Ô nhiễm môi trường tại Bến cá Hoằng Trường
(vhds.baothanhhoa.vn) - Khu vực Bến cá Hoằng Trường (Hoằng Hóa) đang bị ô nhiễm bởi rác thải từ các tàu cá neo đậu với các chất thải sinh hoạt, xác hải sản dư thừa và một phần khác từ khu dân cư thải ra.
9a4fxa677xf968x112cfx125f2xf9cbx131aax124f1xae04xX7x129abxdf74xe4c5xd94cx10c83x1248dxX5xff47xXaxdffbx1202exX3x108f1xX1xXdxc7acx12d39xX3xX19xd986xXdxX3xXexa8cbx103a4x127a4xX15xaa2bxX3xXex10c0bxXdxX3xb9aexff79xX15xX3xX4xb5f5xX3xaa83xf1c6x130f2xX15xX24xX3xXcxX20xX21xX22xX15xX24xX0xcd2cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31xX10xX6xf23dxXaxX12xc062xX1x12be7xX3x1071cxdbb8xX4xX3xX2axX2bxX15xX3xX4xX2fxX3xX31xX32xX33xX15xX24xX3xXcxX20xX21xX22xX15xX24xX3xad9exX31xX32xX33xX15xX24xX3xX31xfaa8xX6xba22xX3xa3b4xX6xX15xX24xX3xfd1fx12629xX3xX1cxX3xX15xX1xXdxX18xX19xX3xX80x12f59xXdxX3xX20xX2fxX4xX3xXexX1xa757xXdxX3xXex9dd8xX3xX4xX2fxX4xX3xXexd6e5xX55xX3xX4xX2fxX3xX15xX10xX32xX3xX7bx11de3xX55xX3xX57xd608xXdxX3xX4xX2fxX4xX3xX4xX1xa7d2xXexX3xXexX1xX95xXdxX3xX7xXdxX15xX1xX3xX1xX32xX27xXexf7b5xX3x102fexX2fxX4xX3xX1xX95xXdxX3xX7xX95xX15xX3xX50xX21xX3xXexX1xX99xX6xX3xX57xXa0xX3xX19xbf1axXexX3xXbxX1x116c6xX15xX3xca5bxX1xX2fxX4xX3xXexX99xX3xXebxX1xX55xX3xX50xc95dxX15xX3xX4xX21xX3xXexX1xX95xXdxX3xX20xX6x114c6xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2axX32xX50x126c7xXaxX12xX0xXdxX19xX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx1067fxX10xX15xXexX10xX20xXaxX3xX7xXexX118xX5xX10xX9xXaxdf46xXdxX50xXexX1x1130exX3xd681xcd47xX13fxXbxXcbxde36xX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX13cxX3xf2f8xa29fxX14exXbxXcbxX143xXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX3exX3exXdxX57xX105xX80xX6xX32xXexX1xX6xX15xX1xX1xX32xX6xX105xX57xX15xX3exX15xX10xX137xX7xX3exc5eaxX2xd032xX175xX3exX2xX14dxa9c6xX50xX173xX13fxdb9exX173xX13fxX2xX175xXexX175xX173xX17axX17axX14exX5xX13fxX105x112ecxXbxX24xc62exX20xX9xX14exX13fxX17axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xX15xX1xXdxX18xX19xX3xX19xX1cxXdxX3xXexX20xX21xX22xX15xX24xX3xXexX27xXdxX3xX2axX2bxX15xX3xX4xX2fxX3xX31xX32xX33xX15xX24xX3xXcxX20xX21xX22xX15xX24xXaxX3xX137xXdxX50xXexX1xX9xXaxX13exX13fxX13fxXaxX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX9xXaxX14dxX14exX14exXaxX3xX3exX12xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX128xX6xXbxXexXdxX32xX15xXaxX12xXcxddaaxX15xX1xX3xXexX20xX27xX15xX24xX3xX1cxX3xX15xX1xXdxX18xX19xX3xX19xX1cxXdxX3xXexX20xX21xX22xX15xX24xX3xXexX27xXdxX3xX2axX2bxX15xX3xX4xX2fxX3xX31xX32xX33xX15xX24xX3xXcxX20xX21xX22xX15xX24xX3xX7bxX6xX15xX24xX3xX4xX77xX3xX4xX1xXdx10db7xX55xX3xX1xX21xXafxX15xX24xX3xX24xXdxX6xX3xXex11a58xX15xX24xX105xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2axX32xX50xX118xXaxX12xX0xXdxX19xX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX128xX10xX15xXexX10xX20xXaxX3xX7xXexX118xX5xX10xX9xXaxX137xXdxX50xXexX1xX13cxX3xX13exX13fxX13fxXbxXcbxX143xX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX13cxX3xX14dxX175xX173xXbxXcbxX143xXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX3exX3exXdxX57xX105xX80xX6xX32xXexX1xX6xX15xX1xX1xX32xX6xX105xX57xX15xX3exX15xX10xX137xX7xX3exX173xX2xX175xX175xX3exX2xX14dxX17axX50xX173xX13fxX17exX173xX2xX14dxX175xXexX175x11374xX14dxX13exX14dxX5xX13fxX105xX18cxXbxX24xX18fxX20xX9xX14exX175xX14exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xX15xX1xXdxX18xX19xX3xX19xX1cxXdxX3xXexX20xX21xX22xX15xX24xX3xXexX27xXdxX3xX2axX2bxX15xX3xX4xX2fxX3xX31xX32xX33xX15xX24xX3xXcxX20xX21xX22xX15xX24xXaxX3xX137xXdxX50xXexX1xX9xXaxX13exX13fxX13fxXaxX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX9xXaxX14dxX175xX173xXaxX3xX3exX12xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX128xX6xXbxXexXdxX32xX15xXaxX12xX53xX1xX55xX3xX57xX58xX4xX3xX4xX1xe974xX15xX1xX3xX4x11f45xX6xX3xX80xX2bxX15xX3xX4xX2fxXc9xX3xX15xe29cxXdxX3xX15xX10xX32xX3xX7bxXabxX55xX3xXexXa0xX55xX3xX4xX2fxX3xX4xX1cxX15xX24xX3xX7xX55xXb8xXexX3xX5xXafxX15xX3xXexX20xXa0xX15xX3xX15xX24xXabxXbxX3xX20xX2fxX4xX3xXexX1xX95xXdxX105xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2axX32xX50xX118xXaxX12xX0xXdxX19xX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX128xX10xX15xXexX10xX20xXaxX3xX7xXexX118xX5xX10xX9xXaxX137xXdxX50xXexX1xX13cxX3xX13exX13fxX13fxXbxXcbxX143xX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX13cxX3xX14dxX14exX14exXbxXcbxX143xXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX3exX3exXdxX57xX105xX80xX6xX32xXexX1xX6xX15xX1xX1xX32xX6xX105xX57xX15xX3exX15xX10xX137xX7xX3exX173xX2xX175xX175xX3exX2xX14dxX17axX50xX173xX13fxX17exX173xX2xX14dxX17axXexX173xX14dxX14exX13exX14exX5xX13fxX105xX18cxXbxX24xX18fxX20xX9xX17axX14dxX17exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xX15xX1xXdxX18xX19xX3xX19xX1cxXdxX3xXexX20xX21xX22xX15xX24xX3xXexX27xXdxX3xX2axX2bxX15xX3xX4xX2fxX3xX31xX32xX33xX15xX24xX3xXcxX20xX21xX22xX15xX24xXaxX3xX137xXdxX50xXexX1xX9xXaxX13exX13fxX13fxXaxX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX9xXaxX14dxX14exX14exXaxX3xX3exX12xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX128xX6xXbxXexXdxX32xX15xXaxX12xX53xX1xX55xX3xX57xX58xX4xX3xX15xX10xX32xX3xX7bxXabxX55xX3xX4xX352xX6xX3xX4xX2fxX4xX3xXbxX1xX21xX35exX15xX24xX3xXexXdxa697xX15xX3xX80xff33xX3xX19xX95xX15xX24xX3xXex105dcxX15xX3xX7bx10932xX15xX24xX3xX15xX1xXdxX23cxX55xX3xX5xX32xX27xXdxX3xX20xX2fxX4xX3xX24xXf8xX118xX3xX1cxX3xX15xX1xXdxX18xX19xX3xX19xX1cxXdxX3xXexX20xX21xX22xX15xX24xX105xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2axX32xX50xX118xXaxX12xX0xXdxX19xX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX128xX10xX15xXexX10xX20xXaxX3xX7xXexX118xX5xX10xX9xXaxX137xXdxX50xXexX1xX13cxX3xX13exX13fxX13fxXbxXcbxX143xX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX13cxX3xX14dxX173xX175xXbxXcbxX143xXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX3exX3exXdxX57xX105xX80xX6xX32xXexX1xX6xX15xX1xX1xX32xX6xX105xX57xX15xX3exX15xX10xX137xX7xX3exX173xX2xX175xX175xX3exX2xX14dxX17axX50xX173xX13fxX17exX173xX173xX13fxX13fxXexX13exX2cdxX17axX2cdxX14dxX5xX13fxX105xX18cxXbxX24xX18fxX20xX9xX173xX2cdxX17axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xX15xX1xXdxX18xX19xX3xX19xX1cxXdxX3xXexX20xX21xX22xX15xX24xX3xXexX27xXdxX3xX2axX2bxX15xX3xX4xX2fxX3xX31xX32xX33xX15xX24xX3xXcxX20xX21xX22xX15xX24xXaxX3xX137xXdxX50xXexX1xX9xXaxX13exX13fxX13fxXaxX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX9xXaxX14dxX173xX175xXaxX3xX3exX12xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX128xX6xXbxXexXdxX32xX15xXaxX12xX128xefa6xX15xX24xX3xX57xXafxXdxX3xX20xX2fxX4xX3xXexX1xX95xXdxXc9xX3xX15xX24xbb12xX15xX3xX15xX24xX6xX15xX24xX3xX4xX2fxX4xX3x1179fxX15xX24xX3xX4xX5f8xX15xX24xX3xXexX20xX32xX15xX24xX3xXebxX1xX55xX3xX57xX58xX4xX3xX80xX2bxX15xX3xX4xX2fxX105xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2axX32xX50xX118xXaxX12xX0xXdxX19xX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX128xX10xX15xXexX10xX20xXaxX3xX7xXexX118xX5xX10xX9xXaxX137xXdxX50xXexX1xX13cxX3xX13exX13fxX13fxXbxXcbxX143xX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX13cxX3xX14dxX14exX2xXbxXcbxX143xXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX3exX3exXdxX57xX105xX80xX6xX32xXexX1xX6xX15xX1xX1xX32xX6xX105xX57xX15xX3exX15xX10xX137xX7xX3exX173xX2xX175xX175xX3exX2xX14dxX17axX50xX173xX13fxX17exX173xX173xX13fxX14exXexX2cdxX2xX13exX173xX2xX5xX13fxX105xX18cxXbxX24xX18fxX20xX9xX17exX173xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xX15xX1xXdxX18xX19xX3xX19xX1cxXdxX3xXexX20xX21xX22xX15xX24xX3xXexX27xXdxX3xX2axX2bxX15xX3xX4xX2fxX3xX31xX32xX33xX15xX24xX3xXcxX20xX21xX22xX15xX24xXaxX3xX137xXdxX50xXexX1xX9xXaxX13exX13fxX13fxXaxX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX9xXaxX14dxX14exX2xXaxX3xX3exX12xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX128xX6xXbxXexXdxX32xX15xXaxX12xXcxX1fcxX15xX1xX3xXexX20xX27xX15xX24xX3xX1cxX3xX15xX1xXdxX18xX19xX3xX19xX1cxXdxX3xXexX20xX21xX22xX15xX24xX3xX8cxX3xXebxX1xX55xX3xX57xX58xX4xX3xX80xX2bxX15xX3xX4xX2fxX3xX50xXdxX18xX15xX3xX20xX6xX3xXexX99xX3xX5xXf8xX55xX3xX19xXa0xX3xX4xX1xX21xX6xX3xX7bxX21x1258cxX4xX3xXcbxdf11xX3xX5xc003xX105xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2axX32xX50xX118xXaxX12xX0xXdxX19xX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX128xX10xX15xXexX10xX20xXaxX3xX7xXexX118xX5xX10xX9xXaxX137xXdxX50xXexX1xX13cxX3xX13exX13fxX13fxXbxXcbxX143xX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX13cxX3xX14dxX14dxX13fxXbxXcbxX143xXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX3exX3exXdxX57xX105xX80xX6xX32xXexX1xX6xX15xX1xX1xX32xX6xX105xX57xX15xX3exX15xX10xX137xX7xX3exX173xX2xX175xX175xX3exX2xX14dxX17axX50xX173xX13fxX17exX14exX17exX173xX13exXexX173xX175xX2xX13exX13fxX5xX13fxX105xX18cxXbxX24xX18fxX20xX9xX17exX13fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xX15xX1xXdxX18xX19xX3xX19xX1cxXdxX3xXexX20xX21xX22xX15xX24xX3xXexX27xXdxX3xX2axX2bxX15xX3xX4xX2fxX3xX31xX32xX33xX15xX24xX3xXcxX20xX21xX22xX15xX24xXaxX3xX137xXdxX50xXexX1xX9xXaxX13exX13fxX13fxXaxX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX9xXaxX14dxX14dxX13fxXaxX3xX3exX12xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX128xX6xXbxXexXdxX32xX15xXaxX12xXcxX20xX32xX15xX24xX3xX4xX2fxX4xX3xXexX55xX118xX2bxX15xX3xX24xXdxX6xX32xX3xXexX1xX1cxX15xX24xX3xXexX20xX32xX15xX24xX3xX80xX2bxX15xX3xX4xX2fxX3xX20xX2fxX4xX3xXexX1xX95xXdxX3xX7xXdxX15xX1xX3xX1xX32xX27xXexX3xX57xcb25xXexX3xX80xe232xX3xX15xX24xX5ebxX15xX3xX15xX24xX6xX15xX24xX105xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf49axX55xXexX1xX32xX20xXaxX12xX31xX95xXdxX3x11e94xX24axX15xX24xX0xX3exXbxX12
Hải Đăng