Sản phẩm OCOP huyện Quan Hoá sẵn sàng phục vụ thị trường tết
(vhds.baothanhhoa.vn) - Những ngày này các cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP và sản phẩm tiềm năng mang giá trị địa phương ở huyện Quan Hoá đang gia tăng sản xuất để đáp ứng các đơn hàng trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
becx4cc8x3e4ax74a9x2e54x5c24x422ex66b1x5f85xX7x85d5x463fx8749xd69x1fecx66f2xX5x84f5xXax31fbx323ax3dc9x7dcaxX3xXbxX1x800ax600bxX3x6a22x57e8xX1cx6f01xX3xX1x55f9x5fecx83f1xX15xX3x73faxX22xX6xX15xX3x5edax6008x60c2xX3xX7x8a7cxX15xX3xX7x90a4xX15x4ab4xX3xXbxX1x5886xX4xX3x61abxX3bxX3xXexX1x64e8xX3xXex1d20x234ax4346xX15xX37xX3xXex42c4xXexX0x6d61xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2cxX10xX6x10d4xXaxX12x59baxX1x1c23xX15xX37xX3xX15xX37xX35xX23xX3xX15xX35xX23xX3xX4xX2exX4xX3xX4x34d6xX3xX7x366exX3xX7xX14xX15xX3x29acxX22x5634xXexX3xX7xX14xX15xX3xXbxX1xX19xX1axX3xX1cxX1dxX1cxX1fxX3xX3exX35xX3xX7xX14xX15xX3xXbxX1xX19xX1axX3xXexXdx61a1xX1axX3xX15x6ebcxX15xX37xX3xX1axX6xX15xX37xX3xX37xXdxX2exX3xXexX46xX43xX3x1522xX43xX6xX3xXbxX1xX47xX79xX15xX37xX3xX7cxX3xX1xX22xX23xX24xX15xX3xX27xX22xX6xX15xX3xX2cxX2dxX2exX3xXb8xX6xX15xX37xX3xX37xXdxX6xX3xXexXa7xX15xX37xX3xX7xX14xX15xX3xX82xX22xX84xXexX3xXb8x649exX3xXb8xX2exXbxX3x7c9fxX15xX37xX3xX4xX2exX4xX3xXb8xX79xX15xX3xX1xX35xX15xX37xX3xXexX46xX2dxX15xX37xX3xX3exX35xX3xX7xX6xX22xX3xXcxX4dxXexX3xX65xX37xX22xX23x245fxX15xX3xXb8xX2exX15xX3xX65xX1x3441xX1axX3x873cx94caxX15xX3x5358x7135xX128xX128x6f3bxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx19ecxX2dxX62xX23xXaxX12xX0xXdxX1axX37xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1dxX10xX15xXexX10xX46xXaxX3xX7xXexX23xX5xX10xX9xXax8b9cxXdxX62xXexX1x8a82xX3x7262xX129xX129xXbxX82x339axX3xX1xX10xXdxX37xX1xXexX163xX3x750exX129xX129xXbxX82xX16axXaxX3xX7xX46xX4xX9xXaxX50xX50xXdxX3exX12cx74d5xX6xX2dxXexX1xX6xX15xX1xX1xX2dxX6xX12cxX3exX15xX50xX15xX10xX15exX7xX50xX128xX128xX129xX128xX50xX2xX174xX2xX62xX128xX2xX129x155cxX174xX2x57e3xXexX1a9xX2x6680xX165x777dxX5xX129xX12cx64b8xXbxX37x6097xX46xX9xX174xX1afx2d9axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xXbxX1xX19xX1axX3xX1cxX1dxX1cxX1fxX3xX1xX22xX23xX24xX15xX3xX27xX22xX6xX15xX3xX2cxX2dxX2exX3xX7xX31xX15xX3xX7xX35xX15xX37xX3xXbxX1xX3bxX4xX3xX3exX3bxX3xXexX1xX43xX3xXexX46xX47xX48xX15xX37xX3xXexX4dxXexXaxX3xX15exXdxX62xXexX1xX9xXaxX165xX129xX129xXaxX3xX1xX10xXdxX37xX1xXexX9xXaxX174xX129xX129xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dxX6xXbxXexXdxX2dxX15xXaxX12xXcxX1xX48xXdxX3xX37xXdxX6xX15xX3x738axX22xX6xX3xX1xX22xX23xX24xX15xX3xX27xX22xX6xX15xX3xX2cx1b5fxX6xX3xXb8x1bdbxX3x5603xX1x4659xX4xX3xXbxX1xX3bxX4xX3xX254xX1xX24exX3xX254xX1xXa7xX15x4abexX3xX15x7c47xX3xX5x4b48xX4xX266xX3xX82xX121xX23xX3xX62xX26cxX15xX37xX3xXexX1xX47xX79xX15xX37xX3xX1xXdxX24xX22xX266xX3xX15xX121xX15xX37xX3xX4xX6xX2dxX3xX37xXdxX2exX3xXexX46xX43xX3xX4xX1xX2dxX3xX7xX14xX15xX3xXbxX1xX19xX1axX3xX3ex650axX15xX37xX3xX1axXdxXa3xX15xX12cxX3x68fcxX4dxX15xX3xX15xX6xX23xX266xX3xXexX46xX118xX15xX3xXb8xX43xX6xX3xX186xX35xX15xX3xX1xX22xX23xX24xX15xX3xX4xX24exX3xX1a6xX3xX7xX14xX15xX3xXbxX1xX19xX1axX3xX1cxX1dxX1cxX1fxX3xX4xX84xXbxX3xXex576dxX15xX1xX266xX3xXexX46xX7cxX3xXexX1xX35xX15xX1xX3xX1xX22xX23xX24xX15xX3xX62x4426xX15xX3xXb8xX125xX22xX3xX3exXa3xX3xX7xX14xX15xX3xXbxX1xX19xX1axX3xX1cxX1dxX1cxX1fxX3xXexX46xX2dxX15xX37xX3xX7x575exX3xX1bbxX3xX1xX22xX23xX24xX15xX3xX1axXdxXa3xX15xX3xX15x6cf0xXdxX3xX4xX6xX2dxX3xX4x8386xX6xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX2cxX24exX6xX12cxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13cxX2dxX62xX23xXaxX12xX0xXdxX1axX37xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1dxX10xX15xXexX10xX46xXaxX3xX7xXexX23xX5xX10xX9xXaxX15exXdxX62xXexX1xX163xX3xX165xX129xX129xXbxX82xX16axX3xX1xX10xXdxX37xX1xXexX163xX3xX1bbxX129xX129xXbxX82xX16axXaxX3xX7xX46xX4xX9xXaxX50xX50xXdxX3exX12cxX186xX6xX2dxXexX1xX6xX15xX1xX1xX2dxX6xX12cxX3exX15xX50xX15xX10xX15exX7xX50xX128xX128xX129xX128xX50xX2xX174xX2xX62xX128xX2xX129xX1a6xX174xX1adxX1adxXexX1a6xX174xX1afxX1afxX2xX5xX129xX12cxX1b3xXbxX37xX1b6xX46xX9xX1bbxX1adxX128xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xXbxX1xX19xX1axX3xX1cxX1dxX1cxX1fxX3xX1xX22xX23xX24xX15xX3xX27xX22xX6xX15xX3xX2cxX2dxX2exX3xX7xX31xX15xX3xX7xX35xX15xX37xX3xXbxX1xX3bxX4xX3xX3exX3bxX3xXexX1xX43xX3xXexX46xX47xX48xX15xX37xX3xXexX4dxXexXaxX3xX15exXdxX62xXexX1xX9xXaxX165xX129xX129xXaxX3xX1xX10xXdxX37xX1xXexX9xXaxX1bbxX129xX129xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dxX6xXbxXexXdxX2dxX15xXaxX12xX1dx7e52xX15xX37xX3xXexX23xX3xXcxX65xX2cxX2cxX3xc29xX47xX48xX15xX37xX3xX1dxX6xX3xX124xX6xX3xX7cxX3xXexX1xX43xX3xXexX46xX84xX15xX3xX2cx93c2xXdxX3x450exX22xX121xX15xX3xX4xX24exX3xX7xX14xX15xX3xXbxX1xX19xX1axX3xX1axXa7xX15xX37xX3xX254xX1xX445xX3xX451xX47xX48xX15xX37xX3xX1dxX6xX3xX124xX6xX3xXb8xX47x127axX4xX3xX4xX445xX15xX37xX3xX15xX1x784cxX15xX3xX5xX35xX3xX7xX14xX15xX3xXbxX1xX19xX1axX3xX1cxX1dxX1cxX1fxX3xX15xXa7xX1axX3xX128xX129xX128xX2xX12cxX3x7a34xX15xX1xX3xX1fxX1x5d53xX1axX3x2e2axXa7xX15xX3xXcxX1xX22xX23xXa3xX15xX266xX3xXb8xX4c2xXdxX3xXb8xXdxX24xX15xX3xX1dxX445xX15xX37xX3xXexX23xX266xX3xX4xX1xX2dxX3xX186xXdxX4dxXexX163xX3xX13xX6xX22xX3xX254xX1xXdxX3xXb8xX47xX494xX4xX3xX4xX445xX15xX37xX3xX15xX1xX49exX15xX266xX3xX7xX14xX15xX3xXbxX1xX19xX1axX3xXexXdxX118xX22xX3xXexX1xX3bxX3xX62x4f2dxX3xX62xX35xX15xX37xX3xX1xX79xX15xX3xXexX46xX118xX15xX3xXexX1xX43xX3xXexX46xX47xX48xX15xX37xX12cxX3xX65xX1xX67xX15xX37xX3xX15xX37xX35xX23xX3xX4xX22xX318xXdxX3xX15xXa7xX1axX266xX3xX5xX47xX494xX15xX37xX3xXb8xX79xX15xX3xX1xX35xX15xX37xX3xX254xX1xX2exX3xX5x32baxX15xX266xX3xXexXa7xX15xX37xX3xX1a6xX129x57c6xX3xX7xX2dxX3xX3exX55dxXdxX3xX254xX1xXdxX3xX4xX1xX47xX6xX3xXb8xX47xX494xX4xX3xX4xX445xX15xX37xX3xX15xX1xX49exX15xX3xX5xX35xX3xX7xX14xX15xX3xXbxX1xX19xX1axX3xX1cxX1dxX1cxX1fxX3xX4xX84xXbxX3xXexX2e3xX15xX1xX12cxX3x171bxX55dxX4xX3xXex1ebfxX15xX1xX266xX3xX62xX43xXbxX3xX4xX22xX318xXdxX3xX15xXa7xX1axX3xX1dxX445xX15xX37xX3xXexX23xX3xXb8xX47xX6xX3xX46xX6xX3xXexX1xX43xX3xXexX46xX47xX48xX15xX37xX3xX254xX1xX2dxX14xX15xX37xX3xX2xX129xX3xXexX84xX15xX3xX1axXa7xX15xX37xX3xX254xX1xX445xX3xX62xX4c2xX15xX37xX3xX1axXdxX4dxX15xX37xX3xX3exX35xX3xX7xX494xXdxX266xX3xX62xX2dxX6xX15xX1xX3xXexX1xX22xX3xXb8xX4c2xXexX3xX254xX1xX2dxX14xX15xX37xX3xX128xX1bbxX129xX3xXexX46xXdxX24xX22xX3xXb8xX469xX15xX37xX12cxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13cxX2dxX62xX23xXaxX12xX0xXdxX1axX37xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX62xXexX1xX22xX1axX186xX3xXdxX1dxX10xX15xXexX10xX46xXaxX3xX7xXexX23xX5xX10xX9xXaxX15exXdxX62xXexX1xX163xX3xX1afxX174xX1adxXbxX82xX16axX3xX1xX10xXdxX37xX1xXexX163xX3xX174xX129xX129xXbxX82xX16axXaxX3xX7xX46xX4xX9xXaxX50xX50xXdxX3exX12cxX186xX6xX2dxXexX1xX6xX15xX1xX1xX2dxX6xX12cxX3exX15xX50xX15xX10xX15exX7xX50xX128xX128xX129xX128xX50xX2xX174xX2xX62xX128xX2xX129xX1adxX129xX2xX174xXexX1a6xX1afxX1a6xX1bbxX129xX5xX129xX12cxX1b3xXbxX37xX1b6xX46xX9xX1a9xX1adxX1adxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xXbxX1xX19xX1axX3xX1cxX1dxX1cxX1fxX3xX1xX22xX23xX24xX15xX3xX27xX22xX6xX15xX3xX2cxX2dxX2exX3xX7xX31xX15xX3xX7xX35xX15xX37xX3xXbxX1xX3bxX4xX3xX3exX3bxX3xXexX1xX43xX3xXexX46xX47xX48xX15xX37xX3xXexX4dxXexXaxX3xX15exXdxX62xXexX1xX9xXaxX1afxX174xX1adxXaxX3xX1xX10xXdxX37xX1xXexX9xXaxX174xX129xX129xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dxX6xXbxXexXdxX2dxX15xXaxX12x10d5xX1xX445xX15xX37xX3xX4xX1xX2e3xX3xXexX1xX22xX118xX3xX15xX1xX121xX15xX3xX4xX445xX15xX37xX266xX3xXb8xX19xX23xX3xX1axX4c2xX15xX1xX3xX7xX14xX15xX3xX82xX22xX84xXexX3xX1axX35xX3xX4x6adbxX15xX3xXex5f9exX3xX4xX1xXf2xX4xX3xXexX46xX47xX15xX37xX3xX186xX35xX23xX266xX3xX37xXdxX55dxXdxX3xXexX1xXdxX24xX22xX3xX7xX14xX15xX3xXbxX1xX19xX1axX3xX1cxX1dxX1cxX1fxX3xX4xX330xX6xX3xXb8xX79xX15xX3xX3exX43xX3xX15xX24exXdxX3xX46xXdxX118xX15xX37xX3xX3exX35xX3xX4xX330xX6xX3xX1xX22xX23xX24xX15xX3xX15xX24exXdxX3xX4xX1xX22xX15xX37xX3xXb8xXecxX3xXb8xX19xX23xX3xX1axX4c2xX15xX1xX3xXexXdxX118xX22xX3xXexX1xX3bxX266xX3xXexXa7xX15xX37xX3xX4xX47xX48xX15xX37xX3xX23exX22xX14xX15xX37xX3xX186xX2exX3xXb8xX4dxX15xX3xX15xX37xX47xX48xXdxX3xXexXdxX118xX22xX3xX62xX2a5xX15xX37xX12cxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13cxX2dxX62xX23xXaxX12xX0xXdxX1axX37xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1dxX10xX15xXexX10xX46xXaxX3xX7xXexX23xX5xX10xX9xXaxX15exXdxX62xXexX1xX163xX3xX165xX129xX129xXbxX82xX16axX3xX1xX10xXdxX37xX1xXexX163xX3xX1adxX174xX1adxXbxX82xX16axXaxX3xX7xX46xX4xX9xXaxX50xX50xXdxX3exX12cxX186xX6xX2dxXexX1xX6xX15xX1xX1xX2dxX6xX12cxX3exX15xX50xX15xX10xX15exX7xX50xX128xX128xX129xX128xX50xX2xX174xX2xX62xX128xX2xX129xX1adxX2xX1a6xX129xXexX165xX1afxX165xX2xX2xX5xX129xX12cxX1b3xXbxX37xX1b6xX46xX9xX1bbxX174xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xXbxX1xX19xX1axX3xX1cxX1dxX1cxX1fxX3xX1xX22xX23xX24xX15xX3xX27xX22xX6xX15xX3xX2cxX2dxX2exX3xX7xX31xX15xX3xX7xX35xX15xX37xX3xXbxX1xX3bxX4xX3xX3exX3bxX3xXexX1xX43xX3xXexX46xX47xX48xX15xX37xX3xXexX4dxXexXaxX3xX15exXdxX62xXexX1xX9xXaxX165xX129xX129xXaxX3xX1xX10xXdxX37xX1xXexX9xXaxX1adxX174xX1adxXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dxX6xXbxXexXdxX2dxX15xXaxX12xX124xX43xXbxX3xX4xX22xX318xXdxX3xX15xXa7xX1axX3xX128xX129xX128xX2xX266xX3xX186xX2exX15xX1xX3xX15xX1xX252xX15xX3xX2cxX469xXdxX3xX46cxX22xX121xX15xX3x4c65xX3xX7xX14xX15xX3xXbxX1xX19xX1axX3xX1cxX1dxX1cxX1fxX3xX1a6xX3xX7xX6xX2dxX3xX15xX1xX49exX15xX3xXb8xX47xX494xX4xX3xX7xX26cxX3xX23exX22xX6xX15xX3xXexX121xX1axX266xX3xX47xX6xX3xX4xX1xX22x8fdexX15xX37xX3xX4xX330xX6xX3xXexX1xX43xX3xXexX46xX47xX48xX15xX37xX12cxX3xXcx81a5xX3xXexX1xX2exX15xX37xX3xX2xX129xX3xX121xX1axX3xX5xX43xX4xX1xX266xX3xX4xX2exX4xX3xX4xX79xX3xX7xX7cxX3xX7xX14xX15xX3xX82xX22xX84xXexX3xX186xX2exX15xX1xX3xX15xX1xX252xX15xX3xXexX46xX22xX23xXa3xX15xX3xXexX1xX318xX15xX37xX3xXexX4c2xXdxX3xXexX1xX43xX3xXexX46xX84xX15xX3xX2cxX469xXdxX3xX46cxX22xX121xX15xX3xXb8xX252xX3xXexX1xX22xX118xX3xXexX1xX118xX1axX3xX15xX1xX121xX15xX3xX4xX445xX15xX37xX266xX3xXb8xX125xX22xX3xXexX47xX3xX1axX2exX23xX3xX3exX118xX3xX3exXdxX118xX15xX3xXb8xXecxX3xXb8xX19xX23xX3xX1axX4c2xX15xX1xX3xX7xX14xX15xX3xX82xX22xX84xXexX12cxX3xXcxX1xX10xX2dxX3xX47xX55dxX4xX3xXexX5a9xX15xX1xX3xX4xX330xX6xX3xXcxX765xX3xX1xX494xXbxX3xXexX2exX4xX3xX7xX14xX15xX3xX82xX22xX84xXexX3xX186xX2exX15xX1xX3xX15xX1xX252xX15xX3xXexX46xX22xX23xXa3xX15xX3xXexX1xX318xX15xX37xX3xXexX1xX43xX3xXexX46xX84xX15xX3xX2cxX469xXdxX3xX46cxX22xX121xX15xX266xX3xX62xX43xXbxX3xXcxX4dxXexX3xX65xX1xX121xX1axX3xX124xX125xX15xX3xX4xX2exX4xX3xX1xX95axX3xX7xX14xX15xX3xX82xX22xX84xXexX3xX47xX55dxX4xX3xXexX5a9xX15xX1xX3xX4xX22xX15xX37xX3xX4xX84xXbxX3xX4xX1xX2dxX3xXexX1xX43xX3xXexX46xX47xX48xX15xX37xX3xX254xX1xX2dxX14xX15xX37xX3xX128xX1adxX927xX128xX165xX3xXexX84xX15xX3xX186xX2exX15xX1xX3xX15xX1xX252xX15xX266xX3xXexXa7xX15xX37xX3xX128xX129xX927xX1a6xX129xX568xX3xX7xX2dxX3xX3exX55dxXdxX3xX4xX2a5xX15xX37xX3xX254xd1bxX12cxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13cxX2dxX62xX23xXaxX12xX0xXdxX1axX37xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1dxX10xX15xXexX10xX46xXaxX3xX7xXexX23xX5xX10xX9xXaxX15exXdxX62xXexX1xX163xX3xX165xX129xX129xXbxX82xX16axX3xX1xX10xXdxX37xX1xXexX163xX3xX1bbxX129xX1a6xXbxX82xX16axXaxX3xX7xX46xX4xX9xXaxX50xX50xXdxX3exX12cxX186xX6xX2dxXexX1xX6xX15xX1xX1xX2dxX6xX12cxX3exX15xX50xX15xX10xX15exX7xX50xX128xX128xX129xX128xX50xX2xX174xX2xX62xX128xX2xX129xX1adxX174xX129xX1bbxXexX165xX1bbxX1bbxX128xX174xX5xX129xX12cxX1b3xXbxX37xX1b6xX46xX9xX1afxX174xX128xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xXbxX1xX19xX1axX3xX1cxX1dxX1cxX1fxX3xX1xX22xX23xX24xX15xX3xX27xX22xX6xX15xX3xX2cxX2dxX2exX3xX7xX31xX15xX3xX7xX35xX15xX37xX3xXbxX1xX3bxX4xX3xX3exX3bxX3xXexX1xX43xX3xXexX46xX47xX48xX15xX37xX3xXexX4dxXexXaxX3xX15exXdxX62xXexX1xX9xXaxX165xX129xX129xXaxX3xX1xX10xXdxX37xX1xXexX9xXaxX1bbxX129xX1a6xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dxX6xXbxXexXdxX2dxX15xXaxX12xX1dxX2a5xX15xX37xX3xX3exX55dxXdxX3xX186xX2exX15xX1xX3xX15xX1xX252xX15xX266xX3xX1axXa7xX15xX37xX3xX254xX1xX445xX266xX3xX7xX14xX15xX3xXbxX1xX19xX1axX3xX1dxX1x7798xX3xXcxX2exX15xX3xX451xX6xX3xX2cxXdxXa3xX15xX3xX731xXdxX24xXexX3xXb8xX252xX3xXb8xX47xX494xX4xX3xX4xX445xX15xX37xX3xX15xX1xX49exX15xX3xX5xX35xX3xX7xX14xX15xX3xXbxX1xX19xX1axX3xX1cxX1dxX1cxX1fxX3xX4xX84xXbxX3xXexX2e3xX15xX1xX3xX15xXa7xX1axX3xX128xX129xX128xX2xX12cxX3xX65xX1xX67xX15xX37xX3xX15xX37xX35xX23xX3xX4xX22xX318xXdxX3xX15xXa7xX1axX266xX3xXcxX765xX3xX1xX494xXbxX3xXexX2exX4xX3xX254xXdxX15xX1xX3xX62xX2dxX6xX15xX1xX3xX7xX14xX15xX3xX82xX22xX84xXexX3xX4xX1xXbfdxX3xXcxX2exX15xX3xX451xX6xX3xX2cxXdxXa3xX15xX3xX731xXdxX24xXexX3xXb8xX252xX3xXb8xX19xX23xX3xX1axX4c2xX15xX1xX3xX7xX14xX15xX3xX82xX22xX84xXexX3xXb8xXecxX3xX37xXdxX6xX3xXexXa7xX15xX37xX3xX7xX14xX15xX3xX5xX47xX494xX15xX37xX3xX4xX22xX15xX37xX3xX4xX84xXbxX3xX4xX1xX2dxX3xXexX1xX43xX3xXexX46xX47xX48xX15xX37xX12cxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13cxX2dxX62xX23xXaxX12xX0xXdxX1axX37xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1dxX10xX15xXexX10xX46xXaxX3xX7xXexX23xX5xX10xX9xXaxX15exXdxX62xXexX1xX163xX3xX165xX129xX129xXbxX82xX16axX3xX1xX10xXdxX37xX1xXexX163xX3xX1bbxX1bbxX174xXbxX82xX16axXaxX3xX7xX46xX4xX9xXaxX50xX50xXdxX3exX12cxX186xX6xX2dxXexX1xX6xX15xX1xX1xX2dxX6xX12cxX3exX15xX50xX15xX10xX15exX7xX50xX128xX128xX129xX128xX50xX2xX174xX2xX62xX128xX2xX129xX1bbxX129xX1bbxX1adxXexX174xX1afxX174xX1bbxX128xX5xX129xX12cxX1b3xXbxX37xX1b6xX46xX9xX1bbxX129xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xXbxX1xX19xX1axX3xX1cxX1dxX1cxX1fxX3xX1xX22xX23xX24xX15xX3xX27xX22xX6xX15xX3xX2cxX2dxX2exX3xX7xX31xX15xX3xX7xX35xX15xX37xX3xXbxX1xX3bxX4xX3xX3exX3bxX3xXexX1xX43xX3xXexX46xX47xX48xX15xX37xX3xXexX4dxXexXaxX3xX15exXdxX62xXexX1xX9xXaxX165xX129xX129xXaxX3xX1xX10xXdxX37xX1xXexX9xXaxX1bbxX1bbxX174xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dxX6xXbxXexXdxX2dxX15xXaxX12xX13cxX35xX3x850dxX118xX3xXcxX1xX43xX3xX2cx42dcxX15xX37xX266xX3xX1fxX1xX24exX3xXcxX46xX47xX7cxX15xX37xX3xXbxX1xX761xX15xX37xX3xX65xX445xX15xX37xX3xX15xX37xX1xXdxX24xXbxX3xX3exX35xX3xX1fxX1xX2exXexX3xXexX46xXdxXecxX15xX3xX15xX445xX15xX37xX3xXexX1xX445xX15xX3xX1xX22xX23xX24xX15xX3xX27xX22xX6xX15xX3xX2cxX2dxX2exX266xX4xX1xX2dxX3xX186xXdxX4dxXexX163xX3xXcxX46xX118xX15xX3xX4xX79xX3xX7xX7cxX3xX254xX4dxXexX3xX23exX22xX14xX3xXb8xX4c2xXexX3xXb8xX47xX494xX4xX266xX3xX15xXa7xX1axX3xX128xX129xX128xX128xX3xX1xX22xX23xX24xX15xX3xX27xX22xX6xX15xX3xX2cxX24exX6xX3xXb8x12c6xXexX3xX1axX3bxX4xX3xXexXdxX118xX22xX3xXbxX1xX2exXexX3xXexX46xXdxXecxX15xX3xX1a6xX3xX7xX14xX15xX3xXbxX1xX19xX1axX3xXexXdxXa3xX1axX3xX15xXa7xX15xX37xX266xX3xX37xX469xX1axX3xX1axXa7xX15xX37xX3xX4xX1xX22xX6xX3xX1fxXdxXa3xX15xX37xX3xX1dxX328xX3xX7cxX3xX82xX252xX3xX1fxX1xX328xX3xX65xX37xX1xXdxX118xX1axX266xX3xXexX1xX43xXexX3xX186xX761xX3xX7xX84xX23xX3xX254xX1xX445xX3xX7cxX3xXexX1xX43xX3xXexX46xX125xX15xX3xX2cxX469xXdxX3xX46cxX22xX121xX15xX3xX3exX35xX3xX46xX47xX494xX22xX3xX4xX1xX22xX318xXdxX3xX1axX10xX15xX3xX5xX2exX3xX4xX330xX6xX3xXcxX765xX3xX1xX494xXbxX3xXexX2exX4xX3xXcxX46xX22xX15xX37xX3xX13xX79xX15xX3xXexX1xX35xX15xX1xX3xX7xX14xX15xX3xXbxX1xX19xX1axX3xX1cxX1dxX1cxX1fxX3xX4xX84xXbxX3xXexX2e3xX15xX1xX12cxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13cxX2dxX62xX23xXaxX12xX0xXdxX1axX37xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1dxX10xX15xXexX10xX46xXaxX3xX7xXexX23xX5xX10xX9xXaxX15exXdxX62xXexX1xX163xX3xX165xX129xX129xXbxX82xX16axX3xX1xX10xXdxX37xX1xXexX163xX3xX1bbxX165xX1bbxXbxX82xX16axXaxX3xX7xX46xX4xX9xXaxX50xX50xXdxX3exX12cxX186xX6xX2dxXexX1xX6xX15xX1xX1xX2dxX6xX12cxX3exX15xX50xX15xX10xX15exX7xX50xX128xX128xX129xX128xX50xX2xX174xX2xX62xX128xX2xX129xX1bbxX128xX129xX128xXexX128xX1a9xX1afxX1a9xX129xX5xX129xX12cxX1b3xXbxX37xX1b6xX46xX9xX1bbxX174xX129xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xXbxX1xX19xX1axX3xX1cxX1dxX1cxX1fxX3xX1xX22xX23xX24xX15xX3xX27xX22xX6xX15xX3xX2cxX2dxX2exX3xX7xX31xX15xX3xX7xX35xX15xX37xX3xXbxX1xX3bxX4xX3xX3exX3bxX3xXexX1xX43xX3xXexX46xX47xX48xX15xX37xX3xXexX4dxXexXaxX3xX15exXdxX62xXexX1xX9xXaxX165xX129xX129xXaxX3xX1xX10xXdxX37xX1xXexX9xXaxX1bbxX165xX1bbxXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dxX6xXbxXexXdxX2dxX15xXaxX12xXcxX46xX2dxX15xX37xX3xX62xX43xXbxX3xX4xX22xX318xXdxX3xX15xXa7xX1axX3xX3exX35xX3xXcxX4dxXexX3xX65xX37xX22xX23xX118xX15xX3xXb8xX2exX15xX3xX65xX1xX121xX1axX3xX124xX125xX15xX3xX128xX129xX128xX128xX266xX3xX4xX2a5xX15xX37xX3xX3exX55dxXdxX3xX15xX1xX67xX15xX37xX3xX7xX14xX15xX3xXbxX1xX19xX1axX3xX1cxX1dxX1cxX1fxX3xXb8xX252xX3xXb8xX47xX494xX4xX3xX4xX445xX15xX37xX3xX15xX1xX49exX15xX266xX3xX4xX2exX4xX3xX7xX14xX15xX3xXbxX1xX19xX1axX3xXexXdxXa3xX1axX3xX15xXa7xX15xX37xX3x8570xXexXdxXa3xX15xX3xX1cxX1dxX1cxX1fx6e7bxX3xX4xX330xX6xX3xX1xX22xX23xX24xX15xX3xX4x29abxX15xX37xX3xXb8xX47xX494xX4xX3xX5xXdxX118xX15xX3xX1xX24xX3xXb8xXecxX3xXexX1xX6xX1axX3xX37xXdxX6xX3xX37xXdxX55dxXdxX3xXexX1xXdxX24xX22xX3xX3exX35xX3xX186xX2exX15xX3xXexX4c2xXdxX3xX65xX1xX35xX3xX1xX35xX15xX37xX3xX451xX47xX48xX15xX37xX3xX1dxX6xX3xX124xX6xX266xX3xXexX1xX43xX3xXexX46xX84xX15xX3xX2cxX469xXdxX3xX46cxX22xX121xX15xX3xX15xX1xXde3xX1axX3xX37xX24exXbxX3xXbxX1xX125xX15xX3xX23exX22xX14xX15xX37xX3xX186xX2exX266xX3xXb8xX47xX6xX3xX15xX1xX67xX15xX37xX3xX7xX14xX15xX3xXbxX1xX19xX1axX3xXb8xXe6cxX4xX3xXexX46xX47xX15xX37xX266xX3xXexX1xX4dxX3xX1axX4c2xX15xX1xX3xX4xX330xX6xX3xX1xX22xX23xX24xX15xX3xXb8xX4dxX15xX3xX37xX125xX15xX3xX1xX79xX15xX3xX3exX55dxXdxX3xX15xX37xX47xX48xXdxX3xXexXdxX118xX22xX3xX62xX2a5xX15xX37xX12cxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4bcxX22xXexX1xX2dxX46xXaxX12xXddbxX118xX3xX2cxX2dxX35xX0xX50xXbxX12
Lê Hoà