[Infographics] - 6 lưu ý cho người tiêu dùng khi mua sắm online
(vhds.baothanhhoa.vn) - Mua sắm qua mạng vẫn là một lựa chọn tối ưu trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Việc trang bị những kiến thức, kỹ năng để có thể thực hiện các giao dịch thương mại điện tử một cách tốt nhất là rất cần thiết đối với mỗi người tiêu dùng.
770fx103dcxecf2xdbfex9503x109d0xa14dxa1a0xbcfbxX7xd4d3xeda9xf7d9xa727x8968x7c57xX5x7bbexXaxf9c2xa4a6xfb47x9696x10817xf933xb5b7x863bxX6xXbxX1xXdxX4xX7xbe64xX3xcd51xX3xfe09xX3xX5xf0b4x7d81xX3x7ea8xX3xX4xX1xX17xX3xX15xX18xX27xb89axXdxX3xXexXdxd21axX28xX3xa373xab45xX15xX18xX3x7a1exX1xXdxX3x7d28xX28xX6xX3xX7xf916xX44xX3xX17xX15xX5xXdxX15xX10xX0xe4daxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe266xX10xX6xX3bxXaxX3xX3bxX6xXexX6xX22xXbxX44xX22xX7xX5xXdxX4xX10xX9xXaxba2bxX3xX77xX3xX13xX20xXaxX12x103e9xX28xX6xX3xX7xX49xX44xX3xe479xX28xX6xX3xX44xae8fxX15xX18xX3xcc1fxf383xX15xX3xX5xb47fxX3xX44x8720xXexX3xX5x9a9exX6xX3xX4xX1xb319xX15xX3xXexa248xXdxX3xX27xX28xX3xXexX19xX17xX15xX18xX3x788bxXa5xXdxX3xX4xf4dbxX15xX1xX3xX3bxfd4exX4xX1xX3x7d3bx7712xd345xX14x90cexX22xX2xd935xX3xX3bxXdxa021xX15xX3xXb1xXdx8a2fxX15xX3xXbxX1x10952xX4xX3xXexX8cxXbxad43xX3xXc1xXdxcbe2xX4xX3xXexX19xX6xX15xX18xX3xXb1xXbbxX3xX15xX1xa685xX15xX18xX3xX40xXdxXcfxX15xX3xXexX1xXd4xX4x10776xX3xX40x7e04xX3xX15xcb2exX15xX18xX3x10036x1086bxX3xX4xde35xX3xXexX1xX104xX3xXexX1xX9cxX4xX3xX1xXdxXdexX15xX3xX4xebf8xX4xX3xX18xXdxX6xX17xX3xX3bxXbbxX4xX1xX3xXexX1xX27xe938xX15xX18xX3xX44xX8cxXdxX3xX103xXdxXdexX15xX3xXex9620xX3xX44xX98xXexX3xX4xX118xX4xX1xX3xXexXa5xXexX3xX15xX1x7c51xXexX3xX5xX95xX3xX19xX147xXexX3xX4x96baxX15xX3xXexX1xXdxXcfxXexX3xX103xXa5xXdxX3xX90x9246xXdxX3xX44x8736xXdxX3xX15xX18xX27xX33xXdxX3xXexXdxX38xX28xX3xX3bxX3cxX15xX18xXdaxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd384xX17xX3bx8271xXaxX12xX0xXdxX44xX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3bxXexX1xX28xX44xXb1xX3xX3bxX1xXdxX3bxX10xX3xXdxXbfxX10xX15xXexX10xX19xXaxX3xX7xXexX189xX5xX10xX9xXaxe3b8xXdxX3bxXexX1x7c68xX3xa8a7xX77xX77xXbxc363xe4d8xX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX1baxX3xab15xX24xdc5cxXbxX1c0xX1c1xXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX53xX53xXdxX90xXdaxXb1xX6xX17xXexX1xX6xX15xX1xX1xX17xX6xXdaxX90xX15xX53xX15xX10xX1b5xX7xX53xd902xX2xX1cbxX77xX53xX2xX77xb968xX3bxX1cdxX2xX1f8xX1cbxX1bcxX1f8xX2xXexX1bcxX2x1088axX77xX5xXc6xXdax1021fxXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX18xX19xX6xXbxX1xXdxX4xX7xX20xX3xX22xX3xX24xX3xX5xX27xX28xX3xX2axX3xX4xX1xX17xX3xX15xX18xX27xX33xXdxX3xXexXdxX38xX28xX3xX3bxX3cxX15xX18xX3xX40xX1xXdxX3xX44xX28xX6xX3xX7xX49xX44xX3xX17xX15xX5xXdxX15xX10xXaxX3xX1b5xXdxX3bxXexX1xX9xXaxX1bcxX77xX77xXaxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX9xXaxX1cbxX24xX1cdxXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX186xX17xX3bxX189xXaxX12xX0xXdxX44xX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXbfxX10xX15xXexX10xX19xXaxX3xX7xXexX189xX5xX10xX9xXaxX1b5xXdxX3bxXexX1xX1baxX3xX1bcxX77xX77xXbxX1c0xX1c1xX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX1baxX3xX1f1xX2xXc6xX1f8xXbxX1c0xX1c1xXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX53xX53xXdxX90xXdaxXb1xX6xX17xXexX1xX6xX15xX1xX1xX17xX6xXdaxX90xX15xX53xX15xX10xX1b5xX7xX53xX1f1xX2xX1cbxX77xX53xX2xX77xX1f8xX3bxX1cdxX2xX1f8xX1cbxX1bcxX1f8xX2xXexXc6xX1bcxX2xX1bcxX5xXc6xXdaxX209xXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX18xX19xX6xXbxX1xXdxX4xX7xX20xX3xX22xX3xX24xX3xX5xX27xX28xX3xX2axX3xX4xX1xX17xX3xX15xX18xX27xX33xXdxX3xXexXdxX38xX28xX3xX3bxX3cxX15xX18xX3xX40xX1xXdxX3xX44xX28xX6xX3xX7xX49xX44xX3xX17xX15xX5xXdxX15xX10xXaxX3xX1b5xXdxX3bxXexX1xX9xXaxX1bcxX77xX77xXaxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX9xXaxX1f1xX2xXc6xX1f8xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxcec0xX28xXexX1xX17xX19xXaxX12xfd08xX28xX6xX15xX18xX3xXcxX19xX28xX15xX18xX0xX53xXbxX12
Quang Trung