Pù Luông đón trên 1.000 lượt khách du lịch
(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) Qua 6 tháng đầu năm các chủ nhà nghỉ đã đón tiếp được 1.020 lượt khách đến tham quan, trong đó khách quốc tế là 450 người.
bdfbxf426x1444axe453x1766exf463x106eaxc31cx116c6xX7xe6a5x13768x15d66xc8b0xd77exebccxX5x14ed4xXax14c79x12bfcx134eexX3x1686fx16061x1317ax16d08x16c8dxX3x12a56xdfc7xX19xX3xXex11ae3x124f2xX19xX3xX2xf08fx1413dxX27xX27xX3xX5xcdb0x11f35xXexX3x1242dxX1x162dexX4xX1xX3x16dabxX17xX3xX5x174c7xX4xX1xX0x16947xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc6b7xX10xX6xX36xXaxX12xc438xeb62xX4dx1020ax13d95xdde6xfabfxX3x12742xX17xX6xX3x13adcxX3xXexX1xX32xX19xX1axX3xX1cxd59exX17xX3xX19x126adx15fd5xX3xX4xX32xX4xX3xX4xX1x15d15xX3xX19xX1x157edxX3xX19xX1axX1xee71xX3xX1cx10e4cxX3xX1cxX1dxX19xX3xXexXdx151d3xXbxX3xX1cxX2cxX2dxX4xX3xX2xX26xX27x15d5axX27xX3xX5xX2cxX2dxXexX3xX30xX1xX32xX4xX1xX3xX1cxX89xX19xX3xXexX1xX6xX6dxX3xed15xX17xX6xX19xd73axX3xXexX21xe12axX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xX30xX1xX32xX4xX1xX3xXabxX17x1770bxX4xX3xXexX89xX3xX5xX79xX3x1157ax1570fxX27xX3xX19xX1axX2cxc035xXdxX26xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf77exXb3xX36x1046exXaxX12xX0xXdxX6dxX1axX3xX7xX21xX4xX9xXaxX3exX3exXdx12d95xX26xf03fxX6xXb3xXexX1xX6xX19xX1xX1xXb3xX6xX26xXf7xX19xX3exX19xX10xe601xX7xX3exX2xX5fxX94x111f6xX3exXcbx16d02xX36xX94xX2xX27xX27xX27xX27xX27xXexX110xX94xXccxX113xX110xXccxX5xX2xX26xdb1axXbxX1axXaxX3xX3exX12xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe4xXb3xX36xXe7xXaxX12x16183xX1xc2faxX6dxX3xX1cxcee1xXe7xX3xX6dx130a6xX19xX1xX3xX4xX32xX4xX3xX5xXb3xX14cxXdxX3xX1xc596xX19xX1xX3xX36xX17xX3xX5xX3axX4xX1xXafxX3xX36xX3axX4xX1xX3xXf7xe2abxXafxX3xXexX1xX17xX3xX1x14c15xXexX3xX30xX1xX32xX4xX1xX3xXexX1xX6xX6dxX3xXabxX17xX6xX19xXafxX3xXexX21xXb3xX19xX1axX3xXexX1xXd2xXdxX3xX1axXdxX6xX19xX3xXabxX17xX6xX3xXe4xX5bxX16xX3xc53fxX1xX17xX3xXe4x13bfaxXb3xX3xXex16726xX19xX3xXexX1xXdxX22xX19xX3xX19xX1xXdxX22xX19xX3xX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX81xX3xXbxX1xXc2xXdxX3xX1xX2dxXbxX3xXf7x130c9xXdxX3xX4dxc6c4xXdxX3x13c61xX17xX3xX5xX3axX4xX1xX3xX7xXdxX19xX1xX3xXexX1xX32xXdxX3xX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX1axX3xXexX17xXe7xX22xX19xX3xXexX21xX17xXe7x14231xX19xX3xX1cxX89xX19xX3xX4xX32xX4xX3xX1xX1d3xXdxX3xXf7xXdxX22xX19xX3xXf7xX1fbxX3xXexX1x16616xX4xX3xX1xXdx1671bxX19xX3xX19xX1axX1xXdxX22xX6dxX3xXf7xXdxX219xX4xX3xX30xXdxX19xX1xX3xX36xXb3xX6xX19xX1xX3xX36xX17xX3xX5xX3axX4xX1xX3xX7xXdxX19xX1xX3xXexX1xX32xXdxXafxX3xXexX1xX214xX4xX3xX1xXdxX219xX19xX3xXexXc2xXexX3xX4xX32xX4xX3xX36xX3axX4xX1xX3xXf7xX16dxf2f2xX3xX1cxX148xXe7xX3xX6dxX14cxX19xX1xX3xXabxX17xX1a6xX19xX1axX3xXf9xX32xX3xXexXdxX1fbxX6dxX3xX19xX6cxX19xX1axXafxX3xXexX1xX89xX3xX6dxX14cxX19xX1xX3xX36xX17xX3xX5xX3axX4xX1xX3xX7xXdxX19xX1xX3xXexX1xX32xXdxX3xXexX14cxXdxX3xX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX1axX25fxX26xX26xX26xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe4xXb3xX36xXe7xXaxX12xX13xX1xXc2xXdxX3xX1xX2dxXbxX3xXf7xX1cfxXdxX3xX4xX32xX4xX3xXf9xX32xXb3xXafxX3xX1cxX79xXdxX3xXabxX17xX1a6xX19xX1axX3xXf9xX32xX3xXf7xX1fbxX3xX4xX32xX4xX3xXexXdxX1fbxX6dxX3xX19xX6cxX19xX1axX3xXexX1xX89xX3xX6dxX14cxX19xX1xX3xX36xX17xX3xX5xX3axX4xX1xX3xX7xXdxX19xX1xX3xXexX1xX32xXdxX3xXexX14cxXdxX3xX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX1axX25fxX3xXcxX17xXe7xX22xX19xX3xXexX21xX17xXe7xX1fbxX19xX3xX4xX1xXb3xX3xX36xX17xX3xX30xX1xX32xX4xX1xX3xX1cxX89xX19xX3xXexX1xX6xX6dxX3xXabxX17xX6xX19xXafxX3xX1x13189xX4xX3xXexc564xXbxX3xXexX14cxXdxX3xX1a1xX1xX17xX3xXe4xXcxXcxX142xX3xX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX1axX3xX4xX1dxX3x16b0exX3xXexX1xfbe3xX4xX3xXf9xX1a6xXb3xX3xXf7xX219xX3xXexX79xXdxX3xX19xX1axX17xXe7xX22xX19xX3xX21x1069axX19xX1axX3xXf7xX79xX3xXf9xX1a6xXb3xX3xXf7xX219xX3xX6dxX18xXdxX3xXexX21xX2cxXd2xX19xX1axX3xXexX21xXb3xX19xX1axX3xXabxX17xX32xX3xXexX21xX15axX19xX1xX3xXexX1xX6xX6dxX3xXabxX17xX6xX19xXafxX3xX1xX345xX4xX3xXexX349xXbxX3xX4xX75xX6xX3xX6dxX15axX19xX1xX26xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe4xXb3xX36xXe7xXaxX12xX0xXf9xX3xX7xXexXe7xX5xX10xX9xXaxX6dxX7xXb3x15d02xXf9xXdxX36xXdxX3e6xe146xXb3xX19xXexX3e6xX10axX10xXdxX1axX1xXex1062exX19xXb3xX21xX6dxX6xX5xXaxX12xXcxX21xX17xX19xX1axX3xX16xX22xX0xX3exXf9xX12xX0xX3exXbxX12