Tạm dừng tiêm chủng thường xuyên trong vòng 15 ngày
(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày 6/4, Sở Y tế Thanh Hóa có công văn về việc tạm dừng tiêm chủng thường xuyên trong vòng 15 ngày.
a1d8xda58x12b43xca85x131dfxabf1xbceax1123fx11d9exX7x12e02xeb13xff30x1039dxd374x12847xX5x116b5xXaxee43xXcxbb1ex120b7xX3x10d20xc90ax14dc9x121c6xX3xXexXdxb34dxX15xX3xX4xX1x11631xX19xX1axX3xXexX1xe8bexf73fxX19xX1axX3xe42fx109f1xe52fxX1exX19xX3xXexaf76x1224fxX19xX1axX3x13c33xc4aexX19xX1axX3xX2xbb70xX3xX19xX1ax146acxX30xX0x140b4xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb4afxX10xX6xX17xXaxX12xa477xX1axX44xX30xX3xa63cxX47x109aax1511exX3x12543xb224xX3xbb59xX3xXexf52bxX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX56x10b28xX6xX3xX4xX75xX3xX4xd8b5xX19xX1axX3xX3axae09xX19xX3xX3ax14b5exX3xX3axXdxa310xX4xX3xXexX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXexXdxX1exX15xX3xX4xX1xX23xX19xX1axX3xXexX1xX29xX2axX19xX1axX3xX2exX2fxX30xX1exX19xX3xXexX35xX36xX19xX1axX3xX3axX3bxX19xX1axX3xX2xX40xX3xX19xX1axX44xX30x13597xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxdce9xX36xX17xX30xXaxX12xX0xXdxX15xX1axX3xX7xX35xX4xX9xXaxX47xX47xXdxX3axXbfx11ba0xX6xX36xXexX1xX6xX19xX1xX1xX36xX6xXbfxX3axX19xX47xX19xX10xe513xX7xX47xd463x10d01xX2xX63xX47xX63x1063fxX17xX2xX2xX40xXf9x12e92xXf9xXf9xXexXf8xXf9xX40xXf9x14b9axX10cxX104xX5xX2xXbfxb5a3xXbxX1axXaxX3xX47xX12x14addxX19xX1xX3xX15xXdxX19xX1xX3xX1xb11fxX6xXbfxX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcfxX36xX17xX30xXaxX12xXcxX1xX10xX36xX3x13b49xX75xX64xX3xXexX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXex144b1xX3xX4xX1x1162axX4xX3xX4xe973xX4xX3xXe4xX2fxX14exXdxX3xXexXdxX1exX15xX3xX4xX1xX23xX19xX1axX3xXexX1xX29xX2axX19xX1axX3xX2exX2fxX30xX1exX19xX3xXexX14xXdxX3xX4xX156xX4xX3xXexX35xX14xX15xX3xX30xX3xXexX6cxX3xX2exb26bxX64xX3xXbxX1xX29xX2axX19xX1axX64xX3xXexX1xf07axX3xXexX35xa8aaxX19xX3xXexX35xX36xX19xX1axX3xX3axX3bxX19xX1axX3xX2xX40xX3xX19xX1axX44xX30xX3x12159xX19xX1axX36xX14xXdxX3xXexX35xX18xX3xXexXdxX1exX15xX3xX3axe72bxX4xX3xX2exXdxX19xX3xX3axXdxX1exX15xX3xX1axX6xX19xX3xXcfxX3xX5xXdxX85xX2fxX3xX7x104a6xX3xX7xXdxX19xX1x1491bxXbfxX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcfxX36xX17xX30xXaxX12xXcxX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXexX14exX3xX4xX1xX152xX4xX3xXexXdxX1exX15xX3xX4xX1xX23xX19xX1axX3xXexX14xXdxX3xX4xX156xX4xX3xX4xX1d9xX3xX7xX67xX3xXexXdxX1exX15xX3xX4xX1xX23xX19xX1axX3xX17xX196xX4xX1xX3xX3axf848xX3xXexX35xX36xX19xX1axX3xX3axX3bxX19xX1axX3xX2xX40xX3xX19xX1axX44xX30xXbfxX3xXcxX2fxX30xX3xX19xX1xXdxX1exX19xX64xX3xX3axf4dbxX19xX3xXbxX1xc8c7xXdxX3xXe4x12928xX3xXexX35xb743xX3xXexXdxX1exX15xX3xX4xX1xX23xX19xX1axX3xX4xX1xX36xX3xX19xX1axX29xX2axXdxX3xX17x10976xX19xX3xXexX35xX36xX19xX1axX3xX4xX156xX4xX3xXexX35xX29xX2axX19xX1axX3xX1x10883xXbxX3xX7xX6xX2fxa7f8xX3xX3axX1c1xX4xX3xX2exXdxX19xX3xXbxX1xX3bxX19xX1axX3xXe4xX89xX19xX1xX3xX17xX14xXdxX64xX3xX1xX2fxX30xX6cxXexX3xXexX1xX6xX19xX1xX3xXbxX1xX3bxX19xX1axX3xX4xX1xX25cxX19xX1axX3xXe4xX89xX19xX1xX3xX17xX14xXdxX64xX3xX2fxX25cxX19xX3xX3axX156xX19xXbfxXbfxXbfxX3xecd5xX1xXdxX3xXexX1x13f11xX4xX3xX1xXdxX89xX19xX3xXexXdxX1exX15xX3xX4xX1xX23xX19xX1axX3xXbxX1xX258xXdxX3xX140xX258xX15xX3xXe4xX258xX36xX3xX6xX19xX3xXexX36xX44xX19xX3xXexXdxX1exX15xX3xX4xX1xX23xX19xX1axX3xX3axX44xX3xX156xXbxX3xX17xX231xX19xX1axX3xX4xX156xX4xX3xXe4xXdxX89xX19xX3xXbxX1xX156xXbxX3xXbxX1xX3bxX19xX1axX3xX4xX1xX25cxX19xX1axX3xX17xX196xX4xX1xX3xe6a5xX36xX3axXdxX17xX3xbcb9xX3xX2xX104xX3xXexX1xX10xX36xX3x14bc4xX2fxX30xX3xX140xX196xX19xX1xXbfxX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcfxX36xX17xX30xXaxX12xXcxX1xX2axXdxX3xX1axXdxX6xX19xX64xX3xXexX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXexXdxX1exX15xX3xX4xX1xX23xX19xX1axX3xXe4xX1c1xXexX3xX140x11c34xX2fxX3xXexX18xX3xX19xX1axX44xX30xX3x100c0xXbfxX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13a65xX2fxXexX1xX36xX35xXaxX12xed90xX278xX19xX3xX3abxX19xX1xX0xX47xXbxX12
Vân Anh