Bế giảng, trao Giấy chứng nhận Bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 46 nữ quần chúng ưu tú là cán bộ, hội viên nòng cốt
Sáng 12-11, Trung tâm Chính trị thị xã Bỉm Sơn đã tổ chức tổng kết lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt 3 năm 2021 cho 46 nữ quần chúng ưu tú là cán bộ, hội viên nòng cốt.
a6edxde30xbd71xd2ebxdb40x10483x11925xf81dxb75fxX7x12d68x122a6x13c0bxcf5cxd130xf362xX5xc212xXax10b3fxX0xX7xXexf958xeff0xe0c9x13281xX12x136fax1416exX3xX19xXdx1060fxX18xX19x132bexX3xXexX16xX6xX17xX3xfb32xXdxd5d0xbc16xX3xX4xX1x10cf3xX18xX19xX3xX18xX1x104b9xX18xX3xX1bx104fcxXdxX3x128c1xfa0dx13098xX18xX19xX3xX18xX1xX37xX18xX3xXexX1xX31xX4xX3xc09cxab84xX3xc5daxX20xX18xX19xX3xX4xX1xX17xX3x14460xe063xX3xX18xccebxX3x10206xcd56xdde4xX18xX3xX4xX1x12caaxX18xX19xX3xX3fxX61xX3xXexX67xX3xX5xdf8dxX3xX4x11a71xX18xX3x10dfbx146a5xX23xX3xX1xX79xXdxX3xX4exXdx11fd7xX18xX3xX18x12b05xX18xX19xX3xX4x14cccxXexX0xdbb4xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX8exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx109aaxX10xX6xX3exXaxX12xfd68xX75xX18xX19xX3xX2x13c74xcbc9xX2xX2xX23xX3xXcxX16xX61xX18xX19xX3xXex11703x132a3xX3x11465xX1x14c10xX18xX1xX3xXexX16x1451fxX3xXexX1xXcaxX3x14464xb154xX3xX1bx13202xXc0xX3xXacxd49cxX18xX3x138f8xXd1xX3xXexe2f5xX3xX4xX1xX31xX4xX3xXexXdfxX18xX19xX3xce53xX1cxXexX3xX5x1392dxXbxX3xX1bxX3bxXdxX3xX3exX3fxX40xX18xX19xX3xX18xX1xX37xX18xX3xXexX1xX31xX4xX3xX4exX4fxX3xX51xX20xX18xX19xX3xXdbx12a35xXexX3x142e5xX3xX18x1220cxXc0xX3xXb2x12791xXb2xX2xX3xX4xX1xX17xX3xX5axX5bxX3xX18xX5exX3xX60xX61xX62xX18xX3xX4xX1xX67xX18xX19xX3xX3fxX61xX3xXexX67xX3xX5xX72xX3xX4xX75xX18xX3xX78xX79xX23xX3xX1xX79xXdxX3xX4exXdxX82xX18xX3xX18xX86xX18xX19xX3xX4xX8bxXexdf22xX0xX8exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX17xX3exX2dxXaxX12xX0xXdxXc0xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXc2xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX2dxX5xX10xX9xXax13b25xXdxX3exXexX1x102efxX3x1488cxX11axX11axXbxXd0xfc2bxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX18cxX3xX5axda91xX11axXbxXd0xX193xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX8exX8exXdxX4exX155xX78xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX155xX4exX18xX8exX18xX10xX187xX7xX8exXb2xX2xX5axX2xX8exX2xX5axba41xX3exXb2xX2x12719xX1cexX2xX113xX1caxXexX113xX18exX11axX5bxX5bxX5xX11axX155x10091xXbxX19xabeaxX16xX9xX5bxX1cexX1caxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX3xX19xXdxX20xX18xX19xX23xX3xXexX16xX6xX17xX3xX2axXdxX2cxX2dxX3xX4xX1xX31xX18xX19xX3xX18xX1xX37xX18xX3xX1bxX3bxXdxX3xX3exX3fxX40xX18xX19xX3xX18xX1xX37xX18xX3xXexX1xX31xX4xX3xX4exX4fxX3xX51xX20xX18xX19xX3xX4xX1xX17xX3xX5axX5bxX3xX18xX5exX3xX60xX61xX62xX18xX3xX4xX1xX67xX18xX19xX3xX3fxX61xX3xXexX67xX3xX5xX72xX3xX4xX75xX18xX3xX78xX79xX23xX3xX1xX79xXdxX3xX4exXdxX82xX18xX3xX18xX86xX18xX19xX3xX4xX8bxXexXaxX3xX187xXdxX3exXexX1xX9xXaxX18exX11axX11axXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX5axX19exX11axXaxX3xX8exX12xX0xX8exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc2xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xb80exXf0xXbxX3xX78xX3bxXdxX3xX3exX3fxX40xX18xX19xX3xX4xX20xXc0xX3xXexXd4xX18xX1xX3xXdbxX20xX18xX19xX3xX4xX1xX17xX3xX4xX75xX4xX3xX18xX5exX3xX60xX61xX62xX18xX3xX4xX1xX67xX18xX19xX3xX3fxX61xX3xXexX67xX3xX5xX72xX3xX4xX75xX18xX3xX78xX79xX23xX3xX1xX79xXdxX3xX4exXdxX82xX18xX3xX18xX86xX18xX19xX3xX4xX8bxXexX3xXex12ffcxXdxX3xX4xXd8xX3xX7x13de4xX0xX8exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX17xX3exX2dxXaxX12xX51xX3fxX110xX4xX3xX7xda1fxX3xX60xX61xX6xX18xX3xXexXbfxXc0xX3xX4xfb57xX6xX3xX78xX6xX18xX3xXcxX1xX3fxc8faxX18xX19xX3xX4exf531xX3xXcxX1xXcaxX3xX318xX2dxX23xX3xX4xX75xX4xX3xX1bxX6xX18xX3xbbc2xXbfxX2dxX3xX3exX30cxX18xX19xX3xX51xX20xX18xX19xX3xX4exX72xX3xXa6xX79xXdxX3xX293xXa6xdfbcxc275xX3xXexX1xXcaxX3xXd0xXd1xX23xX3xX7xX6xX61xX3xX5axX3xX18xX19xX72xX2dxX3xX1x108adxX4xX3xXexX37xXbxX23xX3xX4xX75xX4xX3xX1xX367xX4xX3xX4exXdxX82xX18xX3xXdbxXd1xX3xXdbxX3fxX110xX4xX3xXexX16xX6xX18xX19xX3xX78xXcaxX3xX18xX1xX5exX18xX19xX3xXebxXdxX1cxX18xX3xXexX1xX31xX4xX3xX4xXd8xX3xX78xX20xX18xX3xX4xX1xX3fxXd8xX18xX19xX3xXexX16xe2eaxX18xX1xX3xX1bxX3bxXdxX3xX3exX3fxX40xX18xX19xX3xX18xX1xX37xX18xX3xXexX1xX31xX4xX3xX4exX4fxX3xX51xX20xX18xX19xX23xX3xX19xX3bxXc0xX18cxX3x14340xX1xX75xXdxX3xX5xX3fxX110xX4xX3xX5xXcaxX4xX1xX3xX7x13434xX3xX51xX20xX18xX19xX3xXc2xX79xX18xX19xX3xX7xX20xX18xX3xd7b0xXdx129cexXexX3xX351xX6xXc0xX193xX3xXc2xX3fxXd8xX18xX19xX3xX5xc067xX18xX1xX3xXd0xXbfxX2dxX3xX3exX30cxX18xX19xX3xXdbxX2cxXexX3xX18xX3fxXf0xX4xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXexX1xX322xXdxX3xXebxa759xX3xX60xX61xX75xX3xXdbxX79xX3xX5xX82xX18xX3xXc2xX1xX318xX3xX18xX19xX1xX404xX6xX3xXd0xXd1xX3xX1xX79xXdxX193xX3xX351xX79xXdxX3xX3exX61xX18xX19xX3xX4xXd8xX3xX78xX20xX18xX3xX4xX318xX6xX3xX51xXdxX4fxX61xX3xX5xX3f5xX3xX51xX20xX18xX19xX3xXc2xX79xX18xX19xX3xX7xX20xX18xX3xX3f3xXdxX3f5xXexX3xX351xX6xXc0xX193xX3xXa6xX367xX4xX3xXexX37xXbxX3xX4exX72xX3xX5xX72xXc0xX3xXexX1xX10xX17xX3xXexX3fxX3xXexX3fxX2f0xX18xX19xX23xX3xXdbxX2e9xX17xX3xXdbxX31xX4xX23xX3xXbxX1xX17xX18xX19xX3xX4xX75xX4xX1xX3xXa6xX3bxX3xXc2xX1xXc4xX3x1309bxXdxX18xX1xX193xX3xXexX1xX6xXc0xX3xX19xXdxX6xX18xX3xX1xX17xX2e9xXexX3xXdbxX79xX18xX19xX3xX18xX19xX17xX2e9xXdxX3xXebxX1xe65exX6xX3xe86exXcxX16xX61xX2dxX4fxX18xX3xXexX1xee65xX18xX19xX3xXbxX1xXdxX82xX18xX3xXexX86xX6xX3xX19xXdxX20xX3xXdbxXcaxX18xX1xX3xXd0xX3e3xX3xX5x11137xX3xX4exXdxX3xXbxX1xX2e9xXc0xX3xX4exX4fxX3xXd0xXbfxXc0xX3xX1xX2e9xXdxX3xXexX16xf8f4xX3xX10xXc0x14573xX155xX0xX8exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX17xX3exX2dxXaxX12xX0xXdxXc0xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3exXexX1xX61xXc0xX78xX3xXdxXc2xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX2dxX5xX10xX9xXaxX187xXdxX3exXexX1xX18cxX3xX18exX11axX11axXbxXd0xX193xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX18cxX3xX1cexX11axX11axXbxXd0xX193xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX8exX8exXdxX4exX155xX78xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX155xX4exX18xX8exX18xX10xX187xX7xX8exXb2xX2xX5axX2xX8exX2xX5axX1caxX3exXb2xX2xX1cexX1cexXb2xX2xX5axXexX113xX5bxX2xX5axX11axX5xX11axX155xX1dcxXbxX19xX1dfxX16xX9xXb2xX18exX1cexXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX3xX19xXdxX20xX18xX19xX23xX3xXexX16xX6xX17xX3xX2axXdxX2cxX2dxX3xX4xX1xX31xX18xX19xX3xX18xX1xX37xX18xX3xX1bxX3bxXdxX3xX3exX3fxX40xX18xX19xX3xX18xX1xX37xX18xX3xXexX1xX31xX4xX3xX4exX4fxX3xX51xX20xX18xX19xX3xX4xX1xX17xX3xX5axX5bxX3xX18xX5exX3xX60xX61xX62xX18xX3xX4xX1xX67xX18xX19xX3xX3fxX61xX3xXexX67xX3xX5xX72xX3xX4xX75xX18xX3xX78xX79xX23xX3xX1xX79xXdxX3xX4exXdxX82xX18xX3xX18xX86xX18xX19xX3xX4xX8bxXexXaxX3xX187xXdxX3exXexX1xX9xXaxX18exX11axX11axXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX1cexX11axX11axXaxX3xX8exX12xX0xX8exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc2xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX51xX3bxX18xX19xX3xX4xX1xXc4xX3xX351xX19xX61xX2dx10470xX18xX3xX339xX61xXbfxX18xX3xXc2xX1xXdxX1cxX18xX23xX3xXcxX16xX3fxX2f0xX18xX19xX3xX1bxX6xX18xX3xXcxX61xX2dxX82xX18xX3xX2axXdxX75xX17xX23xX3xX2axXdxX75xXc0xX3xXdbxX8bxX4xX3xXcxX16xX61xX18xX19xX3xXexXbfxXc0xX3xXc2xX1xXc4xX18xX1xX3xXexX16xXcaxX3xXexX1xXcaxX3xXd0xXd1xX3xX1bxXd4xXc0xX3xXacxXd8xX18xX3xXexX16xX6xX17xX3xX19xXdxX2cxX2dxX3xX4xX1xX31xX18xX19xX3xX18xX1xX37xX18xX3xX4xX1xX17xX3xX4xX75xX4xX3xX1xX367xX4xX3xX4exXdxX82xX18xX3xXd0xX61xX2cxXexX3xX7x118bdxX4xX0xX8exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX17xX3exX2dxXaxX12xX3f3xXf0xXdxX3xXexXdxX18xX1xX3xXexX1xX62xX18xX3xX1xX367xX4xX3xXexX37xXbxX3xX18xX19xX1xXdxX82xXc0xX3xXexX67xX4xX23xX3xX4xX75xX4xX3xX1xX367xX4xX3xX4exXdxX82xX18xX3xXdbxXd1xX3xXexX37xXbxX3xXexX16xX61xX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxX82xX18xX3xX4xX31xX61xX23xX3xXexXdxX1cxXbxX3xXexX1xX61xX3xXebxXdxX1cxX18xX3xXexX1xX31xX4xX3xX4exX72xX3xXexX3fxXd8xX18xX19xX3xXexX75xX4xX3xX4exXf0xXdxX3xX19xXdxX20xX18xX19xX3xX4exXdxX82xX18xX3xX18xX1xXdxX4fxX61xX3xX18xX79xXdxX3xX3exX61xX18xX19xX3xX60xX61xX6xX18xX3xXexX16xX367xX18xX19xX3xX19xXdxX5exX6xX3xX5xX4fcxX3xX5xX61xX37xX18xX3xX4exX72xX3xXexX1xX30cxX4xX3xXexXdxX66axX18xX155xX3xcf3bxX17xX3xXdbxX4d4xX23xX3xX78xX72xXdxX3xXexX1xX61xX3xX1xX17xX2e9xX4xX1xX3xX4xX318xX6xX3xX4xX75xX4xX3xX1xX367xX4xX3xX4exXdxX82xX18xX3xX4xX4d4xX3xX5xXdxX82xX18xX3xX1xX3f5xX3xXexX1xX30cxX4xX3xXexXdxX66axX18xX3xX7xX75xXexX3xXexX1xX30cxX4xX23xX3xXexX1xc511xX3xX1xXdxX3f5xX18xX3xX16x1155cxX3xX4exX6xXdxX3xXexX16xX86xX3xXexX16xX75xX4xX1xX3xX18xX1xXdxX3f5xXc0xX3xX4exX327xX3xXc0xX3adxX18xX1xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX4xX4e1xX18xX19xX3xXexX75xX4xX23xX3xX5xX6xX17xX3xXdbxX79xX18xX19xX3xX7xX20xX18xX3xXd0xX61xX2cxXexX3xX4exX72xX3xX1xX367xX4xX3xXexX37xXbxX155xX3xX3d3xX1cxXexX3xXexX1xX67xX4xX3xXebxX1xX17xX6xX3xX1xX367xX4xX23xX3xX5xXf0xXbxX3xX1xX367xX4xX3xX4xX4d4xX3xX5bxX11axX23xX18exb09bxX3xX1xX367xX4xX3xX4exXdxX82xX18xX3xXdbxX2e9xXexX3xX5xX17xX2e9xXdxX3xX19xXdx10329xXdxX23xX3xX113xX1caxX23xXb2xX868xX3xXdbxX2e9xXexX3xX5xX17xX2e9xXdxX3xXebxX1xX75xX155xX0xX8exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX17xX3exX2dxXaxX12xX51xX3fxX110xX4xX3xX78xXdxX1cxXexX23xX3xXdbxXbfxX2dxX3xX5xX72xX3xX5xXf0xXbxX3xX78xX3bxXdxX3xX3exX3fxX40xX18xX19xX3xXebxXdxX1cxX18xX3xXexX1xX31xX4xX3xX4exX4fxX3xX51xX20xX18xX19xX3xX4xX1xX17xX3xX2xX11axX11axX868xX3xXdbxX8bxXdxX3xXexX3fxX110xX18xX19xX3xX5xX72xX3xX18xX5exX3xX60xX61xX62xX18xX3xX4xX1xX67xX18xX19xX3xX3fxX61xX3xXexX67xX3xXdbxX3fxX110xX4xX3xXa6xX79xXdxX3xX293xXa6xX350xX351xX3xXexX1xXcaxX3xXd0xXd1xX3xX1bxXd4xXc0xX3xXacxXd8xX18xX3xXexX1xX6xXc0xX3xXc0xX3fxX61xX3xX4xX1xX17xX3xX4xX2cxXbxX3xX318xX2dxX3xXcxX1xXcaxX3xXd0xXd1xX3xXexXdfxX3xX4xX1xX31xX4xX23xX3xX18xX1xc8aexXc0xX3xXexX2e9xX17xX3xX18xX19xX61xX3bxX18xX3xXbxX1xX75xXexX3xXexX16xXdxX7f2xX18xX3xXdbxX20xX18xX19xX3xX4exXdxX82xX18xX3xX18xX5exX23xX3xXd0xXbfxX2dxX3xX3exX30cxX18xX19xX3xX18xX19xX61xX3bxX18xX3xX4xX75xX18xX3xX78xX79xX3xX18xX5exX3xXdbxX7f2xX3xX4xX75xX4xX3xX4xX1xXcaxX3xXdbxX3fxX110xX4xX3xXbxX1xX2cxX18xX3xXdbxX2cxX61xX23xX3xXdbxX4d4xX18xX19xX3xX19xX4d4xXbxX3xX18xX1xXdxX4fxX61xX3xX1xXd8xX18xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXd0xXbfxX2dxX3xX3exX30cxX18xX19xX3xX51xX20xX18xX19xX23xX3xX4xX1xXc4xX18xX1xX3xX60xX61xX2dxX4fxX18xX3xX4exX5exX18xX19xX3xXc0xX2e9xX18xX1xX3xXexca23xX3xX4xXd8xX3xX7xX2f0xX155xX0xX8exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfbd1xX61xXexX1xX17xX16xXaxX12xX293xX82xX3xXa6xX72xX0xX8exXbxX12
Lê Hà