TP Thanh Hóa công bố Nghị quyết về việc đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng
(vhds.baothanhhoa.vn) - Sáng nay 23/6, UBNP TP Thanh Hóa tổ chức Lễ công bố Nghị quyết 247/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về đặt tên, đổi tên đường, phố, công trình công cộng và gắn tên đường, phố trên địa bàn TP Thanh Hóa. Dự lễ công bố có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; lãnh đạo TP Thanh Hóa và lãnh đạo 34 phường, xã.
cf1bx18de9xf593xe2a9x122fcx132ccx12578x15bb8xe306xX7x165bdx10fc8x1938cx16430x11d43x1628exX5x12a12xXax14de2xXcx18577xX3xXcxX1xX6x1a405xX1xX3x1123fx10636xX6xX3xX4x1711bxX19x14f74xX3x10684x144d8xX3x144e5xX23xX1xe2a3xX3x163bdx194bex1455cx18307xXexX3x1203fx110f9xX3xX33xXdx11c16xX4xX3x1a7adx189e7xXexX3xXex168e6xX19x16855xX3xX3bx16090xXdxX3xXexX40xX19xX3xX3bx175dax1a7a4xX19xX23xX42xX3xXbxX1xX26xX3xX33xd69exX3xX4xX21xX19xX23xX3xXexea0bx123bbxX19xX1xX3xX4xX21xX19xX23xX3xX4x16e52xX19xX23xX0x18283xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX10xX6xe106xXaxX12xd24ex1711exX19xX23xX3xX19xX6xX2fxX3x16be2xecd5xX6fx12fd8xX42xX3x1a858xe9dfxX28xX14xX3xXcxX14xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX1cxX1dxX6xX3xXexX45xX3xX4xX1xd13dxX4xX3x13aacx18a44xX3xX4xX21xX19xX23xX3xX25xX26xX3xX28xX23xX1xX2bxX3xX2dxX2exX2fxX30xXexX3xX8dx1acc0xe607xX6fxX28x130cdx1350dxX1cx13fb1xX28xe7dfxX3xX4x13b57xX6xX3xX1cxXcbxX28xXcdxX3xXex17127xX19xX1xX3xX33xX34xX3xX3bxX3cxXexX3xXexX40xX19xX42xX3xX3bxX45xXdxX3xXexX40xX19xX3xX3bxX4dxX4exX19xX23xX42xX3xXbxX1xX26xX42xX3xX4xX21xX19xX23xX3xXexX60xX61xX19xX1xX3xX4xX21xX19xX23xX3xX4xX6bxX19xX23xX3xX33xX58xX3xX23x11d2bxX19xX3xXexX40xX19xX3xX3bxX4dxX4exX19xX23xX42xX3xXbxX1xX26xX3xXexX60xX40xX19xX3xX3bxX2bxX6xX3xX25xX58xX19xX3xXcxX14xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX1cxX1dxX6x17ee3xX3xXcdxf88cxX3xX5xXaexX3xX4xX21xX19xX23xX3xX25xX26xX3xX4xX1dxX3xX3bx13e7exXdxX3xX81xXdxX38xX19xX3xX5x108bexX19xX1xX3xX3bxX155xe179xX3xX4xX85xX4xX3xX7xf379xX42xX3xX19xX23xX58xX19xX1xX42xX3xX3bxX164xX58xX19xX3xXexX1xf889xX3xX4x10177xXbxX3xXexXd9xX19xX1x16903xX3xX5xX15exX19xX1xX3xX3bxX155xX164xX3xXcxX14xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX1cxX1dxX6xX3xX33xX58xX3xX5xX15exX19xX1xX3xX3bxX155xX164xX3xX8exXc4xX3xXbxX1xX4dxX4exX19xX23xX42xX3x1893fxX15exX141xX0xX6fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX94xX164xX81xX2fxXaxX12xX0xXdx19465xX23xX3xX7xX60xX4xX9xXaxX6fxX6fxXdxX33xX141xX25xX6xX164xXexX1xX6xX19xX1xX1xX164xX6xX141xX33xX19xX6fxX19xX10xdf9axX7xX6fxX8dxd85exX8dx18b08xX6fxXc4x1aa52xX81xX8dxX2xX1f1xXc4xX2xX1f1xX1f1xXexX8dx13046xX8dxX8dxX2xX1f3xX90xX5xX2xX141x1177fxXbxX23xXaxX3xX6fxX12xX94xX58xX3x1904exX4dx11ef3xX19xX23xX3xXcxX1xX2bxX3xX1cxebd6xXdxX3xcf82xX30xX19xX3x18cd9xX3xX14xX1xX1dxX3x1ac92xXdxX85xX1cfxX3xX3bxX26xX4xX3xX84xX16bxX3xX214xX1cxX42xXcxXcx17010xXcdxXadxX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX1cxX1dxX6xX3xX4xX21xX19xX23xX3xX25xX26xX3xX28xX23xX1xX2bxX3xX2dxX2exX2fxX30xXexX3xX8dxXc4xXc5xX6fxX28xXc8xXc9xX1cxXcbxX28xXcdxX3xXexXd9xX19xX1xX3xX33xX34xX3xX3bxX3cxXexX3xXexX40xX19xX42xX3xX3bxX45xXdxX3xXexX40xX19xX3xX3bxX4dxX4exX19xX23xX42xX3xXbxX1xX26xX42xX3xX4xX21xX19xX23xX3xXexX60xX61xX19xX1xX3xX4xX21xX19xX23xX3xX4xX6bxX19xX23xX3xX33xX58xX3xX23xX116xX19xX3xXexX40xX19xX3xX3bxX4dxX4exX19xX23xX42xX3xXbxX1xX26xX3xXexX60xX40xX19xX3xX3bxX2bxX6xX3xX25xX58xX19xX3xXcxX14xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX1cxX1dxX6xX141xX0xX6fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX94xX164xX81xX2fxXaxX12xXcxX14xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX1cxX1dxX6xX3xX5xX58xX3xXcbxX21xX3xXexX1xX2bxX3xXexXd9xX19xX1xX3xX5xef58xX3xXc9xX3xXexX60xX2exX19xX23xX3xXex15dddxX1cfxX3x13e04xXdxX19xX1xX3xXexX30xX3xXc9xX3xX4xX1xf9f2xX19xX1xX3xXexX60xX2bxX42xX3xX33x17d6exX19xX3xX1xX1dxX6xX3xX226xX3xX1b5xX15exX3xX1xX6bxXdxX3xX4xXd0xX6xX3xXexXd9xX19xX1xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX1cxX1dxX6xX42xX3xX81xXdxX38xX19xX3xXexX320xX4xX1xX3xX2xXc4xX90xX42xXc5xXc5xX314xX1cfxX8dxX42xX3xX23x1a20fxX1cfxX3xX8dxX1f1xX3xXbxX1xX4dxX4exX19xX23xX42xX3xX2xXc4xX3xX1b5xX15exX42xX3xX4xX1dxX3xX8exX2xX2xX3xXbxX1xX26xX42xX3xXexX1xX21xX19xX3xX33xX58xX3xX1xX58xX19xX23xX3xX19xX23xX1xX61xX19xX3xX4xX216xX3xX2dxX2exX6xX19xX42xX3xX3bxX216xX19xX3xX33xX2bxX42xX3xX81xX164xX6xX19xX1xX3xX19xX23xX1xXdxX38xXbxX3xX3bxX1dxX19xX23xX3xXexX60xX40xX19xX3xX3bxX2bxX6xX3xX25xX58xX19xX141xX3xX28xX1x18c0dxX1cfxX3xX23xX1dxXbxX3xXbxX1xff71xX19xX3xXexX1xX144xX4xX3xX1xXdxX38xX19xX3xXexX26xXexX3xX4xX21xX19xX23xX3xXexX85xX4xX3xX2dxX2exX21fxX19xX3xX5x1748fxX3xX3bxX21xX3xXexX1xX2bxX42xX3xX2dxX2exX21fxX19xX3xX5xX3f4xX3xX1xX58xX19xX1xX3xX4xX1xX320xX19xX1xX186xX3xXexX1xX2ex186ecxX19xX3xXexXdxX38xX19xX3xXexX60xX164xX19xX23xX3xX23xXdxX6xX164xX3xX81xX2bxX4xX1xX3xX1xX58xX19xX1xX3xX4xX1xX320xX19xX1xX42xX3xX314xXdxX19xX1xX3xX81xX164xX6xX19xX1xX3xXexX1xX4dxX216xX19xX23xX3xX1cfxX155xXdxX42xX3xX81xX2bxX4xX1xX3xX33x1644bxX3xXexX60xX40xX19xX3xX3bxX2bxX6xX3xX25xX58xX19xX3xXexX1xX58xX19xX1xX3xXbxX1xX26xX42xX3xX1xX2exX2fxX38xX19xX42xX3xXexX1xX2bxX3xXexX60xX40xX19xX3xX3bxX2bxX6xX3xX25xX58xX19xX3xXexXd9xX19xX1xX3xX33xX58xX3xX19xX23xX164xX58xXdxX3xXexXd9xX19xX1xX42xX3xX3bxX85xXbxX3xXaaxX19xX23xX3xX2fxX40xX2exX3xX4xX3d4xX2exX42xX3xX19xX23xX2exX2fxX38xX19xX3xX33x184b9xX19xX23xX3xX4xXd0xX6xX3xX19xX1xX311xX19xX3xX81xX311xX19xX42xX3xX93xX94xX28xXcdxX3xXcxX14xX3xX3bxX15exX3xX4xX1xXd9xX3xX3bxX155xX164xX3xX4xX85xX4xX3xXbxX1xffbcxX19xX23xX42xX3xX25xX6xX19xX3xX4xX1xX2exX2fxX40xX19xX3xX1cfxX21xX19xX3xXexX45xX3xX4xX1xXaaxX4xX3xX314xX1xX21fxX164xX3xX7xX85xXexX42xX3xX1b5xX311xX2fxX3xX81xX144xX19xX23xX3xXbxX1xX4dxX216xX19xX23xX3xX85xX19xX3xX3bxX3cxXexX3xXexX40xX19xX42xX3xX3bxX45xXdxX3xXexX40xX19xX3xX3bxX4dxX4exX19xX23xX42xX3xXbxX1xX26xX3xX33xX58xX3xX4xX21xX19xX23xX3xXexX60xX61xX19xX1xX3xX4xX21xX19xX23xX3xX4xX6bxX19xX23xX3xX4xX1xX164xX3xX8dxX1f3xX90xX3xX3bxX4dxX4exX19xX23xX42xX3xXbxX1xX26xX42xX3xX2xX90xX3xX4xX21xX19xX23xX3xXexX60xX61xX19xX1xX3xX4xX21xX19xX23xX3xX4xX6bxX19xX23xX3xX33xX58xX3xX3bxX45xXdxX3xXexX40xX19xX3xX2xX3xXbxX1xX26xX3xXexX60xX61xX19xX1xX3xX4xX17fxXbxX3xX4xX1dxX3xXexX1x182c9xX1cfxX3xX2dxX2exX2fxX34xX19xX3xXbxX1xX40xX3xX81xX2exX2fxX38xXexX141xX3xX28xX23xX58xX2fxX3xX2xX8dxX6fxX2xX8dxX6fxX8dxX1f1xX2xX201xX42xX3xXexX155xXdxX3xX314x17883xX3xX1xX4b5xXbxX3xXexX1xXaaxX3xX2xX2xX42xX3xX1cxXcbxX28xXcdxX3xXexXd9xX19xX1xX3xX314xX1xX1dxX6xX3xf8b5xX214xe197xX5e2xX3xX3bxX15exX3xXbxX1xX40xX3xX81xX2exX2fxX38xXexX3xX19xX23xX1xX2bxX3xX2dxX2exX2fxX30xXexX3xX33xX34xX3xX33xXdxX38xX4xX3xX3bxX3cxXexX3xXexX40xX19xX42xX3xX3bxX45xXdxX3xXexX40xX19xX3xX3bxX4dxX4exX19xX23xX42xX3xXbxX1xX26xX3xX33xX58xX3xX4xX21xX19xX23xX3xXexX60xX61xX19xX1xX3xX4xX21xX19xX23xX3xX4xX6bxX19xX23xX3xXexX60xX40xX19xX3xX3bxX2bxX6xX3xX25xX58xX19xX3xXcxX14xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX1cxX1dxX6xX141xX0xX6fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX94xX164xX81xX2fxXaxX12xX0xXdxX1cfxX23xX3xX7xX60xX4xX9xXaxX6fxX6fxXdxX33xX141xX25xX6xX164xXexX1xX6xX19xX1xX1xX164xX6xX141xX33xX19xX6fxX19xX10xX1edxX7xX6fxX8dxX1f1xX8dxX1f3xX6fxXc4xX1f6xX81xX8dxX2xX1f1xXc4xX2xX1f1xX1f1xXexX8dxX201xX8dxX8dxX2xX1f3xX90xX5xX8dxX141xX20axXbxX23xXaxX3xX6fxX12xXcbxX155xXdxX3xX81xXdxX38xX19xX3xX5xX15exX19xX1xX3xX3bxX155xX164xX3x16ed5xX2fxX3xX25xX6xX19xX3x14d40xXcxXcxXc8xX3xXexXd9xX19xX1xX3xXexX60xX6xX164xX3xX28xX23xX1xX2bxX3xX2dxX2exX2fxX30xXexX3xX33xX34xX3xX33xXdxX38xX4xX3xX3bxX3cxXexX3xXexX40xX19xX42xX3xX3bxX45xXdxX3xXexX40xX19xX3xX3bxX4dxX4exX19xX23xX42xX3xXbxX1xX26xX3xX33xX58xX3xX4xX21xX19xX23xX3xXexX60xX61xX19xX1xX3xX4xX21xX19xX23xX3xX4xX6bxX19xX23xX3xX4xX1xX164xX3xX5xX15exX19xX1xX3xX3bxX155xX164xX3xXcxX14xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX1cxX1dxX6xX141xX0xX6fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX94xX164xX81xX2fxXaxX12xX28xX1xeaf5xX19xX23xX3xXexX40xX19xX3xX23xX4b5xXdxX3xX3bxX4dx10213xX4xX3xX3bxX3cxXexX3xX4xX1xX164xX3xX4xX85xX4xX3xXexX2exX2fxX30xX19xX3xX3bxX4dxX4exX19xX23xX42xX3xXbxX1xX26xX42xX3xX4xX21xX19xX23xX3xXexX60xX61xX19xX1xX3xX4xX21xX19xX23xX3xX4xX6bxX19xX23xX3xX5xX58xX3xXexX40xX19xX3xX4xXd0xX6xX3xX4xX85xX4xX3xX81xX6xX19xX1xX3xX19xX1xX311xX19xX186xX3xXexX40xX19xX3xX3bxX2bxX6xX3xX3bxXdxX17cxX1cfxX42xX3xX7xX144xX3xX314xXdxX38xX19xX3xX5xX2bxX4xX1xX3xX7x18c07xX3xXexXdxX40xX2exX3xX25xXdxX17cxX2exX3xX4xXd0xX6xX3xX33x19859xX19xX23xX3xX3bxX17fxXexX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX1cxX1dxX6xX3x19a7exX19xX1xX3xX1xX7d7xX19xX23xX3xX2dxX2exX6xX3xX4xX85xX4xX3xXexX1xX4exXdxX3xX314xX5c3xX3xX5xX2bxX4xX1xX3xX7xX7c6x1a722xXexX1xX17cxX3xX1xXdxX38xX19xX3xX7xX144xX3xXexX60xX311xX19xX3xXexX60xX4b5xX19xX23xX3xX3bxX26xXdxX3xX33x17f5axXdxX3xX5xX2bxX4xX1xX3xX7xX7c6xX3xX33xX58xX3xXexX60xX85xX4xX1xX3xX19xX1xXdxX38xX1cfxX3xX4xXd0xX6xX3xX5xX15exX19xX1xX3xX3bxX155xX164xX3xXcbxX21fxX19xX23xX42xX3xX4xX1xX320xX19xX1xX3xX2dxX2exX2fxX34xX19xX3xX4xX85xX4xX3xX4xX17fxXbxX3xXexX60xX164xX19xX23xX3xX4xX21xX19xX23xX3xXexX85xX4xX3xX2dxX2exX21fxX19xX3xX5xX3f4xX42xX3xX23xX61xX19xX3xX23xXdxX74cxX3xX4xX85xX4xX3xX23xXdxX85xX3xXexX60xX2bxX3xX33xX32axX19xX3xX1xX1dxX6xX3xXexX60xX2exX2fxX34xX19xX3xXexX1xX26xX19xX23xX3xXexX60xX164xX19xX23xX3xX3bxX4exXdxX3xX7xX26xX19xX23xX3xX1xXdxX38xX19xX3xX3bxX155xXdxX3xX19xX23xX58xX2fxX3xX19xX6xX2fxX141xX3xX214xXdxX38xX4xX3xXexX45xX3xX4xX1xXaaxX4xX3xX5xXaexX3xX4xX21xX19xX23xX3xX25xX26xX3xX19xX23xX1xX2bxX3xX2dxX2exX2fxX30xXexX3xX33xX34xX3xX33xXdxX38xX4xX3xX3bxX3cxXexX3xXexX40xX19xX3xX3bxX4dxX4exX19xX23xX42xX3xXbxX1xX26xX3xX5xX58xX3xX7xX144xX3xX314xXdxX38xX19xX3xX1xX30xXexX3xX7xXaaxX4xX3xX2dxX2exX6xX19xX3xXexX60xX4b5xX19xX23xX42xX3xX5xX58xX3xX33xXdxX19xX1xX3xX81xX144xX3xX4xXd0xX6xX3xX4xX1xX320xX19xX1xX3xX2dxX2exX2fxX34xX19xX3xX33xX58xX3xX19xX1xX311xX19xX3xX81xX311xX19xX3xXcxX14xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX1cxX1dxX6xX141xX0xX6fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX94xX164xX81xX2fxXaxX12xX0xXdxX1cfxX23xX3xX7xX60xX4xX9xXaxX6fxX6fxXdxX33xX141xX25xX6xX164xXexX1xX6xX19xX1xX1xX164xX6xX141xX33xX19xX6fxX19xX10xX1edxX7xX6fxX8dxX1f1xX8dxX1f3xX6fxXc4xX1f6xX81xX8dxX2xX1f1xXc4xX2xX1f1xX1f1xXexX8dxX201xX8dxX8dxX2xX1f3xX90xX5xX8exX141xX20axXbxX23xXaxX3xX6fxX12x11cdaxX85xX4xX3xX3bxX155xXdxX3xX25xXdxX17cxX2exX3xXexX1xX144xX4xX3xX1xXdxX38xX19xX3xX19xX23xX1xXdxX3xXexX1xXaaxX4xX3xX23xX116xX19xX3xX25xXdxX17cxX19xX3xXexX40xX19xX3xX3bxX4dxX4exX19xX23xX3xXexX155xXdxX3xX3bxX4dxX4exX19xX23xX3xX214x15309xX3xX28xX23xX2exX2fxX40xX19xX3xX22cxXdxX85xXbxX42xX3xX3bxX4dxX4exX19xX23xX3xXcxX60xX2bxX19xX1xX3xd41dxXdxX17cxX1cfxX42xX3xXbxX1xX4dxX4exX19xX23xX3xXcbxX21xX19xX23xX3xX214xX38xX141xX0xX6fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX94xX164xX81xX2fxXaxX12xXcxX155xXdxX3xX5xXaexX3xX4xX21xX19xX23xX3xX25xX26xX42xX3xX3bxX155xXdxX3xX81xXdxX38xX19xX3xX5xX15exX19xX1xX3xX3bxX155xX164xX3xX6bexX2fxX3xX25xX6xX19xX3xX6c5xXcxXcxXc8xX3xXexXd9xX19xX1xX3xX3bxX15exX3xXexX60xX6xX164xX3xX28xX23xX1xX2bxX3xX2dxX2exX2fxX30xXexX3xX7xX26xX3xX8dxXc4xXc5xX6fxX28xXc8xXc9xX1cxXcbxX28xXcdxX3xX4xXd0xX6xX3xX1cxXcbxX28xXcdxX3xXexXd9xX19xX1xX3xX33xX34xX3xX33xXdxX38xX4xX3xX3bxX3cxXexX3xXexX40xX19xX42xX3xX3bxX45xXdxX3xXexX40xX19xX3xX3bxX4dxX4exX19xX23xX42xX3xXbxX1xX26xX3xX33xX58xX3xX4xX21xX19xX23xX3xXexX60xX61xX19xX1xX3xX4xX21xX19xX23xX3xX4xX6bxX19xX23xX3xX4xX1xX164xX3xX5xX15exX19xX1xX3xX3bxX155xX164xX3xXcxX14xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX1cxX1dxX6xX141xX3xX9b4xX85xX4xX3xX3bxX155xXdxX3xX25xXdxX17cxX2exX3xXexX1xX144xX4xX3xX1xXdxX38xX19xX3xX19xX23xX1xXdxX3xXexX1xXaaxX4xX3xX23xX116xX19xX3xX25xXdxX17cxX19xX3xXexX40xX19xX3xX3bxX4dxX4exX19xX23xX3xXexX155xXdxX3xX3bxX4dxX4exX19xX23xX3xX214xX9f3xX3xX28xX23xX2exX2fxX40xX19xX3xX22cxXdxX85xXbxX42xX3xX3bxX4dxX4exX19xX23xX3xXcxX60xX2bxX19xX1xX3xXa0exXdxX17cxX1cfxX42xX3xXbxX1xX4dxX4exX19xX23xX3xXcbxX21xX19xX23xX3xX214xX38xX141xX0xX6fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7e9xX2exXexX1xX164xX60xXaxX12xX28xX23xX4b5xX4xX3xX1cxX2exX17fxX19xX0xX6fxXbxX12
Ngọc Huấn