Cổng trường học nói không với quảng cáo “rác”
(vhds.baothanhhoa.vn) - Với mong muốn tạo cảnh quan đô thị, xóa bỏ nạn quảng cáo rác, công trình “Tranh bích họa” tại cổng Trường THCS Minh Khai do Đoàn Thanh niên phường Trường Thi (TP. Thanh Hóa) thực hiện mang lại ý nghĩa thiết thực.
b565xca8cx12279x10c85x14c92xba98x10e3ax12ed3xef8dxX7xfd13xc7edx148e5xc004xd866xf11bxX5xcb46xXax121e8x11f63x116caxbee3x1103axX3xXexfe0cxc3a1xf0a9xX15xX16xX3xX1x1277fxX4xX3xX15xe4cfxXdxX3xcde8xX1xc4a3xX15xX16xX3xc89axd11cxXdxX3x148b8x10894x12e5dxX15xX16xX3xX4x130b8x110aexX3x11578xX19xX38xX4xd032xX0x13199xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc3d4xX10xX6xd8f6xXaxX12xded0xX2exXdxX3xd6a2xX39xX15xX16xX3xX5axX32xc042xX15xX3xXex10968xX39xX3xX4xX33xX15xX1xX3xX31xX32xX6xX15xX3xf9f8xX29xX3xXexX1x11c14xda1fxX3x149dfxX24xX6xX3xfb14x12adfxX3xX15xX65xX15xX3xX31xX32xX33xX15xX16xX3xX4xX38xX39xX3xX19xX38xX4xX78xX3xX4xX29xX15xX16xX3xXexX19xc86exX15xX1xX3xX3bxXcxX19xX6xX15xX1xX3xX7exb937xX4xX1xX3xX1xX20xX6xX3fxX3xXexX65xXdxX3xX4xX14xX15xX16xX3xXcxX19xX1axX1bxX15xX16xX3xXcxX50xX13x137aexX3x12c5cxXdxX15xX1xX3x13640xX1xX6xXdxX3xX53xX39xX3x10031xX39x11d69xX15xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdx11984xX15xX3xXbxX1xX1axX1bxX15xX16xX3xXcxX19xX1axX1bxX15xX16xX3xXcxX1xXdxX3x106b6xXcx12391xffeaxX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX50xX24xX6x13ed9xX3xXexX1xe85cxX4xX3xX1xXdxd943xX15xX3xX5axX6xX15xX16xX3xX5xX65xXdxX3xce81xX3xX15xX16xX1x13f83xX6xX3xXexX1xXdx12a36xXexX3xXexX1xX106xX4xXf7xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14684xX39xX53xf7c8xXaxX12xX0xXdxX5axX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX19xXaxX3xX7xXexX13cxX5xX10xX9xXax13c42xXdxX53xXexX1xed87xX3x12ce1xee8fx13183xXbxX7axbd1cxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX160xX3x10ac1xX2x124e0xXbxX7axX167xXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX41xX41xXdxX2dxXf7xX7exX6xX39xXexX1xX6xX15xX1xX1xX39xX6xXf7xX2dxX15xX41xX15xX10xX15bxX7xX41x10dc7xX2xX171x1354cxX41xX2xebd5xX173xX53xX197xX2xX2xX164xX162xX163xX19axXexbe2exX163xX19dxX197xX171xX5xX164xXf7x10273xXbxX16xbfb2xX19xX9xX173xX1a8xX19dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX1axX1bxX15xX16xX3xX1xX20xX4xX3xX15xX24xXdxX3xX27xX1xX29xX15xX16xX3xX2dxX2exXdxX3xX31xX32xX33xX15xX16xX3xX4xX38xX39xX3xX3bxX19xX38xX4xX3fxXaxX3xX15bxXdxX53xXexX1xX9xXaxX162xX163xX164xXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX171xX2xX173xXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX139xX39xX53xX13cxXaxX12xXcaxX1xX32xX3xX2dxX106xX4xX3xX4xX14xX15xX16xX3xXcxX19xX1axX1bxX15xX16xX3xXcxX50xX13xXc3xX3xXc5xXdxX15xX1xX3xXcaxX1xX6xXdxX3xXexX19xX1axX2exX4xX3xX72xc78cxX13cxX3xX5xXd4xX3xX72xX77xX6xX3xX72xXdx124ecxX5axX3xX53xX38xX15xX3xXexX1bxX3xX19x10deexXdxX78xX3xX7xX260xX15xX3xX31xX32xX33xX15xX16xX3xX4xX38xX39xX78xX3xX16xX249xX13cxX3xX15xX1xX122xX4xX1xX3xX15xX1xX38xX4xX78xX3xX5axd00exXexX3xX5axd9daxX3xX31xX32xX6xX15xX3xX7xX1axX3xXbxX1xX65xX5axXf7xX3xX13xX29xX3xX16xXdxX38xX39xX3xf23dxX16xX32xX13cxd2d0xX15xX3xXcxX1xX77xX3xXcxX1xX32xX3xX50xXd4xX78xX3xX50xXdxX10bxX32xX3xXexX19xX1axX1bxX15xX16xX3xX15xX1xXd4xX3xXexX19xX1axX1bxX15xX16xX3xX4xX1xX39xX3xX7exXdxX122xXexX78xX3xX5axX2exXdxX3xX72xX249xX13cxX3xXd2xX39xXd4xX15xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxXdfxX15xX3xXbxX1xX1axX1bxX15xX16xX3xXcxX19xX1axX1bxX15xX16xX3xXcxX1xXdxX3xX72xf641xX3xX19xX6xX3xX31xX32xX249xX15xX3xX53xX20xX15xX3xX2dxX10bxX3xX7xXdxX15xX1xX78xX3xX7exX24xX4xX3xXexX1bxX3xX19xX260xXdxX78xX3xX7axX24xX6xX3xX31xX32xX33xX15xX16xX3xX4xX38xX39xX3xX19xX38xX4xX78xX3xXexX1xX106xX4xX3xX1xXdxX10bxX15xX3xX4xX29xX15xX16xX3xXexX19xX9bxX15xX1xX3xX3bxXcxX19xX6xX15xX1xX3xXexX1axX1bxX15xX16xX3xX7exXa7xX4xX1xX3xX1xX20xX6xX3fxX3xX16xe099xX5axX3xX171xX3xX7exe240xX4xX3xXexX19xX6xX15xX1xX3xX5xX2exX15xX78xX3xX53xXdxX10bxX15xX3xXexXa7xX4xX1xX3xX163xX164xX5axX197xXf7xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX139xX39xX53xX13cxXaxX12xX13xX29xX15xX16xX3xXexX19xX9bxX15xX1xX3xX5axX6xX15xX16xX3xX15xX1xXdxb5a5xX32xX3xXexX1xX29xX15xX16xX3xX72xXdxX10bxXbxX3xX117xX3xX15xX16xX1xX11cxX6xX3xX2dxX3adxX3xXexX1xX106xX4xX3xX1xXdxX10bxX15xX3xX15xX122xXbxX3xX7xX61xX15xX16xX3xX2dxc603xX15xX3xX5axXdxX15xX1xX3xX72xX29xX3xXexX1xX77xX78xX3xX368xX15xX16xX3xX7ax1030bxX3xX2dxX3daxX15xX3xX1xX24xX6xX3xXexX1xX249xX15xX3xXexX1xXdxX10bxX15xX3xX2dxX2exXdxX3xX5axX29xXdxX3xXexX19xX1axX1bxX15xX16xX78xX3xX72xX362xX15xX16xX3xXexX1xX1bxXdxX3xX5xXd4xX5axX3xXexX3daxX15xX16xX3xXexX1x11698xX5axX3xX5axX288xX3xX4xX1xX39xX3xX4xX38xX4xX3xXexX32xX13cxX122xX15xX3xXbxX1xX61xX3xXexX19xXdfxX15xX3xX72xX77xX6xX3xX7exXd4xX15xX3xXbxX1xX1axX1bxX15xX16xX78xX3xX16xXbxX3xXbxX1x124d2xX15xX3xXexX32xX13cxXdfxX15xX3xXexX19xX32xX13cxX3adxX15xX3xXbxX1xe9edxX15xX16xX78xX3xX4xX1xX61xX15xX16xX3xX53xX77xX4xX1xX3xX13xefbaxX56xcf11x11dcax13da0xX2xX19dxX3xX4xX1xX39xX3xXbxX1xdcd0xX3xX1xX32xX13cxX15xX1xX3xX2dxXd4xX3xX1xX20xX4xX3xX7xXdxX15xX1xXf7xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxcd91xX32xXexX1xX39xX19xXaxX12xXcxX19xX32xX15xX16xX3x120d3xXdfxX0xX41xXbxX12
Trung Lê