[Infographics] - Những ngày lễ dành cho phụ nữ trên thế giới
(vhds.baothanhhoa.vn) - Bên cạnh ngày Quốc tế phụ nữ 8-3, một số quốc gia trên thế giới còn dành một ngày lễ riêng để tôn vinh phái đẹp của nước mình.
64b4xe286xde86x116d8xddd8x9bf6x6f43xb189x78a2xX7xeb2fx114b1x7b83x73e0xb709xa4f7xX5x7b7exXaxc906xdea6xfeb5x8d24x8ba6x125edxfb9bxc5eexX6xXbxX1xXdxX4xX7x79f6xX3xd717xX3x740axX1x83baxX15xX18xX3xX15xX18xc487xf9eaxX3xX5x11bf0xX3xa0d8xX2cxX15xX1xX3xX4xX1xX17xX3xXbxX1x83eexX3xX15xX26xX3xXexX19x10313xX15xX3xXexX1xa200xX3xX18xXdx9643xXdxX0x11de3xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxab91xX10xX6xX32xXaxX12xb44bxX44xX15xX3xX4xcaebxX15xX1xX3xX15xX18xX2cxX2dxX3x9b09xecadxbfa9xX4xX3xXexX49xX3xXbxX1xX3dxX3xX15xX26xX3x7935xX22xe68axa4bcxX3xc779xf75bxXexX3xX7xX75xX3x7325xX74xX75xX4xX3xX18xXdxX6xX3xXexX19xX44xX15xX3xXexX1xX49xX3xX18xXdxX4dxXdxX3xX4x1058bxX15xX3xX32xX2cxX15xX1xX3xX87xX88xXexX3xX15xX18xX2cxX2dxX3xX5xX30xX3xX19xXdxX44xX15xX18xX3x10d65xf416xX3xXexf8d4xX15xX3x9509xXdxX15xX1xX3xXbxX1x66faxXdxX3xXc0x9262xXbxX3xX4x1289exX6xX3xX15x102bexX4dxX4xX3xX87x12eaexX15xX1x11440xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX65xX17xX32xX2dxXaxX12xX0xXdxX87xX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX32xXexX1xX74xX87x73c7xX3xX32xX1xXdxX32xX10xX3xXdx11fb3xX10xX15xXexX10xX19xXaxX3xX7xXexX2dxX5xX10xX9xXax11ae5xXdxX32xXexX1xdd75xX3xX82xd070xX129xXbx7191x6c6bxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX126xX3x8c8exX82xX129xXbxX12cxX12dxXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX50xX50xXdxXc7xXe2xX109xX6xX17xXexX1xX6xX15xX1xX1xX17xX6xXe2xXc7xX15xX50xX15xX10xX121xX7xX50xacb4xX2xX137xX15dxX50xX2xX137x729cxX32xX15dxX2xX129xX2xX137xX137xX84xXex10dd1xX15dx10ebbxX164xX5xX84xX22xX7xX6xXbxX17xXe2xXbxX15xX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX18xX19xX6xXbxX1xXdxX4xX7xX20xX3xX22xX3xX24xX1xX26xX15xX18xX3xX15xX18xX2cxX2dxX3xX5xX30xX3xX32xX2cxX15xX1xX3xX4xX1xX17xX3xXbxX1xX3dxX3xX15xX26xX3xXexX19xX44xX15xX3xXexX1xX49xX3xX18xXdxX4dxXdxXaxX3xX121xXdxX32xXexX1xX9xXaxX82xX129xX129xXaxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX9xXaxX137xX82xX129xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX65xX17xX32xX2dxXaxX12xX0xXdxX87xX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX112xX10xX15xXexX10xX19xXaxX3xX7xXexX2dxX5xX10xX9xXaxX121xXdxX32xXexX1xX126xX3xX82xX129xX129xXbxX12cxX12dxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX126xX3xX15dxX2xX129xX129xXbxX12cxX12dxXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX50xX50xXdxXc7xXe2xX109xX6xX17xXexX1xX6xX15xX1xX1xX17xX6xXe2xXc7xX15xX50xX15xX10xX121xX7xX50xX15dxX2xX137xX15dxX50xX2xX137xX164xX32xX15dxX2xX129xX2xX137xX16exX15dxXexX84xX170xX82xX164xX5xX84xX22xX15xX1xX74xX15xX18xX22xX15xX18xX6xX2dxX22xX5xX10xX22xX32xX6xX15xX1xX22xX4xXe2xXbxX15xX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX18xX19xX6xXbxX1xXdxX4xX7xX20xX3xX22xX3xX24xX1xX26xX15xX18xX3xX15xX18xX2cxX2dxX3xX5xX30xX3xX32xX2cxX15xX1xX3xX4xX1xX17xX3xXbxX1xX3dxX3xX15xX26xX3xXexX19xX44xX15xX3xXexX1xX49xX3xX18xXdxX4dxXdxXaxX3xX121xXdxX32xXexX1xX9xXaxX82xX129xX129xXaxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX9xXaxX15dxX2xX129xX129xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9f76xX74xXexX1xX17xX19xXaxX12xX73xX74xX6xX15xX18xX3xXcxX19xX74xX15xX18xX0xX50xXbxX12
Quang Trung