Thành lập Tổ công tác thúc đẩy hợp tác đầu tư nước ngoài
(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày 8/9/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ký ban hành Quyết định số 3672/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác thúc đẩy hợp tác đầu tư nước ngoài.
8175xf2c7xf779xecc2xda59xb39axafc6xad65x8787xX7x9fb7xd225xbb31x1044exb09cxf882xX5x10081xXax10468xXcxX1xd705x8c6exX1xX3xX5xc14exXbxX3xXcx9c85xX3xX4xa80exX16x9d14xX3xXexd20exX4xX3xXexX1xf4a9xX4xX3xa0f2x9955xdd27xX3xX1x107f2xXbxX3xXexX26xX4xX3xX2ex10295xa91exX3xXexdd73xX3xX16xX3fx10617xX4xX3xX16xX23x99abxX15xXdxX0xe837xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxdf39xX10xX6x9635xXaxX12xf889xX23xX15xX30xX3x9e5cxX4cxa27cxX4cx10657xd20bxX6axX6bx9344xX3xcf5fxX1xe2cfxX3xXexc4b7xX4xX1xX3xf900xb241xX61xd86cxX3xXexd83axX16xX1xX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX5bxc581xX6xX3xX2exaa30xX3xa18dxdaa7xX3xc834xX6xX16xX3xX1xX15xX16xX1xX3xd271xX3cxX30xfff3xXexX3xX2exX75xX16xX1xX3xX7xa70fxX3x9839xe256xfacaxX6axX4cxX9cxf435x9c49xX79xX7axX61xX7cxX3xaeb7xf844xX3xXb7xXdx95cbxX4xX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xX5xX1axXbxX3xXcxX1exX3xX4xX21xX16xX23xX3xXexX26xX4xX3xXexX1xX2bxX4xX3xX2exX2fxX30xX3xX1xX33xXbxX3xXexX26xX4xX3xX2exX3bxX3cxX3xXexX3fxX3xX16xX3fxX43xX4xX3xX16xX23xX48xX15xXdxe43cxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7axX48xX5exX30xXaxX12xXcxX1exX3xX4xX21xX16xX23xX3xXexX26xX4xX3xX5exX48xX3xX2exf520xX16xX23xX3xX4xX1x9709xX3xX61xX23xX3cxX30xb31bxX16xX3x9927x9a21xX16xX3xXcxX1xXdxX3xXb1xX3xbf44xX30xX3xXb7xXdxae93xX16xX3xX7axX6xX16xX3xXcxX1xX3fxdb63xX16xX23xX3xXb7xd678xX3xXcxX7fxX16xX1xX3xX72xX30xX6exX3xad02xX1xX8axX3xX70xX1xX72xX3xXexX75xX4xX1xX3xX79xX7axX61xX7cxX3xXexX7fxX16xX1xX3xX5xX15xf9a9xX3xXcxX1exX3xXexbb5axX3fxefd5xX16xX23xXf7xX3xX5bxX6xXdxX3xXexX1exX3xXbxX1xX8axX3xX23xX11dxX16exX3xX4xX26xX4xX3xX2exX11dxX16xX23xX3xX4xX1xX123xa452xX3xd935xX13bxX3x945fxXdxX16xX1xX3xX61xX23xX1xa9d2xX6xX3xXb1xX3xX155xX1xX8axX3xa227xXdxX26xX16exX3xX2exXa8xX4xX3xfb2cxX176xX3x8d7fxX9fxX3xX1xX48x8c7cxX4xX1xX3xXb7xX15xX3xXb0xX3bxX3cxX3xXexX3fxX3xc29axXcxX1exX3xXbxX1xX8axX3xXexX1xX3fxX145xX16xX23xX3xXexX174xe501xX4xa94cxX3xXb7xX15xX3xX198xX13bxX3xXcxXdxX9fxX16xX3xX7cxd8ebxX16xX23xX3xXb1xX3xX155xX1xX8axX3xXcxX174xX3fxX176xX16xX23xX3xX7axX6xX16xX3xX9cxX3cx1074dxX16xX3xX5xX91xX3xX1b8xX1b8xXcxX3xX61xX23xX1xXdxX3xX1b5x94adxX16xX3xXb7xX15xX3xX4xX26xX4xX3xX1b8xX70xX61xX3xXexX7fxX16xX1xX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX5bxX8axX6xXf7xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7axX48xX5exX30xXaxX12xXcxX1exX3xXexX174xX3fxX176xX16xX23xX6exX3xXcxX1exX3xXbxX1xX8axX3xXexX1xX3fxX145xX16xX23xX3xXexX174xX1dcxX4xX6exX3xXcxX1exX3xXbxX1xX8axX3xXb7xX15xX3xX4xX26xX4xX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xXb7xXdxX13bxX16xX3xXcxX1exX3xX4xX21xX16xX23xX3xXexX26xX4xX3xX5xX15xX16exX3xXb7xXdxXbcxX4xX3xXexX1xX10xX48xX3xX4xX1xX9fxX3xX2exf353xX3xX90xXdxX13bxX16exX3xX16xX1xXdxXbcxX16exXf7xX3xXcxX1exX3xX4xX21xX16xX23xX3xXexX26xX4xX3xX5xX15xX16exX3xXb7xXdxXbcxX4xX3xXexX1xX10xX48xX3xX16xX23xX3cxX30xX13bxX16xX3xXexbf18xX4xX3xXexX1axXbxX3xXexX174xX3cxX16xX23xX3xXexX1xXa8xX16xX23xX3xX16xX1xc50bxXexX6exX3xX4xX26xX4xX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xXb7xXdxX13bxX16xX3xXcxX1exX3xX4xX21xX16xX23xX3xXexX26xX4xX3xX4xX1xX75xX3cxX3xXexX174xX26xX4xX1xX3xX16xX1xXdxXbcxX16exX3xXb7xXb8xX3xXbxX1xX3bxX16xX3xXb7xXdxXbcxX4xX3xX2exX3fxX33xX4xX3xXbxX1xdfd3xX16xX3xX4xX21xX16xX23xXf7xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7axX48xX5exX30xXaxX12xXcxX1exX3xX4xX21xX16xX23xX3xXexX26xX4xX3xX4xX8axX3xX4xX26xX4xX3xX16xX1xXdxXbcxX16exX3xXb7xX14axX3xX4xX1xX72xX3xX30xX9fxX3cxX196xX3xXcxX1xX6xX16exX3xX16exX3fxX3cxX3xX4xX1xX48xX3xX70xX1xX72xX3xXexX75xX4xX1xX3xX79xX7axX61xX7cxX3xXexX7fxX16xX1xX3xX4xX1xX7fxX3xX2exX1bdxX48xX3xXexX1xX1dcxX4xX3xX1xXdxXbcxX16xX3xX4xX26xX4xX3xX4xX213xX3xX4xX1xX9fxX6exX3xX4xX1xX123xX16xX1xX3xX7xX26xX4xX1xX3xXb7xXb8xX3xX2exX3bxX3cxX3xXexX3fxX3xX16xX3fxX43xX4xX3xX16xX23xX48xX15xXdxX3xX2exX3fxX33xX4xX3xX61xX1xX15xX3xX16xX3fxX43xX4xX3xX93xX6xX16xX3xX1xX15xX16xX1xXf7xX3xX70xX1xX72xX3xX2exX29cxX16xX23xX3xX93x867bxX16xX23xX3xX4xX26xX4xX3xX93xXdxXbcxX16xX3xXbxX1xX26xXbxX3xX5xXdxX16xX1xX3xX1xX48xX1bdxXexX6exX3xXbxX1xc28cxX3xX1xX33xXbxX3xX2exf79fxX3xX4xX8axX3xXexX1xX40dxX3xXexXdxX9fxXbxX3xX4xX1axX16xX6exX3xX2exX15xX16exX3xXbxX1xX26xX16xX3xXb7xX43xXdxX3xX4xX26xX4xX3xXcxX1axXbxX3xX2exX48xX15xX16xX3xX5xX43xX16xX6exX3xX4xX21xX16xX23xX3xX16xX23xX1xXbcxX3xX4xX6xX48xX6exX3xX2exc9d5xX16xX23xX3xX2exX3bxX3cxX3xX1xX48x9963xX4xX3xXb7xX1axX16xX3xX1xX15xX16xX1xX3xX4xX26xX4xX3xX4xX1xX3cxe81dxXdxX3xX23xXdxX26xX3xXexX174xX75xX3xX1cbxX4xX1xX3cxX46cxXdxX3xX4xX3cxX16xX23xX3xX44fxX16xX23xX6exX3xX4xX1xX3cxX46cxXdxX3xXbxX1xX325xX16xX3xXbxX1xXa8xXdxX1dexX3xX16xX1xX3e7xX16exX3xXb7xX1axX16xX3xX2exX29cxX16xX23xX6exX3x977exX2bxX4xX3xXexXdxX9fxX16xX6exX3xXbxX1xX406xX3xX1xX33xXbxX3xXb7xX43xXdxX3xX16exX14axX4xX3xX2exX123xX4xX1xX6exX3xX30xX13bxX3cxX3xX4xX3bxX3cxX3xX1xX33xXbxX3xXexX26xX4xX3xX2exX3bxX3cxX3xXexX3fxX3xX4xX406xX16xX23xX3xX4xX8axX3xX5xX33xXdxXf7xX3xXcxX1xX6xX16exX3xX16exX3fxX3cxX3xXexX1xX1dcxX4xX3xX1xXdxXbcxX16xX3xX4xX26xX4xX3xX1xX48xX1bdxXexX3xX2exX29cxX16xX23xX3xX4a8xX2bxX4xX3xXexXdxX9fxX16xX3xX2exX3bxX3cxX3xXexX3fxX3xXexX174xX48xX16xX23xX3xX16xX3fxX43xX4xX3xXb7xX15xX3xX16xX3fxX43xX4xX3xX16xX23xX48xX15xXdxX3xX16xX1xX3e7xX16exX3xXexX1xX3cxX3xX1xX2bxXexX3xX4xX26xX4xX3xX5exX1dcxX3xX26xX16xX3xX4xX8axX3xX4xX1xX2e1xXexX3xX5xX3fxX33xX16xX23xa628xX3xc4bbxX3cxX30xX3xX16exX21xX3xX5xX43xX16xX55axX3xX4xX21xX16xX23xX3xX16xX23xX1xXbcxX3xX4xX6xX48xX55axX3xX16xX23xX1xXdxX13bxX16xX3xX4xX44fxX3cxX3xXb7xX15xX3xXbxX1xX26xXexX3xXexX174xXdxX40dxX16xX55axX3xXexX1xX2bxX4xX3xX2exX2fxX30xX3xXbxX1xX26xXexX3xXexX174xXdxX40dxX16xX3xX1b8xXcxXb1xecdbxX5bxX3xXb7xX15xX3xX2exX8axX16xX23xX3xX23xX8axXbxX3xXexX123xX4xX1xX3xX4xX1dcxX4xX3xXb7xX15xX48xX3xXexX12dxX16xX23xX3xXexX174xX3fxX176xX16xX23xX3xX4xX72xX6xX3xXexX7fxX16xX1xXf7xXf7xXf7xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf445xX3cxXexX1xX48xX174xXaxX12xX155xXf7xX12cxX0xX4cxXbxX12
P.V