Đảm bảo công tác phòng, chống dịch cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia
(vhds.baothanhhoa.vn) - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, toàn tỉnh Thanh Hoá có hơn 40.200 thí sinh đăng ký dự thi.
3d90x9f43xd74ex4597xa6b9x5a51xcae7x56e7xba1dxX7xe428xb6fdxde89x6125x54bex677exX5xc6a3xXaxX3xX7xXexd031xX5xX10xX9xXaxXexX10xb1a7xXex6736xX6xX5xXdx7533xd54bxaa4cxX3xX4xX10xX23xXexX10x905dx60a6xXax9e31xdc42x6163x9403xX3xc301xX30xac26xX3xX4x5c54xX23xX22xX3xXexab42xX4xX3xXbxX1xb521xX23xX22x41d2xX3xX4xX1xa43axX23xX22xX3x9adax44aexX4xX1xX3xX4xX1xX35xX3x52eax7109xX3xXexX1xXdxX3xXexX49xXexX3xX23xX22xX1xXdxd341xXbxX3xXcxb891xda35xXcxX3xc9d2xdb4cxX49xX4xX3xX22xXdxX6xX0x7ccfxX1xX2xX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX10xX6xX4dxXaxX2exdf85xX57xX3xXexX1xXdxX3xXexX49xXexX3xX23xX22xX1xXdxX65xXbxX3xXcxX69xX6axXcxX3xX23x76d7xX31xX3x8a89x5fa7xXa6xX2xX45xX3xXexX35x5a5bxX23xX3xXex60cfxX23xX1xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX69xX35xX3dxX3xX4xe382xX3xX1x9c7bxX23xX3xa629xXa7xcd6cxXa6xXa7xXa7xX3xXexX1x9d9bxX3xX7xXdxX23xX1xX3xbc93xXa3xX23xX22xX3xX56x8340xX3xX4dxb895xX3xXexX1xXdxXc9xX0xX76xXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9ad5xX35xX4dxX15xXaxX2exX0xXdxX31xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxe6a4xX10xX23xXexX10xX2bxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXax560axXdxX4dxXexX1xX24xX3x6300xXa7xXa7xXbxX1cxX2cxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xedf6xX2x5ed6xXbxX1cxX2cxXaxX3xX7xX2bxX4xX9xXaxX76xX76xXdx7cf8xXc9xX33xX6xX35xXexX1xX6xX23xX1xX1xX35xX6xXc9xX13dxX23xX76xX23xX10xX117xX7xX76xXa6xX2xXa6x7fefxX76xXa6xXa7xX12fxX4dxXa6xX2xX11exX2xX156xXa7xX2xXexX156xXa7xXa6xXa6xX2xX5xXa7xXc9xe69bxXbxX22x3e1bxX2bxX9xXc7xX156xX156xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2fxX30xX31xX3xX33xX30xX35xX3xX4xX38xX23xX22xX3xXexX3dxX4xX3xXbxX1xX42xX23xX22xX45xX3xX4xX1xX49xX23xX22xX3xX4dxX4exX4xX1xX3xX4xX1xX35xX3xX56xX57xX3xXexX1xXdxX3xXexX49xXexX3xX23xX22xX1xXdxX65xXbxX3xXcxX69xX6axXcxX3xX6dxX6exX49xX4xX3xX22xXdxX6xXaxX3xX117xXdxX4dxXexX1xX9xXaxX11exXa7xXa7xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX12dxX2xX12fxXaxX3xX76xX2exX0xX76xXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf5xX35xX4dxX15xXaxX2exXcxX2bxX35xX23xX22xX3xXd7xXc1xX3xX4xXc1xX3xX12fxX11exXc9xX12dxX11exX12fxX3xX1xecf9xX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX5x88b9xXbxX3xX2xXa6xX3xcbd6xX1xX65xX3xXcxX69xX6axXcxX3xX5xXaexX3xX12fxX12dxXc9xX12fxXa7x865cxX3xX1xX208xX4xX3xX7xXdxX23xX1xX2cxX3xX1xX65xX3xX22xXdxX3dxX35xX3xX4dx9bc6xX4xX3xXexX1xaffexd2b5xX23xX22xX3xX1cxX6exX15x5093xX23xX3xXc7xXc9xcb11xXc7xX2xX3xX1xX208xX4xX3xX7xXdxX23xX1x82e1xX2cxX3xX2xXc9xX228xX228xXc7xX3xXexX1xXd0xX3xX7xXdxX23xX1xX3xXexXe0xX3xX4dxX35xXc9xX3xXcxX35xXaexX23xX3xXexXb2xX23xX1xX3xX33xX49xX3xXexX2bxXd0xX3xX156xX12dxX3xXd7xXdx8198xX31xX3xX13dxX211xXdxX3xX2xXc9xX156xXc7xXa6xX3xXbxX1xX42xX23xX22xX3xXexX1xXdxX3xXd7x9429xXexX3xXexc78dxXdxX3xX4xX3dxX4xX3xXexX2bxX242xX243xX23xX22xX3xXcxX69xX6axXcxX3xXexX2bxX24axX23xX3xXd7xX4exX6xX3xX33xXaexX23xX3xXexX35xXaexX23xX3xXexXb2xX23xX1xXc9xX3x478cx4db2xXdxX3xX1xX6exX15xX65xX23xX45xX3xXexX1xX4exX3xX1cxa46cxX45xX3xXexX1xXaexX23xX1xX3xXbxX1xX49xX3xX4xXc1xX3xXd0xXexX3xX23xX1xaee1xXexX3xX2xX3xXd7xXdxX28axX31xX3xXexX1xXdxX2cxX3xX4xXc1xX3xX56xX1xX35xX30xX23xX22xX3xX228xXc9xX12dxXa7xXa7xX3xX4xX3dxX23xX3xX33xc69cxX3xXexX1xX6xX31xX3xX22xXdxX6xX3xX4xX38xX23xX22xX3xXexX3dxX4xX3xX4xX35xXdxX3xXexX1xXdxXc9xX3xX108xcef1xX23xX22xX3xX13dxX211xXdxX3xX13dxXdxX65xX4xX3xX4xX1xX6exe860xX23xX3xX33xX4exX3xXd7xXdxa120xX6exX3xX56xXdxX65xX23xX3xX13dxX350xX3xX4xXc4xX3xX7xc7e7xX3xX13dx64d8xXexX3xX4xX1xX2f6xXexX45xX3xX23xX1x71e0xX23xX3xX5xXe0xX4xX45xX3xX4xX38xX23xX22xX3xXexX3dxX4xX3xXbxX1xX42xX23xX22xX45xX3xX4xX1xX49xX23xX22xX3xX4dxX4exX4xX1xX3xX108xd353xbeebxdd09xbfd9xX1exX2xX24fxX3xXexX2a6xXdxX3xX4xX3dxX4xX3xXd7xXdxX28axX31xX3xXexX1xXdxX3xXd7xX242xc5a8xX4xX3xXd7xX2a2xX4xX3xX33xXdxX65xXexX3xX4xX35xXdxX3xXexX2bxX208xX23xX22xXc9xX0xX76xXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf5xX35xX4dxX15xXaxX2exX2fxXdxX28axX31xX3xXexX1xXdxX3xXcxX2bxX242xX243xX23xX22xX3xXcxX69xX6axXcxX3x5cdfxX24axX3xX392xXa3xX23xX3xX69xX242xX6exX45xX3xX1xX6exX15xX65xX23xX3xXcxX1xXdxX65xX6exX3xX69xXc1xX6xX3xX4xXc1xX3xX156xXa6xX24fxX3xXexX1xXd0xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX4dxXe0xX3xXexX1xXdxX3xX217xXexX2bxX35xX23xX22xX3xXd7xXc1xX3xX4xXc1xX3xX156xXa6xX3xXexX1xXd0xX3xX7xXdxX23xX1xX3xXexXe0xX3xX4dxX35xX45xX3xX2xX24fxXa6xX3xXexX1xXd0xX3xX7xXdxX23xX1xX3xXexX2bxX6exX23xX22xX3xXexX36dxX31xX3xX22xXdxX3dxX35xX3xX4dxX23dxX4xX3xXexX1xX242xX243xX23xX22xX3xX1cxX6exX15xX24axX23xX3xX13dxXaexX3xXc7xX228xX12dxX3xXexX1xXd0xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX4xa640xX6xX3xXexX2bxX242xX243xX23xX22xX25bxX3xXexX2a6xXdxX3xX12fxX2xX3xXbxX1xX42xX23xX22xX3xXexX1xXdxXc9xX3xXcxX2bxX242xX211xX4xX3xXd7xXc1xX45xX3xXexX2a6xXdxX3xXd7xXdxX28axX31xX3xXexX1xXdxX3xX4xXc1xX3xX2xX3xXexX1xXd0xX3xX7xXdxX23xX1xX3xXexXe0xX3xX4dxX35xX3xXexe122xX3xXexXb2xX23xX1xX3xX23xX22xX35xXaexXdxX3xX13dxX350xX45xX3xX56xX1xX38xX23xX22xX3xXexX1xX6exX31axX4xX3xXd7xX49xXdxX3xXexX242xX3acxX23xX22xX3x7f6dxXa7xX45xX3xX4edxX2xX45xX3xX4edxXa6xX45xX3xX23xX22xXaexX15xX3xX228xX1exX156xX3xXd7xX2e1xX3xX4xX1xX35xX3xX1cx655exXexX3xX23xX22xX1xXdxX65xX31xX3xX36dxX31xX3xXexXd0xX23xX1xX3xX5xc140xX23xX3xX2xX45xX3xXd7xX47dxX3xXd7xXdxX350xX6exX3xX56xXdxX65xX23xX3xX4dxXe0xX3xXexX1xXdxXc9xX3xXf5xX108xX2fxX3xX1xX6exX15xX65xX23xX3xXd7xX2e1xX3xX4xXc1xX3xXbxX1xX242xXc4xX23xX22xX3xX3dxX23xX3xXd7xX49xXdxX3xX13dxX211xXdxX3xXexX2bxX242xX243xX23xX22xX3xX1xX3acxXbxX3xX23xXaexX15xX45xX3xX4xX23dxX3xXexX1xX28axX3xX5xXaexX3xX33xX49xX3xXexX2bxXd0xX3xX1cxX10xX3xX4xX1xX6exX15xX24axX23xX3xX4dxX23dxX23xX22xX3xX13dxXaexX3xX4xbc6axX3xX4xX3dxX23xX3xX33xX31axX3xX4xX47dxX6xX3xXcxX2bxX6exX23xX22xX3xXexX36dxX31xX3xb13dxX3xXexe981xX3xX1xX6exX15xX65xX23xX3xXcxX1xXdxX65xX6exX3xX69xXc1xX6xX3xX4xX1xX4exX6exX3xXexX2bxX3dxX4xX1xX3xX23xX1xXdxX65xX31xX3xXd7xX242xX6xX3xXd7xXc1xX23xX3xXexX1xXd0xX3xX7xXdxX23xX1xX3xXexX2bxX35xX23xX22xX3xX23xX1x596axX23xX22xX3xX23xX22xXaexX15xX3xXexX1xXdxX2cxX3xXexX1xXd0xX3xX7xXdxX23xX1xX3xXexX1xXdxX3xX35fxX3xXbxX1xX42xX23xX22xX3xX4dxXe0xX3xXbxX1xX42xX23xX22xX3xXd7xX242xX3acxX4xX3xX33xX49xX3xXexX2bxXd0xX3xX22xXdxX3dxX31xX3xXexX1xX4exX3xX4xX35xXdxX3xXexX1xXdxX3xX31xX2a2xX4xX3xXd7xe5f4xX3xX33xX30xX35xX3xX1xX31axX3xX13dxXaexX3xXd7xX30xX31xX3xX33xX30xX35xX3xX4xX3dxX4xX3xX33xXdxX65xX23xX3xXbxX1xX3dxXbxX3xXbxX1xX42xX23xX22xX3xX4dxX4exX4xX1xXc9xX0xX76xXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf5xX35xX4dxX15xXaxX2exX0xXdxX31xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX108xX10xX23xXexX10xX2bxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX117xXdxX4dxXexX1xX24xX3xX11exXa7xXa7xXbxX1cxX2cxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX12dxX2xXc7xXbxX1cxX2cxXaxX3xX7xX2bxX4xX9xXaxX76xX76xXdxX13dxXc9xX33xX6xX35xXexX1xX6xX23xX1xX1xX35xX6xXc9xX13dxX23xX76xX23xX10xX117xX7xX76xXa6xX2xXa6xX156xX76xXa6xXa7xX12fxX4dxXa6xX2xX11exX2xX11exXa7xXa6xXexX11exX156xXc7xX228xX228xX5xXa7xXc9xX16cxXbxX22xX16fxX2bxX9xX228xX12fxX156xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2fxX30xX31xX3xX33xX30xX35xX3xX4xX38xX23xX22xX3xXexX3dxX4xX3xXbxX1xX42xX23xX22xX45xX3xX4xX1xX49xX23xX22xX3xX4dxX4exX4xX1xX3xX4xX1xX35xX3xX56xX57xX3xXexX1xXdxX3xXexX49xXexX3xX23xX22xX1xXdxX65xXbxX3xXcxX69xX6axXcxX3xX6dxX6exX49xX4xX3xX22xXdxX6xXaxX3xX117xXdxX4dxXexX1xX9xXaxX11exXa7xXa7xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX12dxX2xXc7xXaxX3xX76xX2exX0xX76xXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf5xX35xX4dxX15xXaxX2exXcxX2a6xXdxX3xXd7xXdxX28axX31xX3xXexX1xXdxX3xXcxX2bxX242xX243xX23xX22xX3xXcxX69xX6axXcxX3xX69xXaexX31xX3xba01xX632xX23xX22xX45xX3xXcxX6axX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX69xXc1xX6xX3xX4xXc1xX3xX228xXa7xX24fxX3xXexX1xXd0xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX4dxXe0xX3xXexX1xXdxX3xXexX2a6xXdxX3xXa6xX228xX3xXbxX1xX42xX23xX22xX3xXexX1xXdxXc9xX3xXcxXd0xX23xX1xX3xXd7xX5a8xX23xX3xX1xX5a8xXexX3xX23xX22xXaexX15xX3xX228xX3xX1exX156xX45xX3xX31xX31axXexX3xXexX1xXd0xX3xX7xXdxX23xX1xX3xXexX1xX6exX31axX4xX3xXd7xX49xXdxX3xXexX242xX3acxX23xX22xX3xX4edxXa6xX3xX4xXc1xX3xX56xX5a8xXexX3xa885xX6exX30xX3xX1cxX50axXexX3xX23xX22xX1xXdxX65xX31xX3xX36dxX31xX3xXexXd0xX23xX1xX3xX5xX51dxX23xX3xX12fxX3xX13dxXaexX3xXd7xX47dxX3xXd7xXdxX350xX6exX3xX56xXdxX65xX23xX3xX4dxXe0xX3xXexX1xXdxXc9xXc9xXc9xX0xX76xXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf5xX35xX4dxX15xXaxX2exX0xXdxX31xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX108xX10xX23xXexX10xX2bxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX117xXdxX4dxXexX1xX24xX3xX11exXa7xX2xXbxX1cxX2cxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX12dxX2xX12fxXbxX1cxX2cxXaxX3xX7xX2bxX4xX9xXaxX76xX76xXdxX13dxXc9xX33xX6xX35xXexX1xX6xX23xX1xX1xX35xX6xXc9xX13dxX23xX76xX23xX10xX117xX7xX76xXa6xX2xXa6xX156xX76xXa6xXa7xX12fxX4dxXa6xX2xX11exX2xX11exXa6xX156xXexXc7xX228xXa7xX2xX156xX5xXa7xXc9xX16cxXbxX22xX16fxX2bxX9xX12fxX156xX11exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2fxX30xX31xX3xX33xX30xX35xX3xX4xX38xX23xX22xX3xXexX3dxX4xX3xXbxX1xX42xX23xX22xX45xX3xX4xX1xX49xX23xX22xX3xX4dxX4exX4xX1xX3xX4xX1xX35xX3xX56xX57xX3xXexX1xXdxX3xXexX49xXexX3xX23xX22xX1xXdxX65xXbxX3xXcxX69xX6axXcxX3xX6dxX6exX49xX4xX3xX22xXdxX6xXaxX3xX117xXdxX4dxXexX1xX9xXaxX11exXa7xX2xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX12dxX2xX12fxXaxX3xX76xX2exX0xX76xXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf5xX35xX4dxX15xXaxX2ex5e28xX1xXdxX3xX23xX1xX362xX23xX3xXexX2a6xXdxX3xX31xX31axXexX3xX7xX49xX3xXd7xXdxX28axX31xX3xXexX1xXdxX45xX3xX4xX38xX23xX22xX3xXexX3dxX4xX3xX4xX1xX6exX348xX23xX3xX33xX4exX3xX13dxX350xX3xX31xX208xXdxX3xX31xX2a2xXexX3xXd7xX2e1xX3xX4xXc4xX3xX33xX30xX23xX3xX1xX35xXaexX23xX3xXexX2f6xXexX45xX3xX7xe896xX23xX3xX7xXaexX23xX22xX3xX4xX1xX35xX3xX56xX57xX3xXexX1xXdxXc9xX3xX108xX38xX23xX22xX3xXexX3dxX4xX3xX13dxX65xX3xX7xXdxX23xX1xX3xXbxX1xX42xX23xX22xX45xX3xX4xX1xX49xX23xX22xX3xX4dxX4exX4xX1xX3xX108xX391xX392xX393xX394xX1exX2xX24fxX3xXexX2a6xXdxX3xX4xX3dxX4xX3xXd7xXdxX28axX31xX3xXexX1xXdxX3xXd7xX242xX3acxX4xX3xXexX2bxXdxX28axX23xX3xX56xX1xX6xXdxX3xXexX1xXe0xX4xX3xX1xXdxX65xX23xX3xXexX1xX10xX35xX3xXd7x3fbexX23xX22xX3xX15xX24axX6exX3xX4xX51dxX6exX3xX4xX47dxX6xX3xX23xX22xXaexX23xX1xX3xX4xX1x6b25xX4xX3xX23xXa3xX23xX22xX3xX13dxXaexX3xX7xX3dxXexX3xX13dxX211xXdxX3xXexX1xXe0xX4xX3xXexX5a8xX3xX31xX2d2xXdxX3xXd7xXdxX28axX31xX3xXexX1xXdxXc9xX3xX108xX3dxX4xX3xXd7xXdxX28axX31xX3xXexX1xXdxX3xXd7xX350xX6exX3xX33xX49xX3xX5xXe0xX4xX3xX5xX242xX3acxX23xX22xX3xX31xX3dxX15xX3xXd7xX35xX3xXexX1xX36dxX23xX3xX23xX1xXdxX65xXexX45xX3xX31xX3dxX15xX3xXd7xX35xX3xXexX1xX36dxX23xX3xX23xX1xXdxX65xXexX2cxX3xX56xX1xX348xX6exX3xXexX2bxX6xX23xX22xX45xX3xX7xX3dxXexX3xX56xX1xX6exX348xX23xd06dxX0xX76xXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc120xX6exXexX1xX35xX2bxXaxX2exXcxX1xX6exX3xXcxX1xX47dxX15xX3xX1exX3xXcxX2bxX6exX23xX22xX3xX3ecxX24axX0xX76xXbxX2e
Thu Thủy - Trung Lê