Sôi nổi chương trình hiến máu tình nguyện
(vhds.baothanhhoa.vn) - Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19, sự tham gia tích cực của các tình nguyện viên góp phần bổ sung nguồn máu dự trữ trong công tác cấp cứu, điều trị người bệnh tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
c7c4xff07xde48xf3c2xfc17x1255ax139fcx118f4xd836xX7x14e3fx1437dx15ce2xf033xf207x11439xX5xe2e9xXax12c16x11e3fx10f3cxXdxX3x101a0x103ccxXdxX3xX4xX1x11ae4xf573xX17x15358xX3xXex11a2fx103c1xX17xX1xX3xX1xXdx16245xX17xX3x1537ax13b48xee2dxX3xXexX24xX17xX1xX3xX17xX20xX2fxdcedx14aa5xX17xX0xfc8bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12a81xX10xX6x14998xXaxX12xX4cxX1dx15ebbxX17xX20xX3x12dcaxX17xX20xX3xX5xe9d1xXdxX3xef2ax140aexX2fxX3xX20x12984xXdxX3xX4x11c2exX6xX3xXcxX18xX17xX20xX3x157d1x16ce7xX3xXexX1xX1dx15395xX3x1353cxX1xX69xX3xXex165f6xX4xX1xX3xX17xX1dx15a04xX4xX3xe34cxX20xX2fxX39x12547xX17xX3x10093xX1x14d81xX3xXcxX23xX65xX17xX20xX77xX3xXexX2fxX39xX61xX17xX3xXexX23xX2fxX39xcc5bxX17xX3xXbxX1x14bdcxX17xX20xX77xX3xX4xX1x16da3xX17xX20xX3xX4fxX7exX4xX1xX3xX79x110c7xe173xXdxX4fxeca0xX2xdb18xX77xX3xX7xfaf6xX3xXexX1xX6xX2dxX3xX20xXdxX6xX3xXexX72xX4xX1xX3xX4xXc3xX4xX3xX4xX69xX6xX3xX4xX2exX4xX3xXexX24xX17xX1xX3xX17xX20xX2fxX39xX3axX17xX3xXbaxXdxX61xX17xX3xX20x10735xXbxX3xXbxX1xfebbxX17xX3x12ed2xX18xX3xX7xX2fxX17xX20xX3xX17xX20xX2fx125d3xX17xX3xX2dxX2exX2fxX3xX4fxXc3xX3xXexX23xedc2xX3xXexX23xXb9xX17xX20xX3xX4xX14xX17xX20xX3xXexX2exX4xX3xX4xf6a7xXbxX3xX4xX58xX2fxX77xX3x159cfxXdxXa3xX2fxX3xXexX23xX7exX3xX17xX20xX1dxX5dxXdxX3xXf9xX3axX17xX1xX3xXex150d3xXdxX3xX4xX2exX4xX3xXf9xX3axX17xX1xX3xXbaxXdxX3axX17xX3xXexX23xX61xX17xX3xX12axX7exX6xX3xXf9x10064xX17xX3xXex152d9xX17xX1xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xX4cxXf1xX6xfff9xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX71xXb9xX4fxX39xXaxX12xX0xXf9xX3xX7xXexX39xX5xX10xX9xXaxX2dxX7xXb9xXbdxXf9xXdxX4fxXdxXbdx132a8xXb9xX17xXexXbdx15bfcxX10xXdxX20xX1xXex123c6xX17xXb9xX23xX2dxX6xX5xXaxX12xec70xXcxX8exX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xX4cxXf1xX6xX3xXbxX1xX2exXexX3xX12ax1677cxX17xX20xX3xX1xXdxX2axX17xX3xX2dxX2exX2fxX3xXexX24xX17xX1xX3xX17xX20xX2fxX39xX3axX17xX3xX17x142e3xX2dxX3x15d4bx14868xX1d9xX1daxX0xX3dxXf9xX12xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX71xXb9xX4fxX39xXaxX12xX0xXf9xX3xX7xXexX39xX5xX10xX9xXaxX2dxX7xXb9xXbdxXf9xXdxX4fxXdxXbdxX194xXb9xX17xXexXbdxX199xX10xXdxX20xX1xXexX19fxX17xXb9xX23xX2dxX6xX5xXaxX12xX13xX2exX17xX20xX3xX17xX6xX39xX3xX1d9x1013axX3dx16537xX77xX3xX71xX6xX17xX3xX4xX1xX0xX3dxXf9xX12xX0xXf9xX3xX7xXexX39xX5xX10xX9xXaxX2dxX7xXb9xXbdxXf9xXdxX4fxXdxXbdxX194xXb9xX17xXexXbdxX199xX10xXdxX20xX1xXexX19fxX17xXb9xX23xX2dxX6xX5xXaxX12xX15exX3xX12axX13fxXb9xX3xXbax12590xX17xX3xX12axX1bcxX17xX20xX3xX4cxXdxX2axX17xX3xX2dxX2exX2fxX3xXexX24xX17xX1xX3xX17xX20xX2fxX39xX0xX3dxXf9xX12xX0xXf9xX3xX7xXexX39xX5xX10xX9xXaxX2dxX7xXb9xXbdxXf9xXdxX4fxXdxXbdxX194xXb9xX17xXexXbdxX199xX10xXdxX20xX1xXexX19fxX3xX17xXb9xX23xX2dxX6xX5xXaxX12xX3axX17xX3x140b2xX4cx15172xXcxX87x135b7xX3xXcxX8exX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xX4cxXf1xX6xX3xXbxX1xX0xX3dxXf9xX12xX0xXf9xX3xX7xXexX39xX5xX10xX9xXaxX2dxX7xXb9xXbdxXf9xXdxX4fxXdxXbdxX194xXb9xX17xXexXbdxX199xX10xXdxX20xX1xXexX19fxX17xXb9xX23xX2dxX6xX5xXaxX12xXafxXdxX3xX1x14b0cxXbxX3xXbaxX84xXdxX3xX71xX6xX17xX3xX4xX1xX15exX3xX12axX13fxXb9xX3xXbaxX264xX17xX3xX12axX1bcxX17xX20xX3xX4cxX2afxXcxX87xX3xXexX15exX17xX1xX77xX3xXcxX23xX2fxX17xX20xX3xXex137daxX2dxX3xX4cxX2fxX39xX0xX3dxXf9xX12xX0xXf9xX3xX7xXexX39xX5xX10xX9xXaxX2dxX7xXb9xXbdxXf9xXdxX4fxXdxXbdxX194xXb9xX17xXexXbdxX199xX10xXdxX20xX1xXexX19fxX17xXb9xX23xX2dxX6xX5xXaxX12xX2axXexX3xX1xX65xX4xX3xXbdxX3xXcxX23xX2fxX39xXa3xX17xX3xX2dxX2exX2fxX3xXexX0xX3dxXf9xX12xX0xXf9xX3xX7xXexX39xX5xX10xX9xXaxX2dxX7xXb9xXbdxXf9xXdxX4fxXdxXbdxX194xXb9xX17xXexXbdxX199xX10xXdxX20xX1xXexX19fxX17xXb9xX23xX2dxX6xX5xXaxX12xX15exX17xX1xX3xXexX18xX3xX4xX1xX58xX4xX3xX5xX8bxX3xXbxX1xX2exXexX3xX12axX0xX3dxXf9xX12xX0xXf9xX3xX7xXexX39xX5xX10xX9xXaxX2dxX7xXb9xXbdxXf9xXdxX4fxXdxXbdxX194xXb9xX17xXexXbdxX199xX10xXdxX20xX1xXexX19fxX17xXb9xX23xX2dxX6xX5xXaxX12xX1bcxX17xX20xX3xX4cxX2afxXcxX87xX3xX17xX1d6xX2dxX3xX1d9xX1daxX1d9xX1daxX16bxX0xX3dxXf9xX12xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX71xXb9xX4fxX39xXaxX12xX0xXdxX2dxX20xX3xX7xX23xX4xX9xXaxX3dxX3dxXdxXbaxX16bxXf9xX6xXb9xXexX1xX6xX17xX1xX1xXb9xX6xX16bxXbaxX17xX3dxX17xX10xX199xX7xX3dxX1d9xX1daxX2xX227xX3dxX229x16963xX4fxX1daxX2xX227x163bcxX1d9xX1daxX1daxXexX425xX1daxX425xX229xX425xX1d9xXbfxX5xX2xX16bx12168xXbxX20xXaxX3xX3dxX12xX0xXdxX2dxX20xX3xX7xX23xX4xX9xXaxX3dxX3dxXdxXbaxX16bxXf9xX6xXb9xXexX1xX6xX17xX1xX1xXb9xX6xX16bxXbaxX17xX3dxX17xX10xX199xX7xX3dxX1d9xX1daxX2xX227xX3dxX229xX425xX4fxX1daxX2xX227xX42axX1d9xX1daxX1daxXexX425xX1daxX425xX229xX425xX1d9xXbfxX5xX1d9xX16bxX439xXbxX20xXaxX3xX3dxX12xd8e5xX8bxX3xXbxX1xX2exXexX3xX12axX1bcxX17xX20xX3xXexX1xX2fxX3xX1xX90xXexX3xX12axX14xX17xX20xX3xX12ax126e6xXb9xX3xXexX24xX17xX1xX3xX17xX20xX2fxX39xX3axX17xX3xXbaxXdxX61xX17xX3xXexX1xX6xX2dxX3xX20xXdxX6xX3xX1xXdxX2axX17xX3xX2dxX2exX2fxX16bxX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX71xXb9xX4fxX39xXaxX12xX87xX1xX110xX17xX20xX3xX17xX1d6xX2dxX3x122ddxX2fxX6xX77xX3xXbxX1xXb9xX17xX20xX3xXexX23xX15axXb9xX3xX4cxX2afxXcxX87xX3xXexX13fxXdxX3xXcxX8exX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xX4cxXf1xX6xX3xX5xX2fxX14xX17xX3xX17xX1xX264xX17xX3xX12axX1dxX2f2xX4xX3xX7xXc3xX3xX1xX1dxX54xX17xX20xX3xX58xX17xX20xX3xXexX1xX6xX2dxX3xX20xXdxX6xX3xX4xX69xX6xX3xX12axX14xX17xX20xX3xX12axX49fxXb9xX3xXexXf6xX17xX20xX3xX5xX84xXbxX3xX17xX1xX320xX17xX3xX4fxX320xX17xX77xX3xX12axX13fxXexX3xX60xX2axXexX3xX4e4xX2fxX49fxX3xX4xX6xXb9xX3xXbaxX15axX3xXbaxX15axX3xX12axX1dxX2f2xX4xX3xX71xX6xX17xX3xX4xX1xX15exX3xX12axX13fxXb9xX3xXbaxX264xX17xX3xX12axX1bcxX17xX20xX3xX1xXdxX2axX17xX3xX2dxX2exX2fxX3xXexX24xX17xX1xX3xX17xX20xX2fxX39xX3axX17xX3xXexX15exX17xX1xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xX4cxXf1xX6xX3xX12axX2exX17xX1xX3xX20xXdxX2exX3xX5xX15axX3xX2dxX1bcxXexX3xXexX23xXb9xX17xX20xX3xX17xX1xX110xX17xX20xX3xX12axX1exX17xX3xXbaxX7exX3xX12axXdxX3xX12axXf6xX2fxX3xXexX23xXb9xX17xX20xX3xXbxX1xXb9xX17xX20xX3xXexX23xX15axXb9xX3xX4cxX2afxXcxX87xX16bxX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX71xXb9xX4fxX39xXaxX12xf887xX84xXdxX3xXexX1xX14xX17xX20xX3xX12axXdxX3axXbxX3x10945xX4cxXdxX2axX17xX3xX20xXdxX65xXexX3xX2dxX2exX2fxX3xX12axX15axXb9xX3x12b39xX3xXcxX23xX6xXb9xX3xX17xXdxXa3xX2dxX3xX1xXdxX3xXbaxX65xX17xX20x1664axX77xX3xXf9xX2fxX18xXdxX3xX5xX8bxX3xXbxX1xX2exXexX3xX12axX1bcxX17xX20xX3xX4fxXdxX8bxX17xX3xX23xX6xX3xXexX13fxXdxX3xX1xX1bcxXdxX3xXexX23xX1dxX5dxX17xX20xX3xXcxX1xX15axX17xX1xX3xX69xX39xX3xXcxX8exX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xX4cxXf1xX6xX3xXexX1xX2fxX3xX1xX90xXexX3xX7xXc3xX3xXexX1xX6xX2dxX3xX20xXdxX6xX3xX4xX69xX6xX3xX20xXf6xX17xX3xX42axX1daxX1daxX3xXexX24xX17xX1xX3xX17xX20xX2fxX39xX3axX17xX3xXbaxXdxX61xX17xX3xX5xX15axX3xX4xX2exX17xX3xXf9xX1bcxX77xX3xX4xX14xX17xX20xX3xX4xX1xX58xX4xX3xXexX13fxXdxX3xXcxX1xX15axX17xX1xX3xX69xX39xX77xX3xcaa4xX71xX87xf012xX3xXcxX8exX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xX4cxXf1xX6xX3xXbaxX15axX3xX4xX2exX17xX3xXf9xX1bcxX77xX3xX4xX1xXdxX2axX17xX3xX7xe13exX3xX71xX6xX17xX3xX79xX1xX15exX3xX1xX2fxX39xX3xd7c5xX2fxX320xX17xX3xX7xXc3xX3xXcxX8exX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xX4cxXf1xX6xX3xX12axX1d6xX17xX20xX3xX60x1320exX3xX1xXdxX2axX17xX3xX2dxX2exX2fxX16bxX3x16417xX2axXexX3xXexX1xX90xX4xX3xX4xX1xX1dxX1exX17xX20xX3xXexX23xX24xX17xX1xX77xX3xXf9xX6xX17xX3xXexX18xX3xX4xX1xX58xX4xX3xX12axd22bxX3xXexXdxX2axXbxX3xX17xX1xX264xX17xX3xX2xX229xX227xX3xX12axX1exX17xX3xXbaxX7exX3xX2dxX2exX2fxX77xX3xX20xXf1xXbxX3xXbxX1xXf6xX17xX3xXf9xX18xX3xX7xX2fxX17xX20xX3xX5xX1dxX2f2xX17xX20xX3xX2dxX2exX2fxX3xX4fxXc3xX3xXexX23xX110xX3xXbxX1x11608xX4xX3xXbaxX780xX3xX4xX1xXb9xX3xX4xX14xX17xX20xX3xXexX2exX4xX3xX12axXdxXa3xX2fxX3xXexX23xX7exX3xXbaxX15axX3xX4xX122xXbxX3xX4xX58xX2fxX3xX17xX20xX1dxX5dxXdxX3xXf9xX3axX17xX1xX16bxX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX71xXb9xX4fxX39xXaxX12xe6b1xe5e8xX3xX4xX1xX1dxX1exX17xX20xX3xXexX23xX24xX17xX1xX3xX1xXdxX2axX17xX3xX2dxX2exX2fxX3xXexX24xX17xX1xX3xX17xX20xX2fxX39xX3axX17xX3xX12axX13fxXexX3xX1xXdxX3axX2fxX3xX4e4xX2fxX49fxX3xX4xX6xXb9xX77xX3xX12axX104xX17xX20xX3xXexX1xX5dxXdxX3xXf9xX49fxXb9xX3xX12axX49fxX2dxX3xX4xX2exX4xX3xX39xX61xX2fxX3xX4xXf6xX2fxX3xXbaxXa3xX3xXbxX1xXa8xX17xX20xX77xX3xX4xX1xXafxX17xX20xX3xX4fxX7exX4xX1xX3xXf9xX3axX17xX1xX77xX3xX71xX6xX17xX3xX4xX1xX15exX3xX12axX13fxXb9xX3xXbaxX264xX17xX3xX12axX1bcxX17xX20xX3xX4cxX2afxXcxX87xX3xXcxX8exXcxX1xX6xX17xX1xX3xX4cxXf1xX6xX3xX12axX740xX3xXf9xXafxX3xXexX23xX72xX3xXexXdxX2axXbxX3xX17xX1xX264xX17xX3xX2dxX2exX2fxX3xX4xX69xX6xX3xX4xX2exX4xX3xXexX24xX17xX1xX3xX17xX20xX2fxX39xX3axX17xX3xXbaxXdxX61xX17xX3xXexX1xX15axX17xX1xX3xX17xX1xXdxXa3xX2fxX3xX12axX2f2xXexX16bxX3xX79xX780xX3xXexX1xX7c8xX3xX17xX20xX6xX39xX3xX7xX6xX2fxX3xX5xX8bxX3xXbxX1xX2exXexX3xX12axX1bcxX17xX20xX77xX3xX4xX1xX1dxX1exX17xX20xX3xXexX23xX24xX17xX1xX3xX1xXdxX2axX17xX3xX2dxX2exX2fxX3xX7xcdfexX3xXexXdxX2axXbxX3xXexX780xX4xX3xX4fxXdxX8bxX17xX3xX23xX6xX3xXexX23xXb9xX17xX20xX3xX4xX2exX4xX3xX17xX20xX15axX39xX3xX17xX20xX15axX39xX3xX2xX42axX77xX2xX229xX77xX2x147f0xX3dxX902xX3dxX1d9xX1daxX1d9xX1daxX16bxX3xX7c7xX104xX17xX20xX3xXexX1xX5dxXdxX77xX3xXexX13fxXdxX3xX60xX1xX2fxX3xXbaxXc3xX4xX3xXexXdxX2axXbxX3xX17xX1xX264xX17xX3xX2dxX2exX2fxX3xXexX18xX3xX4xX1xX58xX4xX3xXbxX1xX2exXexX3xXexX5dxX3xX23xX1exXdxX77xX3xX60xX1x14d7cxX2fxX3xXexX23xX6xX17xX20xX3xX4xX1xXb9xX3xX17xX20xX1dxX5dxXdxX3xXexX1xX6xX2dxX3xX20xXdxX6xX77xX3xXexX2fxX39xX61xX17xX3xXexX23xX2fxX39xXa3xX17xX3xXbaxXa3xX3xX4xX2exX4xX1xX3xXbxX1xXa8xX17xX20xX77xX3xX4xX1xXafxX17xX20xX3xX4fxX7exX4xX1xX3xXf9xX3axX17xX1xX3xX79xXb9xXbaxXdxX4fxXbdxX2xXbfx11d02xX3xX1xX1dxX84xX17xX20xX3xX4fxe5d7xX17xX3xX4xX2exX4xX3xXexX24xX17xX1xX3xX17xX20xX2fxX39xX3axX17xX3xXbaxXdxX61xX17xX3xXexX1xXc3xX4xX3xX1xXdxX3axX17xX3xX23x1550bxX6xX3xXexX6xX39xX77xX3xX12axX10xXb9xX3xX60xX1xX948xX2fxX3xXexX23xX6xX17xX20xX3xXbaxX15axX3xX20xXdxX110xX3xX60xX1xXb9xX49fxX17xX20xX3xX4xX2exX4xX1xX3xX6xX17xX3xXexXb9xX15axX17xX16bxX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX71xXb9xX4fxX39xXaxX12xX1a8xX3xX13xX2exX17xX20xX3xX4e4xX2fxX6xX3xX2adxX1d9xX902xX3dxX229xX2b2xX77xX3xXexX13fxXdxX3xXcxX23xX1dxX5dxX17xX20xX3xXcxX4cxX77xXcxX4cxX79xX13xX3xXbaxX15axX3xXcxX4cxX8exXcxX3xX7c7xX14xX17xX20xX3xX71x13994xX4xX3x11c09xX6xX77xX3xXbxX1xX1dxX5dxX17xX20xX3xX7c7xX14xX17xX20xX3xXcxX1xX65xX77xX3xXcxX8exX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xX4cxXf1xX6xX3xX12axX740xX3xX4fxXdxX8bxX17xX3xX23xX6xX3xX4xX1xX1dxX1exX17xX20xX3xXexX23xX24xX17xX1xX3xX1xXdxX2axX17xX3xX2dxX2exX2fxX3xXexX24xX17xX1xX3xX17xX20xX2fxX39xX3axX17xX16bxX3xX7c7xX320xX39xX3xX5xX15axX3xX17xX1d6xX2dxX3xX12axXf6xX2fxX3xXexXdxXa3xX17xX3xX17xX1xX15axX3xXexX23xX1dxX5dxX17xX20xX3xXexX18xX3xX4xX1xX58xX4xX3xX4xX1xX1dxX1exX17xX20xX3xXexX23xX24xX17xX1xX3xX1xXdxX2axX17xX3xX2dxX2exX2fxX3xXexX24xX17xX1xX3xX17xX20xX2fxX39xX3axX17xX16bxX3xX71xX2fxX18xXdxX3xX5xX8bxX3xX12axX740xX3xXexX1xX2fxX3xX1xX90xXexX3xX20xXf6xX17xX3xX2xX1daxX1daxX3xXexX1xXf6xX39xX3xX4xX14xX3xX20xXdxX2exXb9xX77xX3xXbxX1xX780xX3xX1xX2fxX39xX17xX1xX3xX1xX65xX4xX3xX7xXdxX17xX1xX3xXexX1xX6xX2dxX3xX20xXdxX6xX3xX1xXdxX2axX17xX3xX2dxX2exX2fxX16bxX3xX13xXc3xX3xX1xX1dxX54xX17xX20xX3xX58xX17xX20xX3xXexX72xX4xX1xX3xX4xXc3xX4xX3xX4xX69xX6xX3xXexX1xXf6xX39xX3xX4xX14xX3xX20xXdxX2exXb9xX77xX3xXbxX1xX780xX3xX1xX2fxX39xX17xX1xX3xX1xX65xX4xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX5xX15axX3xX2dxXf1xX17xX3xX4e4xX2fxX15axX3xX710xX3xX17xX20xX1xX6e7xX6xX3xX20xXf1xXbxX3xXbxX1xXf6xX17xX3xXf9xX18xX3xX7xX2fxX17xX20xX3xX17xX20xX2fxX104xX17xX3xX2dxX2exX2fxX3xX4fxXc3xX3xXexX23xX110xX3xXexX23xXb9xX17xX20xX3xX4xX14xX17xX20xX3xXexX2exX4xX3xX12axXdxXa3xX2fxX3xXexX23xX7exX77xX3xX4xX58xX2fxX3xX7xXafxX17xX20xX3xX17xX20xX1dxX5dxXdxX3xXf9xX3axX17xX1xX3xXexX13fxXdxX3xX4xX2exX4xX3xXf9xX3axX17xX1xX3xXbaxXdxX3axX17xX3xXexX23xX61xX17xX3xX12axX7exX6xX3xXf9xX15axX17xX3xXexX15exX17xX1xX16bxX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX71xXb9xX4fxX39xXaxX12xX0xXf9xX12xX1a8xX3xX902xX425xXbfxX3xX4xX14xX17xX20xX3xX17xX1xX320xX17xX3xXexX1xX6xX2dxX3xX20xXdxX6xX3xX1xXdxX0xX3dxXf9xX12xX0xXf9xX12xX2axX17xX3xX2dxX2exX2fxX3xXexX24xX17xX1xX3xX17xX20xX2fxX39xX0xX3dxXf9xX12xX0xXf9xX12xX3axX17xX0xX3dxXf9xX12xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX71xXb9xX4fxX39xXaxX12xX0xXf9xX12xX13xX2exX17xX20xX3xX17xX6xX39xX3xX1d9xX227xX3dxX229xX77xX3xXexX0xX3dxXf9xX12xX0xXf9xX12xX13fxXdxX3xX60xX1xX2fxX3xX4xX14xX17xX20xX3xX17xX20xX1xXdxX0xX3dxXf9xX12xX0xXf9xX12xX3axXbxX3xX484xX8bxX3xX2afxX14xX17xX3xX2adxXcxX8exX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xX4cxXf1xX6xX2b2xX3xX79xX14xX17xX20xX3xX12axXb9xX15axX17xX3xX71cxX1xX2fxX3xX60xXdxX17xX1xX3xXexX0xX3dxXf9xX12xX0xXf9xX12xX2axX3xX87xX20xX1xXdxX3xX13xX1exX17xX3xXbaxX15axX3xX4xX2exX4xX3xX71cxX1xX2fxX3xX4xX14xX17xX20xX3xX17xX20xX1xXdxX0xX3dxXf9xX12xX0xXf9xX12xX3axXbxX3xXbxX1xXafxXdxX3xX1xX2f2xXbxX3xXbaxX84xXdxX3xX4cxX1bcxXdxX3xX4xX1xX110xX3xXexX1xX264xXbxX3xX12ax12400xX3xXexX0xX3dxXf9xX12xX0xXf9xX12xX15exX17xX1xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xX4cxXf1xX6xX3xX12axX740xX3xXexX0xX3dxXf9xX12xX0xXf9xX12xX18xX3xX4xX1xX58xX4xX3xX4xX1xXb9xX3xX4xX14xX17xX20xX3xX17xX1xX320xX17xX3xXbaxXdxX61xX17xX3xX4xX1xX0xX3dxXf9xX12xX0xXf9xX12xX58xX4xX3xX5xX6xXb9xX3xX12axX1bcxX17xX20xX77xX3xX12axXb9xX15axX17xX3xXbaxXdxX61xX17xX3xX4xX14xX17xX20xX3xX12axXb9xX15axX17xX3xX4xX2exX4xX3xX4xX14xX17xX20xX3xX12axXb9xX15axX17xX3xX4xX1exX3xX7xX54xX3xXexX23xX0xX3dxXf9xX12xX0xXf9xX12xXc3xX4xX3xXexX1xX2fxX1bcxX4xX3xX1xXdxX2axX17xX3xX2dxX2exX2fxX3xX17xX1xX320xX17xX3xX12axX0xX3dxXf9xX12xX0xXf9xX12xX13fxXb9xX3xXbaxX84xXdxX3xXexX1xX14xX17xX20xX3xX12axXdxX0xX3dxXf9xX12xX0xXf9xX12xX3axXbxX19fxX3xX607xX4cxXdxX2axX17xX3xX20xXdxX65xXexX3xX2dxX2exX2fxX3xX12axX15axXb9xXbdxX3xXcxX23xX6xXb9xX3xX17xXdxX0xX3dxXf9xX12xX0xXf9xX12xXa3xX2dxX3xX1xX39xX3xXbaxX65xX17xX20xX62dxX16bxX0xX3dxXf9xX12xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX71xXb9xX4fxX39xXaxX12xX79xX1xX1dxX1exX17xX20xX3xXexX23xX24xX17xX1xX3xX17xX15axX39xX3xX17xX1xe985xX2dxX3xX1xX1dxX54xX17xX20xX3xX58xX17xX20xX3xX5xX5dxXdxX3xX60xX61xX2fxX3xX20xX65xXdxX3xX4xX69xX6xX3xXcxX18xX17xX20xX3xX71xX72xX3xXexX1xX1dxX77xX3xX79xX1xX69xX3xXexX7exX4xX1xX3xX17xX1dxX84xX4xX3xX87xX20xX2fxX39xX8bxX17xX3xX8exX1xX90xX3xXcxX23xX65xX17xX20xX3xX17xX1xX320xX17xX3xX17xX20xX15axX39xX3xX607xXcxXb9xX15axX17xX3xX4fxX320xX17xX3xX1xXdxX2axX17xX3xX2dxX2exX2fxX3xXexX24xX17xX1xX3xX17xX20xX2fxX39xX3axX17xX3xfb68xX3dxX229xX3dxX1d9xX1daxX1d9xX1daxX62dxX77xX3xXexX2fxX39xX61xX17xX3xXexX23xX2fxX39xXa3xX17xX3xXbxX1xXa8xX17xX20xX77xX3xX4xX1xXafxX17xX20xX3xX4fxX7exX4xX1xX3xX79xXb9xXbaxXdxX4fxXbdxX2xXbfxX3xXbaxX15axX3xXexX1xXc3xX4xX3xX1xXdxX3axX17xX3xX4xX2exX4xX3xX1xXb9xX13fxXexX3xX12axX1bcxX17xX20xX3xX1xX1dxX54xX17xX20xX3xX58xX17xX20xX3xXexX1xX2exX17xX20xX3xX4xX14xX17xX20xX3xX17xX1xX320xX17xX77xX3xXexX1xX2exX17xX20xX3xX1xX15axX17xX1xX3xX12axX1bcxX17xX20xX3xXbaxXa3xX3x11ca8xXcxX5f8xX13xX484xX7c7xX3xX17xX1d6xX2dxX3xX1d9xX1daxX1d9xX1daxX16bxX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX71xXb9xX4fxX39xXaxX12xX0xXdxX2dxX20xX3xX7xX23xX4xX9xXaxX3dxX3dxXdxXbaxX16bxXf9xX6xXb9xXexX1xX6xX17xX1xX1xXb9xX6xX16bxXbaxX17xX3dxX17xX10xX199xX7xX3dxX1d9xX1daxX2xX227xX3dxX229xX425xX4fxX1daxX2xX227xX42axX1d9xX1daxX1daxXexX425xX1daxX425xX229xX425xX1d9xXbfxX5xX42axX16bxX439xXbxX20xXaxX3xX3dxX12xX0xXdxX2dxX20xX3xX7xX23xX4xX9xXaxX3dxX3dxXdxXbaxX16bxXf9xX6xXb9xXexX1xX6xX17xX1xX1xXb9xX6xX16bxXbaxX17xX3dxX17xX10xX199xX7xX3dxX1d9xX1daxX2xX227xX3dxX229xX425xX4fxX1daxX2xX227xX42axX1d9xX1daxX1daxXexX425xX1daxX425xX229xX425xX1d9xXbfxX5xX229xX16bxX439xXbxX20xXaxX3xX3dxX12xX7c7xX740xX3xX4xXf1xX3xX902xX425xXbfxX3xX4xX14xX17xX20xX3xX17xX1xX320xX17xX3xX5xX6xXb9xX3xX12axX1bcxX17xX20xX3xX4xX69xX6xX79xX14xX17xX20xX3xXexX39xX3xXcxX87xX4cxX4cxX3xX13xX6xX60xX2fxX23xX6xXdxX3xX5f8xXdxX3axXexX3xX87xX6xX2dxX0xXf9xX3dxX12xXexX1xX6xX2dxX3xX20xXdxX6xX3xX1xXdxX2axX17xX3xX2dxX2exX2fxX3xXexX24xX17xX1xX3xX17xX20xX2fxX39xX3axX17xX16bxX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX71xXb9xX4fxX39xXaxX12xXcxX23xXb9xX17xX20xX3xXf9xX2fxX18xXdxX3xX7xX2exX17xX20xX3xX17xX6xX39xX77xX3xX12axX740xX3xX4xXf1xX3xX902xX425xXbfxX3xX4xX14xX17xX20xX3xX17xX1xX320xX17xX3xX5xX6xXb9xX3xX12axX1bcxX17xX20xX3xX4xX69xX6xX79xX14xX17xX20xX3xXexX39xX3xXcxX87xX4cxX4cxX3xX13xX6xX60xX2fxX23xX6xXdxX3xX5f8xXdxX3axXexX3xX87xX6xX2dxX0xXf9xX3dxX12xXexX1xX6xX2dxX3xX20xXdxX6xX3xX1xXdxX2axX17xX3xX2dxX2exX2fxX3xXexX24xX17xX1xX3xX17xX20xX2fxX39xX3axX17xX3xXbaxX15axX3xX12axX740xX3xXexX1xX2fxX3xX12axX1dxX2f2xX4xX3xX902xX1d9xXbfxX3xX12axX1exX17xX3xXbaxX7exX3xX2dxX2exX2fxX16bxX3xX7c7xX320xX39xX3xX7xX8d4xX3xX5xX15axX3xX17xX20xX2fxX104xX17xX3xX2dxX2exX2fxX3xX4fxXc3xX3xXexX23xX110xX3xXexX72xX4xX1xX3xX4xXc3xX4xX77xX3xX710xX3xX17xX20xX1xX6e7xX6xX3xX12axXf1xX17xX20xX3xX20xXf1xXbxX3xXbaxX15axXb9xX3xX17xX20xX2fxX104xX17xX3xX2dxX2exX2fxX3xX4fxXc3xX3xXexX23xX110xX3xX4xX69xX6xX3xXexX15exX17xX1xX77xX3xXbxX1xX780xX4xX3xXbaxX780xX3xX4xX1xXb9xX3xX4xX14xX17xX20xX3xXexX2exX4xX3xX4xX1xX110xX6xX3xXf9xX3axX17xX1xX77xX3xX4xX58xX2fxX3xX17xX20xX1dxX5dxXdxX16bxX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX71xXb9xX4fxX39xXaxX12xX0xXdxX2dxX20xX3xX7xX23xX4xX9xXaxX3dxX3dxXdxXbaxX16bxXf9xX6xXb9xXexX1xX6xX17xX1xX1xXb9xX6xX16bxXbaxX17xX3dxX17xX10xX199xX7xX3dxX1d9xX1daxX2xX227xX3dxX229xX425xX4fxX1daxX2xX227xX42axX1d9xX1daxX1daxXexX425xX1daxX425xX229xX425xX1d9xXbfxX5xX902xX16bxX439xXbxX20xXaxX3xX3dxX12xX79xX1xX1dxX1exX17xX20xX3xXexX23xX24xX17xX1xX3xX17xX15axX39xX3xX17xX1xXe19xX2dxX3xX1xX1dxX54xX17xX20xX3xX58xX17xX20xX3xX5xX5dxXdxX3xX60xX61xX2fxX3xX20xX65xXdxX3xX4xX69xX6xX3xXcxX18xX17xX20xX3xX71xX72xX3xXexX1xX1dxX77xX3xX79xX1xX69xX3xXexX7exX4xX1xX3xX17xX1dxX84xX4xX3xX87xX20xX2fxX39xX8bxX17xX3xX8exX1xX90xX3xXcxX23xX65xX17xX20xX77xX3xXexX2fxX39xX61xX17xX3xXexX23xX2fxX39xXa3xX17xX3xXbxX1xXa8xX17xX20xX77xX3xX4xX1xXafxX17xX20xX3xX4fxX7exX4xX1xX3xX79xXb9xXbaxXdxX4fxXbdxX2xXbfxX16bxX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX71xXb9xX4fxX39xXaxX12xX7c7xX7c8xX3xX12axX49fxX2dxX3xXf9xX49fxXb9xX3xX4xX14xX17xX20xX3xXexX2exX4xX3xXbxX1xXa8xX17xX20xX77xX3xX4xX1xXafxX17xX20xX3xX4fxX7exX4xX1xX3xX79xXb9xXbaxXdxX4fxXbdxX3xX2xXbfxX3xXexX23xXb9xX17xX20xX3xX4xX1bcxX17xX20xX3xX12axX104xX17xX20xX77xX3xXexX23xXb9xX17xX20xX3xX4e4xX2fxX2exX3xXexX23xX24xX17xX1xX3xX1xXdxX2axX17xX3xX2dxX2exX2fxX77xX3xXf9xX6xX17xX3xXexX18xX3xX4xX1xX58xX4xX3xX12axX740xX3xX39xX61xX2fxX3xX4xXf6xX2fxX3xX17xX20xX1dxX5dxXdxX3xX1xXdxX2axX17xX3xX2dxX2exX2fxX3xXbaxX15axX3xX17xX1xX320xX17xX3xXbaxXdxX61xX17xX3xX39xX3xXexX2axX3xX12axX10xXb9xX3xX60xX1xX948xX2fxX3xXexX23xX6xX17xX20xX77xX3xX12axXb9xX3xXexX1xX320xX17xX3xX17xX1xXdxX3axXexX77xX3xX23xX9c5xX6xX3xXexX6xX39xX3xXf9xXe19xX17xX20xX3xX4fxX2fxX17xX20xX3xX4fxX7exX4xX1xX3xX7xX2exXexX3xX60xX1xX2fxX948xX17x104b4xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX71xXb9xX4fxX39xXaxX12xX79xX14xX17xX20xX3xX12axXb9xX15axX17xX3xX71cxX1xX2fxX3xX60xXdxX17xX1xX3xXexX2axX3xX87xX20xX1xXdxX3xX13xX1exX17xX3xXbaxX15axX3xX4xX2exX4xX3xX71cxX1xX2fxX3xX4xX14xX17xX20xX3xX17xX20xX1xXdxX3axXbxX3xXbxX1xXafxXdxX3xX1xX2f2xXbxX3xXbaxX84xXdxX3xX4cxX1bcxXdxX3xX4xX1xX110xX3xXexX1xX264xXbxX3xX12axXd02xX3xXexX15exX17xX1xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xX4cxXf1xX6xX3xXexXdxX2axXbxX3xXexX780xX4xX3xXexX18xX3xX4xX1xX58xX4xX3xX1xXdxX2axX17xX3xX2dxX2exX2fxXexX24xX17xX1xX3xX17xX20xX2fxX39xX3axX17xX3xXexX13fxXdxX3xX1d9xX3xX12axXdxX7c8xX2dxX3xX5xX15axX3xX71cxX1xX2fxX3xX71cxXdxX17xX1xX3xXexX2axX3xX87xX20xX1xXdxX3xX13xX1exX17xX3xXbaxX15axX71cxX1xX2fxX3xX4xX14xX17xX20xX3xX17xX20xX1xXdxX3axXbxX3xX4cxXb9xX15axX17xX20xX3xX484xXb9xX17xX20xX3xX4fxXdxX8bxX17xX3xX23xX6xX3xXexX23xXb9xX17xX20xX3xXexX1xX2exX17xX20xX3xX902xX3dxX1d9xX1daxX1d9xX1daxX16bxX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf07xX2fxXexX1xXb9xX23xXaxX12xXcxX1xX49fxXb9xX3xX87xX20xX2fxX39xX61xX17xX3xXbdxX3xX4cxXb9xX15axX17xX20xX3xX5f8xXdxX3axXexX3xXf07xX17xX1xX0xX3dxXbxX12
Thảo Nguyên - Hoàng Việt Anh