Nền kinh tế số Việt Nam đạt giá trị 12 tỷ USD năm 2019
Cũng theo báo cáo, nền kinh tế số của Việt Nam sẽ đạt 12 tỷ USD năm 2019 và đạt 43 tỉ USD vào năm 2025, với các lĩnh vực: Thương mại điện tử, du lịch trực tuyến, truyền thông trực tuyến và gọi xe công nghệ.
4403xe858x8ad6xcf2fx107aax8a4axe0f8x6c9exc8afxX7x105c9x45f0xe819x86bcxc527x9f93xX5xe788xXax7169xa631xc1b0xfa88xX3xfa7fxXdxX15xX1xX3xXexc9daxX3xX7xf68axX3xd81cxXdx8b1cxXexX3xX13xX6xe310xX3xe3b7xf808xXexX3xf562xXdx85f0xX3xXex92eaxdddexX3xX2x7ad2xX3xXexd46cxX3x6ebax7d23x94aaxX3xX15x5e49xX29xX3xX38xbc11xX2x117e5xX0x4dccxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx5526xX10xX6x1190bxXaxX12xb122xf1b5xX15xX2fxX3xXexX1xX10x9135xX3x4a66xX31xX67xX3xX4xX31xX67x129b7xX3xX15xX14xX15xX3xX17xXdxX15xX1xX3xXexX1dxX3xX7xX20xX3xX4x6b9dxX6xX3xX22xXdxX24xXexX3xX13xX6xX29xX3xX7xa194xX3xX2bxX2cxXexX3xX2xX38xX3xXexX3bxX3xX3dxX3exX3fxX3xX15xX42xX29xX3xX38xX46xX2xX48xX3x11693x4895xX3xX2bxX2cxXexX3x646dx9d8cxX3xXex9e7cxX3xX3dxX3exX3fxX3xXa8xXa9xX67xX3xX15xX42xX29xX3xX38xX46xX38x8466xX70xX3xXa8xbd5axXdxX3xX4xX31xX4xX3xX5xf4c6xX15xX1xX3xXa8xdc3fxX4x68bcxX3xXcxX1x52c9xf3f1xX15xX2fxX3xX29xX2cxXdxX3xX2bxXdxX24xX15xX3xXexcbfdxX70xX3xX5cx12229xX3xX5xX35xX4xX1xX3xXexX34xXd5xX4xX3xXexXeexa2bcxX1dxX15xX70xX3xXexX34xXeexXfcxX14xX15xX3xXexX1xaf1bxX15xX2fxX3xXexX34xXd5xX4xX3xXexXeexXfcxX1dxX15xX3xXa8xXa9xX3xX2fxc3b4xXdxX3xf940xX10xX3xX4xX10axX15xX2fxX3xX15xX2fxX1xX24xca9dxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf9b1xX67xX5cxXfcxXaxX12xX0xXdxX29xX2fxX3xX7xX34xX4xX9xXaxX4axX4axXdxXa8xX12cxX69xX6xX67xXexX1xX6xX15xX1xX1xX67xX6xX12cxXa8xX15xX4axX15xX10x586exX7xX4axX2xX48xXb0xX48xX4axXafx9014xX5cxXc4xX2xX46xX38xXc4xX46xX46xXexX16bxX2xXafxX46xXc4xX2x8079xX5xX2xX12cx9926xXbxX2fxXaxX3xX4axX12xX13xX14xX15xX3xX17xXdxX15xX1xX3xXexX1dxX3xX7xX20xX3xX22xXdxX24xXexX3xX13xX6xX29xX3xX2bxX2cxXexX3xX2fxXdxX31xX3xXexX34xX35xX3xX2xX38xX3xXexX3bxX3xX3dxX3exX3fxX3xX15xX42xX29xX3xX38xX46xX2xX48xX12cxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13cxX67xX5cxXfcxXaxX12xX13xX2fxXa9xXfcxX3xXb0xX4axX2xX46xX70xX3xXexX2cxXdxX3xXcxf091xX59xX5fx7e81xX70xX3xb5a0xX67xX67xX2fxX5xX10xX70xX3xXcxX10xX29xX6xX7xX10xX17xX3xX4x11decxX15xX2fxX3xXa8xXc8xXdxX3xX2bxX20xXdxX3xXexX31xX4xX3xX13cxX6xXdxX15xX3xc78exX3xX5fxX67xX29xXbxX6xX15xXfcxX3xX4xX10axX15xX2fxX3xX69xX20xX3xX69xX31xX67xX3xX4xX31xX67xX3xX29xXc8xXdxX3xX15xX1x10971xXexX3xXa8xX14xX3xX15xX14xX15xX3xX17xXdxX15xX1xX3xXexX1dxX3xX7xX20xX3x681fxX10axX15xX2fxX3xX13xX6xX29xX3x4973xX3xX15xX42xX29xX3xX38xX46xX2xX48xX3x12783xX10x85aexX5fxX67xX15xX67xX29xXfcxX3xX3exX67xXeexXexX1xX10xX6xX7xXexX3x5cf4xX7xXdxX6xX3xX38xX46xX2xX48x81b6xX12cxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13cxX67xX5cxXfcxXaxX12xX13cxX31xX67xX3xX4xX31xX67xX3xX15xf3b7xXdxX3xXexX34xfc33xX15xX3xX15xX1xX22exX15xX3xX29xX2cxX15xX1xX3xX15xX1x10a77xX15xX2fxX3xX120xXeexX3xX1xXdbxXc8xX15xX2fxX3xX15xa086xXdxX3xX69xe933xXexX3xX15xX1xX22exXexX3xX4xX82xX6xX3xX15xX2fxXa9xX15xX1xX3xX4xX10axX15xX2fxX3xX15xX2fxX1xXdxX24xXbxX3xX7xX20xX3xX2bxXdbx6e28xX4xX3xX2fxX1xXdxX3xX15xX1xX2baxX15xX3xXexX34xX67xX15xX2fxX3xX15xX42xX29xX3xX38xX46xX2xX48xX70xX3xX2bxf4a6xX15xX2fxX3xXexX1x111c3xXdxX3xXbxX1xa1bfxX15xX3xXex11c65xX4xX1xX3xXexXdxX14xX29xX3xX15xX42xX15xX2fxX3xX1xXdxX24xX15xX3xXexX2cxXdxX3xXa8xXa9xX3xXexXdbxXdcxX15xX2fxX3xX5xX6xXdxX3xX4xX82xX6xX3xX15xX14xX15xX3xX17xXdxX15xX1xX3xXexX1dxX3xX7xX20xX3xX243xX10axX15xX2fxX3xX13xX6xX29xX3xX24cxX3xXexX2cxXdxX3xX17bxX3xXexX1xX35xX3xXexX34xXdbxX300xX15xX2fxX3xX5xXc8xX15xX3xX15xX1xX22exXexX3xX69xX6xX67xX3xX2fxX2faxX29xX3xf35fxX15xX5cxX67xX15xX10xX7xXdxX6xX70xX3xX1e5xX6xX5xX6xXfcxX7xXdxX6xX70xX3xX1e2xX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX15xX10xX7xX70xX3xX3exXdxX15xX2fxX6xXbxX67xX34xX10xX70xX3xXcxX1xX31xXdxX3xdda9xX6xX15xX3xXa8xXa9xX3xX22xXdxX24xXexX3xX13xX6xX29xX12cxX3xXcxX34xX67xX15xX2fxX3xX2bxX294xX70xX3xX22xXdxX24xXexX3xX13xX6xX29xX3xX4xX1f9xX15xX2fxX3xX36dxX15xX5cxX67xX15xX10xX7xXdxX6xX3xX5xXa9xX3xX38xX3xXexX1xX35xX3xXexX34xXdbxX300xX15xX2fxX3xX69xbbcdxXexX3xXbxX1xX31xX3xXexX34xX67xX15xX2fxX3xX120xXeexX3xX1xXdbxXc8xX15xX2fxX3xXbxX1xX31xXexX3xXexX34xXdx7a30xX15xX3xX15xX14xX15xX3xX17xXdxX15xX1xX3xXexX1dxX3xX7xX20xX3xX7xX67xX3xXa8xXc8xXdxX3xX4xX31xX4xX3xc9f0xXeexX20xX4xX3xX2fxXdxX6xX3xX4xbe2dxX15xX3xX5xX2cxXdxX3xXexX34xX67xX15xX2fxX3xX17xX1xXeexX3xXa8xXd5xX4xX12cxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13cxX67xX5cxXfcxXaxX12xX5fxcf65xX3xXexX1xX401xX70xX3xX15xX14xX15xX3xX17xXdxX15xX1xX3xXexX1dxX3xX7xX20xX3xX4xX82xX6xX3xX17xX1xXeexX3xXa8xXd5xX4xX3xXa8xfaccxX6xX3xX2bxX2cxXexX3xX4x5800xXexX3xX29xX20xX4xX3xX29xXc8xXdxX70xX3xX4xX1xX2cxX29xX3xX15xX2fxXdbx6837xX15xX2fxX3xX2xX46xX46xX3xXexX3bxX3xX3dxX3exX3fxX3xX5x57eaxX15xX3xX2bxX4a2xXeexX3xXexXdxX299xX15xX3xXa8xXa9xX67xX3xX15xX42xX29xX3xX15xX6xXfcxX70xX3xXexX42xX15xX2fxX3x95c3xX38xX3xXexX3bxX3xX3dxX3exX3fxX3xX7xX67xX3xXa8xXc8xXdxX3xX15xX42xX29xX3xX15xX2fxX67xX31xXdxX12cxX3xX13xX14xX15xX3xX17xXdxX15xX1xX3xXexX1dxX3xX7xX20xX3xXexX2cxXdxX3xX1e5xX6xX5xX6xXfcxX7xXdxX6xX70xX3xX1e2xX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX15xX10xX7xX70xX3xX3exXdxX15xX2fxX6xXbxX67xX34xX10xX3xXa8xXa9xX3xXcxX1xX31xXdxX3xX39fxX6xX15xX3xX2bxX6xX15xX2fxX3xXexX42xX15xX2fxX3xXexX34xXdbx11200xX15xX2fxX3xX529xX3xX29xX3e3xX4xX3xXexX476xX3xX38xX46xX3xX2bxX1dxX15xX3xXb0xX46x71a2xX3xX1x6415xX15xX2fxX3xX15xX42xX29xX12cxX3xXcxX34xX67xX15xX2fxX3xX17xX1xXdxX3xX2bxX294xX70xX3xX38xX3xX2bxX2cxXdxX3xX5cxXdxX24xX15xX3xX5cx11ba6xX15xX3xX2bxX4a2xXeexX3xXexX34xX67xX15xX2fxX3xX17xX1xXeexX3xXa8xXd5xX4xX3xX5xXa9xX3xX36dxX15xX5cxX67xX15xX10xX7xXdxX6xX3xXa8xXa9xX3xX22xXdxX24xXexX3xX13xX6xX29xX3xX4xX294xX3xXexX20xX4xX3xX2bxX47exX3xXexX42xX15xX2fxX3xXexX34xXdbxX529xX15xX2fxX3xXa8xXdbxX2ddxXexX3xX29xX3e3xX4xX3xXafxX46xX53fxX3xX29xX47exXexX3xX15xX42xX29xX12cxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13cxX67xX5cxXfcxXaxX12xX3exXd5xX3xXexX42xX15xX2fxX3xXexX34xXdbxX529xX15xX2fxX3xXa8xXdbxX2ddxXexX3xXexX34xX47exXdxX3xX17xX1xdc97xXbxX3xX17xX1xXeexX3xXa8xXd5xX4xX3xX243xX10axX15xX2fxX3xX13xX6xX29xX3xX24cxX3xX2bxX1dxX15xX3xXexX476xX3xX5cxX428xX15xX2fxX3xX4xX1x1008fxXfcxX3xX4xXdbxX3xX5cxX305xX15xX3xXexX34xXd5xX4xX3xXexXeexXfcxX1dxX15xX3xX29xXc8xXdxX3xXexX34xX67xX15xX2fxX3xX17xX1xXeexX3xXa8xXd5xX4xX3xX259xX3xXexX42xX15xX2fxX3xXexX1xX299xX29xX3xX17xX1xX67xX612xX15xX2fxX3xX2xX46xX46xX3xXexX34xXdxX24xXeexX3xX15xX2fxXdbxX300xXdxX3xX7xX67xX3xXa8xXc8xXdxX3xXafxX3xX15xX42xX29xX3xXexX34xXdbxXc8xX4xX12cxX3xXcxX1xX35xX3xXexX34xXdbxX300xX15xX2fxX3xX17xX1xX31xX4xX1xX3xX1xXa9xX15xX2fxX3xXexX34xX299xX15xX3xX2bxXa9xX3xXexX42xX15xX2fxX3xXexX34xXdbxX529xX15xX2fxX3xX15xXa9xXfcxX3xX2bx5c50xX3xXexX2cxX67xX3xX2bxX47exX15xX2fxX3xX5xXd5xX4xX3xX4xX1xX67xX3xX4xX31xX4xX3xX5cxX67xX6xX15xX1xX3xX15xX2fxX1xXdxX24xXbxX3xXexX34xX67xX15xX2fxX3xX17xX1xXeexX3xXa8xXd5xX4xX3xXexXdxX1dxXbxX3xXexX1xXeexX3xXa8xXa9xX3xXexX2baxX15xX3xX5cxX453xX15xX2fxX3xX4xX31xX4xX3xX4xX10axX15xX2fxX3xX4xX453xX3xX17xc19bxX3xXexX1xXeexX2baxXexX3xX7xX20xX3xX2bxX401xX3xX29xX529xX3xX34xX47exX15xX2fxX3xX41exXeexXfcxX3xX29xX10axX3xX29xX47exXexX3xX4xX31xX4xX1xX3xX15xX1xX6xX15xX1xX3xX4xX1xX294xX15xX2fxX12cxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13cxX67xX5cxXfcxXaxX12xX243xX1dxX15xX3xX15xX42xX29xX3xX38xX46xX38xXc4xX70xX3xX15xX14xX15xX3xX17xXdxX15xX1xX3xXexX1dxX3xX7xX20xX3xX17xX1xXeexX3xXa8xXd5xX4xX3xX7xX8fxX3xXexX42xX15xX2fxX3xX2fxX22exXbxX3xXb0xX70xX3xX4xX1xX2cxX29xX3xX29xX3e3xX4xX3xXb0xX46xX46xX3xXexX3bxX3xX3dxX3exX3fxX70xX3xX34x82c2xXexX3xX15xX2fxX5eexX15xX3xX17xX1xX67xX612xX15xX2fxX3xX4xX31xX4xX1xX3xXa8xXc8xXdxX3xX15xX1xX2a8xX15xX2fxX3xXexX1xX35xX3xXexX34xXdbxX300xX15xX2fxX3xXbxX1xX31xXexX3xXexX34xXdxX401xX15xX3xX1xXdcxX15xX3xXa8xX14xX3xXexX3bxX3xX5xX24xX3xX2bxX294xX15xX2fxX3xX2fxX294xXbxX3xXa8xXa9xX67xX3xX1e8xX3fxX1e2xX12cxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13cxX67xX5cxXfcxXaxX12xX5fxX60xX15xX2fxX3xXexX1xX10xX67xX3xX69xX31xX67xX3xX4xX31xX67xX70xX3xX15xX14xX15xX3xX17xXdxX15xX1xX3xXexX1dxX3xX7xX20xX3xX4xX82xX6xX3xX22xXdxX24xXexX3xX13xX6xX29xX3xX7xX8fxX3xX2bxX2cxXexX3xX2xX38xX3xXexX3bxX3xX3dxX3exX3fxX3xX15xX42xX29xX3xX38xX46xX2xX48xX3xXa8xXa9xX3xX2bxX2cxXexX3xXafxXb0xX3xXexX3bxX3xX3dxX3exX3fxX3xXa8xXa9xX67xX3xX15xX42xX29xX3xX38xX46xX38xXc4xX70xX3xXa8xXc8xXdxX3xX4xX31xX4xX3xX5xXd0xX15xX1xX3xXa8xXd5xX4xXd7xX3xXcxX1xXdbxXdcxX15xX2fxX3xX29xX2cxXdxX3xX2bxXdxX24xX15xX3xXexXeaxX70xX3xX5cxXeexX3xX5xX35xX4xX1xX3xXexX34xXd5xX4xX3xXexXeexXfcxX1dxX15xX70xX3xXexX34xXeexXfcxX14xX15xX3xXexX1xX10axX15xX2fxX3xXexX34xXd5xX4xX3xXexXeexXfcxX1dxX15xX3xXa8xXa9xX3xX2fxX11dxXdxX3xX120xX10xX3xX4xX10axX15xX2fxX3xX15xX2fxX1xX24xX12cxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13cxX67xX5cxXfcxXaxX12xX13xX42xX29xX3xX38xX46xX2xX48xX70xX3xX22xXdxX24xXexX3xX13xX6xX29xX3xX7xX529xX3xX1xX2a8xXeexX3xX17bxX2xX3xXexX34xXdxX24xXeexX3xX15xX2fxXdbxX300xXdxX3xX5cxX1f9xX15xX2fxX3xXdxX15xXexX10xX34xX15xX10xXexX70xX3xXexX34xXeexX15xX2fxX3xX69xa271xX15xX1xX3xX15xX2fxXdbxX300xXdxX3xX22xXdxX24xXexX3xX5cxXa9xX15xX1xX3xXb0xX3xX2fxXdxX300xX3xX2xX38xX3xXbxX1xX784xXexX3xX7xXeaxX3xX5cxX453xX15xX2fxX3xXdxX15xXexX10xX34xX15xX10xXexX3xXexX34xX299xX15xX3xXexX1xXdxX1dxXexX3xX69xX35xX3xX5cxXdxX3xX2bxX47exX15xX2fxX3xX15xX1xXdbxX3xX2bxXdxX24xX15xX3xXexX1xX67xX2cxXdxX3xXexX1xX10axX15xX2fxX3xX29xXdxX15xX1xX3xX257xX7xX29xX6xX34xXexXbxX1xX67xX15xX10xX274xX12cxX3xXcxX1xX10xX67xX3xXexXb3xX3xX5xX24xX70xX3xX15xX1xX294xX29xX3xX4xX31xX4xX3xX3e3xX15xX2fxX3xX5cxX453xX15xX2fxX3xX29xX2cxX15xX2fxX3xX120xX69fxX3xX1xX47exXdxX3xXa8xXa9xX3xXexX34xXeexXfcxX14xX15xX3xXexX1xX10axX15xX2fxX3xX5xXdxX299xX15xX3xX5xX2cxX4xX3xX257xXc4xX38xX53fxX274xX70xX3xX3e3xX15xX2fxX3xX5cxX453xX15xX2fxX3xX120xX10xX29xX3xXa8xXdxX5cxX10xX67xX3xX257xX38xX46xX53fxX274xX3xXa8xXa9xX3xX2fxX6xX29xX10xX3xX257xX2xX2xX53fxX274xX70xX3xX4xX1f9xX15xX2fxX3xX4xX31xX4xX3xX3e3xX15xX2fxX3xX5cxX453xX15xX2fxX3xX4xX1xX67xX3xX4xX10axX15xX2fxX3xXa8xXdxX24xX4xX12cxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13cxX67xX5cxXfcxXaxX12xX22xXc8xXdxX3xX1xX6xXdxX3x76b5xX2bxX4a2xXeexX3xXexXa9xXeex101eexX3xX59xXa9xX3xX13xX47exXdxX3xXa8xXa9xX3xXcxX1e2xX59xX5fxX1e5xX70xX3xXexX34xX67xX15xX2fxX3xX4c0xX3xXexX1xXa9xX15xX1xX3xXbxX1xX20xX3xX5xXc8xX15xX3xXbxX1xX31xXexX3xXexX34xXdxX401xX15xX3xX15xX14xX15xX3xX17xXdxX15xX1xX3xXexX1dxX3xX7xX20xX3xX4xX82xX6xX3xX17xX1xXeexX3xXa8xXd5xX4xX70xX3xX22xXdxX24xXexX3xX13xX6xX29xX3xXexX34xX529xX3xXexX1xXa9xX15xX1xX3xXexX1xX35xX3xXexX34xXdbxX300xX15xX2fxX3xX2bxX294xX15xX3xX15xX1xX2baxX15xX3xX15xX2fxXeexX2faxX15xX3xX2bxX4a2xXeexX3xXexXdbxX3xX2bxX3e3xX15xX2fxX3xXexX1xX3e3xX3xXb0xX3xXexX34xX67xX15xX2fxX3xX17xX1xXeexX3xXa8xXd5xX4xX3xXa8xXc8xXdxX3xX17bxX46xX46xX3xXexX34xXdxX24xXeexX3xX3dxX3exX3fxX3xX2bxX4a2xXeexX3xXexXdbxX3xXexX476xX3xX38xX46xX2xX16bxX3xX2bxX1dxX15xX3xX15xXeaxX6xX3xX2bxX4a2xXeexX3xX38xX46xX2xX48xX12cxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13cxX67xX5cxXfcxXaxX12xX3exX20xX3xX5xXdbxX2ddxX15xX2fxX3xX4xX31xX4xX3xXexX1xXdbxXdcxX15xX2fxX3xXa8xX453xX3xX2bxX4a2xXeexX3xXexXdbxX3xX309xXexX3xX1xXdcxX15xX3xX15xX1xXdbxX15xX2fxX3xX2fxXdxX31xX3xXexX34xX35xX3xX4xX6xX67xX3xX1xXdcxX15xX3xXexX34xX67xX15xX2fxX3xX15xX42xX29xX3xX38xX46xX2xX48xX12cxX3xX1e5xX47exXexX3xX7xX20xX3xXexX1xXdbxXdcxX15xX2fxX3xXa8xX453xX3xX2bxX4a2xXeexX3xXexXdbxX3xXa8xXa9xX67xX3xX1e5xX67xX1e5xX67xX70xX3xX3exX10xX15xX5cxX67xX70xX3xXcxX67xXbxXdxX4xX6xX3xXexX476xX3xX4xX31xX4xX3xX15xX1xXa9xX3xX2bxX4a2xXeexX3xXexXdbxX3xX41exXeexX20xX4xX3xXexX1dxX3xX2fxX294xXbxX3xXbxX1xX4a2xX15xX3xX2bxXdbxX6xX3xX22xXdxX24xXexX3xX13xX6xX29xX3xXexX34xX529xX3xXexX1xXa9xX15xX1xX3xX2bxXdxX401xX29xX3xX2bxX1dxX15xX3xX4xX82xX6xX3xX4xX31xX4xX3xX17xX1xX67xX612xX15xX3xX2bxX4a2xXeexX3xXexXdbxX12cxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26bxXeexXexX1xX67xX34xXaxX12xXcxX1xX10xX67xX3xX13cxX31xX67xX3xX2bxXdxX24xX15xX3xXexXeaxX3xX5fxX1xX309xX15xX1xX3xXbxX1xX82xX0xX4axXbxX12
Theo Báo điện tử Chính phủ