Huyện đoàn Triệu Sơn trao tặng nhu yếu phẩm tại Khu cách ly tập trung của huyện
(vhds.baothanhhoa.vn) - Huyện đoàn Triệu Sơn vừa đến thăm, động viên, trao tặng quà cho các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID -19 tại khu cách ly tập trung của huyện.
75f8xdec3x839cx997cxf7f5xca96xe8b5xa2d1x98f6xX7xef57xb86bx8e63xfa34xa986xae16xX5xa57cxXaxa5d4xX0xX7xXexc456xdd76x9272xb4b3xX12xc74cxfbc3xcef6x86a7xX18xX3x9454xX17xf287xX18xX3xXcxX16xXdxX1exX1cxX3xc56dxbc0fxX18xX3xXexX16xX6xX17xX3xXexa836xX18xX19xX3xX18xX1xX1cxX3xX1dx7b35xX1cxX3xXbxX1xa66axa72dxX3xX0xf7b8xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xXex8e75xXdxX3xabbfxX1xX1cxX3xX4xad93xX4xX1xX3xX5xX1dxX3xXex929cxXbxX3xXexX16xX1cxX18xX19xX3xX4xd321xX6xX3xX1xX1cxX1dxX1exX18xX0xX48xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX48xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX10xX6xfa46xXaxX12xX1bxX1cxX1dxX1exX18xX3xX21xX17xX23xX18xX3xXcxX16xXdxX1exX1cxX3xX2cxX2dxX18xX3x7bbdxbd52xX6xX3xX21xX3fxX18xX3xXexX1x7bd1xX45x969axX3xX21xb3a5xX18xX19xX3xXafxXdxf529xX18xXbbxX3xXexX16xX6xX17xX3xXexX36xX18xX19xX3x784bxX1cxX23xX3xX4xX1xX17xX3xX4xX61xX4xX3xX4xX61xX18xX3xcff6xXbexXbbxX3xX4xX1xXdxX3fxX18xX3xX7x81bexX3xX21xX6xX18xX19xX3xX5xX23xX45xX3xX18xX1xXdxX1exX45xX3xXafx7ff1xX3xXbxX1x9cd8xX18xX19xXbbxX3xX4xX1xc920xX18xX19xX3xX97xd4dfxX4xX1xX3x7cc7xf590xe128x94dexfcb0xX3x7a60xX2xb102xX3xXexX59xXdxX3x8600xX1xX1cxX3xX4xX61xX4xX1xX3xX5xX1dxX3xXexX69xXbxX3xXexX16xX1cxX18xX19xX3xX4xX73xX6xX3xX1xX1cxX1dxX1exX18x7fefxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8b6axX17xX97xX1dxXaxX12xX0xXdxX45xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX97xXexX1xX1cxX45xXe2xX3xXdxX113xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxa2d7xXdxX97xXexX1x7cbbxX3xf5dax7c92xX181xXbxd68dxb8faxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX17exX3xeaf5xX2xb78dxXbxX184xX185xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX48xX48xXdxXafxX140xXe2xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX140xXafxX18xX48xX18xX10xX179xX7xX48xcd95xX2xX1b5xX180xX48xX2xX191xX180xX97xX1b5xX1b5xX181xa734xc4c1xX191xX2xXexX1c1xX11bxX2xX11bxX181xX5xX181xX140x8210xXbxX19xbd73xX16xX9xX11bxX1c2xX191xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX1dxX1exX18xX3xX21xX17xX23xX18xX3xXcxX16xXdxX1exX1cxX3xX2cxX2dxX18xX3xXexX16xX6xX17xX3xXexX36xX18xX19xX3xX18xX1xX1cxX3xX1dxX3fxX1cxX3xXbxX1xX44xX45xX3xXexX59xXdxX3xX5cxX1xX1cxX3xX4xX61xX4xX1xX3xX5xX1dxX3xXexX69xXbxX3xXexX16xX1cxX18xX19xX3xX4xX73xX6xX3xX1xX1cxX1dxX1exX18xXaxX3xX179xXdxX97xXexX1xX9xXaxX180xX181xX181xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX18fxX2xX191xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX113xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX2cxX6xX1cxX3xX18fxX3xX18xX19xX23xX1dxX3xX16xX6xX3xXd2xX1cx9500xX18xX3xee13xXexXb0xX3xX18xX19xX23xX1dxX3xX180xX119xX1c2xX3xX21xX3fxX18xX3xX18xX19xX23xX1dxX3xX2xX1b5xX119xX1c2xcc22xXbbxX3xX1bxX1cxX1dxX1exX18xX3xX21xX17xX23xX18xX3xXcxX16xXdxX1exX1cxX3xX2cxX2dxX18xX3xX4x9b2bxX18xX19xX3xX4xX61xX4xX3xX4xX2dxX3xX7xa334xX3xX21xX17xX23xX18xX3xXexX16xXc4xX18xX3xX21xX10fxX6xX3xXe2xX23xX18xX3xX1xX1cxX1dxX1exX18xX3xX21x850bxX3xX121xXc4xX1cxX3xX19xc12exXdxX3xX73xX18xX19xX3xX1xXbexX3xX4xX61xX4xX3xX18xX1xX1cxX3xX1dxX3fxX1cxX3xXbxX1xX44xX45xX3xXexX1xXdxX3fxXexX3xX1dxX3fxX1cxX3xX19xee7axX45xX17exX3xX18fxX181xX181xX3xX121xX19xX3xX19xX59xX17xXbbxX3xX1c1xX181xX3xX121xX19xX3xXe2xbf22xX1cxXbbxX3xXe2xd603xXbbxX3xX191xX181xX3xX121xX19xX3xX21xX1cxX3xX21xX73xXbbxX3xX18fxX3xX121xX19xX3xX4xX1xX6xX18xX1xXbbxX3xX1b5xX181xX3xX121xX19xX3xX45xf3edxX3xX4xX1xX318xX18xX1xXbbxX3xX2xX181xX3xX121xX19xX3xX21x78acxb7c3xX18xX19xXbbxX3xX2xX181xX3xX5xX318xXexX3xX18xX34bx8a27xX4xX3xX45xf224xX45xXbbxX3xX1b5xX181xX3xX5xX318xXexX3xX97xX313xX1cxX3xXb9xX18xXbbxX3xX2xX18fxX181xX3xXd2xX1cxbfecxX3xXexX16xa7fcxX18xX19xXbbxX3xX1b5xX2xX3xX121xX19xX3xX45xX1cxX10axXdx9e6dxX3xXafxX35axXdxX3xXex9427xX18xX19xX3xXexX16xX10fxX3xX19xXdxX61xX3xX1b5xX181xX3xXexX16xXdxX1exX1cxX3xX21xX2fcxX18xX19xX140xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX150xX17xX97xX1dxXaxX12xX0xXdxX45xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX113xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxX179xXdxX97xXexX1xX17exX3xX180xX181xX181xXbxX184xX185xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX17exX3xX191xX180xX191xXbxX184xX185xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX48xX48xXdxXafxX140xXe2xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX140xXafxX18xX48xX18xX10xX179xX7xX48xX1b5xX2xX1b5xX180xX48xX2xX191xX180xX97xX1b5xX1b5xX181xX1c1xX11bxX2xX1c1xXexX1c1xc6bfxX191xX42axX1c1xX5xX181xX140xX1cexXbxX19xX1d1xX16xX9xX42axX11bxX181xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX1dxX1exX18xX3xX21xX17xX23xX18xX3xXcxX16xXdxX1exX1cxX3xX2cxX2dxX18xX3xXexX16xX6xX17xX3xXexX36xX18xX19xX3xX18xX1xX1cxX3xX1dxX3fxX1cxX3xXbxX1xX44xX45xX3xXexX59xXdxX3xX5cxX1xX1cxX3xX4xX61xX4xX1xX3xX5xX1dxX3xXexX69xXbxX3xXexX16xX1cxX18xX19xX3xX4xX73xX6xX3xX1xX1cxX1dxX1exX18xXaxX3xX179xXdxX97xXexX1xX9xXaxX180xX181xX181xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX191xX180xX191xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX113xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xXcxX17xX23xX18xX3xXe2xXbexX3xX18xX1xX1cxX3xX1dxX3fxX1cxX3xXbxX1xX44xX45xX3xX21xX34bxc716xX4xX3xX4xX61xX4xX3xX21xX17xX23xX18xX3xXafxXdxXc4xX18xXbbxX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX18xXdxXc4xX18xX3xX21x7d31xX18xX19xX3xX19xX4faxXdxXbbxX3xXafxX69xX18xX3xX4xX1xX1cxX1dx9a14xX18xX3xX21xX3fxX18xX3xX5cxX1xX1cxX3xX4xX61xX4xX1xX3xX5xX1dxX3xXexX69xXbxX3xXexX16xX1cxX18xX19xX3xX4xX73xX6xX3xX1xX1cxX1dxX1exX18xX3xX21xX50bxX3xX73xX18xX19xX3xX1xXbexX3xX4xX61xX4xX3xX1dxXbbxX3xXe2xX61xX4xX3xX7xXedxXbbxX3xX4xX61xX18xX3xXe2xXbexXbbxX3xX4xX1xXdxX3fxX18xX3xX7xXedxX3xX21xX6xX18xX19xX3xXexX1x94c5xX4xX3xX1xXdxX1exX18xX3xX18xX1xXdxX1exX45xX3xXafxXffxX3xXafxX23xX3xX4xa921xX18xX19xX3xX97xX272xX18xX3xX21xX6xX18xX19xX3xXexX1xX563xX4xX3xX1xXdxX1exX18xX3xX4xX61xX4xX1xX3xX5xX1dxX3xXexX59xXdxX3xX21xX272xX1dxX140xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX150xX17xX97xX1dxXaxX12xX0xXdxX45xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX113xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxX179xXdxX97xXexX1xX17exX3xX180xX181xX181xXbxX184xX185xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX17exX3xX191xX1c1xX180xXbxX184xX185xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX48xX48xXdxXafxX140xXe2xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX140xXafxX18xX48xX18xX10xX179xX7xX48xX1b5xX2xX1b5xX180xX48xX2xX191xX180xX97xX1b5xX1b5xX181xX191xX2xX191xX1b5xXexX191xX1b5xX1b5xX2xX2xX5xX181xX140xX1cexXbxX19xX1d1xX16xX9xX180xX191xX42axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX1dxX1exX18xX3xX21xX17xX23xX18xX3xXcxX16xXdxX1exX1cxX3xX2cxX2dxX18xX3xXexX16xX6xX17xX3xXexX36xX18xX19xX3xX18xX1xX1cxX3xX1dxX3fxX1cxX3xXbxX1xX44xX45xX3xXexX59xXdxX3xX5cxX1xX1cxX3xX4xX61xX4xX1xX3xX5xX1dxX3xXexX69xXbxX3xXexX16xX1cxX18xX19xX3xX4xX73xX6xX3xX1xX1cxX1dxX1exX18xXaxX3xX179xXdxX97xXexX1xX9xXaxX180xX181xX181xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX191xX1c1xX180xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX113xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xXcxX69xXbxX3xX121xX3fxXexX3xX1xX23xX18xX19xX3xX1xX4faxX6xX3xXexX59xXdxX3xX121xX1xX1cxX3xX4xX61xX4xX1xX3xX5xX1dxX140xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX150xX17xX97xX1dxXaxX12xX0xXdxX45xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX113xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxX179xXdxX97xXexX1xX17exX3xX180xX181xX181xXbxX184xX185xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX17exX3xX1c1xX1c2xX180xXbxX184xX185xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX48xX48xXdxXafxX140xXe2xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX140xXafxX18xX48xX18xX10xX179xX7xX48xX1b5xX2xX1b5xX180xX48xX2xX191xX180xX97xX1b5xX1b5xX181xX191xX1c1xX181xX2xXexX180xX18fxX191xX42axX180xX5xX181xX140xX1cexXbxX19xX1d1xX16xX9xX191xX1c2xX191xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX1dxX1exX18xX3xX21xX17xX23xX18xX3xXcxX16xXdxX1exX1cxX3xX2cxX2dxX18xX3xXexX16xX6xX17xX3xXexX36xX18xX19xX3xX18xX1xX1cxX3xX1dxX3fxX1cxX3xXbxX1xX44xX45xX3xXexX59xXdxX3xX5cxX1xX1cxX3xX4xX61xX4xX1xX3xX5xX1dxX3xXexX69xXbxX3xXexX16xX1cxX18xX19xX3xX4xX73xX6xX3xX1xX1cxX1dxX1exX18xXaxX3xX179xXdxX97xXexX1xX9xXaxX180xX181xX181xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX1c1xX1c2xX180xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX113xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX113xX61xX4xX3xX1dxXbbxX3xXe2xX61xX4xX3xX7xXedxX3xX4xX2a8xX18xX19xX3xXexX1xX6xX45xX3xX19xXdxX6xX3xXafxX69xX18xX3xX4xX1xX1cxX1dxX50bxX18xX3xX4xX61xX4xX3xX18xX1xX1cxX3xX1dxX3fxX1cxX3xXbxX1xX44xX45xX3xXafxX35axXdxX3xX21xX17xX23xX18xX3xXafxXdxXc4xX18xXbbxX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX18xXdxXc4xX18xX140xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX150xX17xX97xX1dxXaxX12xX0xXdxX45xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX113xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxX179xXdxX97xXexX1xX17exX3xX180xX181xX181xXbxX184xX185xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX17exX3xX191xX1b5xX180xXbxX184xX185xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX48xX48xXdxXafxX140xXe2xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX140xXafxX18xX48xX18xX10xX179xX7xX48xX1b5xX2xX1b5xX180xX48xX2xX191xX180xX97xX1b5xX1b5xX181xX191xX18fxX1b5xX18fxXexX1c1xX1b5xX1b5xX1c2xX1c1xX5xX181xX140xX1cexXbxX19xX1d1xX16xX9xX1c2xX180xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX1dxX1exX18xX3xX21xX17xX23xX18xX3xXcxX16xXdxX1exX1cxX3xX2cxX2dxX18xX3xXexX16xX6xX17xX3xXexX36xX18xX19xX3xX18xX1xX1cxX3xX1dxX3fxX1cxX3xXbxX1xX44xX45xX3xXexX59xXdxX3xX5cxX1xX1cxX3xX4xX61xX4xX1xX3xX5xX1dxX3xXexX69xXbxX3xXexX16xX1cxX18xX19xX3xX4xX73xX6xX3xX1xX1cxX1dxX1exX18xXaxX3xX179xXdxX97xXexX1xX9xXaxX180xX181xX181xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX191xX1b5xX180xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX113xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xa3efxX1xbfeexX18xX19xX3xXbxX1xX313xX18xX3xXd2xX1cxX23xX3xXexX1cxX1dxX3xX18xX1xf18exX3xX18xX1xX34bxX18xX19xX3xX21xX2cfxX3xXexX1xX50bxX3xX1xXdxX1exX18xX3xX7xX563xX3xXd2xX1cxX6xX18xX3xXexX272xX45xX3xX4xX73xX6xX3xX5xX563xX4xX3xX5xX34bxX4dcxX18xX19xX3xX21xX17xX23xX18xX3xXafxXdxXc4xX18xXbbxX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX18xXdxXc4xX18xXbbxX3xX19xX4faxXbxX3xXbxX1xX313xX18xX3xX21xXbexX18xX19xX3xXafxXdxXc4xX18xX3xXexXdxX18xX1xX3xXexX1xX313xX18xX3xX4xX61xX4xX3xX4xX61xX18xX3xXe2xXbexXbbxX3xX4xX1xXdxX3fxX18xX3xX7xXedxX3xX21xX6xX18xX19xX3xX5xX23xX45xX3xX18xX1xXdxX1exX45xX3xXafxXffxX3xXafxX23xX3xXe2xX23xX3xX4xX17xX18xX3xX95fxX1xX272xX18xX3xX97xX272xX18xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX5cxX1xX1cxX3xX4xX61xX4xX1xX3xX5xX1dxX140xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx89cexX1cxXexX1xX17xX16xXaxX12xX1bxX17xX23xXdxX3x79caxXdxX18xX1xX0xX48xXbxX12
Hoài Linh