Xúc động ngày lễ Vu Lan tại Thiền viện Trúc Lâm Hàm Rồng
(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày 14-7 và 15-7 âm lịch, tại Thiền Viện Trúc Lâm Hàm Rồng (TP Thanh Hóa), hàng trăm tăng ni, phật tử đã đến đây từ rất sớm để cầu nguyện, thắp nén hương bày tỏ lòng thành kính cũng như tham dự lễ Vu Lan.
c6e0xcabex154bbx17825xefe0x1027dx14c42x121a5x1591dxX7x13a31xf0b7xddafxdc25x10fa0x13c46xX5x13c9dxXaxc705x16636x17212xX4xX3x12ac0x12df9xe160x1032fxX3xX19xX1ax141b4x10db0xX3xX5xcaaaxX3xcf91x11ef0xX3x173eexX6xX19xX3xXex119edxXdxX3xXcxX1xXdx14c63xX19xX3x16873xXdxfa7cxX19xX3xXcx1360axX14xX4xX3xX27x13617x12d21xX3x1457dxX1exX41xX3x17959x17c0bxX19xX1axX0x13c1dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX43xX10xX6xd4d9xXaxX12x14d8dxX1axX1exX1fxX3xX2xe7c2x11210x10795xX3xX35xX1exX3xX2x17a71xX68xX69xX3xX40xX41xX3xX5x1099bxX4xX1xd1c5xX3xXexX2cxXdxX3xXcxX1xXdxX32xX19xX3xX24xXdxX37xX19xX3xXcxX3bxX14xX4xX3xX27xX40xX41xX3xX43xX1exX41xX3xX47xX48xX19xX1axX3xf860xXcx150b2xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX43x102d5xX6x1103dxX7axX3xX1xX1exX19xX1axX3xXexX3bxfd2exX41xX3xXexXb4xX19xX1axX3xX19xXdxX7axX3xXbxX1x17bc8xXexX3xXexf455xX3xX17x13811xX3xX17x106c9xX19xX3xX17xX40xX1fxX3xXex156f9xX3xX3bxdac2xXexX3xX7xd913xX41xX3xX17x16f85xX3xX4x15f67xX25xX3xX19xX1axX25xX1fxX37xX19xX7axX3xXexX1xd9bdxXbxX3xX19x1100fxX19xX3xX1xf3acxc9e0xX19xX1axX3x14118xX1exX1fxX3xXex13725xX3xX5xedc3xX19xX1axX3xXexX1xX1exX19xX1xX3xe056x11784xX19xX1xX3xX4x16606xX19xX1axX3xX19xX1xXf7xX3xXexX1xX6xX41xX3xX5exc86bxX3xX5xX22xX3xX24xX25xX3xX27xX6xX19xe4f3xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12c3exf85exX5exX1fxXaxX12xX0xXdxX41xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5exXexX1xX25xX41xXfcxX3xX5exX1xXdxX5exX10xX3xXdx12ac3xX10xX19xXexX10xX3bxXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXax14d28xXdxX5exXexX1x10386xX3x11f53xca14xX174xXbxcbe6x1646bxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX171xX3xX6fxcd04xX183xXbxX177xX178xXaxX3xX7xX3bxX4xX9xXaxX4cxX4cxXdxX35xX12dxXfcxX6xX13exXexX1xX6xX19xX1xX1xX13exX6xX12dxX35xX19xX4cxX19xX10xX16cxX7xX4cx14166xX1a8xX183xX1a8xX4cxX2xX174xX6fxX5exdf3cxX174xd5d9xX174xX174xX6fxX67xXexX1a8xX67xX67xX2xX5xX174xX68xX1a8xX6fxX1a8xX5exX6fxX2xX67xX67xX183xX174xX174xXexX6fxX69xX173xX1a8xX2xX5xX174xX12dx110d6xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX19xX1axX1exX1fxX3xX5xX22xX3xX24xX25xX3xX27xX6xX19xX3xXexX2cxXdxX3xXcxX1xXdxX32xX19xX3xX35xXdxX37xX19xX3xXcxX3bxX14xX4xX3xX27xX40xX41xX3xX43xX1exX41xX3xX47xX48xX19xX1axXaxX3xX16cxXdxX5exXexX1xX9xXaxX173xX174xX174xXaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX6fxX183xX183xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13dxX13exX5exX1fxXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX177xXexX68xX6xX5xXdxX1axX19xX171xX3xX4xX10xX19xXexX10xX3bxX178xXaxX12xX0xXdx144eexX3bxX6xX41xX10xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax1391axX13exX25xXcxX25xXfcxX10xX3xX35xXdxX5exX10xX13exX3xXbxX5xX6xX1fxX10xX3bxXaxX3xX7xX3bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX171xX4cxX4cxX16cxX16cxX16cxX12dxX1fxX13exX25xXexX25xXfcxX10xX12dxX4xX13exX41xX4cxX10xX41xXfcxX10xX5exX4cxXdxX1fx118f9xX5xd444xX13dxX3bx13f76xX1a8x10979xX13exXaxX3xX16cxXdxX5exXexX1xX9xXaxX173xX174xX174xXaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX67xX67xX6fxXaxX3xX266xX3bxX6xX41xX10xXfcxX13exX3bxX5exX10xX3bxX9xXaxX174xXaxX3xX6xX5xX5xX13exX16cxX266xX25xX5xX5xX7xX4xX3bxX10xX10xX19xX9xXaxXaxX12xX0xX4cxXdxX266xX3bxX6xX41xX10xX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2b5xX25xXexX1xX13exX3bxXaxX12xX43xX13exX1exX19xX1axX3xX61xX6xX41xX3xX68xX3xX2b0xX25x10367xX19xX1xX3xXcxX3bxX6xX19xX1axX0xX4cxXbxX12
Hoàng Nam - Quỳnh Trang