Bột sắn dây Quảng Phú trở thành sản phẩm OCOP
(vhds.baothanhhoa.vn) - Bột sắn dây Quảng Phú, xã Quảng Phú, huyện Thọ Xuân là một trong 20 sản phẩm vừa được UBND tỉnh công nhận sản phẩm OCOP 3 sao.
5555x99cax8ddbx5b46xce90xd3b0x95a2x6ccfx9b23xX7x95f9x984exb49bxd360xa98ex93cbxX5x927dxXaxX3xX7xXexad1axX5xX10xX9xXaxXexX10x5dc7xXex79efxX6xX5xXdxa8aaxb0b0x7c56xX3xc105x9d56xX7xXexXdx82a5xX15x9ec6xXaxcecaxX0xX7xXex83d1x9fe7xX23xX22xX2fxcf07x6064xXexX3xX7xa496xX23xX3x64edx673exX15xX3xb21fxX27x55faxX23xX22xX3xa6edxX1xb156xX3xXexX33x9713xX3xXexX1x9b9cxX23xX1xX3xX7xX46xX23xX3xXbxX1xa930xbd99xX3xa7e4xc8fbxX61xX4axX0xa115xX7xXexX33xX34xX23xX22xX2fxX0xX66xX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx6fa8xX10xX6xX40xXaxX2fxX38xX39xXexX3xX7xX3dxX23xX3xX40xX41xX15xX3xX44xX27xX46xX23xX22xX3xX4axX1xX4cxb460xX3xX1cxb680xX3xX44xX27xX46xX23xX22xX3xX4axX1xX4cxX99xX3xX1xX27xX15xa149xX23xX3xXcxX1x8b3bxX3xd682xX27xX41xX23xX3xX5xX54xX3xX5fxX39xXexX3xXexX33xX34xX23xX22xX3x66bdx7677xX3xX7xX46xX23xX3xXbxX1xX5exX5fxX3xd5d2xd22exX6xX3x9347xc0a9xb193xX4xX3x9c2dxX38xac06xb5b4xX3xXexb842xX23xX1xX3xX4xd7c5xX23xX22xX3xX23xX1x98adxX23xX3xX7xX46xX23xX3xXbxX1xX5exX5fxX3xX61xX62xX61xX4axX3xd492xX3xX7xX6xX34x6a2fxX0xX66xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX38xX34xX40xX15xXaxX2fxX0xXdxX5fxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX62xX10xX23xXexX10xX33xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXax95a0xXdxX40xXexX1xX24xX3xc617xXc6xXc6xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xXfcx8648xXc6xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX33xX4xX9xXaxX66xX66xXdxXd1xX101x574exX6xX34xXexX1xX6xX23xX1xX1xX34xX6xX101xXd1xX23xX66xX23xX10xX133xX7xX66xXc5xX2xXfcxc03bxX66xXc5xXc6xXfcxX40xXfcxXc6xX14axX2x94e9xX17cx922cxXexX17cxXc5xX14axX2xXc5xX5xXc6xX101xX26xXbxX22x5e0cxX33xX9xX13ax995exXfcxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX38xX39xXexX3xX7xX3dxX23xX3xX40xX41xX15xX3xX44xX27xX46xX23xX22xX3xX4axX1xX4cxX3xXexX33xX50xX3xXexX1xX54xX23xX1xX3xX7xX46xX23xX3xXbxX1xX5exX5fxX3xX61xX62xX61xX4axXaxX3xX133xXdxX40xXexX1xX9xXaxX13axXc6xXc6xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxXfcxX14axXc6xXaxX3xX66xX2fxX0xX66xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX62xX6xXbxXexXdxX34xX23xXaxX2fxXddxX34xX3xX1xXd7xXbxX3xXexX1x8e1bxX3xX23xX1xXd6x83bcxX23xX22xX99xX3xb577xX1xc5a1xX3xX1xXebxX27xX3xX23x9372xX23xX3xX7xX3dxX23xX3xX40xX41xX15xX3xXexX33x6926xX23xX22xX3xX50xX3xXd1xc874xX23xX22xX3xXd5x720cxXexX3xX23xX54xX15xX3xXexX1xXd6x775bxX23xX22xX3xX4xX1xX34xX3xX4xa133xX3xXexX34xX99xX3xX23xX1xXdxbecbxX27xX3xX15bxX39xXexX101xX3xX38xX39xXexX3xX7xX3dxX23xX3xX40xX41xX15xX3xX44xX27xX46xX23xX22xX3xX4axX1xX4cxX3xXd5xXd6xXd7xX4xX3xX5xX54xX5fxX3xX33xX6xX3xXexXd2xX3xX4xX242xX3xX7xX3dxX23xX3xX40xX41xX15xX3xXexX6xX3xX4x62e0xX23xX3xXexXd6xc1dcxXdxX3xX23xX216xX23xX3xX4xd925xX3xX5fxX22axXdxX3xXexX1xX28cxX5fxX3xX5fxacbbxXexX3xXd5xbea4xX4xX3xXexX33xXd6xX23xX22xX101xX0xX66xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX38xX34xX40xX15xXaxX2fxX0xXdxX5fxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX62xX10xX23xXexX10xX33xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX133xXdxX40xXexX1xX24xX3xX13axXc6xXc6xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX18fxX18fxXc5xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX33xX4xX9xXaxX66xX66xXdxXd1xX101xX15bxX6xX34xXexX1xX6xX23xX1xX1xX34xX6xX101xXd1xX23xX66xX23xX10xX133xX7xX66xXc5xX2xXfcxX172xX66xXc5xXc6xXfcxX40xXfcxXc6xX14axXfcxX18fxX17cxX17exXexX17exX172xX18fxXfcxX172xX5xXc6xX101xX26xXbxX22xX18bxX33xX9xX2xXc6xX172xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX38xX39xXexX3xX7xX3dxX23xX3xX40xX41xX15xX3xX44xX27xX46xX23xX22xX3xX4axX1xX4cxX3xXexX33xX50xX3xXexX1xX54xX23xX1xX3xX7xX46xX23xX3xXbxX1xX5exX5fxX3xX61xX62xX61xX4axXaxX3xX133xXdxX40xXexX1xX9xXaxX13axXc6xXc6xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX18fxX18fxXc5xXaxX3xX66xX2fxX0xX66xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX62xX6xXbxXexXdxX34xX23xXaxX2fxXcxX1xXe5xX23xX22xX3xXexX1xXd6xX239xX23xX22xX3xXexXd2xX3xXexX1xX2a0xX23xX22xX3xX172xX3xX41xX5fxX3xX5x6856xX4xX1xX3xXexX1x93ccxX3xXexX33xX223xX23xX22xX3xX5fxaf05xX5fxX3xX4xX41xX15xX3xXd5xX9cxX3xX4xX1xXdxcd60xXexX3xX7x9654xX23xX99xX3xX7xX6xX27xX3xXexXd2xX3xX13axX3xXd5xX3ddxX23xX3xX2xXc6xX3xXexX1xX2a0xX23xX22xX3xX7xd384xX3xX4xX1xX34xX3xXexX1xX27xX3xX1xX34xa410xX4xX1xX101xX3xXcxX1xX239xXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xX5xX54xX5fxX3xX15bxX39xXexX3xX7xX3dxX23xX3xX40xX41xX15xX3xXexX1xX20fxX4xX1xX3xX1xXd7xXbxX3xX23xX1xX22fxXexX3xX5xX54xX3xXexXd2xX3xXexX1xX2a0xX23xX22xX3xX2xXc5xX3xXd5xX3ddxX23xX3xX1xX3ddxXexX3xXexX1xX2a0xX23xX22xX3xXc5xX3xX41xX5fxX3xX5xX3c1xX4xX1xX3xX23x5838xX5fxX3xX7xX6xX27xX101xX0xX66xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX38xX34xX40xX15xXaxX2fxX0xXdxX5fxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX62xX10xX23xXexX10xX33xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX133xXdxX40xXexX1xX24xX3xX13axXc6xXc6xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX17cxXfcxXfcxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX33xX4xX9xXaxX66xX66xXdxXd1xX101xX15bxX6xX34xXexX1xX6xX23xX1xX1xX34xX6xX101xXd1xX23xX66xX23xX10xX133xX7xX66xXc5xX2xXfcxX172xX66xX2xXc6xX17cxX40xX17cxXc6xX14axXfcxX17exX2xX2xXexX172xX13axXfcxX2xX14axX5xXc6xX101xX26xXbxX22xX18bxX33xX9xX17exXc6xXfcxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX38xX39xXexX3xX7xX3dxX23xX3xX40xX41xX15xX3xX44xX27xX46xX23xX22xX3xX4axX1xX4cxX3xXexX33xX50xX3xXexX1xX54xX23xX1xX3xX7xX46xX23xX3xXbxX1xX5exX5fxX3xX61xX62xX61xX4axXaxX3xX133xXdxX40xXexX1xX9xXaxX13axXc6xXc6xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX17cxXfcxXfcxXaxX3xX66xX2fxX0xX66xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX62xX6xXbxXexXdxX34xX23xXaxX2fx6b98xa08bxX3xX4xX294xX3xXexX1xX54xX23xX1xX3xXbxX1xX5exX5fxX3xX15bxX39xXexX3xX7xX3dxX23xX3xX40xX41xX15xX3xXd5xX408xXexX3xX4xX1xX22fxXexX3xX5xXd6xXd7xX23xX22xX99xX3xX23xX22xXd6xX239xXdxX3xX7xX46xX23xX3xX1cxX27xX22fxXexX3xXbxX1xX46xXdxX3xXexX1xd2f0xX4xX3xXexX1xX5a0xX4xX3xX1xXdxXacxX23xX3xX4xX2a0xX4xX3xX15bxXd6xd817xX4xX3xXexX1xX10xX34xX3x777bxX27xX15xX3xXexX33xX3c7xX23xX1xX99xX3xXexX1xXdxX3ddxXexX3xX15bxX3c1xX3xX7xX46xX23xX3xX1cxX27xX22fxXexX3xXd5xX46xX5fxX3xX15bxX46xX34xX3xXd1xXacxX3xX7xXdxX23xX1xX3xX7xX408xX4xX1xX3xX7xX3fcxX99xX3xX23xX22xX27xX223xX23xX3xX23xXd6xX5b3xX4xX3xX5xXb1xX4xX3xX15bxX39xXexX3xX7xX3dxX23xX3xXbxX1xX46xXdxX3xXexX33xX2a0xX23xX1xX3xX15bxb599xXdxX3xX15bxX5exX23xX3xX5xX54xX5fxX3xX22xXdxX46xX5fxX3xX4xX1xX22fxXexX3xX5xXd6xXd7xX23xX22xX3xXd1xX54xX3xX1xX3c7xX23xX1xX3xXexX1xc2c6xX4xX3xX4xX242xX6xX3xX7xX46xX23xX3xXbxX1xX5exX5fxX101xX0xX66xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX38xX34xX40xX15xXaxX2fxX0xXdxX5fxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX62xX10xX23xXexX10xX33xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX133xXdxX40xXexX1xX24xX3xX13axXc6xXc6xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xXfcxX17exX13axXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX33xX4xX9xXaxX66xX66xXdxXd1xX101xX15bxX6xX34xXexX1xX6xX23xX1xX1xX34xX6xX101xXd1xX23xX66xX23xX10xX133xX7xX66xXc5xX2xXfcxX172xX66xXc5xXc6xXfcxX40xXfcxXc6xX14axX2xX14axXc6xX172xXexX17cxX13axXc5xX2xXfcxX5xXc6xX101xX26xXbxX22xX18bxX33xX9xX172xX14axX17exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX38xX39xXexX3xX7xX3dxX23xX3xX40xX41xX15xX3xX44xX27xX46xX23xX22xX3xX4axX1xX4cxX3xXexX33xX50xX3xXexX1xX54xX23xX1xX3xX7xX46xX23xX3xXbxX1xX5exX5fxX3xX61xX62xX61xX4axXaxX3xX133xXdxX40xXexX1xX9xXaxX13axXc6xXc6xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxXfcxX17exX13axXaxX3xX66xX2fxX0xX66xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX62xX6xXbxXexXdxX34xX23xXaxX2fxbe0cxX3dxX23xX3xX5xX5a0xX6xX3xX4xX1xXb1xX23xX3xXd5xX55exX3xX5xX54xX5fxX3xX15bxX39xXexX3xX5xX54xX3xX5xX34xX408xXdxX3xX4xX242xX3xXexX34xX3xXd1xXd2xX6xX3xXd1xX54xX3xX23xX408xX4xX3xb136xX5xX34xX408xXdxX3xX4xX242xX3xX4xX1xX34xX3xX4xX1xX22fxXexX3xX5xXd6xXd7xX23xX22xX3xXexXdxX23xX1xX3xX15bxX39xXexX3xX4xX6xX34xceb3xX99xX3xX7xX6xX27xX3xXd5xX294xX3xX4xX408xX34xX3xXd1x9d39xX99xX3xXexXd6xX5b3xX4xX3xX1cxX28cxX99xX3xX33xba3bxX6xX3xX7xX408xX4xX1xX3xXd1xX54xX3xXd5xX55exX3xX33xX2a0xX34xX3xX23xXd6xX5b3xX4xX101xX0xX66xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX38xX34xX40xX15xXaxX2fxX0xXdxX5fxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX62xX10xX23xXexX10xX33xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX133xXdxX40xXexX1xX24xX3xX13axXc6xXc6xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX14axX13axX172xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX33xX4xX9xXaxX66xX66xXdxXd1xX101xX15bxX6xX34xXexX1xX6xX23xX1xX1xX34xX6xX101xXd1xX23xX66xX23xX10xX133xX7xX66xXc5xX2xXfcxX172xX66xXc5xXc6xXfcxX40xXfcxX2xXc6xX2xX17exXfcxXc6xXexX17exX14axXfcxX17cxXfcxX5xXc6xX101xX26xXbxX22xX18bxX33xX9xX17exX172xXfcxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX38xX39xXexX3xX7xX3dxX23xX3xX40xX41xX15xX3xX44xX27xX46xX23xX22xX3xX4axX1xX4cxX3xXexX33xX50xX3xXexX1xX54xX23xX1xX3xX7xX46xX23xX3xXbxX1xX5exX5fxX3xX61xX62xX61xX4axXaxX3xX133xXdxX40xXexX1xX9xXaxX13axXc6xXc6xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX14axX13axX172xXaxX3xX66xX2fxX0xX66xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX62xX6xXbxXexXdxX34xX23xXaxX2fxXcxXdxX3ddxXbxX3xXexX1xX10xX34xX3xX5xX54xX3xXbxX1xX3d0xX23xX3xX5xXb1xX4xX3xXexXdxX23xX1xX3xXbxX1xX46xXdxX3xX5bbxX27xX6xX3xX23xX1xXdxX24bxX27xX3xX5xX3d0xX23xX3xX5xXb1xX4xX3xXd1xX5b3xXdxX3xX5xX5b3xXbxX3xXd1xX46xXdxX3xX40xX54xX15xX3xXd5xX55exX3xX5xX22fxX15xX3xXexXdxX23xX1xX3xX4xX1xX22fxXexX101xX3xX741xX6xX27xX3xX20dxX1xXdxX3xXd5xX9cxX3xX4xX294xX3xX5xXd6xXd7xX23xX22xX3xX15bxX39xXexX3xXexXdxX23xX1xX3xX4xX1xX22fxXexX99xX3xX23xX22xXd6xX239xXdxX3xX7xX46xX23xX3xX1cxX27xX22fxXexX3xX7xX3fcxX3xXbxX1xX46xXdxX3xXexX1xX6xX15xX3xX23xXd6xX5b3xX4xX3xX5fxce98xXdxX3xX23xX22xX54xX15xX3xXexXd2xX3xX5fxX39xXexX3xXd5xX3ddxX23xX3xX1xX6xXdxX3xX5xX3d0xX23xX99xX3xXd5xX3ddxX23xX3xX20dxX1xXdxX3xX23xX54xX34xX3xXexX1xX22fxX15xX3xXexXdxX23xX1xX3xX15bxX39xXexX3xX5xX3dxX23xX22xX3xXd5xXb1xX23xX22xX3xX1cxX27x6e85xX23xX22xX3xX7xX3fcxX3xX4xX1xX3dxXexX3xX1xX3ddxXexX3xX23xXd6xX5b3xX4xX3xXexX33xX34xX23xX22xX3xXd5xXdxX3xXd1xX54xX3xX5xX22fxX15xX3xXbxX1xX3d0xX23xX3xX15bxX39xXexX3xX5xX3dxX23xX22xX3xXd5xXb1xX23xX22xX3xX5xX408xXdxX101xX0xX66xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX38xX34xX40xX15xXaxX2fxX0xXdxX5fxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX62xX10xX23xXexX10xX33xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX133xXdxX40xXexX1xX24xX3xX13axXc6xXc6xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX17cxXfcxX172xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX33xX4xX9xXaxX66xX66xXdxXd1xX101xX15bxX6xX34xXexX1xX6xX23xX1xX1xX34xX6xX101xXd1xX23xX66xX23xX10xX133xX7xX66xXc5xX2xXfcxX172xX66xX2xXc6xX17cxX40xX17cxXc6xX14axXfcxX17exX17cxXc6xXexX17exX2xX13axX17cxX17exX5xXc6xX101xX26xXbxX22xX18bxX33xX9xXc5xXc6xX14axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX38xX39xXexX3xX7xX3dxX23xX3xX40xX41xX15xX3xX44xX27xX46xX23xX22xX3xX4axX1xX4cxX3xXexX33xX50xX3xXexX1xX54xX23xX1xX3xX7xX46xX23xX3xXbxX1xX5exX5fxX3xX61xX62xX61xX4axXaxX3xX133xXdxX40xXexX1xX9xXaxX13axXc6xXc6xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX17cxXfcxX172xXaxX3xX66xX2fxX0xX66xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX62xX6xXbxXexXdxX34xX23xXaxX2fxXcxX33xX27xX23xX22xX3xX15bxX3c7xX23xX1xX3xX17cxX3xX20dxX22xX3xX4xX242xX3xX7xX3dxX23xX3xX40xX41xX15xX3xXexXd6xX28cxXdxX3xX7xX3fcxX3xX5xX54xX5fxX3xXd5xXd6xXd7xX4xX3xX2xX3xX20dxX22xX3xX15bxX39xXexX3xXexXdxX23xX1xX101xX3xX38xX39xXexX3xX7xX3dxX23xX3xX40xX41xX15xX3xX4xX294xX3xX1xX3c7xX23xX1xX3xX40xX408xX23xX22xX3xX5xX54xX3xXexXd2xX23xX22xX3xXd1xXdxX216xX23xX3xXexX34xX99xX3xX23xX1xX7a5xX99xX3xX7xX3dxX4xX3xX4xX408xX23xX1xX3xXd1xX54xX3xX20dxX1xXe5xX99xX3xX20dxX1xXdxX3xX7xX239xX3xXexX6xX15xX3xXd1xX54xX34xX3xXexX1xX22fxX15xX3xX5fxX3c1xX23xX3xX5fxX2a0xXexX101xX0xX66xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX38xX34xX40xX15xXaxX2fxX0xXdxX5fxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX62xX10xX23xXexX10xX33xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX133xXdxX40xXexX1xX24xX3xX13axXc6xXc6xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX18fxXc5xX17cxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX33xX4xX9xXaxX66xX66xXdxXd1xX101xX15bxX6xX34xXexX1xX6xX23xX1xX1xX34xX6xX101xXd1xX23xX66xX23xX10xX133xX7xX66xXc5xX2xXfcxX172xX66xXc5xXc6xXfcxX40xXfcxXc6xX14axXc5xX172xX2xX18fxXexX14axX13axX17cxX17cxX14axX5xXc6xX101xX26xXbxX22xX18bxX33xX9xX14axXfcxXfcxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX38xX39xXexX3xX7xX3dxX23xX3xX40xX41xX15xX3xX44xX27xX46xX23xX22xX3xX4axX1xX4cxX3xXexX33xX50xX3xXexX1xX54xX23xX1xX3xX7xX46xX23xX3xXbxX1xX5exX5fxX3xX61xX62xX61xX4axXaxX3xX133xXdxX40xXexX1xX9xXaxX13axXc6xXc6xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX18fxXc5xX17cxXaxX3xX66xX2fxX0xX66xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX62xX6xXbxXexXdxX34xX23xXaxX2fx8f85xX23xX22xX3x65a5x69b0xX3xXc63xX45exX23xX3xXc63x7716xX23xX1xX99xX3xb153xXdxX2a0xX5fxX3xXd5xX99cxX4xX3xX7exXd7xXbxX3xXexX2a0xX4xX3xX1cxX9cxX3xX23xXe5xX23xX22xX3xX23xX22xX1xXdxXacxXbxX3xX44xX27xX46xX23xX22xX3xX4axX1xX4cxX3xX4xX1xX34xX3xX15bxXdxX3ddxXexX24xX3xX7exX54xX23xX22xX3xX23xX45exX5fxX3xX7exXd7xXbxX3xXexX2a0xX4xX3xX1cxX9cxX3xXexXdxX216xX27xX3xXexX1xX614xX3xXc5xX17cxX3xX1exX3xXfcxXc6xX3xXexX22fxX23xX3xX4xX242xX3xX7xX3dxX23xX3xXd1xX54xX3xXexX1xX27xX3xXd5xXd6xXd7xX4xX3xX1xX28cxX23xX3xX17cxX3xXexX22fxX23xX3xXexXdxX23xX1xX3xX15bxX39xXexX3xX1cxX27xX22fxXexX3xX15bxX2a0xX23xX3xX33xX6xX3xXexX1xX3c1xX3xXexX33xXd6xX239xX23xX22xX99xX3xXexX408xX34xX3xXd1xXdxXacxX4xX3xX5xX54xX5fxX3xX4xX1xX34xX3xX23xX1xXdxX24bxX27xX3xX5xX6xX34xX3xXd5xX39xX23xX22xX3xXexX33xX216xX23xX3xXd5xX3c1xX6xX3xX15bxX54xX23xX3xX1cxX9cxX101xX0xX66xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX38xX34xX40xX15xXaxX2fxX0xXdxX5fxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX62xX10xX23xXexX10xX33xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX133xXdxX40xXexX1xX24xX3xX13axXc6xXc6xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX17cxXfcxXfcxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX33xX4xX9xXaxX66xX66xXdxXd1xX101xX15bxX6xX34xXexX1xX6xX23xX1xX1xX34xX6xX101xXd1xX23xX66xX23xX10xX133xX7xX66xXc5xX2xXfcxX172xX66xXc5xXc6xXfcxX40xXfcxXc6xX14axXc5xX172xX172xX13axXexX17cxX14axX2xX14axX14axX5xXc6xX101xX26xXbxX22xX18bxX33xX9xX17cxXc5xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX38xX39xXexX3xX7xX3dxX23xX3xX40xX41xX15xX3xX44xX27xX46xX23xX22xX3xX4axX1xX4cxX3xXexX33xX50xX3xXexX1xX54xX23xX1xX3xX7xX46xX23xX3xXbxX1xX5exX5fxX3xX61xX62xX61xX4axXaxX3xX133xXdxX40xXexX1xX9xXaxX13axXc6xXc6xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX17cxXfcxXfcxXaxX3xX66xX2fxX0xX66xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX62xX6xXbxXexXdxX34xX23xXaxX2fxX55dxX55exX3xXd5xX2a0xXbxX3xX639xX23xX22xX3xX23xX1xX27xX3xX4xX3d0xX27xX3xX23xX22xX54xX15xX3xX4xX54xX23xX22xX3xX4xX6xX34xX3xX4xX242xX6xX3xXexX1xX3c1xX3xXexX33xXd6xX239xX23xX22xX3xXd1xX24bxX3xX7xX46xX23xX3xXbxX1xX5exX5fxX3xX15bxX39xXexX3xX7xX3dxX23xX99xX3xX7exXd7xXbxX3xXexX2a0xX4xX3xX1cxX9cxX3xXd5xX9cxX3xX5xXdxX216xX23xX3xX20dxX3ddxXexX3xX15bxX6xX34xX3xXexXdxX216xX27xX3xX7xX46xX23xX3xXbxX1xX5exX5fxX3xX4xX1xX34xX3xX4xX2a0xX4xX3xX1xX39xX3xX23xXe5xX23xX22xX3xX40xX41xX23xX3xXd5xX55exX3xX4xX1xX3ddxX3xX15bxXdxX3ddxX23xX3xX7xX46xX23xX3xX1cxX27xX22fxXexX3xXexX1xX54xX23xX1xX3xXexXdxX23xX1xX3xX15bxX39xXexX3xX7xX3dxX23xX3xX7xX6xX27xX3xXd5xX294xX3xX4xX4xX27xX23xX22xX3xX4xX22fxXbxX3xX4xX1xX34xX3xXd5xX99cxXdxX3xXexX2a0xX4xX99xX3xX4xX2a0xX4xX3xX4xX1xX27xX95axXdxX3xX7xX46xX23xX3xXbxX1xX5exX5fxX3xX7xX408xX4xX1xX3xXexX33xX216xX23xX3xXexX1xX3c1xX3xXexX33xXd6xX239xX23xX22xX3xXexX33xX34xX23xX22xX3xXd1xX54xX3xX23xX22xX34xX54xXdxX3xXexXe0xX23xX1xX3xXd5xX55exX3xXexXdxX216xX27xX3xXexX1xX614xX101xX0xX66xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxce12xX27xXexX1xX34xX33xXaxX2fxXcxX1xX27xX3xXcxX1xX242xX15xX0xX66xXbxX2f
Thu Thủy