bxXdxX1dxX1exX3xXexX21xX22xX4xX3xXexX1xX10xX19xX3xX5xX4faxXdxX3xX4xX1xX514xX3xX1exX1xcc6dxXexX3xX32xXc6xX123xX3xX153xX3xX32xXdxX6xX1exX3xX87xX154xX3xX32xXdxX6xX1exX91xX3xX179xX3xX4xX1xX18xXdxXb6xX91xX3xXb8xadffxXdxX3xX155xX3xXb8xX2bxX3xX1bxc664xX19xX3xX17xX6exXbexX4xX3xX1bxX1dxXexX3xX4xX663xX3bxX3xXexX1xX10xX19xX3xX1bxXdxX524xX3bxX3xX4xX1xXc6xX1exX32xX3xX21xX6exX243xX1exX32xX3xX1bx87e8xX3xX5dxf359xX95xX10bxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxX19xX51xX95xXaxX12xX0xXdxX123xX32xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX12exX10xX1exXexX10xX21xXaxX3xX7xXexX95xX5xX10xX9xXaxX13dxXdxX51xXexX1xX142xX3xX144xX145xX145xXbxX88xX149xX3xX1xX10xXdxX32xX1xXexX142xX3xX153xX154xX155xXbxX88xX149xXaxX3xX7xX21xX4xX9xXaxX3fxX3fxXdxXb8xX10bxX5dxX6xX19xXexX1xX6xX1exX1xX1xX19xX6xX10bxXb8xX1exX3fxX1exX10xX13dxX7xX3fxX179xX2xX179xX155xX3fxX2xX17fxX154xX51xX154xX2xX154xX155xX17fxX155xX153xXexX17fxX145xX17fxX17fxX17fxX5xX145xX10bxX192xXbxX32xX195xX21xX9xX2xX155xX155xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxXdxX1dxX1exX3xXexX21xX22xX4xX3xX4xX26xX3xX28xX3xX17xX2bxX1exX1xX3xX5xX30xX1exX32xX3xX13xX2bxX1exX1xX3xXcxX21xX3bxX1exX32xXaxX3xX13dxXdxX51xXexX1xX9xXaxX144xX145xX145xXaxX3xX1xX10xXdxX32xX1xXexX9xXaxX153xX154xX155xXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12exX6xXbxXexXdxX19xX1exXaxX12xX11bxX14xX3xX1bxX1xX3bxX1exX32xX3xX32x8165xX3xX4xXfaxX6xX3xX17xX2bxX1exX1xX3xXexX19xX91xX3xXb8xX514xX1exX32xX3xX4xX1xa96fxX4xX3xX5dxX4a7xX3xXexX1xX1dxX3xXb8xX684xXdxX3xX1exX1xX514xX1exX32xX3xX123xX56xX1exX32xX3xX4xX1xX39bxX123xX3xX1bxX1xX7d0xX4xX3xX1exX32xX1xXabxX3xXexX1xX3bxfed2xXexX3xX17xX14xX4xX3xX17xX18xX19xX91xX3xXexXdxX1exX1xX3xX88xX56xX19xX10bxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxX19xX51xX95xXaxX12xX0xXdxX123xX32xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX12exX10xX1exXexX10xX21xXaxX3xX7xXexX95xX5xX10xX9xXaxX13dxXdxX51xXexX1xX142xX3xX144xX145xX145xXbxX88xX149xX3xX1xX10xXdxX32xX1xXexX142xX3xX153xX154xX17fxXbxX88xX149xXaxX3xX7xX21xX4xX9xXaxX3fxX3fxXdxXb8xX10bxX5dxX6xX19xXexX1xX6xX1exX1xX1xX19xX6xX10bxXb8xX1exX3fxX1exX10xX13dxX7xX3fxX179xX2xX179xX155xX3fxX2xX17fxX154xX51xX154xX2xX154xX154xX179xX153xX155xXexX18axX2xX155xX588xX155xX5xX145xX10bxX192xXbxX32xX195xX21xX9xX153xX153xX18axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxXdxX1dxX1exX3xXexX21xX22xX4xX3xX4xX26xX3xX28xX3xX17xX2bxX1exX1xX3xX5xX30xX1exX32xX3xX13xX2bxX1exX1xX3xXcxX21xX3bxX1exX32xXaxX3xX13dxXdxX51xXexX1xX9xXaxX144xX145xX145xXaxX3xX1xX10xXdxX32xX1xXexX9xXaxX153xX154xX17fxXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12exX6xXbxXexXdxX19xX1exXaxX12xXcxX19xX30xX1exX3xX5dxX14xX3xX1bxX1xX3bxX1exX32xX3xX1exX1xX30xX3xX32xXc6xX123xX3xX4xa37dxX3xX155xX3xXb8xX2bxX3xX1bxX68dxX19xX3xX32xX7baxX91xX3xX179xX3xXexX6exX243xX1exX32xX3xXb8x7fa1xX91xX3xX1exX4a7xX1exX3xX1exX1xX30xX3xX17xX6exXbexX4xX3xX5xX18xXexX3xX32xX39bxX4xX1xX3xX5dxX18xXexX3xX123xX30xX3bxX3xX17x7b77xX91xX3xX7xX6exX243xX1exX3xX1exX1xX30xX3xX5xX30xX123xX3xX5dx9041xX1exX32xX3xX32xX7baxX3xX5xXdxX123xX10bxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxX19xX51xX95xXaxX12xX0xXdxX123xX32xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX12exX10xX1exXexX10xX21xXaxX3xX7xXexX95xX5xX10xX9xXaxX13dxXdxX51xXexX1xX142xX3xX144xX145xX145xXbxX88xX149xX3xX1xX10xXdxX32xX1xXexX142xX3xX153xX154xX155xXbxX88xX149xXaxX3xX7xX21xX4xX9xXaxX3fxX3fxXdxXb8xX10bxX5dxX6xX19xXexX1xX6xX1exX1xX1xX19xX6xX10bxXb8xX1exX3fxX1exX10xX13dxX7xX3fxX179xX2xX179xX155xX3fxX2xX17fxX154xX51xX154xX2xX154xX154xX153xX179xX18axXexX179xX588xX18axX2xX154xX5xX145xX10bxX192xXbxX32xX195xX21xX9xX144xX145xX155xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxXdxX1dxX1exX3xXexX21xX22xX4xX3xX4xX26xX3xX28xX3xX17xX2bxX1exX1xX3xX5xX30xX1exX32xX3xX13xX2bxX1exX1xX3xXcxX21xX3bxX1exX32xXaxX3xX13dxXdxX51xXexX1xX9xXaxX144xX145xX145xXaxX3xX1xX10xXdxX32xX1xXexX9xXaxX153xX154xX155xXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12exX6xXbxXexXdxX19xX1exXaxX12xXcxX21xX19xX1exX32xX3xXexX663xXexX3xX4xX56xX3xX4xX18xX4xX3xX4xX19xX1exX3xX21xX6exX243xX1exX32xX3xX4xXfaxX6xX3xX155xX3xX5dxX14xX3xXb8xX2bxX3xX1bxX68dxX19xX3xX17xX4a7xX3bxX3xX4xX1xX39bxX123xX3xX1bxX1xX7d0xX4xX3xX1xX2bxX1exX1xX3xX5xX18xX3xX4xX22xX4xX3xX4xX18xX4xX1xX3xX17xXdxXabxX3bxX149xX3xX4xX91dxX3xX2xX179xX3xX17xX4b2xX3bxX3xX51xX6exX3xX17xX4a7xX3bxX3xX17xX6exXbexX4xX3xX4xX1xX39bxX123xX3xX1xX2bxX1exX1xX3xX17xX4b2xX3bxX3xX21xXc6xX1exX32xX3xX32xXdxX4faxX1exX32xX3xX1exX1xX6xX3bxX10bxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxX19xX51xX95xXaxX12xX0xXdxX123xX32xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX12exX10xX1exXexX10xX21xXaxX3xX7xXexX95xX5xX10xX9xXaxX13dxXdxX51xXexX1xX142xX3xX144xX145xX145xXbxX88xX149xX3xX1xX10xXdxX32xX1xXexX142xX3xX153xX154xX155xXbxX88xX149xXaxX3xX7xX21xX4xX9xXaxX3fxX3fxXdxXb8xX10bxX5dxX6xX19xXexX1xX6xX1exX1xX1xX19xX6xX10bxXb8xX1exX3fxX1exX10xX13dxX7xX3fxX179xX2xX179xX155xX3fxX2xX17fxX154xX51xX154xX2xX154xX155xX179xX153xX2xXexX155xX2xX179xX2xX18axX5xX145xX10bxX192xXbxX32xX195xX21xX9xX155xX153xX155xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxXdxX1dxX1exX3xXexX21xX22xX4xX3xX4xX26xX3xX28xX3xX17xX2bxX1exX1xX3xX5xX30xX1exX32xX3xX13xX2bxX1exX1xX3xXcxX21xX3bxX1exX32xXaxX3xX13dxXdxX51xXexX1xX9xXaxX144xX145xX145xXaxX3xX1xX10xXdxX32xX1xXexX9xXaxX153xX154xX155xXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12exX6xXbxXexXdxX19xX1exXaxX12xX11bxX69xX1exX3xX4xX39bxX1exX1xX3xX17xX91dxX3xX5xX30xX3xX1xX2bxX1exX1xX3xXexX232xX3xX5xXdxX1exX1xX3xX87xX5xX19xX1exX32xX91xX3xX5xX95xX91xX3xX59xX3bxX95xX91xX3xXbxX1xX6exXbexX1exX32xXb6xX149xX3xXexX232xX3xX59xX3bxea36xX3xX87xXex9d48xX1exX32xX91xX3xX4xX22xX4xX91xX3xXexX21xX22xX4xX91xX3xX123xX6xXdxXb6xX3xXb8xX30xX3xX1exX32xX221xX6xX91xX3xXb8xX19xXdxX91xX3xX1xX6exXa3xX3bx930cxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12exX6xXbxXexXdxX19xX1exXaxX12xX0xXdxX123xX32xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX12exX10xX1exXexX10xX21xXaxX3xX7xXexX95xX5xX10xX9xXaxX13dxXdxX51xXexX1xX142xX3xX144xX145xX145xXbxX88xX149xX3xX1xX10xXdxX32xX1xXexX142xX3xX153xX154xX155xXbxX88xX149xXaxX3xX7xX21xX4xX9xXaxX3fxX3fxXdxXb8xX10bxX5dxX6xX19xXexX1xX6xX1exX1xX1xX19xX6xX10bxXb8xX1exX3fxX1exX10xX13dxX7xX3fxX179xX2xX179xX155xX3fxX2xX17fxX154xX51xX154xX2xX154xX153xX2xX155xX145xXexX18axX155xX154xX154xX144xX5xX145xX10bxX192xXbxX32xX195xX21xX9xX588xX2xX155xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxXdxX1dxX1exX3xXexX21xX22xX4xX3xX4xX26xX3xX28xX3xX17xX2bxX1exX1xX3xX5xX30xX1exX32xX3xX13xX2bxX1exX1xX3xXcxX21xX3bxX1exX32xXaxX3xX13dxXdxX51xXexX1xX9xXaxX144xX145xX145xXaxX3xX1xX10xXdxX32xX1xXexX9xXaxX153xX154xX155xXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12exX6xXbxXexXdxX19xX1exXaxX12xXcxX663xXexX3xX4xX56xX91xX3xX1bxX1xXdxX1dxX1exX3xX1exX32xXffxXdxX3xX17xX2bxX1exX1xX3xXb8xb1f1xX6xX3xX4xX91dxX3xX1exXd9xXexX3xX5xXdxX1exX1xX3xXexX1xXdxX69xX1exX32xX91xX3xXexX21xX6xX1exX32xX3xXexX21xX390xX1exX32xX3xXb8xXd5bxX6xX3xX4xX91dxX3xXb8xX6b4xX3xX17xXd5xXbxX3xX51xX3bxX95xX69xX1exX3xX51xX18xX1exX32xX91xX3xXexX1xX524xX3xX1xXdxXabxX1exX3xX6exX684xX4xX3xXb8xX390xX1exX32xX3xX4xXfaxX6xX3xX1exX32xX6exX243xXdxX3xX51xX21dxX1exX3xX1exXa3xXdxX3xX17xX21dxX95xX3xXb8xX4a7xX3xX123xX14xXexX3xX4xX3bxX14xX4xX3xX7xX4faxX1exX32xX3xXexX6exXa3xXdxX3xXb8xX3bxXdxX3xXexX1xX6xX1exX1xX3xX5dxX2bxX1exX1xX91xX3xX1exX19xX3xX17xXfaxX10bxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxX19xX51xX95xXaxX12xX0xXdxX123xX32xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX12exX10xX1exXexX10xX21xXaxX3xX7xXexX95xX5xX10xX9xXaxX13dxXdxX51xXexX1xX142xX3xX144xX145xX145xXbxX88xX149xX3xX1xX10xXdxX32xX1xXexX142xX3xX153xX154xX155xXbxX88xX149xXaxX3xX7xX21xX4xX9xXaxX3fxX3fxXdxXb8xX10bxX5dxX6xX19xXexX1xX6xX1exX1xX1xX19xX6xX10bxXb8xX1exX3fxX1exX10xX13dxX7xX3fxX179xX2xX179xX155xX3fxX2xX17fxX154xX51xX154xX2xX154xX154xX144xX179xX18axXexX17fxX2xX145xX144xX154xX5xX145xX10bxX192xXbxX32xX195xX21xX9xX144xX2xX588xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxXdxX1dxX1exX3xXexX21xX22xX4xX3xX4xX26xX3xX28xX3xX17xX2bxX1exX1xX3xX5xX30xX1exX32xX3xX13xX2bxX1exX1xX3xXcxX21xX3bxX1exX32xXaxX3xX13dxXdxX51xXexX1xX9xXaxX144xX145xX145xXaxX3xX1xX10xXdxX32xX1xXexX9xXaxX153xX154xX155xXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12exX6xXbxXexXdxX19xX1exXaxX12xX11bxX69xX1exX3xX4xX39bxX1exX1xX3xX1exXd9xXexX3xX1bxXdxX1dxX1exX3xXexX21xX22xX4xX3xX4xX91dxX3xX5dxX4faxX3xX4xfb7cxX4xX3xX4xX1xXf0xXexX3xX4xX1x8389xX91xX3xX7xX221xX3xX5xXdxX1exX1xX3xXexX1xXdxX69xX1exX32xX3xX5dxX69xX1exX3xXexX21xX19xX1exX32xX3xX1exX32xXffxXdxX3xX17xX2bxX1exX1xX3xX17xX89xX3xXexX39bxX19xX3xX1exX69xX1exX3xXb8xX6b4xX3xX17xXd5xXbxX3xXexX1xX3bxX4b2xX1exX3xX4xX1xX663xXexX91xX3xX32xX4b2xX1exX3xX32xc47axXdxX3xX123xX7baxXdxX3xX1bxX1xXdxX3xX51xX3bxX3xX1bxX1xX18xX4xX1xX3xX17xXf0xXexX3xX4xX1xX21dxX1exX3xX17xX1dxX1exX10bxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxX19xX51xX95xXaxX12xX0xXdxX123xX32xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX12exX10xX1exXexX10xX21xXaxX3xX7xXexX95xX5xX10xX9xXaxX13dxXdxX51xXexX1xX142xX3xX144xX145xX145xXbxX88xX149xX3xX1xX10xXdxX32xX1xXexX142xX3xX153xX154xX155xXbxX88xX149xXaxX3xX7xX21xX4xX9xXaxX3fxX3fxXdxXb8xX10bxX5dxX6xX19xXexX1xX6xX1exX1xX1xX19xX6xX10bxXb8xX1exX3fxX1exX10xX13dxX7xX3fxX179xX2xX179xX155xX3fxX2xX17fxX154xX51xX154xX2xX154xX155xX588xX154xX179xXexX144xX144xX588xX144xX18axX5xX145xX10bxX192xXbxX32xX195xX21xX9xX154xX18axX144xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxXdxX1dxX1exX3xXexX21xX22xX4xX3xX4xX26xX3xX28xX3xX17xX2bxX1exX1xX3xX5xX30xX1exX32xX3xX13xX2bxX1exX1xX3xXcxX21xX3bxX1exX32xXaxX3xX13dxXdxX51xXexX1xX9xXaxX144xX145xX145xXaxX3xX1xX10xXdxX32xX1xXexX9xXaxX153xX154xX155xXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12exX6xXbxXexXdxX19xX1exXaxX12xX107xX30xX19xX3xX1exX32xX30xX95xX3xX2xX144xX3xXexX1xX18xX1exX32xX3xef32xXdxX69xX1exX32xX91xX3xX35axX1xX21dxX1exX3xX51xX21dxX1exX3xXexX21xX19xX1exX32xX3xX5xX30xX1exX32xX3xX5xX39bxXdxX3xXexX26xX3xX4xX1xX232xX4xX3xX5xbd34xX3xX1xX14xXdxX3xXexX21xX3bxX95xX4a7xX1exX3xXexX1xX4faxX1exX32xX3xX17xX524xX3xXexX6exX28xX1exX32xX3xX1exX1xX684xX3xX4xXffxX1exX32xX3xX5xX6xX19xX3xXexX19xX3xX5xX684xX1exX3xXb8xX684xXdxX3xXcxX1xX30xX1exX1xX3xX1xX19xX30xX1exX32xX3xX5xX30xX1exX32xX10bxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxX19xX51xX95xXaxX12xX0xXdxX123xX32xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX12exX10xX1exXexX10xX21xXaxX3xX7xXexX95xX5xX10xX9xXaxX13dxXdxX51xXexX1xX142xX3xX144xX145xX145xXbxX88xX149xX3xX1xX10xXdxX32xX1xXexX142xX3xX153xX153xX179xXbxX88xX149xXaxX3xX7xX21xX4xX9xXaxX3fxX3fxXdxXb8xX10bxX5dxX6xX19xXexX1xX6xX1exX1xX1xX19xX6xX10bxXb8xX1exX3fxX1exX10xX13dxX7xX3fxX179xX2xX179xX155xX3fxX2xX17fxX154xX51xX154xX2xX154xX154xX17fxX2xX588xXexX144xX145xX18axX179xX144xX5xX145xX10bxX192xXbxX32xX195xX21xX9xX2xX153xX17fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxXdxX1dxX1exX3xXexX21xX22xX4xX3xX4xX26xX3xX28xX3xX17xX2bxX1exX1xX3xX5xX30xX1exX32xX3xX13xX2bxX1exX1xX3xXcxX21xX3bxX1exX32xXaxX3xX13dxXdxX51xXexX1xX9xXaxX144xX145xX145xXaxX3xX1xX10xXdxX32xX1xXexX9xXaxX153xX153xX179xXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12exX6xXbxXexXdxX19xX1exXaxX12xX107xX684xXdxX3xX1exX1xX514xX1exX32xX3xX1exXd9xXexX3xX1bxXdxX1dxX1exX3xXexX21xX22xX4xX3xX1exX32xX1xXabxX3xXexX1xX3bxX7fbxXexX3xX17xX14xX4xX3xX17xX18xX19xX91xX3xX1exX4acxX123xX3xX179xX145xX145xX155xX3xX17xX2bxX1exX1xX3xX5xX30xX1exX32xX3xX13xX2bxX1exX1xX3xXcxX21xX3bxX1exX32xX3xX17xX6exXbexX4xX3xX88xX1dxXbxX3xX1xX39bxX1exX32xX3xXa1xXdxX3xXexbc87xX4xX1xX3xX5xX4baxX4xX1xX3xX7xX4bfxX91xX3xXb8xX4acxX1exX3xX1xX91dxX6xX3xX4xX663xXbxX3xd83axX3bxX4faxX4xX3xX32xXdxX6xX10bxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa784xX3bxXexX1xX19xX21xXaxX12xX0xX7xXexX21xX19xX1exX32xX12xX4exX19xX30xXdxX3xXcxX1xX3bxX0xX3fxX7xXexX21xX19xX1exX32xX12xX0xX3fxXbxX12
Hoài Thu