Nơi thời gian lưu dấu
(vhds.baothanhhoa.vn) - Có nơi đâu lưu giữ được dấu ấn thời gian tốt hơn là trong lòng những ngôi làng cổ. Trên mảnh đất có bề dày truyền thống như quê Thanh, những ngôi làng cổ hiện diện với sự đa dạng, phong phú sắc màu lịch sử - văn hóa. Theo dòng thời gian, trước tác động của kinh tế thị trường, nhưng những ngôi làng cổ ấy vẫn lưu giữ được nhiều giá trị truyền thống.
ec00x11c4bx159a0x10f48x116bex13053x14179x10e26x10ebdxX7x11625x109a5x10d43x13c81x14b66x149e1xX5x154acxXaxX3xX7xXex14eb0xX5xX10xX9xXaxXexX10x17c66xXex124e5xX6xX5xXdxf40bx16573x1770cxX3x13dcdx10a92xX7xXexXdx17a9bxX15x13190xXax144ffx14a9bxfa53xXdxX3xXexX1x11f79xXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xX5x18154xX27xX3x16dd4x13960xX27xX0xf0dexX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx131fexX10xX6xX42xXaxX2fxX0xX10x162cexX2fx14035x14d6axX3xX23xX31xXdxX3x15b33x13afcxX27xX3xX5xX3fxX27xX3xX22xXdx12b41xX3xX66xX3fxf554xX4xX3xX42xX43xX27xX3xX43xX23xX3xXexX1xX36xXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xXex11ee3xXexX3xX1xX31xX23xX3xX5x17069xX3xXex1817ex171fdxX23xX22xX3xX5x16149xX23xX22xX3xX23xX1xX70xX23xX22xX3xX23xX22x101d1xXdxX3xX5xX91xX23xX22xX3xX4x14764x13c99xX3xXcxX94x11c9dxX23xX3xX5dx1339dxX23xX1xX3xX66xX43xXexX3xX4xX60xX3x11614x14358xX3xX42xX91xX15xX3xXexX94xX27xX15xXc4xX23xX3xXexX1xX89xX23xX22xX3xX23xX1xX3fxX3xee3fxX27xXb4xX3xXcxX1xX6xX23xX1x17613xX3xX23xX1xX70xX23xX22xX3xX23xX22xXa6xXdxX3xX5xX91xX23xX22xX3xX4xXafxX3xX1xXdx14ea6xX23xX3xX42xXdxXfbxX23xX3x13ad2x17906xXdxX3xX7xffd6xX3xX66xX6xX3xX42x17430xX23xX22xXe4xX3xXbxX1xX95xX23xX22xX3xXbxX1x1737bxX3xX7x142cfxX4xX3xX5dxX91xX27xX3xX5x12ddcxX4xX1xX3xX7x1206dxX3xX1exX3xX103x13d4fxX23xX3xX1xX60xX6xXb0xX3xXcxX1xX10xX95xX3xX42xX9axX23xX22xX3xXexX1xX36xXdxX3xX22xXdxX6xX23xXe4xX3xXexX94xX3fxX104xX4xX3xXex186b7xX4xX3xX66xff79xX23xX22xX3xX4x173cfxX6xX3x13c57xXdxX23xX1xX3xXex15f4exX3xXexX1xX126xX3xXexX94xX3fxX36xX23xX22xXe4xX3xX23xX1xX3fxX23xX22xX3xX23xX1xX70xX23xX22xX3xX23xX22xXa6xXdxX3xX5xX91xX23xX22xX3xX4xXafxX3xX43xX15xX3xX103x12435xX23xX3xX5xX3fxX27xX3xX22xXdxX70xX3xX66xX3fxX74xX4xX3xX23xX1xXdxXc4xX27xX3xX22xXdxX154xX3xXexX94xX126xX3xXexX94xX27xX15xXc4xX23xX3xXexX1xX89xX23xX22xXb0xX0xX46xX10xX5dxX2fxX0xX46xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx177b2xX95xX42xX15xXaxX2fxX0xXdxX5dxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX5fxX10xX23xXexX10xX94xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXax15589xXdxX42xXexX1xX24xX3x13228xffc1xX1faxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3x13f98xX1faxX1faxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX94xX4xX9xXaxX46xX46xXdxX103xXb0xXc3xX6xX95xXexX1xX6xX23xX1xX1xX95xX6xXb0xX103xX23xX46xX23xX10xX1f2xX7xX46xf0edxX22exX1faxX22exX46xX2x13031x13011xX42x15493xX2x179c5xX237xX239xX239xX237xXexX1f9xX239xX1faxX239xX239xX5xX1faxXb0xX26xXbxX22x10f7axX94xX9xX235xX1faxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xXdxX3xXexX1xX36xXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xX5xX3fxX27xX3xX42xX43xX27xXaxX3xX1f2xXdxX42xXexX1xX9xXaxX1f9xX1faxX1faxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX208xX1faxX1faxXaxX3xX46xX2fxX0xX46xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5fxX6xXbxXexXdxX95xX23xXaxX2fxfd67xX166xXexX3xXexX1xX36xXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xX5xX3fxX27xX3xX42xX43xX27xX3xXexX94xX95xX23xX22xX3xX42xXdxXfbxX23xX3xX5dxX10exX95xX3xX5xX91xX23xX22xX3xXdbxX27xXb4xX3xX15xXb4xX23xX3xXb8xXe4xX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xXc3x1342fxX23xX1xXb0xX0xX46xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d0xX95xX42xX15xXaxX2fxX0xX10xX5dxX2fxX0xX7xXexX94xX95xX23xX22xX2fxX0xXdxX5dxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX5fxX10xX23xXexX10xX94xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1f2xXdxX42xXexX1xX24xX3xX1f9xX1faxX1faxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX208xX1faxX1faxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX94xX4xX9xXaxX46xX46xXdxX103xXb0xXc3xX6xX95xXexX1xX6xX23xX1xX1xX95xX6xXb0xX103xX23xX46xX23xX10xX1f2xX7xX46xX22exX22exX1faxX22exX46xX2xX234xX235xX42xX237xX2xX237xX235xec2axX1faxX208xXexX2xX2xX22exX237xX235xX5xX1faxXb0xX26xXbxX22xX24axX94xX9xX237xX208xX237xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xXdxX3xXexX1xX36xXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xX5xX3fxX27xX3xX42xX43xX27xXaxX3xX1f2xXdxX42xXexX1xX9xXaxX1f9xX1faxX1faxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX208xX1faxX1faxXaxX3xX46xX2fxX0xX46xX7xXexX94xX95xX23xX22xX2fxX0xX46xX10xX5dxX2fxX0xX46xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5fxX6xXbxXexXdxX95xX23xXaxX2fxXcxX94xX95xX23xX22xX3xX1xX2dcxX23xX1xX3xX42xX27xX23xX22xX3xX4xX15dxX6xX3xX5dx15dd8xXdxX3xX23xX22xX3fxX36xXdxXe4xX3xX42xX191xX27xX3xXdbxX27xX6xX3xXc3xX6xX95xX3xX23xX130xX5dxX3xXexX1xX154xX23xX22xXe4xX3xXc3xX60xX23xX22xX3xX42xX154xX23xX22xX3xX5xX91xX23xX22xX3xXdbxX27xXb4xX3xX103xX191xX23xX3xX22xX11exX23xX3xX5xXdxXc4xX23xX3xX103xX104xXdxX3xX1xX2dcxX23xX1xX3xXb8xX23xX1xX3xX4xX67xX15xX3xX66xX6xX3xX103xX10xX23xX3xX66xX3fxX36xX23xX22xX3xX5xX91xX23xX22xXb0xXb0xXb0xX0xX46xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d0xX95xX42xX15xXaxX2fxX0xXdxX5dxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX5fxX10xX23xXexX10xX94xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1f2xXdxX42xXexX1xX24xX3xX1f9xX1faxX1faxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX208xX1faxX1faxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX94xX4xX9xXaxX46xX46xXdxX103xXb0xXc3xX6xX95xXexX1xX6xX23xX1xX1xX95xX6xXb0xX103xX23xX46xX23xX10xX1f2xX7xX46xX22exX22exX1faxX22exX46xX2xX234xX235xX42xX237xX2xX239xX237xX22exX22exX239xXexX239xX1f9xX1faxX239xX208xX5xX1faxXb0xX26xXbxX22xX24axX94xX9xX2xX22exX239xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xXdxX3xXexX1xX36xXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xX5xX3fxX27xX3xX42xX43xX27xXaxX3xX1f2xXdxX42xXexX1xX9xXaxX1f9xX1faxX1faxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX208xX1faxX1faxXaxX3xX46xX2fxX0xX46xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5fxX6xXbxXexXdxX95xX23xXaxX2fxXb0xXb0xXb0xX4xX67xX15xX3xX22xX10exX95xX3xX22xXdxX91xX3xXex16f6fxX6xX3xXc3xX60xX23xX22xXb0xXb0xXb0xX0xX46xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d0xX95xX42xX15xXaxX2fxX0xXdxX5dxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX5fxX10xX23xXexX10xX94xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1f2xXdxX42xXexX1xX24xX3xX1f9xX1faxX1faxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX235xX237xX237xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX94xX4xX9xXaxX46xX46xXdxX103xXb0xXc3xX6xX95xXexX1xX6xX23xX1xX1xX95xX6xXb0xX103xX23xX46xX23xX10xX1f2xX7xX46xX22exX22exX1faxX22exX46xX2xX234xX235xX42xX237xX2xX239xX1faxX208xX235xX366xXexX2xX208xX235xX22exX237xX5xX1faxXb0xX26xXbxX22xX24axX94xX9xX366xX235xX208xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xXdxX3xXexX1xX36xXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xX5xX3fxX27xX3xX42xX43xX27xXaxX3xX1f2xXdxX42xXexX1xX9xXaxX1f9xX1faxX1faxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX235xX237xX237xXaxX3xX46xX2fxX0xX46xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5fxX6xXbxXexXdxX95xX23xXaxX2fxXb0xXb0xXb0xX3xX23xX1xX70xX23xX22xX3xX22xXdxX166xX23xX22xX3xX5xX91xX23xX22xXb0xXb0xXb0xX0xX46xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d0xX95xX42xX15xXaxX2fxX0xXdxX5dxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX5fxX10xX23xXexX10xX94xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1f2xXdxX42xXexX1xX24xX3xX1f9xX1faxX1faxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX235xX237xX237xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX94xX4xX9xXaxX46xX46xXdxX103xXb0xXc3xX6xX95xXexX1xX6xX23xX1xX1xX95xX6xXb0xX103xX23xX46xX23xX10xX1f2xX7xX46xX22exX22exX1faxX22exX46xX2xX234xX235xX42xX237xX2xX239xX1faxX366xX235xX235xXexX2xX234xX2xX237xX5xX2xX1faxX1exXdxX5dxX22xX1exX235xX1f9xX239xX234xXb0xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xXdxX3xXexX1xX36xXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xX5xX3fxX27xX3xX42xX43xX27xXaxX3xX1f2xXdxX42xXexX1xX9xXaxX1f9xX1faxX1faxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX235xX237xX237xXaxX3xX46xX2fxX0xX46xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5fxX6xXbxXexXdxX95xX23xXaxX2fxXb0xXb0xXb0xX3xX5dxX154xXdxX3xX66xX2dcxX23xX1xX3xX5xX91xX23xX22xX3xX4xXafxX3xX160x10247xX23xX1xXe4xX3xX94xXb4xX27xX3xXbxX1xX95xX23xX22xXb0xXb0xXb0xX0xX46xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d0xX95xX42xX15xXaxX2fxX0xXdxX5dxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX5fxX10xX23xXexX10xX94xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1f2xXdxX42xXexX1xX24xX3xX1f9xX1faxX1faxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX235xX237xX2xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX94xX4xX9xXaxX46xX46xXdxX103xXb0xXc3xX6xX95xXexX1xX6xX23xX1xX1xX95xX6xXb0xX103xX23xX46xX23xX10xX1f2xX7xX46xX22exX22exX1faxX22exX46xX2xX234xX235xX42xX237xX2xX239xX22exX234xX239xX234xXexX234xX234xX235xX239xX5xX234xX1exX42xX7xX4xX1exX1faxX1faxX235xX1faxXb0xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xXdxX3xXexX1xX36xXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xX5xX3fxX27xX3xX42xX43xX27xXaxX3xX1f2xXdxX42xXexX1xX9xXaxX1f9xX1faxX1faxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX235xX237xX2xXaxX3xX46xX2fxX0xX46xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5fxX6xXbxXexXdxX95xX23xXaxX2fxXb0xXb0xXb0xX3xX1xX6xX15xX3xXc3xX166xX23xX3xX66xX9axX3xX5dxX3efxXdxX3xX4xX1xXdxXc4xX27xX3xX1xX95xX91xX23xX22xX3xX1xXa6xX23xX3xX42xX154xXexX3xX103xX91xX23xX22xX3xX4xX95xX23xX3xX23xX3fxX104xX4xXb0xXb0xXb0xX0xX46xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d0xX95xX42xX15xXaxX2fxX0xXdxX5dxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX5fxX10xX23xXexX10xX94xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1f2xXdxX42xXexX1xX24xX3xX1f9xX1faxX1faxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX235xX237xX237xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX94xX4xX9xXaxX46xX46xXdxX103xXb0xXc3xX6xX95xXexX1xX6xX23xX1xX1xX95xX6xXb0xX103xX23xX46xX23xX10xX1f2xX7xX46xX22exX22exX1faxX22exX46xX2xX366xX234xX42xX235xX2xX2xX239xX237xX239xX208xXexX235xX234xX235xX208xX22exX5xX1faxXb0xX26xXbxX22xX24axX94xX9xX1f9xX2xX208xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xXdxX3xXexX1xX36xXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xX5xX3fxX27xX3xX42xX43xX27xXaxX3xX1f2xXdxX42xXexX1xX9xXaxX1f9xX1faxX1faxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX235xX237xX237xXaxX3xX46xX2fxX0xX46xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5fxX6xXbxXexXdxX95xX23xXaxX2fxXb0xXb0xXb0xXbxX1xXdxXb4xX23xX3xX4xX1xX74xX3xXdbxX27xXb4xX3xXexX43xXbxX3xX23x126f4xXbxX3xXc3xX154xX23xX3xXc3xX27xXa6xX23xXb0xXb0xXb0xX0xX46xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d0xX95xX42xX15xXaxX2fxX0xXdxX5dxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX5fxX10xX23xXexX10xX94xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1f2xXdxX42xXexX1xX24xX3xX1f9xX1faxX1faxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX235xX237xX237xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX94xX4xX9xXaxX46xX46xXdxX103xXb0xXc3xX6xX95xXexX1xX6xX23xX1xX1xX95xX6xXb0xX103xX23xX46xX23xX10xX1f2xX7xX46xX22exX22exX1faxX22exX46xX2xX234xX235xX42xX237xX2xX239xX22exX366xX22exX239xXexX208xX1f9xX239xX366xX1faxX5xX1faxXb0xX26xXbxX22xX24axX94xX9xX235xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xXdxX3xXexX1xX36xXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xX5xX3fxX27xX3xX42xX43xX27xXaxX3xX1f2xXdxX42xXexX1xX9xXaxX1f9xX1faxX1faxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX235xX237xX237xXaxX3xX46xX2fxX0xX46xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5fxX6xXbxXexXdxX95xX23xXaxX2fxXb0xXb0xXb0xX3xX66xX166xX23xX3xX23xX31xXdxX3xX6xX95xX3xX5xX91xX23xX22xX3xX5dxX3efxXdxX3xXexX94xX3fxX6xX3xX1xf123xX3xX5xf473xX3xXexX94x11892xX3xX5dxX95xX23xX3xX5dxX10xX23xX3xX4xX67xX27xX3xXexX94xX158xX5dxX3xX4xX154xXb0xXb0xXb0xX0xX46xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d0xX95xX42xX15xXaxX2fxX0xXdxX5dxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX5fxX10xX23xXexX10xX94xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1f2xXdxX42xXexX1xX24xX3xX1f9xX1faxX1faxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX235xX237xX2xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX94xX4xX9xXaxX46xX46xXdxX103xXb0xXc3xX6xX95xXexX1xX6xX23xX1xX1xX95xX6xXb0xX103xX23xX46xX23xX10xX1f2xX7xX46xX22exX22exX1faxX22exX46xX2xX234xX235xX42xX237xX2xX239xX237xX1f9xX2xX235xXexX235xX366xX2xX2xX237xX5xX1faxXb0xX26xXbxX22xX24axX94xX9xX1f9xX208xX1faxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xXdxX3xXexX1xX36xXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xX5xX3fxX27xX3xX42xX43xX27xXaxX3xX1f2xXdxX42xXexX1xX9xXaxX1f9xX1faxX1faxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX235xX237xX2xXaxX3xX46xX2fxX0xX46xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5fxX6xXbxXexXdxX95xX23xXaxX2fxXb0xXb0xXb0xX3xXexX94xX95xX23xX22xX3xX23xX1xX70xX23xX22xX3xX23xX22xXa6xXdxX3xX23xX1xX91xX3xX4xXafxXb0xXb0xXb0xX0xX46xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d0xX95xX42xX15xXaxX2fxX0xXdxX5dxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX5fxX10xX23xXexX10xX94xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1f2xXdxX42xXexX1xX24xX3xX1f9xX1faxX1faxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX208xX234xX239xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX94xX4xX9xXaxX46xX46xXdxX103xXb0xXc3xX6xX95xXexX1xX6xX23xX1xX1xX95xX6xXb0xX103xX23xX46xX23xX10xX1f2xX7xX46xX22exX22exX1faxX22exX46xX2xX234xX235xX42xX237xX2xX239xX237xX208xX235xX208xXexX234xX1faxX22exX366xX5xX234xX1exX22exX1faxX22exX2xX1faxX237xX2xX208xX1exX2xX235xX239xX1faxX237xX235xXb0xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xXdxX3xXexX1xX36xXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xX5xX3fxX27xX3xX42xX43xX27xXaxX3xX1f2xXdxX42xXexX1xX9xXaxX1f9xX1faxX1faxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX208xX234xX239xXaxX3xX46xX2fxX0xX46xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5fxX6xXbxXexXdxX95xX23xXaxX2fxXb0xXb0xXb0xXexX94xX95xX23xX22xX3xXc3xX60xX23xX22xX3xX42xX154xX23xX22xX3xXc3xX91xXe4xX3xX5dx15866xX3xXexXb8xX95xX3xXex14a2axX23xX3xX103xX104xXdxX3xXdbxX27xX6xX23xX22xX3xX22xX154xX23xX1xXb0xXb0xXb0xX0xX46xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d0xX95xX42xX15xXaxX2fxX0xXdxX5dxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX5fxX10xX23xXexX10xX94xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1f2xXdxX42xXexX1xX24xX3xX1f9xX1faxX1faxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX235xX237xX2xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX94xX4xX9xXaxX46xX46xXdxX103xXb0xXc3xX6xX95xXexX1xX6xX23xX1xX1xX95xX6xXb0xX103xX23xX46xX23xX10xX1f2xX7xX46xX22exX22exX1faxX22exX46xX2xX234xX235xX42xX237xX2xX239xX239xX1faxX2xX208xXexX208xX239xX1faxX208xX239xX5xX1faxXb0xX26xXbxX22xX24axX94xX9xX235xX1f9xX208xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xXdxX3xXexX1xX36xXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xX5xX3fxX27xX3xX42xX43xX27xXaxX3xX1f2xXdxX42xXexX1xX9xXaxX1f9xX1faxX1faxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX235xX237xX2xXaxX3xX46xX2fxX0xX46xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5fxX6xXbxXexXdxX95xX23xXaxX2fxXb0xXb0xXb0xX3xX103xX91xX3xX23xX1xX126xXbxX3xX7xX89xX23xX22xX3xX4xX1xX95fxX5dxX3xX94x11089xXdxXe4xX3xX67xX23xX3xXexX2dcxX23xX1xXe4xX3x138d4xXexX89xXdxX3xX5xX12bxX6xX3xXexX11exXexX3xX66xXa69xX23xX3xX4xX60xX3xX23xX1xX6xX27xecdbxXb0xX0xX46xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx103eaxX27xXexX1xX95xX94xXaxX2fxX55xX95xX91xX23xX22xX3xfd21xXdxX23xX1xX0xX46xXbxX2f
Hoàng Linh