Về vùng đất Quý hương nhà Nguyễn
(vhds.baothanhhoa.vn) - Gia Miêu Ngoại trang xưa thuộc tổng Thượng Bạn, huyện Tống Sơn (nay là xã Hà Long, huyện Hà Trung, Thanh Hóa). Đây chính là nơi phát tích của 9 đời chúa, 13 đời Vua triều Nguyễn.
7604xb959xc95axeb1ex7774xacafxb065xc6e5x8461xX7xc78axd98dxdf3fx8584x10eb7xaf3fxX5xe5fcxXaxa6caxbbb3xcae6xX3xb3dcxfc77xfe23x94a7xX3xffcexca30xXexX3xea6fxe6cex1100cxX3xX1x9673xcd16xX18xX19xX3xX18xX1x7a28xX3xca6axX19xX20x1128cxfcdbxX18xX0xa2b9xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxcc3exX10xX6xff9fxXaxX12xf2b0xXdxX6xX3x85eaxXdx8074xX20xX3xX2dxX19xaba1xcd30xXdxX3xXex7e27xX6xX18xX19xX3xe13exX24xX6xX3xXexX1xX20xa1c5xX4xX3xXexbfd2xX18xX19xX3xXcxX1xX24x1101bxX18xX19xX3xba6axX55xX18x9cefxX3xX1xX20xX30xbfe1xX18xX3xXcx9c5fxX18xX19xX3xbc77xX25xX18xX3x10f5exX18xX6xX30xX3xX5xX2bxX3xX5ex9f80xX3xX43xX2bxX3xaedbxX54xX18xX19xX77xX3xX1xX20xX30xX7cxX18xX3xX43xX2bxX3xXcxX59xX20xX18xX19xX77xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX43xd2f1xX6xbb42xc16cxX3x817bxeb00xX30xX3xX4xX1x8e9cxX18xX1xX3xX5xX2bxX3xX18xX25xXdxX3xXbxX1x9055xXexX3xXexXbexX4xX1xX3xX4x998cxX6xX3x111eexX3xX1bxbddaxXdxX3xX4xX1xa31bxX6xX77xX3xX2x8e4axX3xX1bxXdaxXdxX3xX13xX20xX6xX3xXexX59xXdxX14xX20xX3xX2dxX19xX20xX30xX31xX18xXb6xX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX74xX54xX46xX30xXaxX12xX0xXdx795dxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxc6f2xX10xX18xXexX10xX59xXaxX3xX7xXexX30xX5xX10xX9xXax8ddaxXdxX46xXexX1xcb64xX3xb417xfa9fxX134xXbxX5exeda5xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX131xX3xb212xX142xXd7xXbxX5exX138xXaxX3xX7xX59xX4xX9xXaxX34xX34xXdxX16xXb6xaff2xX6xX54xXexX1xX6xX18xX1xX1xX54xX6xXb6xX16xX18xX34xX18xX10xX12cxX7xX34x95e0xX168xXe4xX168xX34xX2xXd7xXe4xX46xXe4xX2xXe4xX2xX2xX134xX133xXexX133xX168x9d2cxf148xX5xX2xae3fxX6xX18xX1xX2xXb6x7d37xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxXexX3xX1fxX20xX21xX3xX1xX24xX25xX18xX19xX3xX18xX1xX2bxX3xX2dxX19xX20xX30xX31xX18xXaxX3xX12cxXdxX46xXexX1xX9xXaxX133xX134xX134xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX142xX142xXd7xXaxX3xX34xX12xX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11dxX6xXbxXexXdxX54xX18xXaxX12xXcxe944xX3xXexX1xXdaxXdxX3xX18xX1xX2bxX3xX2dxX19xX20xX30xX31xX18xX3xX1bxX91xX3xX19xdae6xXdxX3xX49xXdxX6xX3xX4dxXdxX4fxX20xX3xX5xX2bxX3xX1bxX1cxXexX3xX1fxX20xX21xX3xX1xX24xX25xX18xX19xX77xX3xX19xX1fbxXdxX3xX1xX20xX30xX7cxX18xX3xXcxX80xX18xX19xX3xX84xX25xX18xX3xX5xX2bxX3xX1fxX20xX21xX3xX1xX20xX30xX7cxX18xXb6xX3xX2dxX25xXdxX3xX1bxXb9xX30xX3xX16x10d07xX18xX3xX4xa37fxX18xX3xX4xXcbxX4xX3xX46xXdxX3xXexXbexX4xX1xX3xX16xX14xX3xX1bxX1cxXexX3xXbxX1xXcbxXexX3xXexXbexX4xX1xX3xX4xXd4xX6xX3xXexX59xXdxX14xX20xX3xX2dxX19xX20xX30xX31xX18xX3xX18xX1xX24xX131xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX18xXdfxXdxX3xX5xa0c8xX18xX19xX3xXcxX59xXdxX7cxX20xX3xXcxX24xXdaxX18xX19xX77xX3xX4dxXdxd95exX20xX3xXcxX59xXdxX7cxX20xX3xXcxX24xXdaxX18xX19xX3xX16xX2bxX3xXb8x113c0xX18xX1xX3xX5xX2bxX18xX19xX3xX49xXdxX6xX3xX4dxXdxX4fxX20xXb6xX3xX0xX10xX112xX12xX88xbd5cxX18xX1xX3xX4xX1xf904xXbxX3xX5xX55xXdxXb5xX0xX34xX10xX112xX12xX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX74xX54xX46xX30xXaxX12xX0xXdxX112xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX11dxX10xX18xXexX10xX59xXaxX3xX7xXexX30xX5xX10xX9xXaxX12cxXdxX46xXexX1xX131xX3xX133xX134xX134xXbxX5exX138xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX131xX3xX142xX134xX134xXbxX5exX138xXaxX3xX7xX59xX4xX9xXaxX34xX34xXdxX16xXb6xX154xX6xX54xXexX1xX6xX18xX1xX1xX54xX6xXb6xX16xX18xX34xX18xX10xX12cxX7xX34xX168xX168xXe4xX168xX34xX2xXd7xXe4xX46xXe4xX2xX168x80a5xX17cxX168xX133xXexX17bxX2xX133xX17cxX168xX5xX134xXb6xX185xXbxX19xb88dxX59xX9xX168xX350xX142xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxXexX3xX1fxX20xX21xX3xX1xX24xX25xX18xX19xX3xX18xX1xX2bxX3xX2dxX19xX20xX30xX31xX18xXaxX3xX12cxXdxX46xXexX1xX9xXaxX133xX134xX134xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX142xX134xX134xXaxX3xX34xX12xX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11dxX6xXbxXexXdxX54xX18xXaxX12xXb8xX2adxX18xX1xX3xX49xXdxX6xX3xX4dxXdxX4fxX20xX3xX88xXexX1xc918xX18xX3xX49xXdxX6xX3xX4dxXdxX4fxX20xX77xX3xX5exX91xX3xX43xX2bxX3xX96xX54xX18xX19xXb5xX3xX5xX2bxX3xX112xX65xXexX3xX4xX3d3xX18xX19xX3xXexX59xX2adxX18xX1xX3xa834xXdxX29axX18xX3xXexX59xXdfxX4xX3xX19xd5e3xX3xX4xX69xX3xX16xX3d3xX3xX4xX17xX18xX19xX3xX19xXdxXcbxX3xXexX59x10e77xX77xX3xX1bxX24xX70xX4xX3xX13xX20xX6xX3xX49xXdxX6xX3xX96xX54xX18xX19xX3xX4xX1xX54xX3xX5exXb9xX30xX3xX46xb560xX18xX19xX3xX16xX2bxX54xX3xX18xX287xX112xX3xX2xX133xX134xX350xX77xX3xX4xX17xX18xX19xX3xXexX1xXdaxXdxX3xX16x7d80xXdxX3xX16xXdxX7cxX4xX3xX5exXb9xX30xX3xX46xX43axX18xX19xX3xX3fexX1xX20xX3xX96xX287xX18xX19xX3xX112xXdxX29axX20xX3xXcxX59xXdxX7cxX20xX3xXcxX24xXdaxX18xX19xXb6xX3xXb8xXb9xX30xX3xX5xX2bxX3xX18xX25xXdxX3xXexX1xXdaxX3xXcxX1xX2bxX18xX1xX3xX1xX54xX2bxX18xX19xX3xX2dxX19xX20xX30xX31xX18xX3xX11dxX3d3xX18xX19xX3xe69dxX20x8ea5xX18xXb6xX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX74xX54xX46xX30xXaxX12xX0xXdxX112xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX11dxX10xX18xXexX10xX59xXaxX3xX7xXexX30xX5xX10xX9xXaxX12cxXdxX46xXexX1xX131xX3xX133xX134xX134xXbxX5exX138xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX131xX3xX142xXe4xX350xXbxX5exX138xXaxX3xX7xX59xX4xX9xXaxX34xX34xXdxX16xXb6xX154xX6xX54xXexX1xX6xX18xX1xX1xX54xX6xXb6xX16xX18xX34xX18xX10xX12cxX7xX34xX168xX168xXe4xX168xX34xX2xXd7xXe4xX46xXe4xX2xX168xX142xX142xX2xXd7xXexX17bxX2xXe4xX134xX142xX5xX134xXb6xX185xXbxX19xX360xX59xX9xX17cxX133xX17bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxXexX3xX1fxX20xX21xX3xX1xX24xX25xX18xX19xX3xX18xX1xX2bxX3xX2dxX19xX20xX30xX31xX18xXaxX3xX12cxXdxX46xXexX1xX9xXaxX133xX134xX134xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX142xXe4xX350xXaxX3xX34xX12xX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11dxX6xXbxXexXdxX54xX18xXaxX12xXb8xX2adxX18xX1xX3xX46xX43axX18xX19xX3xXexX59xX4fxX18xX3xX112xX65xXexX3xX3fexX1xX20xX3xX1bxX1cxXexX3xX59xX65xX18xX19xX77xX3xXexX1xX54xXcbxX18xX19xX3xX1bxX91xX18xX19xX3xX16xX457xXdxX3xX46xXdxX7cxX18xX3xXexXbexX4xX1xX3xXe4xX17cxX350xX3xX112xX0xX7xX20xXbxX12xX168xX0xX34xX7xX20xXbxX12xXb6xX3xXcxX247xX6xX3xX1bxX55xXdxX3xX1bxX2adxX18xX1xX3xX19x9600xX112xX3xX142xX3xX19xXdxX6xX18xX77xX3xX168xX3xX4xX1xXcbxXdxXb6xX3xfbcdxX24xX6xX3xX3fexXdxX6xX77xX3xX1bxX2adxX18xX1xX3xX5xX2bxX3xX18xX25xXdxX3xX1xX65xXdxX3xX1xX1fbxXbxX3xX4xXd4xX6xX3xX4xXcbxX4xX3xX4xX1x9bb6xX4xX3xX7x10b1bxX4xX3xXexX59xX54xX18xX19xX3xX1xX20xX30xX7cxX18xX77xX3xXbxX1xXd4xX3xX16xX2bxX3xX5xX2bxX3xX18xX25xXdxX3xX1bx10d5axX3xXexX20xX30xX653xX18xX3x951axX20xXb9xX18xX77xX3xX5xX20xX30xX7cxX18xX3xX65bxX20xXb9xX18xX77xX3xX4xX20xX18xX19xX3xX4xX1cxXbxX3xX65bxX20xXb9xX18xX3xX1bxX65xXdxX3xX4xX1xX54xX3xX18xX1xX2bxX3xX96xX4fxXb6xX3xXb8xXb9xX30xX3xX4xd686xX18xX19xX3xX5xX2bxX3xX18xX25xXdxX3xX5xX31xX77xX3xXexX29axX77xX3xX1xX65xXdxX3xX1xX1fbxXbxX3xX4xXd4xX6xX3xX5xX2bxX18xX19x962axX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX74xX54xX46xX30xXaxX12xX0xXdxX112xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX11dxX10xX18xXexX10xX59xXaxX3xX7xXexX30xX5xX10xX9xXaxX12cxXdxX46xXexX1xX131xX3xX133xX134xX134xXbxX5exX138xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX131xX3xX142xX134xX134xXbxX5exX138xXaxX3xX7xX59xX4xX9xXaxX34xX34xXdxX16xXb6xX154xX6xX54xXexX1xX6xX18xX1xX1xX54xX6xXb6xX16xX18xX34xX18xX10xX12cxX7xX34xX168xX168xXe4xX168xX34xX2xXd7xXe4xX46xXe4xX2xXe4xX134xX168xX142xX2xXexX17bxXe4xX17cxX134xX350xX5xX134xXb6xX185xXbxX19xX360xX59xX9xX17cxX133xX17cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxXexX3xX1fxX20xX21xX3xX1xX24xX25xX18xX19xX3xX18xX1xX2bxX3xX2dxX19xX20xX30xX31xX18xXaxX3xX12cxXdxX46xXexX1xX9xXaxX133xX134xX134xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX142xX134xX134xXaxX3xX34xX12xX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11dxX6xXbxXexXdxX54xX18xXaxX12xXb8xX2adxX18xX1xX3xX49xXdxX6xX3xX4dxXdxX4fxX20xX3xX5xX2bxX3xX4xX3d3xX18xX19xX3xXexX59xX2adxX18xX1xX3xX3fexXdxX29axX18xX3xXexX59xXdfxX4xX3xX18xX19xX1xX7cxX3xXexX1xX20xacd1xXexX3xX154xX14xX3xXexX1xX29axX3xX16xX457xXdxX3xX18xX1xXdxX14xX20xX3xX112xf20fxX18xX19xX3xX4xX1xX55xX112xX3xX3fexX1xX634xX4xX77xX3xXexX59xX6xX18xX19xX3xXexX59xXbexX3xX4x80c7xX20xX3xX3fex8044xXb6xX3xX2dxX1xaa7fxX18xX19xX3xX112xX7e2xX18xX19xX3xX4xX1xX55xX112xX3xX3fexX1xX634xX4xX3xX18xX2bxX30xX3xX1bxX24xX70xX4xX3xXexX1xX653xX3xX1xXdxX7cxX18xX3xe768xX3xX16xX2adxX3xX18xXb3xX4xX77xX3xX1bxX7fcxX20xX3xX4xXcbxX4xX3xX5exX2bxX3xX1bxX6xXdxX77xX3xX3fexa4bexX3xX154xX4acxX30xX77xX3xX1bxX24xXdaxX18xX19xX3xX46xXdxX14xX112xXb6xXb6xXb6xX3xX74xX4fxX18xX3xX4xX55xX18xX1xX3xX1bxXb3xX77xX3xX4xXcbxX4xX3xX5xXdxX18xX1xX3xX16xX7cdxXexX77xX3xX1xX54xX6xX3xX5xXcbxXb6xXb6xXb6xX3xX4xX690xX18xX19xX3xX1bxX24xX70xX4xX3xXexX59xX6xX18xX19xX3xXexX59xXbexX3xX1xX29axXexX3xX7xX630xX4xX3xX4xX3d3xX18xX19xX3xXbxX1xX20xX77xX3xXexXdxX18xX1xX3xXexX29axX3xX16xX2bxX3xX7xXdxX18xX1xX3xX1bxX65xX18xX19xX3xX3fexX1xXdxX29axX18xX3xX18xX19xX3d3xXdxX3xX1bxX2adxX18xX1xX3xX16xX1e5xX6xX3xX4xXb3xX3xX18x95fdxXexX3xX5xXdxX18xX1xX3xXexX1xXdxX4fxX18xX19xX77xX3xXexX59xX6xX18xX19xX3xXexX59xX1fbxX18xX19xX77xX3xXexX1xX653xX3xX1xXdxX7cxX18xX3xX24xX457xX4xX3xX16xX1fbxX18xX19xX3xX4xXd4xX6xX3xX18xX19xX24xXdaxXdxX3xX46xXb9xX18xX3xX18xX25xXdxX3xX1bxXb9xX30xX3xX16xX14xX3xX112xX65xXexX3xX4xX20xX65xX4xX3xX7xX80xX18xX19xX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX154xX2adxX18xX1xX77xX3xX18xX54xX3xX1bxXd4xXb6xX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX74xX54xX46xX30xXaxX12xX0xXdxX112xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX11dxX10xX18xXexX10xX59xXaxX3xX7xXexX30xX5xX10xX9xXaxX12cxXdxX46xXexX1xX131xX3xX133xX134xX134xXbxX5exX138xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX131xX3xX142xX134xX134xXbxX5exX138xXaxX3xX7xX59xX4xX9xXaxX34xX34xXdxX16xXb6xX154xX6xX54xXexX1xX6xX18xX1xX1xX54xX6xXb6xX16xX18xX34xX18xX10xX12cxX7xX34xX168xX168xXe4xX168xX34xX2xXd7xXe4xX46xXe4xX2xXe4xX134xX350xX350xX350xXexX17bxX17cxX17cxX350xX350xX5xX134xXb6xX185xXbxX19xX360xX59xX9xX17bxX134xX168xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxXexX3xX1fxX20xX21xX3xX1xX24xX25xX18xX19xX3xX18xX1xX2bxX3xX2dxX19xX20xX30xX31xX18xXaxX3xX12cxXdxX46xXexX1xX9xXaxX133xX134xX134xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX142xX134xX134xXaxX3xX34xX12xX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11dxX6xXbxXexXdxX54xX18xXaxX12xX43xX2adxX18xX1xX3xXexX24xX70xX18xX19xX3xX5xXcbxX3xX4xXdfxX4xX3xX4xXcbxX4xX1xX3xX1bxXdxX7cxX20xX3xX16xX2bxX3xX5xXcbxX3xX7xX10xX18xX3xX1bxX24xX70xX4xX3xX4xX1xX55xX112xX3xX3fexX1xX634xX4xX3xXbxX1xX69xX3xX154xXdxX29axX18xX3xXexX59xX54xX18xX19xX3xXexX54xX2bxX18xX3xX154xX65xX3xXexX59xX6xX18xX19xX3xXexX59xXbexX3xX18xX65xXdxX3xXexX1xX1cxXexX3xX1bxX91xX3xX5xX2bxX112xX3xXexX287xX18xX19xX3xXexX1xX4fxX112xX3xX7xX43axX3xX20xX30xX653xX18xX3xX4xX1xX20xX30xX653xX18xX77xX3xX112xX14xX112xX3xX112xX55xXdxX3xX4xXd4xX6xX3xX18xX19xX3d3xXdxX3xX1bxX2adxX18xX1xXb6xX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX74xX54xX46xX30xXaxX12xX0xXdxX112xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX11dxX10xX18xXexX10xX59xX3xX46xXexX1xX20xX112xX154xXaxX3xX7xXexX30xX5xX10xX9xXaxX12cxXdxX46xXexX1xX131xX3xX133xX134xX134xXbxX5exX138xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX131xX3xX142xX134xX134xXbxX5exX138xXaxX3xX7xX59xX4xX9xXaxX34xX34xXdxX16xXb6xX154xX6xX54xXexX1xX6xX18xX1xX1xX54xX6xXb6xX16xX18xX34xX18xX10xX12cxX7xX34xX168xX168xXe4xX168xX34xX2xXd7xXe4xX46xXe4xX2xX168xX350xX142xX134xX142xXexX2xX133xXd7xXe4xX2xX5xX134xXb6xX185xXbxX19xX360xX59xX9xX17cxX133xXe4xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxXexX3xX1fxX20xX21xX3xX1xX24xX25xX18xX19xX3xX18xX1xX2bxX3xX2dxX19xX20xX30xX31xX18xXaxX3xX12cxXdxX46xXexX1xX9xXaxX133xX134xX134xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX142xX134xX134xXaxX3xX34xX12xX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11dxX6xXbxXexXdxX54xX18xXaxX12xfaaexX29axXexX3xX4xX1cxX20xX3xX3fexXdxX29axX18xX3xXexX59xXdfxX4xX3xX16xX2bxX3xX18xX19xX1xX7cxX3xXexX1xX20xX7cdxXexX3xXexX59xX6xX18xX19xX3xXexX59xXbexX3xX82axX3xX1bxX2adxX18xX1xX3xX49xXdxX6xX3xX4dxXdxX4fxX20xX3xX4xXb3xX3xX112xX80xXdxX3xX65bxX20xX6xX18xX3xX1xX7cxX3xX1xX805xX20xX3xX4xX25xXb6xX3xX84xX43axX3xX1xX2bxXdxX3xX1xX247xX6xX3xX19xXdxX805xX6xX3xX3fexXdxX29axX18xX3xXexX59xXdfxX4xX3xX16xX2bxX3xX1bxXdxX4fxX20xX3xX3fexX1xX634xX4xX77xX3xX1xX6xX30xX3xX1bxXdfxX18xX19xX3xX1xX25xX18xX3xX5xX2bxX3xX1xX2adxX18xX1xX3xXexX1xXcbxXdxX3x1069cxX18xcf28xX6xX3xX3fexXdxX29axX18xX3xXexX59xXdfxX4xX77xX3xX18xXc42xX6xX3xX1bxXdxX4fxX20xX3xX3fexX1xX634xX4xc9bdxX3xX5xX2bxX3xX1bx82a3xX4xX3xX1bxXdxX653xX112xX3xX154xX6xX54xX3xXexX59xX17xX112xX3xXexX54xX2bxX18xX3xX154xX65xX3xX4xX3d3xX18xX19xX3xXexX59xX2adxX18xX1xXb6xX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX74xX54xX46xX30xXaxX12xX0xXdxX112xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX11dxX10xX18xXexX10xX59xXaxX3xX7xXexX30xX5xX10xX9xXaxX12cxXdxX46xXexX1xX131xX3xX133xX134xX134xXbxX5exX138xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX131xX3xX142xX134xX134xXbxX5exX138xXaxX3xX7xX59xX4xX9xXaxX34xX34xXdxX16xXb6xX154xX6xX54xXexX1xX6xX18xX1xX1xX54xX6xXb6xX16xX18xX34xX18xX10xX12cxX7xX34xX168xX168xXe4xX168xX34xX2xXd7xXe4xX46xXe4xX2xX168xX142xX17cxXe4xX168xXexX17bxXe4xXd7xX134xX2xX5xX134xXb6xX185xXbxX19xX360xX59xX9xX17cxX168xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxXexX3xX1fxX20xX21xX3xX1xX24xX25xX18xX19xX3xX18xX1xX2bxX3xX2dxX19xX20xX30xX31xX18xXaxX3xX12cxXdxX46xXexX1xX9xXaxX133xX134xX134xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX142xX134xX134xXaxX3xX34xX12xX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11dxX6xXbxXexXdxX54xX18xXaxX12xX11dxX17xX18xX19xX3xX16xX457xXdxX3xX1bxX2adxX18xX1xX3xX49xXdxX6xX3xX4dxXdxX4fxX20xX77xX3xX3fexX1xX20xX3xX46xXdxX3xXexXbexX4xX1xX3xX96xX287xX18xX19xX3xX112xXdxX29axX20xX3xXcxX59xXdxX7cxX20xX3xXcxX24xXdaxX18xX19xX3xX1bxX24xX70xX4xX3xX13xX20xX6xX3xX49xXdxX6xX3xX96xX54xX18xX19xX3xX4xX1xX54xX3xX5exXb9xX30xX3xX46xX43axX18xX19xX3xX18xX287xX112xX3xX2xX133xX134xXe4xXb6xX3xXb8xXb9xX30xX3xX5xX2bxX3xX4xX3d3xX18xX19xX3xXexX59xX2adxX18xX1xX3xX1bxX24xX70xX4xX3xX5exXb9xX30xX3xX46xX43axX18xX19xX3xX16xX457xXdxX3xX65bxX20xX30xX3xX112xX3d3xX3xX5xX457xX18xX77xX3xX4xXb3xX3xX19xXdxXcbxX3xXexX59xX41cxX3xX1bxXc63xX4xX3xX154xXdxX7cxXexX3xX16xX14xX3xX3fexXdxX29axX18xX3xXexX59xXdfxX4xX77xX3xX18xX19xX1xX7cxX3xXexX1xX20xX7cdxXexX3xXexX59xX6xX18xX19xX3xXexX59xXbexX3xX1bxXdxX4fxX20xX3xX3fexX1xX634xX4xX3xX16xX2bxX3xX1bxX24xX70xX4xX3xX16xXbexX3xX18xX1xX24xX3xX112xX65xXexX3xXc40xX3fexXdxX18xX1xX3xXexX1xX2bxX18xX1xX3xX43xX20xX29axX3xXexX1xX20xX3xX18xX1x94b0xXc5dxXb6xX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX74xX54xX46xX30xXaxX12xX0xXdxX112xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX11dxX10xX18xXexX10xX59xXaxX3xX7xXexX30xX5xX10xX9xXaxX12cxXdxX46xXexX1xX131xX3xX133xX134xX134xXbxX5exX138xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX131xX3xX142xX134xX134xXbxX5exX138xXaxX3xX7xX59xX4xX9xXaxX34xX34xXdxX16xXb6xX154xX6xX54xXexX1xX6xX18xX1xX1xX54xX6xXb6xX16xX18xX34xX18xX10xX12cxX7xX34xX168xX168xXe4xX168xX34xX2xXd7xXe4xX46xXe4xX2xX168xX142xX2xX142xX142xXexX350xX17cxXd7xX350xX17bxX5xX134xXb6xX185xXbxX19xX360xX59xX9xX168xX134xX142xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxXexX3xX1fxX20xX21xX3xX1xX24xX25xX18xX19xX3xX18xX1xX2bxX3xX2dxX19xX20xX30xX31xX18xXaxX3xX12cxXdxX46xXexX1xX9xXaxX133xX134xX134xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX142xX134xX134xXaxX3xX34xX12xX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11dxX6xXbxXexXdxX54xX18xXaxX12xX2dxX1xX2bxX3xXexX1xXdaxX3xX1xX1fbxX3xX2dxX19xX20xX30xX31xX18xX3xX43xX805xX20xX3xX4xX690xX18xX19xX3xX5xX2bxX3xX112xX65xXexX3xXexX59xX54xX18xX19xX3xX18xX1xX805xX18xX19xX3xX4xX3d3xX18xX19xX3xXexX59xX2adxX18xX1xX3xX3fexXdxX29axX18xX3xXexX59xXdfxX4xX3xX1bxX65xX4xX3xX1bxXcbxX54xX3xX4xXd4xX6xX3xXexX1xXdaxXdxX3xX2dxX19xX20xX30xX31xX18xX3xX4xX247xX18xX3xX7xXb3xXexX3xX5xX55xXdxXb6xX3xXb8xXb9xX30xX3xX5xX2bxX3xX18xX25xXdxX3xXexX1xXdaxX3xX2dxX19xX20xX30xX31xX18xX3xX11dxX3d3xX18xX19xX3xX4aaxX20xX4acxX18xX3xX17fxX3xX74xX2adxX18xX1xX3xX2dxX19xX3d3xX3xX3fexX1xX6xXdxX3xX65bxX20xX80xX4xX3xX4xX3d3xX18xX19xX3xXexX1xX7fcxX18xX3xXexX59xXdxX14xX20xX3xX43xX7cdxX20xX3xX96xX4fxX77xX3xX1bxX24xX70xX4xX3xX13xX20xX6xX3xX96xX4fxX3xXcxX1xXcbxXdxX3xXcxX69xX3xXbxX1xX54xX18xX19xX3xX5xX2bxX112xX3xXcxX1xXcbxXdxX3xX74xX7e2xX54xX3xX43xX54xX2bxX18xX1xX3xX1fxX20xX80xX4xX3xX11dxX3d3xX18xX19xX77xX3xX154xX4fxX18xX3xX46xX24xX457xXdxX3xXexX1xXdaxX3xX2dxX19xX20xX30xX31xX18xX3xXb8xX630xX4xX3xXcxX59xX20xX18xX19xX77xX3xX1bxX24xX70xX4xX3xX13xX20xX6xX3xX96xX4fxX3xXcxX1xXcbxX18xX1xX3xXcxX3d3xX18xX19xX3xXbxX1xX54xX18xX19xX3xX5xX2bxX3xXcxX1xXcbxXdxX3xXdfxX30xX3xXcxX59xX41cxX18xX1xX3xX1fxX20xX80xX4xX3xX11dxX3d3xX18xX19xX3xX16xX2bxX3xX2dxX19xX20xX30xX31xX18xX3xX13xX287xX18xX3xX96xX6xX18xX19xX77xX3xX1bxX24xX70xX4xX3xXcxX24xX25xX18xX19xX3xX4aaxX43axX4xX3xXb8xX29axX3xXbxX1xX54xX18xX19xX3xXexX24xX457xX4xX3xX2dxX19xX1xa226xX6xX3xX1fxX20xX80xX4xX3xX11dxX3d3xX18xX19xX3xX16xX2bxX3xX2dxX19xX20xX30xX31xX18xX3xXbadxXdxX112xX77xX3xX1bxX24xX70xX4xX3xX13xX20xX6xX3xX96xX4fxX3xXcxX59xX6xX18xX19xX3xXcxX3d3xX18xX19xX3xXbxX1xX54xX18xX19xX3xXexX24xX457xX4xX3x107bdxX18xX3xXcxX1xX2bxX18xX1xX3xX43xX7fcxX20xX77xX3xXcxX1xXcbxXdxX3xX7xX24xX3xX43xX24xX18xX19xX3xX1fxX20xX80xX4xX3xX11dxX3d3xX18xX19xXb6xX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX74xX54xX46xX30xXaxX12xX0xXdxX112xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX11dxX10xX18xXexX10xX59xXaxX3xX7xXexX30xX5xX10xX9xXaxX12cxXdxX46xXexX1xX131xX3xX133xX134xX134xXbxX5exX138xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX131xX3xX142xXe4xX350xXbxX5exX138xXaxX3xX7xX59xX4xX9xXaxX34xX34xXdxX16xXb6xX154xX6xX54xXexX1xX6xX18xX1xX1xX54xX6xXb6xX16xX18xX34xX18xX10xX12cxX7xX34xX168xX168xXe4xX168xX34xX2xXd7xXe4xX46xXe4xX2xXe4xX2xX350xXe4xX2xXexX142xX17cxXd7xXe4xX142xX5xX134xXb6xX185xXbxX19xX360xX59xX9xXe4xX134xX133xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxXexX3xX1fxX20xX21xX3xX1xX24xX25xX18xX19xX3xX18xX1xX2bxX3xX2dxX19xX20xX30xX31xX18xXaxX3xX12cxXdxX46xXexX1xX9xXaxX133xX134xX134xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX142xXe4xX350xXaxX3xX34xX12xX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11dxX6xXbxXexXdxX54xX18xXaxX12xXb8xX24xX70xX4xX3xX154xXdxX29axXexX77xX3xX2dxX1xX2bxX3xXexX1xXdaxX3xX1xX1fbxX3xX2dxX19xX20xX30xX31xX18xX3xX43xX805xX20xX3xX1bxX91xX3xX4xXb3xX3xX5xX41cxX4xX1xX3xX7xXc42xX3xX3fexX1xX54xX7e2xX18xX19xX3xX17cxX134xX134xX3xX18xX287xX112xXb6xX3xX96xX2bxX3xX18xX25xXdxX3xXexX1xXdaxX3xX4xXcbxX4xX3xX16xX41cxX3xXexXdxX4fxX18xX3xXexX69xX3xX1xX1fbxX3xX2dxX19xX20xX30xX31xX18xX3xX1bxX91xX3xX4xXb3xX3xX4xX3d3xX18xX19xX3xX5xX6xX54xX3xX5xX457xX18xX3xXexX59xX54xX18xX19xX3xX16xXdxX7cxX4xX3xX112xX82axX3xX112xX6xX18xX19xX3xX154xXdaxX3xX4x937exXdxX3xX65bxX20xX80xX4xX3xX19xXdxX6xX77xX3xXexX59xX54xX18xX19xX3xX1bxXb3xX3xX4xX3d3xX18xX19xX3xX1bxX7fcxX20xX3xXbxX1xX7e2xXdxX3xX3fexX653xX3xX1bxX29axX18xX3xX5xX2bxX3xX11dxX1xXdfxX6xX3xXcxXdxX4fxX18xX3xX17fxX3xX2dxX19xX20xX30xX31xX18xX3xX43xX54xX2bxX18xX19xXb6xX3xX2dxX287xX112xX3xX168xX134xX134xX168xX3xX4xX3d3xX18xX19xX3xXexX59xX2adxX18xX1xX3xX1bxX91xX3xX1bxX24xX70xX4xX3xX5exX29axXbxX3xX1xX55xX18xX19xX3xX4aaxXdxX3xXexXbexX4xX1xX3xX1fxX20xX80xX4xX3xX19xXdxX6xXb6xX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1113xX20xXexX1xX54xX59xXaxX12xX0xX7xXexX59xX54xX18xX19xX12xX43xX54xX2bxXdxX3xXcxX1xX20xX3xX17fxX3xX43xX54xX2bxX18xX19xX3xXb8xX3d3xX18xX19xX0xX34xX7xXexX59xX54xX18xX19xX12xX0xX34xXbxX12
Hoài Thu - Hoàng Đông