Doanh nghiệp may mặc Thanh Hoá nhộn nhịp giữa mùa dịch
(vhds.baothanhhoa.vn) - Dù nền kinh tế đất nước đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch, bệnh COVID-19, nhưng các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực may mặc trên địa bàn Thanh Hóa vẫn hết sức nhộn nhịp.
7c52x8bbaxcd2fxa73exa2d9xc93ex94e8xa257xf289xX7xca8cx8a23xa7bcx9df4xfd1exbf71xX5xd955xXaxc359xX0xX7xXexedf5xb049xea11xe86fxX12xa117xX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxd924xXbxX3x8224xX6x9773xX3xX28xfecexX4xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3x8e23xX17xd61axX3xX18xX1xde79xX18xX3xX18xX1x10a0exXbxX3xX19xXdx10339xX6xX3xX28x9526xX6xX3x7f94xX41xX4xX1xX0x9caaxX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX52xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX36xX10xX6xX4dxXaxX12xX1bxX4axX3xX18xe9eexX18xX3xd1f3xXdxX18xX1xX3xXexa5faxX3xfa92xc9e6xXexX3xX18xea3bxb123xX4xX3xX7fxX6xX18xX19xX3xf9d6xX41xX3x1058dxX18xX1xX3xX1xX84xbebbxX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxf880xX28xX3xXexX16xe6f9xX18xX19xX3xX8dxX96xXdxX3xX4dxX41xX4xX1xddc2xX3xX8dxX25xX18xX1xX3xba4bxb225x8430xdf1bxX1bxb97fxX2xba46xXafxX3xX18xX1xX84xX18xX19xX3xX4xX38xX4xX3xX4dxX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX25xXbxX3xX1xX17x1083exXexX3xX7fxX3cxX18xX19xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX5xd9e8xX18xX1xX3xc0c2xd049xX4xX3xX28xX6xX2axX3xX28xX2dxX4xX3xXexX16xX9exX18xX3xX7fxX41xX6xX3xX8dxa241xX18xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX36xc4a4xX6xX3xXecx103acxX18xX3xX1xX7dxXexX3xX7xe0a8xX4xX3xX18xX1xX3cxX18xX3xX18xX1xX41xXbxd4eaxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxcc42xX17xX4dxX2axXaxX12xX0xXdxX28xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXb6xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX2axX5xX10xX9xXax9fb2xXdxX4dxXexX1xdfb5xX3xc2a3xeecbxX15exXbxfa81xc27fxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX15bxX3x9fa6xa572xc472xXbxX161xX162xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX52xX52xXdxXecxX124xX8dxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX124xXecxX18xX52xX18xX10xX156xX7xX52xedc7xX2x10237xX194xX52xX2x8432xX2xX4dxX16dxX2xX194xX16dxX16dxX2xX15dxXexX2xX15exX198xX16dxX198xX5xX15exX124xaf34xXbxX19xb424xX16xX9xX16dxX15dxX194xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX25xXbxX3xX28xX6xX2axX3xX28xX2dxX4xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX36xX17xX38xX3xX18xX1xX3cxX18xX3xX18xX1xX41xXbxX3xX19xXdxX46xX6xX3xX28xX4axX6xX3xX4dxX41xX4xX1xXaxX3xX156xXdxX4dxXexX1xX9xXaxX15dxX15exX15exXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX16cxX16dxX16exXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb6xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX3xX7xXexX2axX5xX10xX9xXaxXexX10xX161xXexXbbxX6xX5xXdxX19xX18xX15bxX3xX4xX10xX18xXexX10xX16xX162xXaxX12xXcxX16xX17xX18xX19xX3xX8dx9e8exXdxX3xX4xX90xX18xX1xX3xX4dxX41xX4xX1xX3xX8dxX25xX18xX1xX3xXb6xXb7xXb8xXb9xX1bxXbbxX2xXbdxX3xX4dxXdxd35bxX18xX3xX8dxXdxX7dxX18xX3xXbxX1xX118xX4xX3xXexXd9xXbxX3xX18xX1xX84xX18xX19xX3xX18xX1xX46xX18xX19xX3xX18xX19xX102xX2axX3xX18xX102xX2axX3xX1xfd6dxX18xX3xX2xX124xX2xX15exX15exX3xX5xX6xX17xX3xX7fxX3cxX18xX19xX3xXb6x8884xX18xX19xX3xXexX2axX3xXcxd8f6xX36xX36xX3xX15dxX15dxX15dxX3xX161x97cbxX3x9a32xde46xX90xX18xX19xX3xX36xff55xXbxX3xd8aexX2b3xX2b4xX90xX18xX19xX3x9622xX84xX28dxX18xX19xcc47xX3xXecxX110xX18xX3xX7fxX74xX2b4xX3xX7fxX2dxX18xX3xXex109fexX18xX19xX3xX4xX6xX3xX77xX1xX17xX90xX18xX19xX3xX2xX3xX19xXdxbcbdxX52xX18xX19xX102xX2axX3xX7fxb685xX3xX1xX17xX102xX18xX3xXexX1xXdxX25xX18xX3xX4xX38xX4xX3xX7fxX28dxX18xX3xX1xX102xX18xX19xX124xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX17xX4dxX2axXaxX12xX0xXdxX28xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXb6xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX2axX5xX10xX9xXaxX156xXdxX4dxXexX1xX15bxX3xX15dxX15exX15exXbxX161xX162xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX15bxX3xX16cxX16cxX192xXbxX161xX162xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX52xX52xXdxXecxX124xX8dxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX124xXecxX18xX52xX18xX10xX156xX7xX52xX192xX2xX194xX194xX52xX2xX198xX2xX4dxX16dxX2xX194xX16dxX16dxX16cxX192xXexX192xXbdxXbdxX198xX2xX5xX15exX124xX1abxXbxX19xX1aexX16xX9xX16dxX198xX16exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX25xXbxX3xX28xX6xX2axX3xX28xX2dxX4xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX36xX17xX38xX3xX18xX1xX3cxX18xX3xX18xX1xX41xXbxX3xX19xXdxX46xX6xX3xX28xX4axX6xX3xX4dxX41xX4xX1xXaxX3xX156xXdxX4dxXexX1xX9xXaxX15dxX15exX15exXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX16cxX16cxX192xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb6xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12x943axX18xX19xX3xX1bxX84xX28dxX18xX19xX3xXb8xX2d8xX18xX3x9d42xdf2cxX28xXafxX3xa688xX1xX10cxX3xXcxb3fexX18xX19xX3xX19xXdxX38xX28xX3xX7fxX249xX4xX3xXb6xX2a0xX18xX19xX3xXexX2axX3xXcxX2a8xX36xX36xX3xX15dxX15dxX15dxX3xX4xX1xX17xX3xX8dxXdxX7dxXexX15bxX3xaadexX249xX3xX5xX84xX2baxX18xX19xX3xX7fxX28dxX18xX3xX1xX102xX18xX19xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xc571xX2b4xfa54xX3xX194xXbbxX192xX15exX192xX2xX3xXexX2d8xX18xX19xX3xX2xX16cxXbbxX192xX16cxb391xX3xX7xX17xX3xXecxX85xXdxX3xX465xX2b4xX467xX3xX2xXafxX192xXbbxX192xX15exX192xX2xX124xX3xX2a8xX1xX2eaxX3xX7fxX10cxXafxX3xX4dxX17xX6xX18xX1xX3xXexX1xX2b4xX3xX16exX3xXexX1xX38xX18xX19xX3xX7fxb889xX2b4xX3xX18xX2d8xX28xX3xX7fxXd9xXexX3xX1xX28dxX18xX3xX194xXafxX192xX3xXexX16xXdxX25xX2b4xX3xb5a1xX44dxX1bxXafxX3xXexX2d8xX18xX19xX3xX2xX15exX47axX3xX7xX17xX3xXecxX85xXdxX3xX18xX2d8xX28xX3xX192xX15exX192xX15exX124xX3xXcxX16xX84xX85xX4xX3xX7xXedxX3xX18xX1xX3cxX18xX3xX18xX1xX41xXbxX3xX4x9e34xX6xX3xXexX1xX41xX3xXexX16xX84xX2eaxX18xX19xX3xXecxX102xX3xX4dxX84xX3xX7fxX41xX6xX3xX5xX85xX18xX3xX7fxX2f2xX3xX18xX19xX102xX18xX1xX3xX28xX6xX2axX3xX28xX2dxX4xX3xXexc979xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX36xX17xX38xX3xXbxX1xX38xXexX3xXexX16xXdxX2f2xX18xXafxX3xXb6xX2a0xX18xX19xX3xXexX2axX3xX7fxX6xX18xX19xX3xX1xX17xX102xX18xX3xXexX1xXdxX25xX18xX3xXexX1xX4f8xX3xXex10936xX4xX3xX7fxX2f2xX3xX2xX3xX77xX1xX2b4xX3xX18xX1xX102xX3xX161xX84xX96xX18xX19xX3xX18xX46xX6xX3xX7fxXdxX3xXecxX102xX17xX3xX1xX17xXd9xXexX3xX7fxX3cxX18xX19xXafxX3xX8dxX90xX17xX3xX7fxX90xX28xX3xXecxXdxX25xX4xX3xX7xX90xX18xX3xX161xX2b4xX80xXexXafxX3xX77xXdxX18xX1xX3xX4dxX17xX6xX18xX1xX3xX4xX4f8xX6xX3xX4xX2a0xX18xX19xX3xXexX2axX3xX7fxeebaxX18xX19xX3xXexX1xX2eaxXdxX3xXexXd9xX17xX3xXecxXdxX25xX4xX3xX5xX102xX28xX3xX4xX1xX17xX3xX5xX6xX17xX3xX7fxX3cxX18xX19xX3xX77xX1xX2b4xX3xXecxXedxX4xX3xX18xX2a0xX18xX19xX3xXexX1xX2a0xX18xXafxX3xX18xX1xX80xXexX3xX5xX102xX3xX5xX84xX2baxX18xX19xX3xX5xX6xX17xX3xX7fxX3cxX18xX19xX3xX28xX85xXdxX3xfee7xX1xX5b8xXdxX3xX1xX84xX28dxX18xX19x85ddxX3xX4dxX17xX3xX4dxX41xX4xX1xX3xX8dxX25xX18xX1xX124xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX17xX4dxX2axXaxX12xX0xXdxX28xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXb6xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX2axX5xX10xX9xXaxX156xXdxX4dxXexX1xX15bxX3xX15dxX15exX15exXbxX161xX162xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX15bxX3xX16cxX16dxX16dxXbxX161xX162xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX52xX52xXdxXecxX124xX8dxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX124xXecxX18xX52xX18xX10xX156xX7xX52xX192xX2xX194xX194xX52xX2xX198xX2xX4dxX16dxX2xX194xX16dxX15dxX16dxX15dxXexX16cxX198xX194xX15dxX16dxX5xX15exX124xX1abxXbxX19xX1aexX16xX9xX16cxX16exX16exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX25xXbxX3xX28xX6xX2axX3xX28xX2dxX4xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX36xX17xX38xX3xX18xX1xX3cxX18xX3xX18xX1xX41xXbxX3xX19xXdxX46xX6xX3xX28xX4axX6xX3xX4dxX41xX4xX1xXaxX3xX156xXdxX4dxXexX1xX9xXaxX15dxX15exX15exXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX16cxX16dxX16dxXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb6xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xb44bxX84xX2baxX4xX3xX8dxXdxX7dxXexXafxX3xXexc8d5xX3xXexX1xX38xX18xX19xX3xX198xXbbxX192xX15exX192xX2xX3xX77xX1xXdxX3xX4xX38xX4xX3xXexX526xX18xX1xXafxX3xXexX1xX102xX18xX1xX3xXbxX1xX249xX3xXbxX1x101b6xX6xX3xX2a8xX6xX28xX3xX8dxX41xX3xX90xX18xX1xX3xX1xX84xX96xX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxX9exX28xX3xXexX16xXa3xX18xX19xX3xX8dxX96xXdxX3xX4dxX41xX4xX1xX3xXb6xXb7xXb8xXb9xX1bxXbbxX2xXbdxXafxX3xX77xX1xXdxX7dxX18xX3xX4xX1xX17xX3xX4xX1xX2b4xc02bxXdxX3xX7xX90xX18xX3xX161xX2b4xX80xXexX3xX8dxX41xX3xX19xXdxX38xX18xX3xX7fxX17xXd9xX18xXafxX3xX18xX1xXdxX74xX2b4xX3xX7fxX249xXdxX3xXexX38xX4xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX5xXe8xX18xX1xX3xXecxXedxX4xX3xX28xX6xX2axX3xX28xX2dxX4xX3xX7fxX2b1xX3xX4xX1xX2b4xX2axX2f2xX18xX3xX1xX84xX85xX18xX19xX3xXecxX102xX17xX3xX4xX38xX4xX3xXexX526xX18xX1xX3xX28xXdxX74xX18xX3xXcxX16xX2b4xX18xX19xXafxX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX7fxX10cxX3xX4xX10cxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX36xX17xX38xX3xX18xX9exX18xX3xX4xX28dxX3xX1xX3cxXdxX3xX28xX96xX3xX16xX3cxX18xX19xX3xX7xX90xX18xX3xX161xX2b4xX80xXexXafxX3xXexX2d8xX18xX19xX3xX5xX2baxXdxX3xX18xX1xX2b4xb811xX18xX3xX4xX1xX17xX3xX4xX38xX4xX3xX4dxX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX25xXbxX3xX28xX6xX2axX3xX28xX2dxX4xX3xXexX16xX9exX18xX3xX7fxX41xX6xX3xX8dxX102xX18xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX36xX10cxX6xX3xX5xX102xX3xXexX84xX28dxX18xX19xX3xX7fxX249xXdxX3xX5xX85xX18xX124xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX17xX4dxX2axXaxX12xX0xXdxX28xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXb6xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX2axX5xX10xX9xXaxX156xXdxX4dxXexX1xX15bxX3xX15dxX15exX15exXbxX161xX162xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX15bxX3xX16cxX194xX16dxXbxX161xX162xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX52xX52xXdxXecxX124xX8dxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX124xXecxX18xX52xX18xX10xX156xX7xX52xX192xX2xX194xX194xX52xX2xX198xX2xX4dxX16dxX2xX194xX16dxX16exX15exX16dxXexX198xX15exX16dxX2xX16cxX5xX15exX124xX1abxXbxX19xX1aexX16xX9xX16exXbdxX198xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX25xXbxX3xX28xX6xX2axX3xX28xX2dxX4xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX36xX17xX38xX3xX18xX1xX3cxX18xX3xX18xX1xX41xXbxX3xX19xXdxX46xX6xX3xX28xX4axX6xX3xX4dxX41xX4xX1xXaxX3xX156xXdxX4dxXexX1xX9xXaxX15dxX15exX15exXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX16cxX194xX16dxXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb6xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xXcxX1xX10xX17xX3xX44dxX96xX3xXb6xX2a0xX18xX19xX3xXexX1xX84xX28dxX18xX19xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX36xX10cxX6xXafxX3xX18xX1xX2eaxX3xX4xX10cxX3xX4xX38xX4xX3xX19xXdxX90xXdxX3xXbxX1xX38xXbxX3xXex10081xX28xX3xX77xXdxX7dxX28xX3xXexX1xX41xX3xXexX16xX84xX2eaxX18xX19xXafxX3xXexX1xf11exX4xX3xX7fxeecaxX2axX3xXexXdxX9exX2b4xX3xXexX1xX55dxX3xX7xX90xX18xX3xXbxX1xX9d8xX28xXafxX3xXexX9bexX18xX1xX3xX1xX9bexX18xX1xX3xX7xX90xX18xX3xX161xX2b4xX80xXexX3xXecxX102xX3xX161xX2b4xX80xXexX3xX77xX1xX9d8xX2b4xX3xX4xX38xX4xX3xX7xX90xX18xX3xXbxX1xX9d8xX28xX3xX28xX6xX2axX3xX28xX2dxX4xX3xX7fxX2b1xX3xX4xX10cxX3xX28xX118xX4xX3xXexX2d8xX18xX19xX3xXexX16xX84xX96xX18xX19xX3xXecxX84xX2baxXexX3xX8dxX840xX4xXafxX3xXexXdxX7dxXbxX3xXexX55dxX4xX3xX7fxX10cxX18xX19xX3xX19xX10cxXbxX3xX4xX6xX17xX3xXecxX102xX17xX3xX4xX28dxX3xX4xX80xX2b4xX3xX4xX38xX4xX3xX28xX2dxXexX3xX1xX102xX18xX19xX3xX161xX2b4xX80xXexX3xX77xX1xX9d8xX2b4xX3xXecxX102xX3xXexX2d8xX18xX19xX3xXexX16xX84xX96xX18xX19xX3xX4xX2a0xX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxX25xXbxX124xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX17xX4dxX2axXaxX12xX0xXdxX28xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXb6xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX2axX5xX10xX9xXaxX156xXdxX4dxXexX1xX15bxX3xX15dxX15exX15exXbxX161xX162xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX15bxX3xX16cxX192xX15exXbxX161xX162xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX52xX52xXdxXecxX124xX8dxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX124xXecxX18xX52xX18xX10xX156xX7xX52xX192xX2xX194xX194xX52xX2xX198xX2xX4dxX16dxX2xX194xX16dxX198xX192xX194xXexXbdxX16exX198xX2xX15dxX5xX15exX124xX1abxXbxX19xX1aexX16xX9xX16exX198xX192xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX25xXbxX3xX28xX6xX2axX3xX28xX2dxX4xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX36xX17xX38xX3xX18xX1xX3cxX18xX3xX18xX1xX41xXbxX3xX19xXdxX46xX6xX3xX28xX4axX6xX3xX4dxX41xX4xX1xXaxX3xX156xXdxX4dxXexX1xX9xXaxX15dxX15exX15exXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX16cxX192xX15exXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb6xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX2a8xX19xX17xX102xXdxX3xX4xX38xX4xX3xX7xX90xX18xX3xXbxX1xX9d8xX28xX3xXexX16xX2b4xX2axX74xX18xX3xXexX1xX249xX18xX19xX3xX18xX1xX84xX3xX1xX102xX18xX19xX3xXexX1xX2eaxXdxX3xXexX16xX6xX18xX19xXafxX3xX38xX17xX3xX7xX28dxX3xX28xXdxXafxX3xX1abxX6xX4xX77xX10xXexXafxX3xX1xX4acxX2b4xX3xX1xX7dxXexX3xX4xX38xX4xX3xX7fxX28dxX18xX3xXecxX41xX3xX4dxX25xXexX3xX28xX6xX2axX3xXexX16xX9exX18xX3xX7fxX41xX6xX3xX8dxX102xX18xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX36xX10cxX6xX3xX7fxX74xX2b4xX3xXexX2d8xX18xX19xX3xX4xX84xX2eaxX18xX19xX3xX7xX90xX18xX3xX161xX2b4xX80xXexX3xXexX1xX9exX28xX3xX4xX38xX4xX3xX28xX2dxXexX3xX1xX102xX18xX19xX3xXbxX1xX55dxX4xX3xXecxX55dxX3xX4xX1xX17xX3xX4xX2a0xX18xX19xX3xXexX38xX4xX3xXbxX1x107c3xX18xX19xXafxX3xX4xX1xX249xX18xX19xX3xX4dxX41xX4xX1xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX18xX84xX85xX4xX3xXecxX102xX3xX161xX2b4xX80xXexX3xX77xX1xX9d8xX2b4xXafxX3xX18xX1xX84xX15bxX3xX77xX1xX9d8xX2b4xX3xXexX16xX6xX18xX19xX3xX77xX1xX38xX18xX19xX3xX77xX1xX2b4xX9d8xX18xXafxX3xX7fxX5b8xX3xX8dxX90xX17xX3xX1xX3cxX3xX2axX3xXexX7dxX124xX124xX124xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX17xX4dxX2axXaxX12xX0xXdxX28xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXb6xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX2axX5xX10xX9xXaxX156xXdxX4dxXexX1xX15bxX3xX15dxX15exX15exXbxX161xX162xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX15bxX3xX16cxX16dxXbdxXbxX161xX162xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX52xX52xXdxXecxX124xX8dxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX124xXecxX18xX52xX18xX10xX156xX7xX52xX192xX2xX194xX194xX52xX2xX198xX2xX4dxX16dxX2xX194xX16dxX16exX192xX194xXexX2xX16dxX192xX198xX16exX5xX15exX124xX1abxXbxX19xX1aexX16xX9xX198xX198xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX25xXbxX3xX28xX6xX2axX3xX28xX2dxX4xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX36xX17xX38xX3xX18xX1xX3cxX18xX3xX18xX1xX41xXbxX3xX19xXdxX46xX6xX3xX28xX4axX6xX3xX4dxX41xX4xX1xXaxX3xX156xXdxX4dxXexX1xX9xXaxX15dxX15exX15exXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX16cxX16dxXbdxXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb6xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX1bxX17xX3xX18xX1xX46xX18xX19xX3xXexX1xX2b4xX840xX18xX3xX5xX2baxXdxX3xXecxX74xX3xXexX1xX41xX3xXexX16xX84xX2eaxX18xX19xXafxX3xX77xX1xX2a0xX18xX19xX3xX758xXexX3xX4dxX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX25xXbxX3xX7fxX2b1xX3xXecxX102xX3xX7fxX6xX18xX19xX3xX28xX96xX3xX16xX3cxX18xX19xX3xX465xX2b4xX2axX3xX28xX2a0xX3xX7xX90xX18xX3xX161xX2b4xX80xXexXafxX3xXexX2b4xX2axX2f2xX18xX3xX4dxX55dxX18xX19xX3xXexX1xX9exX28xX3xX5xX6xX17xX3xX7fxX3cxX18xX19xX3xX7fxX2f2xX3xX8dxX90xX17xX3xX7fxX90xX28xX3xX77xX7dxX3xX1xX17xXd9xX4xX1xX3xX7xX90xX18xX3xX161xX2b4xX80xXexX3xX7fxX74xX3xX16xX6xX124xX3xX723xX41cxX2axX3xX4xX1xX758xX18xX1xX3xX5xX102xX3xXexX758xX18xX3xX1xXdxX25xX2b4xX3xX7fxX38xX18xX19xX3xX28xX72fxX18xX19xXafxX3xX28xX96xX3xX16xX6xX3xX4xX28dxX3xX1xX3cxXdxX3xXecxXdxX25xX4xX3xX5xX102xX28xX3xX4xX1xX17xX3xX5xX6xX17xX3xX7fxX3cxX18xX19xX3xX4xX4f8xX6xX3xXexX526xX18xX1xX3xX1xX5b8xXdxX3xX1xX84xX28dxX18xX19xX3xX7xX6xX2b4xX3xX77xX1xXdxX3xX1xX17xX102xX18xX3xXexX1xX102xX18xX1xX3xXecxXdxX25xX4xX3xX4xX38xX4xX1xX3xX5xX2axX3xX2axX3xXexX7dxX124xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa8aaxX2b4xXexX1xX17xX16xXaxX12xX36xX102xX3xXb6xX1xX41cxX2b4xX0xX52xXbxX12
Hà Châu