Tỉnh lộ 520 qua huyện Như Thanh xuống cấp nghiêm trọng
(vhds.baothanhhoa.vn) - Tuyến tỉnh lộ 520 đoạn qua các xã Xuân Du, Mậu Lâm, Phượng Nghi (huyện Như Thanh) đang bị “cày xới” bởi xe trọng tải lớn chở vật liệu xây dựng, khoáng sản hoạt động ngày đêm.
7fa9x12a12xe18axf76ax9821x13245x1315bxed3dxf98dxX7xcbcfx129dbx10ee6xa25bxf149x11073xX5xc392xXax9b20xX0xX7xXexbb68x12b6ex86dbxd8fexX12xX0xdd33xX12xXcxb913xX18xX1xX3xX5x82d0xX3xd763x147e3xc61bxX3xec64x13b8bxX6xX3xX1xX2bxd8a7xc4a9xX18xX3x109d8xX1x132d2xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3x11f33xX2bx805axX18xX19xX3xX4x12fefxXbxX3xX18xX19xX1xXdx8d5ax8abdxX3xXexX16xb67axX18xX19xX0x13068xX1cxX12xX0xX55xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX55xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1419axX10xX6x10cd5xXaxX12xXcxX2bxX30xd20bxX18xX3xXexX1fxX18xX1xX3xX5xX24xX3xX26xX27xX28xX3x836bxX17x13353xX18xX3xX2axX2bxX6xX3xX4x140b5xX4xX3xX3ex94f1xX3xc84cxX2bx8dd8xX18xX3x9155xX2bx121c1xX3xd504xc0a8xX2bxX3x9e15xX9bxX4dxXa0xX3xd724xX1xX36x955exX18xX19xX3xX34xX19xX1xXdxX3xdb64xX1xX2bxX30xX31xX18xX3xX34xX1xX36xX3xXcxX1xX6xX18xX1x13e75xX3xX89xX6xX18xX19xX3xX1cxa5d0xX3x14b1dxX4xc295xX30xX3xX3exa4b1xXdx14738xX3xX1cx113c1xXdxX3xX3exX10xX3xXexX16xX51xX18xX19xX3xXexae20xXdxX3xX5xXd7xX18xX3xX4xX1xXdcxX3x1209bxXa3xXexX3xX5xXdxX31xX2bxX3xX3exX9bxX30xX3xX74x9a07xX18xX19xXa0xX3x14c90xX1xX17xX93xX18xX19xX3xX7xXe9xX18xX3xX1xX17xX8bxXexX3xX89xX24xX18xX19xX3xX18xX19xXd3xX30xX3xX89xX4cxX4dx11cd2xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13d95xX17xX74xX30xXaxX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX1cxX12xX0xXdxX4dxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX74xXexX1xX2bxX4dxX1cxX3xXdxa747xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX30xX5xX10xX9xXax12a72xXdxX74xXexX1x138a7xX3xa6dfxX28xX28xXbxX3ex13c26xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX16dxX3xe599xX26xX28xXbxX3exX174xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX55xX55xXdxXf4xX124xX1cxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX124xXf4xX18xX55xX18xX10xX168xX7xX55xX27xX2xe0c7xX1a6xX55xX27xX28xX27xX74xX1a6xX2xX1a6xX28xX27xX28x10a81xXexX1a6xX1b3xX2xX1a6xX26xX5xX28xX124xd55axXbxX19x10453xX16xX9xX17exX26xX16fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1fxX18xX1xX3xX5xX24xX3xX26xX27xX28xX3xX2axX2bxX6xX3xX1xX2bxX30xX31xX18xX3xX34xX1xX36xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX3exX2bxX40xX18xX19xX3xX4xX45xXbxX3xX18xX19xX1xXdxX4cxX4dxX3xXexX16xX51xX18xX19xXaxX3xX168xXdxX74xXexX1xX9xXaxX16fxX28xX28xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX17exX26xX28xXaxX3xX55xX12xX0xX55xX1cxX12xX0xX55xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX159xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX34xX1xXdxfcf0xX2bxX3xXf4xXcfxX3xXexX16xb607xX3xX89xX36x1105fxX18xX19xX3xX1cxXcfxX3xX3exX2bxX40xX18xX19xX3xX4xX45xXbxX3xX18xX19xX1xXdxX4cxX4dxX3xXexX16xX51xX18xX19xX124xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX17xX74xX30xXaxX12xX34xX1xXdxX248xX2bxX3xX1xX24xX3xX74xX9bxX18xX3xX74xX51xX4xX3xX1xX6xXdxX3xX1cxX4cxX18xX3xX89xX36xX254xX18xX19xX3xX107xX1xf0e4xX18xX19xX3xX107xX1x1295bxXdxX3xX1cxc99exX4xX3xX3ex124ffxX4xX3xXexX16xX36xXd7xX4xX3xXexdeedxX18xX1xX3xXexX16xX8bxX18xX19xX3xX4xX93xX4xX3xX3exX10xX3xXexXe9xXdxX3xXexX16xX51xX18xX19xX3xX5xXd7xX18xX3xX5xX36xX2bxX3xXexX1xX2a8xX18xX19xX3xXf4xXd7xXdxX3xXexe36dxX18xX3xX7xX2bxX45xXexX3xX4xX6xX17xX3xX5xXd3xX4dxX3xX4xX1xX17xX3xXexX2bxX30xX7axX18xX3xX89xX36xX254xX18xX19xX3xX3exX2bxX40xX18xX19xX3xX4xX45xXbxX3xX18xX19xX1xXdxX4cxX4dxX3xXexX16xX51xX18xX19xX124xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX17xX74xX30xXaxX12x13ee1xX1xX2a8xX18xX19xX3xX4xX1xX1fxX3xX5xXd3xX3xX4dxX40xXdxX3xX18xX19xX2bxX30xX3xXf4xX248xX3xX6xX18xX3xXexX17xXd3xX18xX3xX19xXdxX6xX17xX3xXexX1xX2a8xX18xX19xXa0xX3xXexX2bxX30xX7axX18xX3xX89xX36xX254xX18xX19xX3xX3exX2bxX40xX18xX19xX3xX4xX45xXbxX3xX4xef30xX18xX19xX3xX89xX6xX18xX19xX3xX89x8765xX3xX5xX8bxXdxX3xXf4xX2a8xX3xXf4xXd3xX18xX3xX18xX1x82afxX18xX19xX3xX1xX31xX3xX5xc345xX30xX3xXf4xX248xX3xX4dxX2a8xXdxX3xXexX16xX36xX254xX18xX19xXa0xX3xXe9xX18xX1xX3xX1xX36xXdcxX18xX19xX3xX89xX7axX18xX3xX7xX2b2xX4xX3xX107xX1xX2aexX10xXa0xX3xX4xX2bxX24xX4xX3xX7xX40xX18xX19xX3xX4x11040xX6xX3xX18xX19xX36xX254xXdxX3xX74xX9bxX18xX3xX18xX1xX36xX3xXexX2c0xX18xX1xX3xXexX16xX8bxX18xX19xX3xX1cxX39fxXdxX3xX1cxad78xX4dxX3xX4dx12652xX6xX3xX18x94f9xX18xX19xXa0xX3xX7xX2c0xX18xX1xX3xX5xX2eexX30xX3xXf4xXd3xX17xX3xX4dxX3f9xX6xX3xX4dxX36xX6xcc79xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX17xX74xX30xXaxX12xXcxX16xX17xX18xX19xX3xX107xX1xXdxX3xX4xX1xX254xX3xX4xX93xX4xX3xX4xebe1xX3xX2axX2bxX6xX18xX3xX4xX1xX2b2xX4xX3xX18xf459xX18xX19xX3xX4x12bd0xX3xX19xXdxXe9xXdxX3xXbxX1xX93xXbxX3xX18xX19xX44cxX18xX3xX4xX1xX3f5xX18xXa0xX3xX18xX19xX36xX254xXdxX3xX74xX9bxX18xX3xX3exX97xX3xX99xX2bxX9bxX18xX3xX9exX2bxX3xX89xX97xX3xX89xccd7xX3xX4xX51xX4xX3xX1cxX4cxX3xXexX2a8xX18xX19xX3xX1xX6xXdxX3xX1cxX4cxX18xX3xX89xX36xX254xX18xX19xX3xX89xX388xX3xX18xX19xX44cxX18xX3xX4xX1xX3f5xX18xX3xX3exX10xX3xX2axX2bxX93xX3xX107xX1xX481xXa0xX3xX2axX2bxX93xX3xXexXe9xXdxX124xX3xXa2xX24xXexX3xX1xX24xX3xX74xX9bxX18xX3xXexX1x12501xX6xX3xX18xX1xXa3xX18xX16dxX3xXd1x140f0xX9bxX30xX3xX5xXd3xX3xX4xX1xX2bxX30xX31xX18xX3xX4xX102xX4xX3xX4xX1x12ae7xX18xX19xX3xX89xX97xX3xX4dxXd7xXdxX3xXbxX1xXe9xXdxX3xX5xXd3xX4dxXd9xX124xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX17xX74xX30xXaxX12xXcxX16xX36xXd7xX4xX3xXexX1xX102xX4xX3xXexX16xX8bxX18xX19xX3xXexX16xX4cxX18xXa0xX3xX18xX19xXd3xX30xX3xX2xX28x14c77xX16fxX532xX27xX28xX27xX2xXa0xX3xX159xX1xX3d4xX3xXexXcfxX4xX1xX3x14481xX134xX34xX9exX3xX3exX97xX3xX99xX2bxX9bxX18xX3xX9exX2bxX3xX89xX97xX3xX4xX451xX3xX159xX2a8xX18xX19xX3xXf4xX44cxX18xX3xX19xc6a6xXdxX3xX544xX134xX34xX9exX3xX1xX2bxX30xX31xX18xX3xX34xX1xX36xX3xXcxX1xX6xX18xX1xXa0xX3xX89xX248xX3xX18xX19xX1xXcfxX3xXexX44cxX18xX19xX3xX4xX36xX254xX18xX19xX3xX107xXdxX388xX4dxX3xXexX16xX6xXa0xX3xX3exX564xX3xX5x116edxX3xX89xX40xXdxX3xXf4xXd7xXdxX3xX4xX93xX4xX3xX3exX10xX3xX2a8xX3xXexX2a8xX3xX4xX1xXdcxX3xX2axX2bxX93xX3xXexXe9xXdxX3xXexX16xX51xX18xX19xX3xXexX1xX6xX4dxX3xX19xXdxX6xX3xX19xXdxX6xX17xX3xXexX1xX2a8xX18xX19xX3xX89xX17xX8bxX18xX3xX2axX2bxX6xX3xX89xXcfxX6xX3xX1cxXd3xX18xX3xX3exX97xX124xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX17xX74xX30xXaxX12xX0xXdxX4dxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX159xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX30xX5xX10xX9xXaxX168xXdxX74xXexX1xX16dxX3xX16fxX28xX28xXbxX3exX174xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX16dxX3xX17exX26xX28xXbxX3exX174xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX55xX55xXdxXf4xX124xX1cxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX124xXf4xX18xX55xX18xX10xX168xX7xX55xX27xX2xX1a6xX1a6xX55xX27xX28xX27xX74xX1a6xX2xX1a6xX28xX27xX26xX16fxXexb410xX1a6xX1a6xX26xX17exX5xX28xX124xX1bdxXbxX19xX1c0xX16xX9xX26xX26xX27xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1fxX18xX1xX3xX5xX24xX3xX26xX27xX28xX3xX2axX2bxX6xX3xX1xX2bxX30xX31xX18xX3xX34xX1xX36xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX3exX2bxX40xX18xX19xX3xX4xX45xXbxX3xX18xX19xX1xXdxX4cxX4dxX3xXexX16xX51xX18xX19xXaxX3xX168xXdxX74xXexX1xX9xXaxX16fxX28xX28xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX17exX26xX28xXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX159xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX4d6xX36xX254xX18xX19xX3xX3exX2bxX40xX18xX19xX3xX4xX45xXbxX3xXexXdxX248xX4dxX3x982axX18xX3xX18xX1xXdxX248xX2bxX3xX4dxX40xXdxX3xX5xX17xX3xXf4xX248xX3xXexX6xXdxX3xX18xX8bxX18xX3xX19xXdxX6xX17xX3xXexX1xX2a8xX18xX19xXa0xX3xX2a8xX3xX18xX1xXdxa414xX4dxX3xX4dxX2a8xXdxX3xXexX16xX36xX254xX18xX19xX124xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX17xX74xX30xXaxX12x1085bxX18xX19xX3xX9exX36xX43fxX18xX19xX3xX34xX19xX51xX4xX3xX159xX1xXdxX18xX1xXa0xX3xX159xX1xX3d4xX3xXexXcfxX4xX1xX3xX544xX134xX34xX9exX3xX3exX97xX3xXa2xXa3xX2bxX3xXa6xX9bxX4dxX3xX4xX1xX17xX3xX1cxXdxX7axXexX3xXexX16xX4cxX18xX3xX89xXcfxX6xX3xX1cxXd3xX18xX3xX3exX97xX3xX89xX6xX18xX19xX3xXexX16xXdxX388xX18xX3xX107xX1xX6xXdxX3xX74xX102xX3xX93xX18xX3xX18xX8bxX17xX3xXf4x8dc0xXexX3xX1x13803xX3xXa2xXa3xX2bxX3xXa6xX9bxX4dxXa0xX3xX5xX36xX2bxX3xX5xX36xXaexX18xX19xX3xX3exX10xX3xXbxX1xX39fxX4xX3xXf4xX39fxX3xX4xX1xX17xX3xX74xX102xX3xX93xX18xX3xX5xXd7xX18xX3xX4xX37exX18xX19xX3xX5xXd3xX3xX4dxX24xXexX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX18xX1xX397xX18xX19xX3xX18xX19xX2bxX30xX4cxX18xX3xX18xX1xX9bxX18xX3xX74x9399xX18xX3xX89xX7axX18xX3xXexX2bxX30xX7axX18xX3xX89xX36xX254xX18xX19xX3xX3exX2bxX40xX18xX19xX3xX4xX45xXbxXa0xX3xX4dxX2a8xXdxX3xXexX16xX36xX254xX18xX19xX3xX1cxXcfxX3xXe9xX18xX1xX3xX1xX36xXdcxX18xX19xX124xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX17xX74xX30xXaxX12xXcxX1xX4ccxX6xX3xX18xX1xXa3xX18xX3xXexX1xX102xX4xX3xXexX16xX8bxX18xX19xX3xXexX16xX4cxX18xXa0xX3xXexX8bxXdxX3xX159xX2a8xX18xX19xX3xXf4xX44cxX18xX3xX7xX40xX3xX2xX66cxX27xX16fxX3xX4xX3d4xX6xX3xX544xX134xX34xX9exX3xX1xX2bxX30xX31xX18xX3xX34xX1xX36xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX89xX97xX3xX18xX4cxX2bxX3xX16x13f00xX16dxX3xXcxX1xX254xXdxX3xX19xXdxX6xX18xX3xX19xX2eexX18xX3xX89xX9bxX30xX3xXexX2c0xX18xX1xX3xXexX16xX8bxX18xX19xX3xX4xX93xX4xX3xXbxX1xX36xX43fxX18xX19xX3xXexXdxX31xX18xX3xXf4xXa3xX18xX3xXexXe9xXdxX3xX4xX1xXdcxX3xX2axX2bxX93xX3xXexXe9xXdxX3xXexX16xX51xX18xX19xX3xX4xX1xX17xX3xXbxX1xX7b6xXbxXa0xX3xX3exX10xX3xX4xX451xX3xXexXe9xXdxX3xXexX16xX51xX18xX19xX3xX5xXd7xX18xX3xX5xX36xX2bxX3xXexX1xX2a8xX18xX19xX3xX5xXd3xX4dxX3xX4dxX3f5xXexX3xX89xX36xX254xX18xX19xX3xX1cxXcfxX3xX1cxXdxX7axX18xX3xX74xX8bxX18xX19xXa0xX3xX1xX36xX3xX1xX2aexX18xX19xX3xX107xX7axXexX3xX4xX45xX2bxX3xX1xX8bxX3xXexX2eexX18xX19xX3xX19xXdxX6xX17xX3xXexX1xX2a8xX18xX19xX416xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX17xX74xX30xXaxX12xX0xXdxX4dxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX159xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX30xX5xX10xX9xXaxX168xXdxX74xXexX1xX16dxX3xX16fxX28xX28xXbxX3exX174xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX16dxX3xX17exX26xX28xXbxX3exX174xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX55xX55xXdxXf4xX124xX1cxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX124xXf4xX18xX55xX18xX10xX168xX7xX55xX27xX2xX1a6xX1a6xX55xX27xX28xX27xX74xX1a6xX2xX1a6xX28xX26xX28xX28xXexX26xX27xX1b3xX26xX1a6xX5xX28xX124xX1bdxXbxX19xX1c0xX16xX9xX16fxX26xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1fxX18xX1xX3xX5xX24xX3xX26xX27xX28xX3xX2axX2bxX6xX3xX1xX2bxX30xX31xX18xX3xX34xX1xX36xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX3exX2bxX40xX18xX19xX3xX4xX45xXbxX3xX18xX19xX1xXdxX4cxX4dxX3xXexX16xX51xX18xX19xXaxX3xX168xXdxX74xXexX1xX9xXaxX16fxX28xX28xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX17exX26xX28xXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX159xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xXcxX8bxXdxX3xX74xX102xX3xX93xX18xX3xX18xX8bxX17xX3xXf4xX7b6xXexX3xX5xaaf8xX18xX19xX3xX1xX7baxX3xXa2xXa3xX2bxX3xXa6xX9bxX4dxX3xX1xXd3xX18xX19xX3xX18xX19xXd3xX30xX3xX4xX451xX3xX1xXd3xX18xX19xX3xX4xX1xX39fxX4xX3xX5xX36xXaexXexX3xX3exX10xX3xXexXe9xXdxX3xXexX16xX51xX18xX19xX3xX5xXd7xX18xX3xXf4xXa3xX18xX3xX4xX1xX2bxX30xX388xX18xX3xX4xX93xXexX3xX7xX2aexXdxX3xX16xX6xX3xXexX2bxX30xX7axX18xX3xXexX1fxX18xX1xX3xX5xX24xX3xX26xX27xX28xX124xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX17xX74xX30xXaxX12xX159xX1xX3d4xX3xXexXcfxX4xX1xX3xX544xX134xX34xX9exX3xX1xX2bxX30xX31xX18xX3xX34xX1xX36xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX89xX97xX3xX4xX451xX3xX59exX3xX107xXdxX7axX18xX3xX4xX1xX1fxX3xX89xX8bxX17xX3xX159xX2a8xX18xX19xX3xX6xX18xX3xX1xX2bxX30xX31xX18xXa0xX3xXabxX1xXa6exX18xX19xX3xXcxXd3xXdxX3xX18xX19xX2bxX30xX4cxX18xX3xXf4xXd3xX3xXa2xX2a8xXdxX3xXexX16xX36xX254xX18xX19xXa0xX3xXabxX1xXa6exX18xX19xX3xX33axXdxX18xX1xX3xXexX7axX3xX1xX8bxX3xXexX2eexX18xX19xX3xX4xX451xX3xXexX16xX93xX4xX1xX3xX18xX1xXdxX31xX4dxX3xXexX44cxX18xX19xX3xX4xX36xX254xX18xX19xX3xX107xXdxX388xX4dxX3xXexX16xX6xXa0xX3xX107xXdxX388xX4dxX3xX7xX17xX93xXexX3xX4xX93xX4xX3xXbxX1xX36xX43fxX18xX19xX3xXexXdxX31xX18xX174xX3xX16xXd3xX3xX7xX17xX93xXexX3xX4xX93xX4xX3xX4dxX2aexX3xX107xX1xX6xXdxX3xXexX1xX93xX4xX3xX107xX1xX17xX93xX18xX19xX3xX7xXe9xX18xXa0xX3xXf4xXa3xXexX3xX5xXdxX31xX2bxX3xX3exX9bxX30xX3xX74xX102xX18xX19xX3xX89xX388xX3xX4xX451xX3xX18xX1xX397xX18xX19xX3xX4xX1xX45xX18xX3xX4xX1xX1fxX18xX1xX3xX107xXcfxXbxX3xXexX1xX254xXdxX124xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX17xX74xX30xXaxX12x9475xX4cxX2bxX3xX4xX2eexX2bxX3xX159xX2a8xX18xX19xX3xXexX30xX3xXcxX34xX71xX71xX3xX3exX9bxX30xX3xX74xX102xX18xX19xX3xXcxX16xX36xX254xX18xX19xX3xXa2xXdxX18xX1xX3xX532xX3xX89xX43fxX18xX3xXf4xXcfxX3xX89xX6xX18xX19xX3xXexX1xX102xX4xX3xX1xXdxX31xX18xX3xX74xX102xX3xX93xX18xX3xX18xX8bxX17xX3xXf4xX7b6xXexX3xX5xXa6exX18xX19xX3xX1xX7baxX3xXa2xXa3xX2bxX3xXa6xX9bxX4dxXa0xX3xX3exX97xX3xXa2xXa3xX2bxX3xXa6xX9bxX4dxX3xX107xX1xX704xX18xX3xXexX16xX36xX43fxX18xX19xX3xXf4xX93xX3xX4xX93xX4xX3xX481xX3xXf4xX17xXdxXa0xX3xX481xX3xX19xXd3xX3xX89xXe9xX4dxX3xX1cxXe9xX17xX3xX19xXdxX6xX17xX3xXexX1xX2a8xX18xX19xX3xXexX2bxX30xX7axX18xX124xX3xX9exX17xX3xXexX2bxX30xX7axX18xX3xXcxX1fxX18xX1xX3xX5xX24xX3xX26xX27xX28xX3xX1xXdxX31xX18xX3xX16xX45xXexX3xX30xX7axX2bxXa0xX3xX30xX4cxX2bxX3xX4xX2eexX2bxX3xX4xX2a8xX18xX19xX3xXexX30xX3xX107xX1xX2a8xX18xX19xX3xXexXdxX7axXbxX3xXexX39fxX4xX3xX7xX564xX3xX74xX39fxX18xX19xX3xX4xX93xX4xX3xX5xX17xX8bxXdxX3xX3exX10xX3xX4xX451xX3xXexX16xX51xX18xX19xX3xXexXe9xXdxX3xX5xXd7xX18xX3xXf4xXa3xX18xX3xX4xX1xX2bxX30xX388xX18xX124xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14b0cxX2bxXexX1xX17xX16xXaxX12x9e59xX43fxX18xX3xX4d6xX2c0xX18xX1xX0xX55xXbxX12
Sơn Đình