Tăng cường quản lý công dân xuất cảnh đi lao động trái pháp luật
Theo số liệu thống kê, hiện nay trên địa bàn huyện Thường Xuân có 77 công dân đi lao động trái phép ở nước ngoài (chủ yếu là tại Trung Quốc và Hàn Quốc).
a8fdxdd6dxce8axdf64x10e82xc77ex125e5x116cbxc58cxX7xf283xbf35xecb0xf39bxc07dx121e9xX5xf1aaxXaxd96bxX0xX7xXexbe84xb275xd395x113cexX12xXcxc51bxX18xX19xX3xX4xc0c3xcbdexX18xX19xX3x11ee3xbb84xdcb5xX18xX3xX5xb202xX3xX4x11f66xX18xX19xX3x11ad2xee23xX18xX3xc490xX27xbc97xXexX3xX4xX28xX18xX1xX3x11276xXdxX3xX5xX6xX17xX3xX41xd4e3xX18xX19xX3xXexX16x12054xXdxX3xXbxX1xX4fxXbxX3xX5xX27xb295xXexX0xe265xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX5cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb753xX10xX6xX33xXaxX12xXcxX1xX10xX17xX3xX7xb1b8xX3xX5xXdx10804xX27xX3xXexX1xX80xX18xX19xX3x12beax11451xbd3dxX3xX1xXdxX84xX18xX3xX18xX6xfdcaxX3xXexX16xX8exX18xX3xX41xcecfxX6xX3x106bcxf528xX18xX3xX1xX27xX98xX84xX18xX3xXcxX1xX21xX22xX18xX19xX3x11fcbxX27xX34xX18xX3xX4xed33xX3x1109bxXbcxX3xX4xX2fxX18xX19xX3xX33xX34xX18xX3xX41xXdxX3xX5xX6xX17xX3xX41xX49xX18xX19xX3xXexX16xX4fxXdxX3xXbxX1xbffcxXbxX3xd4e9xX3xX18xX21xddeexX4xX3xX18xX19xX17xXa4xXdxX3x10f8bxX4xX1xf915xX3xX98xaca1xX27xX3xX5xXa4xX3xXex10ae1xXdxX3xXcxX16xX27xX18xX19xX3xe58axX27xX80xX4xX3xe4aexXa4xX3xX74xXa4xX18xX3xX101xX27xX80xX4xad2axb537xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc55bxX17xX33xX98xXaxX12xX0xXdx11edfxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx11eb5xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX98xX5xX10xX9xXaxe2adxXdxX33xXexX1xaa38xX3xb541xc448xX14cxXbxX37x11eadxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX149xX3xf67fxf076xX2xXbxX37xX150xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX5cxX5cxXdxX106xX112xXa3xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX112xX106xX18xX5cxX18xX10xX144xX7xX5cxX15bxX15bxX2xd45cxX5cxX2xX15axX14cxX33xX2xX2xX15bxX15axX14cxX183xX14cxXexX14bxXbcxX15axX15bxeb78xX5xX14cxX112xe09exXbxX19xe174xX16xX9xae38xX19fxX14bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1cxX18xX19xX3xX4xX21xX22xX18xX19xX3xX26xX27xX28xX18xX3xX5xX2cxX3xX4xX2fxX18xX19xX3xX33xX34xX18xX3xX37xX27xX39xXexX3xX4xX28xX18xX1xX3xX41xXdxX3xX5xX6xX17xX3xX41xX49xX18xX19xX3xXexX16xX4fxXdxX3xXbxX1xX4fxXbxX3xX5xX27xX59xXexXaxX3xX144xXdxX33xXexX1xX9xXaxX14bxX14cxX14cxXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX15axX15bxX2xXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX122xX17xX33xX98xXaxX12xd93cxd2cbxX3xX5xXa4xX12axX3xXexX80xXexX3xX4xX2fxX18xX19xX3xXexX4fxX4xX3xX26xX27xX28xX18xX3xX5xX2cxX3xX4xX2fxX18xX19xX3xX33xX34xX18xX3xX37xX27xX39xXexX3xX4xX28xX18xX1xX3xX41xXdxX3xX5xX6xX17xX3xX41xX49xX18xX19xX3xXexX16xX4fxXdxX3xXbxX1xX4fxXbxX3xX5xX27xX59xXexX8fxX3xX135xX2fxX18xX19xX3xX6xX18xX3xX1xX27xX98xX84xX18xX3xXcxX1xX21xX22xX18xX19xX3xXb4xX27xX34xX18xX3xX41x11349xX3xX4xX1xXeexX3xX41xX49xX18xX19xX3xX5xXa4xX12axX3xXexX80xXexX3xX4xX2fxX18xX19xX3xXexX4fxX4xX3xX18xfde2xX12axX3xXexc100xX18xX1xX3xX1xX2a2xX18xX1xX8fxX3xX8dxXa0xXbxX3xXexX1xX22xXdxX3xXexX1xX6xX12axX3xX12axX21xX27xX3xX4xX1xX17xX3xX4xX39xXbxX3xXeexX98xX8fxX3xX4xX1xe121xX18xX1xX3xX26xX27xX98x11006xX18xX3xX41xXa0xX6xX3xXbxX1xX21xab9fxX18xX19xX3xXexX1cxX18xX19xX3xX4xX21xX22xX18xX19xX3xX5xX281xX18xX1xX3xX41xXf8xX17xX8fxX3xX4xX1x1211fxX3xX41xXf8xX17xX3xX4xX2fxX18xX19xX3xXexX4fxX4xX3xX26xX27xX28xX18xX3xX5xX2cxX3xX1xX17xXf8xXexX3xX41xX49xX18xX19xX8fxX3xX4xX21xX3xXexX16xe330xX3xX4xXeexX6xX3xX4xX4fxX3xX18xX1xX34xX18xX8fxX3xXexedf8xX3xX4xX1x11533xX4xX3xX18xX21xXe2xX4xX3xX18xX19xX17xXa4xXdxX3xX106xXa4xX3xXbxX1xb2f8xX18xX19xX3xX18xX19xabccxX6xX8fxX3xX41xX39xX27xX3xXexX16xX6xX18xX1xX8fxX3xX18xX19xX1cxX18xX3xX4xX1xac99xX18xX8fxX3xX1xX17xXf8xXexX3xX41xX49xX18xX19xX3xX37xX27xX39xXexX3xX18xX1xX59xXbxX3xX4xX28xX18xX1xX3xXexX16xX4fxXdxX3xXbxX1xXdbxXbxX3xXexX16xX8exX18xX3xX41xXa0xX6xX3xXa3xXa4xX18xX112xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX122xX17xX33xX98xXaxX12xX135xX1xX2f8xX3xX16xXdxX8exX18xX19xX3xXexX34cxX3xX41x102dfxX27xX3xX18xX1cxX12axX3xX15bxX14cxX15bxX15bxX3xX41xXf1xX18xX3xX18xX6xX98xX8fxX3xX106xXe2xXdxX3xX4xX1xX333xX4xX3xX18xX1cxX18xX19xX8fxX3xX18xX1xXdxX84xX12axX3xX106xfe18xX3xX5xXa4xX3xX5x11137xX4xX3xX5xX21x10119xX18xX19xX3xX18xX346xX18xX19xX3xX4xX80xXexX3xXexX16xX8exX18xX3xX5xc440xX18xX1xX3xX106xX3eaxX4xX3xXa3xX28xX17xX3xX41xX28xX12axX3xX6xX18xX3xX18xXdxX18xX1xX3xea6bxX3xXexX16xX59xXexX3xXexX3eaxX8fxX3xX135xX2fxX18xX19xX3xX6xX18xX3xX1xX27xX98xX84xX18xX3xX41xX281xX3xXexX1xX6xX12axX3xX12axX21xX27xX3xX4xX1xX17xX3xX74xX27xX98xX84xX18xX3xXeexX98xX8fxX3x120c9xX122xdf81xf48cxX3xX1xX27xX98xX84xX18xX3xX37xX34xX98xX3xX33xX3eaxX18xX19xX3xX106xXa4xX3xXa3xX6xX18xX3xX1xXa4xX18xX1xX3xda61xX3xX106xX1cxX18xX3xXa3xX28xX18xX3xX4xX1xX2f8xX3xX41xXf8xX17xX3xX106xX2d3xX3xX4xX2fxX18xX19xX3xXexX4fxX4xX3xX18xXa4xX98xX112xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX122xX17xX33xX98xXaxX12xX44fxX19xX17xXa4xXdxX3xX16xX6xX8fxX3xX135xX2fxX18xX19xX3xX6xX18xX3xX1xX27xX98xX84xX18xX3xX4xc884xX18xX19xX3xXa3xX6xX18xX3xX1xXa4xX18xX1xX3xX46dxX3xX106xX1cxX18xX3xXa3xX28xX18xX3xX4xX1xX2f8xX3xX41xXf8xX17xX3xX4xX4fxX4xX3xX41xX49xXdxX3xX18xX19xX1xXdxX84xXbxX3xX106xX3e4xX3xX106xXa4xX3xX135xX2fxX18xX19xX3xX6xX18xX3xX4xX4fxX4xX3xX37xX281xX8fxX3xXexX1xXa0xX3xXexX16xX39xX18xX3xXexX1cxX18xX19xX3xX4xX21xX22xX18xX19xX3xX4xX2fxX18xX19xX3xXexX4fxX4xX3xX26xX27xX28xX18xX3xX5xX2cxX3xX1xX17xXf8xXexX3xX41xX49xX18xX19xX8fxX3xX4xX21xX3xXexX16xX31fxX3xX4xXeexX6xX3xX4xX4fxX3xX18xX1xX34xX18xX8fxX3xXexX32fxX3xX4xX1xX333xX4xX3xX18xX21xXe2xX4xX3xX18xX19xX17xXa4xXdxX3xX106xXa4xX3xXbxX1xX346xX18xX19xX3xX18xX19xX34cxX6xX8fxX3xX41xX39xX27xX3xXexX16xX6xX18xX1xX8fxX3xX18xX19xX1cxX18xX3xX4xX1xX362xX18xX8fxX3xX1xX17xXf8xXexX3xX41xX49xX18xX19xX3xX37xX27xX39xXexX3xX18xX1xX59xXbxX3xX4xX28xX18xX1xX3xXexX16xX28xXdxX3xXbxX1xXdbxXbxX3xXexX16xX8exX18xX3xX41xXa0xX6xX3xXa3xXa4xX18xX112xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX122xX17xX33xX98xXaxX12xfb9fxX1xX80xXdxX3xX1xX3efxXbxX3xX106xXe2xXdxX3xX4xX4fxX4xX3xX41xX2ddxX18xX3xX106xXa0xX3xX4xXbaxX3xX5xXdxX8exX18xX3xX26xX27xX6xX18xX3xX41xe2c1xX98xX3xX12axXf8xX18xX1xX3xX4xX2fxX18xX19xX3xXexX4fxX4xX3xXexX27xX98xX8exX18xX3xXexX16xX27xX98xX2d3xX18xX8fxX3xXbxX1xX32fxX3xXa3xXdxXf1xX18xX3xXbxX1xX4fxXbxX3xX5xX27xX59xXexX3xX106xX2d3xX3xX37xX27xX39xXexX3xX18xX1xX59xXbxX3xX4xX28xX18xX1xX150xX3xX18xX1xb9dexX18xX19xX3xX1xX84xX3xX5xX3e4xX98xX3xX4xXeexX6xX3xX106xXdxX84xX4xX3xX37xX27xX39xXexX3xX4xX28xX18xX1xX3xX41xXdxX3xX5xX6xX17xX3xX41xX49xX18xX19xX3xXexX16xX4fxXdxX3xXbxX1xX4fxXbxX3xX5xX27xX59xXexX3xXexXf8xXdxX3xX18xX21xXe2xX4xX3xX18xX19xX17xXa4xXdxc21cxX3xXexX16xX8exX18xX3xX1xX84xX3xXexX1xX80xX18xX19xX3xXexX16xX27xX98xX2d3xX18xX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX1xX27xX98xX84xX18xX3xX106xXa4xX3xX2xX19fxX3xX37xX281xX8fxX3xXexX1xXa0xX3xXexX16xX39xX18xX150xX3xX7x10a2cxX3xX33xX3e4xX18xX19xX3xXexX16xX6xX18xX19xX3xe37dxX6xX18xXbxX6xX19xX10xX3xX4xXeexX6xX3xX135xX2fxX18xX19xX3xX6xX18xX3xX1xX27xX98xX84xX18xX8fxX3xX135xX2fxX18xX19xX3xX6xX18xX3xX4xX4fxX4xX3xX37xX281xX8fxX3xXexX1xXa0xX3xXexX16xX39xX18xX3xX106xXdxXf1xXexX8fxX3xX41xX1cxX18xX19xX3xXexX28xXdxX3xX106xXa4xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xdccdxX3xX4xX4fxX4xX3xXa3xXa4xXdxX3xX106xXdxXf1xXexX3xXexX27xX98xX8exX18xX3xXexX16xX27xX98xX2d3xX18xX3xX106xX2d3xX3xXbxX1xX4fxXbxX3xX5xX27xX59xXexX3xX37xX27xX39xXexX3xX18xX1xX59xXbxX3xX4xX28xX18xX1xX150xX3xXbxX1xX346xX18xX19xX3xX18xX19xX34cxX6xX8fxX3xXbxX1xX4fxXexX3xX1xXdxX84xX18xX8fxX3xX41xX39xX27xX3xXexX16xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1cxX18xX3xX4xX1xX362xX18xX3xX106xXe2xXdxX3xX4xX4fxX4xX3xX1xX17xXf8xXexX3xX41xX49xX18xX19xX3xX37xX27xX39xXexX3xX18xX1xX59xXbxX3xX4xX28xX18xX1xX3xXexX16xX4fxXdxX3xXbxX1xXdbxXbxX676xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX122xX17xX33xX98xXaxX12xf69cxXdxX8exX18xX19xX3xX5xX3eaxX4xX3xX5xX21xX3efxX18xX19xX3xX135xX2fxX18xX19xX3xX6xX18xX3xX37xX281xX8fxX3xXexX1xXa0xX3xXexX16xX39xX18xX3xX33xX27xX98xX3xXexX16xX2a2xX3xX4xX4fxX4xX3xXexX32fxX3xX4xX2fxX18xX19xX3xXexX4fxX4xX3xXexX16xX3eaxX4xX3xXexXdxXf1xXbxX3xX41xXf1xX18xX3xX19xX362xXbxX3xX19x1091fxX3xXexX34cxX18xX19xX3xX1xX49xX3xX19xXdxX6xX3xX41xX2a2xX18xX1xX8fxX3xX4xX4fxX3xX18xX1xX34xX18xX3xX41xX21cxX3xXexX32fxX3xX4xX1xX333xX4xX3xXexX27xX98xX8exX18xX3xXexX16xX27xX98xX2d3xX18xX8fxX3xX41xX39xX27xX3xXexX16xX6xX18xX1xX3xX106xXa4xX3xX106xX59xX18xX3xX41xX49xX18xX19xX3xX44fxX1xX34xX18xX3xX33xX34xX18xX3xX8dxX2cxX3xX4xX6xX12axX3xX8dxXf1xXexX3xX8dxX1xX2fxX18xX19xX3xX37xX27xX39xXexX3xX4xX28xX18xX1xX3xX41xXdxX3xX5xX6xX17xX3xX41xX49xX18xX19xX3xXexX16xX4fxXdxX3xXbxX1xXdbxXbxX3xXdexX3xX18xX21xXe2xX4xX3xX18xX19xX17xXa4xXdxX112xX3xX101xX27xX6xX3xX4xX2fxX18xX19xX3xXexX4fxX4xX3xXexX27xX98xX8exX18xX3xXexX16xX27xX98xX2d3xX18xX3xX41xX281xX3xX19xXbaxXbxX3xXbxX1xX3b9xX18xX3xX18xX34xX18xX19xX3xX4xX6xX17xX3xX18xX1xX59xX18xX3xXexX1xX333xX4xX8fxX3xXexX16xX4fxX4xX1xX3xX18xX1xXdxX84xX12axX3xX4xXeexX6xX3xX4xX4fxX4xX3xXexX3b9xX18xX19xX3xX5xXe2xXbxX3xX44fxX1xX34xX18xX3xX33xX34xX18xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX106xXdxX84xX4xX3xX4xX1xX39xXbxX3xX1xXa4xX18xX1xX3xX4xX4fxX4xX3xX26xX27xX98xX3xX41xXa0xX18xX1xX3xX4xXeexX6xX3xX21bxX28xX18xX19xX8fxX3xX44fxX1xXa4xX3xX18xX21xXe2xX4xX3xX106xX2d3xX3xX26xX27xX28xX18xX3xX5xX2cxX3xX37xX27xX39xXexX3xX18xX1xX59xXbxX3xX4xX28xX18xX1xX150xX3xXexX2ccxX4xX1xX3xX4xX3eaxX4xX3xXexX1xX6xX12axX3xX19xXdxX6xX3xXbxX1xX346xX18xX19xX3xX18xX19xX34cxX6xX8fxX3xX41xX39xX27xX3xXexX16xX6xX18xX1xX3xXexX80xX3xX19xXdxX4fxX4xX3xX4xX4fxX4xX3xX1xXa4xX18xX1xX3xX106xXdxX3xX37xX27xX39xXexX3xX4xX28xX18xX1xX3xX16xX6xX3xX18xX21xXe2xX4xX3xX18xX19xX17xXa4xXdxX3xX5xX6xX17xX3xX41xX49xX18xX19xX3xXexX16xX4fxXdxX3xXbxX1xXdbxXbxX8fxX3xXexX32fxX3xX4xX1xX333xX4xX3xX41xX21xX6xX3xX18xX19xX21xX22xXdxX3xX5xX6xX17xX3xX41xX49xX18xX19xX3xXexX16xX4fxXdxX3xXbxX1xXdbxXbxX676xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX122xX17xX33xX98xXaxX12xX44fxX19xX17xXa4xXdxX3xX5xXa4xX12axX3xXexX80xXexX3xX4xX2fxX18xX19xX3xXexX4fxX4xX3xXexX27xX98xX8exX18xX3xXexX16xX27xX98xX2d3xX18xX8fxX3xX5xX3eaxX4xX3xX5xX21xX3efxX18xX19xX3xX135xX2fxX18xX19xX3xX6xX18xX3xX4xX346xX18xX3xXexX1cxX18xX19xX3xX4xX21xX22xX18xX19xX3xX4xX4fxX4xX3xXa3xXdxX84xX18xX3xXbxX1xX4fxXbxX3xX18xX19xX1xXdxX84xXbxX3xX106xX3e4xX3xX4xX2ddxX3xXa3xX28xX18xX8fxX3xX4xX1xXeexX3xX41xX49xX18xX19xX3xXbxX1xX346xX18xX19xX3xX18xX19xX34cxX6xX8fxX3xX41xX39xX27xX3xXexX16xX6xX18xX1xX3xX37xX6aexX3xX5xX2cxX3xX18xX19xX1xXdxX8exX12axX3xX41xX80xXdxX3xX106xXe2xXdxX3xX4xX4fxX4xX3xX1xXa4xX18xX1xX3xX106xXdxX3xX106xXdxX3xXbxX1xXf8xX12axX3xXbxX1xX4fxXbxX3xX5xX27xX59xXexX3xXexX16xX8exX18xX3xX5xX402xX18xX1xX3xX106xX3eaxX4xX3xX37xX27xX39xXexX8fxX3xX18xX1xX59xXbxX3xX4xX28xX18xX1xX112xX3xX135xX1xX2f8xX3xXexX2ccxX18xX1xX3xXexX34cxX3xX41xX3b9xX27xX3xX18xX1cxX12axX3xX15bxX14cxX15bxX15bxX3xX41xXf1xX18xX3xX18xX6xX98xX8fxX3xX135xX2fxX18xX19xX3xX6xX18xX3xX1xX27xX98xX84xX18xX3xXcxX1xX21xX22xX18xX19xX3xXb4xX27xX34xX18xX3xX41xX281xX3xXexX32fxX3xX4xX1xX333xX4xX3xX41xX39xX27xX3xXexX16xX6xX18xX1xX3xX106xXa4xX3xX19x11416xXdxX3xX1x1262axXdxX3xX16xX1cxX18xX3xX41xX10xX8fxX3xX37xX6aexX3xX5xX2cxX3xX41xX80xXdxX3xX106xXe2xXdxX3xXbcxX3xXexX16xX21xX22xX18xX19xX3xX1xX3efxXbxX3xX4xX2fxX18xX19xX3xX33xX34xX18xX3xX37xX27xX39xXexX3xX4xX28xX18xX1xX3xX16xX6xX3xX18xX21xXe2xX4xX3xX18xX19xX17xXa4xXdxX3xX5xX6xX17xX3xX41xX49xX18xX19xX3xXexX16xX4fxXdxX3xXbxX1xX4fxXbxX3xX5xX27xX59xXexX150xX3xXexX16xX80xX18xX3xXdexX3xX5xXf8xXdxX3xX18xX21xXe2xX4xX3xX18xX19xX17xXa4xXdxX3xXexX16xX4fxXdxX3xXbxX1xXdbxXbxX3xXexX16xXdexX3xX106xX2d3xX3xX41xXa0xX6xX3xXbxX1xX21xX2ddxX18xX19xX112xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx110a5xX27xXexX1xX17xX16xXaxX12xX101xX27xX80xX4xX3xX74xX21xX2ddxX18xX19xX3xX41axX3xX135xXcxeb95xX0xX5cxXbxX12
Quốc Hương - CTV