Ngắm nét kiến trúc độc đáo, nguyên bản của Thái miếu nhà Hậu Lê
(vhds.baothanhhoa.vn) - Không chỉ có niên đại hơn 200 năm, Thái miếu nhà Hậu Lê còn lưu giữ nhiều hiện vật có giá trị từ thế kỷ XVII.
3e49xe62cx4abdxe823x6a95xff6cxe157x58c4xdf5cxX7x98e0x10733x51ccxe644xfa6dx59d8xX5xef5exXaxdf27x6cc5x6fe1xae49xab22xX3x61daxbeb1xXexX3x1067bxXdxc36exX18xX3xXexf874xcbcfxX4xX3xdffaxae73xX4xX3xX26x7a65xcb44xdb11xX3xX18xX14xb332xc144x7468xX18xX3x10874xc857xX18xX3xX4x693cxX6xX3xXcxX1xX2bxXdxX3xX16xXdxX1exX31xX3xX18xX1x4832xX3x9beex6c05xX31xX3x1075dxX33xX0xa3ddxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4cxX10xX6x85f4xXaxX12x1075cxX1xfefcxX18xX14xX3xX4xX1x550axX3xX4x6b68xX3xX18xXdxX33xX18xX3xX26x51dfxXdxX3xX1xdf89xX18xX3xaeebx8fcaxX83xX3xX18x909dxX16xX2dxX3xXcxX1xX2bxXdxX3xX16xXdxX1exX31xX3xX18xX1xX4axX3xX4cxX4dxX31xX3xX50xX33xX3xX4xbbb7xX18xX3xX5xcb84xX31xX3xX14xXdx704bxX3xX18xX1xXdxc572xX31xX3xX1xXdxba6dxX18xX3x10b8bxX4dxXexX3xX4xX73xX3xX14xXdxX2bxX3xXexX22x5209xX3xXexffd6xX3xXexX1xX1exX3xX1cx6447xX3x70d3xd737xb407xXd2x4d86xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa6f3xX2cxX65xX32xXaxX12xX0xXdxX16xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx4290xX10xX18xXexX10xX22xXaxX3xX7xXexX32xX5xX10xX9xXaxd859xXdxX65xXexX1x4489xX3xd214xX83xX83xXbx45c8x79bfxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX10bxX3xd00fx76b4xX11dxXbxX111xX112xXaxX3xX7xX22xX4xX9xXaxX53xX53xXdxXb7xXd4xX36xX6xX2cxXexX1xX6xX18xX1xX1xX2cxX6xXd4xXb7xX18xX53xX18xX10xX106xX7xX53xX82xX2xX2xX10dxX53xX2xX83xX11cxX65xX82xX2x6dafxX82xc705xX14fxX2xXexX82xX14dxX14fxX10dxX83xX5xX83xXd4x56cbxXbxX14x77c1xX22xX9xf639xX14fxX11cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xXexX3xX1cxXdxX1exX18xX3xXexX22xX23xX4xX3xX26xX27xX4xX3xX26xX2bxX2cxX2dxX3xX18xX14xX31xX32xX33xX18xX3xX36xX37xX18xX3xX4xX3bxX6xX3xXcxX1xX2bxXdxX3xX16xXdxX1exX31xX3xX18xX1xX4axX3xX4cxX4dxX31xX3xX50xX33xXaxX3xX106xXdxX65xXexX1xX9xXaxX10dxX83xX83xXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX11cxX11dxX11dxXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX6xXbxXexXdxX2cxX18xXaxX12xXcxX1xX2bxXdxX3xX16xXdxX1exX31xX3xX18xX1xX4axX3xX4cxX4dxX31xX3xX50xX33xX3xc7faxXbxX1xXa5xbc85xX18xX14xX3x99b3xX6axX18xX14xX3xXd1xXb4xX2dxX3xXcx4ba6xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX4cxX2cxX2bxb9edxX3xX4xXa1xX18xX3xX4xX73xX3xXexX33xX18xX3xX14x8b44xXdxX3xX1cxX1xX2bxX4xX3xX5xX4axX3xX1fcxXafxX18xX3xX50xX33xX2dxX3xX50xX33xX3xX4cxX2cxX4axX18xX14xX3xX16xXdxX1exX31xX2dxX3xXe4xbe7bxX3xXd1xXb4xX3xX16xXdxX1exX31x5e6fxX3xX18xX1xXa5xX18xX14xX3xXexX33xX18xX3xX14xX21fxXdxX3xXbxX1xb6b9xX3xX1xa473xXbxX3xX1xX7fxX18xX3xX4xX37xX3xXb7xf990xX18xX3xX5xX4axX3xXcxX1xX2bxXdxX3xX16xXdxX1exX31xX3xX36x905bxXdxX3xX18xX7fxXdxX3xX26x7a66xX32xX3xX4xX73xX3xX14xXdxX2bxX3xXexX22xXc4xX3xXexXdxX18xX1xX3xXexX1xe679xX18xX3xX4xX6xX2cxX3x48c4xX31x7077xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe4xX2cxX65xX32xXaxX12xX0xXdxX16xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXf7xX10xX18xXexX10xX22xXaxX3xX7xXexX32xX5xX10xX9xXaxX106xXdxX65xXexX1xX10bxX3xX10dxX83xX83xXbxX111xX112xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX10bxX3xX11cxX11dxX11dxXbxX111xX112xXaxX3xX7xX22xX4xX9xXaxX53xX53xXdxXb7xXd4xX36xX6xX2cxXexX1xX6xX18xX1xX1xX2cxX6xXd4xXb7xX18xX53xX18xX10xX106xX7xX53xX82xX2xX2xX10dxX53xX2xX161xX14dxX65xX82xX2xX14dxX83xX11cxX14fxX14dxXexX14fx7bbcxX11dxX10dxX10dxX5xX83xXd4xX15bxXbxX14xX15exX22xX9xX11dxX14dxX322xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xXexX3xX1cxXdxX1exX18xX3xXexX22xX23xX4xX3xX26xX27xX4xX3xX26xX2bxX2cxX2dxX3xX18xX14xX31xX32xX33xX18xX3xX36xX37xX18xX3xX4xX3bxX6xX3xXcxX1xX2bxXdxX3xX16xXdxX1exX31xX3xX18xX1xX4axX3xX4cxX4dxX31xX3xX50xX33xXaxX3xX106xXdxX65xXexX1xX9xXaxX10dxX83xX83xXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX11cxX11dxX11dxXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX6xXbxXexXdxX2cxX18xXaxX12xXcxX1xX2bxXdxX3xX16xXdxX1exX31xX3xX26xXa5xX260xX4xX3xX111xX284xX32xX3xX65x4320xX18xX14xX3xXexX1xX10xX2cxX3xXbxX1xX2cxX18xX14xX3xX4xX2bxX4xX1xX3xX1cxXdxX1exX18xX3xXexX22xX23xX4xX3xX4cxX4dxX31xX3xX50xX33xX3xXb7xX4axX3xX13xX14xX31xX32xf1a2xX18xX3xX14x104c3xX16xX3xX4xX2bxX4xX3xX4xX6axX18xX14xX3xXexX22x10b00xX18xX1xX10bxX3xX13xX14xX1xXdxX18xX1xX3xX16xX6axX18xX2dxX3xX7xX284xX18xX3xX26xXdxXb4xX18xX2dxX3xXexXdxXafxX18xX3xX26xXdxXb4xX18xX2dxX3xX1xX4dxX31xX3xX26xXdxXb4xX18xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe4xX2cxX65xX32xXaxX12xX0xXdxX16xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXf7xX10xX18xXexX10xX22xXaxX3xX7xXexX32xX5xX10xX9xXaxX106xXdxX65xXexX1xX10bxX3xX10dxX83xX83xXbxX111xX112xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX10bxX3xX11cxX11dxX11dxXbxX111xX112xXaxX3xX7xX22xX4xX9xXaxX53xX53xXdxXb7xXd4xX36xX6xX2cxXexX1xX6xX18xX1xX1xX2cxX6xXd4xXb7xX18xX53xX18xX10xX106xX7xX53xX82xX2xX2xX10dxX53xX82xX83xX2xX65xX82xX2xX82xX2xX322xX11dxX82xXexX11cxX83xX14fxX10dxX11cxX5xX83xXd4xX15bxXbxX14xX15exX22xX9xX14fxX82xX161xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xXexX3xX1cxXdxX1exX18xX3xXexX22xX23xX4xX3xX26xX27xX4xX3xX26xX2bxX2cxX2dxX3xX18xX14xX31xX32xX33xX18xX3xX36xX37xX18xX3xX4xX3bxX6xX3xXcxX1xX2bxXdxX3xX16xXdxX1exX31xX3xX18xX1xX4axX3xX4cxX4dxX31xX3xX50xX33xXaxX3xX106xXdxX65xXexX1xX9xXaxX10dxX83xX83xXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX11cxX11dxX11dxXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX6xXbxXexXdxX2cxX18xXaxX12xXcxX1xX2bxXdxX3xX16xXdxX1exX31xX3xX14xX3f1xX16xX3xX82xX3xXexXa1xX6xX10bxX3xXcxXdxXafxX18xX3xX26xXdxXb4xX18xX3xXb7xX4axX3xX4cxX4dxX31xX3xX26xXdxXb4xX18xX3xX26xXa5xX260xX4xX3xX36xX242xX3xXexX22xece3xX3xX5xXdxXafxX18xX3xX18xX1xX6xX31xX3xXexX1xX10xX2cxX3xX5xX242xXdxX3xXexX22xX25dxX18xX14xX3xXexX1xXafxX16xX3xX1f4xX1cxXdxd180xX31xX3xX4xX1xXaaxX3xX18xX1xXc4xX211xX3xX14xX3f1xX16xX3xX14dxX3xX14xXdxX6xX18xX2dxX3xX16xX2bxXdxX3xX26xXa5xX260xX4xX3xX5xX260xXbxX3xX18xX14xX73xXdxX3xX16xb92bxXdxX3xX1xX4axXdxX2dxX3xXbxX1xX56cxX6xX3xXexX22xX33xX18xX3xX18xX73xX4xX3xXexX22xX6xX18xX14xX3xXexX22xX56cxX3xX36xXdxX58fxX31xX3xXexXa5xX260xX18xX14xX3x575exX5xXa5x5320xX18xX14xX3xX5xX2cxX18xX14xX3xX4xX1xX299xX31xX3xX18xX14xX31xX32xXb4xXex6a72xXd4xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe4xX2cxX65xX32xXaxX12xX0xXdxX16xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXf7xX10xX18xXexX10xX22xXaxX3xX7xXexX32xX5xX10xX9xXaxX106xXdxX65xXexX1xX10bxX3xX10dxX83xX83xXbxX111xX112xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX10bxX3xX11cxX11dxX11dxXbxX111xX112xXaxX3xX7xX22xX4xX9xXaxX53xX53xXdxXb7xXd4xX36xX6xX2cxXexX1xX6xX18xX1xX1xX2cxX6xXd4xXb7xX18xX53xX18xX10xX106xX7xX53xX82xX2xX2xX10dxX53xX82xX83xX2xX65xX82xX2xX2xX83xX83xX14fxX161xXexX161xX83xX82xX14dxX2xX5xX83xXd4xX15bxXbxX14xX15exX22xX9xX82xX322xX82xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xXexX3xX1cxXdxX1exX18xX3xXexX22xX23xX4xX3xX26xX27xX4xX3xX26xX2bxX2cxX2dxX3xX18xX14xX31xX32xX33xX18xX3xX36xX37xX18xX3xX4xX3bxX6xX3xXcxX1xX2bxXdxX3xX16xXdxX1exX31xX3xX18xX1xX4axX3xX4cxX4dxX31xX3xX50xX33xXaxX3xX106xXdxX65xXexX1xX9xXaxX10dxX83xX83xXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX11cxX11dxX11dxXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX6xXbxXexXdxX2cxX18xXaxX12xXcxX22xX37xXdxX3xX2a0xX31xX6xX3xX1xX7fxX18xX3xX82xX83xX83xX3xX18xX87xX16xX2dxX3xXcxX1xX2bxXdxX3xX16xXdxX1exX31xX3xX18xX1xX4axX3xX4cxX4dxX31xX3xX50xX33xX3xX26x10af7xX3xX26xXa5xX260xX4xX3xXexX31xX3xX7x8059xX6xX3xX18xX1xXdxXafxX31xX3xX5xX299xX18xX3xX18xX1xXa5xX18xX14xX3xXb7xX26bxX18xX3xX5xXa5xX31xX3xX14xXdxXaaxX3xX26xXa5xX260xX4xX3xX18xX1xXdxXafxX31xX3xX18xX19xXexX3xX1cxXdxX1exX18xX3xXexX22xX23xX4xX3xX26xX27xX4xX3xX26xX2bxX2cxX2dxX3xX18xX14xX31xX32xX33xX18xX3xX36xX37xX18xXd4xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe4xX2cxX65xX32xXaxX12xX0xXdxX16xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXf7xX10xX18xXexX10xX22xXaxX3xX7xXexX32xX5xX10xX9xXaxX106xXdxX65xXexX1xX10bxX3xX10dxX83xX83xXbxX111xX112xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX10bxX3xX11cxX11dxX11dxXbxX111xX112xXaxX3xX7xX22xX4xX9xXaxX53xX53xXdxXb7xXd4xX36xX6xX2cxXexX1xX6xX18xX1xX1xX2cxX6xXd4xXb7xX18xX53xX18xX10xX106xX7xX53xX82xX2xX2xX10dxX53xX82xX83xX2xX65xX82xX2xX82xX83xX83xX11dxX14fxXexX14dxX82xX2xX322xX11dxX5xX83xXd4xX15bxXbxX14xX15exX22xX9xX10dxX14fxX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xXexX3xX1cxXdxX1exX18xX3xXexX22xX23xX4xX3xX26xX27xX4xX3xX26xX2bxX2cxX2dxX3xX18xX14xX31xX32xX33xX18xX3xX36xX37xX18xX3xX4xX3bxX6xX3xXcxX1xX2bxXdxX3xX16xXdxX1exX31xX3xX18xX1xX4axX3xX4cxX4dxX31xX3xX50xX33xXaxX3xX106xXdxX65xXexX1xX9xXaxX10dxX83xX83xXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX11cxX11dxX11dxXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX6xXbxXexXdxX2cxX18xXaxX12xXf7xX2bxX4xX3xX4xX2cxX18xX3xX18xX14xX1xX33xX3xX14x8f52xX3xXexXc7xX3xXexX1xX1exX3xX1cxXcexX3xXd0xXd1xXd2xXd2xX3xX26xXa5xX260xX4xX3xX4xX1xX7bxX16xX3xX1cxX1xX15xX4xX3xXexXdxX18xX1xX3xX111xX37xX2cxX2dxX3xX16xX6xX18xX14xX3xX26xX4dxX16xX3xX14xXdxX2bxX3xXexX22xXc4xX3xXb7xX87xX18xX3xX1xX2cxX2bxX3xXexX1xX1f8xXdxX3xX4cxX4dxX31xX3xX50xX33xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe4xX2cxX65xX32xXaxX12xX0xXdxX16xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXf7xX10xX18xXexX10xX22xXaxX3xX7xXexX32xX5xX10xX9xXaxX106xXdxX65xXexX1xX10bxX3xX10dxX83xX83xXbxX111xX112xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX10bxX3xX11cxX11dxX11dxXbxX111xX112xXaxX3xX7xX22xX4xX9xXaxX53xX53xXdxXb7xXd4xX36xX6xX2cxXexX1xX6xX18xX1xX1xX2cxX6xXd4xXb7xX18xX53xX18xX10xX106xX7xX53xX82xX2xX2xX10dxX53xX82xX83xX2xX65xX82xX2xX82xX83xX10dxX11dxX11cxXexX11dxX14fxX83xX161xX11cxX5xX83xXd4xX15bxXbxX14xX15exX22xX9xX161xX161xX82xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xXexX3xX1cxXdxX1exX18xX3xXexX22xX23xX4xX3xX26xX27xX4xX3xX26xX2bxX2cxX2dxX3xX18xX14xX31xX32xX33xX18xX3xX36xX37xX18xX3xX4xX3bxX6xX3xXcxX1xX2bxXdxX3xX16xXdxX1exX31xX3xX18xX1xX4axX3xX4cxX4dxX31xX3xX50xX33xXaxX3xX106xXdxX65xXexX1xX9xXaxX10dxX83xX83xXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX11cxX11dxX11dxXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX6xXbxXexXdxX2cxX18xXaxX12xXcxX7bxXdxX3xX14xXdxX6xX18xX3xX14xXdxXaaxX6xX3xX4xX3bxX6xX3xXcxXexXafxX18xX3xX26xXdxXb4xX18xX3xXexX22xX10xX2cxX3xX16xX27xXexX3xX36x754axX4xX3xX1xX2cxX4axX18xX1xX3xXbxX1xXdxX3xX5x975exX18xX3xX4xX73xX3xX1cxX1xX15xX4xX3xX322xX3xX4xX1xXaaxX10bxX3xX5e5xX13xX6xX16xX3xX2a0xX31xX242xX4xX3xX7xX7fxX18xX3xX1xX4axX3xXexX3c1xX3xXexX1xX73fxX5fcxX3xX1f4xX13xX14xX1xd80axX3xX5xX4axX10bxX3xX13xXa5xXa2fxX4xX3xX13xX6xX16xX3xXexX6xX3xX4xX73xX3xXexXc7xX3xX26xX284xX32xX211xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe4xX2cxX65xX32xXaxX12xX0xXdxX16xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXf7xX10xX18xXexX10xX22xXaxX3xX7xXexX32xX5xX10xX9xXaxX106xXdxX65xXexX1xX10bxX3xX10dxX83xX83xXbxX111xX112xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX10bxX3xX11cxX11dxX83xXbxX111xX112xXaxX3xX7xX22xX4xX9xXaxX53xX53xXdxXb7xXd4xX36xX6xX2cxXexX1xX6xX18xX1xX1xX2cxX6xXd4xXb7xX18xX53xX18xX10xX106xX7xX53xX82xX2xX2xX10dxX53xX82xX83xX2xX65xX82xX2xX82xX2xX83xX83xX11cxXexX322xX2xX82xX11cxX83xX5xX83xXd4xX15bxXbxX14xX15exX22xX9xX11dxX11dxX14fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xXexX3xX1cxXdxX1exX18xX3xXexX22xX23xX4xX3xX26xX27xX4xX3xX26xX2bxX2cxX2dxX3xX18xX14xX31xX32xX33xX18xX3xX36xX37xX18xX3xX4xX3bxX6xX3xXcxX1xX2bxXdxX3xX16xXdxX1exX31xX3xX18xX1xX4axX3xX4cxX4dxX31xX3xX50xX33xXaxX3xX106xXdxX65xXexX1xX9xXaxX10dxX83xX83xXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX11cxX11dxX83xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX6xXbxXexXdxX2cxX18xXaxX12xX1fcxf093xX4xX3xX36xXdxXb4xXexX2dxX3xXcxX1xX2bxXdxX3xX16xXdxX1exX31xX3xX18xX1xX4axX3xX4cxX4dxX31xX3xX50xX33xX3xX1xXdxXb4xX18xX3xX26xX6xX18xX14xX3xX5xXa5xX31xX3xXexX1xX1f8xX3xX36xX4axXdxX3xXb7xXc4xX3xX4xX3bxX6xX3xX82xX14dxX3xXb7xX31xX6xX3xX18xX1xX4axX3xX4cxX4dxX31xX3xX50xX33xX3xX4xX25dxX18xX14xX3xX4xX2bxX4xX3xX4cxX2cxX4axX18xX14xX3xXcxX1xX2bxXdxX3xX4cxX4dxX31xXd4xX3xXcxX22xX2cxX18xX14xX3xX26xX73xX3xX4xX73xX3xX14fxX3xXexX1xX2bxX18xX1xX3xXb7xXc4xX3xX4xf5b6xX3xX4xX3bxX6xX3xX4xX2bxX4xX3xXb7xX31xX6xX3xX50xX33xX3xXcxX1xX2bxXdxX3xXcxXc03xX2dxX3xX50xX33xX3xXcxX1xX299xX18xX3xXcxX6axX18xX14xX2dxX3xX50xX33xX3xX4cxX31xX32xXafxX18xX3xXcxX6axX18xX14xX3xXb7xX4axX3xX50xX33xX3x50a2xXdxX6xX3xXcxX6axX18xX14xXd4xX3xX13xX7fxXdxX3xX26xX284xX32xX3xX4xXa1xX18xX3xXexX1xX1f8xX3xX1xX6xXdxX3xX36xX4dxX4xX3xX1cxX1xX6xXdxX3xX2a0xX31xX242xX4xX3xX4xX6axX18xX14xX3xXexX1xX299xX18xX3xX5xX4axX3xX13xX14xX31xX32xX3edxX18xX3xXcxX22xX734xXdxX3xXb7xX4axX3xX50xX33xX3xX50xX6xXdxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe4xX2cxX65xX32xXaxX12xX0xXdxX16xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXf7xX10xX18xXexX10xX22xXaxX3xX7xXexX32xX5xX10xX9xXaxX106xXdxX65xXexX1xX10bxX3xX10dxX83xX83xXbxX111xX112xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX10bxX3xX11cxX11dxX11dxXbxX111xX112xXaxX3xX7xX22xX4xX9xXaxX53xX53xXdxXb7xXd4xX36xX6xX2cxXexX1xX6xX18xX1xX1xX2cxX6xXd4xXb7xX18xX53xX18xX10xX106xX7xX53xX82xX2xX2xX10dxX53xX82xX83xX2xX65xX82xX2xX82xX2xX83xX11cxX10dxXexX11dxX11cxX14dxX14fxX14dxX5xX83xXd4xX15bxXbxX14xX15exX22xX9xX14dxX83xX14fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xXexX3xX1cxXdxX1exX18xX3xXexX22xX23xX4xX3xX26xX27xX4xX3xX26xX2bxX2cxX2dxX3xX18xX14xX31xX32xX33xX18xX3xX36xX37xX18xX3xX4xX3bxX6xX3xXcxX1xX2bxXdxX3xX16xXdxX1exX31xX3xX18xX1xX4axX3xX4cxX4dxX31xX3xX50xX33xXaxX3xX106xXdxX65xXexX1xX9xXaxX10dxX83xX83xXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX11cxX11dxX11dxXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX6xXbxXexXdxX2cxX18xXaxX12xXc3fxX8a3xX3xX5xX4axX3xX5xX2cxX7bxXdxX3xXb7xX4dxXexX3xX5xXdxXb4xX31xX3xX4xX1xX56cxX18xX1xX3xX26xX58fxX3xX111xX284xX32xX3xX65xX3c1xX18xX14xX3xX36xX27xX3xX1cxX1xX31xX18xX14xX3xX4xX3bxX6xX3xXcxX1xX2bxXdxX3xX16xXdxX1exX31xXd4xX3xX13xX1xXaaxX18xX14xX3xX4xX284xX32xX3xX4xX27xXexX3xX36xcd6axX18xX14xX3xX14xX8a3xX3xX5xXdxX16xX3xX26xXa5xX260xX4xX3xX26xXb85xXexX3xXexX22xX33xX18xX3xX4xX2bxX4xX3xXbxX1xXdxX1exX18xX3xX26xX2bxX3xXb7xXaaxX18xX14xX3xX4xX1xX734xXdxX3xX2a0xX31xX6xX3xX36xX6xX2cxX3xX36xX6xX2cxX3xX36xXdxX1exX18xX3xXexX1xXdxX33xX18xX3xX4xX3bxX6xX3xXexX1xX1f8xXdxX3xX14xXdxX6xX18xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe4xX2cxX65xX32xXaxX12xX0xXdxX16xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXf7xX10xX18xXexX10xX22xXaxX3xX7xXexX32xX5xX10xX9xXaxX106xXdxX65xXexX1xX10bxX3xX10dxX83xX83xXbxX111xX112xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX10bxX3xX11cxX11dxX11dxXbxX111xX112xXaxX3xX7xX22xX4xX9xXaxX53xX53xXdxXb7xXd4xX36xX6xX2cxXexX1xX6xX18xX1xX1xX2cxX6xXd4xXb7xX18xX53xX18xX10xX106xX7xX53xX82xX2xX2xX10dxX53xX82xX83xX2xX65xX82xX2xX2xX11cxX14fxX82xX11dxXexX14fxX2xX11dxX11dxX10dxX5xX83xXd4xX15bxXbxX14xX15exX22xX9xX161xX82xX83xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xXexX3xX1cxXdxX1exX18xX3xXexX22xX23xX4xX3xX26xX27xX4xX3xX26xX2bxX2cxX2dxX3xX18xX14xX31xX32xX33xX18xX3xX36xX37xX18xX3xX4xX3bxX6xX3xXcxX1xX2bxXdxX3xX16xXdxX1exX31xX3xX18xX1xX4axX3xX4cxX4dxX31xX3xX50xX33xXaxX3xX106xXdxX65xXexX1xX9xXaxX10dxX83xX83xXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX11cxX11dxX11dxXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX6xXbxXexXdxX2cxX18xXaxX12xXe4xX27xX3xX111xX4axX2dxX3xX1cx104abxX3xX26xXa5xX260xX4xX3xX5xXdxX33xX18xX3xX1cxX1exXexX3xXb7xXa2fxXdxX3xX18xX1xX6xX31xX3xX36xX27cxXdxX3xX4xX27xXexX3xX5xXdxX16xX3xXb7xXaaxX18xX14xX3xX4xX1xX15xX4xXd4xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX6xXbxXexXdxX2cxX18xXaxX12xX0xXdxX16xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXf7xX10xX18xXexX10xX22xXaxX3xX7xXexX32xX5xX10xX9xXaxX106xXdxX65xXexX1xX10bxX3xX10dxX83xX83xXbxX111xX112xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX10bxX3xX11cxX11dxX11dxXbxX111xX112xXaxX3xX7xX22xX4xX9xXaxX53xX53xXdxXb7xXd4xX36xX6xX2cxXexX1xX6xX18xX1xX1xX2cxX6xXd4xXb7xX18xX53xX18xX10xX106xX7xX53xX82xX2xX2xX10dxX53xX82xX83xX2xX65xX82xX2xX82xX2xX14fxX2xX14fxXexX14dxX11cxX2xX14fxX11cxX5xX83xXd4xX15bxXbxX14xX15exX22xX9xX322xX11cxX11cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xXexX3xX1cxXdxX1exX18xX3xXexX22xX23xX4xX3xX26xX27xX4xX3xX26xX2bxX2cxX2dxX3xX18xX14xX31xX32xX33xX18xX3xX36xX37xX18xX3xX4xX3bxX6xX3xXcxX1xX2bxXdxX3xX16xXdxX1exX31xX3xX18xX1xX4axX3xX4cxX4dxX31xX3xX50xX33xXaxX3xX106xXdxX65xXexX1xX9xXaxX10dxX83xX83xXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX11cxX11dxX11dxXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX6xXbxXexXdxX2cxX18xXaxX12xXcxX1xX10xX2cxX3xX7xX73fxX3xX7xX2bxX4xX1xX2dxX3xXcxX1xX2bxXdxX3xX16xXdxX1exX31xX3xX26xX299xX31xX3xXexXdxX33xX18xX3xX4xX3bxX6xX3xX18xX1xX4axX3xX4cxX4dxX31xX3xX50xX33xX3xX18xXde4xX16xX3xX27cxX3xX50xX6xX16xX3xX68xXdxX18xX1xX3xX1f4xXcxX1xX21fxX3xXd0xX31xX284xX18xX2dxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX4cxX73xX6xX211xXd4xX3x7ad8xX6xX31xX3xX1cxX1xXdxX3xX50xX6xX16xX3xX68xXdxX18xX1xX3xX36xXc4xX3xX1x6a25xX6xX3xX1xX2cxX7bxX18xX2dxX3xXcxX1xX2bxXdxX3xX16xXdxX1exX31xX3xX26xXa5xX260xX4xX3xX4xX1xX31xX32xX58fxX18xX3xXb7xXafxX3xXcxX1xX87xX18xX14xX3xX50xX2cxX18xX14xX3xXb7xXa2fxXdxX3xXexX33xX18xX3xX14xX21fxXdxX3xX4cxX2cxXde4xX18xX14xX3xX1fcxXa21xX4xXd4xX3xX13xX87xX16xX3xX2xX10dxX83xX11cxX2dxX3xXd1xX31xX6xX3xXc3fxXdxX6xX3xX50xX2cxX18xX14xX3xX26xX734xX3xX4xX1xX31xX32xX58fxX18xX3xXcxX1xX2bxXdxX3xX16xXdxX1exX31xX3xX18xX1xX4axX3xX4cxX4dxX31xX3xX50xX33xX3xXb7xXafxX3xX26xd465xXexX3xXe4xX242xX3xXd1xXb4xX3xX1f4xX18xX6xX32xX3xX5xX4axX3xXbxX1xXa5xX1f8xX18xX14xX3xX1fcxX6axX18xX14xX3xXd1xXb4xX2dxX3xXcxX206xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX4cxX73xX6xX211xXd4xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe4xX2cxX65xX32xXaxX12xX0xXdxX16xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXf7xX10xX18xXexX10xX22xXaxX3xX7xXexX32xX5xX10xX9xXaxX106xXdxX65xXexX1xX10bxX3xX10dxX83xX83xXbxX111xX112xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX10bxX3xX11cxX11dxX11dxXbxX111xX112xXaxX3xX7xX22xX4xX9xXaxX53xX53xXdxXb7xXd4xX36xX6xX2cxXexX1xX6xX18xX1xX1xX2cxX6xXd4xXb7xX18xX53xX18xX10xX106xX7xX53xX82xX2xX2xX10dxX53xX82xX83xX2xX65xX82xX2xX82xX2xX11dxX83xX10dxXexX10dxX322xX83xX11dxX11cxX5xX83xXd4xX15bxXbxX14xX15exX22xX9xX11dxX83xX14fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xXexX3xX1cxXdxX1exX18xX3xXexX22xX23xX4xX3xX26xX27xX4xX3xX26xX2bxX2cxX2dxX3xX18xX14xX31xX32xX33xX18xX3xX36xX37xX18xX3xX4xX3bxX6xX3xXcxX1xX2bxXdxX3xX16xXdxX1exX31xX3xX18xX1xX4axX3xX4cxX4dxX31xX3xX50xX33xXaxX3xX106xXdxX65xXexX1xX9xXaxX10dxX83xX83xXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX11cxX11dxX11dxXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX6xXbxXexXdxX2cxX18xXaxX12xX13xX87xX16xX3xX2xX161xX161xX11cxX3xXcxX1xX2bxXdxX3xX16xXdxX1exX31xX3xX18xX1xX4axX3xX4cxX4dxX31xX3xX50xX33xX3xX26xX734xX3xX26xXa5xX260xX4xX3xXe4xX27xX3xXd1xX87xX18xX3xX1xX2cxX2bxX3xdb12xX3xXcxX1xX6axX18xX14xX3xXexXdxX18xX3xX1f4xX18xX6xX32xX3xX5xX4axX3xXe4xX27xX3xXd1xX87xX18xX3xX1xX2cxX2bxX2dxX3xXcxX58fxX3xXexX1xX6xX2cxX3xXb7xX4axX3xb301xX31xX3xX5xXc4xX4xX1xX211xX3xX4xX6axX18xX14xX3xX18xX1xX4dxX18xX3xX5xX4axX3xX1304xXdxX3xXexX56cxX4xX1xX3xX5xXc4xX4xX1xX3xX7xX73fxX3xX12d9xX3xXb7xX87xX18xX3xX1xX2cxX2bxX3xX4xX116fxXbxX3xX2a0xX31xX242xX4xX3xX14xXdxX6xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe4xX2cxX65xX32xXaxX12xX0xXdxX16xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXf7xX10xX18xXexX10xX22xXaxX3xX7xXexX32xX5xX10xX9xXaxX106xXdxX65xXexX1xX10bxX3xX10dxX83xX83xXbxX111xX112xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX10bxX3xX11cxX161xX161xXbxX111xX112xXaxX3xX7xX22xX4xX9xXaxX53xX53xXdxXb7xXd4xX36xX6xX2cxXexX1xX6xX18xX1xX1xX2cxX6xXd4xXb7xX18xX53xX18xX10xX106xX7xX53xX82xX2xX2xX10dxX53xX82xX83xX2xX65xX82xX2xX82xX82xX14fxX83xX10dxXexX82xX14dxX14dxX11cxX161xX5xX83xXd4xX15bxXbxX14xX15exX22xX9xX161xX322xX161xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xXexX3xX1cxXdxX1exX18xX3xXexX22xX23xX4xX3xX26xX27xX4xX3xX26xX2bxX2cxX2dxX3xX18xX14xX31xX32xX33xX18xX3xX36xX37xX18xX3xX4xX3bxX6xX3xXcxX1xX2bxXdxX3xX16xXdxX1exX31xX3xX18xX1xX4axX3xX4cxX4dxX31xX3xX50xX33xXaxX3xX106xXdxX65xXexX1xX9xXaxX10dxX83xX83xXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX11cxX161xX161xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX6xXbxXexXdxX2cxX18xXaxX12xXcxXdxX1exX18xX3xX7xXa5exX3xXcxX22xXa5xX7fxX18xX14xX3xX13xX14xX21fxX4xX3xXcxX31xX116fxX18xX2dxX3xXe4xX6xX18xX3x79d5xX31xX37xX18xX3xX5xX2a2xX3xX1304xXdxX3xXexX56cxX4xX1xX3xX5xXc4xX4xX1xX3xX7xX73fxX3xXb7xX87xX18xX3xX1xX73xX6xX3xX4cxX4axX16xX3x9ffcxX3f1xX18xX14xX211xX3xX4xX1xX2cxX3xX36xXdxX1exXexX10bxX3xX1304xX3c1xX3xX2bxX18xX3xX36xX37xX2cxX3xXexX3f1xX18xX2dxX3xXexX6axX18xX3xXexX7bxX2cxX3xX68xX1xX31xX3xX65xXdxX3xXexX56cxX4xX1xX3xX5xXc4xX4xX1xX3xX7xX73fxX3xXcxX1xX2bxXdxX3xX16xXdxX1exX31xX3xX18xX1xX4axX3xX4cxX4dxX31xX3xX50xX33xX3xXb7xXc7xX6xX3xX1cxX1xX27cxXdxX3xX4xX6axX18xX14xX3xX14xX3f1xX16xX3xX4xX2bxX4xX3xX1xX7bxX18xX14xX3xX16xc495xX4xX3xX18xX1xXa5xX10bxX3xX10dcxX284xX18xX3xX26xXdxXb4xX18xX2dxX3xX36xX3ffxX18xX1xX3xXbxX1xX2cxX18xX14xX2dxX3xX18xX1xX4axX3xXexX37xX3xXb7xX31xX2dxX3xX1xXaaxX31xX3xXb7xX31xX2dxX3xX14xXdxX1exX18xX14xX2dxX3xX1xX3f1xX3xX7xX10xX18xXd4xXd4xXd4xX3xX1304xX3c1xX3xX2bxX18xX3xX26xXa5xX260xX4xX3xX1cx7857xX3xXb7xX21fxX18xX14xX3xX7xfda6xX3xX36xX37xX2cxX3xXexX3f1xX18xX3xX14xXdxX2bxX3xXexX22xXc4xX3xX65xXdxX3xX7xX37xX18xX3xXb7xX87xX18xX3xX1xX73xX6xX2dxX3xX1xX2cxX4axX18xX3xXexX1xXdxXb4xX18xX3xX1cxX1xX6axX18xX14xX3xX14xXdxX6xX18xX3xX1cxXdxX1exX18xX3xXexX22xX23xX4xX3xX65xXdxX3xXexX56cxX4xX1xX2dxX3xX14xX73xXbxX3xXbxX1xX299xX18xX3xX26xX2bxXbxX3xXa21xX18xX14xX3xX18xX1xX31xX3xX4xX299xX31xX3xXexX1xX6xX16xX3xX2a0xX31xX6xX18xX2dxX3xXexX56cxX18xX3xX18xX14xXa5xX5e8xX18xX14xX3xX4xX1xX2cxX3xX18xX14xXa5xX1f8xXdxX3xX65xX284xX18xXd4xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9ce8xX31xXexX1xX2cxX22xXaxX12xX50xXdxX18xX1xX3xX4cxXa5xX7fxX18xX14xX0xX53xXbxX12
Linh Hương