Sáp nhập nhiều đơn vị trực thuộc Sở NN&PTNT Thanh Hóa
(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày 30/7, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành các quyết định thành lập Chi cục Kiểm lâm, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Chi cục Thủy lợi, Chi cục Thủy sản, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, trực thuộc Sở NN&PTNT.
9322xd6afx12159x95d7xea8fxf7b6xe0a1x9c83xcef4xX7x1147cx119dcxdc52x9974xc793x115bcxX5xf8bdxXaxa3f5xefe4x107ecxXbxX3xc401xX1xd7adxXbxX3xX17xX1xXdx11cd3x120e8xX3xa8a0xb86axX17xX3xaf12x122cexX3xXex10967xb741xX4xX3xXexX1xX20xf281xX4xX3xX13xd4c3xX3xf730xX37xd0c7xf37bxXcxX37xXcxX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xd646xfdabxX6xX0x12069xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX45xX10xX6xc250xXaxX12xX37xeb94x9ff7x116b0xX3x1150fx12084xX49x9f6ax9764xX3xeae9xf22dxX37xa05fxX3xXexb49bxX17xX1xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xX45xX46xX6xX3xX22x11f3cxX3xfedcxX6xX17xX3xX1xX60xX17xX1xX3xX4xX14xX4xX3x10612xX20xX61xf1eexXexX3xX22xX27xX17xX1xX3xXexX1xX60xX17xX1xX3xX5xX19xXbxX3x10fe0xX1xXdxX3xX4xe5d1xX4xX3x118b7xXdxee38xee04xX3xX5xe67bxXadxX67xX3xXa2xX1xXdxX3xX4xXa7xX4xX3xXa2xX1x10529xX17xX3xX17xX20xb655xXdxX3xX26xX60xX3xXcxX1x10de8xX3xX61xX67xX3xXa2xX1xXdxX3xX4xXa7xX4xX3xXcxX1xcb0dxX61xX3xX5xf270xXdxX67xX3xXa2xX1xXdxX3xX4xXa7xX4xX3xXcxX1xXdaxX61xX3xX7xe6d7xX17xX67xX3xXa2xX1xXdxX3xX4xXa7xX4xX3xXcxX2axed7exX17xX5fxX3xXexX2axf2bdxXexX3xX26xX60xX3xX6axXf0xdf23xX3xX26xf9d4xX3xXexX1xX2bxX4xX3xX26xX19xXexX67xX3xXexX2axX2bxX4xX3xXexX1xX20xX31xX4xX3xX13xX35xX3xX37xX37xX39xX3axXcxX37xXcx10b0dxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6axX10cxX5bxX61xXaxX12xXa2xX14xX4xX3xX4xX1xXdxX3xX4xXa7xX4xX3xX4xX46xX3xXex11034xX3xX4xX14xX4xX1xX3xXbxX1xX14xXbxX3xX17xX1xXb0xX17xX67xX3xX4xX10cxX17xX3xX5bxfe3exX20xX3xX26xX60xX3xXexX60xXdxX3xb15axX1xX10cxXf0xX17xX3xX2axXdxfa62xX17xX5fxX3xXexdff0xXdxX3xXaaxX1xX10cxX3xX80xX184xX4xX3xX37xX1xX60xX3xX17xX156xcbacxX4xX3xX26xX60xX3xX37xX5fxXb0xX17xX3xX1xX60xX17xX5fxX3xXexX1xX156xX23xX17xX5fxX3xXadxX184xXdxX3xXexX1xX10xX10cxX3xX8dxX20xX61xX3xX22xX27xX17xX1xX3xX4xXdaxX6xX3xXbxX1xX14xXbxX3xX5xX20xX19xXexa55fxX3xX4xX1xX27xX20xX3xX7xX2bxX3xX4xX1xX6fxX3xX22xX184xX10cxX67xX3xX8dxX20xXf0xX17xX3xX5x948bxX3xX4xXdaxX6xX3xX13xX35xX3xX37xX37xX39xX3axXcxX37xXcxX3xXexX1xX10xX10cxX3xX8dxX20xX61xX3xX22xX27xX17xX1xX3xX4xXdaxX6xX3xXbxX1xX14xXbxX3xX5xX20xX19xXexX130xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6axX10cxX5bxX61xXaxX12xXcxX2axX10cxX17xX5fxX3xX22xX46xX67xX3xXa2xX1xXdxX3xX4xXa7xX4xX3xXa2xX1xXbexX17xX3xX17xX20xXc3xXdxX3xX26xX60xX3xXcxX1xXcbxX3xX61xX3xX22xX156xXdexX4xX3xXexX1xX60xX17xX1xX3xX5xX19xXbxX3xXexX2axX17fxX17xX3xX4xX23xX3xX7xX35xX3xX7xX14xXbxX3xX17xX1xX19xXbxX67xX3xXex10bc3xX3xX4xX1xb36axX4xX3xX5xX184xXdxX3xXbxX1x1000fxX17xX5fxX3xXa2xX1xXbexX17xX3xX17xX20xXc3xXdxX3xX26xX60xX3xXa2xX1xXdxX3xX4xXa7xX4xX3xXcxX1xXcbxX3xX61xX130xX3xXa2xX1xXdxX3xX4xXa7xX4xX3xXcxX1xXdaxX61xX3xX5xXdexXdxX3xX26xX60xX3xXa2xX1xXdxX3xX4xXa7xX4xX3xadb5xX17fxX3xX22xXdxX1fxX20xX3xX26xX60xX3xX3axX1xX27dxX17xX5fxX3xX4xX1xfd58xX17xX5fxX3xX5xXa7xXexX67xX3xX80xX7exX10cxX3xX22xX156xXdexX4xX3xX7xX14xXbxX3xX17xX1xX19xXbxX67xX3xXexX270xX3xX4xX1xX274xX4xX3xX5xX184xXdxX3xX22xXacxX3xXexX1xX60xX17xX1xX3xX5xX19xXbxX3xXa2xX1xXdxX3xX4xXa7xX4xX3xXcxX1xXdaxX61xX3xX5xXdexXdxX130xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6axX10cxX5bxX61xXaxX12xXa2xX1xXdxX3xX4xXa7xX4xX3xXcxX1xXdaxX61xX3xX7xXf0xX17xX3xX22xX156xXdexX4xX3xXexX1xX60xX17xX1xX3xX5xX19xXbxX3xXexX2axX17fxX17xX3xX4xX23xX3xX7xX35xX3xX7xX14xXbxX3xX17xX1xX19xXbxX67xX3xXexX270xX3xX4xX1xX274xX4xX3xX5xX184xXdxX3xXa2xX1xXdxX3xX4xXa7xX4xX3xXaaxX1xX6xXdxX3xXexX1xX14xX4xX3xX26xX60xX3xX6axXf0xX10cxX3xX26xX10fxX3xX17xX5fxX20xXfexX17xX3xX5xXdexXdxX3xXexX1xXdaxX61xX3xX7xXf0xX17xX67xX3xXbxX1xX27dxX17xX5fxX3xX37xX20xXc3xXdxX3xXexX2axXfexX17xX5fxX3xXexX1xXdaxX61xX3xX7xXf0xX17xX67xX3xXcxX60xX20xX3xXexX1xX6xX17xX1xX3xXexX2axX6xX3xXexX1xXdaxX61xX3xX7xXf0xX17xX3xX26xX60xX3xXexX1xX6xX17xX1xX3xXexX2axX6xX3xX26xXdxX17fxX17xX3xXexX1xXdaxX61xX3xX7xXf0xX17xX3xXexX1xX20xX31xX4xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xXexX2axX6xX3xX13xX35xX3xX37xX37xX39xX3axXcxX37xXcxX130xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6axX10cxX5bxX61xXaxX12xXa2xX1xXdxX3xX4xXa7xX4xX3xXcxX2axXfexX17xX5fxX3xXexX2axX104xXexX3xX26xX60xX3xX6axXf0xX10cxX3xX26xX10fxX3xXexX1xX2bxX4xX3xX26xX19xXexX3xX22xX156xXdexX4xX3xXexX1xX60xX17xX1xX3xX5xX19xXbxX3xXexX2axX17fxX17xX3xX4xX23xX3xX7xX35xX3xX7xX14xXbxX3xX17xX1xX19xXbxX67xX3xXexX270xX3xX4xX1xX274xX4xX3xX5xX184xXdxX3xXbxX1xX27dxX17xX5fxX3xXcxX2axXfexX17xX5fxX3xXexX2axX104xXexX3xX26xX60xX3xXa2xX1xXdxX3xX4xXa7xX4xX3xX6axXf0xX10cxX3xX26xX10fxX3xXexX1xX2bxX4xX3xX26xX19xXexX130xX3xXa2xX1xXdxX3xX4xXa7xX4xX3xXaaxXdxXacxXadxX3xX5xXb0xXadxX3xX26xX60xX3xXa2xX1xXdxX3xX4xXa7xX4xX3x999dxXb0xXadxX3xX17xX5fxX1xXdxX10fxXbxX3xX22xX156xXdexX4xX3xX7xX14xXbxX3xX17xX1xX19xXbxX67xX3xXexX270xX3xX4xX1xX274xX4xX3xX5xX184xXdxX67xX3xXexX1xX60xX17xX1xX3xX5xX19xXbxX3xXa2xX1xXdxX3xX4xXa7xX4xX3xXaaxXdxXacxXadxX3xX5xXb0xXadxX130xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10087xX20xXexX1xX10cxX2axXaxX12xX2b9xX130xX2b9xX0xX49xXbxX12
Đ.Đ