10 tháng, Sầm Sơn đón 4,8 triệu lượt du khách
(vhds.baothanhhoa.vn) - Theo báo cáo của UBND TP Sầm Sơn, 10 tháng năm 2019 địa phương đã đón 4,8 triệu lượt khách du lịch.
a69ax101d6xf777xcc94x10387x15a8dx15fe9xb58bx159cfxX7x12229x10a23xbd69xcab5xf379x14afbxX5x127e1xXax117aaxX2x1626exX3xXexX1xcd48x10ceex14fb5x1428fxX3xa977xcf09xf9e6xX3xX1dxc3faxX19xX3xd0c8x12f36xX19xX3xed66xX1bxad74xX3xXexc9f0xXdx15fbcx11345xX3xX5x15b65x145a3xXexX3x11fb9xX31xX3xf4d0xX1xX18xX4xX1xX0xad65xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb5f2xX10xX6xX38xXaxX12xXcxX1xX10x115e9xX3x14a08xX18xX59xX3xX4xX18xX59xX3xX4x14278xX6xX3xb5e0x12585xb41exda35xX3xXcx133b8xX3xX1dxX1exX1fxX3xX1dxX22xX19xX1bxX3xX2xX14xX3xXexX1xX18xX19xX1axX3xX19x151f2xX1fxX3x12e50xX14xX2x16103xX3xX25x13383xX6xX3xXbxX1xX34xX22xX19xX1axX3xX25xaff1xX3xX25xX26xX19xX3xX29xX1bxX2bxX3xXexX2exXdxX30xX31xX3xX5xX34xX35xXexX3xX3bxX1xX18xX4xX1xX3xX38xX31xX3xX5xX8bxX4xX1xabf3xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xX59xX38xb7d7xXaxX12x1013bx1084exXexX3xf3d8xX31x125f1xX3xX19xbe86xXcbxX3xXexX82xX19xX1axX3xX2x1214cxX1bxX88x12cf9xX3xX7xX59xX3xc02ex1636axXdxX3xX4x11872xX19xX1axX3xX3bx12d4fxX1bxX3xX38xX59xX6xX19xX1xX3xXexX1xX31xX3xX34xXe9xX4xX3xX25x101e5xXexX3xX29xXb8xad91xX29xX29xX3xXexc45axX3xX25x14f68xX19xX1axX1bxX3xXexX82xX19xX1axX3xX85xX2xXe3xX3xX7xX59xX3xXe8xXe9xXdxX3xX4xXedxX19xX1axX3xX3bxXf2xX3xX19xX82xX1fxX3xXexX2exX34xXe9xX4xXb8xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xX59xX38xXcbxXaxX12xbe6ex155d7xX3xX25xX104xXexX3xX25xX34xX35xX4xX3xX3bxXcfxXexX3xXd2xX31xXd4xX3xXexX2ex11dd6xX19xX1bxX3xXcxX6dxX3xX1dxX1exX1fxX3xX1dxX22xX19xX3xX25xX96xX3xXexbc6fxXbxX3xXexX2exX31xX19xX1axX3xXexX1xb6fbxX4xX3xX1xXdxX30xX19xX3xXd2xX31xXcbxXcfxXexX3xX5xXdxX30xXexX1bxX3xX25xX111xX19xX1axX3xX5bxda99xX3xX4xX18xX4xX3xX1axXdxXd4xXdxX3xXbxX1xX18xXbxX3xXbxX1xX18xXexX3xXexX2exXdxX14exX19xX3xX38xX31xX3xX5xX8bxX4xX1xXb8xX3xXcxX2exX59xX19xX1axX3xX25xX26xX1bxX3xX25xX96xX3xX3bxXdxX163xX19xX3xXd2xX31xXcbxXcfxXexX3x1064ax12821xX3xX5xc35axX3xX4xX18xX4xX3xXe8xXdxX3xXbxX1xX104xX1fxX3xXe8x1387axX3xXexX2exX176xXexX3xXexX181xX3xX3bxXdxX19xX1xX3xX38xX59xX6xX19xX1xX3xX4xX18xX4xX3xX5xX59xX104xXdxX3xX1x10aa4xX19xX1xX3xX38xX8bxX4xX1xX3xXe8x1264exX3xX38xX31xX3xX5xX8bxX4xX1x1152axX3xX4xX1xbd4cxX19xX1axX3x164d3xXbxX3xX1axXdxX18xX1bxX3xX224xXbxX3xX3bxX1xX18xX4xX1xX21cxX3xX1d7xX1d8xX3xX5xX1dbxX3xX19xX1axX1xXdxX163xX1fxX3xX4xX18xX4xX3xX1xXd7xX19xX1xX3xXe8xXdxX3xXe8xXdxX3xXbxX1xX104xX1fxX3xXexX2exX59xX19xX1axX3xXe8xXdxX30xX4xX3xX19xXdxX163xX1fxX3xXcbxXcfxXexX3xX1axXdxX18xX3xXe8xXd7xX3xX5bxX18xX19xX3xX1xXd7xX19xX1axX3xXexX1xX10xX59xX3xX1axXdxX18xX3xX19xXdxX163xX1fxX3xXcbxXcfxXexXb8xXb8xXb8xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14e94xX31xXexX1xX59xX2exXaxX12xX6dxXb8xe40bxX0xX41xXbxX12
P.V