Thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp (Bài 1): Vì sao vẫn khó?
(vhds.baothanhhoa.vn) - Mặc dù tỉnh Thanh Hóa đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách về phát triển nông nghiệp, nông thôn và doanh nghiệp (DN) trong lĩnh vực nông nghiệp. Song hiện nay, doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp còn hạn chế cả về số lượng và quy mô, chưa tương xứng với tiềm năng phát triển nông nghiệp của tỉnh.
4f5ax55b1x7bf3x7f38x55bcx716ax83f6x72e6x5087xX7xad3dxd7faxbd87x67ebx90afxdd7axX5xa1a6xXax5471xXcxX1x8180xX3xX1xde86xXexX3x65c0xd346xX15xX3xXex709cxX3x72d2x9f52xdc55xX3xX5x82e7x892cxX1xX3xX22xa005xX4xX3xX28x83efxX28x916exX3xX28xX32xX1xXdx5182xXbxX3xc7bcx9cd1xX23xXdxX3xX2x586dxcd1dxX3xd207x6efbxX3xX7xX6xX24xX3xX22xa7b9xX28xX3xc2a7xX1x84b7xb973xX0xd85fxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx96bexX10xX6x97d8xXaxX12xcf58xd941xX4xX3xX66x8fbexX3xXexadd0xX28xX1xX3xXcxX1xX6xX28xX1xX3xX63xX51xX6xX3xX1bx5cd0xX3xab13xX6xX28xX3xX1xX23xX28xX1xX3xX28xX1xXdx6179xX15xX3xX4xX1xc7c7xX3xXexa69dxX20x9869xX28xX32xdad3xX3xX4xX1x8b63xX28xX1xX3xX7xcd66xX4xX1xX3xX22xX8exX3xXbxX1xXa4xXexX3xXexX96xXdxb1f0xX28xX3xX28xX30xX28xX32xX3xX28xX32xX1xXdxX38xXbxX9bxX3xX28xX30xX28xX32xX3xXexX1xX30xX28xX3xX22xX23xX3xX66xX24xX6xX28xX1xX3xX28xX32xX1xXdxX38xXbxX3xX3bx7c5dx7d03xX41xX3xXexX96xX24xX28xX32xX3xX5xX27xX28xX1xX3xX22xX2cxX4xX3xX28xX30xX28xX32xX3xX28xX32xX1xXdxX38xXbx8a46xX3x8970xX24xX28xX32xX3xX1xXdxX38xX28xX3xX28xX6xba6exX9bxX3xX66xX24xX6xX28xX1xX3xX28xX32xX1xXdxX38xXbxX3xX1bxX1cxX15xX3xXexX20xX3xX22xX23xX24xX3xX5xX27xX28xX1xX3xX22xX2cxX4xX3xX28xX30xX28xX32xX3xX28xX32xX1xXdxX38xXbxX3xX4xb75axX28xX3xX1x8b53xX28xX3xX4xX1x9acdxX3xX4x7d18xX3xX22xX8exX3xX7x59afxX3xX5xX20x5ef9xX28xX32xX3xX22xX23xX3x7fbfxX15xX10axX3x93d0xX30xX9bxX3xX4xX1xX20xX6xX3xXexX20xX98xX28xX32xX3x762bxe1d8xX28xX32xX3xX22xa523xXdxX3xXexXdxX8exX15cxX3xX28xbb3bxX28xX32xX3xXbxX1xXa4xXexX3xXexX96xXdxXb3xX28xX3xX28xX30xX28xX32xX3xX28xX32xX1xXdxX38xXbxX3xX4xX93xX6xX3xXexX71xX28xX1xXfcxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3cxX24xX66xX10axXaxX12xXcxX1x5613xXdxX3xX1xX13fxX28xX3xXexX1xX15xc696xX3xX1bx8926xXexX3xX28xX32xdf7fxX28xX9bxX3xXexX96xX24xX28xX32xX3xX4fxX1xXdxX3xX28xX32xX15x7bb3xX28xX3xX22xX14dxX28xX3xX1bxX1cxX15xX3xXexX20xX3xX5xX171xX28xX9bxX3xX4fxX1xX147xX3xX28xX17axX28xX32xX3xX158xX15xX6xX10axX3xX22xX13bxX28xX32xX3xX22xX14dxX28xX3xX4xX1xaf5dxX15cxX9bxX3xX5xX13fxXdxX3xX32xX6axXbxX3xX4fxX1xX51xX3xX4fxX1xX17axX28xX3xXexX1xa364xX3xXexX96xX20xX1b5xX28xX32xXfcxXfcxXfcxX3xX5xX23xX3xX28xX1xc1a6xX28xX32xX3xX4fxX1xX51xX3xX4fxX1xX17axX28xX3xX15cxX23xX3xX28xX1xXdxX8exX15xX3xX66xX24xX6xX28xX1xX3xX28xX32xX1xXdxX38xXbxX3xX1xX24xX13fxXexX3xX1bxdd30xX28xX32xX3xXexX96xX24xX28xX32xX3xX5xX27xX28xX1xX3xX22xX2cxX4xX3xX28xX30xX28xX32xX3xX28xX32xX1xXdxX38xXbxX3xX1bxX6xX28xX32xX3xX32xX6axXbxX3xXbxX1xX147xXdxXfcxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3cxX24xX66xX10axXaxX12xX0xX82xX3xX7xXexX10axX5xX10xX9xXaxX15cxX7xX24xdef3xX82xXdxX66xXdxX2a4xab9dxX24xX28xXexX2a4xc2adxX10xXdxX32xX1xXexX42xX3xX28xX24xX96xX15cxX6xX5xXaxX12xX44xX4cxX28xX3xX28xX1xX22cxX28xX32xX3xX22xX20xX171xX28xX32xX3xX15cxX1c7xX4xX3xX1bxX80xX3xX4x86a6xX0xX54xX82xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3cxX24xX66xX10axXaxX12xXcxX1xX10xX24xX3xXexX1xX14dxX28xX32xX3xX4fxX1bfxX9bxX3xXexX24xX23xX28xX3xXexX71xX28xX1xX3xX1xXdxX38xX28xX3xX4xX1xX71xX3xX4xX51xX3xde5cx71dbxX317xX3xX66xX24xX6xX28xX1xX3xX28xX32xX1xXdxX38xXbxX3xX1bxX1cxX15xX3xXexX20xX3xX22xX23xX24xX3xX28xX30xX28xX32xX3xX28xX32xX1xXdxX38xXbxX3xX28xX30xX28xX32xX3xXexX1xX30xX28xX9bxX3xX4xX1xXdxX144xX15cxX3x6b02xX9bxX34fx7b0fxX3xXexba20xX28xX32xX3xX7xX14dxX3xX66xX24xX6xX28xX1xX3xX28xX32xX1xXdxX38xXbxX3xX1bxX6xX28xX32xX3xX1xX24xX13fxXexX3xX1bxX255xX28xX32xXfcxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3cxX24xX66xX10axXaxX12xXdfxX17axX15cxX3xb1f9xc44cxX2xX34fxX9bxX3xX1xX15xX10axX38xX28xX3x68dfxX6xX28xX32xX3xc3b9xX1xXa4xX28xX1xX3xX1bxX80xX3xXexX1xX15xX3xX1xX18xXexX3xX1bxX20xX151xX4xX3xa1b0xX3xX66xX24xX6xX28xX1xX3xX28xX32xX1xXdxX38xXbxX3xX1bxX1cxX15xX3xXexX20xX3xX22xX23xX24xX3xXbxX1xXa4xXexX3xXexX96xXdxXb3xX28xX3xX4xX1xX17axX28xX3xX28xX15xX30xXdxX3xXexX96xX6xX28xX32xX3xXexX96xX13fxXdxX3xX4xX30xX28xX32xX3xX28xX32xX1xXdxX38xXbxX3xXexX1xX10xX24xX3xX4xX1xX15x845dxXdxXfcxX3xXdexX2cxX3xX4fxXdxX144xX28xX3xX1bxX1cxX15xX3xX28xX17axX15cxX3xX391xX392xX2x58adxX9bxX3xX4xXa4xX4xX3xX66xX2cxX3xXa4xX28xX3xX7xd35fxX3xX1bxXdxX3xX22xX23xX24xX3xX1xX24xX13fxXexX3xX1bxX255xX28xX32xX9bxX3xX22xX171xXdxX3xXexX355xX28xX32xX3xX158xX15xX10axX3xX15cxX30xX3xX15cxX406xXdxX3xX5xX16cxX6xX3xX2xX392xX392xX3xX28xX32xX1xX45xX28xX3xX4xX24xX28xX3xX5xX151xX28xX3xXexX1xX20xX98xX28xX32xX3xXbxX1xdf7exX15cxXfcxX3xXcxX15xX10axX3xX28xX1xXdxX1bfxX28xX9bxX3xX1bxX144xX28xX3xXexX1xX1b5xXdxX3xX1bxXdxXb3xX15cxX3xX28xX23xX10axX9bxX3xX66xX24xX3xX82xX1c2xXexX3xX5xX151xXdxX3xX22xX8exX3xXexX1xX1b5xXdxX3xXexXdxX144xXexX9bxX3xXexXdxX144xX28xX3xX1bxX255xX3xXexX96xXdxXb3xX28xX3xX4fxX1xX6xXdxX3xX4xXa4xX4xX3xX66xX2cxX3xXa4xX28xX3xX15cxX171xXdxX3xX1bxX13fxXexX3xX4fxX1xX24xX147xX28xX32xX3xX317xX392xX352xXfcxX3xX44xX23xX3xX28xX32xX24xX23xXdxX3xX4xXa4xX4xX3xX66xX2cxX3xXa4xX28xX3xX28xX23xX10axX9bxX3xX1bxX144xX28xX3xX28xX6xX10axX3xX1xX15xX10axX38xX28xX3xX39dxX6xX28xX32xX3xX3a2xX1xXa4xX28xX1xX3xX4xX2d7xX28xX32xX3xX4xX1xX20xX6xX3xXexX1xX15xX3xX1xX18xXexX3xXexX1xX1bfxX15cxX3xX1bxX20xX151xX4xX3xX66xX24xX6xX28xX1xX3xX28xX32xX1xXdxX38xXbxX3xX28xX23xX24xX3xX1bxX1cxX15xX3xXexX20xX3xX22xX23xX24xX3xX28xX30xX28xX32xX3xX28xX32xX1xXdxX38xXbxXfcxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3cxX24xX66xX10axXaxX12xX63xX15xX10axX38xX28xX3xXcxX1x57ecxX3x7587xX15x5d4fxX28xX3xX1xXdxX38xX28xX3xX4xX51xX3x5d80xX391xX3xX66xX24xX6xX28xX1xX3xX28xX32xX1xXdxX38xXbxX3xX1xX24xX13fxXexX3xX1bxX255xX28xX32xX3xXexX96xX24xX28xX32xX3xX5xX27xX28xX1xX3xX22xX2cxX4xX3xX28xX30xX28xX32xX3xX28xX32xX1xXdxX38xXbxX9bxX3xX4xX1xXdxX144xX15cxX3xX2xX41dxX9bxX317xX352xX3xX7xX14dxX3xX66xX24xX6xX28xX1xX3xX28xX32xX1xXdxX38xXbxX3xXexX96xX1bfxX28xX3xX1bxX21bxX6xX3xX82xX23xX28xXfcxX3xXcxX96xX24xX28xX32xX3xX1bxX51xX9bxX3xX28xX1xXdxX8exX15xX3xX66xX24xX6xX28xX1xX3xX28xX32xX1xXdxX38xXbxX3xX1bxX6xX28xX32xX3xX1bxX1cxX15xX3xXexX20xX3xX7xX147xX28xX3xX16bxX15xX1c2xXexX3xX22xX171xXdxX3xX158xX15xX10axX3xX15cxX30xX3xX5xX171xX28xX9bxX3xX28xX1xX20xX42xX3xX3a2xX30xX28xX32xX3xXexX10axX3xXcxXdfxX63xX63xX3xXdexX21bxX4xX1xX3xX22x7bcfxX3xX28xX30xX28xX32xX3xX28xX32xX1xXdxX38xXbxX3xX63xX6xXbxXbxX10axX3xc4e2xX96xX6xX96xX15cxX3xX1bxX1cxX15xX3xXexX20xX3xX5xXdxX1bfxX28xX3xX4fxX144xXexX3xX4xX1xX17axX28xX3xX28xX15xX30xXdxX3xX32xX23xX3xX5xX30xX28xX32xX3xX15cxX23xX15xX3xXexX1xX20xX98xX28xX32xX3xXbxX1xX472xX15cxX9bxX3xX22xX171xXdxX3xX158xX15xX10axX3xX15cxX30xX3xc31dxX392xXfcxX392xX392xX392xX3xX4xX24xX28xX54xX5xX16cxX6xX3xXexX13fxXdxX3xX4xXa4xX4xX3xX16bxX80xX42xX3xX572xX15xX574xX28xX3xXcxX1xX23xX28xX1xX9bxX3xX572xX15xX574xX28xX3xXcxX1xX1c7xX28xX32xX9bxX3xX572xX15xX574xX28xX3xXcxX574xX28xX9bxX3xX572xX15xX574xX28xX3xX44xXdxX28xX1xd6a4xX3xX3a2xX30xX28xX32xX3xXexX10axX3xX3a2xd9ffxX3xXdfxX30xX28xX32xX3xX7xX147xX28xX3xX6e2xX1xX18xX3xb279xXdxX6xX3xX1bxX1cxX15xX3xXexX20xX3xX4xX1xX17axX28xX3xX28xX15xX30xXdxX3xXexX96xX6xX28xX32xX3xXexX96xX13fxXdxX3xX32xX23xX3xXexX204xXbxX3xXexX96xX15xX28xX32xX9bxX3xX158xX15xX10axX3xXexX96xX45xX28xX1xX3xX4fxX1x8594xXbxX3xX4fxX9fxX28xX3xXexX13fxXdxX3xX16bxX80xX3xX572xX15xX574xX28xX3xX6e2xX1xX18xX9bxX3xX158xX15xX10axX3xX15cxX30xX3xX4xX1xX17axX28xX3xX28xX15xX30xXdxX3xX4fxX1xX24xX147xX28xX32xX3xX3b8xX3b8xXfcxX392xX392xX392xX3xX4xX24xX28xX54xX28xX17axX15cxX6d7xX3xX3a2xX30xX28xX32xX3xXexX10axX3xX3a2xX6e2xX3x5e1dxX1cxX15xX3xXexX20xX3xXbxX1xXa4xXexX3xXexX96xXdxXb3xX28xX3xX7xX147xX28xX3xX16bxX15xX1c2xXexX3xX22xX23xX3xX572xX15xX1c2xXexX3xX28xX1xX204xXbxX3xX4fxX1xX472xX15xX3x6cdcxX28xX3xX6e2xX1xX20xX171xX4xX3xX1bxX1cxX15xX3xXexX20xX3xX7xX147xX28xX3xX16bxX15xX1c2xXexX3xX32xXdxX14dxX28xX32xX3xX4xX574xX10axX3xX32xX6xXdxX3xX16bxX6xX28xX1xX3xXexX13fxXdxX3xX16bxX80xX3xXcxX1xX570xX3xXdexXdxX1bfxX28xXfcxXfcxXfcxX3xX63xX15xX10axX38xX28xX3xXcxX1xX570xX3xX572xX15xX574xX28xX3xX1bxX6xX28xX32xX3xXexX9fxX4xX1xX3xX4xX2cxX4xX3xXexX1xX2cxX4xX3xX1xXdxX38xX28xX3xX4xXa4xX4xX3xX32xXdxX147xXdxX3xXbxX1xXa4xXbxX3xXexX1xX15xX3xX1xX18xXexX3xX66xX24xX6xX28xX1xX3xX28xX32xX1xXdxX38xXbxX3xX1bxX1cxX15xX3xXexX20xX3xX22xX23xX24xX3xX5xX27xX28xX1xX3xX22xX2cxX4xX3xX28xX30xX28xX32xX3xX28xX32xX1xXdxX38xXbxX9bxX3xXexX96xX24xX28xX32xX3xX1bxX51xX3xXexX204xXbxX3xXexX96xX15xX28xX32xX3xX22xX23xX24xX3xX4xXa4xX4xX3xX32xXdxX147xXdxX3xXbxX1xXa4xXbxX42xX3xXcxX9fxX4xX1xX3xXexX639xX3xX1bxX1c2xXexX3xX1bxX6xXdxX9bxX3xXexX13fxX24xX3xX1bxXdxX8exX15xX3xX4fxXdxX38xX28xX3xX22xX8exX3xX158xX15x5ce1xX3xX1bxX1c2xXexX9bxX3xX32xXdxX147xXdxX3xXbxX1xX51xX28xX32xX3xX15cxX6axXexX3xX82xa4c9xX28xX32xX6d7xX3xX1xX406xX3xXexX96xX151xX3xX66xX24xX6xX28xX1xX3xX28xX32xX1xXdxX38xXbxX3xX1bxX1cxX15xX3xXexX20xX3xXbxX1xXa4xXexX3xXexX96xXdxXb3xX28xX3xX28xX30xX28xX32xX3xX28xX32xX1xXdxX38xXbxX3xX158xX15xX10axX3xX15cxX30xX3xX5xX171xX28xX9bxX3xX4xX30xX28xX32xX3xX28xX32xX1xX38xX3xX4xX6xX24xXfcxX3xXcxX15xX10axX3xX28xX1xXdxX1bfxX28xX9bxX3xX28xX1xXdxX8exX15xX3xX66xX24xX6xX28xX1xX3xX28xX32xX1xXdxX38xXbxX3xX4fxX1xXdxX3xX1bxX1cxX15xX3xXexX20xX3xX22xX23xX24xX3xX5xX27xX28xX1xX3xX22xX2cxX4xX3xX28xX30xX28xX32xX3xX28xX32xX1xXdxX38xXbxX3xXexX96xX1bfxX28xX3xX1bxX21bxX6xX3xX82xX23xX28xX3xX1xX15xX10axX38xX28xX3xX22xX4cxX28xX3xX32xX6axXbxX3xX28xX1xX22cxX28xX32xX3xX4fxX1xX51xX3xX4fxX1xX17axX28xXfcxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3cxX24xX66xX10axXaxX12xX3a2xX15xX14dxXdxX3xX28xX17axX15cxX3xX391xX392xX2xX316xX9bxX3xX3a2xX30xX28xX32xX3xXexX10axX3xXcxXdfxX63xX63xX3xXdfxX30xX28xX32xX3xX28xX32xX1xXdxX38xXbxX3xX4xX30xX28xX32xX3xX28xX32xX1xX38xX3xX4xX6xX24xX3xX7a3xX5xX6xX4fxX6xX3xX1bxX1cxX15xX3xXexX20xX3xXexX96xX1bfxX28xX3xX41dxX3xXex9b42xX3xX1bxX1d8xX28xX32xX3xX4xX1xX24xX3xX391xX9bxX391xX3xX1xX6xX3xX28xX1xX23xX3xX5xX20xX171xXdxX3xXexX13fxXdxX3xX16bxX80xX3xX572xX15xX574xX28xX3xX3cxXa4xXdxX9bxX3xX1xX15xX10axX38xX28xX3xXcxX1xX570xX3xX572xX15xX574xX28xXfcxX3x9fc5xX15xX3xXexX1xX144xX3xX4xX93xX6xX3xX7xX147xX28xX3xX16bxX15xX1c2xXexX3xXexX96xX24xX28xX32xX3xX28xX1xX23xX3xX5xX20xX171xXdxX3xX5xX23xX3xX9fxXexX3xXbxX1xX639xX3xXexX1xX15xX255xX4xX3xX22xX23xX24xX3xXexX1xX1b5xXdxX3xXexXdxX144xXexX9bxX3xX66x91c8xX3xX5xX15xX574xX28xX3xX4xX6xX28xX1xX3xXexX17axX28xX32xX3xX22xX639xX3xX22xX171xXdxX3xX28xX1xXdxX8exX15xX3xX4xX574xX10axX3xXexX96xX1d8xX28xX32xX3xX4xX51xX3xX32xXdxXa4xX3xXexX96xX21bxX9bxX3xX28xX1bfxX28xX3xXexX1xX15xX3xX28xX1xX204xXbxX3xX4xX51xX3xXexX1xXb3xX3xX32xX1c2xXbxX3xX316xX2a4xX2xX392xX3xX5xX1cxX28xX3xX7xX24xX3xX22xX171xXdxX3xX7xX147xX28xX3xX16bxX15xX1c2xXexX3xX1bxX13fxXdxX3xXexX96xX23xXfcxX3xXcxX15xX10axX3xX28xX1xXdxX1bfxX28xX9bxX3xX1bxXb3xX3xX15cx50a6xX3xX96xX255xX28xX32xX3xX15cxX30xX3xX1xX45xX28xX1xX9bxX3xX66xX24xX6xX28xX1xX3xX28xX32xX1xXdxX38xXbxX3xX28xX23xX10axX3xX22xX4cxX28xX3xX4xX13bxX28xX3xX82xX17axX28xX3xX4fxX1xX24xX17axX28xX3xX22xX45xX3xXexX1xX10xX24xX3xXexX9fxX28xX1xX3xXexX24xXa4xX28xX9bxX3xXexX1xX1b5xXdxX3xX32xXdxX6xX28xX3xX4fxX1xX1c2xX15xX3xX1xX6xX24xX3xX1xX38xX3xXexX1xX14dxX28xX32xX3xX28xX1xX23xX3xX5xX20xX171xXdxX3xX28xX23xX10axX3xX5xX23xX3xX2xX3b8xX3xX28xX17axX15cxX9bxX3xXexX96xX24xX28xX32xX3xX4fxX1xXdxX3xX1bxX51xX9bxX3xX1xX151xXbxX3xX1bxX1d8xX28xX32xX3xXexX1xX15xX1bfxX3xX1bxX1c2xXexX3xX22xX171xXdxX3xX16bxX80xX3xX4xX1xX71xX3xX317xX3xX28xX17axX15cxXfcxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3cxX24xX66xX10axXaxX12xX7a3xX28xX1xX3xX6e2xX1xX13fxX15cxX3xX44xX17axX28xX3xXcxX96xX570xX28xX32xX3xX2a4xX3xX6f1xXdxXa4xX15cxX3xX1bxX14dxX4xX3xX3a2xX30xX28xX32xX3xXexX10axX3xXcxXdfxX63xX63xX3xX28xX30xX28xX32xX3xX28xX32xX1xXdxX38xXbxX3xX4xX30xX28xX32xX3xX28xX32xX1xX38xX3xX4xX6xX24xX3xX7a3xX5xX6xX4fxX6xX9bxX3xX4xX1xX24xX3xX82xXdxX144xXexX42xX3x7f83xX44xX14dxX28xX3xX1bxX1cxX15xX3xXexX20xX3xX82x69e7xX3xX96xX6xX3xX5xX171xX28xX9bxX3xXexX96xX24xX28xX32xX3xX4fxX1xXdxX3xXexX1xX15xX1bfxX3xX1bxX1c2xXexX3xX28xX32xX1c7xX28xX3xX1xX13fxX28xX3xXexX1xX1b5xXdxX3xX32xXdxX6xX28xX3xX5xX1c2xX10axX3xX4fxX1xX1c2xX15xX3xX1xX6xX24xX3xX96xX1c2xXexX3xX4fxX1xX51xX3xX4xX1xX24xX3xX66xX24xX6xX28xX1xX3xX28xX32xX1xXdxX38xXbxX9bxX3xX4xX30xX28xX32xX3xXexX10axX3xX96xX1c2xXexX3xX15cxX24xX28xX32xX3xX15cxX15xX14dxX28xX3xX1bxX20xX151xX4xX3xXexX1xX15xX1bfxX3xX1bxX1c2xXexX3xX66xX23xXdxX3xX1xX13fxX28xX3xX1xX98xX28x6961xXfcxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3cxX24xX66xX10axXaxX12xX69xX24xX28xX32xX3xX15cxX15xX14dxX28xX3xX4xX93xX6xX3xX66xX24xX6xX28xX1xX3xX28xX32xX1xXdxX38xXbxX3xX5xX23xX3xXexX1xX144xX9bxX3xXexX15xX10axX3xX28xX1xXdxX1bfxX28xX3xXexX1xX10xX24xX3xX158xX15xX10axX3xX1bxX21bxX28xX1xX3xX22xX171xXdxX3xX4xX1c2xXbxX3xX16bxX80xX9bxX3xXexX1xX1b5xXdxX3xX32xXdxX6xX28xX3xX4xX1xX24xX3xX66xX574xX28xX3xXexX1xX15xX1bfxX3xX1bxX1c2xXexX3xX4xX1xX71xX3xX317xX3xX28xX17axX15cxX3xX28xX1bfxX28xX3xX96xX1c2xXexX3xX4fxX1xX51xX3xX22xX171xXdxX3xX1bxX21bxX6xX3xXbxX1xX20xX98xX28xX32xX3xX1bxXa4xXbxX3xX16cxX28xX32xX3xX15cxX24xX28xX32xX3xX15cxX15xX14dxX28xX3xX4xX1xX24xX3xX66xX24xX6xX28xX1xX3xX28xX32xX1xXdxX38xXbxX3xXexX1xX15xX1bfxX3xX66xX23xXdxX3xX1xX13fxX28xXfcxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3cxX24xX66xX10axXaxX12xX0xXdxX15cxX32xX3xX7xX96xX4xX9xXaxX54xX54xXdxX22xXfcxX82xX6xX24xXexX1xX6xX28xX1xX1xX24xX6xXfcxX22xX28xX54xX28xX10xX2afxX7xX54xX2xX41dxX3b8xX34fxX54xX3b8xX41dxX66xX2xX2xX3b8xX392xX392xX392xX392xXexX3b8xX391xX691xX391xX3b8xX391xX34fxX5xX2xXfcx9112xXbxX32xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3cxX24xX66xX10axXaxX12xX69xX30xX3xX1xX45xX28xX1xX3xXexX96xX1d8xX28xX32xX3xX66xX20xX6xX3xX5xX20xX171xXdxX3xX4xX30xX28xX32xX3xX28xX32xX1xX38xX3xX4xX6xX24xX3xXexX13fxXdxX3xX1xX15xX10axX38xX28xX3xXcxX1xX570xX3xX572xX15xX574xX28xXfcxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3cxX24xX66xX10axXaxX12xX0xX82xX3xX7xXexX10axX5xX10xX9xXaxX15cxX7xX24xX2a4xX82xXdxX66xXdxX2a4xX2aaxX24xX28xXexX2a4xX2afxX10xXdxX32xX1xXexX42xX3xX28xX24xX96xX15cxX6xX5xXaxX12xXdfxX1xXdxX8exX15xX3xXbdexX1bxXdxXb3xX15cxX3xX28xX32xX1xX42bxX28xXc71xX3xX5xX23xX15cxX3xX1xX13fxX28xX3xX4xX1xX144xX3xX1bxX1cxX15xX3xXexX20xX0xX54xX82xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3cxX24xX66xX10axXaxX12xXdfxX1xX22cxX28xX32xX3xX28xX17axX15cxX3xX32xX1cxX28xX3xX1bxX574xX10axX9bxX3xX4xXa4xX4xX3xX66xX24xX6xX28xX1xX3xX28xX32xX1xXdxX38xXbxX3xX1bxX1cxX15xX3xXexX20xX3xX22xX23xX24xX3xX28xX30xX28xX32xX3xX28xX32xX1xXdxX38xXbxX3xX1bxX8exX15xX3xX1xX20xX171xX28xX32xX3xX1bxX144xX28xX3xX7xX2cxX3xX1bxX1cxX15xX3xXexX20xX3xX7xX147xX28xX3xX16bxX15xX1c2xXexX9bxX3xX4fxXdxX28xX1xX3xX66xX24xX6xX28xX1xX3xXexX1xX10xX24xX3xX4xX1xX15xX406xXdxX3xX32xXdxXa4xX3xXexX96xX21bxX9bxX3xX4xX1xX18xX3xXexX96xX570xX28xX32xX3xX1bxX144xX28xX3xX22xX1c2xX28xX3xX1bxX8exX3xX82xX147xX24xX3xX1bxX147xX15cxX3xX6xX28xX3xXexX24xX23xX28xX3xXexX1xX2cxX4xX3xXbxX1xX472xX15cxX3xX4xX1xX24xX3xX4xXa4xX4xX3xX7xX147xX28xX3xXbxX1xX472xX15cxX3xX28xX30xX28xX32xX3xX28xX32xX1xXdxX38xXbxXfcxX3xX3a2xX6exX28xX32xX3xX22xX171xXdxX3xX1bxX51xX3xX5xX23xX3xX1bxX1cxX15xX3xXexX20xX3xX16bxX574xX10axX3xX66xX2cxX28xX32xX3xX4xX98xX3xX7xXac8xX3xX1xX13fxX3xXexX1cxX28xX32xX3xX4fxXdxX1bfxX28xX3xX4xX14dxX9bxX3xXa4xXbxX3xX66xX639xX28xX32xX3xXexXdxX144xX28xX3xX82xX255xX3xX4fxX1xX24xX6xX3xX1xX570xX4xX3xX2a4xX3xX4fxX897xX3xXexX1xX15xX204xXexX3xX22xX23xX24xX3xX7xX147xX28xX3xX16bxX15xX1c2xXexX6d7xX3xX28xX1xXdxX8exX15xX3xX66xX24xX6xX28xX1xX3xX28xX32xX1xXdxX38xXbxX3xX1bxX6xX28xX32xX3xX4xX51xX3xX1xX20xX171xX28xX32xX3xX1bxX1cxX15xX3xXexX20xX3xX4xXa4xX4xX3xX28xX1xX23xX3xX7xX98xX3xX4xX1xX144xX3xX4xX1xX24xX3xX7xX147xX28xX3xXbxX1xX472xX15cxX3xX28xX1xX8aexX15cxX3xX82xX147xX24xX3xX1bxX147xX15cxX3xX4xX1xX1c2xXexX3xX5xX20xX151xX28xX32xX3xX7xX6xX15xX3xXexX1xX15xX3xX1xX24xX13fxX4xX1xXfcxX3xXcxX15xX10axX3xX28xX1xXdxX1bfxX28xX9bxX3xX66xX24xX3xXbxX1xX1cxX28xX3xX5xX171xX28xX3xX4xXa4xX4xX3xX66xX24xX6xX28xX1xX3xX28xX32xX1xXdxX38xXbxX3xX1bxX1cxX15xX3xXexX20xX3xX22xX23xX24xX3xX28xX30xX28xX32xX3xX28xX32xX1xXdxX38xXbxX3xXexX96xX1bfxX28xX3xX1bxX21bxX6xX3xX82xX23xX28xX3xXexX71xX28xX1xX3xX5xX23xX3xX66xX24xX6xX28xX1xX3xX28xX32xX1xXdxX38xXbxX3xX22xc1c7xX6xX3xX22xX23xX3xX28xX1xXbebxX9bxX3xXexX1xX1b5xXdxX3xX32xXdxX6xX28xX3xXexX1xX23xX28xX1xX3xX5xX204xXbxX3xX4fxX1xX30xX28xX32xX3xX5xX574xX15xX9bxX3xX28xX1bfxX28xX3xX28xX32xX15xX1d8xX28xX3xX22xX14dxX28xX3xX1xX13fxX28xX3xX4xX1xX144xX9bxX3xX22xX45xX3xX22xX204xX10axX3xX158xX15xX10axX3xX15cxX30xX3xX1bxX1cxX15xX3xXexX20xX3xX22xX4cxX28xX3xX4xX13bxX28xX3xX28xX1xXbebxX9bxX3xX5xde83xX9bxX3xX22xXdxX38xX4xX3xXexXdxX1bfxX15xX3xXexX1xX639xX3xX4xXa4xX4xX3xX7xX147xX28xX3xXbxX1xX472xX15cxX3xX4xX1xX93xX3xX10axX144xX15xX3xX5xX23xX3xXexX1xX21bxX3xXexX96xX20xX1b5xX28xX32xX3xX28xX255xXdxX3xXexX71xX28xX1xXfcxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3cxX24xX66xX10axXaxX12xXcxX1xX2cxX4xX3xXexX144xX3xX4xX1xX24xX3xXexX1xX1c2xX10axX9bxX3xX1bxX1cxX15xX3xXexX20xX3xX22xX23xX24xX3xX5xX27xX28xX1xX3xX22xX2cxX4xX3xX28xX30xX28xX32xX3xX28xX32xX1xXdxX38xXbxX3xX4xX1xX20xX6xX3xX1xX1c2xXbxX3xX66xX4cxX28xX3xX4xXa4xX4xX3xX66xX24xX6xX28xX1xX3xX28xX32xX1xXdxX38xXbxX3xX66xX24xX3xX4fxX1xX30xX28xX32xX3xXexX1xX15xX3xX1bxX20xX151xX4xX3xX5xX151xXdxX3xX28xX1xX15xX204xX28xX3xX28xX1xX6xX28xX1xX9bxX3xX158xX15xX6xX10axX3xX22xX13bxX28xX32xX3xX22xX14dxX28xX3xX4xX1xX204xX15cxX9bxX3xX22xXdxX38xX4xX3xX1bxX1cxX15xX3xXexX20xX3xX5xX15xX30xX28xX3xXexXdxX8exX15cxX3xX472xX28xX3xX28xX1xXdxX8exX15xX3xX96xX93xXdxX3xX96xX24xX3xXexX105exX3xXexX1xXdxX1bfxX28xX3xXexX6xXdxX9bxX3xX66xX21bxX4xX1xX3xX82xX38xX28xX1xX9bxX3xX32xXdxXa4xX3xX4xX147xX9bxX3xXexX1xX21bxX3xXexX96xX20xX1b5xX28xX32xXfcxX3xXcxX1xX1bfxX15cxX3xX22xX23xX24xX3xX1bxX51xX9bxX3xX1xX13fxX3xXexX1cxX28xX32xX3xX28xX30xX28xX32xX3xX28xX32xX1xXdxX38xXbxX9bxX3xX28xX30xX28xX32xX3xXexX1xX30xX28xX3xX4xX13bxX28xX3xX10axX144xX15xX3xX4fxX72bxX15cxX9bxX3xX28xX1xX1c2xXexX3xX5xX23xX3xXac8xX3xX4fxX1xX15xX3xX22xX2cxX4xX3xX15cxXdxX8exX28xX3xX28xX18xXdxX9bxX3xX22xX6exX28xX32xX3xX7xX574xX15xX9bxX3xX22xX6exX28xX32xX3xX16bxX6xX9bxX3xX5xX23xX15cxX3xX1xX13fxX28xX3xX4xX1xX144xX3xX7xX16cxX4xX3xX4xX13fxX28xX1xX3xXexX96xX6xX28xX1xX3xX22xX23xX3xXexX1xX15xX3xX1xX18xXexX3xX1bxX1cxX15xX3xXexX20xX6d7xX3xX158xX15xX10axX3xX15cxX30xX3xX7xX147xX28xX3xX16bxX15xX1c2xXexX3xX28xX1xXbebxX3xX5xX10c2xX9bxX3xX15cxX6xX28xX1xX3xX15cxX18xX28xXfcxX3xX3cxX1bfxX28xX3xX4xX13fxX28xX1xX3xX1bxX51xX9bxX3xX1xX38xX3xXexX1xX14dxX28xX32xX3xXbxX1xXa4xXbxX3xX5xX15xX204xXexX9bxX3xX4xX98xX3xX4xX1xX144xX3xX4xX1xX9fxX28xX1xX3xX7xXa4xX4xX1xX3xX4xX13bxX28xX3xX28xX1xXdxX8exX15xX3xX82xX1c2xXexX3xX4xX204xXbxX9bxX3xX4xXa4xX4xX3xX4xX1xX9fxX28xX1xX3xX7xXa4xX4xX1xX3xX20xX15xX3xX1bxX80xXdxX3xX4xX1xX24xX3xX66xX24xX6xX28xX1xX3xX28xX32xX1xXdxX38xXbxX3xX1bxX1cxX15xX3xXexX20xX3xX22xX23xX24xX3xX28xX30xX28xX32xX3xX28xX32xX1xXdxX38xXbxX9bxX3xX28xX30xX28xX32xX3xXexX1xX30xX28xX3xX4xX1xX20xX6xX3xXexX1xX2cxX4xX3xX7xX2cxX3xX1xX1c2xXbxX3xX66xX4cxX28xX3xX1bxX14dxXdxX3xX22xX171xXdxX3xX4xXa4xX4xX3xX28xX1xX23xX3xX1bxX1cxX15xX3xXexX20xXfcxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3cxX24xX66xX10axXaxX12xX776xXb3xX3xX4xXa4xX4xX3xX66xX24xX6xX28xX1xX3xX28xX32xX1xXdxX38xXbxX3xXbdexX15cxX6axX28xX3xX15cxX23xXc71xX3xX1xX98xX28xX3xXexX96xX24xX28xX32xX3xX22xXdxX38xX4xX3xX1bxX1cxX15xX3xXexX20xX3xX22xX23xX24xX3xX28xX30xX28xX32xX3xX28xX32xX1xXdxX38xXbxX9bxX3xX28xX32xX23xX28xX1xX3xXdfxX30xX28xX32xX3xX28xX32xX1xXdxX38xXbxX3xXcxX1xX6xX28xX1xX3xX63xX51xX6xX3xX4xX2d7xX28xX32xX3xX1bxX6xX28xX32xX3xX4fxX1xX15xX10axX144xX28xX3xX4fxX1xX9fxX4xX1xX3xX4xXa4xX4xX3xX1bxX21bxX6xX3xXbxX1xX20xX98xX28xX32xX3xXbxX1xXa4xXexX3xXexX96xXdxXb3xX28xX9bxX3xX28xX574xX28xX32xX3xX4xX6xX24xX3xX4xXa4xX4xX3xX1xX45xX28xX1xX3xXexX1xX16cxX4xX3xXexX355xX3xX4xX1xX16cxX4xX3xX7xX147xX28xX3xX16bxX15xX1c2xXexX6d7xX3xX1bxX472xX10axX3xX15cxX13fxX28xX1xX3xX22xXdxX38xX4xX3xXexX1xX23xX28xX1xX3xX5xX204xXbxX3xX28xX1xXdxX8exX15xX3xX1xX151xXbxX3xXexXa4xX4xX3xX16bxX80xX3xX4fxXdxXb3xX15xX3xX15cxX171xXdxX9bxX3xX4xXa4xX4xX3xX28xX1xX51xX15cxX3xX1xX255xX3xX1bxXb3xX3xX5xXdxX1bfxX28xX3xX4fxX144xXexX9bxX3xX82xX1c7xXexX3xXexX6xX10axX3xX22xX171xXdxX3xX66xX24xX6xX28xX1xX3xX28xX32xX1xXdxX38xXbxX3xX7xX147xX28xX3xX16bxX15xX1c2xXexX3xX96xX6xX3xX7xX147xX28xX3xXbxX1xX472xX15cxX3xXexX1xX10xX24xX3xX10axX1bfxX15xX3xX4xX1cxX15xX3xX4xX93xX6xX3xXexX1xX21bxX3xXexX96xX20xX1b5xX28xX32xXfcxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7a3xX15xXexX1xX24xX96xXaxX12xX776xX30xX28xX32xX3xX63xX24xX23xX28xX32xX0xX54xXbxX12
Đông Hoàng