Một địa chỉ văn hóa giáo dục về truyền thống cách mạng
(vhds.baothanhhoa.vn) - Xuất phát từ nguyện vọng của những học sinh miền Nam đã có thời kỳ học tập, làm việc trên đất Bắc nói chung, Sầm Sơn nói riêng, năm 2014, nhân kỷ niệm 60 năm đón tiếp đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc, tỉnh Thanh Hóa đã thống nhất giao cho TP Sầm Sơn bố trí quỹ đất để xây dựng Dự án Khu lưu niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc. Để nơi đây không chỉ là địa chỉ đỏ nhằm giáo dục truyền thống cách mạng cho các tầng lớp Nhân dân, mà còn là nơi sinh hoạt văn hóa, thể thao và là một sản phẩm du lịch văn hóa lịch sử của TP Sầm Sơn...
5355x61a7x9078xd450xa756x827ax114e4x7ec8xX6x9f73xd0ccxX1xe73dx1283fxeab4x94cexe0fcx11198xedf7xXdxX4xXexX9xd703xea9dx11f02xXcxX2xXdx65a1xd456xX2xXdx6c50xX1xX2xf82bxa826xXdxX2xf225xX2xX3xX18xXcxX2xXdxX1cxX1dxX2xXcxf213xe4acxb0c1xX5xX2xXdx6f17xXcxX33xX0x1137cxX1xX16xX0xX33xc503xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX10xX11xXdxX4xXexX9xX16xc3c0xa12bxXdxX2x9002xcdd0xX5xX2xX3xX33x109f8xX2x60d2xccb6xXcxX2xX33x10404xX5xX2xX32xX11xf267xX18xX2x10ce9x9efcxX3xX2xX5exc92axX2xXdxXfxX1dx10c42xX70xXcxX2xXdxX33xd2e0xXcxX32xX2xX3xX68xX3xX33xX2x6c0fx8fbcxXcxX32xX0xX3cxX33xX41xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xbfa7xXexX5xX6bxX9xX16xb4d2xX1dx9d39xXdxX2xX1xX33xX68xXdxX2xXdxc86dxX2xXcxX32xX1dxX75x9f55xXcxX2xX5exd7edxXcxX32xX2xX3xf388xX5xX2xXcxX33x8b9exXcxX32xX2xX33xXb3xX3xX2xX6xX11xXcxX33xX2xX84xX11xX70xXcxX2xdbc0xX5xX84xX2xX56xba12xX2xX3xX63xX2xXdxX33x64d5xX11xX2xX23x10c6dxX2xX33xXb3xX3xX2xXdxX20xX1xca3exX2xX4xX1cxX84xX2xX5exX11xXafxX3xX2xXdxXfxf6eexXcxX2xX56xXa0xXdxX2x8a88xe7fdxX3xX2xXcxX63xX11xX2xX3xX33xX1dxXcxX32xXe8xX2x10edcx6932xX84xX2xX10bxdff7xXcxX2xXcxX63xX11xX2xXfxX11xXf5xXcxX32xXe8xX2xXcxX5fxX84xX2x70a6xab08xX41xb66bxXe8xX2xXcxX33x126b9xXcxX2xX23x6f11xX2xXcxX11xXafxX84xX2xf1d7xX123xX2xXcxX5fxX84xX2xX56xX63xXcxX2xXdxX11xX24xX1xX2xX56xafa6xXcxX32xX2x1054dxX1cxX18xXe8xX2xX3xX68xXcxX2xX14axX53xXe8xX2xX3xX33xX11xX24xXcxX2xX6xX34xX2xX5exX1cxX2xX33xXb3xX3xX2xX6xX11xXcxX33xX2xX84xX11xX70xXcxX2xXcfxX5xX84xX2xXdxX20xX1xX2xX23xX24xXdxX2xXfxX5xX2xXfcxXfdxX3xXe8xX2xXdxX5cxXcxX33xX2xX10xX33xX5xXcxX33xX2xX98xX63xX5xX2xX56xXd4xX2xXdxX33xX7bxXcxX32xX2xXcxX33xXa0xXdxX2xX32xX11xX5xX18xX2xX3xX33xX18xX2xX10x100dexX2xX10bxX10cxX84xX2xX10bxX110xXcxX2xX14axX7bxX2xXdxXfxa07dxX2x91afxX1dxe38exX2xX56xXa0xXdxX2xX56xc35bxX2xc004xX12axX75xX2xX6bxfb41xXcxX32xX2x10703xX1cdxX2xX68xXcxX2xea6exX33xX1dxX2xX4x101ecxX1dxX2xXcxX11xXafxX84xX2xX56xX146xXcxX32xX2xX14axX1cxX18xXe8xX2xX3xX68xXcxX2xX14axX53xXe8xX2xX3xX33xX11xX24xXcxX2xX6xX34xX2xX5exX1cxX2xX33xXb3xX3xX2xX6xX11xXcxX33xX2xX84xX11xX70xXcxX2xXcfxX5xX84xX2xXdxX20xX1xX2xX23xX24xXdxX2xXfxX5xX2xXfcxXfdxX3xe1c7xX2xcdb9xX1c6xX2xXcxX110xX11xX2xX56xX12axX75xX2xX23xX33x9830xXcxX32xX2xX3xX33xX5cxX2xX4xX1cxX2xX56xX57xX5xX2xX3xX33xX5cxX2xX56xd0abxX2xXcxX33xd864xX84xX2xX32xX11xX68xX18xX2xX6bxX6cxX3xX2xXdxXfxX1dxX75xX70xXcxX2xXdxX33xX7bxXcxX32xX2xX3xX68xX3xX33xX2xX84xX85xXcxX32xX2xX3xX33xX18xX2xX3xX68xX3xX2xXdxX10cxXcxX32xX2xX4x9aabxX1xX2xXcfxX33xX12axXcxX2xX6bxX12axXcxXe8xX2xX84xX1cxX2xX3xf7a8xXcxX2xX4xX1cxX2xXcxX110xX11xX2xX6xX11xXcxX33xX2xX33xX18xX85xXdxX2xX5exX5fxXcxX2xX33xX63xX5xXe8xX2xXdxX33xX1c6xX2xXdxX33xX5xX18xX2xX5exX1cxX2xX4xX1cxX2xX84xX53xXdxX2xX6x12573xXcxX2xX1xX33xf171xX84xX2xX6bxX1dxX2xX4xX57xX3xX33xX2xX5exX5fxXcxX2xX33xX63xX5xX2xX4xX57xX3xX33xX2xX6x95b2xX2xX3xXb8xX5xX2xX10xX1acxX2xX10bxX10cxX84xX2xX10bxX110xXcxX222xX222xX222xX0xX3cxX1xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXfcxX18xX6bxX75xX9xX2xX6xXdxX75xX4xXexX8xX9xXdxXexX1c8xXdxX27xX5xX4xX11xX32xXcx117dfxX2xX3xXexXcxXdxXexXfx69dbxX9xX16xX0xX11xX84xX32xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX11xX17xXexXcxXdxXexXfxX9xX2xX6xXdxX75xX4xXexX8xX9x101afxX11xX6bxXdxX33xX313xX2x629cxX123xX123xX1xX1c8xX31bxX2xX33xXexX11xX32xX33xXdxX313xX2x669exX41xX122xX1xX1c8xX31bxX9xX2xX6xXfxX3xX8xX9xX3cxX3cxX11xX5exX222xX14axX5xX18xXdxX33xX5xXcxX33xX33xX18xX5xX222xX5exXcxX3cxXcxXexX33axX6xX3cxX122xX122xX122xX122xX3cxX122xX41x10dfexX6bxX350xX41xX350xX123xX37dxc65cxX135xXdxX37dxX123xd0efxX37dxX384xX4xX123xX222xf7e3xX1xX32x875cxXfxX8xX135xX389xX37dxX9xX2xX5xX4xXdxX8xX9xX52xX53xXdxX2xX56xX57xX5xX2xX3xX33xX5cxX2xX5exX5fxXcxX2xX33xX63xX5xX2xX32xX11xX68xX18xX2xX6bxX6cxX3xX2xX5exX70xX2xXdxXfxX1dxX75xX70xXcxX2xXdxX33xX7bxXcxX32xX2xX3xX68xX3xX33xX2xX84xX85xXcxX32xX9xX2xX33axX11xX6bxXdxX33xX8xX9xX341xX123xX123xX9xX2xX33xXexX11xX32xX33xXdxX8xX9xX350xX41xX122xX9xX2xX3cxX16xX0xX3cxX1xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX17xX5xX1xXdxX11xX18xXcxX9xX16xX52xX231xX2xX33xX38xXcxX33xX2xXdxX1dcx104c8xXcxX32xX2xX56xX1cxX11xX2x749bxX17xX18xXcxX2xXdxX1cxX1dxX2xXdxX20xX1xX2xX23xX24xXdxd27fxX2xXdxX33xXexX18xX2xXdxX12exX2xX4xXafxX313xX2xX41xX3cxX41xX123xX2xX33xX11xXafxXcxX2xX56xX5xXcxX32xX2xX56xX1dcxX414xX3xX2xXdxXfxX1dcxXcxX32xX2xX14axX1cxX75xX2xXdxX85xX11xX2xX10xX33xX1cxXcxX33xX2xXb8xX75xX2xX10bxX10cxX84xX2xX10bxX110xXcxX222xX0xX3cxX1xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXfcxX18xX6bxX75xX9xX16xX10bxX10cxX84xX2xX10bxX110xXcxX2xX33xX231xX84xX2xXcxX5xX75xX2xX56xX5xXcxX32xX2xX3xX33xX1dxX75xX1c6xXcxX2xX84xX38xXcxX33xX2xX84xX85xXcxX33xX2xX84x9768xX222xX2xX10bxX5xX1dxX2xXcxX33xX11xX70xX1dxX2xXcxX5fxX84xX2xX56xX1dcxX414xX3xX2xX56xX10cxX1dxX2xXdxX1dcxX2xX1c8xX12axX75xX2xX6bxX1cdxXcxX32xXe8xX2xX14axX24xXcxX2xX10bxX10cxX84xX2xX10bxX110xXcxX2xX1c8xX1dcxX5xX2xX27xX2xXcxX5xX75xX2xX4xX1cxX2xX3xX2bcxXcxX32xX2xX3xX68xX2x11e01xX85xX3xX33xX2xX98xX27axX11xX2xXdxXfxd9bfxX2xXdxX33xX1cxXcxX33xX2xX84xX53xXdxX2xXdxXfxX18xXcxX32xX2xXcxX33xXbdxXcxX32xX2xX14axX24xXcxX2xX3xX2bcxXcxX32xXe8xX2xX23xX33xX1dxX2xX6bxX57xX3xX33xX2xX5exX6cxX2xX33xX20xX1dxX2xX3xX10cxXcxX2xXcxX32xX33xX70xX2xX3xX68xX2xX4xX27axXcxX2xX3xXb8xX5xX2xXdxX5cxXcxX33xX2xX10xX33xX5xXcxX33xX2xX98xX63xX5xX222xX2xX17xX2bcxXcxX32xX2xX3xX68xX2xXcxX1cxX75xX2xX33xX11xXafxXcxX2xX3xX63xX2xX3xX33x8bafxX2xX56xX20xX1dxX2xXdxXa9xX2xX125xX350xX123xX2xX56xX24xXcxX2xX350xX123xX123xX2xXdxX1cxX1dxXe8xX2xXdxX33xX1dxX75xX70xXcxX2xX56xX68xXcxX33xX2xX3xX68xX222xX0xX3cxX1xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXfcxX18xX6bxX75xX9xX16x5a13xX11xXdbxX2xX56xX12axX75xXe8xX2xXdxXfxX1dcxX27axX3xX2xX6xX1cdxX2xX1xX33xX68xXdxX2xXdxXfxX11xX1c6xXcxX2xX84xX85xXcxX33xX2xX84xX4a9xX2xX3xXb8xX5xX2xX10xX33xX5xXcxX33xX2xX98xX63xX5xX2xXcxX63xX11xX2xX3xX33xX1dxXcxX32xXe8xX2xX10bxX10cxX84xX2xX10bxX110xXcxX2xXcxX63xX11xX2xXfxX11xXf5xXcxX32xX2xX84xX568xX11xX2xXcxX32xX1dcxXdbxX11xX2xX6bxX12axXcxX2xX4xX85xX11xX2xX3xX1cxXcxX32xX2xX23xX33xX231xXcxX32xX2xXdxX33xX1c6xX2xX1bdxX1dxXf5xXcxX2xX84xX53xXdxX2xXdxX33xXdbxX11xX2xX23xXdfxX2xX4xX57xX3xX33xX2xX6xX2daxX222xX2xXcfxX32xX1dxX75xXf5xXcxX2xX1acxX33xX63xX2xX17xX33xXb8xX2xXdxX57xX3xX33xX2x978axXfcxXcfxX1d1xX2xXdxX5cxXcxX33xXe8xX2xXcxX32xX1dxX75xXf5xXcxX2xX10xXfxX1dcxX4fcxXcxX32xX2xX14axX5xXcxX2xXdx6f22xX2xX3xX33xa8cexX3xX2xX4f1x102baxX2xX23xX12exX2xXcxX11xXafxX84xX2xX135xX123xX2xXcxX5fxX84xX2xX56xX63xXcxX2xXdxX11xX24xX1xX2xX56xX146xXcxX32xX2xX14axX1cxX18xXe8xX2xX3xX68xXcxX2xX14axX53xXe8xX2xX3xX33xX11xX24xXcxX2xX6xX34xX2xX5exX1cxX2xX33xXb3xX3xX2xX6xX11xXcxX33xX2xX84xX11xX70xXcxX2xXcfxX5xX84xX2xXdxX20xX1xX2xX23xX24xXdxX2xXfxX5xX2xXfcxXfdxX3xX2xXdxX85xX11xX2xX10bxX10cxX84xX2xX10bxX110xXcxX2x97ffxXcxX5fxX84xX2xX122xX123xX41xX125xab81xXe8xX2xX231xXcxX32xX2xa8aexX1dcxX110xXcxX32xX2xX6e0xX5fxXcxX2xX6e0xX11xXafxXdxX2xX3xX33xX11xX5xX2xX6x11779xX313xX2xX9xX10xX33xX5xXcxX33xX2xX98xX63xX5xX2xXfxXa0xXdxX2xX5exX11xXcxX33xX2xX6bxX1cdxX2xX56xX1dcxX414xX3xX2xX3xX33xXb3xXcxX2xX4xX1cxX2xX84xX53xXdxX2xXdxXfxX18xXcxX32xX2xXcxX33xXbdxXcxX32xX2xX56xX57xX5xX2xX56xX11xX1c6xX84xX2xX56xX1c6xX2xX56xX63xXcxX2xXdxX11xX24xX1xX2xX3xX68xXcxX2xX14axX53xXe8xX2xX3xX33xX11xX24xXcxX2xX6xX34xXe8xX2xX56xX146xXcxX32xX2xX14axX1cxX18xX2xX84xX11xX70xXcxX2xXcfxX5xX84xX2xXdxX20xX1xX2xX23xX24xXdxX2xXfxX5xX2xXfcxXfdxX3xX222xX2xX6e0xX1cxX18xX2xXdxX33xXdbxX11xX2xX56xX11xX1c6xX84xX2xX56xX63xXe8xX2xX224xX2bcxXcxX32xX2xX14axX53xXe8xX2xX3xX33xX1bbxXcxX33xX2xX1bdxX1dxX75xX70xXcxX2xX5exX1cxX2xXcfxX33xX12axXcxX2xX6bxX12axXcxX2xX10xX33xX5xXcxX33xX2xX98xX63xX5xXe8xX2xX56x9a6fxX3xX2xX14axX11xXafxXdxX2xX4xX1cxX2xX10bxX10cxX84xX2xX10bxX110xXcxX2xX56xXd4xX2xXdxX33xX1c6xX2xX33xX11xXafxXcxX2xXdxX11xXcxX33xX2xXdxX33xX10cxXcxX2xXcfxX5xX84xX2xXfcxXfdxX3xX2xX4xX1cxX2xXfxX1dxX53xXdxX2xXdxX33xX57xXdxXe8xX2xXcfxX5xX84xX2xXfcxXfdxX3xX2xX84xX53xXdxX2xXcxX33xX1cxX2xXdxX33xXexX18xX2xXcxX33xX1dcxX2xX4xXdbxX11xX2xX6bxX85xX75xX2xX3xXb8xX5xX2xX17xX33xXb8xX2xXdxX57xX3xX33xX2xX98xX146xX2xX17xX33xX1bbxX2xX52xX11xXcxX33xX222xX2xX17xX33x8e28xXcxX32xX2xXdxX5xX2xX56xXd4xX2xX4xX1cxX84xX2xXdxXa0xXdxX2xX3xX2bcxX2xXcxX33xXbdxXcxX32xX2xX32xX38xX2xX3xX63xX2xXdxX33xX1c6xX2xX4xX1cxX84xX2xX56xX1c6xX2xX3xX68xXcxX2xX14axX53xXe8xX2xX3xX33xX11xX24xXcxX2xX6xX34xXe8xX2xX56xX146xXcxX32xX2xX14axX1cxX18xX2xX84xX11xX70xXcxX2xXcfxX5xX84xX2xX3xX63xX2xX56xX1dcxX414xX3xX2xXcxX33xXbdxXcxX32xX2xXa0xXcxX2xXdxX1dcxX414xXcxX32xX2xX14axX5xXcxX2xX56xX10cxX1dxX2xXdxX7bxXdxX2xX56x5e2bxX1xX2xX56xX7bxX11xX2xX5exX27axX11xX2xXcfxX33xX12axXcxX2xX6bxX12axXcxX2xX84xX11xX70xXcxX2xXfcxXfdxX3xX222xX2xX10xX33xX667xX2xX33xX5xX11xXe8xX2xX3xa4f5xXcxX32xX2xX5exX27axX11xX2xX6xX1cdxX2xX56xX63xXcxX2xXdxX11xX24xX1xXe8xX2xX14axX7bxX2xXdxXfxX1bbxX2xX5fxXcxX2xX4fcxX2xXdxX85xX84xX2xXdxX33xXdbxX11xX2xXdxX33xX38xX2xXdxX8ccxX75xX2xXdxX33xXexX18xX2xX56xX7bxX11xX2xXdxX1dcxX414xXcxX32xXe8xX2xX10xX33xX5xXcxX33xX2xX98xX63xX5xX2xX5exX1cxX2xX84xX53xXdxX2xX6xX7bxX2xXdxX5cxXcxX33xX2xX23xX33xX68xX3xX2xX14axX7bxX2xXdxXfxX1bbxX2xX3xX68xXcxX2xX14axX53xXe8xX2xX3xX33xX11xX24xXcxX2xX6xX34xX2xX5exX70xX2xX3xX68xX3xX2xXcxX231xXcxX32xX2xXdxXfxX1dcxXdbxXcxX32xXe8xX2xX4xX12axX84xX2xXdxXfxX1dcxXdbxXcxX32xX31bxX2xX33xXb3xX3xX2xX6xX11xXcxX33xX2xX56xX1dcxX414xX3xX2xX5exX1cxX18xX2xX33xXb3xX3xX2xXdxX20xX1xX2xXdxX85xX11xX2xX3xX68xX3xX2xXdxXfxX1dcxXdbxXcxX32xX2xX33xXb3xX3xX2xX6xX11xXcxX33xX2xX84xX11xX70xXcxX2xXcfxX5xX84xX222xX2xX17xX33xX1bbxXcxX33xX2xX4xX1cdxX3xX2xX4xX1dcxX414xXcxX32xX2xXcxX1cxX75xX2xX56xXd4xX2xXdxX33xX5xX84xX2xX32xX11xX5xX2xXcxX32xX5xX75xX2xX5exX1cxX18xX2xX3xX231xXcxX32xX2xX3xX1dxX53xX3xX2xX1c8xX12axX75xX2xX6bxX1cdxXcxX32xX2xX84xX11xX70xXcxX2xXfcxXfdxX3xX2xX1c8xXd4xX2xX33xX53xX11xX2xX3xX33xXb8xX2xXcxX32xX33xX34xX5xX31bxX2xX4xX1cxX2xXcxX33xXbdxXcxX32xX2xXcxX33xX12axXcxX2xXdxX7bxX2xX1bdxX1dxX5xXcxX2xXdxXfxXb3xXcxX32xX2xX56xX1dcxX414xX3xX2xX56xX1cxX18xX2xXdxX85xX18xX2xX14axX146xX11xX2xX6bxX1dcx543dxXcxX32xX2xX56xX1c6xX2xX6xX5xX1dxX2xXcxX1cxX75xX2xX1xX33xX6cxX3xX2xX5exX6cxX2xX3xX33xX18xX2xX3xX68xX3xX33xX2xX84xX85xXcxX32xX2xX6e0xX11xXafxXdxX2xXcfxX5xX84xX2xXcxX63xX11xX2xX3xX33xX1dxXcxX32xX2xX5exX1cxX2xX3xX68xX3xX33xX2xX84xX85xXcxX32xX2xX84xX11xX70xXcxX2xXcfxX5xX84xX2xXcxX63xX11xX2xXfxX11xXf5xXcxX32xX42cxX222xX0xX3cxX1xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXfcxX18xX6bxX75xX9xX16xX1d7xX33xX231xXcxX32xX2xXfxX11xXf5xXcxX32xX2xXcxX32xX1dcxXdbxX11xX2xX6bxX12axXcxX2xX10bxX10cxX84xX2xX10bxX110xXcxXe8xX2xXcxX32xX1dxX75xXafxXcxX2xX5exXb3xXcxX32xX2xX3xXb8xX5xX2xX3xX68xX3xX2xX3xX1cdxX1dxX2xX3xX68xXcxX2xX14axX53xXe8xX2xX3xX33xX11xX24xXcxX2xX6xX34xX2xX5exX1cxX2xX33xXb3xX3xX2xX6xX11xXcxX33xX2xX84xX11xX70xXcxX2xXcfxX5xX84xX2xX6d0xXdxXfxX18xXcxX32xX2xX56xX63xX2xX3xX63xX2xX84xX53xXdxX2xX6xX7bxX2xX56xX146xXcxX32xX2xX3xX33xX1bbxX2xX4xXd4xXcxX33xX2xX56xX85xX18xXe8xX2xXcxX32xX1dxX75xXf5xXcxX2xX4xXd4xXcxX33xX2xX56xX85xX18xX2xX224xX2bcxXcxX32xXe8xX2xXcfxX33xX1cxX2xXcxX1dcxX27axX3xX6d9xX2xX84xX18xXcxX32xX2xX84xX1dxX7bxXcxX2xX10bxX10cxX84xX2xX10bxX110xXcxX2xX6xX4a9xX2xX3xX63xX2xX84xX53xXdxX2xX3xX6cxX84xX2xX3xX231xXcxX32xX2xXdxXfxX38xXcxX33xX2xX5exX5fxXcxX2xX33xX63xX5xXe8xX2xX4xX57xX3xX33xX2xX6xX2daxX2xX5exX70xX2xXcxX33xXbdxXcxX32xX2xX56xX63xXcxX32xX2xX32xX63xX1xXe8xX2xX6xX1cdxX2xX3xX1dcxX1dxX2xX84xX5xXcxX32xX2xX3xXb8xX5xX2xXcxX32xX1dcxXdbxX11xX2xX6bxX12axXcxX2xX84xX11xX70xXcxX2xXfcxXfdxX3xX2xX56xX7bxX11xX2xX5exX27axX11xX2xX56xX146xXcxX32xX2xX14axX1cxX18xXe8xX2xX3xX68xXcxX2xX14axX53xXe8xX2xX3xX33xX11xX24xXcxX2xX6xX34xX2xX5exX1cxX2xX33xXb3xX3xX2xX6xX11xXcxX33xX2xX84xX11xX70xXcxX2xXcfxX5xX84xX2xXdxX20xX1xX2xX23xX24xXdxX222xX0xX3cxX1xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXfcxX18xX6bxX75xX9xX16xX1d1xX1cdxX2xX68xXcxX2xX1d7xX33xX1dxX2xX4xX1dcxX1dxX2xXcxX11xXafxX84xX2xX56xX146xXcxX32xX2xX14axX1cxX18xXe8xX2xX3xX68xXcxX2xX14axX53xXe8xX2xX3xX33xX11xX24xXcxX2xX6xX34xX2xX5exX1cxX2xX33xXb3xX3xX2xX6xX11xXcxX33xX2xX84xX11xX70xXcxX2xXcfxX5xX84xX2xXdxX20xX1xX2xX23xX24xXdxX2xXfxX5xX2xXfcxXfdxX3xX2xX56xX1dcxX414xX3xX2xX17xX33xXb8xX2xXdxX57xX3xX33xX2xX645xXfcxXcfxX1d1xX2xXdxX5cxXcxX33xX2xX1xX33xXf5xX2xX6bxX1dxX75xXafxXdxX2xXdxX85xX11xX2x8015xX1dxX75xX24xXdxX2xX56xX57xXcxX33xX2xX6xX7bxX2xX350xX122xX384xX41xX3cxXc77xX224xX27xX645xXfcxXcfxX1d1xX2xXcxX32xX1cxX75xX2xX122xX123xX27xX41xX122xX27xX122xX123xX122xX41xX222xX2xXc77xX1dxX75xX2xX84xX231xX2xX56xX10cxX1dxX2xXdxX1dcxX2xX32xX146xX84xX313xX2xX1d7xX33xX1dxX2xe7d0xX2xX27xX2xX1d7xX33xX1dxX2xX4xX1dcxX1dxX2xXcxX11xXafxX84xX31bxX2xX1d7xX33xX1dxX2xXfcxX2xX27xX2xX4f1xX68xXcxX2xXdxXfxX85xX11xX31bxX2xX17xX18xXcxX2xX56xX1dcxXdbxXcxX32xX2xX23xab54xX2xX667xX3xX2xXcxX7bxX11xX2xX23xX33xX1dxX2xXcbaxX2xX27xX2xXfcxX31bxX2xX17xX231xXcxX32xX2xX5exX11xXf5xXcxX2xX3xX33xX1dxX75xXf5xXcxX2xX56xX70xX2xX5exX1cxX2xX84xX53xXdxX2xX6xX7bxX2xX33xX85xXcxX32xX2xX84xX6cxX3xX2xX3xX231xXcxX32xX2xXdxXfxX38xXcxX33xX2xX1xX33xX6cxX2xXdxXfxX414xX222xX0xX3cxX1xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXfcxX18xX6bxX75xX9xX16xX5a6xX10cxXcxX2xX56xX12axX75xX2xXcxX33xXa0xXdxXe8xX2xX6xX68xXcxX32xX2xX122xX27xX350xX27xX122xX123xX122xX122xXe8xX2xX17xX33xXb8xX2xXdxX57xX3xX33xX2xXcxX1dcxX27axX3xX2xXcfxX32xX1dxX75xX66bxXcxX2xX9exX1dxX12axXcxX2xX1acxX33xX830xX3xX2xX56xXd4xX2xX56xX24xXcxX2xX6bxX1cdxX2xX14axX1dxX663xX11xX2xX33xXb3xX1xX2xX84xX7b4xXdxX2xX3xX68xX3xX2xXdxX33xX24xX2xX33xXafxX2xX33xXb3xX3xX2xX6xX11xXcxX33xX2xX84xX11xX70xXcxX2xXcfxX5xX84xX2xXdxXfxXf5xXcxX2xX56xXa0xXdxX2xXfcxXfdxX3xX2xXcxX33xX12axXcxX2xX23xX12exX2xXcxX11xXafxX84xX2xX125xX37dxX2xXcxX5fxX84xX2xXcxX32xX1cxX75xX2xX32xX11xX2bcxX11xX2xX1xX33xX63xXcxX32xX2xX84xX11xX70xXcxX2xXcfxX5xX84xXe8xX2xXdxX33xX7bxXcxX32xX2xXcxX33xXa0xXdxX2xX56xXa0xXdxX2xXcxX1dcxX27axX3xX2xX6d0xX384xX123xX27xX125xX27xX41xX389xX37dxX350xX2xX27xX2xX384xX123xX27xX125xX27xX122xX123xX122xX122xX6d9xX2xXdxX85xX11xX2xX10xX1acxX2xX98xX146xX2xX17xX33xX1bbxX2xX52xX11xXcxX33xX222xX2xX17xX33xXb8xX2xXdxX57xX3xX33xX2xXcxX1dcxX27axX3xX2xX56xX68xXcxX33xX2xX32xX11xX68xX2xX3xX5xX18xX2xXdxX5cxXcxX33xX2xX10xX33xX5xXcxX33xX2xX98xX63xX5xX2xX56xXd4xX2xX1bdxX1dxX75xX2xX33xX18xX85xX3xX33xXe8xX2xXdxX85xX18xX2xX23xX33xX231xXcxX32xX2xX32xX11xX5xXcxX2xX1c8xX12axX75xX2xX6bxX1cdxXcxX32xX2xXdxX1dcxX414xXcxX32xX2xX56xX1cxX11xX2xX9xX17xX18xXcxX2xXdxX1cxX1dxX2xXdxX20xX1xX2xX23xX24xXdxX42cxX2xX5exX1cxX2xX41cxXfcxX2bcxX18xX2xXdxX1cxXcxX32xX2xXdxX20xX1xX2xX23xX24xXdxX42cxX31bxX2xX56xX146xXcxX32xX2xXdxX33xXdbxX11xXe8xX2xX32xX33xX11xX2xXcxX33xX20xXcxX2xXcxX568xX2xX4xX1cdxX3xX2xX3xXb8xX5xX2xX3xX68xX3xX2xX33xXb3xX3xX2xX6xX11xXcxX33xX2xX84xX11xX70xXcxX2xXcfxX5xX84xX2xX3xX8ccxXcxX32xX2xX3xX68xX3xX2xX56xX57xX5xX2xX1xX33xX1dcxX110xXcxX32xXe8xX2xX56xX110xXcxX2xX5exX57xXe8xX2xX3xX68xX2xXcxX33xX12axXcxX2xX56xX5xXcxX32xX2xX3xX33xX1dxXcxX32xX2xXdxX5xX75xX2xX1c8xX12axX75xX2xX6bxX1cdxXcxX32xX2xX3xX231xXcxX32xX2xXdxXfxX38xXcxX33xX2xXce9xX2xXcxX32xX33xX34xX5xX222xX0xX3cxX1xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXfcxX18xX6bxX75xX9xX16xX224xX85xX11xX2xX6bxX11xXafxXcxX2xX3xX68xX3xX2xXdxX33xX24xX2xX33xXafxX2xX33xXb3xX3xX2xX6xX11xXcxX33xX2xX84xX11xX70xXcxX2xXcfxX5xX84xXe8xX2xX56xX146xXcxX32xX2xX3xX33xX1bbxX2xX10xXfxX1dcxX110xXcxX32xX2xX98xX28bxX5xX2xXfcxX38xXcxX33xXe8xX2xXcxX32xX1dxX75xXf5xXcxX2x1231axX75xX2xX5exX11xXf5xXcxX2xXfcxX53xX2xX17xX33xX1bbxXcxX33xX2xXdxXfxX57xXe8xX2xXcxX32xX1dxX75xXf5xXcxX2xX1acxX33xX63xX2xX10xX33xXb8xX2xXdxX1dcxX27axXcxX32xX2xX10xX33xX1dcxXdbxXcxX32xX2xXdxXfxX1cdxX3xX2xX17xX33xX1bbxXcxX33xX2xX1xX33xXb8xXe8xX2xX10xXfxX1dcxX4fcxXcxX32xX2xXfcxX5xXcxX2xX4f1xX11xXf5xXcxX2xX4xX85xX3xX2xX33xXb3xX3xX2xX6xX11xXcxX33xX2xX84xX11xX70xXcxX2xXcfxX5xX84xX2xX10xXfxX1dxXcxX32xX2xX1dcxX110xXcxX32xXe8xX2xX3xX33xX18xX2xX14axX11xX24xXdxX313xX2xX6e0xX11xXafxX3xX2xX1c8xX12axX75xX2xX6bxX1cdxXcxX32xX2xXdxX1dcxX414xXcxX32xX2xX56xX1cxX11xX2xX41cxX17xX18xXcxX2xXdxX1cxX1dxX2xXdxX20xX1xX2xX23xX24xXdxX42cxX2xX5exX1cxX2xX41cxXfcxX2bcxX18xX2xXdxX1cxXcxX32xX2xXdxX20xX1xX2xX23xX24xXdxX42cxX2xX56xX7b4xXdxX2xXdxXfxX18xXcxX32xX2xX23xX33xX1dxX231xXcxX2xX5exX11xXf5xXcxX2xX1d7xX33xX1dxX2xX6bxX1dxX2xX4xX57xX3xX33xX2xX10bxX10cxX84xX2xX10bxX110xXcxX2xX6d0xXdxX5cxXcxX33xX2xX10xX33xX5xXcxX33xX2xX98xX63xX5xX6d9xX2xX4xX1cxX2xX3xX10cxXcxX2xXdxX33xX11xX24xXdxX2xX5exX1cxX2xX4xX1cxX2xX3xX231xXcxX32xX2xXdxXfxX38xXcxX33xX2xX84xX5xXcxX32xX2xXce9xX2xXcxX32xX33xX34xX5xX2xX6xX12axX1dxX2xX6xXfdxX3xX2xX56xX7bxX11xX2xX5exX27axX11xX2xX84xX53xXdxX2xX32xX11xX5xX11xX2xX56xX18xX85xXcxX2xX4xX57xX3xX33xX2xX6xX2daxX2xX33xX1cxX18xX2xX33xX8ccxXcxX32xX2xX3xXb8xX5xX2xX6bxX12axXcxX2xXdxX53xX3xX222xX0xX3cxX1xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXfcxX18xX6bxX75xX9xX16xXcfxX33xX249xX84xX2xX1c8xX12axX75xX2xX6bxX1cdxXcxX32xX2xX23xX33xX1dxX2xX4xX1dcxX1dxX2xXcxX11xXafxX84xXe8xX2xX84xX27axX11xX2xX56xX12axX75xXe8xX2xXcxX33xX12axXcxX2xX14axX1dxX663xX11xX2xX33xXb3xX1xX2xX84xX7b4xXdxXe8xX2xXfcxX5xXcxX2xX4f1xX11xXf5xXcxX2xX4xX85xX3xX2xX33xXb3xX3xX2xX6xX11xXcxX33xX2xX84xX11xX70xXcxX2xXcfxX5xX84xX2xX10xXfxX1dxXcxX32xX2xX1dcxX110xXcxX32xX2xX56xXd4xX2xX1xX33xX68xXdxX2xX56xX53xXcxX32xX2xX1xX33xX18xXcxX32xX2xXdxXfxX1cxX18xX2xX56xX63xXcxX32xX2xX32xX63xX1xX2xX23xX12exX2xX5exX20xXdxX2xX4xX11xXf5xXcxX2xX1bdxX1dxX5xXcxX2xX56xX24xXcxX2xXdxX20xX1xX2xX23xX24xXdxX2xX5exX1cxX2xX1bdxX1dxX75xXf5xXcxX2xX32xX63xX1xX2xX1bdxX1dxX1bfxX2xX1c8xX12axX75xX2xX6bxX1cdxXcxX32xX2xX3xX231xXcxX32xX2xXdxXfxX38xXcxX33xX2xXdxX1dcxX414xXcxX32xX2xX56xX1cxX11xX2xX41cxX17xX18xXcxX2xXdxX1cxX1dxX2xXdxX20xX1xX2xX23xX24xXdxX42cxX2xX5exX1cxX2xX41cxXfcxX2bcxX18xX2xXdxX1cxXcxX32xX2xXdxX20xX1xX2xX23xX24xXdxX42cxX2xXdxX85xX11xX2xX10bxX10cxX84xX2xX10bxX110xXcxX2xXdxXfxX18xXcxX32xX2xX3xX68xX3xX2xXdxX33xX24xX2xX33xXafxX2xX33xXb3xX3xX2xX6xX11xXcxX33xX2xX84xX11xX70xXcxX2xXcfxX5xX84xX2xXdxXfxXf5xXcxX2xX56xXa0xXdxX2xXfcxXfdxX3xX222xX2xX10xX33xXdbxX11xX2xX32xX11xX5xXcxX2xX3xX1dxX53xX3xX2xX5exX20xXcxX2xX56xX53xXcxX32xX2xX1bdxX1dxX75xXf5xXcxX2xX32xX63xX1xX2xX23x12389xX18xX2xX6bxX1cxX11xX2xXdxXa9xX2xXdxX33xX68xXcxX32xX2xX350xX2xX56xX24xXcxX2xXdxX33xX68xXcxX32xX2xX41xX122xX27xX122xX123xX122xX122xX222xX2xXcfxX32xX5xX75xX2xXcxX32xX1cxX75xX2xX1xX33xX68xXdxX2xX56xX53xXcxX32xX2xX1bdxX1dxX75xXf5xXcxX2xX32xX63xX1xXe8xX2xX3xX68xX3xX2xX56xX57xX5xX2xX1xX33xX1dcxX110xXcxX32xXe8xX2xX56xX110xXcxX2xX5exX57xXe8xX2xX3xX68xX2xXcxX33xX12axXcxX2xX56xXd4xX2xX3xX33xX1dxXcxX32xX2xXdxX5xX75xX2xX56xX63xXcxX32xX2xX32xX63xX1xX2xX32xX10cxXcxX2xX37dxX123xX2xXdxX12exX2xX56xX146xXcxX32xX222xX0xX3cxX1xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXfcxX18xX6bxX75xX9xX16xX17xX33xX11xX5xX2xX6xX6f5xX2xX5exX70xX2xX5exXa0xXcxX2xX56xX70xX2xXcxX1cxX75xXe8xX2xX231xXcxX32xX2xX6e0xX1dcxX110xXcxX32xX2xX6e0xX5fxXcxX2xX6e0xX11xXafxXdxXe8xX2xXcxX32xX1dxX75xXf5xXcxX2xX1acxX33xX63xX2xX17xX33xXb8xX2xXdxX57xX3xX33xX2xX645xXfcxXcfxX1d1xX2xXdxX5cxXcxX33xXe8xX2xX17xX33xXb8xX2xXdxX57xX3xX33xX2xX98xX53xX11xX2xX1d7xX33xX1dxX75xX24xXcxX2xX33xXb3xX3xX2xXdxX5cxXcxX33xXe8xX2xX3xX33xX18xX2xX14axX11xX24xXdxX313xX2xX9xX10xXa9xX2xX12axXcxX2xXdxX38xXcxX33xX2xX3xXb8xX5xX2xXcxX32xX1dcxXdbxX11xX2xX6bxX12axXcxX2xX10xX33xX5xXcxX33xX2xX98xX63xX5xXe8xX2xXfxXa0xXdxX2xXcxX33xX11xX70xX1dxX2xX3xX68xXcxX2xX14axX53xXe8xX2xX3xX33xX11xX24xXcxX2xX6xX34xXe8xX2xX56xX146xXcxX32xX2xX14axX1cxX18xX2xX84xX11xX70xXcxX2xXcfxX5xX84xX2xX6xX5xX1dxX2xX23xX33xX11xX2xXdxXfxX1dcxX4fcxXcxX32xX2xXdxX33xX1cxXcxX33xXe8xX2xX56xX7b4xX3xX2xX14axX11xXafxXdxX2xX4xX1cxX2xX6xX5xX1dxX2xX32xX11xX2bcxX11xX2xX1xX33xX63xXcxX32xX2xX84xX11xX70xXcxX2xXcfxX5xX84xXe8xX2xXdxX33xX7bxXcxX32xX2xXcxX33xXa0xXdxX2xX56xXa0xXdxX2xXcxX1dcxX27axX3xX2xX56xXd4xX2xX1bdxX1dxX5xX75xX2xXdxXfxX4fcxX2xX5exX70xX2xXdxX33xX5fxX84xX2xX4xX85xX11xX2xXcxX110xX11xX2xXdxXa9xXcxX32xX2xX4fcxXe8xX2xX6xX11xXcxX33xX2xX6xX7bxXcxX32xX2xX5exX1cxX2xX4xX1cxX84xX2xX5exX11xXafxX3xX222xX2xX6e0xX38xX2xXdxX33xX24xX2xXcxX32xX1dxX75xXafxXcxX2xX5exXb3xXcxX32xX2xX3xXb8xX5xX2xXfxXa0xXdxX2xXcxX33xX11xX70xX1dxX2xX3xX68xXcxX2xX14axX53xXe8xX2xX3xX33xX11xX24xXcxX2xX6xX34xXe8xX2xX56xX146xXcxX32xX2xX14axX1cxX18xX2xX84xX11xX70xXcxX2xXcfxX5xX84xX2xX4xX1cxX2xX84xX1dxX7bxXcxX2xX3xX63xX2xX84xX53xXdxX2xX23xX33xX1dxX2xXdxX1dcxX4fcxXcxX32xX2xXcxX11xXafxX84xXe8xX2xX84xX53xXdxX2xXdxX1dcxX414xXcxX32xX2xX56xX1cxX11xX2xX56xX1c6xX2xX32xX33xX11xX2xX4xX85xX11xX2xX6bxXa0xX1dxX2xXdxX1bbxX3xX33xX2xX3xXb8xX5xX2xXdxX33xXdbxX11xX2xX23xXdfxX2xXcxX1cxX75xX222xX2xX10bxX10cxX84xX2xX10bxX110xXcxX2xX56xX5xXcxX32xX2xXdxX33xX5xX75xX2xX56xX663xX11xX2xXdxXa9xXcxX32xX2xXcxX32xX1cxX75xX2xX5exX27axX11xX2xX4xX1dcxX414xXcxX32xX2xX6bxX1dxX2xX23xX33xX68xX3xX33xX2xXcxX32xX1cxX75xX2xX3xX1cxXcxX32xX2xX4xX27axXcxX222xX2xX6e0xX11xXafxX3xX2xX3xX63xX2xX84xX53xXdxX2xX56xX57xX5xX2xX3xX33xX5cxX2xX32xX11xX68xX18xX2xX6bxX6cxX3xX2xXdxXfxX1dxX75xX70xXcxX2xXdxX33xX7bxXcxX32xX2xX3xX68xX3xX33xX2xX84xX85xXcxX32xX2xX3xX33xX18xX2xX4xX27axX1xX2xXdxXfxX6f5xX2xX33xX231xX84xX2xXcxX5xX75xX2xX5exX1cxX2xX6bxX1dxX2xX23xX33xX68xX3xX33xX2xXdxX33xX20xX1xX2xX1xX33xX1dcxX110xXcxX32xX2xX84xX568xX11xX2xX4xX10cxXcxX2xX5exX70xX2xX5exX27axX11xX2xX10bxX10cxX84xX2xX10bxX110xXcxX222xX222xX222xX2xX4xX1cxX2xX56xX11xX70xX1dxX2xXcxXf5xXcxX2xX4xX1cxX84xX2xX5exX1cxX2xX3xX10cxXcxX2xX4xX1cxX84xX2xX6xX27axX84xX42cxX222xX0xX3cxX1xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXfcxX18xX6bxX75xX9xX16xX10xX33xX11xX24xXdxX2xXcxX32xX33xX34xX2xXcxX24xX1dxX2xXdxX33xX1cdxX3xX2xX33xX11xXafxXcxX2xX6xX27axX84xXe8xX2xX56xX12axX75xX2xX6xX4a9xX2xX4xX1cxX2xX84xX53xXdxX2xX3xX231xXcxX32xX2xXdxXfxX38xXcxX33xX2xXce9xX2xXcxX32xX33xX34xX5xX2xX23xX33xX231xXcxX32xX2xX3xX33xX5cxX2xX5exX27axX11xX2xXdxX33xX24xX2xX33xXafxX2xXcxX33xXbdxXcxX32xX2xXcxX32xX1dcxXdbxX11xX2xX56xXd4xX2xXdxXfxX1cdxX3xX2xXdxX11xX24xX1xX2xX6xX7bxXcxX32xX2xXdxXfxX18xXcxX32xX2xXcxX33xXbdxXcxX32xX2xXcxX32xX1cxX75xX2xX32xX11xX5xXcxX2xX23xX33xX63xX2xX84xX1cxX2xX3xX28bxXcxX2xXdxXfxX5xX18xX2xXdxXfxX1dxX75xX70xXcxX2xX3xX33xX18xX2xXdxX33xX24xX2xX33xXafxX2xX3xX18xXcxX2xX3xX33xX68xX1dxX2xX23xXce9xX2xX667xX3xX2xX5exX70xX2xX41cxX84xX7bxX11xX2xXdxX38xXcxX33xX2xXcfxX5xX84xX2xXfcxXfdxX3xX42cxX2xXdxXfxX18xXcxX32xX2xX4xX57xX3xX33xX2xX6xX2daxX2xX3xX68xX3xX33xX2xX84xX85xXcxX32xX2xX6e0xX11xXafxXdxX2xXcfxX5xX84xX222xX0xX3cxX1xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXcbaxX1dxXdxX33xX18xXfxX9xX16xXfcxX1cxX11xX2xX5exX1cxX2xX2bcxXcxX33xX313xX2xX98xX1dxX75xX70xXcxX2xX17xX33xX11xX0xX3cxX1xX16
Bài và ảnh: Huyền Chi