Số hóa di sản để bảo tồn và quản lý dễ dàng hơn
(vhds.baothanhhoa.vn) - Trong thời đại công nghệ 4.0 việc số hóa di sản đóng vai trò quan trọng trong bảo tồn các giá trị văn hóa, lịch sử, góp phần lưu trữ, giữ gìn được tính nguyên gốc của di sản nhằm giới thiệu, quảng bá với cộng đồng trong và ngoài nước một cách nhanh chóng.
420ex5f67x79adx6f6cx5743xbcebxb8f0x92bfxa7e6xX7xbbc4xddcbx73afx7595x79aex8fcfxX5x5586xXaxd2dcxX0xX7xXexb8f6x5893xda13xc8fbxX12x99b8x9412xX3xX1x8f4dxX6xX3x83b3xXdxX3xX7x51a2xX18xX3xdab6xd343xX3xb2e0xX26xX17xX3xXex53d4xX18xX3x4486xbc67xX3xa8e5x89caxX26xX18xX3xX5xc189xX3xX22x6cdfxX3xX22xX35xX18xX19xX3xX1x5dc9xX18xX0x9893xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX4bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxcbdfxX10xX6xX22xXaxX12xX0xX10x6aa3xX12xXcxX16xX17xX18xX19xX3xXexX1x6df8xXdxX3xX29xa8f7xXdxX3xX4xa261xX18xX19xX3xX18xX19xX1x8e02xX3xcfcfx9e98x807cxX3xX34xXdxX84xX4xX3xX7xX1cxX3xX1xX1fxX6xX3xX22xXdxX3xX7xX26xX18xX3xX29xX1fxX18xX19xX3xX34xX6xXdxX3xXexX16xb370xX3xX37xX38xX6xX18xX3xXexX16xda54xX18xX19xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX2cxX26xX17xX3xXexX31xX18xX3xX4xd37fxX4xX3xX19xXdxXc4xX3xXexX16xcd45xX3xX34x501exX18xX3xX1xX1fxX6x5b53xX3xX5xXcdxX4xX1xX3xX7x7a14xXd6xX3xX19xX1fxXbxX3xXbxX1x85daxX18xX3xX5xbd37xX38xX3xXexX16xd874xXd6xX3xX19xXdxXf0xX3xX19x681fxX18xX3xX29xXebxb848xX4xX3xXexe49cxX18xX1xX3xX18xX19xX38x7bc0x6015xX18xX3xX19xX1cxX4xX3xX4xb347xX6xX3xX22xXdxX3xX7xX26xX18xX3xX18xX1x72d1xX6bxX3xX19xXdx860exXdxX3xXexX1xXdxX84xX38xXd6xX3xX37xX38xX26xX18xX19xX3xX2cxXc4xX3xX34xX122xXdxX3xX4x860cxX18xX19xX3xX29xX31xX18xX19xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX34xX35xX3xX18xX19xX17xX35xXdxX3xX18xXebxX122xX4xX3xX6bxX13axXexX3xX4xXc4xX4xX1xX3xX18xX1xX6xX18xX1xX3xX4xX1xX1fxX18xX19xX87xX0xX4bxX10xX6bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx95a3xX17xX22xX108xXaxX12xX0xXdxX6bxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxd8e7xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX108xX5xX10xX9xXaxcd0fxXdxX22xXexX1xaeb4xX3xd4d8xX88xX88xXbx8cd0xaeb5xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX1a7xX3x4e4fxX88xX1a9xXbxX1adxX1aexXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX4bxX4bxXdxX34xX87xX2cxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX87xX34xX18xX4bxX18xX10xX1a2xX7xX4bx7f7dxX1dexX88xbdbfxX4bxX2x6c71x6f72xX22xb4b3xX2xX1e1xX88xX1e4xX2xX1e1xXexX1a9xX1e7xX1dexX1e4xX5xX1dexe3dcxX2xX87xbbf1xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX3xX1xX1fxX6xX3xX22xXdxX3xX7xX26xX18xX3xX29xX2axX3xX2cxX26xX17xX3xXexX31xX18xX3xX34xX35xX3xX37xX38xX26xX18xX3xX5xX3dxX3xX22xX40xX3xX22xX35xX18xX19xX3xX1xX48xX18xXaxX3xX1a2xXdxX22xXexX1xX9xXaxX1a9xX88xX88xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX1b8xX88xX1a9xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX193xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xd9cdxe433xX18xX1xX3xX6bxXdxX18xX1xX3xX1xXb1xX6x453axX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX180xX17xX22xX108xXaxX12xXcxX16xX17xX18xX19xX3xa1bexX38xX108xb723xXexX3xX29xXcdxX18xX1xX3xX7xX1cxX3xX1dexX88xX1dexX1e1xX4bxX28fx6b46xX1f5xXcxXcxX19xX3xX4xX111xX6xX3xXcxX1xX111xX3xXexXebxX122xX18xX19xX3xX193xX1xX101xX18xX1xX3xXbxX1xX111xX3xXbxX1xX109xX3xX22xX38xX108xX84xXexX3xX193xX1xXebxX48xX18xX19xX3xXexX16xXf8xX18xX1xX3xX7xX1cxX3xX1xX1fxX6xX3x6e7exXdxX3xX7xX26xX18xX3xX34xXd0xX18xX3xX1xX1fxX6xX3xd8faxXdxX84xXexX3xc0daxX6xX6bxX3xX19xXdxX6xXdxX3xX29xX17xX79xX18xX3xX1dexX88xX1dexX2xX1f5xX1dexX88xX1e7xX88xX3xX29x6c1axX3xX18xX109xX38xX1a7xX3xX193xX1xXebxX48xX18xX19xX3xXexX16xXf8xX18xX1xX3xX29x5dc2xXexX3xX6bx8618xX4xX3xXexXdxX109xX38xX3xX1adxa552xX108xX3xX22xb14fxX18xX19xX3xX1xX84xX3xXexX1xX1cxX18xX19xX3xX4xX48xX3xX7xd15dxX3xX22xXf0xX3xX5xXdxX84xX38xX3xX37xX38xX1cxX4xX3xX19xXdxX6xX3xX34x8dfcxX3xX22xXdxX3xX7xX26xX18xX3xX34xXd0xX18xX3xX1xX1fxX6xX3xXexX16xX109xX18xX3xX18xX357xX18xX3xXexX26xX18xX19xX3xX4xX7dxX18xX19xX3xX18xX19xX1xX84xX3xX7xX1cxX3xXexX1xX1cxX18xX19xX3xX18xX1xc416xXexXd6xX3xXbxX1xX325xX4xX3xX34xX325xX3xX4xX7dxX18xX19xX3xXexXc4xX4xX3xX5xXebxX38xX3xXexX16xXf0xXd6xX3xX37xX38xX26xX18xX3xX5xX3dxXd6xX3xX18xX19xX1xXdxX109xX18xX3xX4x62f9xX38xXd6xX3xX2cxX26xX17xX3xXexX31xX18xXd6xX3x538axX1xX6xXdxX3xXexX1xXc4xX4xXd6xX3xX37xX38xX26xX18xX19xX3xX2cxXc4xX3xX22xXdxX3xX7xX26xX18xXd6xX3xXexX1x955axX4xX3xX29xca20xX108xX3xXbxX1xXc4xXexX3xXexX16xXdxX2axX18xX3xX22xX38xX3xX5xXcdxX4xX1xX3xX2cxX357xX18xX3xX34xXf0xX18xX19xX1aexX3xX2cxX26xX17xX3xX29xX26xX6bxX3xXexX101xX4xX1xX3xX1xXfdxXbxX3xX29xXebxXfdxX4xX3xX34xX35xX17xX3xX3c7xX1xX38xX18xX19xX3xX3c7xXdxX292xX18xX3xXexX16xX3e5xX4xX3xX193xX1xX101xX18xX1xX3xXbxX1xX111xX3xX29xXdxX84xX18xX3xXexXdexX3xX34xX35xX3xX63xX84xX3xXexX16xXdxX3xXexX1xX3baxX4xX3xX2eexXdxX84xXexX3xX7xX1cxX3xX1xX1fxX6xX1aexX3xX29xX3e9xX108xX3xX6bxX79xX18xX1xX3xX4xX1xX38xX108xX2axX18xX3xX29x8204xXdxX3xX7xX1cxXd6xX3xXexX1xX332xX4xX3xX1xXdxX84xX18xX3xX5xXdxX109xX18xX3xXexX1xX7dxX18xX19xX3xX22xXf0xX3xX5xXdxX84xX38xX3xX7xX1cxX3xX37xX38xX1cxX4xX3xX19xXdxX6xX3xX34xX357xX3xX22xXdxX3xX7xX26xX18xX3xX34xXd0xX18xX3xX1xX1fxX6xXd6xX3xX2cxX26xX17xX3xX29xX26xX6bxX3xX29xXc4xXbxX3xX3baxX18xX19xX3xX1xXdxX84xX38xX3xX37xX38xX26xX3xX22xXcdxX4xX1xX3xX34xX325xX3xX4xX1xX17xX3xX1adxX30cxX3xX1xX13axXdxXd6xX3xX4xX13axX18xX19xX3xX29xX31xX18xX19xX3xX343xX3xX6bxXb1xXdxX3xX5xX3e5xX4xXd6xX3xX6bxXb1xXdxX3xX18xX48xXdxX87xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX180xX17xX22xX108xXaxX12xX2a3xXebxXfdxX4xX3xX2cxXdxX292xXexXd6xX3xX1xXdxX84xX18xX3xX18xX6xX108xX3xXexX17xX35xX18xX3xX37xX38xX1cxX4xX3xX4xX1fxX3xX3c7xX1xX17xX26xX18xX19xX3xX1e7xX87xX1b8xX88xX88xX3xX22xXdxX3xXexX101xX4xX1xX3xX37xX38xX1cxX4xX3xX19xXdxX6xXd6xX3xX1xX48xX18xX3xX2xX88xX87xX88xX88xX88xX3xX22xXdxX3xXexX101xX4xX1xX3xX29xXebxXfdxX4xX3xX1adxX292xXbxX3xX1xX79xX18xX19xX3xX4xX38bxXbxX3xXex8b01xX18xX1xX87xX3xX2a3xX32exX108xX3xX5xX35xX3xX4xX17xX18xX3xX7xX1cxX3xX16xX38bxXexX3xX5xX122xX18xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX3c7xX1xXdxX3xX29xX1fxX3xX18xX1xXf0xX18xX19xX3xX2cxXdxX292xX18xX3xX29xX13axX18xX19xX3xX34xX357xX3xXexX332xX3xX18xX1xXdxX109xX18xX3xX34xX35xX3xX29xXdxX357xX38xX3xX3c7xXdxX84xX18xX3xX1adxX30cxX3xX1xX13axXdxX3xXexX1xXf8xX3xX22xXdxX40xX18xX3xX16xX6xX3xXex7b13xX18xX19xX3xX19xXdxX75xXd6xX3xXexX5dfxX18xX19xX3xXbxX1xX3e5xXexX87xX3xX2eexd630xX108xX3xX18xX109xX18xX3xX6bx7e02xXdxX3xX29xXcdxX6xX3xXbxX1xXebxX48xX18xX19xX3xX4xXe7xX18xX3xX1adxX32exX108xX3xX22xX332xX18xX19xX3xX34xX35xX3xX34xX5f4xX18xX3xX1xX35xX18xX1xX3x4911xX2f3xX19xX32exX18xX3xX1xX35xX18xX19xX3xX7xX1cxX3xX34xX357xX3xX22xXdxX3xXexX101xX4xX1xX3xX34xX35xX3xX4xX7dxX18xX19xX3xXexXc4xX4xX3xX2cxX26xX17xX3xXexX31xX18xX3xX22xXdxX3xXexX101xX4xX1x7f48xX3xX2cxX11dxX18xX19xX3xX4xXc4xX4xX1xX3xX3baxX18xX19xX3xX22xX325xX18xX19xX3xXexX1xX35xX18xX1xX3xXexX332xX38xX3xX4xX111xX6xX3xX193xX38xX13axX4xX3xX4xXc4xX4xX1xX3xX6bxX79xX18xX19xX3xX86xX87xX88xX3xX19xX1fxXbxX3xXbxX1xXe7xX18xX3xX34xX35xX17xX3xX34xXdxX84xX4xX3xX29xX26xX6bxX3xX2cxX26xX17xX3xX19xXdxXf0xX3xX19xXf8xX18xXd6xX3xX2cxX26xX17xX3xXexX31xX18xX3xXexX101xX18xX1xX3xX18xX19xX38xX108xX109xX18xX3xX19xX1cxX4xX3xX4xX111xX6xX3xX4xXc4xX4xX3xX22xXdxX3xXexX101xX4xX1xX87xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX180xX17xX22xX108xXaxX12xXcxX16xX17xX18xX19xX3xX3c7xX1xXdxX3xX29xX1fxXd6xX3xX34xXdxX84xX4xX3xXexX1xX38xX3xXexX1xX5f4xXbxX3xX22xXf0xX3xX5xXdxX84xX38xX3xX4xX1xX101xX18xX1xX3xX1adxXc4xX4xX3xX34xX35xX3xX29xXe7xX108xX3xX29xX111xX3xX34xX122xXdxX3xX6bxX13axXexX3xX22xXdxX3xXexX101xX4xX1xX3xX5xX35xX3xX16xX38bxXexX3xX3c7xX1xX1fxX3xX3c7xX1xXd0xX18xX87xX3xX2a3xX2axX3xX29xXebxX6xX3xX29xXebxXfdxX4xX3xX1xX31xX3xX7xX48xX3xX4xX111xX6xX3xX6bxX13axXexX3xX22xXdxX3xXexX101xX4xX1xX3xX5xX109xX18xX3xX22xXf0xX3xX5xXdxX84xX38xX3xX7xX1cxXd6xX3xX29xXa8xXdxX3xX1xc33fxXdxX3xXbxX1xX26xXdxX3xX4xXe7xX18xX3xX29xX292xX18xX3xX6bxX13axXexX3xX109xX3xX3c7xX101xXbxX3xX34xX122xXdxX3xX18xX1xXdxX357xX38xX3xX18xX19xXebxX75xXdxX3xX4xd99dxX18xX19xX3xXexX1xX332xX4xX3xX1xXdxX84xX18xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXexX1xX75xXdxX3xX19xXdxX6xX18xX3xX22xX35xXdxXd6xX3xX34xX35xX3xX4xXc4xX4xX3xX4xXc4xX18xX3xX2cxX13axX3xXexX1xX332xX4xX3xX1xXdxX84xX18xX3xXbxX1xX26xXdxX3xX5xX35xX3xX18xX19xXebxX75xXdxX3xX1xXdxX2axX38xX3xX2cxXdxX292xXexX3xX34xX357xX3xX4xX7dxX18xX19xX3xX18xX19xX1xX84xX3xX7xX1cxXd6xX3xX4xX7a8xX18xX19xX3xX34xX122xXdxX3xX6bxXc4xX108xX3xX6bxX1fxX4xX3xX7x5ec9xX3xX16xX35xX3xX7xX17xXc4xXexX3xX3c7x983exX3xX5xXebxc04exX18xX19xX3xX22xXf0xX3xX5xXdxX84xX38xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX3c7xX1xX17xX3xX5xXebxX38xX3xXexX16xXf0xXd6xX3xX3c7xX1xX26xX17xX3xX7xXc4xXexX3xXexX1xX332xX4xX3xXexX292xX3xX1xXdxX84xX18xX3xXexX16xX79xX18xX19xX3xX7xX6xX38xX3xX29xX1fxX3xXexX472xX18xX19xX3xX1xXfdxXbxXd6xX3xX4xX5f4xXbxX3xX18xX1xX5f4xXexX3xX2cxX472xX3xX7xX38xX18xX19xX3xXexX1xX7dxX18xX19xX3xXexXdxX18xX3xX1xX17xX35xX18xX3xX4xX1xX57axX18xX1xX87xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX180xX17xX22xX108xXaxX12xX193xX1fxX3xXexX1xX2axX3xXexX1xX38bxX108xX3xX4xX32exX38xX3xX4xX1xX38xX108xX84xX18xX3xX7xX1cxX3xX1xX1fxX6xX3xX34xX35xX3xX2cxX26xX17xX3xXexX31xX18xX3xX22xXdxX3xXexX101xX4xX1xX3xX37xX38xX6xX18xX3xXexX16xXb1xX18xX19xX3xX18xX1xXebxX3xXexX1xX292xX3xX18xX35xX17xX87xX3xX180xX343xXdxX3xX18xX292xX38xX3xX18xX1xXebxX3xX4xX7dxX18xX19xX3xXexXc4xX4xX3xX37xX38xX26xX18xX3xX5xX3dxXd6xX3xX19xXdxXc4xX6bxX3xX7xXc4xXexX3xX4xX1xX321xXexX3xX4xX1xX81exX3xX34xX35xX3xXexX1xXebxX75xX18xX19xX3xX1adxX38xX108xX109xX18xX3xX1xX48xX18xX3xXexX1xXf8xX3xX7xX81exX3xX3c7xX1xX7dxX18xX19xX3xX4xX1fxX3xX18xX1xXf0xX18xX19xX3xX34xXdxX84xX4xX3xX623xX29xX30cxX3xX16xX31xXdxX657xX3xX18xX1xXebxX3xX29xXf8xX18xX1xX3x93abxXebxX48xX18xX19xX3xc0e4xXc4xX3xXexX79xXdxX3xX63xX35xX3xX2f3xX13axXdxX3xX29xXebxXfdxX4xX3xX623xXbxX1xX7a8xX3xXbxX1xcd81xXbxX657xX3xXexX1xX35xX18xX1xX3xX6bxX122xXdxX3xXexXdxX18xX1xX3xX2cxX11dxX18xX19xX3xX18xX1xXf0xX18xX19xX3xX34xX5f4xXexX3xX5xXdxX84xX38xXd6xX3xX4xX38bxX38xX3xX3c7xXdxX84xX18xX3xX1xX17xX35xX18xX3xXexX17xX35xX18xX3xX1adxX6xX3xX5xX79xX3xX34xX122xXdxX3xX108xX292xX38xX3xXexX1cxX3xX19xX1cxX4xX3xX7xX6xX38xX3xX3c7xX1xXdxX3xXexX7dxX18xX3xXexX79xX17xX87xX3xX63xX6xX108xX3xX4xX1xX7a8xX6xX3x677exX1xX3e5xX4xX3xXcxX1xX111xX108xX3xX343xX3xX1xX38xX108xX84xX18xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xb2cdxX6xXdxXd6xX3xX63xX35xX3xX2f3xX13axXdxX3xX34xXf8xX3xXex85e2xX4xX3xXexX16xXc4xX4xX1xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX4xX7dxX18xX19xX3xXexXc4xX4xX3xX37xX38xX26xX18xX3xX5xX3dxX3xX18xX109xX18xX3xX18xX1xX35xX3xX4xX1xX7a8xX6xX3xX34xX35xX3xX18xX19xXebxX75xXdxX3xX22xX32exX18xX3xX29xX30cxX3xXexX332xX3xX3dxX3xX1adxX32exX108xX3xX22xX332xX18xX19xX3xX4xXc4xX4xX3xX4xX7dxX18xX19xX3xXexX16xXf8xX18xX1xX3xX6bxX122xXdxX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX3c7xX1xX38xX7dxX18xX3xX34xXdxX109xX18xX3xX22xXdxX3xXexX101xX4xX1xX3xX3c7xX1xX7dxX18xX19xX3xXbxX1xX7a8xX3xX1xXfdxXbxX3xX34xX122xXdxX3xX4xX26xX18xX1xX3xX37xX38xX6xX18xXd6xX3xX3c7xX1xX7dxX18xX19xX3xX19xXdxX6xX18xX3xX34xXd0xX18xX3xX1xX1fxX6xX87xX3xX2eexX5f4xX108xX3xX18xX109xX18xXd6xX3xX34xXdxX84xX4xX3xXexX16xX6xX18xX19xX3xX2cxXcdxX3xX29xXe7xX108xX3xX29xX111xX3xX22xXf0xX3xX5xXdxX84xX38xX3xX34xX357xX3xX3c7xXdxX292xX18xX3xXexX16xX3e5xX4xXd6xX3xX34xX5f4xXexX3xX5xXdxX84xX38xXd6xX3xX1xX17xX6xX3xX34xXd0xX18xXd6xX3xX6bxX35xX38xX3xX7xXa20xX4xae80xX3xXexX16xX109xX18xX3xX4xXc4xX4xX3xX18xX357xX18xX3xXexX26xX18xX19xX3xX7xX1cxX3xX29xXebxXfdxX4xX3xX1adxX10xX6bxX3xX5xX35xX3xX6bxX13axXexX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX18xX1xXf0xX18xX19xX3xX19xXdxX26xXdxX3xXbxX1xXc4xXbxX3xX19xXdxX3e5xXbxX3xX4xX1xX17xX3xX4xX7dxX18xX19xX3xXexXc4xX4xX3xX2cxX26xX17xX3xXexX31xX18xXd6xX3xXexX7dxX18xX3xXexX79xX17xX3xX22xXdxX3xXexX101xX4xX1xX3xX29xX26xX6bxX3xX2cxX26xX17xX3xX29xXebxXfdxX4xX3xX108xX292xX38xX3xXexX1cxX3xX18xX19xX38xX108xX109xX18xX3xX19xX1cxX4xX87xX3xX193xX7a8xX18xX19xX3xX34xX122xXdxX3xX29xX1fxX3xX34xXdxX84xX4xX3xX37xX38xX26xX18xX19xX3xX2cxXc4xX3xX29xX38bxXexX3xX18xXebxX122xX4xXd6xX3xX4xX17xX18xX3xX18xX19xXebxX75xXdxX3xX2eexXdxX84xXexX3xX2f3xX6xX6bxX3xX16xX6xX3xXexX1xX292xX3xX19xXdxX122xXdxX3xX4x6da1xX18xX19xX3xX22xX40xX3xX22xX35xX18xX19xX3xX34xX35xX3xX1xXdxX84xX38xX3xX37xX38xX26xX3xX1xX48xX18xX87xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7582xX38xXexX1xX17xX16xXaxX12xX63xX35xX3xX63xXdxX292xX38xX0xX4bxXbxX12
Hà Hiếu