Tăng cường quản lý việc lợi dụng khai thác gỗ tận thu
(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) Những khu rừng xanh tươi với một hệ sinh thái động-thực vật phong phú, đa dạng nếu không được quản lý chặt chẽ sẽ bị các đối tượng xấu lợi dụng để khai thác gỗ rừng.
837ax1197ex1145ax9a94xb057x12377xee3cx894fx12628xX7x9354x9a7axde66x11a55x117afxc63cxX5xbaf9xXax125b9xXcxf664xdee9xc235xX3xX4xe349x10dfbxX15xX16xX3x120faxedc8xa035xX15xX3xX5xc4bbxX3xfd68xXdx8fbaxX4xX3xX5x1000bxXdxX3x10193x11d19xX15xX16xX3x99b7xX1xX6xXdxX3xXexX1x11f48xX4xX3xX16xb388xX3xXex120b1xX15xX3xXexX1xX1fxX0xa659xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe933xX10xX6xX2fxXaxX12x121b6xb976xX58xa84bxe889x84e7xa553xX3xd875xX1x12a8bxX15xX16xX3xX34xX1xX1fxX3x9200x904exX15xX16xX3x96eaxX6xX15xX1xX3xXexX19xb366xXdxX3xX26x124a6xXdxX3xacb4xdf4dxXexX3xX1xX28xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXexX1xX3bxXdxX3x10995xX84xX15xX16xbdf9xXexX1xb6acxX4xX3xX26xX42xXexX3xXbxX1xfe7axX15xX16xX3xXbxX1x1063bxfbe5xX3xX94xX6xX3xX2fx11103xX15xX16xX3xX15xc177xX1fxX3xX34xX1xd3e6xX15xX16xX3xX94xX19xX2cxX4xX3xX1exX1fxX20xX15xX3xX5xX24xX3xX4xX1x112d3xXexX3xX4xX1x995fxX3xX7xXd3xX3xe490x8380xX3xX4xX3bxX4xX3xX94x9421xXdxX3xXexX19xX2cxX15xX16xX3xX75x9b3cxX1fxX3xX5xX2cxXdxX3xX2fxX30xX15xX16xX3xX94xa796xX3xX34xX1xX6xXdxX3xXexX1xX3bxX4xX3xX16xX3fxX3xX70xX71xX15xX16xeb6fxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1197fxXa4xX2fxb73axXaxX12xX66xX16x984axX11dxX3xcce7x9a9exX49xca61xX49xX125xc9ecxX2xX126xX3xX63xc6e1xX3xX66xX66xX61x12102xXcxX66xXcxX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX58xad48xX6xX3xX70xX6xX3xec44xX1fxX11dxXb6xXexX3xX94xXd9xX15xX1xX3xX7xXe0xX3xb047xX125xX2xX3xX26xc006xX3xX26xXdxX28xX4xX3xX135xX1xa756xX3xX2fxX1fxX11dxX28xXexX3xX94xXd9xX6xX3xX94xXdxXf7xX83xXabxX3xX2fxXdxX28xX15xX3xXexd38fxX4xX1xXabxX3xX7xX20xX15xX3xX5xX19xX2cxX15xX16xX3xX34xX1xX6xXdxX3xXexX1xX3bxX4xX3xXexX42xX15xX3xX2fxX30xX15xX16xX3xX5xaeecxX83xX3xX7xX20xX15xX3xXexX70xX163xX15xX3xX34xX1xX1fxX3xX26xX9bxX4xX3xX4xX20xXdxX3xXexXb1xXa4xX3xX70xX71xX15xX16xX3xXexX9bxX3xX15xX1xXdxX163xX15xX3xX15xX16xX1xe879xXa4xX3xX34xXdxX28xXexX3xX5xX122xX3xX70xX71xX15xX16xX3xX7xX20xX15xX3xX75xX1fxXeaxXexX3xX11axX6xX15xX3xX147xX1fxX20xX15xX3xX5xX24xX3xd55bxX71xX15xX16xX3xXbxX1xaec9xX15xX16xX3xX1xX84xX3xXcxX1xXb1xX4xX1xX3xXcxX1xX122xX15xX1xX10axX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axXa4xX2fxX11dxXaxX12xXcxX1xX10xXa4xX3xX94xX141xXabxX3xX4xX141xX3xX155x10d6fxXabx1209fxX125xX3xX1xX6xX3xX70xX71xX15xX16xX3xXexX1xX1fxX84xX4xX3xX34xX1xXa4xX20xX15xX1xX3xX128xXabxX3xXcxXdxXf7xX1fxX3xX34xX1xX1fxX3xX155xX125xX126xX3xXexXdxXb6xXbxX3xX16xXdxX3bxXbxX3xX26xX80xXdxX3xX5fxX19xX1axX15xX3xX147xX1fxXe0xX4xX3xX16xXdxX6xX3xa952xXaaxX4xX3xX135xX1xX19xX7cxX15xX16xX3xX15x1033dxX83xX3xXexX70xX163xX15xX3xX94xXd9xX6xX3xXd8xX122xX15xX3xXexX1xXbbxX15xX3xX62xf075xX15xX16xX3x10ef7xX1fxX42xXexXabxX3xX75x87e9xX3xXcxX1xX122xX15xX1xX3xde27xe78cxX3xX7xXd3xX3xX94xX19xX2cxX4xX3xX11axX6xX15xX3xX147xX1fxX20xX15xX3xX5xX24xX3xX1f0xX71xX15xX16xX3xXbxX1xX1f7xX15xX16xX3xX1xX84xX3xXcxX1xXb1xX4xX1xX3xXcxX1xX122xX15xX1xX3xXexXdxXb6xX15xX3xX1xX122xX15xX1xX3xX34xX1xX6xXdxX3xXexX1xX3bxX4xX3xXexX42xX15xX3xXexX1xX1fxX3xX5xX19exX83xX3xX7xX20xX15xX3xXexX70xX163xX15xX3xX2fxXdxX28xX15xX3xXexX17bxX4xX1xX3xX4xX20xXdxX3xXexXb1xXa4xX3xX70xX71xX15xX16xX3xXexX9bxX3xX15xX1xXdxX163xX15xX3xX15xX16xX1xX1cbxXa4xX3xX34xXdxX28xXexX10axX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axXa4xX2fxX11dxXaxX12xX0xXdxX83xX16xX3xX7xX70xX4xX9xXaxX49xX49xXdxX26xX10axXd8xX6xXa4xXexX1xX6xX15xX1xX1xXa4xX6xX10axX26xX15xX49xX15xX10x8872xX7xX49xX2xX126xX128xX125xX49xX128xX22exX2fxX155xX12bxX22cxX155xX12bxX12bxX12bxXexX155x934exX128xX126xX128xX126xX126xX5xX2xX10ax1002fxXbxX16xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axXa4xX2fxX11dxXaxX12xX2a7xX84xXexX3xXbxX1xbcaexX15xX3xXcxXdxXf7xX1fxX3xX34xX1xX1fxX3xX155xX125xX126xX3xX94xX29fxX3xXd8xXd9xX3xcbb2xX34xX1xX6xXdxX3xXex116b9xa1acxXabxX3xX15xXb6xX1fxX3xX34xX1xXbbxX15xX16xX3xX1exX1fxX20xX15xX3xX5xX24xX3xXexXe0xXexX3xX2fxXdxX28xX15xX3xXexX17bxX4xX1xX3xX4xX1f7xX15xX3xX5xXb1xXdxX3xX7xXd3xX3xXexXdxXb6xXbxX3xXexX30xX4xX3xXd8xXd9xX3xX3b6xX34xX1xX6xXdxX3xXexX3bdxX3bexX10axX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axXa4xX2fxX11dxXaxX12xX272xX141xX3xX83xXcexXexX3xXexXb1xXdxX3xXcxXdxXf7xX1fxX3xX34xX1xX1fxX3xX155xX125xX126xXabxX3xXexX1xX10xXa4xX3xX1exX1fxX6xX15xX3xX7xX3bxXexX3xX4xf977xX6xX3xXbxX1xX141xX15xX16xX3xX26xXdxX163xX15xX3xX1xX122xX15xX16xX3xX5xXa4xXb1xXexX3xX15xX1xX68xX15xX16xX3xX4xX19exX11dxX3xX16xX3fxX3xX5xX80xX15xX3xX15xX1xb3b1xX3xX94xX29fxX3xXd8xXd9xX3xX4xX1xXcexXexX3xX1xXb1xX3xXexX1xX10xXa4xX3xX34xXdxXf7xX1fxX3xX34xX1xX6xXdxX3xXexX1xX3bxX4xX3xXexX70xf6c8xX15xX16xX10axX3xX272xX141xX3xX34xX1xX3bxX3xX15xX1xXdxX15axX1fxX3xX4xX19exX11dxX3xX16xX3fxX3xX5xX80xX15xX3xX26xX122xX3xX15xX1xX68xX15xX16xX3xX16xXe0xX4xX3xX4xX19exX11dxX3xX15xX27exX83xX3xX5xXb1xXdxX3xXd8xX163xX15xX3xX70xX71xX15xX16xX3xX4xX141xX3xX94xX19xX1axX15xX16xX3xX34xX17bxX15xX1xX3xX155xX12bxX3xX4xX83xX3xXexX70xX130xX3xX5xX163xX15xX3xX15xX1xX19xX3xX298xXdxX83xXabxX3xX2a7xX3bxX1fxX3xX4xX1xX141xXabxX3xXcxX70xdaf0xX1fxX10axX3xa98bxXa4xX3xXexXdxXb6xX15xX3xX1xX122xX15xX1xX3xX34xX1xX6xXdxX3xXexX1xX3bxX4xX3xXexX1xX10xXa4xX3xXbxX1xX19xX7cxX15xX16xX3xXbxX1xX3bxXbxX3xX34xX1xX6xXdxX3xXexX1xX3bxX4xX3xXexX70xX490xX15xX16xX3xXexX70xX163xX15xX3xXexXa4xX122xX15xX3xXd8xX84xX3xX2fxXdxX28xX15xX3xXexX17bxX4xX1xXabxX3xX4xX1xXcexXexX3xX1xXb1xX3xXexXa4xX122xX15xX3xXd8xX84xX3xX5exX34xXf7xX3xX4xX20xX3xX4xX19exX11dxX3xXd8xX30xXdxXabxX3xX2fxX19exX11dxX3xX5xX10xXa4xb776xX64xX3xX15xX163xX15xX3xX4xX20xX3xX83xX84xXexX3xX1xX28xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXexX1xX3bxXdxX3xX70xX71xX15xX16xX3xX94xX29fxX3xXd8xXd9xX3xXbxX1xX3bxX3xX1xX43fxX11dxX10axX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axXa4xX2fxX11dxXaxX12xX62xXdxX3xX7xX19exX1fxX3xX26xX122xXa4xX3xXcxXdxXf7xX1fxX3xX34xX1xX1fxX3xX155xX125xX126xXabxX3xXexX1xX10xXa4xX3xX16xX1xXdxX3xX15xX1xX42xX15xX3xX4xX43fxX6xX3xX135xX5fxX3xX15xX7cxXdxX3xX94xX19exX11dxX3xX5xX122xX3xX83xX84xXexX3xX70xX71xX15xX16xX3xX4xX19exX11dxX3xX15xX1xXdxX28xXexX3xX94xX80xXdxX3xX70xX42xX83xX3xX70xXb1xXbxX3xX26xX80xXdxX3xX83xX84xXexX3xX1xX28xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXexX1xX3bxXdxX3xX94xX84xX15xX16xX3xXexX1xX9bxX4xX3xX26xX42xXexX3xXbxX1xXa4xX15xX16xX3xXbxX1xXaaxX3xX94xX6xX3xX2fxXb1xX15xX16xX10axX3xXcxX70xXa4xX15xX16xX3xX70xX71xX15xX16xX3xX4xX141xX3xX1xX122xX15xX16xX3xX5xXa4xXb1xXexX3xX15xX1xX68xX15xX16xX3xXexX1xX19exX15xX3xX4xX19exX11dxX3xXexXa4xX3xX125xX3xX98xX155xX3xX15xX16xX19xX1axXdxX3xXbbxX83xXabxX3xX4xX6xXa4xX3xX5xX80xX15xX3xX4xX1xX10xX3xX34xX17bxX15xX3xX83xXcexXexX3xXexX70xX1axXdxX10axX3xX11axX163xX15xX3xX4xXb1xX15xX1xX3xX94xX141xX3xX5xX122xX3xX15xX1xX68xX15xX16xX3xX4xX19exX11dxX3xXexX1xX19exX15xX3xX2fxX19exX11dxX3xX5xX10xXa4xXabxX3xX4xX19exX11dxX3xXd8xX30xXdxXabxX3xX15xXeaxX83xXabxX3xX94xXd9xX6xX3xX11dxX57axX3xX5xX122xX3xX15xX7cxXdxX3xXexX70xXaaxX3xX15xX16xX30xX3xX4xX43fxX6xX3xX4xX3bxX4xX3xX5xXa4xX122xXdxX3xX4xX1xXdxX83xXabxX3xXexX1xXaaxXabxX3xX4xXbbxX15xX3xXexX70x8535xX15xX16xX57axX3x8799xX1xXbbxX15xX16xX3xX83xXeaxX11dxX3xX34xX1xX141xX3xX34xX1xX14xX15xX3xX94xXf7xX3xXd8xX490xXexX3xX16xXcexXbxX3xX83xX84xXexX3xX94xX122xX15xX3xX4xX1xXdxX83xXabxX3xX7xX141xX4xXabxX3xX4xX1xX294xX15xX3xX94xX6xX15xX16xX3xX34xXdxXb6xX83xX3xX14xX15xX3xXexX70xXa4xX15xX16xX3xX70xX71xX15xX16xX3xX1xX6xX11dxX3xX15xX1xX68xX15xX16xX3xX4xXa4xX15xX3xX70xX490xX15xXabxX3xXexX1xX27exX15xX3xX5xX27exX15xX3xXd8xX1f7xX3xXexX70xX163xX15xX3xX15xX1xX68xX15xX16xX3xXexX1xX19exX15xX3xX4xX19exX11dxX3xX83xX30xX4xX10axX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axXa4xX2fxX11dxXaxX12xd562xX15xX1xX3xXcxX70xX19xX7cxX15xX16xX3xX272xXbbxX15xX16xX3xXcxX1xX1fxX3a0xX15xXabxX3xX128xX375xX3xXexX1fxded8xXdxXabxX3xXexX1xXbbxX15xX3xX62xX294xX15xX16xX3xX298xX1fxX42xXexX3xX4xX1xXa4xX3xXd8xXdxXb6xXex1010fxX3xX3b6xX70cxX1xX1fxX3xX70xX71xX15xX16xX3xX15xX122xX11dxX3xXexX70xX19xX80xX4xX3xX34xXdxX6xX3xX5xX122xX3xX70xX71xX15xX16xX3xXbxX1xX1f7xX15xX16xX3xX1xX84xXabxX3xX34xX1xXbbxX15xX16xX3xX1xXdxXf7xX1fxX3xX7xX6xXa4xX3xX16xXdxX1axX3xX94xX19exX11dxX3xX5xXb1xXdxX3xXd8xXd9xX3xX1exX1fxX11dxX3xX1xXa4xXb1xX4xX1xX3xXexX1xX122xX15xX1xX3xX70xX71xX15xX16xX3xX15xX16xX1xX1cbxXa4xX3xX34xXdxX28xXexX3xX94xXf7xX3xX34xX1xX6xXdxX3xXexX1xX3bxX4xX3xX4xX1xXcexXexX3xX16xX3fxX10axX3xX2a7xXeaxX11dxX3xX1xXbbxX83xX3xX15xX68xX6xX3xX5xX122xX3xX1x11af2xX3xX7xXd3xX3xX4xX1xXcexXexX3xX16xX3fxX3xX94xXb6xX15xX3xX94xX19exX11dxXabxX3xX75xX10xX83xX3xX15xX1xX19xX3xX34xX1xX6xXdxX3xXexX3bdxX3xX4xX3bxX15xX1xX3xX70xX71xX15xX16xX3xX15xX122xX11dxX3xX5xX1fxXbbxX15xX3bexX10axX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axXa4xX2fxX11dxXaxX12xX0xXdxX83xX16xX3xX7xX70xX4xX9xXaxX49xX49xXdxX26xX10axXd8xX6xXa4xXexX1xX6xX15xX1xX1xXa4xX6xX10axX26xX15xX49xX15xX10xX361xX7xX49xX2xX126xX128xX125xX49xX128xX22exX2fxX155xX12bxX22cxX155xX12bxX12bxX12bxXexX155xX375xX128xX126xX128xX126xX126xX5xX125xX10axX37exXbxX16xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axXa4xX2fxX11dxXaxX12xX272xX3a0xX15xX3xXbxX1xX20xXdxX3xX75xX10xX83xX3xX75xd964xXexX3xX5xXb1xXdxX3xX26xXdxX28xX4xX3xX1exX1fxX11dxX3xX1xXa4xXb1xX4xX1xX3xX70xX71xX15xX16xX3xXbxX1xX1f7xX15xX16xX3xX1xX84xX3xXexX1xX122xX15xX1xX3xX70xX71xX15xX16xX3xX15xX16xX1xX1cbxXa4xX3xX34xXdxX28xXexXabxX3xX70xX71xX15xX16xX3xX15xX16xX1xX1cbxXa4xX3xX34xXdxX28xXexX3xXexX1xX122xX15xX1xX3xX70xX71xX15xX16xX3xX7xX20xX15xX3xX75xX1fxXeaxXexX3xX15xX1xX27exX83xX3xX15xX16xX14xX15xX3xX4xX1xXcexX15xX3xX4xX3bxX4xX3xX94xXe0xXdxX3xXexX19xX2cxX15xX16xX3xX75xXeaxX1fxX3xXbxX1xX3bxX3xX70xX71xX15xX16xX3xX5exd62bxX15xX1xX3xX4xX1xX30xXbxX3xXexXb1xXdxX3xXcxXdxXf7xX1fxX3xX34xX1xX1fxX3xX155xX125xX126xX64xX10axX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axXa4xX2fxX11dxXaxX12xX62xXdxX3xX1xXb6xXexX3xXcxXdxXf7xX1fxX3xX34xX1xX1fxX3xX155xX125xX126xX3xX7xXd3xX3xX5xX122xX3xX135xX1xX19exX15xX3xX34xX1xX1fxX3xXbxX1xX30xX4xX3xX1xX294xXdxX3xX7xXdxX15xX1xX3xXexX1xX3bxXdxX3xX4xX43fxX6xX3xX5fxX19xX1axX15xX3xX147xX1fxXe0xX4xX3xX16xXdxX6xX3xX272xXaaxX4xX3xX135xX1xX19xX7cxX15xX16xX10axX3xXcxXa4xX122xX15xX3xXd8xX84xX3xXcxXdxXf7xX1fxX3xX34xX1xX1fxX3xX155xX125xX126xX3xXexX1xX10xXa4xX3xX34xXb6xX3xX1xXa4xXb1xX4xX1xX3xX7xXd3xX3xXbxX1xX20xXdxX3xX34xX1xX6xXdxX3xXexX1xX3bxX4xX3xXexX70xX490xX15xX16xX10axX3xX503xXa4xX3xX26xX42xX11dxXabxX3xX15xXb6xX1fxX3xX34xX1xXbbxX15xX16xX3xX1exX1fxX20xX15xX3xX5xX24xX3xX4xX1xXcexXexX3xX4xX1xXd3xXabxX3xX26xXdxX28xX4xX3xX34xX1xX6xXdxX3xXexX1xX3bxX4xX3xXexX42xX15xX3xXexX1xX1fxX3xX5xX19exX83xX3xX7xX20xX15xX3xX70xXeaxXexX3xX4xX141xX3xXexX1xXf7xX3xX7xXd3xX3xX20xX15xX1xX3xX1xX19xX130xX15xX16xX3xX94xXb6xX15xX3xX26xX707xX15xX16xX3xX94xX28xX83xX3xX4xX43fxX6xX3xX70xX71xX15xX16xX3xX272xXaaxX4xX3xX135xX1xX19xX7cxX15xX16xX10axX3xX11axX163xX15xX3xX4xXb1xX15xX1xX3xX94xX141xX3xX4xX3bxX4xX3xX94xXe0xXdxX3xXexX19xX2cxX15xX16xX3xX75xXeaxX1fxX3xX7xXd3xX3xX5xX2cxXdxX3xX2fxX30xX15xX16xX3xX26xXdxX28xX4xX3xX4xX1xXa4xX3xXbxX1xX923xXbxX3xX34xX1xX6xXdxX3xXexX1xX3bxX4xX3xXexX42xX15xX3xXexX1xX1fxX3xX5xX19exX83xX3xX7xX20xX15xX3xX94xXf7xX3xX4xX1xXcexXexX3xXbxX1xX3bxX3xX70xX71xX15xX16xX3xXexX70xX3bxXdxX3xXbxX1xX923xXbxX10axX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axXa4xX2fxX11dxXaxX12xXcxX70xX6xXa4xX3xX94xX7c2xXdxX3xX26xX80xXdxX3xX135xX5fxXabxX3xXbbxX15xX16xX3xXcxX70xX19xX7cxX15xX16xX3xX5fxX14xX15xX3xX58xXdxX15axX15xX3xX98xX3xX272xX1xX43fxX3xXexXd9xX4xX1xX3xea54xX11axX66xX503xX3xX75xX29fxX3xXcxX1xX122xX15xX1xX3xX2a7xX2a8xXabxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xf359xX7ddxX3xX3b6xX66xX1xX27exX83xX3xX15xX16xX14xX15xX3xX4xX1xXcexX15xX3xX26xXdxX28xX4xX3xX4xX3bxX4xX3xX94xXe0xXdxX3xXexX19xX2cxX15xX16xX3xX75xXeaxX1fxX3xX5xX2cxXdxX3xX2fxX30xX15xX16xX3xX2fxX9bxX3xX3bxX15xX3xX70xX294xXdxX3xXexX70xX122xX3xXexX70xX84xX15xX3xX26xX122xXa4xX3xX94xXf7xX3xX34xX1xX6xXdxX3xXexX1xX3bxX4xX3xXexX70xX3bxXdxX3xXbxX1xX923xXbxX3xX16xX3fxX3xX70xX71xX15xX16xXabxX3xX4xX1xXaaxX15xX16xX3xXexXbbxXdxX3xX5xX1fxXbbxX15xX3xX94xX15axX3xX4xX6xXa4xX3xX26xXdxX28xX4xX3xX34xXdxXf7xX83xX3xXexX70xX6xX3xX16xXdxX3bxX83xX3xX7xX3bxXexXabxX3xX15xXb6xX1fxX3xX4xX141xX3xX94xXe0xXdxX3xXexX19xX2cxX15xX16xX3xX5xXb1xX3xX34xX1xXbbxX15xX16xX3xXexX1xX1fxX84xX4xX3xX2fxX9bxX3xX3bxX15xX3xX26xX122xXa4xX3xX70xX71xX15xX16xX3xX4xX1xXaaxX15xX16xX3xXexXbbxXdxX3xX7xXd3xX3xXexX70xX30xX4xX3xX75xX1fxXeaxXexX3xX70xX6xX3xX34xX1xX46axXdxX3xX70xX71xX15xX16xX10axX3xX70cxX1xXdxX3xX83xX84xXexX3xX75xX10xX3xX16xX3fxX3xX4xX43fxX6xX3xX2fxX9bxX3xX3bxX15xX3xX94xX19xX2cxX4xX3xX4xX1xX1fxX11dxXf7xX15xX3xX70xX6xX3xX15xX16xXa4xX122xXdxX3xX4xX1xXaaxX15xX16xX3xXexXbbxXdxX3xXbxX1xX20xXdxX3xX4xX141xX3xXd8xXdxX163xX15xX3xXd8xX20xX15xX3xX16xX1xXdxX3xX15xX1xX42xX15xX3xX15xX1xX27exX83xX3xXexX70xX3bxX15xX1xX3xX4xX3bxX4xX3xX94xXe0xXdxX3xXexX19xX2cxX15xX16xX3xX75xXeaxX1fxX3xX26xX42xX15xX3xX4xX1xX1fxX11dxXf7xX15xX3xX16xX3fxX3xXexX70xX3bxXdxX3xXbxX1xX923xXbxX3xX70xX6xX3xX34xX1xX46axXdxX3xX70xX71xX15xX16xX3bexX10axX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axXa4xX2fxX11dxXaxX12xX0xXd8xX3xX7xXexX11dxX5xX10xX9xXaxX83xX7xXa4xX98xXd8xXdxX2fxXdxX98xb5aaxXa4xX15xXexX98xX361xX10xXdxX16xX1xXexX7ddxX15xXa4xX70xX83xX6xX5xXaxX12xX63xXbbxX15xX16xX3xX298xXbbxX0xX49xXd8xX12xX0xX49xXbxX12