Thể thao Việt Nam tiếp tục tập trung vào các môn trọng điểm
Năm 2019, thể thao Việt Nam sẽ tập trung mọi nguồn lực để nâng cao thành tích các môn thể thao trọng điểm, phấn đấu đạt thành tích cao tại SEA Games 30, Para Games 10 tại Philippines, vòng loại Olympic, Paralympic 2020 và các giải thể thao cấp khu vực, châu lục, thế giới...
fd6ax12680x16541x12c64x12ec1x12b40x131b5x164fcx14453xX7x15721x13b36x10e79x12c90x16896x1598axX5x15c74xXax13439xXcxX1x11f49xX3xXexX1xX6x13e38xX3x106a2xXdx120cbxXexX3x14675xX6x1157bxX3xXexXdx1504bxXbxX3xXex133cexX4xX3xXex1263dxXbxX3xXex117e0x100c2x17d68x17dcdxX3x135b0x1064axX1axX3xX4x16202xX4xX3xX23x1554cxX35xX3xXexX33x13562xX35xX36xX3xfdf8xXdxX15xX23xX0x162b0xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1454bxX10xX6x11191xXaxX12xX21x125b8xX23xX3x11658x12841xX2x1437ax11892xX3xXexX1xX15xX3xXexX1xX6xX1axX3xX1cxXdxX1exXexX3xX21xX6xX23xX3xX7x132a5xX3xXexX2fxXbxX3xXexX33xX34xX35xX36xX3xX23xX46xXdxX3xX35xX36xX34x13868xX35xX3xX5x16654xX4xX3xX4axX15xX3xX35x1707cxX35xX36xX3xX4xX6xX1axX3xXexX1xX39xX35xX1xX3xXex1134dxX4xX1xX3xX4xX3dxX4xX3xX23xX41xX35xX3xXexX1xX15xX3xXexX1xX6xX1axX3xXexX33xX46xX35xX36xX3xX4axXdxX15xX23xX6cxX3xXbxX1x12f49xX35xX3xX4axXd1xX34xX3xX4ax155faxXexX3xXexX1xX39xX35xX1xX3xXexXaexX4xX1xX3xX4xX6xX1axX3xXexXd9xXdxX3x10b86x10514x1524exX3xfe1fxX6xX23xX10xX7xX3x10c5fxX69xX6cxX3x12392xX6xX33xX6xX3xXf3xX6xX23xX10xX7xX3xX2xX69xX3xXexXd9xXdxX3xXfdxX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX35xX10xX7xX6cxX3xX38x10dddxX35xX36xX3xX5xX1axXd9xXdxX3x10f6cxX5x1188bxX23xXbxXdxX4xX6cxX3xXfdxX6xX33xX6xX5xX128xX23xXbxXdxX4xX3xX68xX69xX68xX69xX3xX38xX39xX3xX4xX3dxX4xX3xX36xXdx14926xXdxX3xXexX1xX15xX3xXexX1xX6xX1axX3xX4xXd1xXbxX3x14b9cxX1xX34xX3xX38xX98xX4xX6cxX3xX4xX1xX9fxX34xX3xX5xX2bxX4xX6cxX3xXexX1xX27xX3xX36xXdx14d43xXdx102e3xX173xX173xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfef6xX1axX61xX128xXaxX12xX0xXdxX23xX36xX3xX7xX33xX4xX9xXaxX4fxX4fxXdxX38xX173x133f9xX6xX1axXexX1xX6xX35xX1xX1xX1axX6xX173xX38xX35xX4fxX35xX10x12632xX7xX4fxX2x14107x1489dxX68xX4fx14b08xX1afxX61xX68xX69x13b5axX2xX69xX69xX69xXexX1b8xX1b0xX1b0xX69xX68xX68xX1b8xX5xX2xX173x14d5bxXbxX36xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX185xX1axX61xX128xXaxX12x15258xX35xX1xX3xX23xXdxX35xX1xX3xX1xX46xX6xX173xX3x11e4exX21xX36xX34xX94xX35x14a80xX3xX1cxXcxX1cx11294xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX185xX1axX61xX128xXaxX12x115a0xX9fxX128xX3xX5xX39xX3xX158xX1x13e68xX35xX36xX3xX4ax134a6xX35xX1xX3xX4x168f5xX6xX3xXcx10b30xX35xX36xX3xX4xX2bxX4xX3xXexX33x10d64x17dffxX35xX36xX3xXcxX22axX35xX36xX3xX4xX2bxX4xX3xXcxX1xX15xX3xX61xX2bxX4xX3xXexX1xX15xX3xXexX1xX6xX1axX3xX1cxX234x17d2bxX35xX36xX3xX185xXaexX4xX1xX3xXcxX1x100cexX35xX36xX3xXexXd9xXdxX3xX5ex11b50xXdxX3xX35xX36xX1xX221xX3xXexX22axX35xX36xX3xX158xX27xXexX3xX4xX41xX35xX36xX3xXexX3dxX4xX3xX35xX65xX23xX3xX68xX69xX2xX1afxX3xX38xX39xX3xXexX33xXdxX15xX35xX3xX158xX1xX6xXdxX3xX4xX41xX35xX36xX3xXexX3dxX4xX3xX35xX65xX23xX3xX68xX69xX2xX6bxX3xX61xXdx15de9xX35xX3xX33xX6xX3xX35xX36xX39xX128xX3xX68xX1b3xX4fxX2xX68xX3xXexXd9xXdxX3xX5exX39xX3xX21xX269xXdxX173xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX185xX1axX61xX128xXaxX12xXfdxX1xX3dxXexX3xX19axXdxX15xX34xX3xX4xX1x16e62xX3xX4axXd9xX1axX3xX1xX269xXdxX3xX35xX36xX1xX221xX6cxX3xX185xX269xX3xXexX33xX234xX235xX35xX36xX3xX185xX269xX3xX1cxX65xX35xX3xX1x168e0xX6xX6cxX3xXcxX1xX15xX3xXexX1xX6xX1axX3xX38xX39xX3x13267xX34xX3xX5xX221xX4xX1xX3xX21xX36xX34xX128xX2aexX35xX3xX21xX36xX46xX4xX3xXcxX1xXdxX1exX35xX3xX4axX3dxX35xX1xX3xX36xXdxX3dxX3xX4xX6xX1axX3xX35xX1x16e04xX35xX36xX3xXexX1xX39xX35xX1xX3xXexXaexX4xX1xX3xX23xX39xX3xXexX1xX15xX3xXexX1xX6xX1axX3xX1cxXdxX1exXexX3xX21xX6xX23xX3xX4ax14a38xX3xX36xXdxX39xX35xX1xX3xX4axX234x11246xX4xX3xXexX1x1262exXdxX3xX36xXdxX6xX35xX3x145dcxX34xX6xX6cxX3xX4ax1617dxX4xX3xX19axXdxX1exXexX3xX5xX39xX3xXexX1xX39xX35xX1xX3xXexXaexX4xX1xX3xX4xX226xX6xX3xX19axX30dxX35xX36xX3xX4axX3dxX3xX1cxXdxX1exXexX3xX21xX6xX23xX3xXexX33xX1axX35xX36xX3xX35xX65xX23xX3xX68xX69xX2xX1afxX173xX3xX185xX269xX3xXexX33xX234xX235xX35xX36xX3xX4ax14c9dxX3xX35xX36xX1xX221xX6cxX3xX35xX65xX23xX3xX68xX69xX2xX6bxX6cxX3xXcxX22axX35xX36xX3xX4xX2bxX4xX3xXcxX1xX15xX3xX61xX2bxX4xX3xXexX1xX15xX3xXexX1xX6xX1axX3xXexX2fxXbxX3xXexX33xX34xX35xX36xX3xXexX1xX98xX4xX3xX1xXdxX1exX35xX3xXex123b4xXexX3xX1afxX3xX35xX1xXdxX1exX23xX3xX38xX2bxX3xX4axX36bxX3xX4axX388xXexX3xX33xX6xX173xX3xXcxX33xX1axX35xX36xX3xX4axX30dxX6cxX3xXexX1xX15xX3xXexX1xX6xX1axX3xX35xX234xX171xX4xX3xX35xX1xX39xX3xX4x14110xX35xX3xXexX2fxXbxX3xXexX33xX34xX35xX36xX3xX38xX39xX1axX3xX38xXdxX1exX4xX3xX1xX1axX39xX35xX3xXexX1xXdxX1exX35xX6cxX3xXexX33x13f5fxX35xX1xX3xX213xX3cexX3xX3dxX35xX3xXexX22axX35xX36xX3xXexX1xX15xX3xX4xX1xX34x1299axX35xX3xX19axX221xX3xX38xX39xX3xXexX22axX3xX4xX1x15188xX4xX3xXefxXf0xXf1xX3xXf3xX6xX23xX10xX7xX3xXf9xX2xX3xX61xXdxX2aexX35xX3xX33xX6xX3xX35xX65xX23xX3xX68xX69xX68xX2xX3xXexXd9xXdxX3xX1cxXdxX1exXexX3xX21xX6xX23xX173xX3xXcxX22axX35xX36xX3xX4xX2bxX4xX3xXcxX1xX15xX3xX61xX2bxX4xX3xXcxX1xX15xX3xXexX1xX6xX1axX3xXbxX1xX40fxXdxX3xX1xX375xXbxX3xX38xX171xXdxX3x11fb4xXdx17c4cxX35xX3xX4axX1axX39xX35xX3xX185xX30dxX35xX36xX3xX4axX3dxX3xX1cxXdxX1exXexX3xX21xX6xX23xX3xX4xX1xX2ebxX3xX4axXd9xX1axX3xXexX22axX3xX4xX1xX48dxX4xX3xXexX40fxXexX3xXf3xXdxX148xXdxX3xX38xX41xX3xX4axX221xX4xX1xX3xX19axX30dxX35xX36xX3xX4axX3dxX3xX382xX34xX40fxX4xX3xX36xXdxX6xX3xX68xX69xX2xX6bxX3xX1f2xX1cxX173xX4e3xX10xX6xX36xX34xX10xX3xX68xX69xX2xX6bxX1fdx1660exX3xX4axX47fxX128xX3xX23xXd9xX35xX1xX3xXexX65xX35xX36xX3xX4xX234xX37axX35xX36xX3xX1xX375xXbxX3xXexX3dxX4xX3xX382xX34xX40fxX4xX3xXexX27xX544xX3xX7x10e18xX6xX3xX4xX1xX346xX6xX6cxX3xX35xX9fxX35xX36xX3xX4xXd1xXbxX3xX4xX255xX3xX7xX235xX3xX38xX2fxXexX3xX4xX1xXd1xXexX6cxX3xXexX33xX6xX35xX36xX3xXexX1xXdxX27xXexX3xX19axX221xX3xXexXd9xXdxX3xX4xX3dxX4xX3xXcxX33xX34xX35xX36xX3xXexX9fxX23xX3xX1xX34xXd1xX35xX3xX5xX34xX128xX1exX35xX3xXexX1xX15xX3xXexX1xX6xX1axX3xX382xX34xX40fxX4xX3xX36xXdxX6xX3xXbxX1xX2bxX4xX3xX38xX2bxX3xX4xX1xX1axX3xX4xX3dxX4xX3xX4axX269xXdxX3xXexX34xX128xX15xX35xX3xXexX2fxXbxX3xXexX33xX34xX35xX36xX3xX4xX1xX1axX3xX4xX3dxX4xX3xX23xX41xX35xX3xXexX1xX15xX3xXexX1xX6xX1axX3xXexX33xX46xX35xX36xX3xX4axXdxX15xX23xX173xX173xX173xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX185xX1axX61xX128xXaxX12xX21xX65xX23xX3xX68xX69xX2xX6bxX6cxX3xXexX1axX39xX35xX3xX35xX36xX39xX35xX1xX3xXexX2fxXbxX3xXexX33xX34xX35xX36xX3xXexX1xX98xX4xX3xX1xXdxX1exX35xX3xX35xX1xXdxX1exX23xX3xX38xX2bxX3xX4axX234xX375xX4xX3xX36xXdxX6xX1axX6cxX3xX4axX94xX35xX36xX3xXexX1xX37axXdxX3xX4axX47fxX128xX3xX23xXd9xX35xX1xX3xXbxX1xX3dxXexX3xXexX33xXdxX15xX35xX3xXbxX1xX1axX35xX36xX3xXexX33xX39xX1axX3xXexX1xX15xX3xX61xX2bxX4xX3xXexX1xX15xX3xXexX1xX6xX1axX3xX382xX34xX445xX35xX3xX4xX1x12c9bxX35xX36xX544xX3xX35xX9fxX35xX36xX3xX4xX6xX1axX3xXexX1xX39xX35xX1xX3xXexXaexX4xX1xX3xX4xX226xX6xX3xX4xX3dxX4xX3xX23xX41xX35xX3xXexX1xX15xX3xXexX1xX6xX1axX3xXexX33xX46xX35xX36xX3xX4axXdxX15xX23xX6cxX3xXbxX1xXd1xX35xX3xX4axXd1xX34xX3xX4axXd9xXexX3xXexX1xX39xX35xX1xX3xXexXaexX4xX1xX3xX4xX6xX1axX3xXexXd9xXdxX3xX4xX3dxX4xX3xX36xXdxX148xXdxX3xXexX1xX15xX3xXexX1xX6xX1axX3xX4xXd1xXbxX3xX158xX1xX34xX3xX38xX98xX4xX6cxX3xX4xX1xX9fxX34xX3xX5xX2bxX4xX3xX38xX39xX3xXexX1xX27xX3xX36xXdxX171xXdxX173xX3xX21xX36xX1axX39xXdxX3xX33xX6xX6cxX3xX35xX36xX39xX35xX1xX3xX4x15219xX35xX36xX3xXexX65xX35xX36xX3xX4xX234xX37axX35xX36xX3xXbxX1xX40fxXdxX3xX1xX375xXbxX3xX38xX171xXdxX3xX4xX3dxX4xX3xX4xX255xX3xX382xX34xX6xX35xX3xX19axX3dxX1axX3xX4xX1xXaexX6cxX3xXexX34xX128xX4e5xX35xX3xXexX33xX34xX128xX3cexX35xX3xXexX33xX1axX35xX36xX3xX4xX41xX35xX36xX3xXexX3dxX4xX3xXexX1xX41xX35xX36xX3xXexXdxX35xX3xX5xXdxX4e5xX35xX3xX382xX34xX6xX35xX3xX4axX27xX35xX3xXexX1xX15xX3xX61xX2bxX4xX3xXexX1xX15xX3xXexX1xX6xX1axX173xX173xX173xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX185xX1axX61xX128xXaxX12xXcxXd9xXdxX3xX1xX269xXdxX3xX35xX36xX1xX221xX6cxX3xXcxX22axX35xX36xX3xX4xX2bxX4xX3xXexX33xX234xX235xX35xX36xX3xXcxX22axX35xX36xX3xX4xX2bxX4xX3xXcxX1xX15xX3xX61xX2bxX4xX3xXexX1xX15xX3xXexX1xX6xX1axX3xX1cxX234xX255xX35xX36xX3xX185xXaexX4xX1xX3xXcxX1xX260xX35xX36xX3xX4xX1xX1axX3xX19axXdxX27xXexX1f8xX3xX21xX65xX23xX3xX68xX69xX2xX1afxX6cxX3xXexX1axX39xX35xX3xX35xX36xX39xX35xX1xX3xX4axX36bxX3xXexX1xX98xX4xX3xX1xXdxX1exX35xX3xXexX40fxXexX3xX4xX41xX35xX36xX3xXexX3dxX4xX3xX382xX34xX148xX35xX3xX5x11a1cxX3xX35xX1xX39xX3xX35xX234xX171xX4xX544xX3xXexX1xX6xX23xX3xX23xX234xX34xX3x10964xX9fxX128xX3xX61xX98xX35xX36xX3xX4xX3dxX4xX3xX38xX65xX35xX3xX19axX148xX35xX3xX382xX34xX128xX3xXbxX1xXd9xX23xX3xXbxX1xX3dxXbxX3xX5xX34xX2fxXexX3xX38xX3cexX3xXexX1xX15xX3xX61xX2bxX4xX3xXexX1xX15xX3xXexX1xX6xX1axX544xX3xXexXaexX4xX1xX3xX4xX98xX4xX3xX4axX47fxX128xX3xX23xXd9xX35xX1xX3xX4xX34xX269xX4xX3xX38xX2fxX35xX3xX4axX269xX35xX36xX3xXaxXcxX1axX39xX35xX3xX61xX9fxX35xX3xX33x17392xX35xX3xX5xX34xX128xX1exX35xX3xXexX1xX9fxX35xX3xXexX1xX15xX3xXexX1xX10xX1axX3xX36xX234xX255xX35xX36xX3xX185xX3dxX4xX3xX5exX94xX3xX38x13936xX3xX4axXd9xXdxXaxX6cxX3xX382xX34xX6xX3xX4axX30dxX3xXexX1xX6a5xX4xX3xX4axX47fxX128xX3xXbxX1xX1axX35xX36xX3xXexX33xX39xX1axX3xXexX1xX15xX3xX61xX2bxX4xX3xXexX1xX15xX3xXexX1xX6xX1axX3xXexXdxX27xXbxX3xXexX2bxX4xX3xXbxX1xX3dxXexX3xXexX33xXdxX15xX35xX3xX33xX269xX35xX36xX3xX158xX1xX260xXbxX3xX4xX148xX3xX35xX234xX171xX4xX173xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX185xX1axX61xX128xXaxX12xX21xX65xX23xX3xX68xX69xX2xX1afxX6cxX3xXexX1xX15xX3xX61xX2bxX4xX3xXexX1xX15xX3xXexX1xX6xX1axX3xXexX1xX39xX35xX1xX3xXexXaexX4xX1xX3xX4xX6xX1axX3xX4axX36bxX3xX4axXd9xXexX3xX4axX234xX375xX4xX3xX35xX1xX346xX35xX36xX3xX158xX27xXexX3xX382xX34xX148xX3xX4axX3dxX35xX36xX3xX158xX1xXaexX4xX1xX3xX5xX1exX3xXexXd9xXdxX3xX4xX3dxX4xX3xX36xXdxX148xXdxX3xX4axXd1xX34xX3xX382xX34xX40fxX4xX3xXexX27xX173xX3x136a8xX3dxX4xX3xX38xX2fxX35xX3xX4axX269xX35xX36xX3xX38xXdxX4e5xX35xX3xX1cxXdxX1exXexX3xX21xX6xX23xX3xX4axX36bxX3xX36xXdxX39xX35xX1xX3xXf9xX1afxX1b8xX3xX1xX34xX128xX3xX4xX1xX234xX255xX35xX36xX3xX1cxX39xX35xX36xX6cxX3xX68xX6bxX1b8xX3xX1xX34xX128xX3xX4xX1xX234xX255xX35xX36xX3xX185xXd9xX4xX6cxX3xX68xXf9xX1b0xX3xX1xX34xX128xX3xX4xX1xX234xX255xX35xX36xX3xX213xX94xX35xX36xX544xX3xXexX33xX1axX35xX36xX3xX4axX30dxX3xX4xX30dxX3xX68x1334bxX3xX1xX34xX128xX3xX4xX1xX234xX255xX35xX36xX3xX1cxX39xX35xX36xX3xXexX1xX27xX3xX36xXdxX171xXdxX6cxX3xX1afxX69xX3xX1xX34xX128xX3xX4xX1xX234xX255xX35xX36xX3xX1cxX39xX35xX36xX3xX4xXd1xXbxX3xX4xX1xX9fxX34xX3x135e4xX6cxX3xX68xX1b0xX6bxX3xX1xX34xX128xX3xX4xX1xX234xX255xX35xX36xX3xX1cxX39xX35xX36xX3xX158xX1xX34xX3xX38xX98xX4xX3xX213xX41xX35xX36xX3xX21xX6xX23xX3xXa7exX173xX173xX173xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX34xXexX1xX1axX33xXaxX12xXcxX1xX10xX1axX3xX61xX6xX35xX36xX4xX1axX35xX36xX7xX6xX35xX173xX38xX35xX0xX4fxXbxX12
Theo dangcongsan.vn