Nông dân lao đao vì giá mía xuống thấp
(vhds.baothanhhoa.vn) - Vụ ép năm 2019 - 2020, do giá đường xuống thấp, dẫn đến giá thu mua mía nguyên liệu giảm sâu khiến người trồng mía nguyên liệu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa gặp rất nhiều khó khăn.
aa7axc19fx100fdx10c78x10e0bxb4f2xb849xbe7exd3f7xX7xdc1fxe254x1265dx11b48xbec9x10fd8xX5x11230xXaxd8dbx12044x11497x11a67xbd03xX3x10107xedbdxX15xX3xX5xX6x12e94xX3x1124bxX6xX1exX3xcc8exb0aaxX3xX16xXdxd0f3xX3xee58xcb83xX6xX3x128cfxf398xc603xX15xX16xX3xXexX1x110cdxXbxX0x100bdxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe0dfxX10xX6xX18xXaxX12xcdd2xdca3xX3x10215xXbxX3xX15xd470xX2bxX3x10786xaddbxX2x11d4bxX3xdc75xX3xX59xX5axX59xX5axf449xX3xX18xX1exX3xX16xXdxX29xX3xX20xcae6x10874xX15xX16xX3xX2fxX30xX31xX15xX16xX3xXexX1xX37xXbxX64xX3xX18xde60xX15xX3xX20xf86exX15xX3xX16xXdxX29xX3xXexX1xX30xX3xX2bxX30xX6xX3xX2bxX2cxX6xX3xX15xX16xX30xf1abxac4cxX15xX3xX5xXdxb7baxX30xX3xX16xXdxbd67xX2bxX3xX7xX19xX30xX3xfbf9xX1xXdxX84xX15xX3xX15xX16xX6exX6fxXdxX3xXexe8b6xd9b1xX15xX16xX3xX2bxX2cxX6xX3xX15xX16xX30xX9axX9bxX15xX3xX5xXdxXa0xX30xX3xXexXb9xX9bxX15xX3xX20xe82bxX6xX3xd32exebd6xX15xX3xXexc14cxX15xX1xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX49x12b1exX6xX3xX16xc08exXbxX3xXb9xX37xXexX3xX15xX1xXdxaba2xX30xX3xXacxX1xXe7xX3xXacxX1xX56xX15xb0a3xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxdebcxX1exX18xX9axXaxX12x105eaxX1exX3xX7x12b2exX3xXd7xX37xXexX3xc160xX15xX3xX20xXd4xX15xX1xX3xX4x11aa2xX6xX3xX16xXdxX29xX3xX20xX6exX6fxX15xX16xX3xXexXb9xX1exX15xX16xX64xX3xX15xX16xX1exXd8xXdxX3xX15xX6exe8fdxX4xX3xX20x11232xX3xX18xX80xX15xX3xX20xX84xX15xX3xX16xXdxX29xX3xXexX1xX30xX3xX2bxX30xX6xX3xX2bxX2cxX6xX3xX15xX16xX30xX9axX9bxX15xX3xX5xXdxXa0xX30xX3xXexXb9xX9bxX15xX3xX20xXd4xX6xX3xXd7xXd8xX15xX3xXexXdcxX15xX1xX3xXexX6xX3xX16xXdxXa5xX2bxX3xX7xX19xX30xX3xX7xX1exX3xX24xX145xXdxX3xX15xXdxX9bxX15xX3xX24xX50xX3xX15xX56xX2bxX3xX59xX5axX2xf076xX3xX5exX3xX59xX5axX2x117e1xX100xX3xX4fxX2cxX3xX15xX1xX6ex115a3xX14xX15xX16xX3xXexX9axX3xXcxX13xX49xX49xX3xf2ddxX6exX6fxX15xX16xX3xX2bxX2cxX6xX3xX4fxXdxXa0xXexX3xX13xX6xX2bxX3xX5exX3xX1c0xXd8xXdxX3xe01exX1exX6xX15xX3xX20xX6xX15xX16xX3xXexX1xX30xX3xX2bxX30xX6xX3xX24xX145xXdxX3xX16xXdxX29xX3xX18xX6xX1exX3xX20x1246fxX15xX16xX3xXexe1cdxX3xX1a3xX59xX5axX100xX5axX5axX5axX3xX5exX3xX1a3xX1aaxX5axX100xX5axX5axX5axX3xX20xXbaxX15xX16xX3axXexX37xX15xd3a1xX3xX13xX1xXd8xX3xX2bxX29xX9axX3x10b35xX2cxX6xX3xX20xX6exX6fxX15xX16xX3xX1d9xX6xX2bxX3xe39ax119b2xX15xX3xXexX1xX30xX3xX2bxX30xX6xX3xX24xX145xXdxX3xX2bx12f03xX4xX3xX16xXdxX29xX3xX5xXd8xX3xX1a3x1140axX5axX100xX5axX5axX5axX3xX20xXbaxX15xX16xX3axXexX37xX15xX100xX100xX100xX3xXex113a2xX9axX3xXexX1xX30xX1f8xX4xX3xX24xXd8xX1exX3xX4xX1xX37xXexX3xX5xX6exea31xX15xX16xX3xX4xX129xX6xX3xX2bxX2cxX6xX100xX3xX4fxXdxXa0xX4xX3xX16xXdxX29xX3xX2bxX2cxX6xX3xX15xX16xX30xX9axX9bxX15xX3xX5xXdxXa0xX30xX3xXexX1xX37xXbxX64xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX2cxX3xX20x10303xX30xX3xX24xXd8xX1exX3xX24xXd8xX3xXexX1xX30xX9bxX3xX15xX1xX19xX15xX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX1xX30xX3xX1xX1exda22xX4xX1xX3xX4xX6xX1exX64xX3xX18xX80xX15xX3xX20xX84xX15xX3xX15xX1xXdxXf5xX30xX3xX1xX1f8xX3xXexXb9xXbaxX15xX16xX3xX2bxX2cxX6xX3xX15xXe7xXdxX3xX4xX1xX30xX15xX16xX3xX16xXebxXbxX3xXb9xX37xXexX3xX15xX1xXdxXf5xX30xX3xXacxX1xXe7xX3xXacxX1xX56xX15xX100xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX110xX1exX18xX9axXaxX12xX0xXdxX2bxX16xX3xX7xXb9xX4xX9xXaxX3axX3axXdxX24xX100xXd7xX6xX1exXexX1xX6xX15xX1xX1xX1exX6xX100xX24xX15xX3axX15xX10xdc4fxX7xX3axX59xX5axX5axX24dxX3ax1117cxX1aaxX18xX34bxX5axX1aaxX5axX5axX5axX5axXex111bdxX59xX1a3xX5cxX356xb6e6xX59xX5xX2xX100x120f3xXbxX16xXaxX3xX3axX12xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX110xX1exX18xX9axXaxX12xf2e9xXdxX29xX3xX2bxX2cxX6xX3xX15xX16xX30xX9axX9bxX15xX3xX5xXdxXa0xX30xX3xX16xXdxXa5xX2bxX3xX7xX19xX30xX64xX3xX15xX16xX6exX6fxXdxX3xXexXb9xXbaxX15xX16xX3xX2bxX2cxX6xX3xX16xXebxXbxX3xXb9xX37xXexX3xX15xX1xXdxXf5xX30xX3xXacxX1xXe7xX3xXacxX1xX56xX15xX100xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX110xX1exX18xX9axXaxX12xX13xXdxX9bxX15xX3xX24xX50xX3xX2bxX2cxX6xX3xX59xX5axX2xX5cxX3xX5exX3xX59xX5axX59xX5axX64xX3xX2fxX149xX3xXcxX1xX2c9xX4xX1xX3xX1b3xcd0cxX2bxX3x1107axXcxX1xX2c9xX4xX1xX3xXcxX1xXd8xX15xX1xe24bxX3xX4xXe7xX3xX1xX232xX15xX3xX35bxX5axX5axX3xX1xX6xX3xX2bxX2cxX6xX64xX3xXexX1xX30xX1f8xX4xX3xX24xX261xX15xX16xX3xX15xX16xX30xX9axX9bxX15xX3xX5xXdxXa0xX30xX3xX4xX129xX6xX3xX1b3xX14xX15xX16xX3xXexX9axX3xXcxX13xX49xX49xX3xX1c0xX6exX6fxX15xX16xX3xX2bxX2cxX6xX3xX4fxXdxXa0xXexX3xX13xX6xX2bxX3xX5exX3xX1c0xXd8xXdxX3xX1d9xX1exX6xX15xX100xX3x1297dxX15xX16xX3xX13xX16xX30xX9axfbbfxX15xX3xX1c0xX56xX15xX16xX3xX49xXa5xXdxX3xX5exX3xX1b3xX1xX129xX3xXexXd4xX4xX1xX3xb9bdxX110xX13xX116xX3xX2fxX149xX3xXcxX1xX2c9xX4xX1xX3xX1b3xX3f9xX2bxX3xX4xX1xX1exX3xXd7xXdxX84xXexf66bxX3xX4fxX50xX3xX52xXbxX3xX15xX56xX2bxX3xX15xX6xX9axX64xX3xX16xXdxX29xX3xXexX1xX30xX3xX2bxX30xX6xX3xX2bxX2cxX6xX3xX16xXdxXa5xX2bxX3xX7xX1exX3xX24xX145xXdxX3xX15xXdxX9bxX15xX3xX24xX50xX3xXexXb9xX6exX145xX4xX64xX3xX24xXdxXa0xX4xX3xX20xX29xX15xX1xX3xX16xXdxX29xX3xX4xX1xX37xXexX3xX5xX6exX275xX15xX16xX3xX2bxX2cxX6xX3xX4x1262bxX15xX16xX3xXacxX1x10c26xXexX3xXacxX1xX10xX3xX1xX232xX15xX64xX3xX5xX6exX275xX15xX16xX3xX2bxX2cxX6xX3xX5xX1exX2c9xXdxX3xX59xX64xX3xX5xX1exX2c9xXdxX3xX356xX3xX24xXd8xX3xX5xX1exX2c9xXdxX3xX34bxX3xX4xX1xXdxX84xX2bxX3xXexXdcxX3xX5xXa0xX3xX4xX6xX1exX100xX3xX223xXebxXexX3xXacxX1xX29xX4xX64xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX2cxX3xXexX1xX30xX9bxX3xX15xX1xX19xX15xX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX1fdxX3xX2xX35bxX5axX3xX5exX3xX2xX1aaxX5axX3xX15xX16xX1xX25xX15xX3xX20xXbaxX15xX16xX3axX15xX16xX6exX6fxXdxX3axX15xX16xXd8xX9axX64xX3xXexX2cxX15xX1xX3xXb9xX6xX3xX5xX6fxXdxX3xX5xX149xXdxX3xXexX1fdxX3xXexXb9xXbaxX15xX16xX3xX2bxX2cxX6xX3xXacxX1xX14xX15xX16xX3xX20xX29xX15xX16xX3xX5xXd8xX3xXd7xX6xX1exX64xX3xX4xXe7xX3xX15xX1xfa4bxX15xX16xX3xX1xX1f8xX3xXexXdxXf5xX15xX3xXexX1xX30xX3xX24xXf5xX3xXexX1xX37xXbxX3xX1xX232xX15xX3xX7xX31xX3xX24xX31xX15xX3xX20xX2aaxX30xX3xXexX6exX64xX3xXexXb9xX1exX15xX16xX3xXacxX1xXdxX3xX20xXe7xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX7xX242xX4xX3xX4xX129xX6xX3xX16xXdxX6xX3xX20xX25xX15xX1xX3xXd7xf3d9xX3xXb9xX6xX3xX4xX1xX6exX6xX3xX20xX6exX275xX4xX3xXexX2cxX15xX1xX3xX24xXd8xX1exX100xX3xX1c0xXdxXf5xX30xX3xXacxX1xXdxX84xX15xX3xX4xX30xX1f8xX4xX3xX7xX31xX15xX16xX3xX15xX16xX6exX6fxXdxX3xXexXb9xXbaxX15xX16xX3xX2bxX2cxX6xX3xXexXb9xaa91xX3xX15xX9bxX15xX3xX5xX6xX1exX3xX20xX6xX1exX64xX3xXa5xX15xX1xX3xX1xX6exX646xX15xX16xX3xXexX145xXdxX3xX24xXdxXa0xX4xX3xX18xX30xX9axX3xXexXb9xX25xX3xX18xXdxXa0xX15xX3xXexX2cxX4xX1xX3xX15xXdxX9bxX15xX3xX24xX50xX3xX59xX5axX59xX5axX3xX5exX3xX59xX5axX59xX2xX100xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX110xX1exX18xX9axXaxX12xdeddxX149xX3xXcxX1xX2c9xX4xX1xX3xXcxX6exX275xX15xX16xX3xX3fcxXcxX1xX2c9xX4xX1xX3xXcxX1xXd8xX15xX1xX408xX3xX4xX4f7xX15xX16xX3xX5xXd8xX3xX2bxX1f8xXexX3xXexXb9xX1exX15xX16xX3xX15xX1xX5b7xX15xX16xX3xX20xXd4xX6xX3xXbxX1xX6exX232xX15xX16xX3xX4xXe7xX3xX18xXdxXa0xX15xX3xXexX2cxX4xX1xX3xX2bxX2cxX6xX3xX15xX16xX30xX9axX9bxX15xX3xX5xXdxXa0xX30xX3xX5xX145xX15xX64xX3xX18xX1exX3xX16xXdxX29xX3xXexX1xX30xX3xX2bxX30xX6xX3xX4xX129xX6xX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX9axX3xX16xXdxXa5xX2bxX3xX15xX9bxX15xX3xX15xX16xX6exX6fxXdxX3xXexXb9xXbaxX15xX16xX3xX2bxX2cxX6xX3xX4xX4f7xX15xX16xX3xX4xX1xcfdexX15xX16xX3xX2bxXebxX15xX3xX2bxXd8xX64xX3xX1xXd8xX1exX3xX1xX242xX15xX16xX3xX24xX145xXdxX3xX24xXdxXa0xX4xX3xXexX1xX30xX3xX1xX1exX2c9xX4xX1xX3xX2bxX2cxX6xX100xX3xX1d9xXd8xX3xX2bxX1f8xXexX3xXexXb9xX1exX15xX16xX3xX15xX1xX5b7xX15xX16xX3xX1xX1f8xX3xXexXb9xXbaxX15xX16xX3xX2bxX2cxX6xX3xX15xX16xX30xX9axX9bxX15xX3xX5xXdxXa0xX30xX3xX24xX145xXdxX3xX18xXdxXa0xX15xX3xXexX2cxX4xX1xX3xX5xX145xX15xX3xX646xX3xX2fxX149xX3xXcxX1xX2c9xX4xX1xX3xXcxX6exX275xX15xX16xX64xX3xX16xXdxX6xX3xX20xX25xX15xX1xX3xX6xX15xX1xX3xX13xX16xX30xX9axX46cxX15xX3xX4fxX56xX15xX3xXcxX1xXd8xX15xX1xX64xX3xXexX1xX14xX15xX3xXcxX6exX275xX15xX16xX3xX231xX232xX15xX3xX24xX80xX15xX3xXacxX1xX14xX15xX16xX3xXexXdxX15xX3xX15xX120xXdxX3xX2bxX2cxX6xX3xX15xX16xX30xX9axX9bxX15xX3xX5xXdxXa0xX30xX3xX15xX56xX2bxX3xX15xX6xX9axX3xX5xX2c9xXdxX3xXb9xX145xXexX3xX16xXdxX29xX3xXexX1xX9bxX3xXexX1xXa5xX2bxX3xX15xX1xX6exX3xX24x10df9xX9axX100xX3xX13xXe7xXdxX3xX4xX1xX30xX9axXa0xX15xX3xX24xX145xXdxX3xX4xX1x10d80xX15xX16xX3xXexX14xXdxX3xX6xX15xX1xX3xXcxX1xXd8xX15xX1xX3xX4xX1xX1exX3xXd7xXdxX84xXexX49dxX3xX37cxXdxX6xX3xX20xX25xX15xX1xX3xX4xXe7xX3xX59xX3xX1xX6xX3xX2bxX2cxX6xX64xX3xX24xX50xX3xXexXb9xX6exX145xX4xX3xX18xX1exX3xX16xXdxX29xX3xX2bxX2cxX6xX3xX16xXdxXa5xX2bxX3xX20xX149xX3xXd7xXd4xX3xXexX1xX30xX6xX3xX5x12a67xX3xX356xX5axX3xXexXb9xXdxXa0xX30xX3xX20xXbaxX15xX16xX100xX3xX1b3x120b8xX15xX3xX15xX56xX2bxX3xX15xX6xX9axX64xX3xX16xXdxX29xX3xX2bxX2cxX6xX3xX18xX6xX1exX3xX20xX1f8xX15xX16xXexXb9xX1exX15xX16xX3xXacxX1xX1exXa5xX15xX16xX3xX1a3xX59xX5axX100xX5axX5axX5axX3xX5exX3xX1a3xX1aaxX5axX100xX5axX5axX5axX3xX20xXbaxX15xX16xX3axXexX37xX15xX64xX3xXexXb9xX1exX15xX16xX3xXacxX1xXdxX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX1xX30xX3xX1xX1exX2c9xX4xX1xX64xX3xXd7xX31xX4xX3xX24xX29xX4xX3xX4xX6xX1exX64xX3xX4xXe7xX3xX5xcb41xX3xX15xX56xX2bxX3xX15xX6xX9axX3xX16xXdxX6xX3xX20xX25xX15xX1xX3xXexX1xX14xXdxX3xX7xX91dxX3xXacxX1xX14xX15xX16xX3xXexXb9xXbaxX15xX16xX3xX2bxX2cxX6xX3xX15xX5b7xX6xX100xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX110xX1exX18xX9axXaxX12xX1b3xX8adxX15xX3xX24xX145xXdxX3xX16xXdxX6xX3xX20xX25xX15xX1xX3xXd7xXd8xX3xX49xXd8xX3xXcxX1xXd4xX3xX1d9x10e3dxX64xX3xXexX1xX14xX15xX3xXcxX6exX275xX15xX16xX3xc4f1xX1xX1exX15xX16xX64xX3xX2fxX149xX3xXcxX1xX2c9xX4xX1xX3xXcxX6exX275xX15xX16xX3xX15xX1xX5b7xX15xX16xX3xX15xX56xX2bxX3xXexXb9xX6exX145xX4xX3xX16xXdxX29xX3xX4xX6xX1exX3xX5xXd8xX2bxX3xX2bxX2cxX6xX3xX4xXe7xX3xX5xX275xXdxX3xX15xX1xX30xX82fxX15xX3xX4xX6xX1exX3xX15xX9bxX15xX3xX16xXdxX6xX3xX20xX25xX15xX1xX3xX20xX149xX3xXexX82fxXbxX3xXexXb9xX30xX15xX16xX3xX24xXd8xX1exX3xXexXb9xXbaxX15xX16xX3xX2bxX2cxX6xX100xX3xX13xX1xX5b7xX15xX16xX3xX15xX56xX2bxX3xX16xX2aaxX15xX3xX20xX19xX9axX64xX3xX16xXdxX29xX3xX2bxX2cxX6xX3xX16xXdxXa5xX2bxX3xX7xX19xX30xX3xX15xX9bxX15xX3xX16xXdxX6xX3xX20xX25xX15xX1xX3xX4xX1xXd4xX3xX20xX149xX3xX4xX1xX30xX9ax1244exX15xX3xX7xX6xX15xX16xX3xXexXb9xXbaxX15xX16xX3xX4xX19xX9axX3xXacxX1xX29xX4xX64xX3xX20xXa37xX3xX4xXa5xXdxX3xXexX1xXdxXa0xX15xX3xXexX1xX30xX3xX15xX1xX82fxXbxX3xX4xX1xX1exX3xX16xXdxX6xX3xX20xX25xX15xX1xX100xX3xX110xXd8xX3xX1d9xX97dxX3xX4xX1xX1exX3xXd7xXdxX84xXexX49dxX3xX13xX1xX5b7xX15xX16xX3xX15xX56xX2bxX3xX16xX2aaxX15xX3xX20xX19xX9axX3xX16xXdxX29xX3xXexX1xX30xX3xX2bxX30xX6xX3xX2bxX2cxX6xX3xX15xX16xX30xX9axX9bxX15xX3xX5xXdxXa0xX30xX3xXexX1xX37xXbxX64xX3xX7xX6xX30xX3xX2bxX37xX9axX3xX15xX56xX2bxX3xX20xX2aaxX30xX3xXexX6exX64xX3xX4xX1xX56xX2bxX3xX7xXe7xX4xX3xX24xXd8xX3xXexX1xX30xX3xX1xX1exX2c9xX4xX1xX3xXacxX1xX14xX15xX16xX3xX4xXe7xX3xX5xX149xXdxX64xX3xX15xX1xX6exX15xX16xX3xX16xXdxX6xX3xX20xX25xX15xX1xX3xX24xX80xX15xX3xX4xX242xX3xXexXdxX84xXbxX3xXexX50xX4xX3xXexXb9xXbaxX15xX16xX3xX2bxX2cxX6xX3xX1xX9axX3xX24xc338xX15xX16xX16xXdxX29xX3xX2bxX2cxX6xX3xX7xX6xX30xX3xX15xXd8xX9axX3xX7xX91dxX3xXexX56xX15xX16xX3xX5xX9bxX15xX3xX15xX1xX6exX15xX16xX3xX4xX1xX6fxX3xX20xX275xXdxX3xX4xXd8xX15xX16xX3xXexX1xX37xX9axX3xX24xX14xX3xX24xXb1cxX15xX16xX3xX15xX9bxX15xX3xX16xXdxX6xX3xX20xX25xX15xX1xX3xXd7xX30xX1f8xX4xX3xXbxX1xXa5xXdxX3xX4xX1xX30xX9axXa37xX15xX3xX7xX6xX15xX16xX3xXexXb9xXbaxX15xX16xX3xX4xX19xX9axX3xXexXb9xXbaxX15xX16xX3xXacxX1xX29xX4xX100xX3xX110xXd8xX3xX4xX1exX15xX3xX4xX1xX844xX15xX16xX3xXexX14xXdxX3xX4xX4f7xX15xX16xX3xX2bxX1exX15xX16xX3xX7xX6xX1exX3xX16xXdxX29xX3xX2bxX2cxX6xX3xXexX56xX15xX16xX3xX5xX9bxX15xX3xX15xX1xX6exX3xXexXb9xX6exX145xX4xX64xX3xX20xXa37xX3xXd7xXd8xX3xX4xX1exX15xX3xX4xX1xX844xX15xX16xX3xXexX14xXdxX3xXexXdxX84xXbxX3xXexX50xX4xX3xX20xX6exX275xX4xX3xd43dxX30xX6xX9axX3xXexXb9xX646xX3xX5xX2c9xXdxX3xXexXb9xXbaxX15xX16xX3xX4xX19xX9axX3xX15xXd8xX9axX64xX3xXd7xX646xXdxX3xX5xX91dxX3xX4xX19xX9axX3xX2bxX2cxX6xX3xX20xX149xX3xXexX1fdxX15xX16xX3xX16xXdxX844xXbxX3xX4xX1xX1exX3xXd7xXd8xX3xX4xX1exX15xX3xX4xX1xX844xX15xX16xX3xXexX14xXdxX3xXexX1xX1exX29xXexX3xX15xX16xX1xb1fbxX1exX3xXexXb9xX1exX15xX16xX3xX15xX1xX5b7xX15xX16xX3xX15xX56xX2bxX3xXexXb9xX6exX145xX4xX100xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX110xX1exX18xX9axXaxX12xXcxXb9xX6xX1exX3xX20xX120xXdxX3xX24xX145xXdxX3xX4xX1xX844xX15xX16xX3xXexX14xXdxX3xXd7xXd8xX3xX1c0xX89bxX3xXcxX1xXd4xX3xX98bxX1xXdxX84xX15xX3xX5exX3xXcxXb9xX6exX646xX15xX16xX3xXbxX1xX8adxX15xX16xX3xX13xX13xc130xX98bxXcxX13xXcxX3xX1xX30xX9axXa0xX15xX3xXcxX1xX2c9xX4xX1xX3xXcxX1xXd8xX15xX1xX3xX4xX1xX1exX3xXd7xXdxX84xXexX49dxX3xX13xXdxX9bxX15xX3xX24xX50xX3xX59xX5axX2xX5cxX3xX5exX3xX59xX5axX59xX5axX64xX3xX1xX30xX9axXa0xX15xX3xXcxX1xX2c9xX4xX1xX3xXcxX1xXd8xX15xX1xX3xX4xXe7xX3xX34bxX64xX35bxX5axX5axX3xX1xX6xX3xX2bxX2cxX6xX100xX3xXcxX25xX15xX1xX3xXexXb9xX2c9xX15xX16xX3xX16xXdxX29xX3xX2bxX2cxX6xX3xX16xXdxXa5xX2bxX3xX7xX19xX30xX3xX5xXdxX9bxX15xX3xXexX50xX4xX3xX15xX1xXdxXf5xX30xX3xX15xX56xX2bxX3xX5xXdxXf5xX15xX3xX20xX149xX3xX24xXd8xX3xX20xX6xX15xX16xX3xX5xXd8xX2bxX3xX4xX1xX1exX3xX15xX16xX6exX6fxXdxX3xX15xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX3xX646xX3xXcxX1xX2c9xX4xX1xX3xXcxX1xXd8xX15xX1xX3xXacxX1xX14xX15xX16xX3xX4xX8adxX15xX3xX2bxXebxX15xX3xX2bxXd8xX3xX24xX145xXdxX3xX4xX19xX9axX3xX2bxX2cxX6xX100xX3xXcxX30xX9axX3xX15xX1xXdxX9bxX15xX64xX3xX1xXdxXa0xX15xX3xXexX2c9xXdxX3xX20xX2aaxX30xX3xXb9xX6xX3xX4xX1xX1exX3xX4xX19xX9axX3xX2bxX2cxX6xX3xX1xX84xXexX3xX7xX242xX4xX3xX18xX46cxX3xX18xXd8xX15xX16xX3xXd7xX646xXdxX3xXexXb9xX9bxX15xX3xX20xXd4xX6xX3xXd7xXd8xX15xX3xX1xX30xX9axXa0xX15xX3xX4xXe7xX3xX13xX1xXd8xX3xX2bxX29xX9axX3xX223xX2cxX6xX3xX20xX6exX6fxX15xX16xX3xX4fxXdxXa0xXexX3xX5exX3xX1c0xXd8xXdxX100xX3xX4fxX25xX3xXexX1xX84xX64xX3xX20xXa37xX3xX15xX16xX6exX6fxXdxX3xX18xX19xX15xX3xX9axX9bxX15xX3xXexX19xX2bxX3xX16xX4fdxX15xX3xXd7xXe7xX3xX24xX145xXdxX3xX4xX19xX9axX3xX2bxX2cxX6xX3xX24xXf5xX3xXbxX1xX2cxX6xX3xX1xX30xX9axXa0xX15xX3xXexXb9xX6exX145xX4xX3xX2bxX4fdxXexX64xX3xX4xX1xX844xX15xX16xX3xXexX14xXdxX3xX20xX6xX15xX16xX3xX9axX9bxX30xX3xX4xX2aaxX30xX3xX15xX1xXd8xX3xX2bxX29xX9axX3xX16xX4fdxX15xX3xXacxX84xXexX64xX3xd29dxX4xX1xXdxX6xX3xXacxX1xXe7xfe80xX3xX24xX145xXdxX3xX15xX16xX6exX6fxXdxX3xX18xX19xX15xX3xXexXb9xX9bxX15xX3xX4xX232xX3xX7xX646xX3xX24xX261xX15xX16xX3xXbf1xX30xX9axX3xX1xX1exX2c9xX4xX1xX3xX4xX129xX6xX3xX2bxX25xX15xX1xX100xX3xX110xX9bxX15xX3xX4xX2c9xX15xX1xX3xX20xXe7xX64xX3xXacxX1xX30xX9axX84xX15xX3xXacxX1xX2cxX4xX1xX3xX15xX16xX6exX6fxXdxX3xX18xX19xX15xX3xX29xXbxX3xX18xX50xX15xX16xX3xX4xX232xX3xX16xXdxX145xXdxX3xX1xXe7xX6xX3xX24xXd8xX1exX3xX7xXa5xX15xX3xX2fxX30xX37xXexX3xX20xXa37xX3xX20xX2c9xXexX3xX15xX56xX15xX16xX3xX7xX30xX37xXexX3xX4xX6xX1exX64xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX2cxX3xX16xXdxXa5xX2bxX100xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX110xX1exX18xX9axXaxX12xXcxX2c9xXdxX3xX1b3xX3f9xX2bxX3xXcxX1xX129xX9axX64xX3xX15xXdxX9bxX15xX3xX24xX50xX3xX59xX5axX2xX5cxX3xX5exX3xX59xX5axX59xX5axX64xX3xX4xXe7xX3xX1xX232xX15xX3xX59xX100xX5axX5axX5axX3xX1xX6xX3xX2bxX2cxX6xX64xX3xX1xXdxXa0xX15xX3xX15xX6xX9axX3xXd7xXd8xX3xX4xX1exX15xX3xX20xX6xX15xX16xX3xXexXdxX84xX15xX3xX1xXd8xX15xX1xX3xXexX1xX30xX3xX1xX1exX2c9xX4xX1xX100xX3xX4fxX50xX3xX2bxX2cxX6xX3xX15xX56xX2bxX3xX15xX6xX9axX3xXe69xXacxX1xX14xX15xX16xX3xX15xX16xXb1cxXexXe72xX3xXacxX1xXdxX84xX15xX3xX4xX29xX4xX3xX1xX1f8xX3xXexXb9xXbaxX15xX16xX3xX2bxX2cxX6xX3xX16xXebxXbxX3xXb9xX37xXexX3xX15xX1xXdxXf5xX30xX3xXacxX1xXe7xX3xXacxX1xX56xX15xX100xX3xX464xX15xX16xX3xX49xXd8xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX231xX232xX15xX3xX5exX3xXcxXb9xX6exX646xX15xX16xX3xXbxX1xX8adxX15xX16xX3xX13xX13xXcadxX98bxXcxX13xXcxX3xX1b3xX3f9xX2bxX3xXcxX1xX129xX9axX3xX4xX1xX1exX3xXd7xXdxX84xXexX49dxX3xX4fxX145xXdxX3xX16xXdxX29xX3xXexX1xX30xX3xX2bxX30xX6xX3xX2bxX2cxX6xX3xX15xX16xX30xX9axX9bxX15xX3xX5xXdxXa0xX30xX3xX15xX1xX6exX3xX1xXdxXa0xX15xX3xX15xX6xX9axX3xXacxX1xXdxX84xX15xX3xX4xX30xX1f8xX4xX3xX7xX31xX15xX16xX3xX15xX16xX6exX6fxXdxX3xX18xX19xX15xX3xXexXb9xXbaxX15xX16xX3xX2bxX2cxX6xX3xX5xX6xX1exX3xX20xX6xX1exX100xX3xX1b3xXe7xX3xX5xX91dxX3xX20xX84xX15xX3xXd7xX19xX9axX3xX16xXdxX6fxX3xX15xX16xX6exX6fxXdxX3xX18xX19xX15xX3xX20xX6xX15xX16xX3xXexX11axX3xX1xX606xXdxX64xX3xX2bxX2cxX6xX3xX4xXe7xX3xX4xX8adxX15xX3xXe69xX15xX16xXb1cxXexXe72xX64xX3xX20xXa37xX3xX16xX4fdxX15xX3xXd7xXe7xX3xX24xX145xXdxX3xX4xX19xX9axX3xXexXb9xXbaxX15xX16xX3xXexXb9xX30xX9axXf5xX15xX3xXexX1xX31xX15xX16xX3xX15xXd8xX9axX3xXacxX1xX14xX15xX16xdb90xX3xX4fxX25xX3xX24xX82fxX9axX3xX4xX29xX4xX3xX4xX232xX3xXbf1xX30xX6xX15xX3xX4xX1xX242xX4xX3xX15xX56xX15xX16xX64xX3xX18xX1exX6xX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxXa0xXbxX3xX4xX2aaxX15xX3xX4xXe7xX3xX15xX1xX5b7xX15xX16xX3xX16xXdxXa5xXdxX3xXbxX1xX29xXbxX3xX1xX5b7xX30xX3xX1xXdxXa0xX30xX64xX3xXd7xXdxXa0xX15xX3xXbxX1xX29xXbxX3xXe69xX4xX1xXdxX6xX3xXacxX1xXe7xXe72xX3xX20xXa37xX3xX15xX16xX6exX6fxXdxX3xX18xX19xX15xX3xX16xX4fdxX15xX3xXd7xXe7xX3xX24xX145xXdxX3xX4xX19xX9axX3xX2bxX2cxX6xX100xX3xX110xX9bxX15xX3xX4xX2c9xX15xX1xX3xX20xXe7xX64xX3xX1xX30xX9axXa0xX15xX3xX4xX4f7xX15xX16xX3xX7xX91dxX3xX4xXe7xX3xX16xXdxXa5xXdxX3xXbxX1xX29xXbxX3xX20xX6exX6xX3xXexXdxX84xX15xX3xXd7xX1f8xX3xXacxX1xX1exX6xX3xX1xXb1cxX4xX3xXacx102d0xX3xXexX1xX30xX82fxXexX3xX24xXd8xX1exX3xXexXb9xXbaxX15xX16xX3xX2bxX2cxX6xX3xX20xXa37xX3xX15xX19xX15xX16xX3xX4xX6xX1exX3xX15xX56xX15xX16xX3xX7xX30xX37xXexX64xX3xX4xX1xX37xXexX3xX5xX6exX275xX15xX16xX3xX4xX1xX1exX3xX4xX19xX9axX3xX2bxX2cxX6xX100xX3xX1b3xXe7xX3xX5xXd8xX2bxX3xX20xX6exX275xX4xX3xX20xXdxXf5xX30xX3xX15xXd8xX9axX64xX3xX15xX16xXd8xX15xX1xX3xX2bxX2cxX6xX3xX20xX6exX6fxX15xX16xX3xX4xX129xX6xX3xXexXdcxX15xX1xX3xX2bxX145xXdxX3xXbxX1xX29xXexX3xXexXb9xXdxXa37xX15xX3xXd7xXf5xX15xX3xX24xX5b7xX15xX16xX100xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX110xX1exX18xX9axXaxX12xc122xX1xX14xX15xX16xX3xX4xX1xXdcxX3xX4xX1xXd4xX30xX3xXa5xX15xX1xX3xX1xX6exX646xX15xX16xX3xXd7xX646xXdxX3xX16xXdxX29xX3xXexX1xX30xX3xX2bxX30xX6xX3xXexX1xX37xXbxX64xX3xX15xXdxX9bxX15xX3xX24xX50xX3xX2bxX2cxX6xX3xX59xX5axX2xX5cxX5exX59xX5axX59xX5axX64xX3xX15xX16xX6exX6fxXdxX3xXexXb9xXbaxX15xX16xX3xX2bxX2cxX6xX3xXexXb9xX9bxX15xX3xX20xXd4xX6xX3xXd7xXd8xX15xX3xX4xX29xX4xX3xX1xX30xX9axXa0xX15xX3xX110xX29xX3xXcxX1xX6exX145xX4xX64xX3xX1d9xX6xX15xX16xX3xX1b3xX1xX29xX15xX1xX64xX3x10068xX30xX6xX15xX3xX49xXe7xX6xX64xX3xXcxX1xX6exX6fxX15xX16xX3xX6a3xX30xX19xX15xX3xX4xX8adxX15xX3xXbxX1xXa5xXdxX3xX4xX1xXd4xX30xX3xXexX1xXdxXa0xXexX3xX1xX2c9xXdxX3xXd7xX646xXdxX3xXexX1xXdxX9bxX15xX3xXexX6xXdxX3xXexXb9xX1exX15xX16xX3xX15xX56xX2bxX3xXbf1xX30xX6xX64xX3xX18xX1exX3xX20xXe7xX64xX3xX15xX56xX15xX16xX3xX7xX30xX37xXexX3xX2bxX2cxX6xX3xX646xX3xXacxX1xX30xX3xX24xX11axX4xX3xX15xXd8xX9axX3xX16xXdxXa5xX2bxX3xX7xX844xXexX100xX3xXcxX1xX10xX1exX3xXexX2cxX15xX1xX3xXexX1exX29xX15xX3xX4xX129xX6xX3xX15xX16xXd8xX15xX1xX3xX4xX1xX30xX9axX9bxX15xX3xX2bxX14xX15xX64xX3xX24xX145xXdxX3xX16xXdxX29xX3xXexX1xX30xX3xX2bxX30xX6xX3xX20xX6exX275xX4xX3xX29xXbxX3xX18xX50xX15xX16xX3xXexXb9xX1exX15xX16xX3xX15xXdxX9bxX15xX3xX24xX50xX3xX15xXd8xX9axX3xXexX1xX25xX3xXexXb9xX9bxX15xX3xX18xXdxXa0xX15xX3xXexX2cxX4xX1xX3xX4xXe7xX3xX15xX56xX15xX16xX3xX7xX30xX37xXexX3xX18xX6exX145xXdxX3xX35bxX5axX3xXexX37xX15xX3axX1xX6xX64xX3xX15xX16xX6exX6fxXdxX3xXexXb9xXbaxX15xX16xX3xX2bxX2cxX6xX3xXacxX1xX14xX15xX16xX3xX4xXe7xX3xX5xX149xXdxX100xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX110xX1exX18xX9axXaxX12xX1b3xXe7xX3xXexX1xXa37xX3xXexX1xX37xX9axX3xX24xXdxXa0xX4xX3xX16xXdxX29xX3xX2bxX2cxX6xX3xX16xXdxXa5xX2bxX3xX7xX19xX30xX3xX20xX149xX3xXa5xX15xX1xX3xX1xX6exX646xX15xX16xX3xXacxX1xX14xX15xX16xX3xX15xX1xX606xX3xX20xX84xX15xX3xX4xX30xX1f8xX4xX3xX7xX31xX15xX16xX3xX4xX129xX6xX3xX15xX16xX6exX6fxXdxX3xXexXb9xXbaxX15xX16xX3xX2bxX2cxX6xX100xX3xXcxX30xX9axX3xX15xX1xXdxX9bxX15xX64xX3xX2fxX52xXexX3xX24xXf5xX3xX20xX2aaxX30xX3xXb9xX6xX3xX4xX1xX1exX3xX7xXa5xX15xX3xXbxX1xX3f9xX2bxX3xXexX1xX25xX3xX4xX19xX9axX3xX2bxX2cxX6xX3xX24xX80xX15xX3xX5xXd8xX3xX120xX15xX3xX20xXd4xX15xX1xX3xX15xX1xX37xXexX3xXd7xX646xXdxX3xX5xX91dxX3xXexXb9xX9bxX15xX3xX20xXd4xX6xX3xXd7xXd8xX15xX3xXexXdcxX15xX1xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX49xXe7xX6xX3xX4xXe7xX3xXexX145xXdxX3xX356xX3xX15xX1xXd8xX3xX2bxX29xX9axX3xX20xX6exX6fxX15xX16xX3xX24xX145xXdxX3xX4xX14xX15xX16xX3xX7xX30xX37xXexX3xX5xX145xX15xX100xX3xX4fxXdxXa0xX4xX3xX16xXdxX29xX3xX2bxX2cxX6xX3xX16xXdxXa5xX2bxX3xX7xX19xX30xX3xX5xXd8xX3xXbf1xX30xX9axX3xX5xX30xX82fxXexX3xX4xX129xX6xX3xXexX1xXd4xX3xXexXb9xX6exX6fxX15xX16xX64xX3xX24xX25xX3xXexX1xX84xX3xX24xXdxXa0xX4xX3xX5xXd8xX2bxX3xXexXb9xX6exX145xX4xX3xX2bxX4fdxXexX3xX20xX31xXdxX3xX24xX145xXdxX3xX4xX29xX4xX3xX20xXd4xX6xX3xXbxX1xX6exX232xX15xX16xX3xX5xXd8xX3xX20xX6exX6xX3xX4xX232xX3xX16xXdxX145xXdxX3xX1xXe7xX6xX3xX20xXbaxX15xX16xX3xXd7xX1f8xX3xX24xXd8xX1exX3xX7xXa5xX15xX3xX2fxX30xX37xXexX64xX3xX4xXe7xX3xXexX1xX84xX3xX2bxX145xXdxX3xXexX56xX15xX16xX3xX15xX56xX15xX16xX3xX7xX30xX37xXexX64xX3xX4xX1xX37xXexX3xX5xX6exX275xX15xX16xX64xX3xX16xXdxXa5xX2bxX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX2cxX3xXexX1xX25xX3xX15xX16xX6exX6fxXdxX3xXexXb9xXbaxX15xX16xX3xX2bxX2cxX6xX3xX2bxX145xXdxX3xX20xX6exX275xX4xX3xX1xX6exX646xX15xX16xX3xX5xX275xXdxX3xXexX1fdxX3xX4xX19xX9axX3xXexXb9xXbaxX15xX16xX3xX15xXd8xX9axX100xX3xX110xX9bxX15xX3xX4xX2c9xX15xX1xX3xX20xXe7xX64xX3xX4xX29xX4xX3xX18xX1exX6xX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxXa0xXbxX3xX4xX4f7xX15xX16xX3xX4xX2aaxX15xX3xX4xXe7xX3xX7xX11axX3xX7xb745xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX24xX145xXdxX3xX15xX1xX5b7xX15xX16xX3xXacxX1xXe7xX3xXacxX1xX56xX15xX3xX4xX129xX6xX3xX15xX16xX6exX6fxXdxX3xXexXb9xXbaxX15xX16xX3xX2bxX2cxX6xX64xX3xX20xXa37xX3xX1xXb1cxX3xX9axX9bxX15xX3xXexX19xX2bxX3xX16xX4fdxX15xX3xXd7xXe7xX3xX24xX145xXdxX3xX4xX19xX9axX3xX2bxX2cxX6xX100xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1051cxX30xXexX1xX1exXb9xXaxX12xX6a3xX30xX19xX15xX3xX1b3xX6exX6fxX15xX16xX0xX3axXbxX12
Xuân Cường