Nền kinh tế toàn cầu sẽ phục hồi vào năm 2020
Tại Hội nghị Triển vọng kinh tế toàn cầu 2020 vừa diễn ra ở New York (Mỹ), các chuyên gia kinh tế Mỹ đã đưa ra nhận định rằng, nền kinh tế toàn cầu sẽ phục hồi vào năm 2020 với mức tăng trưởng 2,5%.
f5ddx12d20x10c61x121dbx12a30x15373x16815x1470dx1064fxX7x17c58x17196x18afbx11e4cx12020x14252xX5x11102xXax15a2fx11165xfa74x12fb9xX3x11d43xXdxX15xX1xX3xXex1905exX3xXex13ee0x12e7dxX15xX3xX4x12cd4x11c46xX3xX7xfc17xX3xXbxX1x14421xX4xX3xX1x153ecxXdxX3x10f8cxX21xX20xX3xX15x170fcx18193xX3x18b64x17681xX3cxX3dxX0x12aa4xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1589axX10xX6x177b1xXaxX12xXcx17eecxXdxX3xX50x19595xXdxX3xX15x18171xX1x1940fxX3xXcx14848xXdx11401xX15xX3xX34x1579dxX15xX5fxX3xX17xXdxX15xX1xX3xXexX1dxX3xXexX20xX21xX15xX3xX4xX25xX26xX3xX3cxX3dxX3cxX3dxX3xX34x11913xX6xX3xX53xXdx15360xX15xX3xX64xX6xX3x18cd4xX3xX13xX10x18a15xX3x146fdxX20xX64xX17xX3x16ecbx17f8bx17ac3x163d0x181aexX3xX4x16961xX4xX3xX4xX1xX26x10b06x16ec7xX15xX3xX5fxXdxX6xX3xX17xXdxX15xX1xX3xXexX1dxX3xX9cxX9dxX3x187e8x10044xX3xXbbx148fdxX6xX3xX64xX6xX3xX15xX1x153a9xX15xX3xXbbxX61xX15xX1xX3xX64x1179exX15xX5fxX9fxX3xX15xX14xX15xX3xX17xXdxX15xX1xX3xXexX1dxX3xXexX20xX21xX15xX3xX4xX25xX26xX3xX7xX29xX3xXbxX1xX2dxX4xX3xX1xX31xXdxX3xX34xX21xX20xX3xX15xX39xX3axX3xX3cxX3dxX3cxX3dxX3xX34x1881dxXdxX3xX3ax15be3xX4xX3xXexX39xX15xX5fxX3xXexX64xXbfxX90xX15xX5fxX3xX3cxX9fx17609xff8bx12e12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx185eaxX20xX53xXa8xXaxX12xX0xXdxX3axX5fxX3xX7xX64xX4xX9xXaxX41xX41xXdxX34xX11bx15cebxX6xX20xXexX1xX6xX15xX1xX1xX20xX6xX11bxX34xX15xX41xX15xX10xX94xX7xX41xX2x10931x19350xX2xX41xX156x1977cxX53xX2xX2xX3dxX3dxX3dxX3dxX3dxXexX156x191d5xX155xX156xX3dxX2xX156xX5xX2xX11bx14f81xXbxX5fxXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12bxX20xX53xXa8xXaxX12x118cexX15xX1xX3xX3axXdxX15xX1xX3xX1xX6axX6xX11bxX3xX9bxX13xX5fxX26xX31xX15x151dfxX3x123eexX10xX26xXexX10xX64xX7xX9exX11bxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12bxX20xX53xXa8xXaxX12x19230xXdxX15xX1xX3xXexX1dxX3xXexX20xX21xX15xX3xX4xX25xX26xX3xX7xX26xXa8xX3xX5fxXdx154ffxX3axX3xXbbxXa2xX15xX5fxX3xX17xX66xX3xXexX64xX20xX15xX5fxX3xX15xX39xX3axX3xX3cxX3dxX2xX155xX9fxX3xXexX39xX15xX5fxX3xXexX64xXbfxX90xX15xX5fxX3xXex131e5xX15xX5fxX3xX7xX1d5xX15xX3xXbxX1x17b95xX3axX3x150f6xX26x19bbcxX4xX3xX15xX5bxXdxX3xX9bx14a22x11e2bx12eacxX9exX3x19354xX26xX20cxX15xX5fxX3xX3axX108xX4xX3xX3cxX9fxX165xX11axX3xX7xX20xX3xX34xX104xXdxX3xX165xX11axX3xX15xX39xX3axX3xX3cxX3dxX2xX15axX11bxX3xXcxX26xXa8xX3xX15xX1xXdxXa9xX15xX9fxX3xX3axX108xX4xX3xXexX39xX15xX5fxX3xXexX64xXbfxX90xX15xX5fxX3xX7xX29xX3xXbxX1xX2dxX4xX3xX1xX31xXdxX3xX5xXa9xX15xX3xX3axX108xX4xX3xX3cxX9fxX119xX11axX3xX34xX21xX20xX3xX15xX39xX3axX3xX3cxX3dxX3cxX3dxX3xX34xX21xX3xX4x1354exX3xXexX1xX66xX3xXexX39xX15xX5fxX3xXexX64xXbfxX90xX15xX5fxX3xX5xXa9xX15xX3xX3axX108xX4xX3xX3cxX9fx12981xX11axX3xX34xX21xX20xX3xX15xX1x11bdbxX15xX5fxX3xX15xX39xX3axX3xX5fxXdxX2a6xX6xX3xXexX1xXc7xXbxX3xX17x13392xX11bxX3xX13xX5fxXbfx117eaxXdxX3xXexXdxXa9xX26xX3xX53x19a3exX15xX5fxX3xXexX64xXa9xX15xX3xX17xX1x167adxXbxX3xXexX1xX1dxX3xX5fxXdxX104xXdxX3xX7xX29xX3xX1xXbfxX90xX15xX5fxX3xX5x17925xXdxX3xXexX85xX3xXexX1xX26xX3xX15xX1xXc7xXbxX3xX4xX6xX20xX3xX1x1238cxX15xX3xX34xX21xX3xXexX2b9xX3xX5x178bexX3xX5xX57xX3axX3xXbxX1xXa2xXexX3xXexX1x124c0xXbxX11bxX3xXcxX64xX20xX15xX5fxX3xX17xX1xXdxX3xXbbxX281xX9fxX3xX4xXa2xX4xX3xX53xX20xX6xX15xX1xX3xX15xX5fxX1xXdxX307xXbxX3xXexXdxX1dxXbxX3xXexX2dxX4xX3xXexXc7xX15xX3xX53xX2dxX15xX5fxX3xX7x1290fxX3xXbbxX1fdxXdxX3xX3axX104xXdxX3xX34xX21xX3xX4xX1xX26xXa8xX66xX15xX3xXbbxX1fdxXdxX3xX17xX9dxX3xXexX1xX26xXc7xXexX3xX7xX20cxX3xXbbxX66xX3xXexX39xX15xX5fxX3xX53xX20xX6xX15xX1xX3xXexX1xX26xX3xX34xX21xX3xX5fxXdxX1d5xX3axX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1x19b00xX11bxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12bxX20xX53xXa8xXaxX12xX50xX5bxXdxX3xX15xX5fxX1xX61xX3xXcxX64xXdxX66xX15xX3xX34xX6axX15xX5fxX3xX17xXdxX15xX1xX3xXexX1dxX3xXexX20xX21xX15xX3xX4xX25xX26xX3xX3cxX3dxX3cxX3dxX3xXbbxXbfxX6xX3xX64xX6xX3xX4xXa2xX4xX3xX53xX34axX3xX140xXa2xX20xX3xX34xX14xX3xXexX39xX15xX5fxX3xXexX64xXbfxX90xX15xX5fxX3xX7xX1d5xX15xX3xX5xXbfxX2e9xX15xX5fxX3xX15xX14xX15xX3xX17xXdxX15xX1xX3xXexX1dxX3xXexX20xX21xX15xX3xX4xX25xX26xX9fxX3xX140xX6xX20xX3xX5fxX31xX3axX3xX2xX2xX3xX17xX1xX26xX3xX34xX34axX4xX3xX4xX1xX38exX15xX1xX9fxX3xX165xX165xX3xX15xX14xX15xX3xX17xXdxX15xX1xX3xXexX1dxX3xX4xX1x14a47xX3xX4xX1xX20cxXexX3xX34xX21xX3xX165x12f53xX3xXexX1xX61xX3xXexX64xXbfxX2bfxX15xX5fxX3xX3axX104xXdxX3xX15xX1fdxXdxX3xXexX64xX20xX15xX5fxX3xX5fxXdxX6xXdxX3xXbbxX20xX57xX15xX3xX3cxX3dxX3cxX3dxX3x11ab9xX3xX3cxX3dxX3cxX156xX3xX34xX21xX3xX3cxX3dxX3cxX119xX3xX470xX3xX3cxX3dxX3cxX155xX11bxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12bxX20xX53xXa8xXaxX12x14c58xX20cxX3xX5xXdxX307xX26xX3xX15xX5fxX1xXdxXa9xX15xX3xX4xX108xX26xX3xX4xX43bxX6xX3xXexX1fdxX3xX4xX1xX108xX4xX3xXcxX1xX10xX3x16355xX20xX15x160c1xX10xX64xX10xX15xX4xX10xX3xX12bxX20xX6xX64xX53xX9fxX3xX3axX5bxXexX3xXexX1fdxX3xX4xX1xX108xX4xX3xX15xX5fxX1xXdxXa9xX15xX3xX4xX108xX26xX3xXbbxX5bxX4xX3xX5xXc7xXbxX3xX4xX43bxX6xX3xX9cxX9dxX3xX5fxX31xX3axX3xX4xXa2xX4xX3xX4xX1xX26xXa8xXa9xX15xX3xX5fxXdxX6xX3xX15xX5fxX1xXdxXa9xX15xX3xX4xX108xX26xX3xX34xX21xX3xXexXbfxX3xX34xX314xX15xX3xX34xX14xX3xX4xXa2xX4xX3xX34xX314xX15xX3xXbbxX14xX3xX17xXdxX15xX1xX3xXexX1dxX3xX4xX1xX20xX3xXexX1xX314xXa8xX9fxX3xX15xX14xX15xX3xX17xXdxX15xX1xX3xXexX1dxX3xXexX20xX21xX15xX3xX4xX25xX26xX3xX7xX29xX3xXbxX1xX2dxX4xX3xX1xX31xXdxX3xXexX64xX20xX15xX5fxX3xX15xX39xX3axX3xXexX104xXdxX9fxX3xX7xX1d5xX15xX3xX219xX26xX314xXexX3xX4x13d55xX15xX5fxX3xX15xX5fxX1xXdxX307xXbxX3xX7xX29xX3xXexX1xX20xXa2xXexX3xX17xX1x15219xXdxX3xXbbx131daxX15xX1xX3xXexX64xX307xX11bxX3xX13xX1xX2a6xX15xX5fxX3xXexX1xX61xX3xXexX64xXbfxX2bfxX15xX5fxX3xX3axX104xXdxX3xX15xX1fdxXdxX3xX7xX29xX3xXbbxXbfxX2e9xX4xX3xX1xXbfxX90xX15xX5fxX3xX5xX2e9xXdxX3xXexX85xX3xX219xX26xX3xX1xXbfxX104xX15xX5fxX3xX15xX21xXa8xX3xX17xX1xXdxX3xX5fxXdxXa2xX3xX15xX1xXdxXa9xX15xX3xX5xXdxX307xX26xX3xX34xX21xX3xX1xX21xX15xX5fxX3xX1xX281xX6xX3xX15xX281xXdxX3xX4xX1xX26xX15xX5fxX3xXexX39xX15xX5fxX3xX34xX21xX3xXexX1xX61xX3xXexX64xXbfxX2bfxX15xX5fxX3xXexXdxX14xX15xX3xXexX307xX3xX1fdxX15xX3xXbbxX61xX15xX1xX3xX1xX2fdxX15xX11bxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12bxX20xX53xXa8xXaxX12xXcxX64xX20xX15xX5fxX3xX17xX1xXdxX3xXexX20cxX4xX3xXbbxX5bxX3xXexX39xX15xX5fxX3xXexX64xXbfxX90xX15xX5fxX3xX4xX43bxX6xX3xX4xXa2xX4xX3xX15xX14xX15xX3xX17xXdxX15xX1xX3xXexX1dxX3xXbxX1xXa2xXexX3xXexX64xXdxX66xX15xX3xX4xX1xX43bxX3xXa8xX1dxX26xX3xXbxX1xX2dxX3xXexX1xX26xX5bxX4xX3xX34xX21xX3xX15xX1xX26xX3xX4xX25xX26xX3xX4xX43bxX6xX3xX15xX5fxXbfxX2bfxXdxX3xXexXdxXa9xX26xX3xX53xX2c8xX15xX5fxX3xXexX64xX20xX15xX5fxX3xX15xXbfxX104xX4xX9fxX3xX4xXa2xX4xX3xXexX1xX61xX3xXexX64xXbfxX2bfxX15xX5fxX3xX5xX6xX20xX3xXbbxX5bxX15xX5fxX3xX34xX21xX3xX15xX1xX21xX3xX90xX3xXexX1xX592xX3xXexX20cxX4xX3xXbbxX5bxX3xXexX39xX15xX5fxX3xXexX64xXbfxX90xX15xX5fxX3xX4xX43bxX6xX3xX4xXa2xX4xX3xX15xX14xX15xX3xX17xXdxX15xX1xX3xXexX1dxX3xX3axX104xXdxX3xX15xX1fdxXdxX3xXexXdxX1dxXbxX3xXexX2dxX4xX3xXbxX1xX2dxX3xXexX1xX26xX5bxX4xX3xX34xX21xX20xX3xX7xX34axX3xX5xXa9xX15xX3xX219xX26xX20cxX15xX5fxX3xX4xX43bxX6xX3xX5fxXdxXa2xX3xX1xX21xX15xX5fxX3xX1xX281xX6xX3xX34xX21xX3xX15xX39xX15xX5fxX3xX5xXbfxX2e9xX15xX5fxX3xX4x109a3xX15xX5fxX3xX15xX1xXbfxX3xX5xX26xX31xX15xX5fxX3xX34xX20cxX15xX3xXbbxX25xX26xX3xXexXbfxX3xXexX85xX3xX140xXa9xX15xX3xX15xX5fxX20xX21xXdxX11bxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12bxX20xX53xXa8xXaxX12xXcxX592xX15xX1xX3xXexX64xX57xX15xX5fxX3xX7xX1d5xX15xX3xX219xX26xX314xXexX3xXbbxX592xX15xX1xX3xXexX64xX307xX3xX17xX1xX90xXdxX3xXbbxX25xX26xX3xX219xX1d5xXa8xX3xX64xX6xX3xX90xX3xXcxX64xX26xX15xX5fxX3x105dexX26xX20cxX4xX3xX34xX21xX20xX3xX15xX39xX3axX3xX3cxX3dxX2xX15axX3xX34xX21xX3xX15xX1xX6xX15xX1xX3xX4xX1xX281xX15xX5fxX3xX5xX6xX15xX3xX64xX5bxX15xX5fxX3xX64xX6xX3xX15xX1xXdxX14xX26xX3xX15xXbfxX104xX4xX3xXexX64xXa9xX15xX3xXexX1xX1dxX3xX5fxXdxX104xXdxX3xX34xX21xX20xX3xX15xX39xX3axX3xX3cxX3dxX2xX155xX9fxX3xX5xX21xX3axX3xX7xX26xXa8xX3xX5fxXdxX1d5xX3axX3xX4xXa2xX4xX3xX4xX1xX26x15c62xXdxX3xX4xX26xX15xX5fxX3xXexX20xX21xX15xX3xX4xX25xX26xX9fxX3xXbbxX207xXa8xX3xX3axX5bxXexX3xX7xX20cxX3xX15xX14xX15xX3xX17xXdxX15xX1xX3xXexX1dxX3xX9bxX15xX1xXbfxX3x114caxX108xX4xX3xX34xX21xX3xX13xX1xXc7xXexX3xX12bxX1d5xX15xX9exX3xXexX104xXdxX3xX140xX2bfxX3xX34xX34axX4xX3xX7xX26xXa8xX3xXexX1xX20xXa2xXdxX11bxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12bxX20xX53xXa8xXaxX12x15f6fxX15xX5fxX3xX12bxX6xX64xXexX3xX34xX6xX15xX3x14ac1xX64xX17xX9fxX3xX15xX1xX21xX3xX1bexXdxX15xX1xX3xXexX1dxX3xXexX64xXbfxX90xX15xX5fxX3xX4xX43bxX6xX3xXcxX1xX10xX3xX4bexX20xX15xX4c1xX10xX64xX10xX15xX4xX10xX3xX12bxX20xX6xX64xX53xX3xX4xX1xX20xX3xX64xXd0xX15xX5fxX19exX3x1375exX1bexXdxX15xX1xX3xXexX1dxX3xXexX20xX21xX15xX3xX4xX25xX26xX3xX15xX39xX3axX3xX3cxX3dxX2xX155xX3xX140xX61xX3xXexXa2xX4xX3xXbbxX5bxX15xX5fxX3xX5xX104xX15xX3xX140xX90xXdxX3xX15xX1xXdxX14xX26xX3xXa8xX1dxX26xX3xXexX20cxX9fxX3xX15xX5fxX26xXa8xX3xX4xX2fdxX3xX53x113f0xX15xX3xXbbxX1dxX15xX3xX7xX26xXa8xX3xXexX1xX20xXa2xXdxX11bxX11bxX11bxX3xXcxX26xXa8xX3xX15xX1xXdxXa9xX15xX9fxX3xX15xX14xX15xX3xX17xXdxX15xX1xX3xXexX1dxX3xXexX20xX21xX15xX3xX4xX25xX26xX3xX7xX29xX3xXbbxXbfxX2e9xX4xX3xXbxX1xX2dxX4xX3xX1xX31xXdxX3xXexX64xX20xX15xX5fxX3xX15xX39xX3axX3xXexX104xXdxX3xX140xX90xXdxX3xX7xX1d5xX15xX3xX5xXbfxX2e9xX15xX5fxX3xX53xXbfxX3xXexX1xX85xX6xX3xX4xX43bxX6xX3xXcxX64xX26xX15xX5fxX3xX7bcxX26xX20cxX4xX3xXbbxX6xX15xX5fxX3xXbbxXbfxX2e9xX4xX3xX5fxXdxX1d5xXdxX3xX20axX26xXa8xX1dxXexX9fxX3xX4xXa2xX4xX3xX4xX1xX26xX824xXdxX3xX4xX26xX15xX5fxX3xX108xX15xX5fxX3xXexX20xX21xX15xX3xX4xX25xX26xX3xX1xXdxX307xX15xX3xXbbxX6xX15xX5fxX3xXbbxXbfxX2e9xX4xX3xX4xX2fdxX3xX4xX314xX26xX3xX5xX57xXdxX9fxX3xX15xX5fxX26xXa8xX3xX4xX2fdxX3xX5xX10xX20xX3xXexX1xX6xX15xX5fxX3xX4xX1xXdxX1dxX15xX3xXexX64xX6xX15xX1xX3xXexX1xXbfxX2fdxX15xX5fxX3xX3axX57xXdxX3xX5fxXdxX1d5xX3axX3xX53xX25xX15xX3xX34xX21xX3xXexX39xX15xX5fxX3xXexX64xXbfxX90xX15xX5fxX3xX15xX39xX15xX5fxX3xX7xX26xX314xXexX3xXexXdxX1dxXbxX3xXexX2dxX4xX3xX4xX281xX3xX15xX1xXdxX14xX26xX3xXexX38exX15xX3xX1xXdxX307xX26xX3xXexX38exX4xX1xX3xX4xX34axX4x19463xX11bxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12bxX20xX53xXa8xXaxX12xX9cx13c18xX4xX3xX53xX2c8xX3xX7xX20cxX3xX5xXdxX307xX26xX3xX7xX1d5xX15xX3xX219xX26xX314xXexX3xXexX57xXdxX3xX3axX5bxXexX3xX7xX20cxX3xXexX1xX61xX3xXexX64xXbfxX2bfxX15xX5fxX3xX15xX1xXbfxX3xX852xX108xX4xX9fxX3x13868xX9fxX3xX13xX1xXc7xXexX3xX12bxX1d5xX15xX3xX1xX6xXa8xX3xX89axX15xX1xX9fxX3xX4xX74cxX15xX5fxX3xX15xX1xXbfxX3xX3axX5bxXexX3xX7xX20cxX3xXexX1xX61xX3xXexX64xXbfxX2bfxX15xX5fxX3xX3axX104xXdxX3xX15xX1fdxXdxX3xX15xX1xXbfxX3xX12bxX64xX6x1487axXdxX5xX9fxX3xX9cxX10xX219xXdxX4xX20xX3xX1xX6xXa8xX3xXcxX1xX1fdxX3xX13xX1xX9dxX3xX1bexf649xX3xXbbxX6xX15xX5fxX3xX7xX26xXa8xX3xXa8xX1dxX26xX3xXexX57xX3axX3xXexX1xX2bfxXdxX9fxX3xXexX26xXa8xX3xX15xX1xXdxXa9xX15xX9fxX3xXexX1xX61xX3xXexX64xXbfxX2bfxX15xX5fxX3xX5xX6xX20xX3xXbbxX5bxX15xX5fxX3xX17xX1xX90xXdxX3xX7xX2d3xX4xX3xX34xX21xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxXa9xX26xX3xXexXdxXa9xX26xX3xX53xX2c8xX15xX5fxX3xXexX39xX15xX5fxX3xX3axX57xX15xX1xX3xX7xX29xX3xX5xX21xX3xX15xX1xX2a6xX15xX5fxX3xX15xX1x165f3xX15xX3xXexX20cxX3xX20axX26xX6xX15xX3xXexX64xX6axX15xX5fxX3xX5fxX281xXbxX3xXbxX1xX25xX15xX3xX34xX21xX20xX3xX7xX34axX3xXexX39xX15xX5fxX3xXexX64xXbfxX90xX15xX5fxX3xX17xXdxX15xX1xX3xXexX1dxX11bxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12bxX20xX53xXa8xXaxX12xX88dxX15xX5fxX3xX89axXexX6xX3axX6xX15xX3x17b84xXadbxXa8xXdxX53xXdxX64xXdxX3axX9fxX3xX214xXdxXa2xX3axX3xXbbxX20cxX4xX3xX15xX5fxX1xXdxXa9xX15xX3xX4xX108xX26xX3xX34xX14xX3xX4xXa2xX4xX3xX4xX1xX26xX3xXexX64xX592xX15xX1xX3xX17xXdxX15xX1xX3xX53xX20xX6xX15xX1xX3xX34xX21xX3xXexX39xX15xX5fxX3xXexX64xXbfxX90xX15xX5fxX3xX4xX43bxX6xX3xXcxX1xX10xX3xX4bexX20xX15xX4c1xX10xX64xX10xX15xX4xX10xX3xX12bxX20xX6xX64xX53xX3xX4xX1xX20xX3xX140xXdxX1dxXexX19exX3xX8d5xX49bxX108xX4xX3xXexXdxXa9xX26xX3xX53xX2c8xX15xX5fxX3xX4xX281xX3xXexX1xX66xX3xX7xX29xX3xXexXdxX1dxXbxX3xXexX2dxX4xX3xXexX39xX15xX5fxX9fxX3xX15xXdxX14xX3axX3xXexXdxX15xX3xX17xXdxX15xX1xX3xX53xX20xX6xX15xX1xX3xX4xX74cxX15xX5fxX3xX7xX29xX3xXbxX1xX2dxX4xX3xX1xX31xXdxX9fxX3xX17xX1xXdxX3xX7xX1d5xX15xX3xX219xX26xX314xXexX3xX4xX578xX15xX5fxX3xX15xX5fxX1xXdxX307xXbxX3xXexX39xX15xX5fxX3xX34xX21xX3xX4xX39xX15xX5fxX3xXexX1x18d67xX15xX5fxX3xXexX1xXbfxX2fdxX15xX5fxX3xX3axX57xXdxX3xX5fxXdxX1d5xX3axXa4exX9fxX3xX578xX15xX5fxX3xX15xX1xX314xX15xX3xX3axX57xX15xX1xX11bxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12bxX20xX53xXa8xXaxX12xXcxX1xX10xX20xX3xX53xX34axX3xX140xXa2xX20xX3xX4xX43bxX6xX3xXcxX1xX10xX3xX4bexX20xX15xX4c1xX10xX64xX10xX15xX4xX10xX3xX12bxX20xX6xX64xX53xX9fxX3xXexX39xX15xX5fxX3xXexX64xXbfxX90xX15xX5fxX3xX17xXdxX15xX1xX3xXexX1dxX3xX9cxX9dxX3xX7xX29xX3xXbbxX57xXexX3xX3cxX9fxX3cxX11axX3xX34xX21xX20xX3xX15xX39xX3axX3xX3cxX3dxX3cxX3dxX3xX15xX1xX2bfxX3xXexX39xX15xX5fxX3xXbbxX25xX26xX3xXexXbfxX9fxX3xXexX1xX61xX3xXexX64xXbfxX2bfxX15xX5fxX3xX5xX6xX20xX3xXbbxX5bxX15xX5fxX3xXexX39xX15xX5fxX3xXexX64xXbfxX90xX15xX5fxX3xX3axX57xX15xX1xX9fxX3xX34xX21xX3xXexX39xX15xX5fxX3xXexX64xXbfxX90xX15xX5fxX3xX15xX39xX15xX5fxX3xX7xX26xX314xXexX3xX15xX1xX6xX15xX1xX3xX1xX2fdxX15xX11bxX3xXcxX64xX20xX15xX5fxX3xX17xX1xXdxX3xXbbxX281xX9fxX3xXexX39xX15xX5fxX3xXexX64xXbfxX90xX15xX5fxX3xX17xXdxX15xX1xX3xXexX1dxX3xX4xX43bxX6xX3xXcxX64xX26xX15xX5fxX3xX7bcxX26xX20cxX4xX3xXexX64xX20xX15xX5fxX3xX15xX39xX3axX3xXexX104xXdxX3xX4xX74cxX15xX5fxX3xX7xX29xX3xX4xX1d5xXdxX3xXexX1xXdxX307xX15xX3xX90xX3xX3axX108xX4xX3xX165xX9fxX156xX11axX9fxX3xX4xX6xX20xX3xX1xX2fdxX15xX3xX3axX108xX4xX3xX165xX11axX3xXexX1fdxX3xX4xX1xX108xX4xX3xX15xX21xXa8xX3xX53xX34axX3xX140xXa2xX20xX3xX4xX1xX20xX3xXcxX64xX26xX15xX5fxX3xX7bcxX26xX20cxX4xX3xX15xX39xX3axX3xX3cxX3dxX2xX155xX11bxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX89axX26xXexX1xX20xX64xXaxX12xXcxX1xX10xX20xX3xX53xX6xX15xX5fxX4xX20xX15xX5fxX7xX6xX15xX11bxX34xX15xX0xX41xXbxX12
Theo dangcongsan.vn