Đầu năm đi trảy hội
(vhds.baothanhhoa.vn) - vhds.baothanhhoa.vn
cb17xd387x13a1dx106d8x16881x1144fx10119x13c40xdd0cxX7x11d17xdfa5x1430ex13ddbxdb7ax1006axX5xcfc6xXax13b29x10d98xe1efxfea3xX3x143d7x11568x12487xX3x17885xXdxX3xXex10662x120b0xf0f2xX3xX1xfa88xXdxX0x175acxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1308cxX10xX6x14ad2xXaxX12xX0xe516xX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXaxX19xX7x17a55xcc0cxX3dxXdxX39xXdxX49x13dbaxX48xX17xXexX49x1195bxX10xXdx132edxX1xXex12d95xX3xX17xX48xX1fxX19xX6xX5xXaxX12x105b7xX3xX13xe7b3xX17xX3xX13xX24xX4xX3x12a7cxe98dx12edcxX4xX3xX49xX3xX5xXdxX17xX1xX3xXexX1xXdx15a19xX17xX57xX3xX19xX24xXexX3xX1xX15xX21xX67xX17xX3xXexX1xX48x158dfxXdxX0xX27xX3dxX12xX0xX27xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx16d29xX48xX39xX21xXaxX12xX13xX67xX17xX3xX13xX24xX4xX3xX6exX6fxX70xX4xX3xX5x135a1xX3xX17xX57xef97xXdxX3xX1bxX67xX17xX3xX1bxX24xX4xX3xX1bx15d6axX48xedaexX3xX5xXdxX17xX1xX3xXexX1xXdxX7dxX17xX57xX3xX3dxde30xX4xX3xX17xX1x16561xXexX3x15a54xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xX36xd9ffxX6xeabexX3xfc3fxX1xf4abxX17xX57xX3xX17xX57xXb7xX21xX3xX1bxX14xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX19xX70xXdxXc9xX3xX1bx156e8xX21xX3xX5xXb7xX3xX1bx14f60xX6xX3xX4xX1xfb67xX3xXexX1xX15xX3xX1x113a4xXexX3xX1xXb7xX17xX57xX3xX17xX57xX1x122a8xX17xX3xX5xX6fx112a6xXexX3xX39xX15xX3x1050exX1xXc7xX4xX1xX3xe844xXdx17921xX17xX57xX3xXexX1xX18xX19xXc9xX3xX1xXb7xX17xX1xX3xX5x169d1xXebxX0xX27xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa3xX48xX39xX21xXaxX12xX0xX3dxX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXaxX19xX7xX48xX49xX3dxXdxX39xXdxX49xX4fxX48xX17xXexX49xX54xX10xXdxX57xX1xXexX5axX3xX17xX48xX1fxX19xX6xX5xXaxX12xX36xX15xX21xX67xX17xX3xXexX1xX48xX8exXdxX3xX19xX24xXexX3xX135xX10dxX3xXexX1xX14xX17xX0xX27xX3dxX12xX0xX27xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa3xX48xX39xX21xXaxX12xXedxX57x120a7xX3xXexX1fxX7dxX17xX3xX1x14f0fxX17xX3xX6exce61xX3x15d0fxXdxX20xXdxX3x1010cxX4xX1c4xX3xX4xX48xX17xX3xdb49x15f63xX6xX3xX3dxXdx13345xX17xed56xXc9xX3xX4xX1c0xX17xX3xX57x10335xXdxX3xX5xXb7xX3x15bddxXdxX137xXexX3xX6exX20xX17xX1xX3xXexX1xX15xX24xX4xX3xX39xX20xXdxX3xX17xX119xXdxX3xXcxX1fxX6fxd6b5xX17xX57xX3xf8e3x1132bxXc9xX3xXcx120d0xX3x150b1xX14xX19xX3xX20fx14518xX17xXebxX3xX13xX67xX17xX3xX13xX24xX4xX3xX6exX6fxX70xX4xX3xX5xXddxX21xX3xX4xX1x14a40xX17xX1xX3xXexX7dxX17xX3xX135xX10dxX3xXcxX1xX14xX17xX3xX1bxX6fxX129xX4xX3xX57xX1e3xXdxX3xX17xX214xXdxX3xX1bxX106xX21xX3xX5xXb7xX19xX3xXexX7dxX17xX3xX57xX1e3xXdxX3xX4x14703xX6xX3xX17xX57xXbbxXdxX3xX1bxX67xX17xXebxX0xX27xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa3xX48xX39xX21xXaxX12xXcxX1xX10xX48xX3xXa3xXc7xX4xX1xX3xX12fxX1xX48xX6xX3xXexX48xXb7xX17xX3xXexX1xX6fxX3xX19xXe0xX3x13e6cxXdxX12fxXdxXbxX10xX39xXdxX6xX5axX3xXedxX57xXb7xX21xX3x15a17xX6fxX6xX3xX4xXe9xX3xX19xX24xXexX3xX135xX10dxX3xXexX1xX14xX17xX3xX57xXdxXc7xX17xX57xX3xX2a5xX15x13ce8xX17xX57xX3xX17xX57xX1e3xX17xX3xX1e9xXdxX137xXexX3xX6exX20xX17xX1xX3xX1cbxX6exX1c4xX3xX1c6xXdxX20xXdxX1dbxXc9xX3xXdxX17xX3xX39xXddxX15xX3xX4xX1xX106xX17xX3xXexX1fxXc7xXdxX3xX39xXb7xXdxX3xX2xX3xXexX1fxX6fxX129xX17xX57xXc9xX3xX1fxX24xX17xX57xX3x126eexX3xXexXddxX4xX3xX135xXb7xX48xX3xX1bxXc7xXc9xX3xX39xX106xX17xX3xX1bxX10dxX6xX3xXbxX1xX6fxX214xX17xX57xX3xX3dx130b8xX17xX3xX39xX1b8xX17xX57xX3xX19xXdxX137xX15xX3xX17xX57xX6xX21xX3xXexX1fxX7dxX17xX3xX17xX119xXdxX3xX1bxX1d9xX3xXexX1xX204xXebxX0xX27xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa3xX48xX39xX21xXaxX12xX208xX8exXdxX3xX4xXe9xX3xXexX1fxX15xX21xX67xX17xX3xXexX1xX15xX21xX137xXexX3xX17xXe9xXdxX3xX1fx11f20xX17xX57xX5axX3xX7xX6xX15xX3xX19xX24xXexX3xX1bxX7dxX19xX3xX19xX6fxX6xX3xXexX48xX3xX57xXdxXe9xX3xX5xX70xX17xXc9xX3xX17xX6fxX70xX4xX3xX39xX106xX17xX57xX3xX17xX57xXd8xXbxX3xX1bxX112xX17xX1xX3xX17xX119xXdxXc9xX3xX7xXc7xX17xX57xX3xX1xXbbxX19xX3xX7xX6xX15xX3xX39xX106xX17xX3xX5xXb7xX17xX57xX3xXexX1xXddxX21xX3xX1bxX112xX17xX1xX3xX17xX119xXdxX3xXdxX17xX3xX19xX24xXexX3xX39xXddxX15xX3xX4xX1xX106xX17xX3xX17xX57xX6fxX204xXdxX3xX12fxX1xX1c4xX17xX57xX3xX5xce2fxX3xX135xXb7xX3xX4xX1xX48xX3xX5xXb7xX3xX39xXddxX15xX3xX4xX1xX106xX17xX3xXexX1xX14xX17xXc9xX3xX3dxX320xX17xX3xX39xX1b8xX17xX57xX3xX19xXdxX137xX15xX3xXexX1xX204xXc9xX3xX17xX57xXb7xX21xX3xX1fxX371xX19xXc9xX3xX19xX3ecxX17xX57xX3xX19xX24xXexX3xX1xX6fxX214xX17xX57xX3xX1xX48xX6xX3xX5xX7dxX17xX3xX19xXdxX137xX15xX3xX4xX119xX17xX57xX3xX5xX147xXebxX0xX27xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa3xX48xX39xX21xXaxX12xX208xX8exXdxX3xX4xXe9xX3xX7xXc7xX4xX1xX3xX57xX1xXdxX5axX3xXcxX1xX14xX17xX3xX1xX1e3xX3xX6exX6xX48xX3xXexX7dxX17xX3xXexX1b8xX3xX5xXb7xX3xX13xX24xX4xX3xX6exX6fxX70xX4xXc9xX3xX19xX24xXexX3xX135xX10dxX3xXexX1xX14xX17xX3xX7xX6fxX3xXexX1xX204xXdxX3xX208xfdd4xXebxX3xXcxX1xX10xX48xX3xX6exX1b8xX4xX3xXexX1fxX15xX21xX209xX17xX3xXexX1xX124xX3xX4xXc7xX4xX3xXexX1xXdxX67xX17xX3xXexX18xX17xX57xX3xX4xX1xX112xX3xX1bxe6b7xX17xX57xX3xX19xX24xXexX3xX4xX1xX106xX17xX3xX1bxX1d9xX3xXexX1fxX15xX21xX67xX17xX3xX57xXdxX20xX17xX57xX3xX1bxX8exX48xX3xX1fxX3ecxXdxX3xX7xXdxX7dxX15xX3xX1xXe9xX6xXc9xX3xX39xX106xX17xX3xX5xXd8xXbxX3xX1bxX67xX17xX3xXexX1xX204xX3xXe0xX3xX4xX1x1657dxX3xX4xXe9xX3xX39xXddxX15xX3xX135xX137xXexX3xX4xX1xX106xX17xX3xX1bxX1d9xX3xX5xX8exXdxXebxX0xX27xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa3xX48xX39xX21xXaxX12xX6ex13febxX17xX57xX3xX4xXe9xX3xXexX1fxX15xX21xX67xX17xX3xXexX1xX15xX21xX137xXexX3xX12fxX1d9xXc9xX3xX4xXe9xX3xX19xX24xXexX3xX4xX1xXb7xX17xX57xX3xXexX1fxX6xXdxX3xX12fxX1xX1c4xX17xX57xX3xX5xX3ecxX3xX1bx165cbxX3xXexX1b8xX3xX2a5x13e26xX3xX1bxXbbxXdxX3xXexX1xX106xX17xX3xX19xX124xX17xX1xX3xX1bxX1d9xX3xX135x13952xX6xX3xX1bxXc7xX17xX1xX3xX57xXdx14e00xX4xX3x1725axX259xX21xX3xX3dxXdxX1d9xX17xX3xX17xX57xX48xXb7xXdxX3xX12fxX1xX214xXdxX3xX135xX58fxX6xX3xX1bxX1d9xX3xX1bxXc7xX17xX1xX3xX57xXdxX599xX4xX3xXexX1fxX48xX17xX57xX3xX1bxXddxXexX3xX5xXdxX67xX17xX3xX4xX4cexX15xX3xX39xX106xX17xX3xX5xXb7xX17xX57xXebxX3xXcxX6fxXe0xX17xX57xX3xX17xX1xX70xX3xX4xXbbxX17xX57xX3xX214xX17xX3xX4xX1xXb7xX17xX57xXc9xX3xX17xX57xX6fxX204xXdxX3xX39xX106xX17xX3xX20fxX14xX19xX3xX20fxX214xX17xX3xX5xXd8xXbxX3xX19xXdxX137xX15xX3xXexX1xX204xX3xX4xX1xXb7xX17xX57xX3xX17xX57xX6xX21xX3xX3dxX7dxX17xX3xXexX20xX17xX57xX3xX1bxXc7xX3xX4xXe9xX3xX135xX137xXexX3xX5x125d7xX19xX3xX39xXddxX15xX3xX4xX1xX106xX17xX3xX12fxX1xX1c4xX17xX57xX3xX5xX3ecxXc9xX3xXexX6fxX214xX17xX57xX3xXexX1fxX15xX21xX67xX17xX3xX5xXb7xX3xX3dxXb7xX17xX3xX4xX1xX106xX17xX3xX4xX259xX6xX3xX4xX1xXb7xX17xX57xXc9xX3xX135xXb7xX3xX135xX124xX3xXexX1xX137xX3xX57xX1e3xXdxX3xX5xXb7xX3xX1bxX67xX17xX3xX13xX24xX4xX3xX6exX6fxX70xX4xXebxX0xX27xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa3xX48xX39xX21xXaxX12xXedxX18xX19xX3xX2xf269xd491x173a2xX3xX1bxX67xX17xX3xX1bxX6fxX129xX4xX3xXa3xX24xX3x12c34xX18xX17xX3xX1xXe9xX6xXc9xX3xXcxX1xXbbxX17xX57xX3xXexXdxX17xX3xX6b7xXdxX209xXexX3xXedxX6xX19xX3xX2a5xX137xXbxX3xX1xX8exX17xX57xX3xX39xXdxX3xXexX22bxX4xX1xX3xX4xXddxXbxX3x158e8xX15xX2c0xX4xX3xX57xXdxX6xXebxX0xX27xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa3xX48xX39xX21xXaxX12xX0xX3dxX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXaxX19xX7xX48xX49xX3dxXdxX39xXdxX49xX4fxX48xX17xXexX49xX54xX10xXdxX57xX1xXexX5axX3xX17xX48xX1fxX19xX6xX5xXaxX12xX13xX20xX19xX3xX3dxX20xX48xX3x17524xXedxXcxXcxX3xX4xX1xX48xX3xX39xX15xX3xX12fxX1xXc7xX4xX1xX0xX27xX3dxX12xX0xX27xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa3xX48xX39xX21xXaxX12xXcxX1xX10xX48xX3xXbbxX17xX57xX3xX6exX6xX48xX3xX6b7xX18xX17xX3xXcxX106xX19xX3xX49xX3xf53exX1xXe9xX3xX3dxX6xX17xX3xX6e8xX15xX20xX17xX3xX5xX4a3xX3xd03fxXdxX3xXexX22bxX4xX1xX3xX6e8xX15xX2c0xX4xX3xX57xXdxX6xX3xXexX1fxX7dxX17xX3xX17xX119xXdxX3xXcxX1fxX6fxX204xX17xX57xX3xX208xX209xX3xX49xX3xX4xX1xX48xX3xX3dxXdxX137xXexX5axX3xXaxXcxX1fxX15xX17xX57xX3xX3dxX124xX17xX1xX3xXexX58fxX3xfc6dx12e8exX3xXcxX137xXexX3xX1bxX137xX17xX3xX302xX27xX2xX3xX106xX19xX3xX5xX10dxX4xX1xXc9xX3xX19xX511xXdxX3xX17xX57xXb7xX21xX3xX4xXe9xX3xX7c6xXebxX7c7xX7c7xX7c7xX3xX5xX6fxX129xXexX3xX12fxX1xXc7xX4xX1xX3xX1bxX137xX17xX3xX39xX106xX17xX57xX3xX1xX6fxX214xX17xX57xX3xX135xXb7xX3xX5xX147xX3xX4xX14xX15xXebxX3xXcxX1fxX48xX17xX57xX3xX1bxXe9xX3xX12fxX1xXc7xX4xX1xX3xX17xX57xX48xXb7xXdxX3xXexX112xX17xX1xX3xX4xX1xXdxX137xX19xX3xX1xX214xX17xX3xX17x12adexX6xXaxXebxX0xX27xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa3xX48xX39xX21xXaxX12xX36xXb7xX17xX57xX3xX17xX18xX19xX3xXexX8exXdxX3xX1bxX67xX17xX3xX13xX24xX4xX3xX6exX6fxX70xX4xX3xX4xXe9xX3x120c3xX3xX5xX147xX3xX5xX70xX17xX3xX3dxX6xX48xX3xX57xX3ecxX19xX5axX3xXaxX5xX147xX3xXexXdxX147xX17xX3xX4xX1b8xX15xX3xX17xX57xX1xX7dxX17xX1xX3xXexX106xX17xX3xX1cbxX7c6xX7c7xXebxX2xX6a9xX3xX736xX208xX1dbxXc9xX3xX5xX147xX3xXcxX1fxX6xX3xX6exX1xX106xX15xX3xX1cbxX6a8xXebxX2xX3xX736xX208xX1dbxXc9xX3xX5xX147xX3xX19xXe0xX3xX4xX83axX6xX3xX1bxX67xX17xX3xX1cbxX2xX6a9xXebxX2xX3xX736xX208xX1dbxXc9xX3xX5xX147xX3xX1xX24xXdxX3xX4xX14xX15xX3xXexX1xX1e3xX3xX1cbxX2xX6a8xXebxX2xX3xX736xX208xX3xX1dbxXc9xX3xX5xX147xX3xX4xX14xX15xX3xXbxX1xX119xX4xX3xX1cbxX2xX6a8xXebxX6a9xX3xX736xX208xX3xX1dbxXc9xX3xX5xX147xX3xX3dxXc7xX17xX1xX3xX4xX1xX6fxX17xX57xX3xX3dxXc7xX17xX1xX3xX57xXdxX14xX21xX3xX1cbxX2xX6a9xXebxX302xX3xX736xX208xX1dbxXc9xX3xX5xX147xX3xX7xf0f4xX4xX3xXddxX17xX3xX1cbxX6a9xX302xXebxX2xX6a9xX3xX736xX208xX1dbxXebxX0xX27xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa3xX48xX39xX21xXaxX12xX6exX540xX17xX57xX3xXexX1xX10xX48xX3xXbbxX17xX57xX3xXcxX106xX19xX5axX3x16bd3xX36xXdxX209xX17xX3xXexX6fxX129xX17xX57xX3xX18xX17xX3xX2a5xXdxX17xX3xX18xX17xX3xX19xXb7xX21xXc9xX3xX2a5xX10xX19xX3xX3dxXe9xXdxX3xXexX1fxX7dxX17xX3xX39xXdxX3xXexX22bxX4xX1xX3xX5xXb7xX3xX12fxX1xXbbxX17xX57xX3xX4xX1c0xX17xXebxX3xX13xX599xX4xX3xX3dxXdxX209xXexX3xX135xX67xX3xX135xXddxX17xX3xX1bxX67xX3xX6xX17xX3xX17xXdxX17xX1xXc9xX3xXexX22bxX17xX1xX3xXexX58fxX3xX17xX57xXb7xX21xX3xX19xX1d4xX17xX57xX3xX7c7xX2xX3xX106xX19xX3xX5xX10dxX4xX1xX3xX1bxX137xX17xX3xX17xX6xX21xX3xXexX8exXdxX3xX12fxX1xX15xX3xX135xX1b8xX4xX3xX39xXdxX3xXexX22bxX4xX1xX3xX4xX1xX6fxX6xX3xX2a5xX20xX21xX3xX1fxX6xX3xX3dxXddxXexX3xX4xX4cexX3xX19xX24xXexX3xXexX1fxX6fxX204xX17xX57xX3xX1xX129xXbxX3xX39xX1d4xX3xX5xXb7xX3xX17xX1xcddexX3xX17xX1xXddxXexXebx137a0xX3x12cb0xX17xX57xX3xX208xX7dxX3xX6b7xX18xX17xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xX1cbxXbxX1xX6fxX204xX17xX57xX3xX13xXbbxX17xX57xX3xX36xX6fxX214xX17xX57xXc9xX3xXcxX777xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xX36xXe9xX6xX1dbxX3xX4xX1xX48xX3xX3dxXdxX137xXexX5axX3xX968xXedxX18xX19xX3xX17xX6xX21xX3xX12fxX1xXc7xX4xX3xX3dxXdxX209xXexX3xX19xX1e3xXdxX3xX17xX18xX19xX3xX17xX1xXdxX67xX15xXc9xX3xX12fxX1xXbbxX17xX57xX3xXexX1xXddxX21xX3xX4xX1xX320xX48xX3xX12fxX57bxX48xX3xX19xX15xX6xX3xX1bxX3ecxX3xX5xX147xX3xX17xX1xX6fxX3xX19xX1e3xXdxX3xX17xX18xX19xXc9xX3xX1bxX599xX4xX3xX3dxXdxX209xXexX3xX12fxX1xXbbxX17xX57xX3xXexX1xXddxX21xX3xX19xX24xXexX3xX3dxXe9xX17xX57xX3xX17xX57xX6fxX204xXdxX3xX18xX17xX3xX2a5xXdxX17xX3xX59cxX15xX6xX17xX1xX3xX1bxX67xX17xXa2cxXebxX3xX13xXdxX1d9xX19xX3xXexX22bxX4xX1xX3xX4xX1b8xX4xX3xX1bxXc7xX17xX57xX3xX57xX1xXdxX3xX17xX1xXd8xX17xX3xXexX8exXdxX3xX1bxX67xX17xX3xX13xX24xX4xX3xX6exX6fxX70xX4xX3xX17xX18xX19xX3xX17xX6xX21xX3xX4xXc7xX4xX3xX4xX1xX259xX3xX1xXb7xX17xX57xX3xX135xXb7xX17xX57xX3xX1xX6fxX214xX17xX57xXc9xX3xX1bxX3ecxX3xX5xX6fxX15xX3xX17xXdxX209xX19xX3xX4xX1xX259xX3xX1bxX24xX17xX57xX3xX57xX48xX19xX3xX1fxXc7xX4xX3xX1bxX1d9xX3xX1bxX119xX17xX57xX3xX17xX214xXdxX3xX59cxX15xX21xX3xX1bxX10dxX17xX1xXc9xX3xX12fxX1xXbbxX17xX57xX3xX2a5xX20xX3xX1fxXc7xX4xX3xX1fxX6xX3xX59cxX15xX6xX17xX1xX3xX1bxX67xX17xXebxX3xX787xX1e3xX4xX3xX1bxX6fxX204xX17xX57xX3xX5xX7dxX17xX3xX1bxX67xX17xX3xX13xX24xX4xX3xX6exX6fxX70xX4xXc9xX3xX3dxXdxX1d9xX17xX3xX3dxXc7xX48xXc9xX3xX3dxX20xX17xX57xX3xX12fxX1xX15xX21xX137xX17xX3xX4xXc7xX48xX3xX17xX1xX92fxX4xX3xX17xX1xXe0xX3xX12fxX1xXc7xX4xX1xX3xXexX1xX6xX19xX3xX59cxX15xX6xX17xX3xX3dxX20xX48xX3xX135xX209xX3xXexXb7xXdxX3xX7xX20xX17xX3xXbxX1xX1c0xX17xX57xX3xX17xX57xX58fxX6xX3xXexX1fxX24xX19xX3xX4xX92fxXbxX3xX1bxX6fxX129xX4xX3xX1bxX599xXexX3xXe0xX3xX17xX1xXdxX67xX15xX3xX17xX214xXdxXebxX0xX27xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa3xX48xX39xX21xXaxX12xX0xXdxX19xX57xX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX27xX27xXdxX135xXebxX3dxX6xX48xXexX1xX6xX17xX1xX1xX48xX6xXebxX135xX17xX27xX17xX10xX54xX7xX27xX2xX870xX7c7xX6a8xX27x141c9x157dexX39xX6a8xX7c7xX6a7xX7c6xX7c7xX7c7xX7c7xXexX302xX870xX6a9xX2xX6a9xX6a7xX5xX2xXebx12cf9xXbxX57xXaxX3xX27xX12xX0xX27xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa3xX48xX39xX21xXaxX12xXedxX57xX6fxX204xXdxX3xX39xX106xX17xX3xX1bxX137xX17xX3xX135xXdxX137xX17xX57xX3xX1bxX67xX17xXc9xX3xX1xXb7xX17xX1xX3xX5xX147xX3xX17xX18xX19xX3xX13xXdxX17xX1xX3xX787xXd8xX15xX3xX17xXb7xX21xX3xX4xXe9xX3xXexX1xX1d9xX3xX21xX7dxX17xX3xXexX106xX19xX3xX3dxXe0xXdxX3xX4xXbbxX17xX57xX3xXexXc7xX4xX3xX1bxX20xX19xX3xX3dxX20xX48xX3xX6xX17xX3xX17xXdxX17xX1xX3xXexX1fxXd8xXexX3xXexX1b8xX3xX1bxX6fxX129xX4xX3xXa3xX6xX17xX3xXexX1c4xX3xX4xX1xX4cexX4xX3xXbxX1xX2c0xXdxX3xX12fxX137xXexX3xX1xX129xXbxX3xX135xX70xXdxX3xX4xXc7xX4xX3xX1bxX24xXdxX3xXexX1fxXd8xXexX3xXexX1b8xX3xX6exXbbxX17xX57xX3xX6xX17xX3xXexX1xX10dxX3xX2a5xX575xX3xX20fxX14xX19xX3xX20fxX214xX17xXc9xX3xX6exXbbxX17xX57xX3xX6xX17xX3xXbxX1xX6fxX204xX17xX57xX3xXcxX1fxX6fxX204xX17xX57xX3xX20fxX214xX17xXebxX0xX27xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa3xX48xX39xX21xXaxX12xX0xX3dxX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXaxX19xX7xX48xX49xX3dxXdxX39xXdxX49xX4fxX48xX17xXexX49xX54xX10xXdxX57xX1xXexX5axX17xX48xX1fxX19xX6xX5xXaxX12xX787xX48xX575xX17xX3xXcxXb7xXdxX0xX27xX3dxX12xX0xX27xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa3xX48xX39xX21xXaxX12xX0xX3dxX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXaxX19xX7xX48xX49xX3dxXdxX39xXdxX49xX4fxX48xX17xXexX49xX54xX10xXdxX57xX1xXexX5axX3xX17xX48xX1fxX19xX6xX5xXaxX12xX64xX3xe89cxX1xXc7xX4xX3xX5xX8exX3xXexX1fxX1c0xX3xX4xX1xX214xXdxX3xX4xX1xX8exX21xX3xXexX1xec79xX0xX27xX3dxX12xX0xX27xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa3xX48xX39xX21xXaxX12xX6b7xX70xXdxX3xX19x1681fxX4xX3xX1bxX22bxX4xX1xX3xX4xX14xX15xX3xX19xX24xXexX3xX17xX18xX19xX3xX19xX70xXdxX3xX19xX1e3xXdxX3xX17xX57xX6fxX204xXdxX3xXexX1fxX48xX17xX57xX3xX5xXb7xX17xX57xX3xX1bxX67xX15xX3xX3dxX124xX17xX1xX3xX6xX17xXc9xX3xX12fxX1xXa25xX10xX3xX19xX8exX17xX1xXc9xX3xX19xX1d4xX6xX3xX19xXb7xX17xX57xX3xXexX1xX92fxX17xX57xX3xX5xX129xXdxXc9xX3xX19xX511xXdxX3xX39xX10dxXbxX3xXcxX137xXexXc9xX3xX17xX57xX6fxX204xXdxX3xX39xX106xX17xX3xX5xXb7xX17xX57xX3xX2a5xX575xX3xX6exX14xX15xX3xX208xX24xX4xXc9xX3xX1xX15xX21xX209xX17xX3xX36xXd8xX15xX3xX208xX24xX4xX3xX5xX8exXdxX3xXexX1c4xX3xX4xX1xX4cexX4xX3xXexX1xXdxX3xX4xX1xX8exX21xX3xXexX1xXde7xX3xX1cbxX4xX1xX8exX21xX3xX39xX6fxX70xXdxX3xX1fxX15xX24xX17xX57xX3xXexX1fxX3ecxX17xX57xX3xX5xX119xX6xX3xX17xX57xXd8xXbxX3xX17xX6fxX70xX4xX1dbxXebxX0xX27xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa3xX48xX39xX21xXaxX12xX6exXe9xX3xX5xce74xX3xX1bxX106xX21xX3xX5xXb7xX3xX19xX24xXexX3xX5xX147xX3xX1xX24xXdxX3xX5xX8exX3xX39xX15xX21xX3xX17xX1xXddxXexX3xX4xXe9xX3xXe0xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xX36xXe9xX6xXc9xX3xX1xXb7xX17xX57xX3xX17xX18xX19xX3xX4xX4cexX3xX135xXb7xX48xX3xX19xX1d4xX17xX57xX3xX6a9xX3xXcxX137xXexXc9xX3xX17xX57xX6fxX204xXdxX3xX39xX106xX17xX3xX6exX14xX15xX3xXcxX1xXbbxX17xXc9xX3xX2a5xX575xX3xX6exX14xX15xX3xX208xX24xX4xX3xX5xX8exXdxX3xXexX1c4xX3xX4xX1xX4cexX4xX3xX1xX24xXdxX3xX5xXb7xX17xX57xX3xX135xX70xXdxX3xXexX1fxX1c0xX3xX4xX1xX214xXdxX3xX4xX1xX8exX21xX3xXexX1xXde7xXebxX3xXcxX1fxX48xX17xX57xX3xX4xX15xX24xX4xX3xXexX1xXdxX3xX4xX1xX8exX21xX3xXexX1xXde7xXc9xX3xX3dxXddxXexX3xX12fxX1d9xX3xX5xXb7xX3xX1fxX15xX24xX17xX57xX3xX5xX119xX6xX3xX4xX259xX6xX3xX1xX24xX3xX39xX106xX17xX3xX17xXb7xX48xX3xX17xX57xX6fxX204xXdxX3xX4xX1xX214xXdxX3xX1bxX67xX15xX3xX4xXe9xX3xX59cxX15xX21xX67xX17xX3xX5xX24xXdxX3xX5xX7dxX17xXebxX3xX787xX1d4xX3xX3dxX10dxX3xX5xX24xXdxX3xX135xXb7xX48xX3xX5xXb7xX19xX3xX1xX6fxX3xX5xX119xX6xX3xX19xX70xXdxX3xX4xXddxX21xX3xX17xX1xX6fxX17xX57xX3xX57xXdxX6xX3xX4xX1xX259xX3xX12fxX1xXbbxX17xX57xX3xX1xX67xX3xXexX4cexX4xX3xX57xXdxXd8xX17xX3xX19xXb7xX3xX4xX1c0xX17xX3xX4xX48xXdxX3xX1bxXe9xX3xX5xXb7xX3xX1bxXdxX67xX15xX3xX19xX6xX21xX3xX19xX92fxX17xXc9xX3xX1xX1e3xX3xXexXdxX17xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxXe9xX3xX5xX119xX6xX3xX7xXeedxX3xX1bxX6fxX129xX4xX3xX19xX1d4xX6xXc9xX3xX4xX15xX24xX4xX3xX7xX2c0xX17xX57xX3xX17xX48xX3xX1bxX259xXebxX0xX27xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa3xX48xX39xX21xXaxX12xX0xXdxX19xX57xX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX27xX27xXdxX135xXebxX3dxX6xX48xXexX1xX6xX17xX1xX1xX48xX6xXebxX135xX17xX27xX17xX10xX54xX7xX27xX2xX870xX7c7xX6a8xX27xXc4exXc4fxX39xX6a8xX7c7xX6a7xX7c6xX7c7xX7c7xX7c7xXexX302xX870xX6a9xX2xX6a9xX6a7xX5xX6a9xXebxXc62xXbxX57xXaxX3xX27xX12xX0xX27xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa3xX48xX39xX21xXaxX12xX13xX137xX17xX3xX135xX70xXdxX3xX4xX15xX24xX4xX3xXexX1xXdxXc9xX3xX4xXc7xX4xX3xX135xXd8xX17xX3xX1bxX24xX17xX57xX3xX135xXdxX7dxX17xX3xXexX1xX6xX19xX3xX57xXdxX6xX3xXbxX1xX20xXdxX3xX4xX1xX8exX21xX3xXexX1fxX7dxX17xX3xX59cxX15xX575xX17xX57xX3xX1fxX15xX24xX17xX57xX3xX12fxX1xX48xX20xX17xX57xX3xX2xXebxX7c7xX7c7xX7c7xX3xX19xX57bxXexXc9xX3xX135xX70xXdxX3xX1bxX6fxX204xX17xX57xX3xX4xX1xX8exX21xX3xX12fxX1xX92fxX4xX3xX17xX57xX1xXdxX209xXexX3xX17xX1xX6fxX3xX135xXd8xX21xX3xX17xX7dxX17xX3xX17xX57xX6fxX204xXdxX3xXexX1xX6xX19xX3xX57xXdxX6xX3xXbxX1xX20xXdxX3xX4xXe9xX3xXexX1xX1d9xX3xX5xX1b8xX4xX3xX3dxX67xX17xX3xX3dxX112xX3xX19xX70xXdxX3xX19xX48xX17xX57xX3xX135xX67xX3xX1bxX137xX17xX3xX1bxX22bxX4xX1xXc9xX3xX12fxX1xXdxX3xX4xXc7xX4xX3xX135xXd8xX17xX3xX1bxX24xX17xX57xX3xX135xXdxX7dxX17xX3xXexX70xXdxX3xX1bxX6fxX129xX4xX3xX1bxX22bxX4xX1xXc9xX3xXa3xX6xX17xX3xXexX1c4xX3xX4xX1xX4cexX4xX3xX4xX92fxX19xX3xXexX1xXde7xX3xX57xXdxX20xXdxX3xX17xX1xXddxXexX3xX57xX92fxX17xX3xX135xXb7xX48xX3xX4xXc7xX17xX3xX4xX204xX3xXcxX1c4xX3xX59cxX15xX2c0xX4xXc9xX3xX4xX8exX17xX1xX3xX1bxXe9xX3xX5xXb7xX3xX4xXc7xX4xX3xXexX1xXde7xX3xX57xXdxX20xXdxX3xX17xX1xX124xXc9xX3xX57xXdxX20xXdxX3xX3dxX6xXc9xX3xX57xXdxX20xXdxX3xXexX6fxXc9xX3xX135xXd8xX17xX3xX1bxX24xX17xX57xX3xX135xXdxX7dxX17xX3xX17xXb7xX48xX3xX135xX67xX3xX1bxX137xX17xX3xX1bxX22bxX4xX1xX3xXexX1fxX6fxX70xX4xX3xX7xXeedxX3xX5xX14xX17xX3xX5xX6fxX129xXexX3xX57xXdxXd8xXexX3xX4xXc7xX4xX3xXexX1xXde7xX3xXexX1xX10xX48xX3xXexX1xX4cexX3xXexX1b8xXebxX0xX27xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa3xX48xX39xX21xXaxX12xX6b7xX67xX3xX7xX1b8xX3xXexX22bxX4xX1xX3xXexX1fxX1c0xX3xX4xX1xX214xXdxX3xX17xXb7xX21xX3xXexX1xX10xX48xX3xX5xX204xXdxX3xX12fxX1d9xX3xXexX1fxX15xX21xX67xX17xX3xX5xX8exXdxX3xXexX58fxX3xX4xXc7xX4xX3xX3dxXd8xX4xX3xX5xX70xX17xX3xXexX15xX1c4xXdxX3xXexX1fxX48xX17xX57xX3xX5xXb7xX17xX57xX3xXexX1xX124xX3xX2a5xX6fxX6xX3xX12fxXdxX6xX3xX4xXe9xX3xX3dxXb7xX3xX13xX511xX3xXdcfxX1xXc7xX17xX1xX3xXcxX48xXb7xX17xX3xXbxX1xX15xX3xX17xX1xX106xX17xX3xX135xX10dxX3xX59cxX15xX6xX17xX3xX5xX70xX17xX3xXexX1fxX48xX17xX57xX3xXexX1fxXdxX67xX15xX3xX12fxX1xXdxX3xX135xX67xX3xX59cxX15xX7dxX3xX4xX1xX214xXdxX3xXexX137xXexXc9xX3xXexX1xXddxX21xX3xX17xX1xX106xX17xX3xX39xX106xX17xX3xXexX1fxX48xX17xX57xX3xX5xXb7xX17xX57xX3xX4xX1c0xX17xX3xX17xX1xXdxX67xX15xX3xX12fxX1xXe9xX3xX12fxX1xX18xX17xXc9xX3xX1bxX1d9xX3xX12fxX1xX22bxX4xX1xX3xX5xX209xX3xX17xX57xX6fxX204xXdxX3xX39xX106xX17xX3xX4xXe9xX3xX7xX4cexX4xX3xX12fxX1xXa25xX10xXc9xX3xX5xXddxX21xX3xX19xX6xX21xX3xX19xX92fxX17xX3xXexX1fxX48xX17xX57xX3xX17xX18xX19xX3xX19xX70xXdxXc9xX3xX3dxXb7xX3xX1bxX575xX3xX1bxX4cexX17xX57xX3xX1fxX6xX3xXexX1c4xX3xX4xX1xX4cexX4xX3xX17xX1xXdxX67xX15xX3xXexX1fxX1c0xX3xX4xX1xX214xXdxXc9xX3xXexX1fxX48xX17xX57xX3xX1bxXe9xX3xX4xXe9xX3xXexX1fxX1c0xX3xX4xX1xX8exX21xX3xXexX1xXde7xX3xX135xXb7xX3xXexX1fxX6xX48xX3xXbxX1xX14xX17xX3xXexX1xX6fxXe0xX17xX57xX3xX4xX1xX48xX3xX17xX57xX6fxX204xXdxX3xX4xX1xX214xXdxX3xX4xXe9xX3xX1bxX6fxX129xX4xX3xXexX1xXb7xX17xX1xX3xXexX22bxX4xX1xX3xX4xX6xX48xXebxX3xXedxX1xX106xX17xX3xX39xX106xX17xX3xXexX1fxX48xX17xX57xX3xX5xXb7xX17xX57xX3xX39xX1d4xX3xX17xX6xX19xX3xX1xX6xX21xX3xX17xXefxX3xX1bxX67xX15xX3xX1xXb7xX48xX3xX1xX4cexX17xX57xX3xXexX1xX6xX19xX3xX57xXdxX6xX3xXexX1fxX1c0xX3xX4xX1xX214xXdxX3xX1bxX1d9xX3xX17xX1xXd8xX17xX3xX1bxX6fxX129xX4xX3xXbxX1xX14xX17xX3xXexX1xX6fxXe0xX17xX57xX3xX5xXddxX21xX3xX5xX24xX4xX3xX1bxX14xX15xX3xX17xX18xX19xXebxX3xXcxX58fxX3xX1bxXe9xXc9xX3xX17xX57xX6fxX204xXdxX3xX39xX106xX17xX3xX5xXb7xX17xX57xX3xX6exX14xX15xX3xXcxX1xXbbxX17xX3xX6xXdxX3xX4xX540xX17xX57xX3xX5xXb7xX19xX3xX18xX17xX3xXbxX1xXc7xXexX3xX1bxX8exXexXc9xX3xX57xX599xXbxX3xX17xX1xXdxX67xX15xX3xX19xX6xX21xX3xX19xX92fxX17xX3xXexX1fxX48xX17xX57xX3xX17xX18xX19xX3xX19xX70xXdxXebxX3xXcxX6fxXe0xX17xX57xX3xX17xX1xX70xX3xX4xXbbxX17xX57xX3xX5xX6xX48xX3xX4xX259xX6xX3xX3dxXb7xX3xXdcfxX1xXc7xX17xX1xX3xXcxX48xXb7xX17xXc9xX3xXexX58fxX3xX1bxXe9xX3xX1bxX137xX17xX3xX17xX6xX21xX3xX17xX18xX19xX3xX17xXb7xX48xX3xX17xX57xX6fxX204xXdxX3xX39xX106xX17xX3xXe0xX3xX5xXb7xX17xX57xX3xX6exX14xX15xX3xXcxX1xXbbxX17xX3xX4xX540xX17xX57xX3xXexX1c4xX3xX4xX1xX4cexX4xX3xX1xX24xXdxX3xX5xXb7xX17xX57xX3xX135xXb7xX3xXexX1c4xX3xX4xX1xX4cexX4xX3xXexX1fxX1c0xX3xX4xX1xX214xXdxX3xX4xX1xX8exX21xX3xXexX1xXde7xXebxX0xX27xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa3xX48xX39xX21xXaxX12xXcxX1xX10xX48xX3xXbbxX17xX57xX3xXedxX57xX15xX21xX147xX17xX3xX6b7xX18xX17xX3xX36xX1c0xX6xX3xX49xX3xX4xXc7xX17xX3xX3dxX24xX3xX135xX18xX17xX3xX1xXe9xX6xX3xX2a5xX575xX3xX6exX14xX15xX3xX208xX24xX4xX5axX3xXa3xXddxXexX3xX12fxX1d9xX3xXexX1xX204xXdxX3xXexXdxX137xXexX3xX17xX57xXb7xX21xX3xX1xXbbxX19xX3xX1bxXe9xX3xX17xX92fxX17xX57xX3xX1xX6xX21xX3xX19xX6fxX6xXc9xX3xX5xX8exX17xX1xX3xX1xX6xX21xX3xX17xXe9xX17xX57xXc9xX3xXexXddxXexX3xX4xX20xX3xXexX1xX6xX17xX1xX3xX17xXdxX7dxX17xX3xX17xX6xX19xX3xX17xXefxX3xXexX1fxX48xX17xX57xX3xX5xXb7xX17xX57xX3xX1bxX67xX15xX3xX1xX18xX17xX57xX3xX1xXc7xXdxX3xXexX1xX6xX19xX3xX57xXdxX6xX3xXexX1fxX1c0xX3xX4xX1xX214xXdxX3xX1bxX1d9xX3xX5xXddxX21xX3xX19xX6xX21xXebxX3xXdcfxX1xXbbxX17xX57xX3xX19xX24xXexX3xX6xXdxX3xX3dxX20xX48xX3xX6xXdxX3xX135xXb7xX3xX4xX540xX17xX57xX3xX12fxX1xXbbxX17xX57xX3xX4xX14xX17xX3xXbxX1xX20xXdxX3xX1bxX18xX17xX57xX3xX12fxX4a3xX3xXexX1fxX6fxX70xX4xXc9xX3xX6xXdxX3xX4xX540xX17xX57xX3xX2a5xX92fxX17xX3xX59cxX15xX14xX17xX3xXc7xX48xX3xX1bxX15xX6xX3xX17xX1xX6xX15xX3xX5xX24xXdxX3xX1fxX15xX24xX17xX57xX3xX5xX119xX6xXebxX3xXdcfxX1xXbbxX17xX57xX3xX12fxX1d9xX3xXexX15xX1c4xXdxX3xXexXc7xX4xXc9xX3xX17xX1xXefxX17xX57xX3xX17xX57xX6fxX204xXdxX3xX12fxX1xXdxX3xXexX1xX6xX19xX3xX57xXdxX6xX3xX1bxX67xX15xX3xX7x174b4xX17xX3xX7xXb7xX17xX57xX3xXexX1xXdxX3xX17xX1xX6xX15xX3xX4xX1xX8exX21xX3xX39xX6fxX70xXdxX3xX1fxX15xX24xX17xX57xX3xX1bxX1d9xX3xX5xXddxX21xX3xX4xX204xX3xXe0xX3xX1bxX22bxX4xX1xXebxX3xX736xXdxX3xX5xXddxX21xX3xX1bxX6fxX129xX4xX3xX4xX204xX3xX17xX57xX6fxX204xXdxX3xX1bxXe9xX3xX57xXdxXb7xX17xX1xX3xX4xX1xXdxX137xX17xX3xXexX1xX92fxX17xX57xX3xXexX1fxX48xX17xX57xX3xX4xX15xX24xX4xX3xXexX1xXdxX3xX1bxX6fxX129xX4xX3xX17xX1xX106xX17xX3xX39xX106xX17xX3xXexX1fxX6xX48xX3xXbxX1xX14xX17xX3xXexX1xX6fxXe0xX17xX57xXebxX0xX27xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa3xX48xX39xX21xXaxX12xXa2exX17xX57xX3xX36xX1c0xX6xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xXde7xX3xXexX1xX7dxX19xX5axX3xX968xX13xX106xX21xX3xX5xXb7xX3xX5xX147xX3xX1xX24xXdxX3xX19xXb7xX3xX17xX57xX6fxX204xXdxX3xX39xX106xX17xX3xX4xX259xX6xX3xX2a5xX575xX3xX1bxX575xX3xX5xX6fxX15xX3xX57xXdxXefxX3xX1bxX6fxX129xX4xX3xX1xXb7xX17xX57xX3xX3dxX6xX48xX3xX1bxX204xXdxX3xX17xX6xX21xXebxX3xXedxX57bxXexX3xX1bx16709xXbxX3xX135xX18xX17xX3xX1xXe9xX6xX3xXexX1fxX15xX21xX67xX17xX3xXexX1xX2c0xX17xX57xX3xX17xXb7xX21xX3xX1bxX575xX3xX1bxX6fxX129xX4xX3xXa3xX6xX17xX3xX59cxX15xX20xX17xX3xX5xX4a3xX3xX4xX259xX6xX3xX5xXb7xX17xX57xX3xX135xX18xX17xX3xX1xXe9xX6xX3xX5xX6fxX15xX3xX57xXdxXefxXebxX3xX787xX1d4xX3xXbxX1xX14xX17xX3xXexX1xX6fxXe0xX17xX57xX3xX4xX259xX6xX3xX4xX15xX24xX4xX3xXexX1xXdxX3xX1fxXddxXexX3xX17xX1xXa25xX3xX17xX1xX6fxX17xX57xX3xX5xX8exXdxX3xX4xXe9xX3xXexX22bxX17xX1xX3xX12fxX1xX22bxX4xX1xX3xX5xX209xX3xXexXdxX17xX1xX3xXexX1xX14xX17xX3xX17xX57xX6fxX204xXdxX3xX39xX106xX17xX3xXexX1fxX48xX17xX57xX3xX17xX57xXb7xX21xX3xXexX137xXexX3xX1fxXddxXexX3xX5xX70xX17xXc9xX3xX17xX1xXddxXexX3xX5xXb7xX3xX4xXc7xX4xX3xX3dxX8exX17xX3xXexX1fxXde7xXebxX3xXdcfxX1xXdxX3xXexX1xX6xX19xX3xX57xXdxX6xX3xXexX1fxX1c0xX3xX4xX1xX214xXdxX3xX7xXeedxX3xXexX1fxXc7xX17xX1xX3xX2a5xX6xX3xX1bxX6fxX129xX4xX3xX4xXc7xX4xX3xXexX209xX3xX17xX8exX17xX3xX2a5xX575xX3xX1xX24xXdxXc9xX3xX1fxX6fxX129xX15xX3xX3dxXdxX6xXebxX3xXdcfxX1xXbbxX17xX57xX3xX4xX1xX112xX3xX17xX106xX17xX57xX3xX4xX6xX48xX3xX7xX4cexX4xX3xX12fxX1xXa25xX10xXc9xX3xX1bxX106xX21xX3xX4xX1c0xX17xX3xX39xX10dxXbxX3xX1bxX1d9xX3xXexX8exX48xX3xXexX1xX7dxX19xX3xXexX124xX17xX1xX3xX1bxX48xXb7xX17xX3xX12fxX137xXexX3xX4xX259xX6xX3xX17xX1xX106xX17xX3xX39xX106xX17xX3xX19xX511xXdxX3xX12fxX1xXdxX3xXexX137xXexX3xX1bxX137xX17xX3xX2a5xX15xX106xX17xX3xX135xX67xXebxX3xX6b7xXb7xX3xX4xX540xX17xX57xX3xXexX1xX6xX3xXexX1xXdxX137xXexX3xX19xX48xX17xX57xX3xX4xXc7xX4xX3xX4xX214xX3xX59cxX15xX6xX17xXc9xX3xX3dxX6xX17xX3xX17xX57xXb7xX17xX1xX3xX4xX1d4xX17xX57xX3xX1bxX10dxX6xX3xXbxX1xX6fxX214xX17xX57xX3xX5xX6fxX15xX3xX57xXdxXefxX3xX135xX18xX17xX3xX1xXe9xX6xX3xXbxX1xXdxX3xX135xXd8xXexX3xXexX1xX1d9xX3xX17xXb7xX21xXa2cxXebxX0xX27xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa3xX48xX39xX21xXaxX12xX0xX3dxX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXaxX19xX7xX48xX49xX3dxXdxX39xXdxX49xX4fxX48xX17xXexX49xX54xX10xXdxX57xX1xXexX5axX17xX48xX1fxX19xX6xX5xXaxX12xX777xXebxX6b7xX0xX27xX3dxX12xX0xX27xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa3xX48xX39xX21xXaxX12xX0xX3dxX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXaxX19xX7xX48xX49xX3dxXdxX39xXdxX49xX4fxX48xX17xXexX49xX54xX10xXdxX57xX1xXexX5axX3xX17xX48xX1fxX19xX6xX5xXaxX12xX64xX3xXa3xX20xX48xX3xXexX3ecxX17xX3xX135xXb7xX3xXbxX1xXc7xXexX3xX1xX15xX21xX3xX57xXdxXc7xX3xXexX1fxX10dxX3xX135xX18xX17xX3xX1xX48xXc7xX3xXbxX1xXdxX3xX135xXd8xXexX3xXexX1xX1d9xX5axX3xXedxX1xX124xX17xX3xXexX58fxX3xX5xX147xX3xX1xX24xXdxX3xX6e8xX15xX6xX17xX57xX3xXcxX1fxX15xX17xX57xX0xX27xX3dxX12xX0xX27xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa3xX48xX39xX21xXaxX12xXdcfxX1xXbbxX17xX57xX3xX3dxXdxX137xXexX3xXexX1b8xX3xX3dxX6xX48xX3xX57xXdxX204xXc9xX3xX17xX57xX6fxX204xXdxX3xX39xX106xX17xX3xX2a5xX575xX3xX36xX20xXdxX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xXexX58fxX3xX57xXdxXb7xX3xX1bxX137xX17xX3xXexX1fxXde7xX3xX6xXdxX3xX4xX540xX17xX57xX3xXexX1xX15xX24xX4xX3xX5xX1c0xX17xX57xX3xX4xX106xX15xX3xX1xXc7xXexX5axX3xX968xX1e9xX1d4xX17xX57xX3xX17xX18xX19xX3xX19xXe0xX3xX1xX24xXdxX3xX6e8xX15xX6xX17xX57xX3xXcxX1fxX15xX17xX57xX27xX3xX1e9xX15xXbbxX17xX3xX17xX57xX6fxX204xXdxX3xX17xXbbxX3xX17xX4cexX4xX3xX12fxX1xX92fxXbxX3xX135xX1d4xX17xX57xX3xX135xX67xX3xX1bxX106xX21xX27xX3xX787xXddxX15xX3xX2a5xX6fxX6xX3xX57xX1xXdxX3xX1bxX4cexX4xX3xX4xX6xX48xX3xX39xXb7xX21xX27xX3xX736xX17xX1xX3xX1xX1d4xX17xX57xX3xXc7xX48xX3xX135xX20xXdxX3xX39xX1b8xX17xX57xX3xX2a5xX106xX21xX3xX4xX214xX3xX1bxX3ecxXa2cxXebxX3xX6b7xXd8xX21xX3xX17xX7dxX17xXc9xX3xX4xX4cexX3xX135xXb7xX48xX3xX7xXc7xX17xX57xX3xX19xX1d4xX17xX57xX3xX302xX3xXcxX137xXexXc9xX3xX39xX106xX17xX3xX4xXc7xX4xX3xX5xXb7xX17xX57xX3xX5xX8exXdxX3xX19xX15xX6xX3xX7xX92fxX19xX3xX5xX147xX3xX135xXd8xXexX3xX1bxX1d9xX3xXexX1fxXdxX3xX106xX17xX3xX4xXbbxX17xX57xX3xX1bxX4cexX4xX3xX4xX259xX6xX3xXexX1xXc7xX17xX1xX3xX1bxX137xX3xX6e8xX15xX6xX17xX57xX3xXcxX1fxX15xX17xX57xX3xX49xX3xXedxX57xX15xX21xX147xX17xX3xX36xX15xX209xXebxX3xX6exX540xX17xX57xX3xX135xXb7xX48xX3xX17xX1xXefxX17xX57xX3xX17xX57xXb7xX21xX3xX17xXb7xX21xXc9xX3xX17xX57xX6fxX204xXdxX3xX39xX106xX17xX3xXexX1fxX7dxX17xX3xX1bxX10dxX6xX3xX3dxXb7xX17xX3xX1bxX67xX15xX3xX17xX57xX3ecxXdxX3xX5xX8exXdxX3xX4xX6xX3xX17xX57xX129xXdxX3xXexXb7xXdxX3xX39xX1d4xX17xX57xX3xX59cxX15xX106xX17xX3xXexX1xX6xX48xX3xX5xX6fxX129xX4xXc9xX3xX3dxXc7xX4xX1xX3xX4xX1xXdxX137xX17xX3xX3dxXc7xX4xX1xX3xXexX1xX92fxX17xX57xX3xX4xX259xX6xX3xX135xX10dxX3xXexX6fxX70xX17xX57xX3xXcxX106xX21xX3xX20fxX214xX17xX3xXedxX57xX15xX21xX147xX17xX3xX36xX15xX209xX3xX19xXb7xX3xX1bxX112xX17xX1xX3xX4xX6xX48xX3xX5xXb7xX3xXexX1fxXd8xX17xX3xX1bxXc7xX17xX1xX3xXedxX57xX1e3xX4xX3xX36xX3ecxXdxX3xX49xX3xX13xX2c0xX17xX57xX3xX13xX6xX3xX135xXb7xX48xX3xX17xX57xXb7xX21xX3xX19xX1d4xX17xX57xX3xX302xX3xXcxX137xXexX3xXdcfx11001xX3xX787xXd8xX15xX3xX1cbxX2xX870xXc4fxX6a7xX1dbxXebxX3xX6b7xX70xXdxX3xX4xX1xXdxX137xX17xX3xX4xXbbxX17xX57xX3xX59cxX15xX57bxXexX3xX7xX8exX4xX1xX3xX6a9xX6a7xX3xX135xX8exX17xX3xX59cxX15xX106xX17xX3xXcxX1xX6xX17xX1xXebxX3xX13xX1d9xX3xX57xX1xXdxX3xX4xXbbxX17xX57xX3xX1bxXe9xX17xX57xX3xX57xXe9xXbxX3xX4xX259xX6xX3xX4xX6fxX3xX39xX106xX17xX3xX4xXc7xX4xX3xX5xXb7xX17xX57xX3xX135xX10xX17xX3xX3dxXdxX1d9xX17xXc9xX3xXexX1fxX48xX17xX57xX3xX1bxXe9xX3xX4xXe9xX3xX17xX57xX6fxX3xX39xX106xX17xX3xX208xX8exX4xX1xX3xXa3xX8exX17xX57xX3xX1bxX575xX3xXexXd8xX17xX3xXexX124xX17xX1xX3xX57xXdxX119xXbxX3xX1bxdab4xX3xX17xX1xXb7xX3xX135xX15xX6xX3xX5xX15xX21xX209xX17xX3xXexXd8xXbxX3xXexX1xX259xX21xX3xX3dxXdxX17xX1xXc9xX3xX1xX18xX17xX57xX3xX1xXc7xXdxX3xX5xX7dxX17xX3xX1bxX6fxX204xX17xX57xX3xX1bxXc7xX17xX1xX3xX57xXdxX599xX4xXc9xX3xX7xX6xX15xX3xX12fxX1xXdxX3xX5xX7dxX17xX3xX17xX57xXbbxXdxXc9xX3xX6e8xX15xX6xX17xX57xX3xXcxX1fxX15xX17xX57xX3xX1bxX575xX3xX3dxX575xXdxX3xX19xXdxX147xX17xX3xX135xXdxX209xX4xX3xX17xX24xXbxX3xXexX1xX15xX137xX3xX21xX137xX17xX3xX7xXb7xX48xX3xX5xXddxX21xX3xXexXd8xX17xX3xXexX58fxX3xX1bxX20xX48xX3xX1e9xX7dxX3xX49xX3xX4xX2c0xX17xX57xX3xX135xXd8xXexX3xX4xXe9xX3xXexX58fxX3xXexX1xX204xXdxX3xX208xX7dxX3xX49xX3xXcxX1fxX10dxX17xX1xX3xX12fxX1xXdxX137xX17xX3xX17xX1xXdxX67xX15xX3xX17xX57xX6fxX204xXdxX3xX39xX106xX17xX3xXbxX1xX20xXdxX3xX3dxXa25xX3xX19xX8exX17xX57xXebxX3xX6exX20xX19xX3xXexX8exX3xX106xX17xX3xX1bxX4cexX4xX3xX4xX259xX6xX3xX17xX1xXb7xX3xX135xX15xX6xXc9xX3xX39xX106xX17xX3xX5xXb7xX17xX57xX3xX1bxX575xX3xX5xXd8xXbxX3xX1bxX67xX17xX3xXexX1xX204xX3xXe0xX3xX39xX6fxX70xXdxX3xX4xX1xX106xX17xX3xX17xX119xXdxX3xX787xX15xX3xX20dxX15xX21xX7dxX17xX3xX1cbxX17xX6xX21xX3xX5xXb7xX3xXexX1xXbbxX17xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xXedxX6xX19xX1dbxXc9xX3xX3dxX7dxX17xX3xX4xX8exX17xX1xX3xX5xXb7xX3xX59cxX15xX14xX17xX3xXexX1xX1d9xX3xX39xXdxX3xXexX22bxX4xX1xX3xX57xX3ecxX19xX3xX4xXe9xX3xX4xX1xX1d4xX6xXc9xX3xX1bxX67xX17xXc9xX3xX17xX57xX1xX320xX3xX1bxX1d9xX3xXexX1xX204xX3xX4xXc7xX4xX3xX135xX10dxX3xXexX1xX14xX17xX3xX1bxX575xX3xX4xXe9xX3xX4xXbbxX17xX57xX3xX135xX70xXdxX3xX17xX6fxX70xX4xX3xX59cxX15xX6xX3xX4xXc7xX4xX3xXexX1fxXdxX67xX15xX3xX1bxX8exXdxXebxX0xX27xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa3xX48xX39xX21xXaxX12xX6exXbbxX17xX57xX3xXexXc7xX4xX3xX4xX1xX15x17301xX17xX3xX3dxX10dxX3xX1fxX6fxX70xX4xX3xX12fxXdxX209xX15xX3xX1fxXddxXexX3xX4xXbbxX17xX57xX3xXbxX1xX15xXc9xX3xXexX1xX6fxX204xX17xX57xX3xXbxX1xX20xXdxX3xX1bxX6fxX129xX4xX3xXexXdxX137xX17xX3xX1xXb7xX17xX1xX3xX1xX214xX17xX3xX6a9xX3xXexX1xXc7xX17xX57xX3xXexX1fxX6fxX70xX4xX3xX12fxX1xXdxX3xX39xXdxX147xX17xX3xX1fxX6xX3xX5xX147xX3xX1xX24xXdxXebxX3xX13xXdxX67xX15xX3xX1bxX599xX4xX3xX3dxXdxX209xXexX3xX12fxX1xXbbxX17xX57xX3xXbxX1xX20xXdxX3xXe0xX3xXexX1xX204xXdxX3xX57xXdxX6xX17xX3xX19xXb7xX3xX5xXb7xX3xXe0xX3xX17xX57xX1xXdxX3xXexX1xX4cexX4xX3xX1fxX6fxX70xX4xXc9xX3xX3dxXe0xXdxX3xXexX1xX6xX21xX3xX135xX124xX3xX4xX1xX112xX3xX1fxX6fxX70xX4xX3xX19xX24xXexX3xX12fxXdxX209xX15xX3xX17xX1xX6fxX3xX17xX1xXdxX67xX15xX3xX1bxX10dxX6xX3xXbxX1xX6fxX214xX17xX57xX3xX12fxX1xXc7xX4xX3xXexX1xX124xX3xX5xX147xX3xX1xX24xXdxX3xX17xX214xXdxX3xX1bxX106xX21xX3xX3dxX6xX48xX3xX57xXdxX204xX3xX4xX540xX17xX57xX3xX1fxX6fxX70xX4xX3xXc4exX3xX12fxXdxX209xX15xXebxX3xX13xXe9xX3xX5xXb7xX3xX3dxXe0xXdxXc9xX3xX1bxX67xX17xX3xX6e8xX15xX6xX17xX57xX3xXcxX1fxX15xX17xX57xX3xX17xX371xX19xX3xXexX1fxX48xX17xX57xX3xX59cxX15xX14xX17xX3xXexX1xX1d9xX3xX39xXdxX3xXexX22bxX4xX1xX3xX135xXb7xX3xXexX1xX92fxX17xX57xX3xX4xX20xX17xX1xX3xX208xX8exX4xX1xX3xXa3xX8exX17xX57xXc9xX3xXexX1fxX48xX17xX57xX3xX1bxXe9xX3xX4xXe9xX3xX4xX20xX3xX1bxX67xX17xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xX20dxX15xX21xX7dxX17xX3xX1cbxX17xX214xXdxX3xXexX1xX204xX3xXexX1xX14xX17xX3xX36xX48xXb7xX17xX57xX3xX208xXb7xX17xX57xX1dbxXc9xX3xX4xX1xX1d4xX6xX3xX13xXe9xXexX3xXcxXdxX7dxX17xX3xX135xXb7xX3xX1bxX67xX17xX3xX208xX8exX4xX1xX3xXa3xX8exX17xX57xX3xX1cbxX17xX214xXdxX3xXexX1xX204xX3xX1bxX6xX3xXexX1xX14xX17xX3xX49xX3xX17xX1xXefxX17xX57xX3xX17xX57xX6fxX204xXdxX3xX1bxX575xX3xX4xXe9xX3xX4xXbbxX17xX57xX3xX135xX70xXdxX3xX39xX106xX17xX3xX135xX70xXdxX3xX17xX6fxX70xX4xX3xX19xXb7xX3xX5xX10dxX4xX1xX3xX7xX83axX3xX1bxX575xX3xX57xX1xXdxX3xX39xX6xX17xX1xX1dbxXebxX3xX6b7xX124xX3xX135xXd8xX21xXc9xX3xXexX6fxX214xX17xX57xX3xX4cexX17xX57xX3xX135xX70xXdxX3xXc4exX3xX17xX57xXbbxXdxX3xX7xXeedxX3xX4xXe9xX3xXc4exX3xX12fxXdxX209xX15xX3xX1bxX6fxX6xX3xX1fxX6fxX70xX4xXebxX3xX6exXc7xX4xX3xX12fxXdxX209xX15xX3xX17xXb7xX21xX3xX1bxX6fxX129xX4xX3xX12fxX1xXe0xXdxX3xX1xXb7xX17xX1xX3xXexX58fxX3xX17xX1xXb7xX3xX135xX18xX17xX3xX1xX48xXc7xX3xX4xX259xX6xX3xX4xXc7xX4xX3xXexX1xXbbxX17xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xX13xXbbxX17xX57xXc9xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xX20dxX15xX21xX7dxX17xXc9xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xXedxX6xX19xXc9xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xX13xX124xX17xX1xX3xX1fxX6fxX70xX4xX3xX135xX67xX3xXcxX1fxX15xX17xX57xX3xXexX106xX19xX3xX135xX18xX17xX3xX1xX48xXc7xX3xX2a5xX575xX3xX1bxX1d9xX3xX39xX106xX17xX57xX3xX1xX6fxX214xX17xX57xX3xXexX8exXdxX3xXexX6fxX129xX17xX57xX3xX1bxXb7xXdxX3xX5xXdxX209xXexX3xX7x1043cxXc9xX3xX7xX6xX15xX3xX1bxXe9xX3xX19xX70xXdxX3xX1bxX6fxX129xX4xX3xX1fxX6fxX70xX4xX3xX135xX67xX3xX1bxX67xX17xX3xX6e8xX15xX6xX17xX57xX3xXcxX1fxX15xX17xX57xX3xX4xX1xX204xX3xXexXdxX137xX17xX3xX1xXb7xX17xX1xX3xX17xX57xX1xXdxX3xXexX1xX4cexX4xX3xXexX137xX3xX5xX147xXebxX0xX27xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa3xX48xX39xX21xXaxX12xX0xXdxX19xX57xX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX27xX27xXdxX135xXebxX3dxX6xX48xXexX1xX6xX17xX1xX1xX48xX6xXebxX135xX17xX27xX17xX10xX54xX7xX27xX2xX870xX7c7xX6a8xX27xXc4exXc4fxX39xX6a8xX7c7xX6a7xX7c6xX7c7xX7c7xX7c7xXexX302xX870xX6a9xX2xX6a9xX6a7xX5xX7c6xXebxXc62xXbxX57xXaxX3xX27xX12xX0xX27xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa3xX48xX39xX21xXaxX12xXcxX6fxX214xX17xX57xX3xXexX1b8xXc9xX3xXbxX1xX14xX17xX3xXexX137xX3xX5xX147xX3xX4xX540xX17xX57xX3xX7xXeedxX3xX4xXe9xX3xXc4exX3xX5xX14xX17xX3xX39xX106xX17xX57xX3xX1fxX6fxX129xX15xX3xX39xX48xX3xX1bxX24xXdxX3xX4xX119xX17xX57xX3xXexX137xX3xXexX1xX1b8xX4xX3xX1xXdxX209xX17xXebxX3xXcxXddxXexX3xX17xX1xXdxX7dxX17xXc9xX3xX17xX24xXdxX3xX39xX15xX17xX57xX3xX4xX259xX6xX3xXbxX1xX14xX17xX3xXexX137xX3xX12fxX1xXbbxX17xX57xX3xX17xX57xX48xXb7xXdxX3xX19xXe06xX4xX3xX1bxX22bxX4xX1xX3xX4xX6xX3xX17xX57xX129xXdxX3xX4xXbbxX17xX57xX3xX1bxX4cexX4xX3xX4xX259xX6xX3xX135xX15xX6xX3xX6e8xX15xX6xX17xX57xX3xXcxX1fxX15xX17xX57xX3xX135xXb7xX3xX4xXc7xX4xX3xX135xX10dxX3xXexX1xX14xX17xX3xX5xXdxX17xX1xX3xX4xX540xX17xX57xX3xX17xX1xX6fxX3xX57xX83axXdxX3xX57xX92fxX19xX3xXexX106xX19xX3xX17xX57xX15xX21xX209xX17xX3xX4xX259xX6xX3xX4xX6fxX3xX39xX106xX17xX3xX1bxX10dxX6xX3xXbxX1xX6fxX214xX17xX57xX3xX17xX1xXefxX17xX57xX3xX19xX48xX17xX57xX3xX1bxX6fxX129xX4xX3xXbxX1xX1d4xX3xX1xX24xX3xX4xX1xX48xX3xX19xX24xXexX3xX17xX18xX19xX3xXexX1xX15xXd8xX17xX3xX3dxX15xX3ecxX19xX3xX2a5xX15xXbbxXdxX3xX57xXdxXe9xXc9xX3xX39xX106xX17xX3xXexX124xX17xX1xX3xX17xX48xX3xXddxX19xXc9xX3xX4xX48xX17xX3xX10xX19xX3xX1xX1e3xX4xX3xX1xXb7xX17xX1xX3xXexXddxX17xX3xXexX70xXdxXebxXebxXebxX3xX6b7xX124xX3xX135xXd8xX21xXc9xX3xX39xX1d4xX3xX39xXdxX147xX17xX3xX1fxX6xX3xXexX6fxX214xX17xX57xX3xX1bxX2c0xXdxX3xX5xX106xX15xX3xX17xX1xX6fxX17xX57xX3xX17xX57xX6fxX204xXdxX3xX39xX106xX17xX3xX135xee52xX17xX3xX12fxXdxX7dxX17xX3xX17xX1xX2413xX17xX3xX39xX635xXdxX3xXexX1xX10xX48xX3xX135xX70xXdxX3xX1bxX4cexX4xX3xXexXdxX17xXc9xX3xX7xX1b8xX3xX17xX1xXdxX209xXexX3xXexX124xX17xX1xX3xX135xXb7xX3xX5xX1c0xX17xX57xX3xXexX1xXb7xX17xX1xX3xXexX106xX19xX3xX4xX259xX6xX3xX1xX1e3xX3xX7xXeedxX3xX1bxX6fxX129xX4xX3xX4xXc7xX4xX3xX1bxXddxX17xX57xX3xXexX1xX14xX17xX3xX5xXdxX17xX1xX3xX4xX1xX4cexX17xX57xX3xX57xXdxXc7xX19xXebxX3xX6b7xXb7xX3xX1bxX1d9xX3xX4xX1xX48xX3xX4xX1xX92fxX4xX3xX4xX1xX92fxX17xXc9xX3xX1xX1e3xX3xX4xX1c0xX17xX3xX4xX1xX15xX1f07xX17xX3xX3dxX10dxX3xX7xX16c2xX17xX3xX17xX1xXefxX17xX57xX3xX19xX106xX19xX3xX5xX147xX3xX135xXd8xXexX3xX1fxXdxX7dxX17xX57xX3xX1bxX129xXdxX3xX12fxX1xXdxX3xXexX137xX3xX5xX147xX3xX2a5xX48xX17xX57xX3xX7xXeedxX3xX135xXb7xX48xX3xX39xX106xX17xX57xX3xX1xX6fxX214xX17xX57xX3xX4xX119xX17xX57xX3xX4xXc7xXebxX0xX27xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa3xX48xX39xX21xXaxX12xX0xX3dxX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXaxX19xX7xX48xX49xX3dxXdxX39xXdxX49xX4fxX48xX17xXexX49xX54xX10xXdxX57xX1xXexX5axX17xX48xX1fxX19xX6xX5xXaxX12xX1e9xX6xXdxX3xX6b7xX15xXdxX0xX27xX3dxX12xX0xX27xXbxX12