[Infographics] - Phân biệt Covid-19 và sốt xuất huyết
(vhds.baothanhhoa.vn) - Sốt xuất huyết và COVID-19 đều là các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm gây dịch do virus. Hai bệnh tuy triệu chứng ban đầu giống nhau nhưng có những điểm đặc trưng riêng về yếu tố dịch tễ, đường lây truyền cũng như bệnh cảnh.
fb82x18951x123eex10173x14f2bx136c6x18c51x13d07xfb8axX7x135e3x108cfx17683x1493fx1729ex15cdbxX5x12d09xXax13908x137efx11b46xfd69x1612dx1921dx15993x14a32xX6xXbxX1xXdxX4xX7x108d8xX3x14ea0xX3x15e19xX1x1a2cexX15xX3x16290xXdx13841xXexX3x10af8xX17x173f2xXdx15808xX22xX2x1833axX3xX30x195dfxX3xX7x136b0xXexX3x13d34x159e0x13dcbxXexX3xX1xX3fx19579x17d64xXexX0x13f35xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx18f7dxX10xX6xX32xXaxX12x18637xX3bxXexX3xX3exX3fxX40xXexX3xX1xX3fxX45xX46xXexX3xX30xX38xX3xX2ex1084bx167f5xX14x12e42xX22xX2xX35xX3x1801fx16413xX3fxX3xX5xX38xX3xX4x1098exX4xX3xX29xX2bxX15xX1xX3xXexX19xX3fxX45xX7axX15xX3xX15xX1xXdx16673x107a3xX3xX15xX18xX3fxX45xX3xX1xXdx14de0xX94xX3xX18xX26xX45xX3xX32x13081xX4xX1xX3xX32xX17xX3xX30xXdxX19xX3fxX7x11b18xX3xX58xX6xXdxX3xX29xX2bxX15xX1xX3xXexX3fxX45xX3xXexX19xXdxX2bxX3fxX3xX4xX1x137c0xX15xX18xX3xX29xX6xX15xX3xX79x12150xX3fxX3xX18xXdxX3bxX15xX18xX3xX15xX1xX6xX3fxX3xX15xX1x188d4xX15xX18xX3xX4x1a06bxX3xX15xX1x10ed9xX15xX18xX3xX79xXdxX9dxX94xX3xX79x1723cxX4xX3xXexX19xXe1xX15xX18xX3xX19xXdx12fc8xX15xX18xX3xX30xX7axX3xX45xX46xX3fxX3xXexX3bxX3xX32xXa5xX4xX1xX3xXexX93x1519bxX3xX79xXe1xfe39xX15xX18xX3xX5xX26xX45xX3xXexX19xX3fxX45xX7axX15xX3xX4xfedexX15xX18xX3xX15xX1xXe1xX3xX29xX2bxX15xX1xX3xX4x18170xX15xX1xXb1xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx19c80xX3fxXexX1xX17xX19xXaxX12xX0xXdxX94xX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX32xXexX1xX3fxX94xX29xX3xX32xX1xXdxX32xX10xX3xXdxX2exX10xX15xXexX10xX19xXaxX3xX7xXexX45xX5xX10xX9xXax19c69xXdxX32xXexX1xfebbxX3x11d8cx113b2xX182xXbxX3ex136a3xX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX17fxX3x14fa9x18dc4x17035xXbxX3exX186xXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX49xX49xXdxX30xXb1xX29xX6xX17xXexX1xX6xX15xX1xX1xX17xX6xXb1xX30xX15xX49xX15xX10xX17axX7xX49xX192xX2xX191xX192xX49xX2xX35xX35xX32xX191xX2x12849xX2xX2xX190xX1c1xXexX35xX1c1xX181xX1c1xX5xfc6axX22xXbxX1xX6xX15xX22xX29xXdxX10xXexX22xX4xX17xX30xXdxX32xX2xX35xX22xX30xX6xXb1x15d5bxXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX18xX19xX6xXbxX1xXdxX4xX7xX20xX3xX22xX3xX24xX1xX26xX15xX3xX29xXdxX2bxXexX3xX2exX17xX30xXdxX32xX22xX2xX35xX3xX30xX38xX3xX7xX3bxXexX3xX3exX3fxX40xXexX3xX1xX3fxX45xX46xXexXaxX3xX17axXdxX32xXexX1xX9xXaxX181xX182xX182xXaxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX9xXaxX190xX191xX192xXaxX3xX49xX12xX0xXdxX94xX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX2exX10xX15xXexX10xX19xXaxX3xX7xXexX45xX5xX10xX9xXaxX17axXdxX32xXexX1xX17fxX3xX181xX182xX182xXbxX3exX186xX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX17fxX3xX192xX2xX1c1xX1ccxXbxX3exX186xXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX49xX49xXdxX30xXb1xX29xX6xX17xXexX1xX6xX15xX1xX1xX17xX6xXb1xX30xX15xX49xX15xX10xX17axX7xX49xX192xX2xX191xX192xX49xX2xX35xX35xX32xX191xX2xX1c1xX192xX192xX190x11e9cxXexX2a7xX182xX1ccxX192xX5xX182xX22xXbxX1xX6xX15xX22xX29xXdxX10xXexX22xX4xX17xX30xXdxX32xX2xX35xX22xX30xX6xXb1xX1e3xXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX18xX19xX6xXbxX1xXdxX4xX7xX20xX3xX22xX3xX24xX1xX26xX15xX3xX29xXdxX2bxXexX3xX2exX17xX30xXdxX32xX22xX2xX35xX3xX30xX38xX3xX7xX3bxXexX3xX3exX3fxX40xXexX3xX1xX3fxX45xX46xXexXaxX3xX17axXdxX32xXexX1xX9xXaxX181xX182xX182xXaxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX9xXaxX192xX2xX1c1xX1ccxXaxX3xX49xX12x16f8dxX6xXdxX3xX58xX3fxX45xX7axX15xX0xX49xXbxX12
Mai Huyền