TP Thanh Hóa: Đẩy mạnh tuyên truyền, xử lý vi phạm trong phòng, chống dịch COVID-19
(vhds.baothanhhoa.vn) - Cùng với việc tuyên truyền nâng cao hiểu biết và ý thức của người dân, việc tăng cường xử lý các trường hợp không nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 cũng được TP Thanh Hóa đặc biệt coi trọng.
4a1dx5f44xb731xa13dxe14ax4f50xa2f2xc38bx8445xX7x91cbx5ca5xdd9dx54bcx6d1ex85d3xX5x5ffexXaxb6a0xXcxb849xX3xXcxX1xX6x539bxX1xX3x588cx7987xX6x823fxX3x94e9xab50x8c80xX3x6b5ax9e20xX19xX1xX3xXex9d4cxX23xae3cxX19xX3xXex92c4xX2bxX23x4a5dxX19x6ed7xX3xde97x97c3xX3xX5x6339xX3x5d52xXdxX3xXbxX1xX26xX25xX3xXexX31xa566xX19xa4f2xX3xXbxX1x7ea5xX19xX4axX36xX3xX4xX1x54faxX19xX4axX3x6daexb0ccxX4xX1xX3xb41bx8472x7388x63c9xb282xd258xX2x808dxX0xc651xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX10xX6xX59xXaxX12xX5exa9c1xX19xX4axX3xX3ex65d4xXdxX3xX3exXdx6dfbxX4xX3xXexX2bxX23xX2dxX19xX3xXexX31xX2bxX23xX34xX19xX3xX19x5c44xX19xX4axX3xX4xX6xX48xX3xX1xXdxb9a4xX2bxX3x8fccxXdxbeeexXexX3xX3exb221xX3xX3cxX3xXexX1x76f8xX4xX3xX4x989exX6xX3xX19xX4ax5859x8561xXdxX3xX59xX98xX19xX36xX3xX3exXdxX87xX4xX3xXex5abbxX19xX4axX3xX4xXbaxXbbxX19xX4axX3xX38xX39xX3xX5xX3cxX3xX4xc570xX4xX3xXexX31xXbaxXbbxX19xX4axX3xX1xde3axXbxX3x62a0xX1x595bxX19xX4axX3xX19xX4axX1xXdxX2dxX25xX3xXex601cxX4xX3xXexX1x7d14xX4xX3xX1xXdxX87xX19xX3xX4xXdaxX4xX3xXa5xXdxX87xX19xX3xXbxX1xXdaxXbxX3xXbxX1xX4exX19xX4axX36xX3xX4xX1xX55xX19xX4axX3xX59xX5axX4xX1xX3xX5exX5fxX60xX61xX62xX63xX2xX65xX3xX4xb42fxX19xX4axX3x8eb0xXbaxXe5xX4xX3xXcxX14xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX1cxX1dxX6xX3xX131xc1d2xX4xX3xXa5xXdxX87xXexX3xX4xX48xXdxX3xXexX31xbc37xX19xX4ax94a2xX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5exX6xXbxXexXdxX48xX19xXaxX12xX0xXdxX25xX4axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX59xXexX1xX2bxX25xXa5xX3xXdxX5exX10xX19xXexX10xX31xXaxX3xX7xXexX23xX5xX10xX9xXaxd0faxXdxX59xXexX1xX1fxX3xc199xc63bxX199xXbxX38x51d4xX3xX1xX10xXdxX4axX1xXexX1fxX3x52e6xX2xX2xXbxX38xX19dxXaxX3xX7xX31xX4xX9xXaxX67xX67xXdxX3exX155xXa5xX6xX48xXexX1xX6xX19xX1xX1xX48xX6xX155xX3exX19xX67xX19xX10xX191xX7xX67xa27fxX2x9f79xX199xX67xX2xb998xX1d3xX59x8347xX199xca04xX1a7xX1d8xX1a7xX1cdxXexX1d6xX198xX199xX1cdxX1cfxX5xX199xX155x972bxXbxX4ax546axX31xX9xX65xX1d3xX199xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX1cxX1dxX6xX1fxX3xX21xX22xX23xX3xX25xX26xX19xX1xX3xXexX2bxX23xX2dxX19xX3xXexX31xX2bxX23xX34xX19xX36xX3xX38xX39xX3xX5xX3cxX3xX3exXdxX3xXbxX1xX26xX25xX3xXexX31xX48xX19xX4axX3xXbxX1xX4exX19xX4axX36xX3xX4xX1xX55xX19xX4axX3xX59xX5axX4xX1xX3xX5exX5fxX60xX61xX62xX63xX2xX65xXaxX3xX191xXdxX59xXexX1xX9xXaxX198xX199xX199xXaxX3xX1xX10xXdxX4axX1xXexX9xXaxX1a7xX2xX2xXaxX3xX67xX12xX5exXeaxX19xX4axX3xX6xX19xX3xXcxX14xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX1cxX1dxX6xX36xX3xX5x9fa8xXbxX3xXa5xXdxX2dxX19xX3xXa5xc315xX19xX3xX38xX39xX3xX5xX3cxX3xX19xX4axXbaxXbbxXdxX3xX59xX98xX19xX3xX31xX6xX3xX131xXbaxXbbxX19xX4axX3xXe8xX1xXeaxX19xX4axX3xX4xX1dxX3xX5xX3cxX3xX59xX48xX3xXe8xX1xXdxX3xX131xX6xX19xX4axX3xXexX31xX48xX19xX4axX3xXexX1xXbbxXdxX3xX4axXdxX6xX19xX3xXexX1xXfbxX4xX3xX1xXdxX87xX19xX3xX4axXdx8af9xX19xX3xX4xXdaxX4xX1xX3xX38xX2d6xX3xX1x864dxXdxX155xX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxdb3cxX48xX59xX23xXaxX12x62cbxX19xX4axX3x86f5xX4axX2bxX23x6788xX19xX3x6249xX19xX1xX3xXcxX2bx64c6xX19xX36xX3xX14xX1xX1dxX3xX5exX1xXb5xX3xXexX5axX4xX1xX3x5df0xX2f4xX2fexX62xX3xXbxX1xXbaxXbbxX19xX4axX3xX21xXeaxX19xX4axX3xX60xX87xX36xX3xX4xX1xX48xX3xXa5xXdxXa7xXexX1fxX3xX21xXa2xX3xX19xX98xX19xX4axX3xX4xX6xX48xX3xX1xXdxXa2xX2bxX3xXa5xXdxXa7xXexX3xX4xX1xX48xX3xX19xX4axXbaxXbbxXdxX3xX59xX98xX19xX3xXexX31xX48xX19xX4axX3xXbxX1xX4exX19xX4axX36xX3xX4xX1xX55xX19xX4axX3xX59xX5axX4xX1xX3xX5exX5fxX60xX61xX62xX63xX2xX65xX36xX3xX4xXeaxX19xX4axX3xXexXdaxX4xX3xXexX2bxX23xX2dxX19xX3xXexX31xX2bxX23xX34xX19xX3xX131xXbaxXe5xX4xX3xX131xX5axX6xX3xXbxX1xXbaxa2a6xX19xX4axX3xX131xX144xX4xX3xXa5xXdxX87xXexX3xX4xX48xXdxX3xXexX31xX152xX19xX4axX155xX3xX2fexX4axX48xXabxXdxX3xXexXdxXa7xXbxX3xX7xX1dxX19xX4axX36xX3xXbxX1xXdaxXexX3xX5xX26xXdxX3xX131xb98axX23xX3xX131xXb5xX3xX4xXdaxX4xX3xXexX1xXeaxX19xX4axX3xXexXdxX19xX3xXexX2bxX23xX2dxX19xX3xXexX31xX2bxX23xX34xX19xX3xX3exX34xX3xXbxX1xX4exX19xX4axX36xX3xX4xX1xX55xX19xX4axX3xX59xX5axX4xX1xX3xX5exX5fxX60xX61xX62xX63xX2xX65xX3xX4xXb5xX6xX3xX21xXabxXdxX3xXcxX31xX2bxX23xX34xX19xX3xXexX1xX6xX19xX1xX3xX63xX3xXcxX31xX2bxX23xX34xX19xX3xX1x5d26xX19xX1xX3xXexX1xXabxX19xX1xX3xXbxX1xX55xX36xX3xXbxX1xXbaxXbbxX19xX4axX3xX21xXeaxX19xX4axX3xX60xX87xX3xX131xX2d6xX3xX4xX1xXb5xX3xX131xX2e2xX19xX4axX3xX38xX98xX23xX3xX59xXfbxX19xX4axX3xXexX31xX2dxX19xX3xX1cdxX199xX199xX3xXexXdxX19xX36xX3xXa5xXabxXdxX3xX4xX1dxX3xX19xX2e2xXdxX3xX59xX2bxX19xX4axX3xX19xX4ax9627xX19xX3xX4axX152xX19xX36xX3xX59xX302xX3xX1xXdxXa2xX2bxX36xX3xXbxX1xXdaxXexX3xXexX1xXbaxXbbxX19xX4axX3xX38xX2bxX23xX2dxX19xX3xXexX31xX2dxX19xX3xX1xX87xX3xXexX1xX55xX19xX4axX3xXexX31xX2bxX23xX34xX19xX3xXexX1xX6xX19xX1xX3xX4xXb5xX6xX3xXbxX1xXbaxXbbxX19xX4axX155xX3xX14xX1xXbaxXbbxX19xX4axX3xX4xX4exX19xX3xX7xX39xX3xX59x7188xX19xX4axX3xX4xXdaxX4xX3xX1xX434xX19xX1xX3xXexX1xXb1xX4xX3xXexX2bxX23xX2dxX19xX3xXexX31xX2bxX23xX34xX19xX3xXexX31xXfbxX4xX3xdd70xX2bxX6xX19xX3x9b6exXbxX6xX19xX48xX36xX3xXa5xXc9xX19xX4axX3x4d7cxXeaxX19xX36xX3xXe8xX1xX22xX2bxX3xX1xXdxX87xX2bxX155xX155xX155xd391xX3xX3exXabxX3xX5xXbaxX2bxX3xX131xX2e2xX19xX4axX155xX3xXcxX31xX48xX19xX4axX3xX131xX1dxX36xX3xXexX2bxX23xX2dxX19xX3xXexX31xX2bxX23xX34xX19xX3xX5xXbaxX2bxX3xX131xX2e2xX19xX4axX3xX4xXb5xX6xX3xX21xX2e2xXdxX3xc859xX2bxX23xX3xXexX487xX4xX3xX131xXeaxX3xXexX1xX5axX36xX3xX1cxX2e2xXdxX3xX5exXfbxX2bxX3xX4xX1xXdxXa7xX19xX3xXa5xXdxX19xX1xX36xX3xX14xX1xX4e0xX3xX19x7c40xX36xX3xX21xX48xXabxX19xX3xXexX1xX6xX19xX1xX3xX19xXdxX2dxX19xX36xX3xX131xX144xX4xX3xXa5xXdxX87xXexX3xX1cxX2e2xXdxX3xX5exXfbxX2bxX3xX4xX1xXdxXa7xX19xX3xXa5xXdxX19xX1xX3xX131xX2d6xX3xX59xX7dxX19xX4axX3xX38xX10xX3xX25xXdaxX23xX3xX4xX1dxX3xX4axX487xX19xX3xX5xX48xX6xX3xX131xXdxX3xXexc7aaxX19xX4axX3xX19xX4ax969dxX3xXbxX1xX55xX3xXexX2bxX23xX2dxX19xX3xXexX31xX2bxX23xX34xX19xX3xX131xXa7xX19xX3xXexX27dxX19xX3xX1xX2e2xX3xX4axXdxX6xX3xX131xX434xX19xX1xX155xX155xX155xX3xX55dxX2bxX6xX3xX131xX1dxX36xX3xX19xX4axXbaxXbbxXdxX3xX59xX98xX19xX3xXexX31xX2dxX19xX3xX131xX5axX6xX3xXa5xXabxX19xX3xXbxX1xXbaxXbbxX19xX4axX3xXe8xX1xXeaxX19xX4axX3xX19xX1xX586xX19xX4axX3xX19xX487xX25xX3xXa5xX487xXexX3xXe8xX5axXbxX3xXexX1xXbbxXdxX3xXexX1xXeaxX19xX4axX3xXexXdxX19xX3xX59xX5axX4xX1xX3xXa5xX87xX19xX1xX3xX25xXabxX3xX4xX4exX19xX3xX4xX1xXb5xX3xX131xX2e2xX19xX4axX3xX4xX1dxX3xXa5xXdxX87xX19xX3xXbxX1xXdaxXbxX3xXbxX1xX4exX19xX4axX3xX19xX4axX5d4xX6xX36xX3xXa5xX286xX48xX3xX3exX87xX3xX7xXb1xX4xX3xXe8xX1xbf97xX10xX3xX4xX1xX48xX3xX25xX434xX19xX1xX3xX3exXabxX3xX4xX2e2xX19xX4axX3xX131x7551xX19xX4axX155xX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2f4xX48xX59xX23xXaxX12xX5exX12dxX19xX4axX3xXexX1xX10xX48xX3xXeaxX19xX4axX3xX2fexX4axX2bxX23xX302xX19xX3xX305xX19xX1xX3xXcxX2bxX30bxX19xX36xX3xXbxX1xXbaxXbbxX19xX4axX3xX21xXeaxX19xX4axX3xX60xX87xX3xXexXc9xX19xX4axX3xX4xXbaxXbbxX19xX4axX3xX38xX39xX3xX5xX3cxX3xX131xX55xXdxX3xX3exX82xXdxX3xX4xXdaxX4xX3xXexX31xXbaxXbbxX19xX4axX3xX1xXe5xXbxX3xXe8xX1xXeaxX19xX4axX3xXexX2bxX98xX19xX3xXexX1xXb5xX3xX19xX4axX1xXdxX2dxX25xX3xXexXf6xX4xX3xX504xX2bxX23xX3xX131xX5axX19xX1xX3xXbxX1xX4exX19xX4axX36xX3xX4xX1xX55xX19xX4axX3xX59xX5axX4xX1xX155xX3xXcxX5d4xX3xX131xX3d6xX2bxX3xX19xXc9xX25xX3xX131xXa7xX19xX3xX19xX6xX23xX36xX3xX19xX1xX30bxXexX3xX5xXabxX3xX504xX2bxX6xX3xX1cdxX3xX131xXe5xXexX3xX4axXdxX2d6xX19xX3xX4xXdaxX4xX1xX36xX3xX509xXexX5d4xX3xX19xX4axXabxX23xX3xX1cdxX63xX65xX3xX131xXa7xX19xX3xX2xX1cfxX63xX65xX63xX1cdxX199xX1cdxX2xX526xX3xX5xXfbxX4xX3xX5xXbaxXe5xX19xX4axX3xX4xX1xXb1xX4xX3xX19xXc9xX19xX4axX3xXbxX1xXbaxXbbxX19xX4axX3xX131xX2d6xX3xXbxX1xXdaxXexX3xX1xXdxX87xX19xX36xX3xX38xX39xX3xX5xX3cxX3xX1a7xX1cdxX199xX3xXexX31xXbaxXbbxX19xX4axX3xX1xXe5xXbxX3xX3exXdxX3xXbxX1xX26xX25xX3xX504xX2bxX23xX3xX131xX5axX19xX1xX36xX3xX38xX39xX3xXbxX1xX26xXexX3xX1a7xX1a7xX198xX3xXexX31xXdxX87xX2bxX3xX131xX6a6xX19xX4axX155xX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2f4xX48xX59xX23xXaxX12xX21xXbaxXe5xX4xX3xXa5xXdxXa7xXexX36xX3xX131xXa2xX3xX4xXeaxX19xX4axX3xXexXdaxX4xX3xXbxX1xX4exX19xX4axX36xX3xX4xX1xX55xX19xX4axX3xX59xX5axX4xX1xX3xXexX31xX2dxX19xX3xX131xX5axX6xX3xXa5xXabxX19xX3xX131xX26xXexX3xX1xXdxX87xX2bxX3xX504xX2bxX286xX3xX4xX6xX48xX36xX3xX19xX1xX30bxXexX3xX5xXabxX3xX7xX6xX2bxX3xXe8xX1xXdxX3xX38xX2bxX30bxXexX3xX1xXdxX87xX19xX3xab82xX3xX59xX5axX4xX1xX3xXexX26xXdxX3xX2f4xX87xX19xX1xX3xX3exXdxX87xX19xX3xX21xX6xX3xXe8xX1xX48xX6xX3xX1cxXe5xXbxX3xb58bxXfbxX4xX36xX3xX2f4xX6xX19xX3xX5exX1xc153xX3xX131xX26xX48xX3xXbxX1xX4exX19xX4axX36xX3xX4xX1xX55xX19xX4axX3xX59xX5axX4xX1xX3xX5exX5fxX60xX61xX62xX63xX2xX65xX3xXcxX14xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX1cxX1dxX6xX3xX131xX2d6xX3xX4xX1xX8a2xX3xX131xX26xX48xX3xX14xX1xX4exX19xX4axX3xX60xXc9xX19xX3xX1xX1dxX6xX3xX63xX3xXcxX1xXeaxX19xX4axX3xXexXdxX19xX36xX3xXcxX31xX2bxX19xX4axX3xXexX98xX25xX3xX60xXc9xX19xX3xX1xX1dxX6xX36xX3xXcxX1xXa2xX3xXexX1xX6xX48xX3xX3exXabxX3xX62xX2bxX3xX5xX5axX4xX1xX3xXe8xX5axXbxX3xXexX1xXbbxXdxX3xX4xX27dxXbxX3xX19xX1xX27dxXexX3xX4xXdaxX4xX3xX3exXc9xX19xX3xXa5xX286xX19xX3xX4xX1xX8a2xX3xX131xX26xX48xX3xX4xXb5xX6xX3xXcxX31xX2bxX19xX4axX3xXbaxX3a3xX19xX4axX36xX3xX4xXb5xX6xX3xXexX8a2xX19xX1xX36xX3xXexX1xXabxX19xX1xX3xXbxX1xX55xX3xX131xX22xX23xX3xX25xX26xX19xX1xX3xXexX1xXbbxXdxX3xX5xXbaxXe5xX19xX4axX3xXexX2bxX23xX2dxX19xX3xXexX31xX2bxX23xX34xX19xX3xXexX31xX2dxX19xX3xX1xX87xX3xXexX1xX55xX19xX4axX3xX5xX48xX6xX3xXexX31xX2bxX23xX34xX19xX3xXexX1xX6xX19xX1xX3xX3exX82xXdxX3xXexX3d6xX19xX3xX7xX2bxX30bxXexX3xX198xX3xX5xX3d6xX19xX67xX19xX4axXabxX23xX3xX509xX31xXdxX2dxX19xX4axX3xX4xXdaxX4xX3xXexX1xXeaxX19xX4axX3xXexXdxX19xX3xXe8xX1xX22xX19xX3xXexX2bxX23xX2dxX19xX3xXexX31xX2bxX23xX34xX19xX3xX2xX3xXexXdxXa7xX19xX4axX67xX5xX3d6xX19xX67xX19xX4axXabxX23xX526xX36xX3xXexX31xX152xX19xX4axX3xXexX98xX25xX3xX5xXabxX1fxX3xXbxX1xX876xX3xXa5xXdxXa7xX19xX3xX4xXdaxX4xX3xX504xX2bxX23xX3xX131xX5axX19xX1xX3xX3exX34xX3xX4axXdxX2d6xX19xX3xX4xXdaxX4xX1xX3xX38xX2d6xX3xX1xX2e2xXdxX19dxX3xXexX1xXeaxX19xX4axX3xXexXdxX19xX3xXexX31xX2bxX23xX3xX3exXa7xXexX3xX4xXdaxX4xX3xXexX31xXbaxXbbxX19xX4axX3xX1xXe5xXbxX3xX5xXdxX2dxX19xX3xX504xX2bxX6xX19xX3xX131xXa7xX19xX3xc7ecxX199xX36xX3xX4xXdaxX4xX3xXexX31xXbaxXbbxX19xX4axX3xX1xXe5xXbxX3xX3exXdxX3xXbxX1xX26xX25xX3xX504xX2bxX23xX3xX131xX5axX19xX1xX3xX3exX34xX3xX4axXdxX2d6xX19xX3xX4xXdaxX4xX1xX19dxX3xXexX434xX19xX1xX3xX1xX434xX19xX1xX3xX59xXdxX302xX19xX3xXa5xXdxXa7xX19xX3xX59xX5axX4xX1xX36xX3xXe8xXa7xXexX3xX504xX2bxX286xX3xX4xXeaxX19xX4axX3xXexXdaxX4xX3xXbxX1xX4exX19xX4axX36xX3xX4xX1xX55xX19xX4axX3xX59xX5axX4xX1xX3xX4xXb5xX6xX3xX4xX30bxXbxX3xXb5xX23xX36xX3xX4xX1x4defxX19xX1xX3xX504xX2bxX23xX34xX19xX36xX3xX131xX5axX6xX3xXbxX1xXbaxX3a3xX19xX4axX19dxX3xX3exXdxX87xX4xX3xXexX10xX7xXexX3xX19xX1xX6xX19xX1xX3xXe8xX1xXdaxX19xX4axX3xX19xX4axX2bxX23xX2dxX19xX3xX3exXdxX3xX31xXf6xXexX3xcc66xX305xaef9xXb1axX63xX5exX48xX60xX63xX1cdxX3xXexX31xX2dxX19xX3xX131xX5axX6xX3xXa5xXabxX19xX19dxX3xX3exXdxX87xX4xX3xX38xX39xX3xX5xX3cxX3xX4xXdaxX4xX3xX131xX55xXdxX3xXexXbaxXe5xX19xX4axX3xX3exXdxX3xXbxX1xX26xX25xX3xXexX31xX48xX19xX4axX3xXbxX1xX4exX19xX4axX36xX3xX4xX1xX55xX19xX4axX3xX59xX5axX4xX1xX19dxX3xXa5xXdxXa2xX2bxX3xX59xXbaxX3a3xX19xX4axX3xXe8xX1xX10xX19xX3xXexX1xXbax9348xX19xX4axX3xX4xX12dxX19xX4axX3xX19xX1xXbaxX3xXbxX1xX2dxX3xXa5xX434xX19xX1xX3xX19xX1xX586xX19xX4axX3xX131xX3a3xX19xX3xX3exX5axX36xX3xX4xXdaxX3xX19xX1xX98xX19xX36xX3xX19xX1xX30bxXexX3xX5xXabxX3xX19xX1xX586xX19xX4axX3xX19xX4axXbaxXbbxXdxX3xX131xXb1xX19xX4axX3xX131xX3d6xX2bxX3xX4xX30bxXbxX3xXb5xX23xX36xX3xX4xX1xXadfxX19xX1xX3xX504xX2bxX23xX34xX19xX3xX4xX4exX19xX3xX131xXa2xX3xX38xX286xX23xX3xX31xX6xX3xX3exXdxX3xXbxX1xX26xX25xX3xXexX31xX48xX19xX4axX3xXexX876xX3xX4xX1xXb1xX4xX3xXexX1xXfbxX4xX3xX1xXdxX87xX19xX3xX3exX34xX3xXbxX1xX4exX19xX4axX36xX3xX4xX1xX55xX19xX4axX3xX59xX5axX4xX1xX155xX3xX55dxX2bxX6xX3xX1cdxX3xX131xXe5xXexX3xXexX1xXfbxX4xX3xX1xXdxX87xX19xX3xX4axXdxX2d6xX19xX3xX4xXdaxX4xX1xX3xX38xX2d6xX3xX1xX2e2xXdxX3xX509xXexX5d4xX3xX19xX4axXabxX23xX3xX1cdxX63xX65xX3xX131xXa7xX19xX3xX19xX4axXabxX23xX3xX2xX1cfxX63xX65xX36xX3xXcxX14xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX1cxX1dxX6xX3xX131xX2d6xX3xXexX1xXfbxX4xX3xX1xXdxX87xX19xX3xXexX2bxX23xX2dxX19xX3xXexX31xX2bxX23xX34xX19xX3xXexX31xX2dxX19xX3xX1xX87xX3xXexX1xX55xX19xX4axX3xXbxX1xXdaxXexX3xXexX1xX6xX19xX1xX3xX1cdxX1d8xX199xX3xXexXdxX19xX3xX3exXabxX3xX1d6xX199xX3xXa5xXabxXdxX3xX3exX82xXdxX3xX1xX3a3xX19xX3xX1d6xX198xX199xX3xX5xXbaxXe5xXexX3xXbxX1xXdaxXexX3xX4xX55xX3xX131xX5axX19xX1xX3xXexX1xX10xX48xX3xXe8xX1xX2bxX19xX4axX3xX4axXdxXbbxX3xX504xX2bxX23xX3xX131xX5axX19xX1xX3xX3exXabxX3xX1xX3a3xX19xX3xX198xX199xX3xX5xXbaxXe5xXexX3xXbxX1xXdaxXexX3xXexX1xXeaxX19xX4axX3xXa5xXdaxX48xX3xX4xXb5xX6xX3xX2f4xX6xX19xX3xX5exX1xX8a2xX3xX131xX26xX48xX3xXbxX1xX4exX19xX4axX36xX3xX4xX1xX55xX19xX4axX3xX59xX5axX4xX1xX3xX5exX5fxX60xX61xX62xX63xX2xX65xX3xXexX1xXabxX19xX1xX3xXbxX1xX55xX155xX3xXcxX2bxX23xX2dxX19xX3xXexX31xX2bxX23xX34xX19xX3xX504xX2bxX6xX3xX191xX10xXa5xX7xXdxXexX10xX1fxX3xX1cdxX198xX199xX3xXexXdxX19xX36xX3xXa5xXabxXdxX3xXexX31xX2dxX19xX3xXexX31xX6xX19xX4axX3xXexX31xX2bxX23xX10xX19xX1xXdxX19xX1xXexXbxXexX1xX155xX3exX19xX3xX3exXabxX3xXexXbxXexX1xX6xX19xX1xX1xX48xX6xX155xXexX1xX6xX19xX1xX1xX48xX6xX155xX4axX48xX3exX155xX3exX19xX19dxX3xXexX31xX2dxX19xX3xXa62xX6xX19xXbxX6xX4axX10xX3xXexX1xXabxX19xX1xX3xXbxX1xX55xX3xX1cfxX1d3xX3xXa5xXabxXdxX36xX3xXexX1xX2bxX3xX1xXf6xXexX3xX65xX198xX155xX199xX199xX199xX3xX5xXbaxXe5xXexX3xXexX31xX2bxX23xX3xX4xX27dxXbxX155xX155xX155xX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2f4xX48xX59xX23xXaxX12xX5exX7dxX19xX4axX3xX3exX82xXdxX3xX3exXdxX87xX4xX3xX131xX22xX23xX3xX25xX26xX19xX1xX3xXexX2bxX23xX2dxX19xX3xXexX31xX2bxX23xX34xX19xX36xX3xX3exXdxX87xX4xX3xXexX1xXabxX19xX1xX3xX5xX27dxXbxX3xX4xXdaxX4xX3xXexX876xX36xX3xX4xX1xX55xXexX3xXexXc9xX19xX4axX3xX4xXbaxXbbxX19xX4axX3xX38xX39xX3xX5xX3cxX3xX131xX55xXdxX3xX3exX82xXdxX3xX4xXdaxX4xX3xXexX31xXbaxXbbxX19xX4axX3xX1xXe5xXbxX3xXe8xX1xXeaxX19xX4axX3xXexX2bxX98xX19xX3xXexX1xXb5xX3xX19xX4axX1xXdxX2dxX25xX3xXexXf6xX4xX3xX504xX2bxX23xX3xX131xX5axX19xX1xX3xXbxX1xX4exX19xX4axX36xX3xX4xX1xX55xX19xX4axX3xX59xX5axX4xX1xX3xX5exX5fxX60xX61xX62xX63xX2xX65xX3xX131xXbaxXe5xX4xX3xXexX1xXabxX19xX1xX3xXbxX1xX55xX3xX131xX144xX4xX3xXa5xXdxX87xXexX3xX4xX48xXdxX3xXexX31xX152xX19xX4axX155xX3xXcxX5d4xX3xX131xX3d6xX2bxX3xX19xXc9xX25xX3xX131xXa7xX19xX3xX19xX6xX23xX36xX3xX5xXfbxX4xX3xX5xXbaxXe5xX19xX4axX3xX4xX1xXb1xX4xX3xX19xXc9xX19xX4axX3xXexX1xXabxX19xX1xX3xXbxX1xX55xX3xX131xX2d6xX3xXbxX1xXdaxXexX3xX1xXdxX87xX19xX36xX3xX38xX39xX3xXbxX1xX26xXexX3xX1a7xX155xX1a7xX2xX1a7xX3xXexX31xXbaxXbbxX19xX4axX3xX1xXe5xXbxX3xX3exXdxX3xXbxX1xX26xX25xX36xX3xX3exX82xXdxX3xX7xX55xX3xXexXdxX34xX19xX3xXexX31xX2dxX19xX3xX1a7xX36xX1d3xX3xXexa793xX3xX131xX6a6xX19xX4axX155xX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5exX6xXbxXexXdxX48xX19xXaxX12xX0xXdxX25xX4axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX5exX10xX19xXexX10xX31xXaxX3xX7xXexX23xX5xX10xX9xXaxX191xXdxX59xXexX1xX1fxX3xX198xX199xX199xXbxX38xX19dxX3xX1xX10xXdxX4axX1xXexX1fxX3xX1d6xX1d6xX1a7xXbxX38xX19dxXaxX3xX7xX31xX4xX9xXaxX67xX67xXdxX3exX155xXa5xX6xX48xXexX1xX6xX19xX1xX1xX48xX6xX155xX3exX19xX67xX19xX10xX191xX7xX67xX1cdxX2xX1cfxX199xX67xX2xX1d3xX1d3xX59xX1d6xX199xX1d8xX1a7xX1d8xX1d6xX2xXexX198xX1d3xX1d8xX2xX1d3xX5xX199xX155xX1e6xXbxX4axX1e9xX31xX9xX1cfxX198xX198xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX1cxX1dxX6xX1fxX3xX21xX22xX23xX3xX25xX26xX19xX1xX3xXexX2bxX23xX2dxX19xX3xXexX31xX2bxX23xX34xX19xX36xX3xX38xX39xX3xX5xX3cxX3xX3exXdxX3xXbxX1xX26xX25xX3xXexX31xX48xX19xX4axX3xXbxX1xX4exX19xX4axX36xX3xX4xX1xX55xX19xX4axX3xX59xX5axX4xX1xX3xX5exX5fxX60xX61xX62xX63xX2xX65xXaxX3xX191xXdxX59xXexX1xX9xXaxX198xX199xX199xXaxX3xX1xX10xXdxX4axX1xXexX9xXaxX1d6xX1d6xX1a7xXaxX3xX67xX12xX14xX1xXbaxXbbxX19xX4axX3xX897xX6xX25xX3xXb1axX3a3xX19xX3xXa5xX55xX3xXexX31xXadfxX3xX5xXfbxX4xX3xX5xXbaxXe5xX19xX4axX3xXexX26xXdxX3xX131xXbaxXbbxX19xX4axX3xXcxX55xX19xX4axX3xX62xX2bxX23xX3xXcxX98xX19xX36xX3xXexX2bxX23xX2dxX19xX3xXexX31xX2bxX23xX34xX19xX3xX19xX4axXbaxXbbxXdxX3xX59xX98xX19xX3xXe8xX1xXeaxX19xX4axX3xXexX27dxXbxX3xXexX31xX2bxX19xX4axX3xX131xXeaxX19xX4axX3xX19xX4axXbaxXbbxXdxX3xX25xX2bxX6xX3xXa5xXdaxX19xX1xX3xXexX31xX2bxX19xX4axX3xXexX1xX2bxX155xX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2f4xX48xX59xX23xXaxX12xXcxX5d4xX3xX1xXdxX87xX2bxX3xX504xX2bxX286xX3xX4xXb5xX6xX3xX4xXeaxX19xX4axX3xXexXdaxX4xX3xXexX2bxX23xX2dxX19xX3xXexX31xX2bxX23xX34xX19xX3xX3exXabxX3xXexXc9xX19xX4axX3xX4xXbaxXbbxX19xX4axX3xX38xX39xX3xX5xX3cxX3xX131xX55xXdxX3xX3exX82xXdxX3xX4xXdaxX4xX3xXexX31xXbaxXbbxX19xX4axX3xX1xXe5xXbxX3xX3exXdxX3xXbxX1xX26xX25xX3xXexX31xX48xX19xX4axX3xXbxX1xX4exX19xX4axX36xX3xX4xX1xX55xX19xX4axX3xX59xX5axX4xX1xX3xX5exX5fxX60xX61xX62xX63xX2xX65xX36xX3xX131xXa7xX19xX3xX19xX6xX23xX3xX131xX6xX3xX7xX55xX3xX19xX4axXbaxXbbxXdxX3xX59xX98xX19xX3xXexX31xX2dxX19xX3xX131xX5axX6xX3xXa5xXabxX19xX3xXexX1xXabxX19xX1xX3xXbxX1xX55xX3xX131xX34xX2bxX3xX4xX1xX30bxXbxX3xX1xXabxX19xX1xX3xX19xX4axX1xXdxX2dxX25xX3xXexXf6xX4xX3xX4xXdaxX4xX3xX504xX2bxX23xX3xX131xX5axX19xX1xX36xX3xX19xX1xXbbxX3xX131xX1dxX3xX4axXdxXf6xXbxX3xXexX1xXabxX19xX1xX3xXbxX1xX55xX3xX7xX82xX25xX3xXe8xX1xX55xX19xX4axX3xX4xX1xXa7xX36xX3xXe8xXdxXa2xX25xX3xX7xX48xXdaxXexX36xX3xXe8xX1xXeaxX19xX4axX3xX131xXa2xX3xX59xX5axX4xX1xX3xX5xX98xX23xX3xX5xX6xX19xX3xX31xX2e2xX19xX4axX3xXexX31xX2dxX19xX3xX131xX5axX6xX3xXa5xXabxX19xX155xX3xX21xXa2xX3xXexXdxXa7xXbxX3xXexX4e0xX4xX3xX5xXabxX25xX3xXexX55xXexX3xX4xXeaxX19xX4axX3xXexXdaxX4xX3xXbxX1xX4exX19xX4axX36xX3xX4xX1xX55xX19xX4axX3xX59xX5axX4xX1xX3xXexX31xX48xX19xX4axX3xXexX434xX19xX1xX3xX1xX434xX19xX1xX3xX25xX82xXdxX36xX3xXexX26xXdxX3xX4xX2bxX2e2xX4xX3xX1xX152xXbxX3xXexX31xXfbxX4xX3xXexX2bxX23xXa7xX19xX3xX131xXbaxXe5xX4xX3xXexX876xX3xX4xX1xXb1xX4xX3xX25xX82xXdxX3xX131xX98xX23xX36xX3xX131xX6a6xX19xX4axX3xX4xX1xXadfxX3xX897xX2dxX3xX305xX19xX1xX3x8b13xX2bxX98xX19xX36xX3x532bxX23xX3xX3exXdxX2dxX19xX3xX2f4xX6xX19xX3xXcxX1xXbaxXbbxX19xX4axX3xX3exX4e0xX3xXcxX8a2xX19xX1xX3xXb5xX23xX36xX3xX2f4xXadfxX3xXexX1xXbaxX3xXcxX1xXabxX19xX1xX3xXb5xX23xX36xX3xXcxX31xXbaxXb80xX19xX4axX3xX2f4xX6xX19xX3xX5exX1xX8a2xX3xX131xX26xX48xX3xXbxX1xX4exX19xX4axX36xX3xX4xX1xX55xX19xX4axX3xX59xX5axX4xX1xX3xX5exX5fxX60xX61xX62xX63xX2xX65xX3xXcxX14xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX1cxX1dxX6xX3xX131xX34xX3xX19xX4axX1xX5axX3xX4xXdaxX4xX3xXbxX1xXbaxXbbxX19xX4axX36xX3xX38xX2d6xX3xX4xX3d6xX19xX3xX4xX27dxXbxX3xX19xX1xX27dxXexX3xXexX1xXbaxXbbxX19xX4axX3xX38xX2bxX23xX2dxX19xX36xX3xX5xXdxX2dxX19xX3xXexX4e0xX4xX3xX3exXabxX3xX504xX2bxXdaxX19xX3xXexX31xXdxX87xXexX36xX3xXexX1xXfbxX4xX3xX1xXdxX87xX19xX3xX19xX4axX1xXdxX2dxX25xX3xXexXf6xX4xX36xX3xX504xX2bxX23xXa7xXexX3xX5xXdxX87xXexX36xX3xX5xXdxX19xX1xX3xX1xX48xX26xXexX36xX3xX7xXdaxX19xX4axX3xXexX26xX48xX36xX3xX1xXdxX87xX2bxX3xX504xX2bxX286xX3xX4xXdaxX4xX3xX3exXc9xX19xX3xXa5xX286xX19xX3xX4xX1xX8a2xX3xX131xX26xX48xX3xX4xXb5xX6xX3xXcxX31xX2bxX19xX4axX3xXbaxX3a3xX19xX4axX36xX3xX4xXb5xX6xX3xXexX8a2xX19xX1xX36xX3xX4xXb5xX6xX3xXexX1xXabxX19xX1xX3xXbxX1xX55xX3xX3exX34xX3xX1xX48xX26xXexX3xX131xX2e2xX19xX4axX3xXbxX1xX4exX19xX4axX36xX3xX4xX1xX55xX19xX4axX3xX59xX5axX4xX1xX155xX3xc114xX144xXexX3xXe8xX1xXdaxX4xX36xX3xXexXc9xX19xX4axX3xX4xXbaxXbbxX19xX4axX3xXexX2bxX23xX2dxX19xX3xXexX31xX2bxX23xX34xX19xX3xX131xXa2xX3xX19xX4axXbaxXbbxXdxX3xX59xX98xX19xX3xX19xX487xX25xX3xX31xX5daxX3xXexX434xX19xX1xX3xX1xX434xX19xX1xX3xX59xX5axX4xX1xX3xXa5xX87xX19xX1xX3xX3exXabxX3xXexXadfxX4xX1xX3xX4xXfbxX4xX3xXexX1xX6xX25xX3xX4axXdxX6xX3xX4xXeaxX19xX4axX3xXexXdaxX4xX3xXbxX1xX4exX19xX4axX3xX59xX5axX4xX1xX36xX3xXe8xX1xXeaxX19xX4axX3xX131xXa2xX3xX38xX286xX23xX3xX31xX6xX3xXexX434xX19xX1xX3xXexX31xX26xX19xX4axX3xX19xX4axXbaxXbbxXdxX3xX59xX98xX19xX3xX5xX3a3xX3xX5xXabxX36xX3xX4xX1xXb5xX3xX504xX2bxX6xX19xX3xX7xX6xX2bxX3xXe8xX1xXdxX3xX131xX2d6xX3xX131xXbaxXe5xX4xX3xXexXdxX2dxX25xX3xX3exX487xX4xX63xX38xXdxX19xX3xX5exX5fxX60xX61xX62xX63xX2xX65xX155xX3xX21xX6a6xX19xX4axX3xXexX1xXbbxXdxX36xX3xXexXdxXa7xXbxX3xXexX4e0xX4xX3xXexX1xXabxX19xX1xX3xX5xX27dxXbxX3xX4xXdaxX4xX3xXcxX876xX3xXbxX1xX4exX19xX4axX36xX3xX4xX1xX55xX19xX4axX3xX59xX5axX4xX1xX3xX5exX5fxX60xX61xX62xX63xX2xX65xX3xXe8xX1xX2bxX3xX59xX98xX19xX3xX4xXbaxX3xXexX31xX2dxX19xX3xX4xX3a3xX3xX7xXb80xX3xX4xXdaxX4xX3xXexX876xX3xX6xX19xX3xX19xXdxX19xX1xX3xX38xX2d6xX3xX1xX2e2xXdxX155xX3xX5exX1xX2bxX22xX19xX3xXa5xX5axX3xX131xX3d6xX23xX3xX131xXb5xX3xX4xXdaxX4xX3xX131xXdxX34xX2bxX3xXe8xXdxX87xX19xX3xXbxX1xX4exX19xX4axX36xX3xX4xX1xX55xX19xX4axX3xX59xX5axX4xX1xX36xX3xX38xX39xX3xX5xX3cxX3xXexX1xXabxX19xX1xX3xXexX1xX26xX48xX3xX19xXa7xX2bxX3xX4xX1dxX3xXexX434xX19xX1xX3xX1xX2bxX55xX19xX4axX3xX59xX5axX4xX1xX3xXa5xX87xX19xX1xX3xX38xX286xX23xX3xX31xX6xX3xXexX31xX2dxX19xX3xX131xX5axX6xX3xXa5xXabxX19xX155xX3xXcxX1xXbaxXbbxX19xX4axX3xX38xX2bxX23xX2dxX19xX3xXe8xXdxXa2xX25xX3xXexX31xX6xX3xX4xXeaxX19xX4axX3xXexXdaxX4xX3xXbxX1xX4exX19xX4axX36xX3xX4xX1xX55xX19xX4axX3xX59xX5axX4xX1xX3xXexX26xXdxX3xX4xXdaxX4xX3xX4xX1xXe5xX36xX3xX19xX1xXabxX3xX1xXabxX19xX4axX36xX3xXe8xX1xXdaxX4xX1xX3xX7xX26xX19xX36xX3xX4xXdaxX4xX3xX131xX5axX6xX3xX131xXdxXa2xX25xX3xX4xX1dxX3xX19xX4axX2bxX23xX3xX4xX3a3xX3xX4xX6xX48xX155xX3xX2f4xX2dxX19xX3xX4xX26xX19xX1xX3xX131xX1dxX36xX3xXe8xXdxXa2xX25xX3xX7xX48xXdaxXexX3xX4xX1xX144xXexX3xX4xX1x94ecxX3xX19xX4axXbaxXbbxXdxX3xXb80xX3xX4xXdaxX4xX3xXexX8a2xX19xX1xX36xX3xXexX1xXabxX19xX1xX3xXe8xX1xXdaxX4xX3xXexX31xXb80xX3xX3exX34xX3xX131xX5axX6xX3xXbxX1xXbaxX3a3xX19xX4axX3xX3exXabxX3xX4axXdxXdaxX25xX3xX7xXdaxXexX3xX4xX1xX144xXexX3xX4xX1xX161axX3xX131xX55xXdxX3xX3exX82xXdxX3xX19xX1xX586xX19xX4axX3xX19xX4axXbaxXbbxXdxX3xX4xXdaxX4xX1xX3xX5xX23xX3xX23xX3xXexXa7xX3xXexX26xXdxX3xX19xX1xXabxX155xX3xX31cxX2f4xX2fexX62xX3xXexX1xXabxX19xX1xX3xXbxX1xX55xX3xX38xX98xX23xX3xX59xXfbxX19xX4axX3xXe8xXa7xX3xX1xX48xX26xX4xX1xX3xX5xX30bxX23xX3xX25xe195xX2bxX3xXexX10xX7xXexX3xX19xX1xX6xX19xX1xX3xX131xX55xXdxX3xX3exX82xXdxX3xX4xXdaxX4xX3xX4xX1xXe5xX3xX2xX3xXexX2bxX3d6xX19xX67xX5xX3d6xX19xX19dxX3xX131xX55xXdxX3xX3exX82xXdxX3xX4xXdaxX4xX3xXexX31xXbaxXbbxX19xX4axX3xX1xX152xX4xX3xXe8xX1xXeaxX19xX4axX3xXexX876xX3xX4xX1xXb1xX4xX3xXexX10xX7xXexX3xX19xX1xX6xX19xX1xX3xX59xXdxX87xX19xX3xX31xX2e2xX19xX4axX3xX25xXabxX3xXexX10xX7xXexX3xX19xX1xX6xX19xX1xX3xX5xX3d6xX19xX3xX5xXbaxXe5xXexX19dxX3xX4xXdaxX4xX3xXe8xX1xX2bxX3xX4xXeaxX19xX4axX3xX19xX4axX1xXdxX87xXbxX3xX59xX2bxX23xX3xXexX31xX434xX3xXexX10xX7xXexX3xX19xX1xX6xX19xX1xX3xXexX1xX10xX48xX3xX504xX2bxX23xX3xX131xX5axX19xX1xX155xX3xXcxXdxXa7xXbxX3xXexX4e0xX4xX3xX131xX22xX23xX3xX25xX26xX19xX1xX3xX3exXdxX87xX4xX3xXexX1xXfbxX4xX3xX1xXdxX87xX19xX3xX4xXdaxX4xX3xX19xX1xXdxX87xX25xX3xX3exX4e0xX3xXbxX1xXdaxXexX3xXexX31xXdxXa2xX19xX3xXe8xXdxX19xX1xX3xXexXa7xX3xX63xX3xX38xX2d6xX3xX1xX2e2xXdxX36xX3xXa5xX286xX48xX3xX131xX286xX25xX3xX504xX2bxX55xX4xX3xXbxX1xX4exX19xX4axX3xX63xX3xX6xX19xX3xX19xXdxX19xX1xX36xX3xX38xX98xX23xX3xX59xXfbxX19xX4axX3xX21xX286xX19xX4axX3xX3exXabxX3xX1xX87xX3xXexX1xX55xX19xX4axX3xX4xX1xXadfxX19xX1xX3xXexX31xX5axX3xXexX31xX48xX19xX4axX3xXexX31xX26xX19xX4axX3xXexX1xXdaxXdxX3xXa5xX434xX19xX1xX3xXexX1xXbaxXbbxX19xX4axX3xX25xX82xXdxX36xX3xXbxX1xXdaxXexX3xX131xX2e2xX19xX4axX3xXbxX1xX48xX19xX4axX3xXexX31xXabxX48xX3xXexX1xXdxX3xX131xX2bxX6xX3xX1a7xX3xXexX1xXdaxX19xX4axX3xX4xX2bxX55xXdxX3xX19xXc9xX25xX36xX3xXbxX1xX30bxX19xX3xX131xX30bxX2bxX3xX1xX48xXabxX19xX3xXexX1xXabxX19xX1xX3xX4xX6xX48xX3xX19xX1xX30bxXexX3xX4xXdaxX4xX3xX25xX4e0xX4xX3xXexXdxX2dxX2bxX36xX3xX4xX1xX8a2xX3xXexXdxX2dxX2bxX3xX19xX1xXdxX87xX25xX3xX3exX4e0xX3xX19xXc9xX25xX3xX1cdxX199xX1cdxX2xX155xX155xX155xX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2f4xX48xX59xX23xXaxX3xX7xXexX23xX5xX10xX9xXaxXexX10xX38xXexX63xX6xX5xXdxX4axX19xX1fxX3xX31xXdxX4axX1xXexX19dxXaxX12xX0xX7xXexX31xX48xX19xX4axX12xX2f4xXabxXdxX3xX3exXabxX3xX286xX19xX1xX1fxX3xX897xX48xX19xX4axX3xXcxX1xXabxX19xX1xX0xX67xX7xXexX31xX48xX19xX4axX12xX0xX67xXbxX12