Gần 12 nghìn doanh nghiệp đăng ký hoạt động sản xuất kinh doanh
(vhds.baothanhhoa.vn) - Theo thông tin từ Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa, hiện nay cả tỉnh có 12 nghìn doanh nghiệp đăng ký hoạt động sản xuất kinh doanh.
970cxf34exb531x10992xa925xab40x9877xb9b7xc76bxX7x10f00xe4f1xe02ex10ab2xa291xce31xX5xd4b8xXax108c7xeed5xb104xb0d9xX3xX2xee20xX3xX15xae09xX1xdd9exX15xX3x10ec4xba3bxX6xX15xX1xX3xX15xX1bxX1xXdxc55axXbxX3xef31x113f4xX15xX1bxX3x10504xfbd4xX3xX1xX21xac6fxXexX3xX2dxd7cdxX15xX1bxX3xX7xf9d6xX15xX3xbca0x1173exd448xXexX3xX32xXdxX15xX1xX3xX20xX21xX6xX15xX1xX0xbfc0xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxefd9xX10xX6xX20xXaxX12xXcxX1xX10xX21xX3xXexX1xffa9xX15xX1bxX3xXexXdxX15xX3xXex9b43xX3xX62xXdxX2axXbxX3xX1xX3bxXdxX3xe9eaxX21xX6xX15xX1xX3xX15xX1bxX1xXdxX2axXbxX3xXexfa09xX15xX1xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX62xc481xX6xc2f3xX3xX1xXdxX2axX15xX3xX15xX6x10524xX3xX4xX40xX3xXexX91xX15xX1xX3xX4xX9cxX3xX2xX18xX3xX15xX1bxX1xX1dxX15xX3xX20xX21xX6xX15xX1xX3xX15xX1bxX1xXdxX2axXbxX3xX2dxX2exX15xX1bxX3xX32xX33xX3xX1xX21xX37xXexX3xX2dxX3bxX15xX1bxX3xX7xX40xX15xX3xX43xX44xX45xXexX3xX32xXdxX15xX1xX3xX20xX21xX6xX15xX1xc04cxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd9e3xX21xX20xXa7xXaxX12xa31axX9cxX3xX2dx998ax9afexX4xX3xX32xefd0xXexX3xb062xX44xX40xX3xX2dxX9cxX3xX5x1063dxX3xX15xX1xe003xX3xX4xX9cxX3xX7xdf8axX3xX1xfa5bxX3xXexd34exX10axX3xX4xc253xX6xX3xXexX91xX15xX1xX3xXexX129xX21xX15xX1bxX3x9a99xXdxX2axX4xX3xX20xX119xX15xX1xX3xX15xX1bxX44xfeebxX15xX3xX32xXdxX15xX1xX3xXbxX1xbccaxX3xX5xb6adxX15xX3xX2dxc16dxX3xXexX1xX123xX4xX3xX1xXdxX2axX15xX3xX4xX1xX109x10711xX15xX1bxX3xXexX129xX1dxX15xX1xX3xX2dxX119xX21xX3xXexX37xX21xX3xX32xX1xe0dexXdxX3xX7xX123xX3xX20xX21xX6xX15xX1xX3xX15xX1bxX1xXdxX2axXbxX3xX13bxX119xX3xcc6cxX148xXdxX3xX20xX109xd5b7xX15xX1bxX3xX2dxX3bxXdxX3xX15xX1bx9ca8xX3xX20xX21xX6xX15xX1xX3xX15xX1xb598xX15xX3xX1bxXdxX6xXdxX3xX2dxX21xX37xX15xX3xX18xddacxX2xde15xX3xf971xX3xX18xX1baxX18xX1baxXefxX3x1042axX1bxX21xX119xXdxX3xX129xX6xX9exX3xX4xX1xX152xX15xX1xX3xX111xX44xXa7xd92fxX15xX3xX4xfc31xX4xX3xX4xX45xXbxX3xXexX37xX21xX3xX15xX1xXdxX1d9xX44xX3xXexX1xX44xc61axX15xX3xX5xX10axXdxX3xX13bxX1d9xX3xX4xX168xX3xX4xX1xX10exX3xX4xX1xX152xX15xX1xX3xX7xX1ddxX4xX1xX9exX3xX13bxf6b7xX15xX9exX3x10fb3xa7afxXexX3xX192xb296xX15xX1bxX3xX7xX40xX15xX3xX43xX44xX45xXexX9exX3xX213xX6fxXdxX3xXexX129xX109xX11dxX15xX1bxX3xXbxX1xX1ddxXbxX3xX5xX33xX9exX3xXexX1xX44xX10exX9exX3xXbxX1xX152xX9exX3xX2dxX45xXexX3xX2dxX6xXdxX9exX3xXexX1xX6fxX15xX1bxX3xXexXdxX15xX9exXefxXefxXefxX3xX2dxX159xX3xX32xX1xX44xXa7xX10exX15xX3xX32xX1xX152xX4xX1xX3xX20xX21xX6xX15xX1xX3xX15xX1bxX1xXdxX2axXbxX3xX2dxX14xX44xX3xXexX109xX3xXbxX1xX1ddxXexX3xXexX129xXdxX159xX15xXefxX3xX62xXdxX2axX15xX3xX4xX1ddxX4xX3xXexX1xX12dxX3xXex97faxX4xX3xX1xX119xX15xX1xX3xX4xX1xX152xX15xX1xX3xX2dxX109xX10axX4xX3xX32xXdxX159xX213xX3xX7xX21xX1ddxXexX3xXexX21xX119xX15xX3xX20xXdxX2axX15xX3xX111xX44xX6xX3xXexX129xX44xX15xX1bxX3xXexX1acxX213xX3xX1xX119xX15xX1xX3xX4xX1xX152xX15xX1xX3xX4xX6fxX15xX1bxX3xX4xX45xXbxX3xXexX91xX15xX1xX3xX13bxX119xX3xXexX129xX44xX15xX1bxX3xXexX1acxX213xX3xX1xX119xX15xX1xX3xX4xX1xX152xX15xX1xX3xX4xX6fxX15xX1bxX3xX4xX45xXbxX3xX1xX44xXa7xX2axX15xX9exX3xXexX1xcccexX9exX3xXexX1xX119xX15xX1xX3xXbxX1xX20fxX9exX3xX1bxX9cxXbxX3xXbxX1xX14xX15xX3xX2dxX40xX213xX3xX192xX40xX21xX3xX4xX6fxX15xX1bxX3xX32xX1xX6xXdxX9exX3xX213xXdxX15xX1xX3xX192xX37xX4xX1xX3xXexX37xX21xX3xXexX1xX44xX1f1xX15xX3xX5xX10axXdxX3xX4xX1xX21xX3xXexd72cxX3xX4xX1x978bxX4xX9exX3xX4xX1ddxX3xX15xX1xX1acxX15xXefxX3xX105xX1ddxX4xX3xX7xX17cxX9exX3xX192xX6xX15xX9exX3xX15xX1bxX119xX15xX1xX3xX4xX45xXbxX3xXexX91xX15xX1xX9exX3xbb2exXffxX1c6xX83xX3xX4xX1ddxX4xX3xX1xX44xXa7xX2axX15xX9exX3xXexX1xX312xX3xX43x1153axX9exX3xXexX1xX119xX15xX1xX3xXbxX1xX20fxX3xX2dxX39cxX129xf810xXexX3xX15xX1bxc12axX15xX3x10f62xX1bax9d19xX3xXexX1xX11dxXdxX3xX1bxXdxX6xX15xX3xX1bxXdxX40xXdxX3xX111xX44xXa7xX10exXexX3xX4xX1ddxX4xX3xXexX1xX12dxX3xXexX29axX4xX3xX1xX119xX15xX1xX3xX4xX1xX152xX15xX1xX3xX13bxX1d9xX3xX2dxX14xX44xX3xXexX109xX9exX3xX43xX1acxXa7xX3xX20xX123xX15xX1bxX9exX3xX2dxX45xXexX3xX2dxX6xXdxX9exX3xX213xX6fxXdxX3xXexX129xX109xX11dxX15xX1bxX9exXefxXefxXefxX3xX7xX21xX3xX13bxX155xXdxX3xX4xX1ddxX4xX3xX111xX44xXa7xX3xX2dxX312xX15xX1xX3xX1xXdxX2axX15xX3xX1xX119xX15xX1xXefxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXffxX21xX20xXa7xXaxX12xX1c6xX1xX109xX3xX13bxX1f1xXa7xX9exX3xX7xX123xX3xXexX2exX15xX1bxX3xX15xX1xX6xX15xX1xX3xX13bxX1d9xX3xX7xX20fxX3xX5xX109xX10axX15xX1bxX9exX3xX4xX3bxX15xX1bxX3xX2dxX148xX15xX1bxX3xX20xX21xX6xX15xX1xX3xX15xX1bxX1xXdxX2axXbxX3xX2dxX39cxX3xX13bxX119xX3xX2dxX6xX15xX1bxX3xX213xX6xX15xX1bxX3xX5xX37xXdxX3xX7xX123xX3xX2dxX9cxX15xX1bxX3xX1bxX9cxXbxX3xX5xX155xX15xX3xX4xX1xX21xX3xX15xX1bxX1acxX15xX3xX7xX1ddxX4xX1xX3xXexX91xX15xX1xX9exX3xXexX37xX21xX3xX13bxXdxX2axX4xX3xX5xX119xX213xX9exX3xX1bxX9cxXbxX3xXbxX1xX14xX15xX3xXexX152xX4xX1xX3xX4xX123xX4xX3xX2dxX40xX213xX3xX192xX40xX21xX3xX6xX15xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX43xX39cxX3xX1xX3bxXdxXefxX3xbbe6xX155xXdxX3xX111xX44xX6xX15xX3xX2dxXdxX159xX213xX3xX2dxX148xX15xX1bxX3xX1xX119xX15xX1xX3xX4xe277xX15xX1bxX3xX20xX21xX6xX15xX1xX3xX15xX1bxX1xXdxX2axXbxX3xXbxX1xX1ddxXexX3xXexX129xXdxX159xX15xb63fxX3xX7xX123xX3xXexX1xX119xX15xX1xX3xX4xX6fxX15xX1bxX3xX4xX12dxX6xX3xX15xX1xX119xX3xX2dxX14xX44xX3xXexX109xX3xX5xX119xX3xXexX1xX119xX15xX1xX3xX4xX6fxX15xX1bxX3xX4xX12dxX6xX3xXexX91xX15xX1xX9exX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX62xX9cxX6xX3xX2dxX6xX15xX1bxX3xX15xX126xX3xX5xX123xX4xX3xX4xX40xXdxX3xXexX1xXdxX2axX15xX3xX213xX6fxXdxX3xXexX129xX109xX11dxX15xX1bxX3xX2dxX14xX44xX3xXexX109xX3xX32xXdxX15xX1xX3xX20xX21xX6xX15xX1xX523xX3xX43xX1acxXa7xX3xX20xX123xX15xX1bxX3xX4xX168xX3xX4xX1xX10exX9exX3xX4xX1xX152xX15xX1xX3xX7xX1ddxX4xX1xX3xX1xX126xX3xXexX129xX10axX9exX3xXexX37xX21xX3xX213xb06exXdxX3xX2dxXdxX1d9xX44xX3xX32xXdxX2axX15xX3xXexX1xX44xX1f1xX15xX3xX5xX10axXdxX3xX4xX1xX21xX3xX4xX1ddxX4xX3xX20xX21xX6xX15xX1xX3xX15xX1bxX1xXdxX2axXbxX3xXbxX1xX1ddxXexX3xXexX129xXdxX159xX15xX9exX3xX1bxX9cxXbxX3xXbxX1xX14xX15xX3xX1xXdxX2axX15xX3xXexX1xX123xX4xX3xX1xX9cxX6xX3xX213xX29axX4xX3xXexXdx10cc8xX44xX3xX4xX9cxX3xX18xX1baxXefxX1baxX1baxX1baxX3xX20xX21xX6xX15xX1xX3xX15xX1bxX1xXdxX2axXbxX3xX1xX21xX37xXexX3xX2dxX3bxX15xX1bxX3xX1xXdxX2axX44xX3xX111xX44xX40xX3xX13bxX119xX21xX3xX15xX2exX213xX3xX18xX1baxX18xX1baxXefxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf7a1xX44xXexX1xX21xX129xXaxX12x11244xXefxX4efxX0xX53xXbxX12
P.V