Công nhân, viên chức, lao động Thanh Hóa ủng hộ trên 45 tỷ đồng phòng, chống dịch COVID-19
(vhds.baothanhhoa.vn) - Tính đến ngày 30-8-2021, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trong tỉnh đã ủng hộ trên 45 tỷ đồng phòng, chống dịch COVID-19 và hàng trăm tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm hỗ trợ Nhân dân các tỉnh phía Nam.
c14x4494x957fx34c1x9c1bx162dx2726x7c7bx87daxX7x983ex554fx696cx6dd9x3db0x9283xX5x80f1xXax587fxX0xX7xXex19b2x8c8bxb805x8c02xX12x50e1x42f1xX18xX19xX3xX18xX1x73b2xX18xbb5axX3xa66fxXdx1d89xX18xX3xX4xX1x8066xX4xX24xX3xX5xX6xX17xX3xa585xac72xX18xX19xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3x1eebx7564xX6xX3x806dxX18xX19xX3xX1xX36xX3xXexX16xX28xX18xX3x73e6x25acxX3xXex80b4xX3xX35xb922xX18xX19xX3xXbxX1x2eeaxX18xX19xX24xX3xX4xX1x9364xX18xX19xX3x775cx5ab6xX4xX1xX3xX1bx423ax57ccxb037xabe7x26f5xX2x98cexX0xaaf0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX76xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX40xX10xX6xX68xXaxX12xXcx217fxX18xX1xX3xX35x5f67xX18xX3xX18xX19xb0e8x4f6bxX3x4002x773dxX72x707bxX72x3e9fxXa3xXa7xX2xX24xX3xX4xX1cxX18xX19xX3xX18xX1xX22xX18xX24xX3xX26xXdxX28xX18xX3xX4xX1xX2dxX4xX24xX3xX5xX6xX17xX3xX35xX36xX18xX19xX3x8b95xX1bxeb3xX6fxX1bx6993xb4e1xb357xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXexb2b2xX18xX1xX3xX35x1ca7xX3xX44xX18xX19xX3xX1xX36xX3xXexX16xX28xX18xX3xX50xX51xX3xXexX54xX3xX35xX57xX18xX19xX3xXbxX1xX5dxX18xX19xX24xX3xX4xX1xX64xX18xX19xX3xX68xX69xX4xX1xX3xX1bxX6exX6fxX70xX71xX72xX2xX74xX3xX26xX9fxX3xX1xX9fxX18xX19xX3xXexX16x1845x8af3xX3xXex12e6xX18xX3xX1xX9fxX18xX19xX3xX1xX41xX6xX24xX3xX18xX1x742dxX3xXa0xX9axX132xX3xXbxX1x8c23xX120xX3xX1xc41exX3xXexX16x72bfxX3xXcexX1xX22xX18xX3xX68xX22xX18xX3xX4x53afxX4xX3xXexXdcxX18xX1xX3xXbxX1xX95xX6xX3xXcexX6xX120x9fd3xX0xX76xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx4725xX17xX68xXa0xXaxX12xX0xXdxX120xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1bxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXa0xX5xX10xX9xXax4f4fxXdxX68xXexX1x1234xX3xXa5xXa3xXa3xXbx4e6bx9a70xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX76xX76xXdxX15ex85dcxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX15exX26xX18xX76xX18xX10xX190xX7xX76xXa7xX2xXa7x1078xX76xX2xX51xX50xX68xXa2xX2xX50xXa2xXa2xXa2xX50xXexX2xX1bfxXa7xXa2xXa5xX5xXa3xX15ex1fdfxXbxX19x71adxX16xX9xXa7xXa7xX1bfxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX18xX19xX3xX18xX1xX22xX18xX24xX3xX26xXdxX28xX18xX3xX4xX1xX2dxX4xX24xX3xX5xX6xX17xX3xX35xX36xX18xX19xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX40xX41xX6xX3xX44xX18xX19xX3xX1xX36xX3xXexX16xX28xX18xX3xX50xX51xX3xXexX54xX3xX35xX57xX18xX19xX3xXbxX1xX5dxX18xX19xX24xX3xX4xX1xX64xX18xX19xX3xX68xX69xX4xX1xX3xX1bxX6exX6fxX70xX71xX72xX2xX74xXaxX3xX190xXdxX68xXexX1xX9xXaxXa5xXa3xXa3xXaxX3xX76xX12xX0xX76xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX1bxX14exX18xX3xX1a8xX36xX24xX3xX4xX1cxX18xX19xX3xX4xX1xX2dxX4xX24xX3xX18xX19x52fax617bxXdxX3xX5xX6xX17xX3xX35xX36xX18xX19xX3xX4x6ee2xX3xb600xX132xX6xX18xX3xXd1xXd2xXd1xXd2xX3xXexXdcxX18xX1xX3xX44xX18xX19xX3xX1xX36xX3xXbxX1xX5dxX18xX19xX24xX3xX4xX1xX64xX18xX19xX3xX68xX69xX4xX1xX3xX1bxX6exX6fxX70xX71xX72xX2xX74xX15exX0xX76xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16exX17xX68xXa0xXaxX12xX40xX27cx1c60xX18xX19xX3xX2dxX18xX19xX3xX5xX27dxXdxX3x5711xX28xX132xX3xX19x1b5bxXdxX3xX4xX44xX6xX3xXd2xX17xX9fxX18xX3xX1bxX1xX44xX3xXexX69xX4xX1xX3x1181xXa0xX3xX1a8xX6xX18xX3xXcxX16xX132xX18xX19xX3xX27cxX28axX18xX19xX3xa8fbxXcxXcx7accxX3xX6fxXdxd4cxXexX3xXcexX6xX120xX3x80ecxXcxX17xX9fxX18xX3xX68xX22xX18xX3xX35xX17xX9fxX18xX3xX2e0xX9axXexX24xX3xX16xX6xX3xX7xX2dxX4xX3xXbxX1xX5dxX18xX19xX24xX3xX4xX1xX64xX18xX19xX3xX68xX69xX4xX1xX3xX1bxX6exX6fxX70xX71xX72xX2xX74x284dxX24xX3xXcxX1xX27cxX3xX2e0xX28xX132xX3xX19xX2e5xXdxX3xX4xX14exX4xX3xXexaeedxX3xX4xX1xX2dxX4xX24xX3xX4xX14exX3xX18xX1xX22xX18xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX26xX9fxX3xX18xX19xX17xX9fxXdxX3xXexXdcxX18xX1xX3xXexXdxX9axXbxX3xXex6284xX4xX3xXexX1xX6xX120xX3xX19xXdxX6xX3xXbxX1xX5dxX18xX19xX24xX3xX4xX1xX64xX18xX19xX3xXexX1xX9fxX18xX1xX3xX4xX1cxX18xX19xX3xX35x255axXdxX3xX68xX69xX4xX1xX3xX1bxX6exX6fxX70xX71xX72xX2xX74xX3xX4xX44xX6xX3xXcxXdcxX18xX1xX3xX44xXa0xX24xX3xX40xXd2xXcexX71xX24xX3xc4afxX16exXcexX71xX24xX3xX2faxXa0xX3xX1a8xX6xX18xX3xX30cxXcxXcxX30fxX3xXexXdcxX18xX1xX24xX3xX16exX6xX18xX3xXcxX1xX27cxX27dxX18xX19xX3xX26xX38dxX3xXd1xXdxX28xX18xX3xX35xX17xX9fxX18xX3xXd1xX6xX17xX3xX35xX36xX18xX19xX3xXccxXd1xXd2xXd1xXd2xXd3xX3xXexXdcxX18xX1xX3xX35xXe1xX3xX4xX1xXdcxX3xX35xX3b2xX17xX3xX4xX14exX4xX3xX4xX123xXbxX3xX4xX1cxX18xX19xX3xX35xX17xX9fxX18xX3xX26x7952xX18xX3xX35xX36xX18xX19xX3xX4xX14exX18xX3xX1a8xX36xX24xX3xX35xX17xX9fxX18xX3xX26xXdxX28xX18xX24xX3xX1bxXcexX6fxX1bxXd1xXd2xX3xX26xX9fxX3xX68xX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX313xXbxX3xXexX95xX4xX1xX3xX4xa94dxX4xX3xX35xX41xX18xX19xX3xX19xX41xXbxX3xX44xX18xX19xX3xX1xX36xX3xX26xX9fxX17xX3xX30fxX132x9914xX3xXbxX1xX5dxX18xX19xX24xX3xX4xX1xX64xX18xX19xX3xX68xX69xX4xX1xX3xX1bxX6exX6fxX70xX71xX72xX2xX74xX15exX0xX76xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16exX17xX68xXa0xXaxX12xX1bxX14exX4xX3xX4xX123xXbxX3xX4xX1cxX18xX19xX3xX35xX17xX9fxX18xX3xX26xX439xX18xX3xX35xX36xX18xX19xX3xX1bxXcexX6fxX1bxXd1xXd2xX3xX44xX18xX19xX3xX1xX36xX3xXbxX1xX5dxX18xX19xX24xX3xX4xX1xX64xX18xX19xX3xX68xX69xX4xX1xX3xX1bxX6exX6fxX70xX71xX72xX2xX74xX3xX1a8x2abaxX18xX19xX3xXexXdxb59axX18xX3xX120x9534xXexX24xX3xX1xXdxX313xX18xX3xX26xX439xXexX3xX26xX9fxX3xX18xX1x5167xX18xX3xXexXdxX18xX3xX44xX18xX19xX3xX1xX36xX3xX28cxX132xX6xX3xXexX363xX18xX19xX3xX35xX9fxXdxX3xX2xXa3xX50xb5d6xX15exX3xXcxX95xX18xX1xX3xX35xX9axX18xX3xX18xX19xX9fxXa0xX3xXa2xXa3xX72xXa5xX72xXa7xXa3xXa7xX2xX24xX3xX1bxXcexX6fxX1bxXd1xXd2xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXexXdcxX18xX1xX3xX44xX18xX19xX3xX1xX36xX3xXexX16xX28xX18xX3xX50xX51xX3xXexX54xX3xX35xX57xX18xX19xX3xXbxX1xX5dxX18xX19xX24xX3xX4xX1xX64xX18xX19xX3xX68xX69xX4xX1xX3xX1bxX6exX6fxX70xX71xX72xX2xX74xX3xX26xX9fxX3xX1xX9fxX18xX19xX3xXexX16xX11fxX120xX3xXexX123xX18xX3xX1xX9fxX18xX19xX3xX1xX41xX6xX24xX3xX18xX1xX132xX3xXa0xX9axX132xX3xXbxX1xX13axX120xX3xX1xX13exX3xXexX16xX142xX3xXcexX1xX22xX18xX3xX68xX22xX18xX3xX4xX14exX4xX3xXexXdcxX18xX1xX3xXbxX1xX95xX6xX3xXcexX6xX120xX15exX3xXd2xXdxbb62xX18xX3xX1x900fxX18xX1xX3xX5xX9fxX3xX4xX14exX18xX3xX1a8xX36xX24xX3xX35xX17xX9fxX18xX3xX26xXdxX28xX18xX24xX3xX18xX19xX27cxX27dxXdxX3xX5xX6xX17xX3xX35xX36xX18xX19xX3xXcxX439xXbxX3xX35xX17xX9fxX18xX3xX40xX17xX6xX3xXd1xX142xXdxX3xX44xX18xX19xX3xX1xX36xX3xX51xX3xXexX54xX3xX35xX57xX18xX19xX19cxX3xX1bxX1cxX18xX19xX3xXexXa0xX3xXcxXcexX40xX40xX3x8f7fxX6xX2e0xX132xX16xX6xXdxX3xX6fxXdxX313xXexX3xXcexX6xX120xX3xX44xX18xX19xX3xX1xX36xX3xX53bxXa3xXa3xX3xXexX16xXdxX313xX132xX3xX35xX57xX18xX19xX19cxX3xX1bxX1cxX18xX19xX3xXexXa0xX3xX1bx9483xX3xX18xX27cx8a8bxX4xX3xX120xX51dxX120xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX40xX27cxX28axX18xX19xX3xX44xX18xX19xX3xX1xX36xX3xX51xXa3xXa3xX3xXexX16xXdxX313xX132xX3xX35xX57xX18xX19xd94xX0xX76xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16exX17xX68xXa0xXaxX12xX0xXdxX120xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX68xXexX1xX132xX120xX1a8xX3xXdxX1bxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXa0xX5xX10xX9xXaxX190xXdxX68xXexX1xX195xX3xX53bxX74xX74xXbxX19bxX19cxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX195xX3xX51xX2xX51xXbxX19bxX19cxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX76xX76xXdxX26xX15exX1a8xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX15exX26xX18xX76xX18xX10xX190xX7xX76xXa7xX2xXa2xX51xX76xX2xXa3xX51xX68xX2xX2xXa3xXa2xX2xX50xX74xXexX51xXa3xX74xXa7xX5xX51xX72xX132xX18xXexXdxXexX5xX10xX68xX15exX1d5xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX18xX19xX3xX18xX1xX22xX18xX24xX3xX26xXdxX28xX18xX3xX4xX1xX2dxX4xX24xX3xX5xX6xX17xX3xX35xX36xX18xX19xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX40xX41xX6xX3xX44xX18xX19xX3xX1xX36xX3xXexX16xX28xX18xX3xX50xX51xX3xXexX54xX3xX35xX57xX18xX19xX3xXbxX1xX5dxX18xX19xX24xX3xX4xX1xX64xX18xX19xX3xX68xX69xX4xX1xX3xX1bxX6exX6fxX70xX71xX72xX2xX74xXaxX3xX190xXdxX68xXexX1xX9xXaxX53bxX74xX74xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX51xX2xX51xXaxX3xX76xX12xX0xX76xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xXd1xXe1xX18xX1xX3xX35xX3b2xX17xX3xXd1xXd2xXd1xXd2xX3xXexXdcxX18xX1xX3xXexX16xX6xX17xX3xXexXdxX507xX18xX3xX1xX13exX3xXexX16xX142xX3xX4xX1xX17xX3xX35xX28axX18xX3xX26xX69xX3xX35xXdxX507xX132xX3xXexX16xX69xX3xX1bxX6exX6fxX70xX71xX72xX2xX74xX3xX16exX313xX18xX1xX3xX26xXdxX313xX18xX3xX676xX1xX363xXdxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX40xX41xX6xX15exX0xX76xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16exX17xX68xXa0xXaxX12xXd1xXdxX28xX18xX3xX35xX17xX9fxX18xX3xXd1xX6xX17xX3xX35xX36xX18xX19xX3xXexXdcxX18xX1xX3xX35xXe1xX3xX1xX13exX3xXexX16xX142xX3xX50xX3xX35xX28axX18xX3xX26xX69xX3xXexX132xXa0xX9axX18xX3xX35x8670xX132xX3xX4xX1xX64xX18xX19xX3xX68xX69xX4xX1xX3xX1bxX6exX6fxX70xX71xX72xX2xX74xX3xX19xX57xX120xX195xX3xX16exX313xX18xX1xX3xX26xXdxX313xX18xX3xXbxX1xX363xXdxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX40xX41xX6xX24xX3xXcxX16xX132xX18xX19xX3xXexX22xX120xX3xb696xXdxX5e8xX120xX3xX7xX17xX14exXexX3xX1a8xX313xX18xX1xX3xXexX439xXexX3xXexXdcxX18xX1xX24xX3xXd2xX57xX18xX3xX16exXdxX28xX18xX3xXbxX1xX5dxX18xX19xX3xX4x7a9bxX6xX3xX2e0xX1xX13axX132xX3xX30fxX132xX64xX4xX3xXexX9axX3xXcexX6xX3xX30cx5a91xX17xX3xXccxX30fxX132xX6xX18xX3xX645xX28axX18xXd3xX24xX3xXd2xX57xX18xX3xX16exXdxX28xX18xX3xXbxX1xX5dxX18xX19xX3xX676xa3adxX3xXcexX1xXdxX3xXccxX30cxX27cxX27dxX18xX19xX3xXd1xX14exXexXd3xX3xX26xX9fxX3xXa2xX3xX4xX1cxX18xX19xX3xX18xX1xX22xX18xX24xX3xX5xX6xX17xX3xX35xX36xX18xX19xX3xX1bxX1cxX18xX19xX3xXexXa0xX3xXcxXcexX40xX40xX3xX6fxXdxX313xXexX3xX676xX6xX18xX72xX676xX6xX4xXdx5193xXdxX4xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX40xX41xX6xX3xXccxXd1xXd2xXd1xXd2xX3xX1xX132xXa0xX313xX18xX3xXcexX19xX2e5xX4xX3xXd1xX50bxX4xXd3xX19cxX3xXexX50bxX18xX19xX3xX2e0xX1xX13axX132xX3xXexX16xX6xX18xX19xX3xX26xX9fxX3xX18xX27cxX67axX4xX3xX7xX14exXexX3xX2e0xX1xX132xX13axX18xX3xXbxX1xX5dxX18xX19xX24xX3xX4xX1xX64xX18xX19xX3xX68xX69xX4xX1xX3xX1bxX6exX6fxX70xX71xX72xX2xX74xX3xX4xX1xX17xX3xX4xX14exX4xX3xX68xX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX313xXbxX3xX4xX41xX3xX35xX1cxX18xX19xX3xX4xX1cxX18xX19xX3xX18xX1xX22xX18xX24xX3xX5xX6xX17xX3xX35xX1cxX18xX19xX19cxX3xX1xX13exX3xXexX16xX142xX3xX35xX17xX9fxX18xX3xX26xXdxX28xX18xX24xX3xX1bxXcexX6fxX1bxXd1xXd2xX3xXexXdcxX18xX1xX3xX16exX51dxX4xX3x33abxXdxX6xX18xX19xX24xX3xX16exX51dxX4xX3xXcexXdxX18xX1xX24xX3xX16exX5ecxX18xX1xX3xX71xX27cxX28axX18xX19xX3xX26xX9fxX3xXcxX676xX3xX40xX57xX3xX1bxX1xX95xX3xX30cxXdxX18xX1xX3xX26xX67axXdxX3xXexX363xX18xX19xX3xX7xX64xX3xXexXdxX507xX18xX3xX50xX51xXa7xX24xX1bfxX3xXexX16xXdxX313xX132xX3xX35xX57xX18xX19xX15exX0xX76xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa4a1xX132xXexX1xX17xX16xXaxX12xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX40xX132xX28xX0xX76xXbxX12
Thanh Huê