Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình làm việc với tỉnh Thanh Hóa về công tác cải cách hành chính
(vhds.baothanhhoa.vn) - Chiều 5/9, đoàn kiểm tra Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ do đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ làm Trưởng đoàn đã thăm và kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) tại tỉnh Thanh Hóa.
4f2dx82c1xad88xbaf9xd123x5f87x862ax6040xae97xX7xcf42x8ce9xc23dxd688xa23cxaabdxX5x9e60xXax6aedxc7c4xX1x8d25xX3xXcxX1x632bxX3xXex95d6x7723x7591x85fdxX3xXcxX1xX1cx9a86xX1exX1fxX3xXex77d7xbe3bxX4xX3xc810xX1xb0ecxX1exX1xX3xXbxX1xX19xX3xXcxX29xX1cxd2fcxX1exX1fxX3x548cxddeexX6xX3x5d32x68f9xX1exX1xX3xX5xdff4xb075xX3x6a64xXdxdfcfxX4xX3xX4bxX1dxXdxX3xXexa1cexX1exX1xX3xXcxX1xX6xX1exX1xX3xX3exX15xX6xX3xX4bxdb8fxX3xX4xc027xX1exX1fxX3xXex8b38xX4xX3xX4x8275xXdxX3xX4xX6cxX4xX1xX3xX1xX48xX1exX1xX3xX4xX1xX2fxX1exX1xX0x8fdexX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3exX10xX6x73b9xXaxX12xX2dxX1xXdxX64x664axX3x55b7xX83xa68axb375xX3xcc90xc979xX48xX1exX3x843dxXdx564axX49xX3xXexX29xX6xX3xX42xX6xX1exX3xX4xX1xX55xX3xXa3xb8aexXa4xX3xX4xX70xXdxX3xX4xX6cxX4xX1xX3xX1xX48xX1exX1xX3xX4xX1xX2fxX1exX1xX3xX4xX19xX6xX3xX2dxX1xX2fxX1exX1xX3xXbxX1xX19xX3xX95xXa4xX3xXa3xd5a7xX1exX1fxX3xX4xX1xX2fxX3xXcxX29xX1cxX3axX1exX1fxX3xX3exX3fxX6xX3xX42xX43xX1exX1xX3xa66axX3x6f71xb0d7xX3xX4bxXdx715axX1exX3xX42xabb8xX3xX2dxX1xX2fxX1exX1xX3xXexX29xd56cxXa1xX3xX13xX1xX15xX3xXcxX1xX19xX3xXexX1cxX1dxX1exX1fxX3xXcxX1xX1cxX24xX1exX1fxX3xXexX29xX2axX4xX3xX2dxX1xX2fxX1exX1xX3xXbxX1xX19xX3xX5xX48xX49xX3xXcxX29xX1cx68c2xX1exX1fxX3xXa3xXa4xX48xX1exX3xXa3xcd72xX3xXexX1xbad4xX49xX3xX4bxX48xX3xXa8xXdxXaaxX49xX3xXexX29xX6xX3xX4xX67xX1exX1fxX3xXexX6cxX4xX3xX4xX70xXdxX3xX4xX6cxX4xX1xX3xX1xX48xX1exX1xX3xX4xX1xX2fxX1exX1xX3x7b54xX2dxX2dxX3exX2dx7267xX3xXexXbaxXdxX3xXexX55xX1exX1xX3xXcxX1xX6xX1exX1xX3xX3exX15xX6xab9exX0xX83xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX42xXa4xX95xXfexXaxX12xXcxX1xX6xX49xX3xX1fxXdxX6xX3xXa3xXa4xX48xX1exX3xX4xX67xX1exX1fxX3xXexX6cxX4xX3xX4xX15xX3xX4xX6cxX4xX3xXa3xXe3xX1exX1fxX3xX4xX1xX2fxb888xX3xad6fxX1fxX9cxXfexc5b4xX1exX3xXcxX29xdaa2xX1exX1fxX3xXcxX1xd5ebxX6xX3xXfbxX3xXcxX1x5345xX3xXexX29xX1cxX13exX1exX1fxX3xX42xX106xX3xX1cfxX106xXdxX3xX4bx8d1ax802cxX3xXcxX29x6fd3xX1exX3x9957xX9cxX6xX1exX1fxX3xX3exXdx9c26xX9cxX3xXfbxX3xXcxX1xX1e5xX3xXexX29xX1cxX13exX1exX1fxX3xX42xX106xX3xXcxX48xXdxX3xX4xX1xX2fxX1exX1xX1f7xX3xX1cfxX1fxX9cxXfexX1d3xX1exX3xXcxX1xX6xX1exX1xX3xX1cfxX1fxX1d8xX4xX3xXfbxX3xXcxX1xX1e5xX3xXexX29xX1cxX13exX1exX1fxX3xX42xX106xX3xXcxX1cxX3xXbxX1xX6cxXbxX1f7xX3xX1cfxX1fxX9cxXfexX1d3xX1exX3xXcxX1xX48xX1exX1xX3xX3exX1cxX1exX1fxX3xXfbxX3xXcxX1xX1e5xX3xXexX29xX1cxX13exX1exX1fxX3xX42xX106xX3xXcxX1xX67xX1exX1fxX3xXexXdxX1exX3xX4bxX48xX3xXcxX29xX9cxXfexX64xX1exX3xXexX1xX67xX1exX1fxX1f7xX3x84d1xX102xX3x6c6cxX43xX1exX1xX3xXcxX1xX1d8xX3xXfbxX3xXcxX1xX1e5xX3xXexX29xX1cxX13exX1exX1fxX3xX42xX106xX3xdd39xXdxX6xXa4xX3xXexX1xX67xX1exX1fxXfbxX3xde5fx5c64xX1exX3xXexX70xXdxX3xX4bxX48xX3xX4xX6cxX4xX3xXexX1xX48xX1exX1xX3xX4bxXdxX102xX1exX3xX42xX6xX1exX3xX2dxX1xX55xX3xXa3xXbaxXa4xX3xX2dxX2dxX3exX2dxX3xX4xX19xX6xX3xX2dxX1xX2fxX1exX1xX3xXbxX1xX19xX191xX0xX83xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX42xXa4xX95xXfexXaxX12xXcxXdxX206xXbxX3xX4bxX48xX3xX5xX48xX49xX3xX4bxXdxX4dxX4xX3xX4bxX1dxXdxX3xXa3xXa4xX48xX1exX3xX4xX67xX1exX1fxX3xXexX6cxX4xXa1xX3xX4bxX64xX3xXbxX1xX2fxX6xX3xXexX55xX1exX1xX3xXcxX1xX6xX1exX1xX3xX3exX15xX6xXa1xX3xX4xX15xX3xX4xX6cxX4xX3xXa3xXe3xX1exX1fxX3xX4xX1xX2fxX1cdxX3xXcxX29xX110xX1exX1xX3xX2b4xX14cxX1exX3xX2dxX1xXdxX206xX1exX3xXfbxX3xXfdxXfexX3xX4bxXdxX102xX1exX3xXcxX29xX9cxX1exX1fxX3xX1cxX3axX1exX1fxX3xX28fxX70xX1exX1fxXa1xX3xX42xX2fxX3xXexX1xX1cxX3xXcxX55xX1exX1xX3xX19xXfexXa1xX3xX2dxX1xX19xX3xXexX110xX4xX1xX3xX3exX28fxX1cfxb275xX3xXexX55xX1exX1xX1f7xX3xX1cfxX1fxX9cxXfexX1d3xX1exX3xX28fxX43xX1exX1xX3x5b5dxX1e5xX1exX1fxX3xXfbxX3xX13xX1xX15xX3xX42xX2fxX3xXexX1xX1cxX3xXcxX55xX1exX1xX3xX19xXfexXa1xX3xX2dxX1xX19xX3xXexX110xX4xX1xX3x9e2bxX42xX1cfxX396xX3xXexX55xX1exX1xX1f7xX3xX28cxX102xX3xXcxX1xX110xX3xXcxX1xX43xX1exX3xXfbxX3xXfdxXfexX3xX4bxXdxX102xX1exX3xX42xX6xX1exX3xXexX1xX1cxX24xX1exX1fxX3xX4bxX1f6xX3xXcxX55xX1exX1xX3xX19xXfexXa1xX3xX13xX1xX15xX3xX2dxX1xX19xX3xXexX110xX4xX1xX3xX3cexX42xX1cfxX396xX3xXexX55xX1exX1xX1f7xX3xXa3xXbaxXdxX3xX95xXdxX4dxX1exX3xX5xX148xX1exX1xX3xXa3xXbaxXa4xX3xX4xX6cxX4xX3xX7xX13exXa1xX3xX1exX1fxX48xX1exX1xX3xX5xXdxX102xX1exX3xbd92xX9cxX6xX1exXa1xX3xX2dxX1xX19xX3xXexX110xX4xX1xX3xX3cexX42xX1cfxX396xX3xX4xX6cxX4xX3xX1xX9cxXfexX4dxX1exX3xX1fexX9cxX70xX1exX1fxX3xX3aaxX1cxX3axX1exX1fxXa1xX3xX28fxX67xX1exX1fxX3xd6bdxX3axX1exX3xX4bxX48xX3xXcxX13xX3xXcxX1xX6xX1exX1xX3xX3exX15xX6xX191xX0xX83xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX42xXa4xX95xXfexXaxX12xX0xXdxX49xX1fxX3xX7xX29xX4xX9xXaxX83xX83xXdxX4bxX191xd9edxX6xXa4xXexX1xX6xX1exX1xX1xXa4xX6xX191xX4bxX1exX83xX1exX10x8ad0xX7xX83xX2xXa0x8a51xX9exX83xb72ax78edxX95xX4c4xX2xXa0xX4c1xX4c4x7db2xX4ccxXexb0e5x89e8xX4c4xX4c5xX4d0xX5xX2xX191xbaddxXbxX1fxXaxX3xX83xX12xX28fxXa4xX48xX1exX3xXa8xXdxXaaxX49xX3xXexX29xX6xX3xX42xX6xX1exX3xX4xX1xX55xX3xXa3xXbaxXa4xX3xX4xX70xXdxX3xX4xX6cxX4xX1xX3xX1xX48xX1exX1xX3xX4xX1xX2fxX1exX1xX3xX4xX19xX6xX3xX2dxX1xX2fxX1exX1xX3xXbxX1xX19xX3xX95xXa4xX3xXa3xXe3xX1exX1fxX3xX4xX1xX2fxX3xXcxX29xX1cxX3axX1exX1fxX3xX3exX3fxX6xX3xX42xX43xX1exX1xX3xXfbxX3xXfdxXfexX3xX4bxXdxX102xX1exX3xX42xX106xX3xX2dxX1xX2fxX1exX1xX3xXexX29xX110xXa1xX3xX13xX1xX15xX3xXcxX1xX19xX3xXexX1cxX1dxX1exX1fxX3xXcxX1xX1cxX24xX1exX1fxX3xXexX29xX2axX4xX3xX2dxX1xX2fxX1exX1xX3xXbxX1xX19xX3xX5xX48xX49xX3xXcxX29xX1cxX13exX1exX1fxX3xXa3xXa4xX48xX1exX3xX5xX48xX49xX3xX4bxXdxX4dxX4xX3xX4bxX1dxXdxX3xX5xX148xX1exX1xX3xXa3xXbaxXa4xX3xXexX55xX1exX1xX3xXcxX1xX6xX1exX1xX3xX3exX15xX6xX191xX0xX83xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX42xXa4xX95xXfexXaxX12xX13xX1xX6cxXexX3xX4abxXdxXaaxX9cxX3xXa8xX1xX6xXdxX3xX49xXbaxX4xX3xX4abxX9cxdeacxXdxX3xX5xX48xX49xX3xX4bxXdxX4dxX4xXa1xX3xXa3xXe3xX1exX1fxX3xX4xX1xX2fxX3xXcxX29xX1cxX3axX1exX1fxX3xX3exX3fxX6xX3xX42xX43xX1exX1xX3xXfbxX3xXfdxXfexX3xX4bxXdxX102xX1exX3xX42xX106xX3xX2dxX1xX2fxX1exX1xX3xXexX29xX110xXa1xX3xX13xX1xX15xX3xXcxX1xX19xX3xXexX1cxX1dxX1exX1fxX3xXcxX1xX1cxX24xX1exX1fxX3xXexX29xX2axX4xX3xX2dxX1xX2fxX1exX1xX3xXbxX1xX19xXa1xX3xXcxX29xX1cxX13exX1exX1fxX3xX4abxX6xX1exX3xX2dxX1xX55xX3xXa3xXbaxXa4xX3xX2dxX2dxX3exX2dxX3xX4xX19xX6xX3xX2dxX1xX2fxX1exX1xX3xXbxX1xX19xX3xX1exX1xc049xX1exX3xX49xXbaxX1exX1xX3xX49xX1f6xX4xX3xXexXdxX102xX9cxX3xX4xX19xX6xX3xX4abxX9cxX5d1xXdxX3xX5xX48xX49xX3xX4bxXdxX4dxX4xX3xX5xX48xX3xXa3xX6cxX1exX1xX3xX1fxXdxX6cxX3xX49xX106xXexX3xX4xX6cxX4xX1xX3xXa8xX1xX6cxX4xX1xX3xX443xX9cxX6xX1exXa1xX3xXexXa4xX48xX1exX3xX95xXdxX4dxX1exXa1xX3xXexX1xdb84xX1exX1fxX3xXexX1x8d8dxX1exX3xXexX43xX1exX1xX3xX1xX43xX1exX1xX3xXexX1xX2axX4xX3xXexX206xX3xX4bxX48xX3xXa8xX206xXexX3xX443xX9cxX70xX3xXexX29xXa4xX1exX1fxX3xXexX29xXdxXaaxX1exX3xXa8xX1xX6xXdxX3xXexX1xX2axX4xX3xX1xXdxX4dxX1exX3xX1exX1xXdxX4dxX49xX3xX4bxX1f6xX3xX2dxX2dxX3exX2dxX3xXexXbaxXdxX3xXcxX1xX6xX1exX1xX3xX3exX15xX6xX191xX3xX1fexX9cxX6xX3xXa3xX15xXa1xX3xXbxX1xX6cxXexX3xX1xXdxX4dxX1exX3xX1exX1xc24axX1exX1fxX3xX1xXbaxX1exX3xX4xX1xX206xXa1xX3xX4abxX65cxXexX3xX4xX2b5xXbxX3xX4bxX48xX3xXa8xX1xX15xX3xXa8xX1xX14cxX1exX3xXa3xXaaxX3xX4xX15xX3xX1xX1cxX1dxX1exX1fxX3xXexX1xX6cxXa4xX3xX1fx6b89xXa1xX3xXa8xX1xX6b3xX4xX3xXbxX1xX1f6xX4xXa1xX3xX1fxX15xXbxX3xXbxX1xX1fbxX1exX3xXbxX1xX6cxXexX3xXexX29xXdxXaaxX1exX3xb736xXcxXfbxX3aaxX3exX3xX4xX19xX6xX3xXexX55xX1exX1xX191xX3xX28fxXe3xX1exX1fxX3xXexX1xX24xXdxXa1xX3xX1exX1xX43xX1exX3xX1exX1xX2b5xX1exX3xX1exX1xX71fxX1exX1fxX3xXa8xXdxX1exX1xX3xX1exX1fxX1xXdxX4dxX49xX3xXex9fa8xXexXa1xX3xX4xX6cxX4xX1xX3xX5xX48xX49xX3xX1xX6xXfexXa1xX3xX1exX1xX71fxX1exX1fxX3xX1fxXdxX70xXdxX3xXbxX1xX6cxXbxXa1xX3xX49xX67xX3xX1xX43xX1exX1xX3xX49xX1dxXdxX3xXexX29xXa4xX1exX1fxX3xXbxX1xX6cxXexX3xXexX29xXdxXaaxX1exX3xX774xXcxXfbxX3aaxX3exX3xX1exX15xXdxX3xX4xX1xX9cxX1exX1fxXa1xX3xX2dxX2dxX3exX2dxX3xX1exX15xXdxX3xX29xXdxX102xX1exX1fxX191xX3xX28fxXdxX64xX9cxX3xX1exX48xXfexX3xX1xX206xXexX3xX7xX1e5xX4xX3xX4xX15xX3x6c58xX3xX1exX1fxX1xc712xX6xX3xXexX29xXa4xX1exX1fxX3xX4abxX7acxXdxX3xX4xX70xX1exX1xX3xX2dxX1xX2fxX1exX1xX3xXbxX1xX19xX3xX4xX1xX9cx6019xX1exX3xX4abxX110xX3xXexX5d1xX1exX1fxX3xXa8xX206xXexX3xX2dxX1xX1cxX3axX1exX1fxX3xXexX29xX43xX1exX1xX3xXexX5d1xX1exX1fxX3xXexX1xXaaxX3xX4bxX64xX3xX2dxX2dxX3exX2dxX3xX1exX1xX48xX3xX1exX1cxX1dxX4xX3xX1fxXdxX6xXdxX3xXa3xXa4xXbaxX1exX3xX4d0xX4ccxX2xX2xXfbxX3xX4d0xX4ccxX4d0xX4ccxX3xX4bxX48xX3x9d77x8b93xXfexX3xX95xX2axX1exX1fxX3xX2dxX1xX1cxX3axX1exX1fxX3xXexX29xX43xX1exX1xX3xXexX5d1xX1exX1fxX3xXexX1xXaaxX3xX2dxX2dxX3exX2dxX3xX1exX1xX48xX3xX1exX1cxX1dxX4xXa1xX3xX1fxXdxX6xXdxX3xXa3xXa4xXbaxX1exX3xX4d0xX4ccxX4d0xX2xXfbxX4d0xX4ccxX4c1xX4ccxX191xX0xX83xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX42xXa4xX95xXfexXaxX12xXcxX1xX6xXfexX3xX49x6541xXexX3xX5xX148xX1exX1xX3xXa3xXbaxXa4xX3xXexX55xX1exX1xXa1xX3xXa3xXe3xX1exX1fxX3xX4xX1xX2fxX3xX1cfxX1fxX9cxXfexX1d3xX1exX3xX28fxX43xX1exX1xX3xX3aaxX1e5xX1exX1fxX3xXfbxX3xX13xX1xX15xX3xX42xX2fxX3xXexX1xX1cxX3xXcxX55xX1exX1xX3xX19xXfexXa1xX3xX2dxX1xX19xX3xXexX110xX4xX1xX3xX3cexX42xX1cfxX396xX3xXexX55xX1exX1xX3xXa3xX148xX3xX4abxX6cxXa4xX3xX4xX6cxXa4xX3xXa8xX1xX6cxXdxX3xX443xX9cxX6cxXexX3xXexX43xX1exX1xX3xX1xX43xX1exX1xX3xX774xXcxXfbxX3aaxX3exX3xX4bxX48xX3xXa8xX206xXexX3xX443xX9cxX70xX3xXexX1xX2axX4xX3xX1xXdxX4dxX1exX3xX4xX67xX1exX1fxX3xXexX6cxX4xX3xX4xX70xXdxX3xX4xX6cxX4xX1xX3xX1xX48xX1exX1xX3xX4xX1xX2fxX1exX1xX3xXexX29xX102xX1exX3xXa3xX110xX6xX3xX4abxX48xX1exX3xXexX55xX1exX1xX191xX3xXcxX1xX10xXa4xX3xXa3xX15xXa1xX3xX1fxXdxX6xXdxX3xXa3xXa4xXbaxX1exX3xX4d0xX4ccxX2xX4cfxXfbxX3xX4d0xX4ccxX2xX4c5xXa1xX3xXexX43xX1exX1xX3xX1xX43xX1exX1xX3xX774xXcxXfbxX3aaxX3exX3xX4xX19xX6xX3xXexX55xX1exX1xX3xX4xX15xX3xX4abxX1cxX1dxX4xX3xXbxX1xX6cxXexX3xXexX29xXdxXaaxX1exX3xX49xXbaxX1exX1xX191xX3xXcxX7acxX4xX3xXa3xX106xX3xXexX14cxX1exX1fxX3xXexX29xX1cxX13exX1exX1fxX3xXexX5d1xX1exX1fxX3xX7xX70xX1exX3xXbxX1xX845xX49xX3xXexX29xX102xX1exX3xXa3xX110xX6xX3xX4abxX48xX1exX3xX178xX2a8x6737xX396xX13xX17dxX3xX4abxX43xX1exX1xX3xX443xX9cxX894xX1exX3xX1xdf05xX1exX1fxX3xX1exX14cxX49xX3xX1cxX1dxX4xX3xXa3xXbaxXexX3xX2xX2xd40fxX1f7xX3xXexX29xXa4xX1exX1fxX3xXa3xX15xX3xX1exX14cxX49xX3xX4d0xX4ccxX2xX4c5xX3xX1cxX1dxX4xX3xXa3xXbaxXexX3xX2xX9exXa1xX2xX4cfxXa52xXa1xX3xX5xX48xX3xX49xX1e5xX4xX3xXexX14cxX1exX1fxX3xXexX29xX1cxX13exX1exX1fxX3xX4xX6xXa4xX3xX1exX1xX65cxXexX3xXexX1dexX3xXexX29xX1cxX1dxX4xX3xXa3xX206xX1exX3xX1exX6xXfexX191xX3xXcxX1xX9cxX3xX1cfxX473xX1cfxX1cfxX3xXexX14cxX1exX1fxX3xX4abxX43xX1exX1xX3xX443xX9cxX894xX1exX3xX1xXa40xX1exX1fxX3xX1exX14cxX49xX3xX2xX4d0xXa1xX4c1xXa52xXa1xX3xX1exX14cxX49xX3xX4d0xX4ccxX2xX4c5xX3xX1cxX1dxX4xX3xXa3xXbaxXexX3xX4d0xX4c1xX191xX4ccxX4c4xX2xX3xXex5266xX3xXa3xXe3xX1exX1fxXa1xX3xX1fxX65cxXbxX3xX4d0xX3xX5xX1fbxX1exX3xX1exX14cxX49xX3xX4d0xX4ccxX2xX9exX191xX3xXa30xXdxX102xX1exX1fxX3xX4cfxX3xXexX1xX6cxX1exX1fxX3xXa3xX1fbxX9cxX3xX1exX14cxX49xX3xX4d0xX4ccxX2xXa0xXa1xX3xXexX7acxX4xX3xXa3xX106xX3xXexX14cxX1exX1fxX3xXexX29xX1cxX13exX1exX1fxX3xX2a8xXa30xX396xX13xX3xX1cxX1dxX4xX3xXa3xXbaxXexX3xX4d0xX4d0xXa1xX2xX4c5xXa52xX3xX5xX48xX3xX49xX1e5xX4xX3xXexX14cxX1exX1fxX3xXexX29xX1cxX13exX1exX1fxX3xX4xX6xXa4xX3xX1exX1xX65cxXexX3xXexX1dexX3xXexX29xX1cxX1dxX4xX3xXa3xX206xX1exX3xX1exX6xXfexX3xX4bxX48xX3xX4xX6xXa4xX3xX1exX1xX65cxXexX3xX4xX70xX3xX1exX1cxX1dxX4xX191xX3xX2dxX6cxX4xX3xX5xX826xX1exX1xX3xX4bxX2axX4xX3xX4bxX14cxX1exX3xX1xX15xX6xXa1xX3xX893xX148xX3xX1xX106xXdxX3xX4xX15xX3xX1exX1xXdxX64xX9cxX3xX4xX1xX9cxXfexXaaxX1exX3xX4abxXdxX206xX1exX3xXexXdxX206xX1exX3xX4abxX106xX191xX3xX1fexX9cxX7acxX4xX3xXbxX1xX3fxX1exX1fxXa1xX3xX6xX1exX3xX1exXdxX1exX1xX3xXa3xX70xX49xX3xX4abxX70xXa4xXa1xX3xXexXbaxXa4xX3xX49xX67xXdxX3xXexX29xX1cxX24xX1exX1fxX3xXexX1xX9cxX2b5xX1exX3xX5xb426xXdxX3xX4xX1xXa4xX3xXbxX1xX6cxXexX3xXexX29xXdxXaaxX1exX3xX774xXcxXfbxX3aaxX3exX191xX0xX83xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX42xXa4xX95xXfexXaxX12xX2b4xX64xX3xX4xX67xX1exX1fxX3xXexX6cxX4xX3xX4xX70xXdxX3xX4xX6cxX4xX1xX3xX1xX48xX1exX1xX3xX4xX1xX2fxX1exX1xX3xX1exX14cxX49xX3xX4d0xX4ccxX2xX4c5xX3xX4bxX48xX3xX4c5xX3xXexX1xX6cxX1exX1fxX3xXa3xX1fbxX9cxX3xX1exX14cxX49xX3xX4d0xX4ccxX2xXa0xXa1xX3xX443xX9cxX6xX3xXexX29xXdxXaaxX1exX3xXa8xX1xX6xXdxX3xXa3xXe3xX1exX1fxX3xX4abxX106xXa1xX3xX49xXbaxX1exX1xX3xX49x8a6dxX3xX4xX6cxX4xX3xX1fxXdxX70xXdxX3xXbxX1xX6cxXbxXa1xX3xXexX55xX1exX1xX3xXcxX1xX6xX1exX1xX3xX3exX15xX6xX3xXa3xX148xX3xXa3xXbaxXexX3xX1exX1xXdxX64xX9cxX3xXa8xX206xXexX3xX443xX9cxX70xX191xX3xX2dxX1xX19xX3xXexX110xX4xX1xX3xX3cexX42xX1cfxX396xX3xXexX55xX1exX1xX3xXa3xX148xX3xX4abxX6xX1exX3xX1xX48xX1exX1xX3xX2xX2xX4c5xX3xX443xX9cxXfexX206xXexX3xXa3xX110xX1exX1xX3xX4xX67xX1exX1fxX3xX4abxX7acxX3xX95xX6xX1exX1xX3xX49xX1f6xX4xX3xXexX1xX19xX3xXexX1f6xX4xX3xX1xX48xX1exX1xX3xX4xX1xX2fxX1exX1xX3xX178xXcxXcxX3exX2dxX17dxX3xX4bxX1dxXdxX3xX2xX191xX4cfxdbc1xX4c1xX3xXcxXcxX3exX2dxXa1xX3xXexX2fxX4xX1xX3xX1xXbf5xXbxX3xX4bxX48xX3xX1exX1xX2b5xXbxX3xX95xX71fxX3xX5xXdxX4dxX9cxX3xX2xX191xXd18xX4ccxX2xX3xXcxXcxX3exX2dxX3xX4bxX48xXa4xX3xX4xX3axX3xX7xX13exX3xX95xX71fxX3xX5xXdxX4dxX9cxX3xX443xX9cxX7acxX4xX3xX1fxXdxX6xX191xX3xX3exXdxX4dxX1exX3xX1exX6xXfexXa1xX3xX4xX15xX3xX2xX9exX3xX7xX13exXa1xX3xX4abxX6xX1exXa1xX3xX1exX1fxX48xX1exX1xX3xX4xX65cxXbxX3xXexX55xX1exX1xX3xXexXdxX206xX1exX3xX1xX48xX1exX1xX3xX29xX48xX3xX7xXa4xX6cxXexXa1xX3xXa3xX6cxX1exX1xX3xX1fxXdxX6cxX3xXcxXcxX3exX2dxX3xX4bxX1dxXdxX3xXexX5d1xX1exX1fxX3xX7xX7acxX3xX4c1xX4d0xX3xXcxXcxX3exX2dxXa1xX3xX4abxX70xXa4xX3xXa3xX70xX49xX3xX49xX1f6xX4xX3xXexXdxX102xX9cxX3xX4xX6b3xXexX3xX1fxXdxX70xX49xX3xXexX7acxXdxX3xXexX1xXdxXaaxX9cxX3xX4d0xX4ccxXa52xX3xXexX1xX24xXdxX3xX1fxXdxX6xX1exX3xX1fxXdxX70xXdxX3xX443xX9cxXfexX206xXexX3xXa3xX64xX3xX29xX6xX191xX3xX2dxX6cxX4xX3xX1exX1fxX48xX1exX1xXa1xX3xXa3xX110xX6xX3xXbxX1xX1cxX3axX1exX1fxXa1xX3xXa3xX3axX1exX3xX4bxX110xX3xXexX29xX102xX1exX3xXa3xX110xX6xX3xX4abxX48xX1exX3xXexX55xX1exX1xX3xXa3xX64xX9cxX3xX95xX9cxXfexX3xXexX29xX43xX3xXexX1xX2axX4xX3xX1xXdxX4dxX1exX3xX4xX3axX3xX4xX1xX206xX3xcf8exX49xX106xXexX3xX4xc872xX6xdd0cxXa1xX3xXe50xX49xX106xXexX3xX4xXe56xX6xX3xX5xXdxX102xX1exX3xXexX1xX67xX1exX1fxXe58xX3xXexXbaxXdxX3xXcxX29xX9cxX1exX1fxX3xXexX894xX49xX3xXbxX1xX1f6xX4xX3xX4bxX1f6xX3xX1xX48xX1exX1xX3xX4xX1xX2fxX1exX1xX3xX4xX67xX1exX1fxX3xXexX55xX1exX1xXa1xX3xX3cexX42xX1cfxX396xX3xX4xX65cxXbxX3xX1xX9cxXfexX4dxX1exX3xX4bxX48xX3xX3cexX42xX1cfxX396xX3xX4xX65cxXbxX3xX893xX148xX1f7xX3xXexX1xX2axX4xX3xX1xXdxX4dxX1exX3xX4xX67xX1exX1fxX3xXa8xX1xX6xXdxX3xX893xXdxX1exX3xX5x7fafxXdxX3xXa8xX206xXexX3xX443xX9cxX70xX3xX1fxXdxX70xXdxX3xX443xX9cxXfexX206xXexX3xXcxXcxX3exX2dxXa1xX3xX1exX894xX1exX1fxX3xX4xX6xXa4xX3xX7xX2axX3xX1xX48xXdxX3xX5xX3fxX1exX1fxX3xX4xX1xXa4xX3xXexX5d1xX3xX4xX1xX1e5xX4xXa1xX3xX4xX6cxX3xX1exX1xX894xX1exX191xX0xX83xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX42xXa4xX95xXfexXaxX12xX3exXdxX4dxX1exX3xXa3xXbaxXdxX3xX1xX15xX6xX3xX1exX64xX1exX3xX1xX48xX1exX1xX3xX4xX1xX2fxX1exX1xXa1xX3xXexX55xX1exX1xX3xXa3xX148xX3xX893xX894xXfexX3xX95xX2axX1exX1fxXa1xX3xXexX29xXdxXaaxX1exX3xXa8xX1xX6xXdxX3xXa3xX64xX3xX6cxX1exX3xX893xX894xXfexX3xX95xX2axX1exX1fxX3xX4xX1xX2fxX1exX1xX3xXbxX1xX19xX3xXa3xXdxX4dxX1exX3xXexXe56xX3xX4bxX48xX3xXbxX1xX6cxXexX3xXexX29xXdxXaaxX1exX3xX4xX6cxX4xX3xX95xX110xX4xX1xX3xX4bxX1f6xX3xXexX1xX48xX1exX1xX3xXbxX1xX7acxX3xXexX1xX67xX1exX1fxX3xX49xXdxX1exX1xXa1xX3xXexX29xXa4xX1exX1fxX3xXa3xX15xX3xXexX2b5xXbxX3xXexX29xX9cxX1exX1fxX3xX893xX894xXfexX3xX95xX2axX1exX1fxX3xX4xX1xX2fxX1exX1xX3xX443xX9cxXfexX64xX1exX3xXa3xXdxX4dxX1exX3xXexXe56xX3xXexX55xX1exX1xX3xXcxX1xX6xX1exX1xX3xX3exX15xX6xX3xXexX1xX10xXa4xX3xX1cfxX1fxX1xX110xX3xX443xX9cxXfexX206xXexX3xX7xX7acxX3xX2xXd18xX83xX1cfxX1fexXfbxX2dxX13xX3xX4xX19xX6xX3xX2dxX1xX2fxX1exX1xX3xXbxX1xX19xX3xX4bxX48xX3xXa3xX110xX1exX1xX3xX1xX1cxX1dxX1exX1fxX3xXa8xX1xX9cxX1exX1fxX3xXa8xXdxX206xX1exX3xXexX29x9ca1xX4xX3xX2dxX1xX2fxX1exX1xX3xXbxX1xX19xX3xXa3xXdxX4dxX1exX3xXexXe56xX3xX2b4xXdxX4dxXexX3xX1cfxX6xX49xX3xXbxX1xXdxX102xX1exX3xX4abxX70xX1exX3xX4d0xX191xX4ccxX191xX3xX28fxX206xX1exX3xX1exX6xXfexXa1xX3xX2xX4ccxX4ccxXa52xX3xX4xX3axX3xX443xX9cxX6xX1exX3xX1xX48xX1exX1xX3xX4xX1xX2fxX1exX1xX3xX1cfxX1xX48xX3xX1exX1cxX1dxX4xX3xXexX1dexX3xX4xX65cxXbxX3xXexX55xX1exX1xX3xXa3xX206xX1exX3xX4xX65cxXbxX3xX893xX148xX3xX4xX15xX3xXexX29xX6xX1exX1fxX3xXexX1xX67xX1exX1fxX3xXexXdxX1exX3xXa3xXdxX4dxX1exX3xXexXe56xX3xX4bxX48xX3xXbxX1xX1fbxX1exX3xX49xX64xX49xX3xX443xX9cxX70xX1exX3xX5xX821xX3xX4bxX14cxX1exX3xX4abxX70xX1exXa1xX3xX1xXe3xX3xX7xX3axX3xX4xX67xX1exX1fxX3xX4bxXdxX4dxX4xX191xX3xX2xX4ccxX4ccxXa52xX3xX4xX6cxX1exX3xX4abxX106xXa1xX3xX4xX67xX1exX1fxX3xX4xX1xX1e5xX4xX3xXexX1dexX3xX4xX65cxXbxX3xX1xX9cxXfexX4dxX1exX3xXa3xX206xX1exX3xX4xX65cxXbxX3xXexX55xX1exX1xX3xXa3xX1cxXbf5xX4xX3xX4xX65cxXbxX3xX1xX106xXbxX3xXexX1xX1cxX3xXa3xXdxX4dxX1exX3xXexXe56xX3xX4xX67xX1exX1fxX3xX4bxX1f6xX1f7xX3xXa0xX4ccxXa52xX3xX4xX3axX3xX443xX9cxX6xX1exX3xX1xX48xX1exX1xX3xX4xX1xX2fxX1exX1xX3xX1cfxX1xX48xX3xX1exX1cxX1dxX4xX3xXexX1xX2axX4xX3xX1xXdxX4dxX1exX3xXexX29xX6xXa4xX3xXa3xX5d1xXdxX3xX4bxX14cxX1exX3xX4abxX70xX1exX3xX95xX1cxX1dxXdxX3xX95xXbaxX1exX1fxX3xXa3xXdxX4dxX1exX3xXexXe56xX191xX0xX83xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX42xXa4xX95xXfexXaxX12xXcxX29xX102xX1exX3xX4xX3axX3xX7xX13exX3xX1exX1xX71fxX1exX1fxX3xXa8xX206xXexX3xX443xX9cxX70xX3xXa3xXbaxXexX3xXa3xX1cxXbf5xX4xX3xX4x9ad3xX1exX1fxX3xX1exX1xX1cxX3xXa8xX1xX15xX3xXa8xX1xX14cxX1exXa1xX3xX4bxX1cxX1dxX1exX1fxX3xX49xX6b3xX4xX3xXexX29xXa4xX1exX1fxX3xX443xX9cxX6cxX3xXexX29xX43xX1exX1xX3xXexX1xX2axX4xX3xX1xXdxX4dxX1exX3xX4xX67xX1exX1fxX3xXexX6cxX4xX3xX2dxX2dxX3exX2dxXa1xX3xXexX55xX1exX1xX3xXcxX1xX6xX1exX1xX3xX3exX15xX6xX3xXa3xX148xX3xXa3xX64xX3xX1exX1fxX1xX110xX3xXa3xXa4xX48xX1exX3xXa8xXdxXaaxX49xX3xXexX29xX6xX3xXa8xXdxX206xX1exX3xX1exX1fxX1xX110xX3xX4bxX1dxXdxX3xX1fexX9cxX7acxX4xX3xX1xX106xXdxXa1xX3xX2dxX1xX2fxX1exX1xX3xXbxX1xX19xX3xX49xX106xXexX3xX7xX7acxX3xX1exX106xXdxX3xX95xX9cxX1exX1fxX3xX443xX9cxX6xX1exX3xXexX29xX1d8xX1exX1fxX3xX5xXdxX102xX1exX3xX443xX9cxX6xX1exX3xXa3xX206xX1exX3xX4xX67xX1exX1fxX3xXexX6cxX4xX3xX7xX6b3xXbxX3xX893xX206xXbxX3xXexX5d1xX3xX4xX1xX1e5xX4xX3xX4abxX106xX3xX49xX6cxXfexX3xX4xX19xX6xX3xX1xX4dxX3xXexX1xX7acxX1exX1fxX3xX4xX1xX2fxX1exX1xX3xXexX29xX110xX1f7xX3xX4abxXdxX102xX1exX3xX4xX1xX206xX3xX4bxX48xX3xX4xX3axX3xX4xX65cxXfexX3xXa3xX106xXdxX3xX1exX1fxX11cdxX3xX4xX6cxX1exX3xX4abxX106xXa1xX3xX4xX67xX1exX1fxX3xX4xX1xX1e5xX4xXa1xX3xX4bxXdxX102xX1exX3xX4xX1xX1e5xX4xX191xX3xX1cfxX1fxXa4xX48xXdxX3xX29xX6xXa1xX3xXa3xXaaxX3xX7xX1dxX49xX3xX1xXa4xX48xX1exX3xX4xX1xX55xX1exX1xX3xX1xX4dxX3xXexX1xX7acxX1exX1fxX3xXa8xX206xXexX3xX4xX65cxX9cxX3xX1xXbaxX3xXexX1fbxX1exX1fxX3xX774xXcxXfbxX3aaxX3exXa1xX3xXexX55xX1exX1xX3xXa3xX64xX3xX1exX1fxX1xX110xX3xX13xX1xX15xX3xXcxX1xX19xX3xXexX1cxX1dxX1exX1fxX3xXcxX1xX1cxX24xX1exX1fxX3xXexX29xX2axX4xX3xX2dxX1xX2fxX1exX1xX3xXbxX1xX19xX3xX4xX15xX3xX821xX3xXa8xXdxX206xX1exX3xX4bxX1dxXdxX3xX2dxX1xX2fxX1exX1xX3xXbxX1xX19xXa1xX3xX4xX6cxX4xX3xX4abxX106xXa1xX3xX1exX1fxX48xX1exX1xX3xXexX29xX9cxX1exX1fxX3xX1cxX3axX1exX1fxX3xX443xX9cxX6xX1exX3xXexX894xX49xXa1xX3xXexX14cxX1exX1fxX3xX49xX1e5xX4xX3xX1xXed4xX3xXexX29xXbf5xX3xXexX1dexX3xX1exX1fxX894xX1exX3xX7xX6cxX4xX1xX3xXexX29xX9cxX1exX1fxX3xX1cxX3axX1exX1fxX3xXa3xXaaxX3xXa3xX1fbxX9cxX3xXexX1cxX3xX1xXbaxX3xXexX1fbxX1exX1fxX3xX49xX106xXexX3xX7xX7acxX3xX95xX2axX3xX6cxX1exX3xX443xX9cxX6xX1exX3xXexX29xX1d8xX1exX1fxX191xX0xX83xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX42xXa4xX95xXfexXaxX12xXcxXbaxXdxX3xX4abxX9cxX5d1xXdxX3xX5xX48xX49xX3xX4bxXdxX4dxX4xXa1xX3xXa3xXbaxXdxX3xX95xXdxX4dxX1exX3xX5xX148xX1exX1xX3xXa3xXbaxXa4xX3xX4xX6cxX4xX3xX4abxX106xXa1xX3xX1exX1fxX48xX1exX1xX3xXexX29xX9cxX1exX1fxX3xX1cxX3axX1exX1fxX3xXa3xX6cxX1exX1xX3xX1fxXdxX6cxX3xX4xX6xXa4xX3xXa8xX206xXexX3xX443xX9cxX70xX3xX4xX67xX1exX1fxX3xXexX6cxX4xX3xX2dxX2dxX3exX2dxX3xXexX55xX1exX1xX3xXcxX1xX6xX1exX1xX3xX3exX15xX6xX3xXa3xX148xX3xXa3xXbaxXexX3xXa3xX1cxXbf5xX4xX3xXexX29xXa4xX1exX1fxX3xXexX1xX24xXdxX3xX1fxXdxX6xX1exX3xX443xX9cxX6xX191xX3xXcxX9cxXfexX3xX1exX1xXdxX102xX1exXa1xX3xX443xX9cxX6xX3xXa3xX6cxX1exX1xX3xX1fxXdxX6cxX3xXexX1xX2axX4xX3xXexX206xXa1xX3xX4xX6cxX4xX3xXexX1xX48xX1exX1xX3xX4bxXdxX102xX1exX3xXa3xX3fxX6xX1exX3xXa8xXdxXaaxX49xX3xXexX29xX6xX3xX4xX11cdxX1exX1fxX3xX4xX1xX55xX3xX29xX6xX3xX49xX106xXexX3xX7xX7acxX3xXa3xXdxXaaxX49xX3xX1xXbaxX1exX3xX4xX1xX206xX3xX4bxX48xX3xXa3xX148xX3xX4xX15xX3xX821xX3xXa8xXdxX206xX1exX3xXa3xX15xX1exX1fxX3xX1fxX15xXbxX3xX4bxX1dxXdxX3xXexX55xX1exX1xX3xX1exX1xXa40xX49xX3xXa3xX845xXfexX3xX49xXbaxX1exX1xX3xX4xX67xX1exX1fxX3xXexX6cxX4xX3xX2dxX2dxX3exX2dxX3xXexX7acxXexX3xX1xX3axX1exX3xX1exX71fxX6xX3xXexX29xXa4xX1exX1fxX3xXexX1xX24xXdxX3xX1fxXdxX6xX1exX3xXexX1dxXdxX191xX0xX83xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX42xXa4xX95xXfexXaxX12xX0xXdxX49xX1fxX3xX7xX29xX4xX9xXaxX83xX83xXdxX4bxX191xX4abxX6xXa4xXexX1xX6xX1exX1xX1xXa4xX6xX191xX4bxX1exX83xX1exX10xX4bcxX7xX83xX2xXa0xX4c1xX9exX83xX4c4xX4c5xX95xX4c4xX2xXa0xX4c1xX4c4xX4ccxX4ccxXexX4cfxX4d0xX4c4xX4c5xX4d0xX5xX4d0xX191xX4d7xXbxX1fxXaxX3xX83xX12xX28fxXa4xX48xX1exX3xXa8xXdxXaaxX49xX3xXexX29xX6xX3xX42xX6xX1exX3xX4xX1xX55xX3xXa3xXbaxXa4xX3xX4xX70xXdxX3xX4xX6cxX4xX1xX3xX1xX48xX1exX1xX3xX4xX1xX2fxX1exX1xX3xX4xX19xX6xX3xX2dxX1xX2fxX1exX1xX3xXbxX1xX19xX3xX95xXa4xX3xXa3xXe3xX1exX1fxX3xX4xX1xX2fxX3xXcxX29xX1cxX3axX1exX1fxX3xX3exX3fxX6xX3xX42xX43xX1exX1xX3xXfbxX3xXfdxXfexX3xX4bxXdxX102xX1exX3xX42xX106xX3xX2dxX1xX2fxX1exX1xX3xXexX29xX110xXa1xX3xX13xX1xX15xX3xXcxX1xX19xX3xXexX1cxX1dxX1exX1fxX3xXcxX1xX1cxX24xX1exX1fxX3xXexX29xX2axX4xX3xX2dxX1xX2fxX1exX1xX3xXbxX1xX19xX3xX5xX48xX49xX3xXcxX29xX1cxX13exX1exX1fxX3xXa3xXa4xX48xX1exX3xX4x5162xX1exX1fxX3xX4xX6cxX4xX3xXa3xXe3xX1exX1fxX3xX4xX1xX2fxX3xX5xX148xX1exX1xX3xXa3xXbaxXa4xX3xXexX55xX1exX1xX3xXcxX1xX6xX1exX1xX3xX3exX15xX6xX3xXexX1xX14cxX49xX3xX4bxX48xX3xXa8xXdxXaaxX49xX3xXexX29xX6xX3xX4xX67xX1exX1fxX3xXexX6cxX4xX3xX2dxX2dxX3exX2dxX3xXexXbaxXdxX3xXcxX29xX9cxX1exX1fxX3xXexX894xX49xX3xX3exX48xX1exX1xX3xX4xX1xX2fxX1exX1xX3xX4xX67xX1exX1fxX3xXexX55xX1exX1xX3xXcxX1xX6xX1exX1xX3xX3exX15xX6xX191xX0xX83xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX42xXa4xX95xXfexXaxX12xX774xX206xXexX3xX5xX9cxX2b5xX1exX3xX4abxX9cxX5d1xXdxX3xX5xX48xX49xX3xX4bxXdxX4dxX4xXa1xX3xX13xX1xX15xX3xXcxX1xX19xX3xXexX1cxX1dxX1exX1fxX3xXcxX1xX1cxX24xX1exX1fxX3xXexX29xX2axX4xX3xX2dxX1xX2fxX1exX1xX3xX13xX1xX19xXa1xX3xXcxX29xX1cxX13exX1exX1fxX3xX4abxX6xX1exX3xX4xX1xX55xX3xXa3xXbaxXa4xX3xX2dxX2dxX3exX2dxX3xXcxX29xX1cxX3axX1exX1fxX3xX3exX3fxX6xX3xX42xX43xX1exX1xX3xXa3xX6cxX1exX1xX3xX1fxXdxX6cxX3xX4xX6xXa4xX3xX1exX1xX71fxX1exX1fxX3xXexX1xX6xXfexX3xXa3xX5d1xXdxX3xX5xX1dxX1exX3xX4xX19xX6xX3xX774xXcxXfbxX3aaxX3exXa1xX3xX4xX67xX1exX1fxX3xXexX6cxX4xX3xX2dxX2dxX3exX2dxX3xX4xX19xX6xX3xXexX55xX1exX1xX3xXcxX1xX6xX1exX1xX3xX3exX15xX6xX3xXexX29xXa4xX1exX1fxX3xX1exX1xX71fxX1exX1fxX3xX1exX14cxX49xX3xX443xX9cxX6xX191xX3xXcxX1xX10xXa4xX3xXa3xXe3xX1exX1fxX3xX4xX1xX2fxXa1xX3xX7xXa4xX3xX4bxX1dxXdxX3xX4xX6cxX4xX3xXexX55xX1exX1xX3xXa8xX1xX6cxX4xX3xXexX29xX102xX1exX3xX4xX70xX3xX1exX1cxX1dxX4xXa1xX3xXcxX1xX6xX1exX1xX3xX3exX15xX6xX3xX5xX48xX3xXexX55xX1exX1xX3xX4xX15xX3xXexX7acxX4xX3xXa3xX106xX3xXexX14cxX1exX1fxX3xXexX29xX1cxX13exX1exX1fxX3xX1exX1xX6xX1exX1xX191xX3xXcxX29xXa4xX1exX1fxX3xX1fxXdxX6xXdxX3xXa3xXa4xXbaxX1exX3xXexX1dxXdxXa1xX3xXexX55xX1exX1xX3xX4xX1fbxX1exX3xXbxX1xX6cxXexX3xX1xX9cxXfexX3xX1xX3axX1exX3xX1exX71fxX6xX3xX4xX6cxX4xX3xXexXdxX64xX49xX3xX1exX14cxX1exX1fxXa1xX3xXexX1xX206xX3xX49xXbaxX1exX1xXa1xX3xX4abxXdxX206xX1exX3xXa8xX1xX15xX3xXa8xX1xX14cxX1exX3xXexX29xX1cxX1dxX4xX3xXa3xX894xXfexX3xXexX1xX48xX1exX1xX3xX5xXbf5xXdxX3xXexX1xX206xX3xXa3xXaaxX3xXbxX1xX6cxXexX3xXexX29xXdxXaaxX1exX1f7xX3xXa3xX8f0xX4xX3xX4abxXdxX4dxXexX3xX4xX1fbxX1exX3xXbxX1xX70xXdxX3xXexX1xX9cxX3xX1xX103exXexX3xXa3xX1cxXbf5xX4xX3xX1exX1xXdxX64xX9cxX3xX1exX1xX48xX3xXa3xX1fbxX9cxX3xXexX1cxX3xX5xX1dxX1exX3xX4abxX6xXa4xX3xX1fxXe3xX49xX3xX4xX70xX3xX1exX1xX48xX3xXa3xX1fbxX9cxX3xXexX1cxX3xX1exX1cxX1dxX4xX3xX1exX1fxXa4xX48xXdxX3xX4bxX48xXa4xX3xXbxX1xX6cxXexX3xXexX29xXdxXaaxX1exX3xX774xXcxXfbxX3aaxX3exX191xX3xX28fxXe3xX1exX1fxX3xX4xX1xX2fxX3xX13xX1xX15xX3xXcxX1xX19xX3xXexX1cxX1dxX1exX1fxX3xXcxX1xX1cxX24xX1exX1fxX3xXexX29xX2axX4xX3xX2dxX1xX2fxX1exX1xX3xXbxX1xX19xX3xXexXdxX1exX3xXexX1cxX13exX1exX1fxXa1xX3xX4bxX1dxXdxX3xX1exX1xX71fxX1exX1fxX3xX1fxX43xX3xXa3xX148xX3xXa3xXbaxXexX3xXa3xX1cxXbf5xX4xX3xXcxX1xX6xX1exX1xX3xX3exX15xX6xX3xX7xXc82xX3xX4xX3fxX1exX3xXbxX1xX6cxXexX3xXexX29xXdxXaaxX1exX3xX4abxX1e5xXexX3xXbxX1xX6cxX3xX1xX3axX1exX3xX1exX71fxX6xX3xXexX29xXa4xX1exX1fxX3xX1fxXdxX6xXdxX3xXa3xXa4xXbaxX1exX3xXexX1dxXdxX191xX3xXcxX9cxXfexX3xX1exX1xXdxX102xX1exXa1xX3xX4xX164fxX1exX1fxX3xX4bxX1dxXdxX3xX4bxXdxX4dxX4xX3xX4xX1xX14cxX49xX3xX5xXa4xX3xXbxX1xX6cxXexX3xXexX29xXdxXaaxX1exX3xX774xXcxXfbxX3aaxX3exXa1xX3xXa3xXe3xX1exX1fxX3xX4xX1xX2fxX3xX5xX1cxX9cxX3xX821xX3xXexX55xX1exX1xX3xX4xX1fbxX1exX3xX443xX9cxX6xX1exX3xXexX894xX49xX3xXa3xX70xX49xX3xX4abxX70xXa4xX3xX1fexX13xXfbx8879xX1cfxXa1xX3xX6xX1exX3xX7xXdxX1exX1xX3xX893xX148xX3xX1xX106xXdxXa1xX3xX1fxXdxX71fxX3xX1fxX43xX1exX3xX4xX6cxX4xX3xX1fxXdxX6cxX3xXexX29xX110xX3xX4bxX14cxX1exX3xX1xX15xX6xX3xXexX29xX9cxXfexX64xX1exX3xXexX1xX7acxX1exX1fxXa1xX3xXexX1dexX3xXa3xX15xX3xXexXbaxXa4xX3xX1exX102xX1exX3xX49xX106xXexX3xX7xX2axX3xXbxX1xX6cxXexX3xXexX29xXdxXaaxX1exX3xXa3xXe3xX1exX1fxX3xX4abxX106xX3xX4bxX48xX3xX1xX48xXdxX3xX1xX3fxX6xX191xX0xX83xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX42xXa4xX95xXfexXaxX12xX2b4xX64xX3xX4xX67xX1exX1fxX3xXexX6cxX4xX3xX2dxX2dxX3exX2dxXa1xX3xX13xX1xX15xX3xXcxX1xX19xX3xXexX1cxX1dxX1exX1fxX3xXcxX1xX1cxX24xX1exX1fxX3xXexX29xX2axX4xX3xX2dxX1xX2fxX1exX1xX3xXbxX1xX19xX3xXcxX29xX1cxX3axX1exX1fxX3xX3exX3fxX6xX3xX42xX43xX1exX1xX3xX4xX1xX55xX3xX29xX6xX3xX4c4xX3xXexXe3xX1exX3xXexXbaxXdxXa1xX3xX1xXbaxX1exX3xX4xX1xX206xX3xX49xX48xX3xXexX55xX1exX1xX3xX4xX1fbxX1exX3xXexX2b5xXbxX3xXexX29xX9cxX1exX1fxX3xXa8xX1xX6b3xX4xX3xXbxX1xX1f6xX4xX191xX3xXcxX29xX1cxX1dxX4xX3xX1xX206xXexXa1xX3xX4bxXdxX4dxX4xX3xX893xXe56xX3xX5xX821xX3xX4bxX14cxX1exX3xX4abxX70xX1exX3xXbxX1xX6cxXexX3xX1xXdxX4dxX1exX3xX7xX6xXdxX3xXbxX1xXbaxX49xX3xX443xX9cxX6xX3xXa8xXdxXaaxX49xX3xXexX29xX6xX3xX4xX1xX1cxX6xX3xXa8xX110xXbxX3xXexX1xX24xXdxX1f7xX3xX4xX3fxX1exX3xX4xX15xX3xXexX43xX1exX1xX3xXexX29xXbaxX1exX3xX4xX1xX2b5xX49xX3xX4xX1xX1d3xXa1xX3xX4xX1xX1cxX6xX3xXexX1xX2axX4xX3xX1xXdxX4dxX1exX3xX893xXdxX1exX3xX5xXed4xXdxX3xX1exX1fxX1cxX24xXdxX3xX95xX894xX1exXa1xX3xX95xXa4xX6xX1exX1xX3xX1exX1fxX1xXdxX4dxXbxX1f7xX3xX49xX1e5xX4xX3xXa3xX106xX3xX4xX9cxX1exX1fxX3xX4xX65cxXbxX3xX95xX110xX4xX1xX3xX4bxX1f6xX3xX4xX67xX1exX1fxX3xXexX29xX2axX4xX3xXexX9cxXfexX206xX1exX3xX49xX1e5xX4xX3xXa3xX106xX3xX4c1xXa1xX3xX4c4xX3xX4xX3fxX1exX3xX2fxXexX1f7xX3xXexX1xX2axX4xX3xX1xXdxX4dxX1exX3xX5xXdxX102xX1exX3xXexX1xX67xX1exX1fxX3xX1fxXdxX71fxX6xX3xX4xX6cxX4xX3xX4xX65cxXbxX3xX1xX48xX1exX1xX3xX4xX1xX2fxX1exX1xX3xX4xX3fxX1exX3xX4xX15xX3xX1exX1xXdxX64xX9cxX3xX1xXbaxX1exX3xX4xX1xX206xXa1xX3xX1exX1xX65cxXexX3xX5xX48xX3xX5xXdxX102xX1exX3xXexX1xX67xX1exX1fxX3xX1fxXdxX71fxX6xX3xX4xX6cxX4xX3xX7xX13exXa1xX3xX1exX1fxX48xX1exX1xX3xX4bxX1dxXdxX3xX4xX6cxX4xX3xX4xX3axX3xX443xX9cxX6xX1exX3xX1exX1fxX48xX1exX1xX3xX95xX1d8xX4xX3xXa3xX15xX1exX1fxX3xXexX29xX102xX1exX3xXa3xX110xX6xX3xX4abxX48xX1exX191xX3xX42xX102xX1exX3xX4xXbaxX1exX1xX3xXa3xX15xXa1xX3xX4bxXdxX4dxX4xX3xXexX1xX2axX4xX3xX1xXdxX4dxX1exX3xX443xX9cxXfexX3xXa3xX110xX1exX1xX3xX4bxX64xX3xX4xX67xX1exX1fxX3xXexX6cxX4xX3xX4xX6cxX1exX3xX4abxX106xX3xX4xX3fxX1exX3xX5xX103exX1exX1fxX3xXexX103exX1exX1fxXa1xX3xX4xX3fxX1exX3xX4xX15xX3xX49xX106xXexX3xX7xX7acxX3xX7xX6xXdxX3xXbxX1xXbaxX49xX3xXexX29xXa4xX1exX1fxX3xXexX9cxXfexXaaxX1exX3xX95xX1f6xX1exX1fxX3xX4xX67xX1exX1fxX3xX4xX1xX1e5xX4xXa1xX3xX4bxXdxX102xX1exX3xX4xX1xX1e5xX4xX191xX3xab01xX106xXexX3xX7xX7acxX3xX7xX13exXa1xX3xX1exX1fxX48xX1exX1xXa1xX3xX1xX9cxXfexX4dxX1exX3xX4xX1xX1cxX6xX3xXexX1xX2axX4xX3xX7xX2axX3xX443xX9cxXfexX206xXexX3xX5xXdxX4dxXexX3xXexX29xXa4xX1exX1fxX3xXa8xXdxX4dxX1exX3xXexXa4xX48xX1exX3xXexX5d1xX3xX4xX1xX1e5xX4xX3xX4abxX106xX3xX49xX6cxXfexXa1xX3xXexXdxX1exX1xX3xX1fxXdxX70xX1exX3xX4abxXdxX102xX1exX3xX4xX1xX206xXa1xX3xX7xX6b3xXbxX3xX893xX206xXbxXa1xX3xX4xX3axX3xX4xX65cxX9cxX3xX5xXbaxXdxX3xXa3xX106xXdxX3xX1exX1fxX11cdxX3xX4xX6cxX1exX3xX4abxX106xXa1xX3xX4xX67xX1exX1fxX3xX4xX1xX1e5xX4xXa1xX3xX4bxXdxX102xX1exX3xX4xX1xX1e5xX4xX3xX1exX102xX1exX3xXa8xX206xXexX3xX443xX9cxX70xX3xXa3xXbaxXexX3xXa3xX1cxXbf5xX4xX3xX4xX1xX1cxX6xX3xXexX1xX2axX4xX3xX7xX2axX3xX4xX6xXa4xX191xX3xX2dxX67xX1exX1fxX3xXexX6cxX4xX3xXexX9cxXfexX102xX1exX3xXexX9cxXfexX64xX1exX3xX4xX1fbxX1exX3xXa3xX6xX3xX95xXbaxX1exX1fxX3xX4xX6cxX4xX3xX1xX43xX1exX1xX3xXexX1xX1e5xX4xX3xX4xX1xXa4xX3xXbxX1xX164fxX3xX1xXbf5xXbxX3xX4bxX1dxXdxX3xXa3xXdxX64xX9cxX3xXa8xXdxX4dxX1exXa1xX3xXexX2b5xXbxX3xX443xX9cxX6cxX1exX3xX4xX19xX6xX3xXexX1dexX1exX1fxX3xX4bxX164fxX1exX1fxX3xX49xXdxX64xX1exXa1xX3xXa3xXe3xX1exX1fxX3xXexX1xX24xXdxX3xX5xX1cxX9cxX3xX821xX3xX4xX70xX3xXexX29xX9cxXfexX64xX1exX3xXexX1xX67xX1exX1fxX3xX1exX106xXdxX3xX4abxX106xX3xXa3xXaaxX3xXexX14cxX1exX1fxX3xX4xX1cxX24xX1exX1fxX3xX7xX2axX3xXexX1xX6xX49xX3xX1fxXdxX6xXa1xX3xX4xX1xX9cxX1exX1fxX3xXexX6xXfexX3xX4xX19xX6xX3xX1exX1fxX1cxX24xXdxX3xX95xX894xX1exXa1xX3xX95xXa4xX6xX1exX1xX3xX1exX1fxX1xXdxX4dxXbxXa1xX3xXexX1xX7acxX1exX1fxX3xX1exX1xX65cxXexX3xX1exX1xX2b5xX1exX3xXexX1xX1e5xX4xX3xXexX1dexX3xX4xX6cxX1exX3xX4abxX106xX3xX5xX148xX1exX1xX3xXa3xXbaxXa4xX3xXexX1dxXdxX3xX4xX6cxX1exX3xX4abxX106xX3xX4xX67xX1exX1fxX3xX4xX1xX1e5xX4xXa1xX3xXbxX1xX6cxXexX3xX1xX9cxXfexX3xXa3xX1cxXbf5xX4xX3xX4bxX6xXdxX3xXexX29xX3fxX3xX1fxXdxX6cxX49xX3xX7xX6cxXexX3xX4xX19xX6xX3xX4xX6cxX4xX3xX4xX3axX3xX443xX9cxX6xX1exXa1xX3xXa3xXa4xX48xX1exX3xXexX1xXaaxX3xXa3xX7acxXdxX3xX4bxX1dxXdxX3xX1xXa4xXbaxXexX3xXa3xX106xX1exX1fxX3xX4xX19xX6xX3xX4xX1xX2fxX1exX1xX3xX443xX9cxXfexX64xX1exX3xXa3xX110xX6xX3xXbxX1xX1cxX3axX1exX1fxX191xX0xX83xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX42xXa4xX95xXfexXaxX12xX28fxXe3xX1exX1fxX3xX4xX1xX2fxX3xX13xX1xX15xX3xXcxX1xX19xX3xXexX1cxX1dxX1exX1fxX3xXcxX1xX1cxX24xX1exX1fxX3xXexX29xX2axX4xX3xX2dxX1xX2fxX1exX1xX3xXbxX1xX19xX3xXa3xX64xX3xX1exX1fxX1xX110xX3xXexX55xX1exX1xX3xXexXdxX206xXbxX3xXexX1f6xX4xX3xXexX2b5xXbxX3xXexX29xX9cxX1exX1fxX3xXa3xX845xXfexX3xX49xXbaxX1exX1xX3xXbxX1xX6cxXexX3xXexX29xXdxXaaxX1exX3xX774xXcxXfbxX3aaxX3exXa1xX3xXexX29xXa4xX1exX1fxX3xXa3xX15xX3xX4xX1fbxX1exX3xX4xX1xX103exX3xXexX29xX1d8xX1exX1fxX3xX4bxX48xXa4xX3xX1exX1xX71fxX1exX1fxX3xXexXdxX64xX49xX3xX1exX14cxX1exX1fxXa1xX3xXexX1xX206xX3xX49xXbaxX1exX1xX3xX5xX1dxX1exX3xX4xX19xX6xX3xXexX55xX1exX1xX3xX4bxX64xX3xX4xX67xX1exX1fxX3xX1exX1fxX1xXdxX4dxXbxXa1xX3xX95xX9cxX3xX5xX110xX4xX1xXa1xX3xX95xX110xX4xX1xX3xX4bxX1f6xXa1xX3xX1exX67xX1exX1fxX3xX1exX1fxX1xXdxX4dxXbxX3xX1e5xX1exX1fxX3xX95xX1f6xX1exX1fxX3xX4xX67xX1exX1fxX3xX1exX1fxX1xX4dxX3xX4xX6xXa4xX1f7xX3xX4abxX70xXa4xX3xXa3xX70xX49xX3xX1fxX6b3xX1exX3xXa8xX206xXexX3xX4xX1xX8f0xXexX3xX4xX1xXc82xX3xX4xX67xX1exX1fxX3xXexX6cxX4xX3xX2dxX2dxX3exX2dxX3xX4bxX1dxXdxX3xXbxX1xX6cxXexX3xXexX29xXdxXaaxX1exX3xX774xXcxXfbxX3aaxX3exX3xX4bxX48xX3xX1fxX6b3xX1exX3xXa8xX206xXexX3xX4bxX1dxXdxX3xX4xX67xX1exX1fxX3xXexX6cxX4xX3xX2dxX2dxX3exX2dxX3xX4xX19xX6xX3xX4xX6cxX4xX3xX4abxX106xXa1xX3xX1exX1fxX48xX1exX1xX3xXexXbaxXa4xX3xX1xXdxX4dxX9cxX3xX443xX9cxX70xXa1xX3xXa3xXe3xX1exX1fxX3xX4abxX106xXa1xX3xXexX1xX7acxX1exX1fxX3xX1exX1xX65cxXexX191xX3xX2dxX164fxX1exX1fxX3xX4bxX1dxXdxX3xXa3xX15xXa1xX3xXbxX1xX70xXdxX3xX1fxX6b3xX1exX3xX2dxX2dxX3exX2dxX3xX4bxX1dxXdxX3xXexX1xX2axX4xX3xX1xXdxX4dxX1exX3xX4xX15xX3xX1xXdxX4dxX9cxX3xX443xX9cxX70xX3xX1cfxX1fxX1xX110xX3xX443xX9cxXfexX206xXexX3xX7xX7acxX3xX4ccxX4c4xX3xX1exX1fxX48xXfexX3xX4c1xX4ccxX83xX2xX4ccxX83xX4d0xX4ccxX2xX4cfxX3xX4xX19xX6xX3xX42xX6xX1exX3xX2dxX1xX65cxXbxX3xX1xX48xX1exX1xX3xXcxddf6xX3xX28fxX70xX1exX1fxX3xX178xXa8xX1xX15xX6xX3xX3aaxaf1exX2111xX17dxXa1xX3xX2dxX1xX55xX3xXexX1xX110xX3xX4ccxX9exX3xX4xX19xX6xX3xX2xX9exX83xX9exX83xX4d0xX4ccxX2xX4cfxX3xX4xX19xX6xX3xX42xX106xX3xX2dxX1xX2fxX1exX1xX3xXexX29xX110xX3xX4bxX48xX3xX2dxX1xX55xX3xXexX1xX110xX3xX7xX7acxX3xX2xX4ccxX3xX1exX1fxX48xXfexX3xX4d0xX4d0xX83xX4c4xX83xX4d0xX4ccxX2xXa0xX3xX4xX19xX6xX3xXcxX1xX19xX3xXexX1cxX1dxX1exX1fxX3xX2dxX1xX2fxX1exX1xX3xXbxX1xX19xX191xX3xXcxX14cxX1exX1fxX3xX4xX1cxX24xX1exX1fxX3xXexX29xX6cxX4xX1xX3xX1exX1xXdxX4dxX49xX3xX4xX19xX6xX3xX1exX1fxX1cxX24xXdxX3xXa3xX1e5xX1exX1fxX3xXa3xX1fbxX9cxX3xXexXbaxXa4xX3xX4xX1xX9cxXfexXaaxX1exX3xX4abxXdxX206xX1exX3xX1exX1xX2b5xX1exX3xXexX1xX1e5xX4xX3xXexX29xXa4xX1exX1fxX3xXexXa4xX48xX1exX3xX1xX4dxX3xXexX1xX7acxX1exX1fxX3xX4xX1xX2fxX1exX1xX3xXexX29xX110xXa1xX3xX5xX48xX49xX3xX4xX6cxX1exX3xX4abxX106xX3xX4xX67xX1exX1fxX3xX4xX1xX1e5xX4xXa1xX3xX4bxXdxX102xX1exX3xX4xX1xX1e5xX4xX3xX1exX1xX48xX3xX1exX1cxX1dxX4xX3xXexX1xX65cxX49xX3xX1exX1xX9cxX1fbxX1exX3xX5xX24xXdxX3xX95xXbaxXfexX3xX4bxX48xX3xXexX1cxX3xXexX1cxX13exX1exX1fxX3xX4xX19xX6xX3xX42xX6cxX4xX3xX3exXe3xX3xX4bxX64xX3xX4xX6cxX1exX3xX4abxX106xX1f7xX3xXexXdxX206xXbxX3xXexX1f6xX4xX3xXexX29xXdxXaaxX1exX3xXa8xX1xX6xXdxX3xX4xX15xX3xX1xXdxX4dxX9cxX3xX443xX9cxX70xX3xX1exX1xXdxX4dxX49xX3xX4bxX1f6xX3xX4xX1xX1cxX3axX1exX1fxX3xXexX29xX43xX1exX1xX3xXexX5d1xX1exX1fxX3xXexX1xXaaxX3xX2dxX2dxX3exX2dxX3xX1exX1xX48xX3xX1exX1cxX1dxX4xX3xX1fxXdxX6xXdxX3xXa3xXa4xXbaxX1exX3xX4d0xX4ccxX2xX2xXfbxX4d0xX4ccxX4d0xX4ccxX191xX3xX1cfxX894xX1exX1fxX3xX4xX6xXa4xX3xX4xX1xX65cxXexX3xX5xX1cxXbf5xX1exX1fxX3xXexX1xX6xX49xX3xX49xX1cxX9cxXa1xX3xX893xX894xXfexX3xX95xX2axX1exX1fxXa1xX3xXexX1xX845xX49xX3xXa3xX110xX1exX1xXa1xX3xX4abxX6xX1exX3xX1xX48xX1exX1xX3xX4xX6cxX4xX3xX4bxX14cxX1exX3xX4abxX70xX1exX3xX1fexX13xX13xX28cxX3xXexX29xX102xX1exX3xXa3xX110xX6xX3xX4abxX48xX1exX191xX0xX83xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX42xXa4xX95xXfexXaxX12xX13xX1xX15xX3xXcxX1xX19xX3xXexX1cxX1dxX1exX1fxX3xXcxX1xX1cxX24xX1exX1fxX3xXexX29xX2axX4xX3xX2dxX1xX2fxX1exX1xX3xXbxX1xX19xX3xX4xX11cdxX1exX1fxX3xX1exX1xX65cxX1exX3xX49xXbaxX1exX1xXa1xX3xXexX55xX1exX1xX3xXcxX1xX6xX1exX1xX3xX3exX15xX6xX3xX4xX1fbxX1exX3xXa3xX845xXfexX3xX49xXbaxX1exX1xX3xX4xX70xXdxX3xX4xX6cxX4xX1xX3xXcxXcxX3exX2dxXa1xX3xXexXdxX206xXbxX3xXexX1f6xX4xX3xXexX1xX6cxXa4xX3xX1fxX752xX3xX4xX6cxX4xX3xX29xX48xXa4xX3xX4xX70xX1exX3xXa3xXaaxX3xXexXbaxXa4xX3xXa3xXdxX64xX9cxX3xXa8xXdxX4dxX1exX3xX4xX1xXa4xX3xX1exX1fxX1cxX24xXdxX3xX95xX894xX1exXa1xX3xX95xXa4xX6xX1exX1xX3xX1exX1fxX1xXdxX4dxXbxX3xXexXdxX206xXbxX3xX4xX2b5xX1exX3xX4bxX48xX3xX7xXe56xX3xX95xX1f6xX1exX1fxX3xX4xX15xX3xX1xXdxX4dxX9cxX3xX443xX9cxX70xX3xX1exX1fxX9cxXe3xX1exX3xX5xX2axX4xXa1xX3xXexX48xXdxX3xX1exX1fxX9cxXfexX102xX1exX3xXbxX1xX1f6xX4xX3xX4bxX1f6xX3xX1exX1xXdxX4dxX49xX3xX4bxX1f6xX3xXbxX1xX6cxXexX3xXexX29xXdxXaaxX1exX3xX774xXcxXfbxX3aaxX3exX191xX3xXcxXdxX206xXbxX3xXexX1f6xX4xX3xX7xX6b3xXbxX3xX893xX206xXbxXa1xX3xXa8xXdxX4dxX1exX3xXexXa4xX48xX1exXa1xX3xXexX5d1xX3xX4xX1xX1e5xX4xX3xX4abxX106xX3xX49xX6cxXfexX3xX1xX48xX1exX1xX3xX4xX1xX2fxX1exX1xX3xX1exX1xX48xX3xX1exX1cxX1dxX4xX3xXexXdxX1exX1xX3xX1fxX1d8xX1exXa1xX3xX1xXa4xXbaxXexX3xXa3xX106xX1exX1fxX3xX1xXdxX4dxX9cxX3xX5xX2axX4xX3xX1xXdxX4dxX9cxX3xX443xX9cxX70xXa1xX3xX1fxX6b3xX1exX3xXa8xX206xXexX3xX4xX1xX8f0xXexX3xX4xX1xXc82xX3xX4bxX1dxXdxX3xX4xX1xX2fxX1exX1xX3xX7xX6cxX4xX1xX3xXexXdxX1exX1xX3xX1fxXdxX70xX1exX3xX4abxXdxX102xX1exX3xX4xX1xX206xX191xX3xX28fxX5d1xXdxX3xX49xX1dxXdxX3xX1xX4dxX3xXexX1xX7acxX1exX1fxX3xXexX5d1xX3xX4xX1xX1e5xX4xX3xX443xX9cxX70xX1exX3xX5xX821xXa1xX3xX1exX894xX1exX1fxX3xX4xX6xXa4xX3xX4xX1xX65cxXexX3xX5xX1cxXbf5xX1exX1fxX3xX4bxX48xX3xX1xXdxX4dxX9cxX3xX443xX9cxX70xX3xX4xX19xX6xX3xX4xX6cxX4xX3xXa3xX3axX1exX3xX4bxX110xX3xX7xX2axX3xX1exX1fxX1xXdxX4dxXbxX3xX4xX67xX1exX1fxX3xX5xX2b5xXbxX191xX3xX473xXdxX206xXexX3xX4xX1xX8f0xXexX3xXa8xXae6xX3xX5xX9cxX2b5xXexXa1xX3xXa8xXae6xX3xX4xX1cxX3axX1exX1fxX3xX1xX48xX1exX1xX3xX4xX1xX2fxX1exX1xX3xXexX29xXa4xX1exX1fxX3xX443xX9cxX6cxX3xXexX29xX43xX1exX1xX3xXexX1xX2axX4xX3xX1xXdxX4dxX1exX3xX1exX1xXdxX4dxX49xX3xX4bxX1f6xX3xX4xX19xX6xX3xX4xX6cxX1exX3xX4abxX106xXa1xX3xX4xX67xX1exX1fxX3xX4xX1xX1e5xX4xXa1xX3xX4bxXdxX102xX1exX3xX4xX1xX1e5xX4xXa1xX3xXa8xX1xX6b3xX4xX3xXbxX1xX1f6xX4xX3xX1exX1xX71fxX1exX1fxX3xXexXe3xX1exX3xXexXbaxXdxX3xX1xXbaxX1exX3xX4xX1xX206xX3xXexX29xXa4xX1exX1fxX3xX4xX67xX1exX1fxX3xXexX6cxX4xX3xX4xX6cxX1exX3xX4abxX106xX3xXexX1xX24xXdxX3xX1fxXdxX6xX1exX3xX4bxX1dexX6xX3xX443xX9cxX6xXa1xX3xXexX1xX2axX4xX3xX1xXdxX4dxX1exX3xX1exX1fxX1xXdxX102xX49xX3xX443xX9cxXfexX3xXa3xX110xX1exX1xX3xX4xX19xX6xX3xX2dxX1xX2fxX1exX1xX3xXbxX1xX19xX3xX4bxX64xX3xXa3xX6cxX1exX1xX3xX1fxXdxX6cxX3xX4xX67xX1exX1fxX3xX4xX1xX1e5xX4xXa1xX3xX4bxXdxX102xX1exX3xX4xX1xX1e5xX4xX3xX4abxX70xXa4xX3xXa3xX70xX49xX3xXa8xX1xX6cxX4xX1xX3xX443xX9cxX6xX1exXa1xX3xXexX29xX9cxX1exX1fxX3xXexX1xX2axX4xX191xX3xX2b4xXdxX4dxX4xX3xXexX5d1xX3xX4xX1xX1e5xX4xX3xXexX29xXdxXaaxX1exX3xXa8xX1xX6xXdxXa1xX3xX893xX894xXfexX3xX95xX2axX1exX1fxX3xX4xX1xX2fxX1exX1xX3xX443xX9cxXfexX64xX1exX3xXa3xXdxX4dxX1exX3xXexXe56xX3xXbxX1xX70xXdxX3xX1fxX6b3xX1exX3xXa8xX206xXexX3xX4xX1xX8f0xXexX3xX4xX1xXc82xX3xX4bxX1dxXdxX3xX2dxX2dxX3exX2dxX3xX1exX1xX65cxXexX3xX5xX48xX3xX2dxX2dxXcxXcxX3exX2dxX3xX1exX1xXa40xX49xX3xXexX14cxX1exX1fxX3xX4xX1cxX24xX1exX1fxX3xXexX2fxX1exX1xX3xX1xXdxX4dxX9cxX3xX443xX9cxX70xX3xX4abxX64xX1exX3xX4bxX71fxX1exX1fxX191xX3xXcxX14cxX1exX1fxX3xX4xX1cxX24xX1exX1fxX3xXexX1xX10xXa4xX3xX95xb3bbxXdxXa1xX3xXa3xX6cxX1exX1xX3xX1fxXdxX6cxXa1xX3xX893xX206xXbxX3xX5xXa4xXbaxXdxX3xX4bxXdxX4dxX4xX3xXexX1xX2axX4xX3xX1xXdxX4dxX1exX3xX1exX1xXdxX4dxX49xX3xX4bxX1f6xX3xX2dxX2dxX3exX2dxX3xX4xX19xX6xX3xX4xX6cxX4xX3xX4xX3axX3xX443xX9cxX6xX1exXa1xX3xXa3xX3axX1exX3xX4bxX110xXa1xX3xXa3xX845xXfexX3xX49xXbaxX1exX1xX3xX4xX67xX1exX1fxX3xXexX6cxX4xX3xXexX1xX67xX1exX1fxX3xXexXdxX1exXa1xX3xXexX9cxXfexX102xX1exX3xXexX9cxXfexX64xX1exXa1xX3xX4abxX70xXa4xX3xXa3xX70xX49xX3xXexXdxX206xXbxX3xX4xX2b5xX1exX3xXexX1xX67xX1exX1fxX3xXexXdxX1exX3xX4xX19xX6xX3xX1exX1fxX1cxX24xXdxX3xX95xX894xX1exXa1xX3xXexXbaxXa4xX3xX7xX2axX3xXa3xXe3xX1exX1fxX3xXexX1xX9cxX2b5xX1exX3xX4xX19xX6xX3xX893xX148xX3xX1xX106xXdxX3xXa3xX7acxXdxX3xX4bxX1dxXdxX3xXexX1xX2axX4xX3xX1xXdxX4dxX1exX3xX4xX6cxX4xX3xX49xX1f6xX4xX3xXexXdxX102xX9cxXa1xX3xX1exX1xXdxX4dxX49xX3xX4bxX1f6xX3xX2dxX2dxX3exX2dxX191xX0xX83xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX42xXa4xX95xXfexXaxX12xX28fxX7acxXdxX3xX4bxX1dxXdxX3xX4xX6cxX4xX3xXa8xXdxX206xX1exX3xX1exX1fxX1xX110xX3xX4xX19xX6xX3xXexX55xX1exX1xXa1xX3xX13xX1xX15xX3xXcxX1xX19xX3xXexX1cxX1dxX1exX1fxX3xXcxX1xX1cxX24xX1exX1fxX3xXexX29xX2axX4xX3xX2dxX1xX2fxX1exX1xX3xXbxX1xX19xX3xXcxX29xX1cxX3axX1exX1fxX3xX3exX3fxX6xX3xX42xX43xX1exX1xX3xX4bxX48xX3xXa3xXa4xX48xX1exX3xX4xX67xX1exX1fxX3xXexX6cxX4xX3xX1fxX1xXdxX3xX1exX1xX2b5xX1exX3xX4bxX48xX3xX4xX1xX55xX3xXa3xXbaxXa4xX3xX4xX6cxX4xX3xX4abxX106xXa1xX3xX1exX1fxX48xX1exX1xX3xX5xXdxX102xX1exX3xX443xX9cxX6xX1exX3xX1exX1fxX1xXdxX102xX1exX3xX4xX1e5xX9cxXa1xX3xXexXdxX206xXbxX3xXexX1xX9cxX3xXa3xXaaxX3xXa8xX110xXbxX3xXexX1xX24xXdxX3xXexX1xX6cxXa4xX3xX1fxX752xX3xX4xX6cxX4xX3xXa8xX1xX15xX3xXa8xX1xX14cxX1exXa1xX3xX4bxX1cxX1dxX1exX1fxX3xX49xX6b3xX4xXa1xX3xXexX1xX103exX4xX3xXa3xX845xXfexX3xX443xX9cxX6cxX3xXexX29xX43xX1exX1xX3xX2dxX2dxX3exX2dxX3xX4xX19xX6xX3xXcxX1xX6xX1exX1xX3xX3exX15xX6xX191xX0xX83xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX42xXa4xX95xXfexXaxX12xXcxX1xX6xXfexX3xX49xX8f0xXexX3xX5xX148xX1exX1xX3xXa3xXbaxXa4xX3xXexX55xX1exX1xXa1xX3xX2dxX1xX19xX3xXexX110xX4xX1xX3xX3cexX42xX1cfxX396xX3xXexX55xX1exX1xX3xX1cfxX1fxX9cxXfexX1d3xX1exX3xX28fxX43xX1exX1xX3xX3aaxX1e5xX1exX1fxX3xXa3xX148xX3xXbxX1xX6cxXexX3xX4abxXdxXaaxX9cxX3xXexXdxX206xXbxX3xXexX1xX9cxX3xX821xX3xXa8xXdxX206xX1exX3xX4xX1xX55xX3xXa3xXbaxXa4xX3xX4xX19xX6xX3xX13xX1xX15xX3xXcxX1xX19xX3xXexX1cxX1dxX1exX1fxX3xXcxX1xX1cxX24xX1exX1fxX3xXexX29xX2axX4xX3xX2dxX1xX2fxX1exX1xX3xXbxX1xX19xX3xX4bxX48xX3xX4xX1xXa4xX3xX4abxXdxX206xXexXa1xX3xXcxX1xX6xX1exX1xX3xX3exX15xX6xX3xX7xXc82xX3xX4bxX1dexX6xX3xXexX2b5xXbxX3xXexX29xX9cxX1exX1fxX3xXbxX1xX6cxXexX3xXexX29xXdxXaaxX1exX3xX774xXcxXfbxX3aaxX3exX3xX4bxX1dexX6xX3xXexX2b5xXbxX3xXexX29xX9cxX1exX1fxX3xXa3xX845xXfexX3xX1exX1xX6xX1exX1xX3xX443xX9cxX6cxX3xXexX29xX43xX1exX1xX3xX2dxX2dxX3exX2dxX3xXexX29xX102xX1exX3xXa3xX110xX6xX3xX4abxX48xX1exX3xXexX55xX1exX1xX191xX0xX83xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX42xXa4xX95xXfexXaxX12xXcxX29xX1cxX1dxX4xX3xXa3xX15xXa1xX3xXa3xXa4xX48xX1exX3xX4xX67xX1exX1fxX3xXexX6cxX4xX3xXexX29xX9cxX1exX1fxX3xX1cxX3axX1exX1fxX3xXa3xX148xX3xXa3xX206xX1exX3xXexX1xX14cxX49xX3xX4bxX48xX3xXa8xXdxXaaxX49xX3xXexX29xX6xX3xX4bxXdxX4dxX4xX3xXexX1xX2axX4xX3xX1xXdxX4dxX1exX3xX1exX1xXdxX4dxX49xX3xX4bxX1f6xX3xX2dxX2dxX3exX2dxX3xXexXbaxXdxX3xXcxX29xX9cxX1exX1fxX3xXexX894xX49xX3xX3exX48xX1exX1xX3xX4xX1xX2fxX1exX1xX3xX4xX67xX1exX1fxX3xXexX55xX1exX1xX3xXcxX1xX6xX1exX1xX3xX3exX15xX6xX191xX0xX83xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19d9xX9cxXexX1xXa4xX29xXaxX12xX1cfxX1fxX9cxXfexX102xX1exX3xX1ccfxX6xXdxX0xX83xXbxX12
Nguyên Mai