ADB dự báo kinh tế Việt Nam 2019 tăng trưởng 6,8%
Trong ấn phẩm kinh tế thường niên “Báo cáo Triển vọng Phát triển Châu Á (ADO) 2019”, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) dự báo: Kinh tế Việt Nam tăng trưởng 6,8% trong năm 2019 và 6,7% trong năm 2020.
a78xd4ax13adx85c5xcd30x88c3x20fdx1d9ax8c57xX7x7a16x83e5x183fx161cx2a84xd076xX5x23d1xXaxd2d8xa350xc49ex6d0fxX3x3fdbxa3a3xX3x6e37x2f74xbb8fxX3x38a6xXdx26f2xX1xX3xXex1424xX3x2088xXdx5cc5xXexX3x91fexX6x1e6axX3x2f8ax8375xX2xd7d1xX3xXex6ac3xX20x5e7bxX3xXexca56x66bbx695cxX20xX37xX3x8c04x5e88x9338xbca9xX0x835axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7ad5xX10xX6xX17xXaxX12xXcxX3axX1cxX20xX37xX3x8bbfxX20xX3xXbxX1x13e6xX2dxX3xX1exXdxX20xX1xX3xXexX24xX3xXexX1xX3bx18d5xX20xX37xX3xX20xXdx88c6xX20xX3xb191xX15xX1bxX1cxX3xX4xX1bxX1cxX3xXcxX3axXdx285fxX20xX3xba7dx1ceexX20xX37xX3xc9b2xX1xX1bxXexX3xXexX3axXdxX88xX20xX3x3bd7xX1xc590xb9f0xX3x9bf2xX3xc8a0xX13xX14xa2e4x75eaxX3xX2fxX30xX2xX32x20afxX41xX3xX2bxX37xX9dxX20xX3xX1x14a4xX20xX37xX3xX90xX1xX1bxXexX3xXexX3axXdxX88xX20xX3xX9bxX1xX9dxX9exX3xXa0xX3xXa2xX13xX14xX15xXa6xX3xX17xX18xX3xX1axX1bxX1cx32edxX3x955fxXdxX20xX1xX3xXexX24xX3xX26xXdxX28xXexX3xX2bxX6xX2dxX3xXexX35xX20xX37xX3xXexX3axX3bxX3cxX20xX37xX3xX40xX41xX42xX43xX3xXexX3axX1cxX20xX37xX3xX20xX35xX2dxX3xX2fxX30xX2xX32xX3xX8bxXb5xX3xX40xX41xc01dxX43xX3xXexX3axX1cxX20xX37xX3xX20xX35xX2dxX3xX2fxX30xX2fxX30xb91xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15xX1cxX17x9601xXaxX12xX0xXdxX2dxX37xX3xX7xX3axX4xX9xXaxX45xX45xXdxX8bxX120xX1axX6xX1cxXexX1xX6xX20xX1xX1xX1cxX6xX120xX8bxX20xX45xX20xX10x176bxX7xX45xX2xX32xX2xc608xX45xbf53xX42xX17xX15cxX2xX15exX15exX15exX30xX30xXexX2fxX42x6232xX32xX10fxX32xX30xX5xX2xX120x4755xXbxX37xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15xX1cxX17xX133xXaxX12xX2bxX37xX9dxX20xX3xX1xXb5xX20xX37xX3xX90xX1xX1bxXexX3xXexX3axXdxX88xX20xX3xX9bxX1xX9dxX9exX3xXa0xX3xX17xX18xX3xX1axX1bxX1cxX3xX1exXdxX20xX1xX3xXexX24xX3xX26xXdxX28xXexX3xX2bxX6xX2dxX3xXexX35xX20xX37xX3xXexX3axX3bxX3cxX20xX37xX3xX40xX41xX42xX43xX3xXexX3axX1cxX20xX37xX3xX20xX35xX2dxX3xX2fxX30xX2xX32xX3xX8bxXb5xX3xX40xX41xX10fxX43xX3xXexX3axX1cxX20xX37xX3xX20xX35xX2dxX3xX2fxX30xX2fxX30xX120xX3xXa2x9097xX20xX1xX3xX2dxXdxX20xX1xX3xX1xX8cxX6xXd7xX10xX20xXexX10xX3axX20xX10xX156xX7xX120xX8bxX20xX45xXa6xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15xX1cxX17xX133xXaxX12xXcxX1xX10xX1cxX3x428bxa86fxX41xX3xX1exXdxX20xX1xX3xXexX24xX3xX26xXdxX28xXexX3xX2bxX6xX2dxX3xXexXdxX24xXbxX3xXexa886xX4xX3xX4xX232xX3xX2dx53acxXexX3xX20xX35xX2dxX3xXexX35xX20xX37xX3xXexX3axX3bxX3cxX20xX37xX3xX2dx3bc9xX20xX1xX3xX2dxa00dxX3xXexX3axX1cxX20xX37xX3xX20xX35xX2dxX3xX2fxX30xX2xX42xX41xX3xX2dxce22xX4xX3xX17xc4a3xX3xX2dxde20xXdxX3xXexX3axX3bxX73xX20xX37xX3xX1axX79xX20xX3xX20xX37xX1cxXb5xXdxX3xX7xX9exX133xX3xX37xXdx6a97xX2dxX3xX4xX232xX3xXexX1xX88xX3xXexX1bxX4xX3xX231xX253xX20xX37xX3xXex1872xXdxX3xXexX3axXdxX88xX20xX3xX8bxX8cxX20xX37xX3xXexX35xX20xX37xX3xXexX3axX3bxX3cxX20xX37xX3xX4xb4c6xX6xX3xX26xXdxX28xXexX3xX2bxX6xX2dxX3xXexX3axX1cxX20xX37xX3xX20xX35xX2dxX3xX20xX6xX133xX3xX8bxXb5xX3xX20xX35xX2dxX3xX7xX6xX9exX120xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15xX1cxX17xX133xXaxX12x758cxXdxX1bxX2dxX3xX231x493bxX4xX3x11b8xX9exX30fxX4xX3xX37xXdxX6xX3xX4xX2cfxX6xX3xX13xX14xX15xX3xXexX267xXdxX3xX26xXdxX28xXexX3xX2bxX6xX2dxX3x9139xX3xX286xX20xX37xX3xd82bxX3axXdxX4xX3xb0d3xXdxX17xX37xX156xXdxX4xX1exX3xX20xX1xd322xX20xX3xX231x7872xX20xX1xXd7xX3xX2bx163fxX20xX3xX1exXdxX20xX1xX3xXexX24xX3xX26xXdxX28xXexX3xX2bxX6xX2dxX3xX231x6241xX3xX231xX267xXexX3xX2dx761fxX4xX3xX4xX6xX1cxX3xXexX3axX1cxX20xX37xX3xX20xX35xX2dxX3xX2fxX30xX2xX42xX41xX3xX17xX1cxX3xc90bxX9exX60xXexX3xX1exX1xX65xX9exX3xX8bxXb5xX3xX20xX1xX9exX3xX4x5485xX9exX3xX20xX253xXdxX3xX231xX34axX6xX3xX37xXdxX6xX3xXexX35xX20xX37xX3xX2dxX267xX20xX1xX3xX2dxX26cxX120xX3xXcxX35xX20xX37xX3xXexX3axX3bxX3cxX20xX37xX3xX1exXdxX20xX1xX3xXexX24xX3xX20xX1xXdxX350xX9exX3xX1exX1xX2a0xX3xX20xX35xX20xX37xX3xX231xX3bx456bxX4xX3xX37xXdx5ff5xX3xX8bxX3dfxX20xX37xX3xXexX3axX1cxX20xX37xX3xXexX1xX73xXdxX3xX37xXdxX6xX20xX3xXexX2b4xXdxX41xX3xX8bxX2b4xXdxX3xX7xX18xX3xX1xaf92xX3xXexX3axX3daxX3xX4xX2cfxX6xX3xX20xX37xXb5xX20xX1xX3xX4xX286xX20xX37xX3xX20xX37xX1xXdxX28xXbxX3xX4xX1xX24xX3xX1axXdxX24xX20xX3xX4xX1xX24xX3xXexX267xX1cxX3xX231xX34axX20xX1xX3xX1xX3bxX2b4xX20xX37xX3xX386xX9exX60xXexX3xX1exX1xX65xX9exX41xX3xX231xX398xX9exX3xXexX3bxX3xXexX3axX18xX4xX3xXexXdxX24xXbxX3xX20xX3bxX2b4xX4xX3xX20xX37xX1cxXb5xXdxX3xX8bxXb5xX3xX4xX398xX9exX3xX20xX253xXdxX3xX231xX34axX6xX3xX231xX3bxX3daxX4xX3xX17xX9exX133xX3xXexX3ax563axX120xX3xc038xX253xX20xX37xX3xX5xX18xX4xX3xXexX35xX20xX37xX3xXexX3axX3bxX3cxX20xX37xX3xX17xX18xX3xX1exXdxX24xX20xX3xX7xX26cxX3xX231xX3bxX3daxX4xX3xXexXdxX24xXbxX3xXexX24cxX4xX3xX20xX1xX73xX3xX20xX1xX3dfxX20xX37xX3xX4xX2a0xXdxX3xX4xX1bxX4xX1xX3xX231xX6xX20xX37xX3xX17xXdx7cebxX20xX3xX3axX6xX3xX231xX88xX3xX4xX2a0xXdxX3xXexX1xXdxX28xX20xX3xX2dxX286xXdxX3xXexX3axX3bxX73xX20xX37xX3xX1exXdxX20xX1xX3xX17xX1cxX6xX20xX1xX3xX8bxXb5xX3xX1exX1xX9exX133xX24xX20xX3xX1exX1x6c49xX4xX1xX3xX231xX398xX9exX3xXexX3bxX3xXexX3bxX3xX20xX1xX9dxX20xX120xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15xX1cxX17xX133xXaxX12xX9bxa48fxX20xX37xX3xXexX1xX10xX1cxX3xX1axX1bxX1cxX3xX4xX1bxX1cxX41xX3xXexX35xX20xX37xX3xXexX3axX3bxX3cxX20xX37xX3xX7xX26cxX3xXexXdxX24xXbxX3xXexX24cxX4xX3xX231xX3bxX3daxX4xX3xXexX1xX88xX3xX1xXdxX28xX20xX3xX2dxX253xXexX3xX4xX1bxX4xX1xX3xXexX1cxXb5xX20xX3xX17xXdxX28xX20xX3xX3cxX3xX4xX1bxX4xX3xX5x8515xX20xX1xX3xX8bxX18xX4xX41xX3xX17xX18xX6xX3xXexX3axX79xX20xX3xX4xd757xX3xX7xX3cxX3xXexXdxX79xX9exX3xX17xX283xX20xX37xX3xX4xX1bxX3xX20xX1xX9dxX20xX3xX2dxX267xX20xX1xX3xX2dxX26cx2ae5xX3xX7xX18xX3xXexXdxX24xXbxX3xXexX24cxX4xX3xX2dxX3cxX3xX3axX253xX20xX37xX3xX4xX2cfxX6xX3xX4xX1bxX4xX3xX20xX37xXb5xX20xX1xX3xX4xX286xX20xX37xX3xX20xX37xX1xXdxX28xXbxX3xX4xX1xX24xX3xX1axXdxX24xX20xX3xX4xX1xX24xX3xXexX267xX1cxX41xX3xX17xX34axX4xX1xX3xX8bxX24cxX41xX3xX20xX286xX20xX37xX3xX20xX37xX1xXdxX28xXbxX5a8xX1exX1xX2a0xX3xX20xX35xX20xX37xX3xXexXdxX24xXbxX3xX4xX346xX20xX3xXexX1xX34axX3xXexX3axX3bxX73xX20xX37xX3xX5xX2b4xX20xX3xX1xX58axX20xX3xX4xX1xX1cxX3xX1xXb5xX20xX37xX3xX1xX232xX6xX3xX386xX9exX60xXexX3xX1exX1xX65xX9exX3xX4xX2cfxX6xX3xX26xXdxX28xXexX3xX2bxX6xX2dxX3xXexX1xX286xX20xX37xX3xac67xX9exX6xX3xX3axX60xXexX3xX20xX1xXdxX350xX9exX3xX1xXdxX28xXbxX3xX231xX34axX20xX1xX3xXexX1xX3bxX58axX20xX37xX3xX2dxX267xXdxX3xXexX18xX3xX17xX1cxX41xX3xX37x2888xX2dxX3xX4xX2a0xX3xX54xXdxX28xXbxX3xX231xX34axX20xX1xX3xX47fxX30fxXdxX3xXexX1bxX4xX3xXcxX1cxXb5xX20xX3xX17xXdxX28xX20xX3xX8bxXb5xX3xXcxXdxX24xX20xX3xX1axX253xX3xX386xX9exX133xX79xX20xX3xXcxX1xX1bxXdxX3xX15xX47cxX20xX1xX3xX14xX3bxX58axX20xX37xX3xX231xX3bxX3daxX4xX3xXbxX1xX79xX3xX4xX1xX9exX65xX20xX3xX37xX398xX20xX3xX231xX9dxX133xX120xX3xX14xX18xX3xX1exXdxX24xX20xX3xX5xX267xX2dxX3xXbxX1xX1bxXexX3xX3cxX3xX2dxX36cxX4xX3xX1axX47cxX20xX1xX3xX64exX9exX9dxX20xX3xX15cxX41xX16bxX43xX3xXexX3axX1cxX20xX37xX3xX20xX35xX2dxX3xX2fxX30xX2xX32xX3xX8bxXb5xX3xXexX35xX20xX37xX3xX20xX1x6e16xX3xX5xX79xX20xX3xX15cxX41xX42xX43xX3xXexX3axX1cxX20xX37xX3xX20xX35xX2dxX3xX2fxX30xX2fxX30xX120xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15xX1cxX17xX133xXaxX12xXcxX9exX133xX3xX20xX1xXdxX79xX20xX41xX3xX20xX37xX9exX133xX3xX4xX58axX3xX3axX2cfxXdxX3xX3axX1cxX3xX8bxa0c1xX20xX3xX4xcc85xX20xX3xX1axX3cxXdxX3xX20xX1xX3dfxX20xX37xX3xX20xX350xX20xX3xX1exXdxX20xX1xX3xXexX24xX3xX5xX2b4xX20xX3xX4xX2cfxX6xX3xXexX1xX24xX3xX37xXdxX2b4xXdxX3xX330xX3xX8bxX30fxX20xX3xX5xXb5xX3xX4xX1bxX4xX3xX231xX30fxXdxX3xXexX1bxX4xX3xXexX1xX3bxX58axX20xX37xX3xX2dxX267xXdxX3xX64exX9exX6xX20xX3xXexX3axX8cxX20xX37xX3xX4xX2cfxX6xX3xX26xXdxX28xXexX3xX2bxX6xX2dxX3xX330xX3xX231xX6xX20xX37xX3xX7xX9exX133xX3xX37xXdxX2a0xX2dxX120xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15xX1cxX17xX133xXaxX12xX15xX1bxX1cxX3xX4xX1bxX1cxX3xX20xX1xX60xX20xX3xX2dxX267xX20xX1xX41xX3xXexX398xX2dxX3xX64exX9exX6xX20xX3xXexX3axX8cxX20xX37xX3xX231xX30fxXdxX3xX8bxX2b4xXdxX3xX26xXdxX28xXexX3xX2bxX6xX2dxX3xXexX3axX1cxX20xX37xX3xX8bxXdxX28xX4xX3xXexX35xX20xX37xX3xX4xX3bxX73xX20xX37xX3xX1xX253xXdxX3xX20xX1xX346xXbxX3xX4xX1bxX4xX3xX17xX1cxX6xX20xX1xX3xX20xX37xX1xXdxX28xXbxX3xXexX3bxX3xX20xX1xX9dxX20xX3xX8bxXb5xX1cxX3xX4xX1bxX4xX3xX4xX1xX9exX403xXdxX3xX37xXdxX1bxX3xXexX3axX34axX3xXexX1cxXb5xX20xX3xX4xX398xX9exX41xX3xX8bxX30fxX20xX3xX5xXb5xX3xX2dxX253xXexX3xXexX3axX1cxX20xX37xX3xX20xX1xX3dfxX20xX37xX3xXexX1xX1bxX4xX1xX3xXexX1xX36cxX4xX3xX4xX1xX4fcxX20xX1xX3xX7xX1bxX4xX1xX3xX64exX9exX6xX20xX3xXexX3axX8cxX20xX37xX3xX231xX30fxXdxX3xX8bxX2b4xXdxX3xXexX35xX20xX37xX3xXexX3axX3bxX3cxX20xX37xX3xX17xXb5xXdxX3xX1xX267xX20xX3xX4xX2cfxX6xX3xX26xXdxX28xXexX3xX2bxX6xX2dxX120xX3xX9bxX2a0xXdxX3xXexX1xXdxX28xX20xX3xX1exX1xX2a0xX3xX20xX35xX20xX37xX3xXexXdxX24xXbxX3xX4xX346xX20xX3xX20xX37xX9exX679xX20xX3xXexXb5xXdxX3xX4xX1xX4fcxX20xX1xX3xX4xX2cfxX6xX3xX4xX1bxX4xX3xX17xX1cxX6xX20xX1xX3xX20xX37xX1xXdxX28xXbxX3xX8bx2825xX6xX3xX8bxXb5xX3xX20xX1x22bexX3xXa2xX14xX2bxX26xX26xX2bxXa6xX41xX3xX4xX525xX20xX37xX3xX20xX1xX3bxX3xX20xX9dxX20xX37xX3xX4xX6xX1cxX3xX20xX35xX20xX37xX3xX5xX18xX4xX3xX4xX2cfxX6xX3xX4xX1bxX4xX3xX14xX2bxX26xX26xX2bxX3xX330xX3xX37xX679xX2dxX3xX4xX2a0xX3xX1ex9d89xX3xX20xX35xX20xX37xX3xX4xX2cfxX6xX3xX20xX37xX3bxX73xXdxX3xX5xX6xX1cxX3xX231xX253xX20xX37xX3xX330xX3xX5xXb5xX3xX20xX1xX3dfxX20xX37xX3xX1axXdxX28xX20xX3xXbxX1xX1bxXbxX3xX64exX9exX6xX20xX3xXexX3axX8cxX20xX37xX3xX231xX88xX3xX4xX1xX1cxX3xXbxX1xa918xXbxX3xX4xX1bxX4xX3xX14xX2bxX26xX26xX2bxX3xX1bxXbxX3xX17xX24cxX20xX37xX3xXexX30fxXexX3xX1xX58axX20xX3xX4xX1bxX4xX3xX4xX286xX20xX37xX3xX20xX37xX1xX28xX3xX2dxX2b4xXdxX3xX8bxXb5xX3xX231xX267xXexX3xX231xX3bxX3daxX4xX3xX37xXdxX1bxX3xXexX3axX34axX3xX37xXdxX6xX3xXexX35xX20xX37xX3xX4xX6xX1cxX3xXexX3axX1cxX20xX37xX3xX4xX1bxX4xX3xX4xX1xX9exX403xXdxX3xX37xXdxX1bxX3xXexX3axX34axX3xXexX1cxXb5xX20xX3xX4xX398xX9exX120xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX9exXexX1xX1cxX3axXaxX12xXcxX1xX10xX1cxX3xX17xX6xX20xX37xX4xX1cxX20xX37xX7xX6xX20xX120xX8bxX20xX0xX45xXbxX12
Theo dangcongsan.vn