Thông báo Kết quả xem xét, xử lý kỷ luật đảng của các cấp ủy, tổ chức đảng
(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày 13 tháng 6 năm 2020, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa đã có thông báo số 377-TB/UBKTTU về Kết quả xem xét, xử lý kỷ luật đảng của các cấp ủy, tổ chức đảng. Sau đây là nội dung Thông báo:
aa7cx10aaaxac39x1140cx13f75xf83bx14a3ex13ba7x1396dxX7xfa5cx14a30x159c6x163c6x144d5xf360xX5xfcc8xXax110d5xXcxX1xb927xc429xc0e1xX3x11019x1406fx1087cxX3x169abxabc1xXexX3x16a4bxdafcxfbabxX3x15a1fxX10x126fexX3xX25x14471xXex1386exX3xX25x156dfxX3xX5x12c9dxX3x1413ax11df4xX3xX5xX22x14923xXexX3xd57dxX23xX16xX17xX3xX4xd98exX6xX3xX4xX1axX4xX3xX4x11fa0xXbxX3xX42x11736xX2cxX3xXexd0d9xX3xX4xX1x12513xX4xX3xX3cxX23xX16xX17xX0xe115xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx15c33xX10xX6x15fc6xXaxX12x15c05xX17x1624exX4exX3xX2x1491bxX3xXexX1xX1axX16xX17xX3x14ad7xX3xX16xb6c1xX27xX3x121b6x15c6cxX87xX88xX2cxX3xaf92xX4exX3xX19xX6xX16xX3xX1dxXdx12d37xX27xX3xXexec51xX6xX3xXcx12e09xX16xX1xX3xX42xX4exX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX6dx125e8xX6xX3xX3cxdddcxX3xX4xXacxX3xXexX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX3xX7xfa0dxX3xX79x16f11xXc3xd3e1xXcx139e3xX5exfd58xXc7xX1dxXcxXcxXc9xX3xed46xec69xX3xX1dxX1exXexX3xX21xX22xX23xX3xX25xX10xX27xX3xX25xX2axXexX2cxX3xX25xX2fxX3xX5xX32xX3xX34xX35xX3xX5xX22xX39xXexX3xX3cxX23xX16xX17xX3xX4xX42xX6xX3xX4xX1axX4xX3xX4xX4axXbxX3xX42xX4exX2cxX3xXexX52xX3xX4xX1xX56xX4xX3xX3cxX23xX16xX17xec00xX3x11606xX6xX22xX3xX3cx15e1cxX4exX3xX5xX75xX3xX16x1510cxXdxX3xX70xX22xX16xX17xX3xXcxX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX1bx16a2fxX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc7xX1bxX70xX4exXaxX12xXcxX9axX1bxX16xX17xX3xX16xX1x145fexX16xX17xX3xX16xX17xX75xX4exX3xX3cxe0eexX22xX3xXexX1xX1axX16xX17xX3xX81xX3xX16xX84xX27xX3xX87xX88xX87xX88xX2cxX3xX4xX1axX4xX3xX4xX4axXbxX3xX42xX4exX2cxX3xXexX52xX3xX4xX1xX56xX4xX3xX3cxX23xX16xX17xX3xXexX9axX1bxX16xX17xX3xXexX9exX16xX1xX3xX3cxXb0xX3xX1xbcf2xXbxX3xX25xX10xX27xX3xX25xX2axXexX2cxX3xX25xX2fxX3xX5xX32xX3xX34xX35xX3xX5xX22xX39xXexX3xX3cxX23xX16xX17xX3xXd0xXdx16b13xX16xX3xXd0xXdxX3xXbxX1xe256xX27xX3xX5xXdxX1b8xX16xX3xX21xX22xX6xX16xX3xX3cxX1exX16xX3xXd0xXdxd0e8xX4xX3xXexX1x10ba3xX4xX3xX1xXdxX1d3xX16xX3x16309xXd1xX3xX1axX16xX3xXbxX1xX1axXexX3xXexX9axXdxX96xX16xX3xX16xX17xX22x12d60xX16xX3xX16xX1xX11axX16xX3xX5xX1d8xX4xX3xXbxX1x16cf3xX4xX3xXd0xX202xX3xX1dxX1xX22xX3xX34xXdxX16xX1xX3xXexX1exX3xX73xX17xX1xXdxX3xX115x10753xX16xX3xXd0xX75xX3xX4xX1axX4xX3xX1dxX1xX22xX3xX4xX15xX16xX17xX3xX16xX17xX1xXdxX1d3xXbxX3xXexX9axX1b8xX16xX3xX3cx11c32xX6xX3xX19xX75xX16xX3xXexX9exX16xX1xX3xXd0xX75xX3xX25xX10xX27xX3xX25xX2axXexX2cxX3xX25xX2fxX3xX5xX32xX3xX34xX35xX3xX5xX22xX39xXexX3xX3cxX23xX16xX17xX3xXd0xXdxX1b8xX16xX3xXd0xXdxX3xXbxX1xX1c0xX27xX3xXexX9axX1bxX16xX17xX3xXd0xXdxX1d3xX4xX3xX17xXdxX150xX3xX17x10083xX16xX3xXbxX1xda31xX27xX3xX4xX1xX4axXexX3xX3cxX1c0xX1bxX3xX3cxX56xX4xX2cxX3xX5xXc0xXdxX3xX7xXc0xX16xX17xX2cxX3xX4xX202xX3xXexX1xX96xX3xX16xX1x15709xX3xX7xX6xX22xX132xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc7xX1bxX70xX4exXaxX12xcdcexX113xX3xe228xXdxX1d3xX4xX3xX25xX10xX27xX3xX25xX2axXexX2cxX3xX25xX2fxX3xX5xX32xX3xX34xX35xX3xX5xX22xX39xXexX3xX3cxX23xX16xX17xX3xX3cxXc0xXdxX3xXd0xc766xXdxX3xX3cxX23xX16xX17xX3xXd0xXdxX1b8xX16xX3xX4xXacxX3xX34xX1xX22xX4exX1exXexX3xX3cxXdxX96xX27xX2cxX3xXd0xXdxX3xXbxX1xX1c0xX27xX3xXexX9axX1bxX16xX17xX3xXd0xXdxX1d3xX4xX3xXexX1xX1d8xX4xX3xX1xXdxX1d3xX16xX3xX1e0xXd1xX3xX1axX16xX3x1641cxX1xX1axXexX3xXexX9axXdxX96xX16xX3xX16xX17xX22xX1f4xX16xX3xX16xX1xX11axX16xX3xX5xX1d8xX4xX3xXbxX1xX202xX4xX3xXd0xX202xX3xX1dxX1xX22xX3xX1dxXdxX16xX1xX3xXexX1exX3xX73xX17xX1xXdxX3xX115xX21axX16xX3xXd0xX75xX3xX4xX1axX4xX3xX1dxX1xX22xX3xX4xX15xX16xX17xX3xX16xX17xX1xXdxX1d3xXbxX3xXexX9axX1b8xX16xX3xX3cxX23axX6xX3xX19xX75xX16xX3xXexX9exX16xX1xX113xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc7xX1bxX70xX4exXaxX12xXcxX1xX1d8xX4xX3xX1xXdxX1d3xX16xX3xX4xX1xX9exX3xX3cxX1c0xX1bxX3xX4xX42xX6xX3xXc7xX6xX16xX3xXcxX1xX2abx1207axX16xX17xX3xXd0xX202xX3xXcxX9exX16xX1xX3xX42xX4exX2cxX3xX8dxX4exX3xX19xX6xX16xX3xX1dxXdxX96xX27xX3xXexX9axX6xX3xXcxX9exX16xX1xX3xX42xX4exX3xX3cxXb0xX3xXexXdxX1exX16xX3xX1xX75xX16xX1xX3xX34xXdxX96xX27xX3xXexX9axX6xX3xX34xX1xXdxX3xX4xXacxX3xX70xX4axX22xX3xX1xXdxX1d3xX22xX3xXd0xXdxX3xXbxX1xX1c0xX27xX3xXexX9axX1bxX16xX17xX3xXd0xXdxX1d3xX4xX3xXexX1xX1d8xX4xX3xX1xXdxX1d3xX16xX3xX1e0xXd1xX3xX1axX16xX3xX32fxX1xX1axXexX3xXexX9axXdxX96xX16xX3xX16xX17xX22xX1f4xX16xX3xX16xX1xX11axX16xX3xX5xX1d8xX4xX3xXbxX1xX202xX4xX3xXd0xX202xX3xX1dxX1xX22xX3xX1dxXdxX16xX1xX3xXexX1exX3xX73xX17xX1xXdxX3xX115xX21axX16xX3xXd0xX75xX3xX4xX1axX4xX3xX1dxX1xX22xX3xX4xX15xX16xX17xX3xX16xX17xX1xXdxX1d3xXbxX3xXexX9axX1b8xX16xX3xX3cxX23axX6xX3xX19xX75xX16xX3xXexX9exX16xX1xX113xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc7xX1bxX70xX4exXaxX12xX1dxX1exXexX3xX21xX22xX23xX3xX34xXdxX96xX27xX3xXexX9axX6xX3xX3cxXb0xX3xX25xX1axX4xX3xX3cxX23axX16xX1xX3xX27xX121xXexX3xX7xXc0xX3xX3cxX23xX16xX17xX3xXd0xXdxX1b8xX16xX3xX4xXacxX3xX34xX1xX22xX4exX1exXexX3xX3cxXdxX96xX27xX2cxX3xXd0xXdxX3xXbxX1xX1c0xX27xX3xX3cxX1exX16xX3xX27xX56xX4xX3xXbxX1xX23xXdxX3xX25xX10xX27xX3xX25xX2axXexX2cxX3xXexX1xXdxX3xX1xX75xX16xX1xX3xX34xX35xX3xX5xX22xX39xXexX3xX3cxX23xX16xX17xX113xX3x11d35xX84xX16xX3xX4xX56xX3xXexX1xX287xX27xX3xX21xX22xX4exXd1xX16xX3xX25xX10xX27xX3xX25xX2axXexX3xX25xX2fxX3xX5xX32xX3xX34xX35xX3xX5xX22xX39xXexX3xXexX1xX10xX1bxX3xX21xX22xX4exX3xX3cxX23axX16xX1xX3xX4xX42xX6xX3xX1e0xXdxXd1xX22xX3xX5xX1d3xX3xX1e0xX23xX16xX17xX2cxX3xX8dxX4exX3xX19xX6xX16xX3xX1dxXdxX96xX27xX3xXexX9axX6xX3xXcxX9exX16xX1xX3xX42xX4exX3xX3cxXb0xX3xX4xX1xX9exX3xX3cxX1c0xX1bxX3xX4xX1axX4xX3xX4xX4axXbxX3xX42xX4exX2cxX3xXexX52xX3xX4xX1xX56xX4xX3xX3cxX23xX16xX17xX3xX25xX10xX27xX3xX25xX2axXexX2cxX3xX25xX2fxX3xX5xX32xX3xX34xX35xX3xX5xX22xX39xXexX3xX3cxXc0xXdxX3xXd0xX2efxXdxX3xX16xX1xX150xX16xX17xX3xX3cxX23xX16xX17xX3xXd0xXdxX1b8xX16xX3xXd0xXdxX3xXbxX1xX1c0xX27x12c01xX3xX25xX10xX27xX3xX25xX2axXexX2cxX3xX21xX22xX4exX1exXexX3xX3cxX23axX16xX1xX3xXexX1xXdxX3xX1xX75xX16xX1xX3xX34xX35xX3xX5xX22xX39xXexX3xX3cxXc0xXdxX3xXd0xX2efxXdxX3xX16xX1xX150xX16xX17xX3xX3cxX23xX16xX17xX3xXd0xXdxX1b8xX16xX3xXexX1xX22xX121xX4xX3xXexX1xX287xX27xX3xX21xX22xX4exXd1xX16xX3xXd0xX75xX3xX25xX10xX27xX3xX25xX2axXexX3xX3cxXd1xX3xX16xX17xX1xX23axX3xXc7xX6xX16xX3xXcxX1xX2abxX3c1xX16xX17xX3xXd0xX202xX3xXcxX9exX16xX1xX3xX42xX4exX2cxX3xXc7xX6xX16xX3xX51axX1xX4axXbxX3xX1xX75xX16xX1xX3xX1e0xX23xX16xX17xX3xX19xX121xX3xXexX9exX16xX1xX3xXexX1xXdxX3xX1xX75xX16xX1xX3xX34xX35xX3xX5xX22xX39xXexX3xXexX1xX10xX1bxX3xXexX1xX287xX27xX3xX21xX22xX4exXd1xX16xX3xX3cxXc0xXdxX3xXd0xX2efxXdxX3xX3cxX23xX16xX17xX3xXd0xXdxX1b8xX16xX3xX4xXacxX3xX34xX1xX22xX4exX1exXexX3xX3cxXdxX96xX27xX2cxX3xXd0xXdxX3xXbxX1xX1c0xX27xX113xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc7xX1bxX70xX4exXaxX12xX51axX84xX16xX3xX4xX56xX3xX16xX121xXdxX3xX70xX22xX16xX17xX2cxX3xXexe339xX16xX1xX3xX4xX1xX4axXexX2cxX3xX27xX56xX4xX3xX3cxX121xX2cxX3xXexX1axX4xX3xX1xX1c0xXdxX3xXd0xX75xX3xX16xX17xX22xX4exX1b8xX16xX3xX16xX1xX11axX16xX3xX34xX1xX22xX4exX1exXexX3xX3cxXdxX96xX27xX2cxX3xXd0xXdxX3xXbxX1xX1c0xX27xX5d4xX3xX1axXbxX3xX70xX202xX16xX17xX3xca02xX22xX4exX3xX3cxX23axX16xX1xX3xX7xXc0xX3xX2xX88xX87xXc5xX722xX1e0xX5exXcxafebxX3xX16xX17xX75xX4exX3xX2xdb00xX3xXexX1xX1axX16xX17xX3xX2xX2xX3xX16xX84xX27xX3xX87xX88xX2xXc3xX3xX4xX42xX6xX3xXc7xX121xX3xX51axX1xX6dbxX16xX1xX3xXexX9axX23axX3xXd0xXd1xX3xX25xX2fxX3xX5xX32xX3xX34xX35xX3xX5xX22xX39xXexX3xX3cxX23xX16xX17xX3xXd0xXdxX1b8xX16xX3xXd0xXdxX3xXbxX1xX1c0xX27xX2cxX3xX4xX1axX4xX3xX4xX4axXbxX3xX42xX4exX2cxX3xXexX52xX3xX4xX1xX56xX4xX3xX3cxX23xX16xX17xX3xX3cxXb0xX3xXexX1xXdxX3xX1xX75xX16xX1xX3xX34xX35xX3xX5xX22xX39xXexX3xXexX1xX10xX1bxX3xXexX1xX287xX27xX3xX21xX22xX4exXd1xX16xX3xX16xX1xX2abxX3xX7xX6xX22xX132xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc7xX1bxX70xX4exXaxX12xX2xX113xX3xXc7xX6xX16xX3xX51axX1xX4axXbxX3xX1xX75xX16xX1xX3xX1e0xX23xX16xX17xX3xX19xX121xX3xXexX9exX16xX1xX132xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc7xX1bxX70xX4exXaxX12xX722xX22xX4exX1exXexX3xX3cxX23axX16xX1xX3xXexX1xXdxX3xX1xX75xX16xX1xX3xX34xX35xX3xX5xX22xX39xXexX3xX19xbaafxX16xX17xX3xX1xX282xX16xX1xX3xXexX1xX56xX4xX3xX4xX23xX16xX1xX3xX4xX1axX1bxX3xX3cxXc0xXdxX3xXd0xX2efxXdxX3xX3cxX1f4xX16xX17xX3xX4xX1xX6dbxX3xX32fxX1xX1c0xX27xX3xX1e0xX84xX16xX17xX3xX722xX22xX4exXd1xX16xX2cxX3xXcxX9exX16xX1xX3xX42xX4exX3xXd0xXdxX1b8xX16xX2cxX3xX8dxX4exX3xXd0xXdxX1b8xX16xX3xXc7xX6xX16xX3xX4xX1axX16xX3xX7xX1d8xX3xX1e0xX23xX16xX17xX2cxX3xX32fxX1xXacxX3xX51axX1xX42xX3xXexX23axX4xX1xX3xX8dxX4exX3xX19xX6xX16xX3xX16xX1xX11axX16xX3xX70xX11axX16xX3xXexX9exX16xX1xX113xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc7xX1bxX70xX4exXaxX12xX87xX113xX3xXc7xX6xX16xX3xXcxX1xX2abxX3c1xX16xX17xX3xXd0xX202xX3xXcxX9exX16xX1xX3xX42xX4exX132xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc7xX1bxX70xX4exXaxX12xX722xX22xX4exX1exXexX3xX3cxX23axX16xX1xX3xXexX1xXdxX3xX1xX75xX16xX1xX3xX34xX35xX3xX5xX22xX39xXexX3xX19xX831xX16xX17xX3xX1xX282xX16xX1xX3xXexX1xX56xX4xX3xX4xX23xX16xX1xX3xX4xX1axX1bxX3xX3cxXc0xXdxX3xXd0xX2efxXdxX3xX3cxX1f4xX16xX17xX3xX4xX1xX6dbxX3xX73xX17xX22xX4exb192xX16xX3x157cfxX1c0xX16xX1xX3xb928xX16xX2cxX3xX16xX17xX22xX4exX1b8xX16xX3xXcxX9exX16xX1xX3xX42xX4exX3xXd0xXdxX1b8xX16xX2cxX3xX16xX17xX22xX4exX1b8xX16xX3xXc7xX6dbxX3xXexX1xX2abxX3xX1e0xX23xX16xX17xX3xX42xX4exX2cxX3xX16xX17xX22xX4exX1b8xX16xX3xX6dxXdxX1d3xX22xX3xXexX9axX2abxc628xX16xX17xX3xXcxX9axX2abxX3c1xX16xX17xX3xX1e0xX1c0xXdxX3xX1xX197xX4xX3xX6dxX1f4xX16xX17xX3xX1e0xX56xX4xX113xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc7xX1bxX70xX4exXaxX12xX79xX113xX3xX8dxX4exX3xX19xX6xX16xX3xX1dxXdxX96xX27xX3xXexX9axX6xX3xXcxX9exX16xX1xX3xX42xX4exX132xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc7xX1bxX70xX4exXaxX12xXc5xX3xX722xX22xX4exX1exXexX3xX3cxX23axX16xX1xX3xXexX1xXdxX3xX1xX75xX16xX1xX3xX34xX35xX3xX5xX22xX39xXexX3xX19xX831xX16xX17xX3xX1xX282xX16xX1xX3xXexX1xX56xX4xX3xX4xX23xX16xX1xX3xX4xX1axX1bxX3xX3cxXc0xXdxX3xXd0xX2efxXdxX3xX3cxX1f4xX16xX17xX3xX4xX1xX6dbxX3xXcxX9axX15axX16xX3xX51axX1xX6dbxX3xXcxX1xX6xX16xX1xX2cxX3xX8dxX4exX3xXd0xXdxX1b8xX16xX3xXc7xX6xX16xX3xXcxX1xX2abxX3c1xX16xX17xX3xXd0xX202xX2cxX3xX51axX1xX42xX3xX16xX1xXdxX1d3xX27xX3xX8dxX4exX3xX19xX6xX16xX3xX1dxXdxX96xX27xX3xXexX9axX6xX3xX1e0xX23xX16xX17xX3xX42xX4exX2cxX3xX32fxX1xXacxX3xXcxX9axX2abxX986xX16xX17xX3xX19xX6xX16xX3xX722xX22xX23xX16xX3xX5xX32xX3xX1dxX1xX22xX3xX1dxXdxX16xX1xX3xXexX1exX3xX73xX17xX1xXdxX3xX115xX21axX16xX3xXd0xX75xX3xX4xX1axX4xX3xX1dxX1xX22xX3xX4xX15xX16xX17xX3xX16xX17xX1xXdxX1d3xXbxX113xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc7xX1bxX70xX4exXaxX12xXc5xX3xX722xX22xX4exX1exXexX3xX3cxX23axX16xX1xX3xXexX1xXdxX3xX1xX75xX16xX1xX3xX34xX35xX3xX5xX22xX39xXexX3xX19xX831xX16xX17xX3xX1xX282xX16xX1xX3xXexX1xX56xX4xX3xX34xX1xXdxX96xX16xX3xXexX9axX1axX4xX1xX3xX3cxXc0xXdxX3xXd0xX2efxXdxX3xX3cxX1f4xX16xX17xX3xX4xX1xX6dbxX3xX32fxX1xX1c0xX27xX3xX1e0xX282xX16xX1xX3xX942xXdxX16xX1xX2cxX3xX32fxX1xXacxX3xXc7xX6dbxX3xXexX1xX2abxX3xX6dxX22xX4exX1d3xX16xX3xX42xX4exX2cxX3xX51axX1xX42xX3xXexX23axX4xX1xX3xX8dxX4exX3xX19xX6xX16xX3xX16xX1xX11axX16xX3xX70xX11axX16xX3xX1xX22xX4exX1d3xX16xX3xXcxX1xX1c0xX4xX1xX3xXcxX1xX75xX16xX1xX2cxX3xX16xX17xX22xX4exX1b8xX16xX3xX32fxX1xXacxX3xX4xX1xX1axX16xX1xX3xX2c9xX84xX16xX3xXbxX1x15caaxX16xX17xX3xX8dxX4exX3xX19xX6xX16xX3xX16xX1xX11axX16xX3xX70xX11axX16xX3xXexX9exX16xX1xX113xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc7xX1bxX70xX4exXaxX12x15b9bxX113xX3xX1e0xX23xX16xX17xX3xX42xX4exX3xXcxX9axX2abxX3c1xX16xX17xX3xX1e0xX1c0xXdxX3xX1xX197xX4xX3xX6dxX1f4xX16xX17xX3xX1e0xX56xX4xX132xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc7xX1bxX70xX4exXaxX12xXc5xX3xX722xX22xX4exX1exXexX3xX3cxX23axX16xX1xX3xXexX1xXdxX3xX1xX75xX16xX1xX3xX34xX35xX3xX5xX22xX39xXexX3xX19xX831xX16xX17xX3xX1xX282xX16xX1xX3xXexX1xX56xX4xX3xX4xX23xX16xX1xX3xX4xX1axX1bxX3xX3cxXc0xXdxX3xXd0xX2efxXdxX3xX3cxX1f4xX16xX17xX3xX4xX1xX6dbxX3xd05exX1b8xX3xX942xXdxX16xX1xX3xX6dxXdxXd1xX16xX2cxX3x102e4xXdxX1axX27xX3xX3cxXc0xX4xX3xXcxX9axX22xX16xX17xX3xXexX11axX27xX3xXc3dxXdxX1axX1bxX3xX70xX202xX4xX3xXexX1xX2abxX3c1xX16xX17xX3xX25xX22xX4exX1b8xX16xX2cxX3xXcxX9axX2abxX3c1xX16xX17xX3xX1e0xX1c0xXdxX3xX1xX197xX4xX3xX6dxX1f4xX16xX17xX3xX1e0xX56xX4xX113xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc7xX1bxX70xX4exXaxX12xXc5xX3xX722xX22xX4exX1exXexX3xX3cxX23axX16xX1xX3xXexX1xXdxX3xX1xX75xX16xX1xX3xX34xX35xX3xX5xX22xX39xXexX3xX19xX831xX16xX17xX3xX1xX282xX16xX1xX3xXexX1xX56xX4xX3xX4xX23xX16xX1xX3xX4xX1axX1bxX3xX3cxXc0xXdxX3xXd0xX2efxXdxX3xX3cxX1f4xX16xX17xX3xX4xX1xX6dbxX3xX2c9x118bcxX3xX6dxX1f4xX16xX17xX3xX115xX21axX16xX2cxX3xX32fxX1xXacxX3xXc3dxXdxX1axX27xX3xX3cxXc0xX4xX3xXcxX9axX22xX16xX17xX3xXexX11axX27xX3xXc3dxXdxX1axX1bxX3xX70xX202xX4xX3xXexX1xX2abxX3c1xX16xX17xX3xX25xX22xX4exX1b8xX16xX2cxX3xXcxX9axX2abxX3c1xX16xX17xX3xX1e0xX1c0xXdxX3xX1xX197xX4xX3xX6dxX1f4xX16xX17xX3xX1e0xX56xX4xX113xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc7xX1bxX70xX4exXaxX12xX8dxX4exX3xX19xX6xX16xX3xX1dxXdxX96xX27xX3xXexX9axX6xX3xXcxX9exX16xX1xX3xX42xX4exX3xX3cxXb0xX3xX3cxXd1xX3xX16xX17xX1xX23axX3xXc7xX6xX16xX3xXcxX1xX2abxX3c1xX16xX17xX3xXd0xX202xX3xX1e0xX23xX16xX17xX3xX42xX4exX3xX1dxX1xXc0xXdxX3xX51axX21axX3xX21xX22xX6xX16xX3xXd0xX75xX3x138c1xX1bxX6xX16xX1xX3xX16xX17xX1xXdxX1d3xXbxX3xXexX9exX16xX1xX3xX4exX1b8xX22xX3xX4xX15axX22xX3xXc7xX6dbxX3xXexX1xX2abxX3xX1e0xX23xX16xX17xX3xX42xX4exX2cxX3xX6dxXdxX1d3xX22xX3xXexX9axX2abxX986xX16xX17xX3xXcxX9axX2abxX3c1xX16xX17xX3xX1e0xX1c0xXdxX3xX1xX197xX4xX3xX6dxX1f4xX16xX17xX3xX1e0xX56xX4xX3xX4xX1xX1bxX3xXexX1xX15xXdxX3xX17xXdxX150xX3xX4xX1xX56xX4xX3xX32fxX1xXacxX3xXc3dxXdxX1axX27xX3xX3cxXc0xX4xX3xXcxX9axX22xX16xX17xX3xXexX11axX27xX3xXc3dxXdxX1axX1bxX3xX70xX202xX4xX3xXexX1xX2abxX3c1xX16xX17xX3xX25xX22xX4exX1b8xX16xX3xXd0xX75xX3xX3cxXdxXd1xX22xX3xX4xX1xX22xX4exX96xX16xX3xX4xX15xX16xX17xX3xXexX1axX4xX3xX34xX1xX1axX4xX3xX3cxXc0xXdxX3xXd0xX2efxXdxX3xX3cxX1f4xX16xX17xX3xX4xX1xX6dbxX3xX2c9xXcdcxX3xX6dxX1f4xX16xX17xX3xX115xX21axX16xX113xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc7xX1bxX70xX4exXaxX12xX73exX113xX3xX1e0xX23xX16xX17xX3xX42xX4exX3xX2c9xX84xX16xX3xXbxX1xXb82xX16xX17xX3xX8dxX4exX3xX19xX6xX16xX3xX16xX1xX11axX16xX3xX70xX11axX16xX3xXexX9exX16xX1xX3xX21xX22xX4exX1exXexX3xX3cxX23axX16xX1xX3xX34xX1xX15xX16xX17xX3xXexX1xXdxX3xX1xX75xX16xX1xX3xX34xX35xX3xX5xX22xX39xXexX3xX3cxXc0xXdxX3xXd0xX2efxXdxX3xX3cxX1f4xX16xX17xX3xX4xX1xX6dbxX3xX2c9xdc03xX3xX2c9xX84xX16xX3xX6dxX2abxX16xX17xX2cxX3xX32fxX1xXacxX3xXcxX9axX2abxX986xX16xX17xX3xXbxX1xXb82xX16xX17xX3xX73xX15xX16xX17xX3xX16xX17xX1xXdxX1d3xXbxX3xXc5xX3xX1dxX1xX1bxX6xX3xX1xX197xX4xX3xXd0xX75xX3xXcxX75xXdxX3xX16xX17xX22xX4exX1b8xX16xX2cxX3xX942xX15xXdxX3xXexX9axX2abxX3c1xX16xX17xX2cxX3xX16xX17xX22xX4exX1b8xX16xX3xX32fxX1xXacxX3xXcxX9axX2abxX986xX16xX17xX3xXbxX1xXb82xX16xX17xX3xX2c9xX84xX16xX3xX1xXacxX6xX3xXc5xX3xea36xXb0xX3xX1xX121xXdxX2cxX3xX2c9xX84xX16xX3xXbxX1xXb82xX16xX17xX3xX8dxX4exX3xX19xX6xX16xX3xX16xX1xX11axX16xX3xX70xX11axX16xX3xXexX9exX16xX1xX113xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc7xX1bxX70xX4exXaxX12xX8dxX4exX3xX19xX6xX16xX3xX1dxXdxX96xX27xX3xXexX9axX6xX3xXcxX9exX16xX1xX3xX42xX4exX3xX3cxXb0xX3xX4exX1b8xX22xX3xX4xX15axX22xX3xX8dxX4exX3xX19xX6xX16xX3xX1dxXdxX96xX27xX3xXexX9axX6xX3xX1e0xX23xX16xX17xX3xX42xX4exX3xX1dxX1xXc0xXdxX3xX51axX21axX3xX21xX22xX6xX16xX3xXd0xX75xX3xXd8cxX1bxX6xX16xX1xX3xX16xX17xX1xXdxX1d3xXbxX3xXexX9exX16xX1xX3xX9ax16befxXexX3xX1xX1f4xX3xX7xX21axX2cxX3xX25xX10xX27xX3xX25xX2axXexX3xX5xX1c0xXdxX3xXd0xX75xX3xXexX1xXdxX3xX1xX75xX16xX1xX3xX34xX35xX3xX5xX22xX39xXexX3xX3cxXfd1xX16xX17xX3xX34xX1xX22xX4exX1exXexX3xX3cxXdxX96xX27xX2cxX3xXd0xXdxX3xXbxX1xX1c0xX27xX3xX3cxXc0xXdxX3xXd0xX2efxXdxX3xX3cxX1f4xX16xX17xX3xX4xX1xX6dbxX3xX2c9xXec6xX3xX2c9xX84xX16xX3xX6dxX2abxX16xX17xX5d4xX3xX4exX1b8xX22xX3xX4xX15axX22xX3xX34xX1xX15xX16xX17xX3xX19xXc0xX3xXexX9axX6dbxX3xX4xX15xX16xX17xX3xXd0xXdxX1d3xX4xX3xXexX1xX6xX27xX3xX27xX2abxX22xX3xX5xdd36xX16xX1xX3xXd0xX1d8xX4xX3xX17xXdxX1axX1bxX3xX70xX202xX4xX2cxX3xX3cxX75xX1bxX3xXexX1c0xX1bxX3xXexX1c0xXdxX3xX2c9xX84xX16xX3xXbxX1xXb82xX16xX17xX3xX8dxX4exX3xX19xX6xX16xX3xX16xX1xX11axX16xX3xX70xX11axX16xX3xXexX9exX16xX1xX113xX3xX8dxX4exX3xX19xX6xX16xX3xX1dxXdxX96xX27xX3xXexX9axX6xX3xX1e0xX23xX16xX17xX3xX42xX4exX3xX1dxX1xXc0xXdxX3xX51axX21axX3xX21xX22xX6xX16xX3xXd0xX75xX3xXd8cxX1bxX6xX16xX1xX3xX16xX17xX1xXdxX1d3xXbxX3xXexX9exX16xX1xX3xX3cxXb0xX3xX21xX22xX4exX1exXexX3xX3cxX23axX16xX1xX3xXexX1xXdxX3xX1xX75xX16xX1xX3xX34xX35xX3xX5xX22xX39xXexX3xX3cxX1f4xX16xX17xX3xX4xX1xX6dbxX3xX2c9xXec6xX3xX2c9xX84xX16xX3xX6dxX2abxX16xX17xX3xX19xX831xX16xX17xX3xX1xX282xX16xX1xX3xXexX1xX56xX4xX3xX4xX23xX16xX1xX3xX4xX1axX1bxX113xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc7xX1bxX70xX4exXaxX12xX81xX113xX3xX1e0xX23xX16xX17xX3xX42xX4exX3xXc7xX6xX16xX3xX722xX22xX23xX16xX3xX5xX32xX3xX1dxX1xX22xX3xX1dxXdxX16xX1xX3xXexX1exX3xX73xX17xX1xXdxX3xX115xX21axX16xX3xXd0xX75xX3xX4xX1axX4xX3xX1dxX1xX22xX3xX4xX15xX16xX17xX3xX16xX17xX1xXdxX1d3xXbxX132xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc7xX1bxX70xX4exXaxX12xX722xX22xX4exX1exXexX3xX3cxX23axX16xX1xX3xXexX1xXdxX3xX1xX75xX16xX1xX3xX34xX35xX3xX5xX22xX39xXexX3xX19xX831xX16xX17xX3xX1xX282xX16xX1xX3xXexX1xX56xX4xX3xX4xX23xX16xX1xX3xX4xX1axX1bxX3xX3cxXc0xXdxX3xXd0xX2efxXdxX3xX3cxX1f4xX16xX17xX3xX4xX1xX6dbxX3xX73xX17xX22xX4exX93fxX16xX3xXcxX1xX23axX3xX6dxX23xXdxX2cxX3xXc7xX6dbxX3xXexX1xX2abxX3xX51axX1xXdxX3xX19xX121xX2cxX3xXcxX9axX2abxX986xX16xX17xX3xXbxX1xXb82xX16xX17xX3xX722xX22xX23xX16xX3xX5xX32xX3xX3cxX15axX22xX3xXexX2abxX2cxX3xX16xX17xX22xX4exX1b8xX16xX3xXcxX9axX2abxX986xX16xX17xX3xXbxX1xXb82xX16xX17xX3xX722xX22xX23xX16xX3xX5xX32xX3xXd8cxX1bxX6xX16xX1xX3xX16xX17xX1xXdxX1d3xXbxX3xXd0xX75xX3xXc2fxX6xX1bxX3xX3cxX121xX16xX17xX2cxX3xXc7xX6xX16xX3xX722xX22xX23xX16xX3xX5xX32xX3xX1dxX1xX22xX3xX1dxXdxX16xX1xX3xXexX1exX3xX73xX17xX1xXdxX3xX115xX21axX16xX3xXd0xX75xX3xX4xX1axX4xX3xX1dxX1xX22xX3xX4xX15xX16xX17xX3xX16xX17xX1xXdxX1d3xXbxX113xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc7xX1bxX70xX4exXaxX12xXc3xX113xX3xX1e0xXc0xXdxX3xXd0xX2efxXdxX3xX27xX121xXexX3xX7xXc0xX3xXexX52xX3xX4xX1xX56xX4xX3xX3cxX23xX16xX17xX3xXd0xX75xX3xX4xX1axX16xX3xX19xX121xX2cxX3xX3cxX23xX16xX17xX3xXd0xXdxX1b8xX16xX3xX4xXacxX3xX34xX1xX22xX4exX1exXexX3xX3cxXdxX96xX27xX2cxX3xXd0xXdxX3xXbxX1xX1c0xX27xX3xX16xX1xX2abxX16xX17xX3xX4xX1xX2abxX6xX3xX3cxX1exX16xX3xX27xX56xX4xX3xXbxX1xX23xXdxX3xX25xX2fxX3xX5xX32xX3xX34xX35xX3xX5xX22xX39xXexX2cxX3xX4exX1b8xX22xX3xX4xX15axX22xX3xX34xXdxX96xX27xX3xX3cxXdxX96xX27xX2cxX3xX9axXfd1xXexX3xX34xXdxX16xX1xX3xX16xX17xX1xXdxX1d3xX27xX3xXd0xX75xX3xX25xX11axX4exX3xX70xX1d8xX16xX17xX3xX34xX1exX3xX1xX1bxX1c0xX4xX1xX3xX34xX1xadb0xX4xX3xXbxX1xX202xX4xX2cxX3xX7xX2fxX6xX3xX4xX1xX150xX6xX113xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc7xX1bxX70xX4exXaxX12xX2c6xX2c6xX113xX3xX2c9xXdxX1d3xX4xX3xX25xX10xX27xX3xX25xX2axXexX2cxX3xX25xX2fxX3xX5xX32xX3xX34xX35xX3xX5xX22xX39xXexX3xX3cxX23xX16xX17xX3xXd0xXdxX1b8xX16xX3xXd0xXdxX3xXbxX1xX1c0xX27xX3xXexX9axX1bxX16xX17xX3xXd0xXdxX1d3xX4xX3xX17xXdxX150xX3xX17xX282xX16xX3xXbxX1xX287xX27xX3xX4xX1xX4axXexX3xX3cxX1c0xX1bxX3xX3cxX56xX4xX2cxX3xX5xXc0xXdxX3xX7xXc0xX16xX17xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc7xX1bxX70xX4exXaxX12xXcxX1xX10xX1bxX3xX3cxXd1xX3xX16xX17xX1xX23axX3xX4xX42xX6xX3xX6dxX22xX4exX1d3xX16xX3xX42xX4exX3x104cfxX1b8xX16xX3xX1e0xX23axX16xX1xX3xXexX1c0xXdxX3xXcxX3c1xX3xXexX9axX282xX16xX1xX3xX7xXc0xX3xf254xX88xXc5xXcxXcxX9axX5exX6dxXc9xX2cxX3xX16xX17xX75xX4exX3xX88xXbb0xX3xXexX1xX1axX16xX17xX3xX73exX3xX16xX84xX27xX3xX87xX88xX87xX88xX2cxX3xX8dxX4exX3xX19xX6xX16xX3xX1dxXdxX96xX27xX3xXexX9axX6xX3xXcxX9exX16xX1xX3xX42xX4exX3xX3cxXb0xX3xXexX1xX75xX16xX1xX3xX5xX39xXbxX3xX1e0xX1bxX75xX16xX3xX34xXdxX96xX27xX3xXexX9axX6xX3xX25xX10xX27xX3xX25xX2axXexX2cxX3xX25xX2fxX3xX5xX32xX3xX34xX35xX3xX5xX22xX39xXexX3xX3cxXc0xXdxX3xXd0xX2efxXdxX3xX3cxX1f4xX16xX17xX3xX4xX1xX6dbxX3xX73xX17xX22xX4exX93fxX16xX3xXcxX1xX23axX3xX6dxX75xX2cxX3xX6dxX22xX4exX1d3xX16xX3xX42xX4exX3xXd0xXdxX1b8xX16xX2cxX3xXc7xX6dbxX3xXexX1xX2abxX3xX6dxX22xX4exX1d3xX16xX3xX3cxX1bxX75xX16xX3xX13f4xX1b8xX16xX3xX1e0xX23axX16xX1xX3xXd0xXd1xX3xXd0xXdxX3xXbxX1xX1c0xX27xX3xXexX9axX1bxX16xX17xX3xXd0xXdxX1d3xX4xX3xX17xXdxX150xX3xX17xX282xX16xX3xXbxX1xX287xX27xX3xX4xX1xX4axXexX3xX3cxX1c0xX1bxX3xX3cxX56xX4xX2cxX3xX5xXc0xXdxX3xX7xXc0xX16xX17xX113xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc7xX1bxX70xX4exXaxX12xX51axX84xX16xX3xX4xX56xX3xX16xX121xXdxX3xX70xX22xX16xX17xX2cxX3xXexX6dbxX16xX1xX3xX4xX1xX4axXexX2cxX3xX27xX56xX4xX3xX3cxX121xX2cxX3xXexX1axX4xX3xX1xX1c0xXdxX3xXd0xX75xX3xX16xX17xX22xX4exX1b8xX16xX3xX16xX1xX11axX16xX3xX34xX1xX22xX4exX1exXexX3xX3cxXdxX96xX27xX2cxX3xXd0xXdxX3xXbxX1xX1c0xX27xX5d4xX3xX1axXbxX3xX70xX202xX16xX17xX3xX722xX22xX4exX3xX3cxX23axX16xX1xX3xX7xXc0xX3xX2xX88xX87xXc5xX722xX1e0xX5exXcxX736xX3xX16xX17xX75xX4exX3xX2xX73exX3xXexX1xX1axX16xX17xX3xX2xX2xX3xX16xX84xX27xX3xX87xX88xX2xXc3xX3xX4xX42xX6xX3xXc7xX121xX3xX51axX1xX6dbxX16xX1xX3xXexX9axX23axX3xXd0xXd1xX3xX25xX2fxX3xX5xX32xX3xX34xX35xX3xX5xX22xX39xXexX3xX3cxX23xX16xX17xX3xXd0xXdxX1b8xX16xX3xXd0xXdxX3xXbxX1xX1c0xX27xX2cxX3xX8dxX4exX3xX19xX6xX16xX3xX1dxXdxX96xX27xX3xXexX9axX6xX3xXcxX9exX16xX1xX3xX42xX4exX3xX16xX1xX39xX16xX3xXexX1xX4axX4exX3xX34xX1xX22xX4exX1exXexX3xX3cxXdxX96xX27xX2cxX3xXd0xXdxX3xXbxX1xX1c0xX27xX3xX4xX42xX6xX3xX3cxX1f4xX16xX17xX3xX4xX1xX6dbxX3xX73xX17xX22xX4exX93fxX16xX3xXcxX1xX23axX3xX6dxX75xX3xX3cxX1exX16xX3xX27xX56xX4xX3xXbxX1xX23xXdxX3xX34xX1xX6xXdxX3xXexX9ax168bdxX3xX9axX6xX3xX34xX1x15bdexXdxX3xX1e0xX23xX16xX17xX5d4xX3xXc7xX6xX16xX3xXcxX1xX2abxX3c1xX16xX17xX3xXd0xX202xX3xXcxX9exX16xX1xX3xX42xX4exX3xX3cxXb0xX3xXexX1xXc0xX16xX17xX3xX16xX1xX4axXexX3xXd0xX2efxXdxX3xX3cxXd1xX3xX16xX17xX1xX23axX3xX4xX42xX6xX3xX8dxX4exX3xX19xX6xX16xX3xX1dxXdxX96xX27xX3xXexX9axX6xX3xXcxX9exX16xX1xX3xX42xX4exX3xXd0xX75xX3xX21xX22xX4exX1exXexX3xX3cxX23axX16xX1xX3xXexX1xXdxX3xX1xX75xX16xX1xX3xX34xX35xX3xX5xX22xX39xXexX3xX3cxXc0xXdxX3xXd0xX2efxXdxX3xX3cxX1f4xX16xX17xX3xX4xX1xX6dbxX3xX73xX17xX22xX4exX93fxX16xX3xXcxX1xX23axX3xX6dxX75xX3xX19xX831xX16xX17xX3xX1xX282xX16xX1xX3xXexX1xX56xX4xX3xX34xX1xX6xXdxX3xXexX9axX1639xX3xX9axX6xX3xX34xX1xX1640xXdxX3xX1e0xX23xX16xX17xX113xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX947xX22xXexX1xX1bxX9axXaxX12xX8dxX4exX3xX19xX6xX16xX3xX1dxXdxX96xX27xX3xXexX9axX6xX3xXcxX9exX16xX1xX3xX42xX4exX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX6dxX1bxX1axX0xX5exXbxX12
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hoá