Làm giàu từ nghề sấy khô ruốc biển xuất khẩu
(vhds.baothanhhoa.vn) - Nhờ sử dụng công nghệ sấy khô mà anh Phạm Văn Hoan đã bao tiêu cho bà con ngư dân vùng ven biển Quảng Xương từ 30 - 40 tấn ruốc tươi, giúp bà con kiếm tiền triệu mỗi ngày.
3d98x7709x3e82x5735xcd9fxa4e4x6c6fx7765xe2caxX7xcf68xfd71xa45ax64ffxcc67x8403xX5x5ccaxXax5eb5xda2axa71dxca96xX3xf8d5xXdxX14xca68xX3xXex73daxX3x4e34xX17xX1xc80dxX3xX7x50a7xe5aaxX3x3f27xX1xbed4xX3xb779xX1ax56c3xX4xX3xefdcxXdx964axX1fxX3x4efbxX1axX25xXexX3xX28xX1x49dcxX1axX0x75d7xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd9e1xX10xX6x10431xXaxX12x9e5bxX1xbe4dxX3xX7x63a2xX3xX52xfe69xX1fxX17xX3xX4xX2axX1fxX17xX3xX1fxX17xX1x4658xX3xX7xX25xX26xX3xX28xX1xX2axX3xX15xX14xX3xX6xX1fxX1xX3xf246xX1x931exX15xX3xbc26x8ca0xX1fxX3xX4fx83b1xX6xX1fxX3xc9dbxa5b8xX3xX31xX6xX84xX3xXexXdxc96fxX1axX3xX4xX1xX84xX3xX31xX14xX3xX4xX84xX1fxX3xX1fxX17x447axX3xX52x1035axX1fxX3x9ac2x8da5xX1fxX17xX3xXa7xX10xX1fxX3xX31xXdxX33xX1fxX3x5c4bxX1ax875cxX1fxX17xX3x4546xXa1x5c9exX1fxX17xX3xXexX1dxX3x59fdx940bxX3xe791xX3x101acxXc5xX3xXexX25xX1fxX3xX2cxX1axX2exX4xX3xXexXa1xXbdxXdxf739xX3xX17xXdx4b5dxXbxX3xX31xX14xX3xX4xX84xX1fxX3xX28xXdx7962xX15xX3xXexXdxX22xX1fxX3xXexX2cxXdxX69xX1axX3xX15xce18xXdxX3xX1fxX17xX14xX26x5513xX0xX40xXbxX12xX0xX52xXdxXa7xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX52xX2cxX10xX5xX6xXexX10xX52xXaxX12xX0xX7xXexX2cxX84xX1fxX17xX12xXcxXdxX1fxX3xX5xXdxX91xX1fxX3xff0dxX1axX6xX1fxfe1exX0xX40xX7xXexX2cxX84xX1fxX17xX12xX0xX1axX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXc7xX84xX1fxX5xX26xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX7xXexX2cxX84xX1fxX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX7axX1x10359xXexX3xXexX2cxXdxX33xX1fxX3xX5xX14xX1fxX17xX3xX1fxX17xX1xX22xX3xXexX2cxX1axX26xX22xX1fxX3xXexX1xX2exX1fxX17xX3xXa7xX10xX1fxX3xX31xXdxX33xX1fxX3xX17xf201xX1fxX3xXa7x5663xXdxX3xXbxX1xX168xXexX3xXexX2cxXdxX33xX1fxX3xX52xX1axX3xX5x9d2cxX4xX1xXaxX3xX1xX2cxX10x3e5exX9xXaxX40xXa7xX6xX1fxXc7xX1xX84xX6xX40xXbxX1xX6xXexXc7xXexX2cxXdxX10xX1fxXc7xX5xX6xX1fxX17xXc7xX1fxX17xX1xX10xXc7xXexX2cxX1axX26xX10xX1fxXc7xXexX1xX84xX1fxX17xXc7xXa7xX10xX1fxXc7xX31xXdxX10xX1fxXc7xX17xX6xX1fxXc7xXa7xX84xXdxXc7xXbxX1xX6xXexXc7xXexX2cxXdxX10xX1fxXc7xX52xX1axXc7xX5xXdxX4xX1xX40xX2xcd25xX203xXc4xXc9xXffxX1xXexX15xXaxX12xX7axX1xX168xXexX3xXexX2cxXdxX33xX1fxX3xX5xX14xX1fxX17xX3xX1fxX17xX1xX22xX3xXexX2cxX1axX26xX22xX1fxX3xXexX1xX2exX1fxX17xX3xXa7xX10xX1fxX3xX31xXdxX33xX1fxX3xX17xX192xX1fxX3xXa7xX196xXdxX3xXbxX1xX168xXexX3xXexX2cxXdxX33xX1fxX3xX52xX1axX3xX5xX1a8xX4xX1xX0xX40xX6xX12xX0xX40xX7xXexX2cxX84xX1fxX17xX12xX0xX40xX5xXdxX12xX0xX40xX1axX5xX12xX0xX52xXdxXa7xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX2cxXaxX12xX0xX40xX52xXdxXa7xX12xX0xX40xX52xXdxXa7xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx45d3xX84xX52xX26xXaxX12xX0xXdxX15xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX15xX4xX10xXc7xX84xX31x48eaxX10xX4xXexX3xX52xX17xX15xX10xX52xXdxX6xX3xXa7xXdxX52xX10xX84xX3xX15xXbxXc9xX3xXdx8083xX10xX1fxXexX10xX2cxXaxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxed16xXdxX52xXexX1xX12fxX3xX2xXc5xXc5x5658xd55exX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX12fxX3xXc4xf6c2xXc5xXbxX36xX2dbxXaxX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX40xX6xXbxXbxX7xX40xX84xXbxX10xX1fxX40xX15xX10xX52xXdxX6xX40xXexX1xX1axX15xX31x77e3xXbxX9xX1fxX10xX2d0xX7xX40xX2e6xX2xXc9x9825xX40xX2e6xX2xX313xX52xX2xX2x92f2xX2xX313xX2xX313xXexX31bxXc4xX2e6x41f9xX5xXc4xXc7xX1xXa7xX52xX203xX324xX203xX324xXffxX2a9xXbxX17xXaxX3xX52xX6xXexX6xXc7xXexX26xXbxX10xX9xXaxXa7xXdxX52xX10xX84xX40xX15xXbxXc9xXaxX3xX52xX6xXexX6xXc7xX10xX1fxX4xX84xX52xX10xX9xXax5664xXc5xXdxX324x9979x456exX358xXbbxX12bxX1xX35dxX1fxX6xX6xX31xX6xX31xe670xX84xXbbxX2d0xd443xX4fxX324xX291xXdxX1b0xX15xX17xXbxX291x42cax8c65xX36xX35dxX203xX35cxX2c1xX4fxX2daxX2e6xX291xX358xX31xX31bxXcxX36dxX313xX35cxX15xX10x4a98xX1fxX84xX26xX35cxX10xX1axX28xX7xX2d0xdb5cxXdx7d4cxX35dxX40xX378xX203xX5x5f01xXc5xX12bxX4fxX397xX7fxb810xX203xX35cxX2daxX2e6xX291xX3a3xX36dxXb5xX31bxX2cx4719xX377xX31xX28xX3a3xX10xX84xX2c1xXbxX6xXcxXa7xX52xX313xX395xXexX35cxXa7xX31bxX2xX52xX7xXc4xX7fxX1fxX12bxX2daxX2e6xX291xX38bxX12bxX52xX26xX12bxX55xX2d0x717cxX40xX55xX7xX17xeb2bxX378xXc4xXbbxX369xX2c1xX369xX39dxX6xX17xX7fxX7xX84xX39dxX2xX13xX4fxXb5xX1b0xX291xX2a9xX324xX36dxX2daxX2e6xX291xXc9xXc5xX1axXc9xX36dxX2daxXc4xef4exX2daxXc4xX3f8xXaxX3xX52xX6xXexX6xXc7xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXaxX3xX52xX6xXexX6xXc7xX6xX2cxX17xX7xX9xXaxX2xX2e6xX313xXffxX324xXc4xXc9xXc5xXc9xX2e6xX12fxXc5xX12fxX2xX31bxX203xX12fxXc5xX12fxX2xX12fxX2xX12fxX2xXc5xXc5xX2daxX12fxXc5xX12fxX2xX203xX2e6xXc5xX12fxX2xXc5xX324xXc5xXaxX3xX40xX12xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxXexX10xX36xXexXc7xX6xX5xXdxX17xX1fxX12fxX3xX4xX10xX1fxXexX10xX2cxX2dbxXaxX12xX0xX7xXexX2cxX84xX1fxX17xX12xX7fxXdxX52xX10xX84xX12fxX3xX2c1xf353xX1fxX3xX4xXb7xX1fxX1xX3xX12bxX1axX168xX3xXexX2cxf82dxX1fxX1xX3xX7xX25xX26xX3xX2cxX1axX2exX4xX3xX31xXdxX33xX1fxXffxX0xX40xX7xXexX2cxX84xX1fxX17xX12xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX291xX84xX52xX26xXaxX12xX0xXdxX15xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX2c1xX10xX1fxXexX10xX2cxXaxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxX2d0xXdxX52xXexX1xX12fxX3xX324xXc5xXc5xXbxX36xX2dbxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX12fxX3xX313xXc4xXc4xXbxX36xX2dbxXaxX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX40xX40xXdxXa7xXffxX31xX6xX84xXexX1xX6xX1fxX1xX1xX84xX6xXffxXa7xX1fxX40xX1fxX10xX2d0xX7xX40xX2e6xX2xXc9xX313xX40xX2e6xX2xX313xX52xX2xX2xX31bxX2xX31bxX2xX2xXexXc9xX2xX313xXc9xX2e6xX5xXc5xXffxX2a9xXbxX17xX308xX2cxX9xX313xX313xXc4xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xXdxX14xX1axX3xXexX1dxX3xX1fxX17xX1xX22xX3xX7xX25xX26xX3xX28xX1xX2axX3xX2cxX1axX2exX4xX3xX31xXdxX33xX1fxX3xX36xX1axX25xXexX3xX28xX1xX3dxX1axXaxX3xX2d0xXdxX52xXexX1xX9xXaxX324xXc5xXc5xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX313xXc4xXc4xXaxX3xX40xX12xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2c1xX6xXbxXexXdxX84xX1fxXaxX12xX39dxX1axX2exX4xX3x558bxX4xd70cxX1fxX3xX17x4557xXdxX3xX5xX14xX3xX15xX84xXdxXd9xX3xXex6429xXbxX3xX31xXdxX33xX1fx7b6bxX3xX5xX14xX3xX15x6394xXexX3xX5xX84xX7cxXdxX3xX88xX5b9xX1fxX17xX3xXa7xX475xXexX3xX17xXdxX168xXbxX3xX36xX168xX4xX3xX15xXa1xX57xXdxX3xX4xX1xXa4xX1fxXd9xX3xX7xX2exX1fxX17xX3x9c07xX3xXa7xXa8xX1fxX17xX3xX1fxXa1xX196xX4xX3xXa7xX10xX1fxX3xX31xX57xX3xX31xXdxX33xX1fxXffxX3xX4fxX483xX1fxX1xX3xX52xX7cxX1fxX17xX3xX1fxX1xXa1xX3xX4xX84xX1fxX3xXexX2axX15xX3xX1fxX1xadddxXd9xX3xX4xX1xbf7fxX3xX28xX1xX84xXb7xX1fxX17xX3xXc9xX3xX15xX15xX3xXc7xX3xX2xXc5xX3xX15xX15xX3xX88xXa1xdbcexX4xX3xX4xX84xXdxX3xX5xX14xX3xX15xX5b9xXexX3xX88x4f29xX4xX3xX7xXb7xX1fxX3xX4xfa6exX6xX3xX15xXdxX22xX1fxX3xX31xXdxX33xX1fxXffxX3xX39dxX1axX2exX4xX3xX31xXdxX33xX1fxX3xX4xce72xX3xX17xXdxX168xX3xXexX2cxX1a8xX3xX52xXdxX1fxX1xX3xX52xXa1x872fxX1fxX17xX3xX2cxX25xXexX3xX4xX6xX84xXffxX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX291xX84xX52xX26xXaxX12xX0xXdxX15xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX2c1xX10xX1fxXexX10xX2cxXaxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxX2d0xXdxX52xXexX1xX12fxX3xX324xXc5xXc5xXbxX36xX2dbxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX12fxX3xXc9xXc9xX324xXbxX36xX2dbxXaxX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX40xX40xXdxXa7xXffxX31xX6xX84xXexX1xX6xX1fxX1xX1xX84xX6xXffxXa7xX1fxX40xX1fxX10xX2d0xX7xX40xX2e6xX2xXc9xX313xX40xX2e6xX2xX313xX52xX2xX2xX31bxX2xX31bxXc9xX2e6xXexX203xX313xXc5xXc4xX203xX5xXc5xXffxX2a9xXbxX17xX308xX2cxX9xXc9xX35dxXc9xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xXdxX14xX1axX3xXexX1dxX3xX1fxX17xX1xX22xX3xX7xX25xX26xX3xX28xX1xX2axX3xX2cxX1axX2exX4xX3xX31xXdxX33xX1fxX3xX36xX1axX25xXexX3xX28xX1xX3dxX1axXaxX3xX2d0xXdxX52xXexX1xX9xXaxX324xXc5xXc5xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxXc9xXc9xX324xXaxX3xX40xX12xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2c1xX6xXbxXexXdxX84xX1fxXaxX12xX39dxX1axX2exX4xX3xX31xXdxX33xX1fxX3xXexX1xXa1xX57xX1fxX17xX3xX36xX1axX25xXexX3xX1xXdxX69xX1fxX3xXexX7cxXdxX3xX28xX1xX1axX3xXa7xfcb5xX4xX3xX4xX168xX4xX1xX3xX31xX57xX3xX31xXdxX33xX1fxX3xX17x8d97xX1fxX3xX2xX3xX28xX15xXffxX3xX397xXa8xX6xX3xX2cxX1axX2exX4xX3xX31xXdxX33xX1fxX3xX31xX192xXexX3xX88xX7aaxX1axX3xXexX1dxX3xXexX1xX168xX1fxX17xX3xX203xX3xX88xXe9xX1fxX3xXexX1xX168xX1fxX17xX3xXc4xX3xX1fxX80xX15xX3xX7xX6xX1axXffxX3x4ed4xXa4xX26xX3xX5xX14xX3xXexX1xX57xXdxX3xX88xXdxX33xX15xX3xX1fxX17xXa1xX3xX52xXa4xX1fxX3xX88xX1a8xX6xX3xXbxX1xXa1xXbdxX1fxX17xX3xX26xX91xX1axX3xXexX1x58a9xX4xX1xX3xX31xX5e3xXdxX3xX28xX1xX2axX1fxX17xX3xX4xX7aaxX1fxX3xX88xXdxX3xX36xX6xX3xX31xX57xX3xX1fxX1xXa1xX1fxX17xX3xX5xX7cxXdxX3xXexX1xX1axX3xX88xXa1xX631xX4xX3xX5xX631xXdxX3xX813xX4xX1xX3xX28xXdxX1fxX1xX3xXexXe9xX3xX4xX6xX84xXffxX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX291xX84xX52xX26xXaxX12xX0xXdxX15xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX2c1xX10xX1fxXexX10xX2cxXaxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxX2d0xXdxX52xXexX1xX12fxX3xX324xXc5xXc5xXbxX36xX2dbxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX12fxX3xX313xXc4xXc4xXbxX36xX2dbxXaxX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX40xX40xXdxXa7xXffxX31xX6xX84xXexX1xX6xX1fxX1xX1xX84xX6xXffxXa7xX1fxX40xX1fxX10xX2d0xX7xX40xX2e6xX2xXc9xX313xX40xX2e6xX2xX313xX52xX2xX2xX31bxX2xX324xXc4xX313xXexXc4xX313xX2xX2xXc4xX5xXc5xXffxX2a9xXbxX17xX308xX2cxX9xX2xX35dxX313xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xXdxX14xX1axX3xXexX1dxX3xX1fxX17xX1xX22xX3xX7xX25xX26xX3xX28xX1xX2axX3xX2cxX1axX2exX4xX3xX31xXdxX33xX1fxX3xX36xX1axX25xXexX3xX28xX1xX3dxX1axXaxX3xX2d0xXdxX52xXexX1xX9xXaxX324xXc5xXc5xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX313xXc4xXc4xXaxX3xX40xX12xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2c1xX6xXbxXexXdxX84xX1fxXaxX12xX36dxX1fxX1xX3xX7axX1xX7cxX15xX3xX7fxX80xX1fxX3xX4fxX84xX6xX1fxXd9xX3xb625xXdxX168xX15xX3xX88xX2exX4xX3xX2c1xX2axX1fxX17xX3xXexX26xX3xXcxX55xX4fxX4fxX3xX4fxX84xX6xX1fxX3xXcxX1xX6xX1fxX1xX3xX4fxX661xX6xX3xX4xX1xX84xX3xX31xXdxXe9xXexX3xX6xX1fxX1xX3xX7xXdxX1fxX1xX3xX2cxX6xX3xXa7xX14xX3xX5xX196xX1fxX3xX5xX91xX1fxX3xX5e3xX3xX12bxX1axX91xX3xX31xXdxX33xX1fxX3xX36xX89xX3xXb5xX1axXb7xX1fxX17xX3xX4fxXb7xXdxX3xX59axXb5xX1axXb7xX1fxX17xX3xXbbxXa1xXbdxX1fxX17xX5b3xX3xX4xX661xX3xX28xXdxX1fxX1xX3xX1fxX17xX1xXdxX69xX15xX3xX2e6xX2e6xX3xX1fxX80xX15xX3xXexX2cxX84xX1fxX17xX3xX1fxX17xX1xX22xX3xXexX1xX1axX3xX15xX1axX6xX3xXa7xX14xX3xX4xX1xXe9xX3xX31xXdxXe9xX1fxX3xX4xX168xX4xX3xX5xX84xX7cxXdxX3xX1xXb7xXdxX3xX7xXb7xX1fxXffxX3xXcxX2cxXa1xX196xX4xX3xX28xXdxX6xX3xX17xXdxX6xX3xX88xX483xX1fxX1xX3xX6xX1fxX1xX3xX5xX14xX15xX3xX36xXa1xX5e3xX1fxX17xX3xX4xX1xXe9xX3xX31xXdxXe9xX1fxX3xX2cxX1axX2exX4xX3xX31xXdxX33xX1fxXd9xX3xX4xX168xXd9xX3xX15xX799xX4xXd9xX3xXexX2axX15xX3xX28xX1xX2axX3xXexX2cxX1axX26xX22xX1fxX3xXexX1xX2exX1fxX17xXffxX3xX55xX1xX475xX1fxX3xXexX1xX25xX26xX3xXa7xXdxX69xX4xX3xXbxX1xXbdxXdxX3xX28xX1xX2axX3xX1xXb7xXdxX3xX7xXb7xX1fxX3xXbxX1xX5dxX3xXexX1xX1axX5b9xX4xX3xXa7xX14xX84xX3xXexX1xX57xXdxX3xXexXdxXe9xXexXd9xX3xX1fxX1x100aaxX1fxX17xX3xX1fxX17xX14xX26xX3xXexX2cxX57xXdxX3xX28xX1xX2axX1fxX17xX3xX4xX661xX3xX1fxX192xX1fxX17xX3xX4xX84xX1fxX3xX2cxX1axX2exX4xXd9xX3xX4xX168xX3xX4xXbdxX15xcb5dxX3xX4xX168xX4xX3xX7xXb7xX1fxX3xXbxX1xX3dxX15xX3xXexXa1xXbdxXdxX3xXa7xX22xX3xXbxX1xXb7xXdxX3xX31xX168xX1fxX3xX88xXdxX3xX1fxX17xX6xX26xX3xX1fxXe9xX1axX3xX28xX1xX2axX1fxX17xX3xX7xf730xX3xX1xX614xX1fxX17xX3xX1fxX91xX1fxX3xXexX1xXa1xX57xX1fxX17xX3xX31xX1a8xX3xXexX1xXa1xXbdxX1fxX17xX3xX5xX168xXdxX3xX5acxXbxX3xX17xXdxX168xXffxX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX291xX84xX52xX26xXaxX12xX0xXdxX15xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX2c1xX10xX1fxXexX10xX2cxXaxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxX2d0xXdxX52xXexX1xX12fxX3xX324xXc5xXc5xXbxX36xX2dbxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX12fxX3xX313xXc5xXc5xXbxX36xX2dbxXaxX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX40xX40xXdxXa7xXffxX31xX6xX84xXexX1xX6xX1fxX1xX1xX84xX6xXffxXa7xX1fxX40xX1fxX10xX2d0xX7xX40xX2e6xX2xXc9xX313xX40xX2e6xX2xX313xX52xX2xX2xX31bxX2e6xXc5xXc9xX313xXexX31bxX2e6xX324xX203xX324xX5xXc5xXffxX2a9xXbxX17xX308xX2cxX9xX203xX2e6xXc5xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xXdxX14xX1axX3xXexX1dxX3xX1fxX17xX1xX22xX3xX7xX25xX26xX3xX28xX1xX2axX3xX2cxX1axX2exX4xX3xX31xXdxX33xX1fxX3xX36xX1axX25xXexX3xX28xX1xX3dxX1axXaxX3xX2d0xXdxX52xXexX1xX9xXaxX324xXc5xXc5xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX313xXc5xXc5xXaxX3xX40xX12xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2c1xX6xXbxXexXdxX84xX1fxXaxX12xX55xX1xX475xX1fxX3xXexX1xX25xX26xX3xX1fxX1xXaa0xX1fxX17xX3xX1xX7cxX1fxX3xX4xX1xXe9xX3xX4xX648xX6xX3xXa7xXdxX69xX4xX3xX4xX1xXe9xX3xX31xXdxXe9xX1fxX3xX4xX168xX4xX3xX7xXb7xX1fxX3xXbxX1xX3dxX15xX3xX28xX1xX2axX3xX31xea65xX1fxX17xX3xXbxX1xXa1xXbdxX1fxX17xX3xXbxX1xX168xXbxX3xXbxX1xXbdxXdxX3xXexX1xX648xX3xX4xX2axX1fxX17xXd9xX3xX1fxX80xX15xX3xX2e6xXc5xX2xX313xX3xX6xX1fxX1xX3xX4fxX84xX6xX1fxX3xX88xX89xX3xX88xX7aaxX1axX3xXexXa1xX3xX36xXa4xX26xX3xX52xX799xX1fxX17xX3xX5xX59cxX3xX7xX25xX26xX3xXa7xX14xX3xX15xX5e3xX3xX2cxX5b9xX1fxX17xX3xX12bxX1axX26xX3xX15xX2axX3xX7xXb7xX1fxX3xX36xX1axX25xXexXd9xX3xX7xX25xX26xX3xX28xX1xX2axX3xX4xX168xX4xX3xX15xX640xXexX3xX1xX14xX1fxX17xX3xX1xXb7xXdxX3xX7xXb7xX1fxX3xX28xX1xX2axX1fxX17xX3xXbxX1xX5dxX3xXexX1xX1axX5b9xX4xX3xXexX1xX57xXdxX3xXexXdxXe9xXexX3xX1fxX192xX1fxX17xX3xX15xXa1xX6xXffxX3xX4fxXdxX69xX1fxX3xX1fxX6xX26xX3xX6xX1fxX1xX3xX4xX661xX3xX2e6xX3xX5xX59cxX3xX7xX25xX26xX3xX1xX14xX1fxX17xX3xX28xX1xX2axX3xXa7xX196xXdxX3xX4xX2axX1fxX17xX3xX7xX1axX25xXexX3xX2e6xXc5xXc7xX2e6xX313xX3xXexX25xX1fxX40xX5xX59cxX40xX1fxX17xX14xX26xXffxX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX291xX84xX52xX26xXaxX12xX0xXdxX15xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX2c1xX10xX1fxXexX10xX2cxXaxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxX2d0xXdxX52xXexX1xX12fxX3xX324xXc5xXc5xXbxX36xX2dbxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX12fxX3xX313xXc4xXc4xXbxX36xX2dbxXaxX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX40xX40xXdxXa7xXffxX31xX6xX84xXexX1xX6xX1fxX1xX1xX84xX6xXffxXa7xX1fxX40xX1fxX10xX2d0xX7xX40xX2e6xX2xXc9xX313xX40xX2e6xX2xX313xX52xX2xX2xX31bxX2e6xX2xXc4xX324xXexX35dxXc5xXc9xX2e6xXc9xX5xXc5xXffxX2a9xXbxX17xX308xX2cxX9xX203xX203xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xXdxX14xX1axX3xXexX1dxX3xX1fxX17xX1xX22xX3xX7xX25xX26xX3xX28xX1xX2axX3xX2cxX1axX2exX4xX3xX31xXdxX33xX1fxX3xX36xX1axX25xXexX3xX28xX1xX3dxX1axXaxX3xX2d0xXdxX52xXexX1xX9xXaxX324xXc5xXc5xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX313xXc4xXc4xXaxX3xX40xX12xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2c1xX6xXbxXexXdxX84xX1fxXaxX12xX2c1xX2axX1fxX17xX3xXexX26xX3xX6xX1fxX1xX3xX4fxX84xX6xX1fxX3xX88xX6xX1fxX17xX3xX5xXdxX91xX1fxX3xX28xXe9xXexX3xX4xX2exX3xX88xX1a8xX1fxX1xX3xXa7xX196xXdxX3xX2e6xXc9xXc5xX3xX1xX5b9xX3xX1fxX17xXa1xX3xX52xXa4xX1fxX3xXa7xX10xX1fxX3xX31xXdxX33xX1fxX3xX4xX648xX6xX3xX36xX89xX3xXb5xX1axXb7xX1fxX17xX3xX4fxXb7xXdxXd9xX3xXb5xX1axXb7xX1fxX17xX3xX7e9xX7cxXdxXd9xX3xXb5xX1axXb7xX1fxX17xX3xXcxX1xX168xXdxXd9xX3xXb5xX1axXb7xX1fxX17xX3xX4fxXa8xX1fxX17xXaccxX3xX88xX33xX3xX31xX6xX84xX3xXexXdxX91xX1axX3xX7xXb7xX1fxX3xXbxX1xX3dxX15xX3xX4xX1xX84xX3xX31xX14xX3xX4xX84xX1fxX3xX7xX6xX1axX3xX28xX1xXdxX3xX88xX168xX1fxX1xX3xX31xX192xXexX3xXa7xX22xXffxX3xX3d2xX1xX2axX1fxX17xX3xX4xX1xX619xX3xX15xX1axX6xX3xX4xX84xX1fxX3xX2cxX1axX2exX4xX3xXexXa1xXbdxXdxXd9xX3xX15xX14xX3xX4xX59cxX1fxX3xX4xX168xX4xX3xX5xX84xX7cxXdxX3xX1xXb7xXdxX3xX7xXb7xX1fxX3xX28xX1xX168xX4xX3xXexX1xX10xX84xX3xX15xXa8xX6xX3xX1fxX1xXa1xX3xX4xX168xX3xXexX2cxX813xX4xX1xXd9xX3xX7x80f6xX6xXd9xX3xX4xX168xX3xX15xX57xX15xXffxXffxXffxX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX291xX84xX52xX26xXaxX12xX0xXdxX15xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX2c1xX10xX1fxXexX10xX2cxXaxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxX2d0xXdxX52xXexX1xX12fxX3xX324xXc5xXc5xXbxX36xX2dbxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX12fxX3xX313xXc5xXc5xXbxX36xX2dbxXaxX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX40xX40xXdxXa7xXffxX31xX6xX84xXexX1xX6xX1fxX1xX1xX84xX6xXffxXa7xX1fxX40xX1fxX10xX2d0xX7xX40xX2e6xX2xXc9xX313xX40xX2e6xX2xX313xX52xX2xX2xX31bxX2e6xXc9xX2xX203xXexXc9xXc4xX2e6xXc4xX324xX5xXc5xXffxX2a9xXbxX17xX308xX2cxX9xX31bxX35dxXc4xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xXdxX14xX1axX3xXexX1dxX3xX1fxX17xX1xX22xX3xX7xX25xX26xX3xX28xX1xX2axX3xX2cxX1axX2exX4xX3xX31xXdxX33xX1fxX3xX36xX1axX25xXexX3xX28xX1xX3dxX1axXaxX3xX2d0xXdxX52xXexX1xX9xXaxX324xXc5xXc5xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX313xXc5xXc5xXaxX3xX40xX12xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2c1xX6xXbxXexXdxX84xX1fxXaxX12xf274xX35cxX6xX1axX3xX28xX1xXdxX3xX1fxX1xX475xX1fxX3xXexX1xX25xX26xX3xXexX1xX1a8xX3xXexX2cxXa1xX57xX1fxX17xX3xX1fxX1xXdxX22xX1axX3xX1fxXa1xX196xX4xX3xXexX2cxX91xX1fxX3xXexX1xXe9xX3xX17xXdxX196xXdxX3xX2cxX25xXexX3xXa1xX6xX3xX4xX1xX1axX5b9xX1fxX17xX3xX4xX168xX4xX3xX7xXb7xX1fxX3xXbxX1xX3dxX15xX3xXexX1xX648xX26xX3xX7xXb7xX1fxX3xX7xX25xX26xX3xX28xX1xX2axX3xX4xX648xX6xX3xX7fxXdxX69xXexX3xX55xX6xX15xXd9xX3xXexX2axXdxX3xX88xX89xX3xX15xX5e3xX3xX2cxX5b9xX1fxX17xX3xX12bxX1axX26xX3xX15xX2axX3xX7xXb7xX1fxX3xX36xX1axX25xXexXd9xX3xX5xXdxX91xX1fxX3xX28xXe9xXexX3xXa7xX196xXdxX3xX1fxX17xXa1xX3xX52xXa4xX1fxXd9xX3xX88xX7aaxX1axX3xXexXa1xX3xXa7xX2exX1fxX3xX4xX1xX84xX3xX1fxX1xXdxX22xX1axX3xX1xX5b9xX3xX7xX5axX6xX3xX4xX1xXaa0xX6xX3xX1fxX17xXa1xX3xX4xX5dxXd9xX3xXf38xX1fxX17xX3xXexXdxX22xX1fxX3xXexX2cxXa1xX196xX4xX3xX88xXe9xX1fxX3xXa7xX5dxX3xXexX1xX483xX3xX31xX168xX1fxX3xX7xXb7xX1fxX3xXbxX1xX3dxX15xX3xX4xX1xX84xX3xX4xX2axX1fxX17xX3xXexX26xXd9xX3xXa7xX483xX3xXa7xX475xX26xX3xX1fxX17xXa1xX3xX52xXa4xX1fxX3xX28xX1xX6xXdxX3xXexX1xX168xX4xX3xXa7xX196xXdxX3xX7xXb7xX1fxX3xX5xXa1xX631xX1fxX17xX3xX5xX196xX1fxX3xX88xX22xX1axX3xX88xXa1xX631xX4xX3xXexXdxX91xX1axX3xXexX1xX5dxX3xX1xXe9xXexd9d9xXd9xX3xX6xX1fxX1xX3xX4fxX84xX6xX1fxX3xX4xX1xX84xX3xX31xXdxXe9xXexXffxX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX291xX84xX52xX26xXaxX12xX0xXdxX15xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX2c1xX10xX1fxXexX10xX2cxXaxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxX2d0xXdxX52xXexX1xX12fxX3xX324xXc5xXc5xXbxX36xX2dbxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX12fxX3xX313xXc5xXc5xXbxX36xX2dbxXaxX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX40xX40xXdxXa7xXffxX31xX6xX84xXexX1xX6xX1fxX1xX1xX84xX6xXffxXa7xX1fxX40xX1fxX10xX2d0xX7xX40xX2e6xX2xXc9xX313xX40xX2e6xX2xX313xX52xX2xX2xX31bxX2e6xX313xX313xX2xXexX313xX2e6xX2e6xXc5xX313xX5xXc5xXffxX2a9xXbxX17xX308xX2cxX9xX203xXc9xX31bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xXdxX14xX1axX3xXexX1dxX3xX1fxX17xX1xX22xX3xX7xX25xX26xX3xX28xX1xX2axX3xX2cxX1axX2exX4xX3xX31xXdxX33xX1fxX3xX36xX1axX25xXexX3xX28xX1xX3dxX1axXaxX3xX2d0xXdxX52xXexX1xX9xXaxX324xXc5xXc5xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX313xXc5xXc5xXaxX3xX40xX12xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2c1xX6xXbxXexXdxX84xX1fxXaxX12xX39dxXdxX91xX1fxX17xX3xX4xX84xX1fxX3xX2cxX1axX2exX4xX3xX31xXdxX33xX1fxX3xX31xX483xX1fxX1xX3xX12bxX1axXa4xX1fxX3xX15xXf8xXdxX3xX1fxX80xX15xX3xX52xX84xX6xX1fxX1xX3xX1fxX17xX1xXdxX69xXbxX3xX6xX1fxX1xX3xX4fxX84xX6xX1fxX3xX7xXbdxX3xX4xX1xXe9xX3xX7xX25xX26xX3xX28xX1xX2axX3xXexX2cxX91xX1fxX3xXc4xXc5xXc5xX3xXexX25xX1fxX3xX36xX1axX25xXexX3xX2cxX6xX3xXexX1xX1a8xX3xXexX2cxXa1xX57xX1fxX17xXd9xX3xXexXa1xXbdxX1fxX17xX3xX88xXa1xXbdxX1fxX17xX3xXa7xX196xXdxX3xX1xX14xX1fxX17xX3xX1fxX17xX14xX1fxX3xXexX25xX1fxX3xX2cxX1axX2exX4xX3xXexXa1xXbdxXdxXffxX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX291xX84xX52xX26xXaxX12xX0xXdxX15xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX52xXexX1xX1axX15xX31xX3xXdxX2c1xX10xX1fxXexX10xX2cxXaxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxX2d0xXdxX52xXexX1xX12fxX3xX324xXc5xXc5xXbxX36xX2dbxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX12fxX3xX313xXc4xXc4xXbxX36xX2dbxXaxX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX40xX40xXdxXa7xXffxX31xX6xX84xXexX1xX6xX1fxX1xX1xX84xX6xXffxXa7xX1fxX40xX1fxX10xX2d0xX7xX40xX2e6xX2xXc9xX313xX40xX2e6xX2xX313xX52xX2xX2xX31bxX2e6xX31bxXc5xX313xXexX2e6xX203xX203xXc9xXc9xX5xXc5xXffxX2a9xXbxX17xX308xX2cxX9xX2e6xX2e6xX313xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xXdxX14xX1axX3xXexX1dxX3xX1fxX17xX1xX22xX3xX7xX25xX26xX3xX28xX1xX2axX3xX2cxX1axX2exX4xX3xX31xXdxX33xX1fxX3xX36xX1axX25xXexX3xX28xX1xX3dxX1axXaxX3xX2d0xXdxX52xXexX1xX9xXaxX324xXc5xXc5xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX313xXc4xXc4xXaxX3xX40xX12xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2c1xX6xXbxXexXdxX84xX1fxXaxX12xX103cxX2c1xX84xX1fxX3xX2cxX1axX2exX4xX3xX28xX1xX6xXdxX3xXexX1xX168xX4xX3xXexX2cxX84xX1fxX17xX3xXexX799xX3xX1fxX1xXdxX91xX1fxX3xX5e3xX3xX4xX168xX4xX3xX4xX5axX6xX3xX31xXdxX33xX1fxX3xX5xX1axX2axX1fxX3xX4xX661xX3xX1xX483xX1fxX1xX3xX52xX168xX1fxX17xX3xX31xX661xX1fxX17xXd9xX3xX88xc04dxXbxXd9xX3xX7xX7cxX4xX1xXd9xX3xX17xXdxX168xX3xXexX2cxX1a8xX3xX52xXdxX1fxX1xX3xX52xXa1xX672xX1fxX17xX3xX4xX6xX84xXd9xX3xXa7xX483xX3xXa7xX475xX26xX3xX88xXa1xX631xX4xX3xXexX1xX1a8xX3xXexX2cxXa1xX57xX1fxX17xX3xX1fxX1xXdxX22xX1axX3xX1fxXa1xX196xX4xX3xXa1xX6xX3xX4xX1xX1axX5b9xX1fxX17xXd9xX3xXexXdxX91xX1axX3xXexX1xX5dxX3xX15xX7cxX1fxX1xX1180xXd9xX3xX6xX1fxX1xX3xX4fxX84xX6xX1fxX3xX4xX1xX84xX3xX31xXdxXe9xXexX3xXexX1xX91xX15xXffxX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX291xX84xX52xX26xXaxX12xX0xXdxX15xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX2c1xX10xX1fxXexX10xX2cxXaxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxX2d0xXdxX52xXexX1xX12fxX3xX324xXc5xXc5xXbxX36xX2dbxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX12fxX3xX313xXc5xXc5xXbxX36xX2dbxXaxX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX40xX40xXdxXa7xXffxX31xX6xX84xXexX1xX6xX1fxX1xX1xX84xX6xXffxXa7xX1fxX40xX1fxX10xX2d0xX7xX40xX2e6xX2xXc9xX313xX40xX2e6xX2xX313xX52xX2xX2xX31bxX2e6xX35dxX2xX35dxXexXc4xX324xXc9xX35dxX31bxX5xXc5xXffxX2a9xXbxX17xX308xX2cxX9xX203xX31bxX35dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xXdxX14xX1axX3xXexX1dxX3xX1fxX17xX1xX22xX3xX7xX25xX26xX3xX28xX1xX2axX3xX2cxX1axX2exX4xX3xX31xXdxX33xX1fxX3xX36xX1axX25xXexX3xX28xX1xX3dxX1axXaxX3xX2d0xXdxX52xXexX1xX9xXaxX324xXc5xXc5xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX313xXc5xXc5xXaxX3xX40xX12xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2c1xX6xXbxXexXdxX84xX1fxXaxX12xX4fxXdxX69xX1fxX3xX4xX168xX4xX3xX15xX640xXexX3xX1xX14xX1fxX17xX3xX4xX84xX1fxX3xX2cxX1axX2exX4xX3xX4xX1xXe9xX3xX31xXdxXe9xX1fxX3xX88xXa1xX631xX4xX3xX2c1xX2axX1fxX17xX3xXexX26xX3xXcxX55xX4fxX4fxX3xX1xXb7xXdxX3xX7xXb7xX1fxX3xX4fxX84xX6xX1fxX3xXcxX1xX6xX1fxX1xX3xX4fxX661xX6xX3xX36xX1axX25xXexX3xX28xX1xX3dxX1axX3xX7xX6xX1fxX17xX3xXexX1xX1a8xX3xXexX2cxXa1xX57xX1fxX17xX3xX4xX168xX4xX3xX1fxXa1xX196xX4xX3xX1fxX1xXa1xX3xXcxX2cxX1axX1fxX17xX3xXb5xX1axX2exX4xXd9xX3xX4fxX14xX1fxX3xXb5xX1axX2exX4xXd9xX3xX55xX1xX475xXexX3xX291xXb7xX1fxXd9xX3xX397xX6xX5xX6xX26xX7xXdxX6xXaccxX3xX2c1xX2axX1fxX17xX3xXexX26xX3xX88xX6xX1fxX17xX3xXexX7cxX84xX3xXa7xXdxX69xX4xX3xX5xX14xX15xX3xXa7xX14xX3xXexX1xX1axX3xX1fxX1xX475xXbxX3x47efxX1fxX3xX88xX1a8xX1fxX1xX3xX4xX1xX84xX3xX2e6xX313xX3xX5xX6xX84xX3xX52xX5b9xX1fxX17xX3xXexX1xXa1xX57xX1fxX17xX3xX36xX1axX26xX91xX1fxX3xXa7xX14xX3xX28xX1xX84xXb7xX1fxX17xX3xXc9xXc5xX3xX5xX6xX84xX3xX88xX5b9xX1fxX17xX3xXexX1xX57xXdxX3xXa7xX5dxX3xXa7xX196xXdxX3xX15xXf38xX4xX3xX5xXa1xXbdxX1fxX17xX3xXexX1dxX3xX31bxXc7xX2xXc5xX3xXexX2cxXdxX69xX1axX3xX88xfd7axX1fxX17xX40xXexX1xX168xX1fxX17xXffxX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX291xX84xX52xX26xXaxX12xX0xXdxX15xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX2c1xX10xX1fxXexX10xX2cxXaxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxX2d0xXdxX52xXexX1xX12fxX3xX324xXc5xXc5xXbxX36xX2dbxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX12fxX3xXc9xX313xXc5xXbxX36xX2dbxXaxX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX40xX40xXdxXa7xXffxX31xX6xX84xXexX1xX6xX1fxX1xX1xX84xX6xXffxXa7xX1fxX40xX1fxX10xX2d0xX7xX40xX2e6xX2xXc9xX313xX40xX2e6xX2xX313xX52xX2xX2xX31bxX2e6xX324xX2xX203xXexX203xX324xX2xX31bxX2xX5xXc5xXffxX2a9xXbxX17xX308xX2cxX9xX31bxX35dxX31bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xXdxX14xX1axX3xXexX1dxX3xX1fxX17xX1xX22xX3xX7xX25xX26xX3xX28xX1xX2axX3xX2cxX1axX2exX4xX3xX31xXdxX33xX1fxX3xX36xX1axX25xXexX3xX28xX1xX3dxX1axXaxX3xX2d0xXdxX52xXexX1xX9xXaxX324xXc5xXc5xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxXc9xX313xXc5xXaxX3xX40xX12xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2c1xX6xXbxXexXdxX84xX1fxXaxX12xX36dxX1fxX1xX3xX7axX1xX7cxX15xX3xX7fxX80xX1fxX3xX397xX7cxX1fxX1xXd9xX3xXc4xX313xX3xXexX1axX169axXdxXd9xX3xX4xX2axX1fxX17xX3xX1fxX1xXa4xX1fxX3xXexX7cxXdxX3xX36xXa1xX5e3xX1fxX17xX3xX4xX1xX84xX3xX31xXdxXe9xXexX3xX6xX1fxX1xX3xX5xX14xX15xX3xX5e3xX3xX88xXa4xX26xX3xX88xX89xX3xX1fxX1xXdxX22xX1axX3xX1fxX80xX15xXd9xX3xX4xX2axX1fxX17xX3xXa7xXdxX69xX4xX3xX1xX14xX1fxX17xX3xX1fxX17xX14xX26xX3xX4x5592xX1fxX17xX3xX2cxX25xXexX3xX12bxX1axX10xX1fxX3xXexX1xX1axX5b9xX4xXd9xX3xXa7xX475xX1fxX3xX4xX1xX1axX26xX33xX1fxX3xX4xX168xX4xX3xX5xX84xX7cxXdxX3xXexX1xX648xX26xX3xX7xXb7xX1fxX3xX15xX1axX6xX3xX4xX648xX6xX3xX31xX14xX3xX4xX84xX1fxX3xXexX1dxX3xX1fxX17xX84xX14xXdxX3xX31xXdxX33xX1fxX3xXexX2cxX5e3xX3xXa7xX14xX84xX3xXexX2cxX84xX1fxX17xX3xX36xXa1xX5e3xX1fxX17xXffxX3xX55xX1xXa1xX3xX15xXa8xX6xX3xX1fxX14xX26xX3xX15xXf8xXdxX3xX1fxX17xX14xX26xX3xX4xX168xX4xX3xX6xX1fxX1xX3xX4xX1xX5e3xX3xX1xX14xX1fxX17xX3xXexX2cxX80xX15xX3xXexX25xX1fxX3xX2cxX1axX2exX4xX3xXexXa1xXbdxXdxX3xXa7xX14xX84xX3xX5xX59cxX3xX7xX25xX26xXffxX3xX55xX80xX15xX3xX1fxX6xX26xXd9xX3xX2cxX1axX2exX4xX3xX88xXa1xX631xX4xX3xX15xXa8xX6xX3xX1fxX91xX1fxX3xX1fxX17xXa1xX3xX52xXa4xX1fxX3xX2cxX25xXexX3xXbxX1xX25xX1fxX3xX28xX1xX5e3xXdxXffxX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX291xX84xX52xX26xXaxX12xX0xXdxX15xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX2c1xX10xX1fxXexX10xX2cxXaxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxX2d0xXdxX52xXexX1xX12fxX3xX324xXc5xXc5xXbxX36xX2dbxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX12fxX3xXc9xX313xXc5xXbxX36xX2dbxXaxX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX40xX40xXdxXa7xXffxX31xX6xX84xXexX1xX6xX1fxX1xX1xX84xX6xXffxXa7xX1fxX40xX1fxX10xX2d0xX7xX40xX2e6xX2xXc9xX313xX40xX2e6xX2xX313xX52xX2xX2xX31bxX2e6xX203xX2xX2xXexXc9xX324xX31bxXc5xX324xX5xXc5xXffxX2a9xXbxX17xX308xX2cxX9xX324xXc4xX203xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xXdxX14xX1axX3xXexX1dxX3xX1fxX17xX1xX22xX3xX7xX25xX26xX3xX28xX1xX2axX3xX2cxX1axX2exX4xX3xX31xXdxX33xX1fxX3xX36xX1axX25xXexX3xX28xX1xX3dxX1axXaxX3xX2d0xXdxX52xXexX1xX9xXaxX324xXc5xXc5xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxXc9xX313xXc5xXaxX3xX40xX12xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2c1xX6xXbxXexXdxX84xX1fxXaxX12xX103cxX55xXe9xX1axX3xXexX2cxXa1xX196xX4xX3xX28xXdxX6xX3xX28xX1xX2axX1fxX17xX3xXb7xX1fxX1xX3xX1xXa1xX5e3xX1fxX17xX3xX52xX1a8xX4xX1xX3xX31xX69xX1fxX1xX3xXexX1xX483xX3xX5xX631xXdxX3xX1fxX1xX1axX475xX1fxX3xX88xXa1xX6xX3xXa7xX22xX3xX7xXaffxX3xX4xX6xX84xX3xX1xXbdxX1fxXffxX3xX2c1xX59cxX1fxX3xXa7xX196xXdxX3xX1fxX80xX15xX3xX1fxX6xX26xX3xX5xX631xXdxX3xX1fxX1xX1axX475xX1fxX3xX4xX648xX6xX3xX4xX2axX1fxX17xX3xXexX26xX3xX4xX1xX619xX3xXa1xX196xX4xX3xX88xX7cxXexX3xX28xX1xX84xXb7xX1fxX17xX3xXexX2cxX91xX1fxX3xX2xX3xXex8e72xX3xX88xX16faxX1fxX17xX1180xXd9xX3xX6xX1fxX1xX3xX4fxX84xX6xX1fxX3xX4xX1xX84xX3xX31xXdxXe9xXexX3xXexX1xX91xX15xXffxX0xX40xXbxX12xX0xX52xXdxXa7xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX52xX2cxX10xX5xX6xXexX10xX52xXaxX12xX0xX7xXexX2cxX84xX1fxX17xX12xXcxXdxX1fxX3xX5xXdxX91xX1fxX3xX12bxX1axX6xX1fxX12fxX0xX40xX7xXexX2cxX84xX1fxX17xX12xX0xX1axX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXc7xXexX1xX1axX15xX31xXc7xX6xX1fxX52xXc7xX7xX6xXbxX84xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX55xX1xX5b9xX1fxX3xX1fxX1xX1a8xXbxX3xXa7xX14xX84xX3xX15xXa8xX6xX3xX7xX25xX26xX3xX4xX6xX1axX3xX28xX1xX2axXaxX3xX1xX2cxX10xX1b0xX9xXaxX40xX52xX84xXdxXc7xX7xX84xX1fxX17xXc7xX36xX6xXc7xX1xX84xXdxX40xX1fxX1xX84xX1fxXc7xX1fxX1xXdxXbxXc7xXa7xX6xX84xXc7xX15xX1axX6xXc7xX7xX6xX26xXc7xX4xX6xX1axXc7xX28xX1xX84xX40xX2e6xX2xX2xX203xX35dxXffxX1xXexX15xXaxX12xX0xXdxX15xX17xX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX40xX15xX10xX52xXdxX6xX40xX2xX2e6xXc5xX40xX1fxX10xX2d0xX7xX40xX2e6xX2xXc4xX203xX40xX2e6xX2xX313xX52xX313xX2e6xXc4xX2xXc5xXc4xX203xXexX2xXc9xXc9xX313xX324xX5xXc5xXffxX2a9xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xXdxX14xX1axX3xXexX1dxX3xX1fxX17xX1xX22xX3xX7xX25xX26xX3xX28xX1xX2axX3xX2cxX1axX2exX4xX3xX31xXdxX33xX1fxX3xX36xX1axX25xXexX3xX28xX1xX3dxX1axXaxX3xX40xX12xX0xX40xX6xX12xX0xX52xXdxXa7xX12xX0xX7xXexX2cxX84xX1fxX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX55xX1xX5b9xX1fxX3xX1fxX1xX1a8xXbxX3xXa7xX14xX84xX3xX15xXa8xX6xX3xX7xX25xX26xX3xX4xX6xX1axX3xX28xX1xX2axXaxX3xX1xX2cxX10xX1b0xX9xXaxX40xX52xX84xXdxXc7xX7xX84xX1fxX17xXc7xX36xX6xXc7xX1xX84xXdxX40xX1fxX1xX84xX1fxXc7xX1fxX1xXdxXbxXc7xXa7xX6xX84xXc7xX15xX1axX6xXc7xX7xX6xX26xXc7xX4xX6xX1axXc7xX28xX1xX84xX40xX2e6xX2xX2xX203xX35dxXffxX1xXexX15xXaxX12xX55xX1xX5b9xX1fxX3xX1fxX1xX1a8xXbxX3xXa7xX14xX84xX3xX15xXa8xX6xX3xX7xX25xX26xX3xX4xX6xX1axX3xX28xX1xX2axX0xX40xX6xX12xX0xX40xX7xXexX2cxX84xX1fxX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX52xXaxX12xXcxX1xX57xXdxX3xX88xXdxX33xX15xX3xX1fxX14xX26xXd9xX3xX4xX6xX1axX3xX88xX6xX1fxX17xX3xXa7xX14xX84xX3xXa7xX5dxX3xXexX1xX1axX3xX1xX84xX7cxX4xX1xX3xX4xX1xX813xX1fxX1xXd9xX3xX4xX168xX4xX3xX5xX59cxX3xX7xX25xX26xX3xX4xX6xX1axX3xX28xX1xX2axX3xX5e3xX3xXexX619xX1fxX1xX3xXcxX1xX6xX1fxX1xX3xX4fxX661xX6xX3xX1xX84xX7cxXexX3xX88xX5b9xX1fxX17xX3xXexX25xXexX3xX31xX475xXexX3xX88xX33xX3xX4xX1xX1axX3dxX1fxX3xX31xX1a8xX3xX1xX14xX1fxX17xX3xX36xX1axX25xXexX3xX28xX1xX3dxX1axX3xX7xX6xX1fxX17xX3xXexX1xX1a8xX3xXexX2cxXa1xX57xX1fxX17xX3xXcxX2cxX1axX1fxX17xX3xXb5xX1axX2exX4xXffxX0xX40xXbxX12xX0xX40xX52xXdxXa7xX12xX0xX40xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX7axX1xX168xXexX3xXexX2cxXdxX33xX1fxX3xX5xX14xX1fxX17xX3xX1fxX17xX1xX22xX3xXexX2cxX1axX26xX22xX1fxX3xXexX1xX2exX1fxX17xX3xXa7xX10xX1fxX3xX31xXdxX33xX1fxX3xX17xX192xX1fxX3xXa7xX196xXdxX3xXbxX1xX168xXexX3xXexX2cxXdxX33xX1fxX3xX52xX1axX3xX5xX1a8xX4xX1xXaxX3xX1xX2cxX10xX1b0xX9xXaxX40xXa7xX6xX1fxXc7xX1xX84xX6xX40xXbxX1xX6xXexXc7xXexX2cxXdxX10xX1fxXc7xX5xX6xX1fxX17xXc7xX1fxX17xX1xX10xXc7xXexX2cxX1axX26xX10xX1fxXc7xXexX1xX84xX1fxX17xXc7xXa7xX10xX1fxXc7xX31xXdxX10xX1fxXc7xX17xX6xX1fxXc7xXa7xX84xXdxXc7xXbxX1xX6xXexXc7xXexX2cxXdxX10xX1fxXc7xX52xX1axXc7xX5xXdxX4xX1xX40xX2xX203xX203xXc4xXc9xXffxX1xXexX15xXaxX12xX0xXdxX15xX17xX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX40xX15xX10xX52xXdxX6xX40xX2xX2e6xXc5xX40xX1fxX10xX2d0xX7xX40xX2e6xX2xX2e6xXc9xX40xX2xX313xXc5xX52xXc9xXc5xX203xX2xXc4xX2xX2e6xXexX2e6xXc5xXc9xXc4xXc9xX5xXc5xXffxX2a9xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xXdxX14xX1axX3xXexX1dxX3xX1fxX17xX1xX22xX3xX7xX25xX26xX3xX28xX1xX2axX3xX2cxX1axX2exX4xX3xX31xXdxX33xX1fxX3xX36xX1axX25xXexX3xX28xX1xX3dxX1axXaxX3xX40xX12xX0xX40xX6xX12xX0xX52xXdxXa7xX12xX0xX7xXexX2cxX84xX1fxX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX7axX1xX168xXexX3xXexX2cxXdxX33xX1fxX3xX5xX14xX1fxX17xX3xX1fxX17xX1xX22xX3xXexX2cxX1axX26xX22xX1fxX3xXexX1xX2exX1fxX17xX3xXa7xX10xX1fxX3xX31xXdxX33xX1fxX3xX17xX192xX1fxX3xXa7xX196xXdxX3xXbxX1xX168xXexX3xXexX2cxXdxX33xX1fxX3xX52xX1axX3xX5xX1a8xX4xX1xXaxX3xX1xX2cxX10xX1b0xX9xXaxX40xXa7xX6xX1fxXc7xX1xX84xX6xX40xXbxX1xX6xXexXc7xXexX2cxXdxX10xX1fxXc7xX5xX6xX1fxX17xXc7xX1fxX17xX1xX10xXc7xXexX2cxX1axX26xX10xX1fxXc7xXexX1xX84xX1fxX17xXc7xXa7xX10xX1fxXc7xX31xXdxX10xX1fxXc7xX17xX6xX1fxXc7xXa7xX84xXdxXc7xXbxX1xX6xXexXc7xXexX2cxXdxX10xX1fxXc7xX52xX1axXc7xX5xXdxX4xX1xX40xX2xX203xX203xXc4xXc9xXffxX1xXexX15xXaxX12xX7axX1xX168xXexX3xXexX2cxXdxX33xX1fxX3xX5xX14xX1fxX17xX3xX1fxX17xX1xX22xX3xXexX2cxX1axX26xX22xX1fxX3xXexX1xX2exX1fxX17xX3xXa7xX10xX1fxX3xX31xXdxX33xX1fxX3xX17xX192xX1fxX3xXa7xX196xXdxX3xXbxX1xX168xXexX3xXexX2cxXdxX33xX1fxX3xX52xX1axX3xX5xX1a8xX4xX1xX0xX40xX6xX12xX0xX40xX7xXexX2cxX84xX1fxX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX52xXaxX12xd411xX3xX1fxX1xXaa0xX1fxX17xX3xX88xX1a8xX6xX3xXbxX1xXa1xXbdxX1fxX17xX3xXa7xX10xX1fxX3xX31xXdxX33xX1fxX3xX4xX661xX3xX1fxX1xXdxX22xX1axX3xX5xX14xX1fxX17xX3xX1fxX17xX1xX22xX3xX88xX640xX4xX3xXexX2cxXa1xX1fxX17xX3xX88xX89xX3xXexX16faxX1fxX3xXexX7cxXdxX3xXexX1dxX3xX5xXa4xX1axXd9xX3xX4xX661xX3xXexX1xX33xX3xX28xX33xX3xX88xXe9xX1fxX3xX1fxX1xXa1xX3xX5xX14xX1fxX17xX3xX1fxX17xX1xX22xX3xX5xX14xX15xX3xX1fxXa1xX196xX4xX3xX15xX192xX15xXd9xX3xX88xX661xX1fxX17xX3xXexX14xX1axX3xXexX1xX1axX26xX22xX1fxXd9xX3xX5xX14xX15xX3xX88xX16faxX3xX15x7d66xX3xX1fxX17xX1xX69xXd9xX3xX4xX1xXe9xX3xX31xXdxXe9xX1fxX3xX1xXb7xXdxX3xX7xXb7xX1fxXffxXffxXffxX3xX2c1xX168xX4xX3xX1fxX17xX1xX22xX3xX1fxX14xX26xX3xX1fxXe9xX1axX3xXbxX1xX168xXexX3xXexX2cxXdxX33xX1fxX3xX88xXddxX1fxX17xX3xX1xXa1xX196xX1fxX17xXd9xX3xX17xX192xX1fxX3xXa7xX196xXdxX3xX1xX84xX7cxXexX3xX88xX5b9xX1fxX17xX3xX52xX1axX3xX5xX1a8xX4xX1xX3xX7xXaffxX3xX17xX661xXbxX3xXbxX1xX7aaxX1fxX3xX31xXb7xX84xX3xXexX16faxX1fxX3xX88xXa1xX631xX4xX3xX5xX14xX1fxX17xX3xX1fxX17xX1xX22xX3xXexX2cxX1axX26xX22xX1fxX3xXexX1xX2exX1fxX17xX3xXa7xX14xX3xX4xXb7xXdxX3xXexX1xXdxX69xX1fxX3xXexX1xX1axX3xX1fxX1xX475xXbxX3xX4xX1xX84xX3xX1fxX17xXa1xX57xXdxX3xX52xXa4xX1fxXffxX0xX40xXbxX12xX0xX40xX52xXdxXa7xX12xX0xX40xX5xXdxX12xX0xX40xX1axX5xX12xX0xX52xXdxXa7xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX2cxXaxX12xX0xX40xX52xXdxXa7xX12xX0xX40xX52xXdxXa7xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX36dxX1axXexX1xX84xX2cxXaxX12xX4fxX84xX14xX1fxX17xX3xX7e9xX2axX1fxX17xX0xX40xXbxX12
Hoàng Đông